Security Bootcamp 2012 - Bảo vệ Web App với Mod Security (Sử Hoàng Sơn)

2,341 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,341
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
479
Actions
Shares
0
Downloads
221
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Security Bootcamp 2012 - Bảo vệ Web App với Mod Security (Sử Hoàng Sơn)

 1. 1. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 1 2Kiện toàn bảo mật Web với ModSecurity Sử Hoàng Sơn | Email: shson.stttt@vinhlong.gov.vn
 2. 2. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Thực trạng 2- Hầu hết các ứng dụng do nhiều đơn vị pháttriển với nhiều công nghệ khác nhau.- Sử dụng các sản 2phẩm của bên thứ 3 màkhông biết chất lượng.- Cần rất nhiều thời gian và nhân lực để kiểmtra độ an toàn.- Thói quen, tư duy người lập trình chưa quantâm nhiều đến an toàn sản phẩm, chưa có bộphận phụ trách an toàn sản phẩm.ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 2
 3. 3. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Vấn đề cần làm 3- Công tác an toàn sản phẩm cần làm sớm càng tốt. 2- Bằng tất cả mọi cách cải tiến độ an toàn các ứng dụng đang có (không dễ).- Nhiều khả năng chúng ta phải tăng cường an ninh từ bên ngoài.- Đặt các ứng dụng không an toàn vào môi trường an toàn.ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 3
 4. 4. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Yêu cầu với công tác quản trị 4 Monitoring: biết chuyện gì đang xãy ra. 2 Detection: phát hiện khi bị tấn công. Prevention: ngăn chặn được tấn công. Assessment: phát hiện trước vấn đề trước khi bị tấn côngModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 4
 5. 5. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 5 2 Một số thiết bị bảo mật thường gặpModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 5
 6. 6. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Packet Filter Firewall 6 2ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 6
 7. 7. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Packet Filter Firewall 7- Tạo ACL cơ bản dựa trên: Source IP,Destination IP, Port, Service, Protocol. 2- Nội dung và ngữ cảnh (mối liên hệ với cácgói khác) bị bỏ qua.- Thông tin địa chỉ trong một gói có thể bịxuyên tạc hoặc bị đánh lừa bởi người gửi.- Packet chuyển qua có thể chứa thông tinkhai thác của Attacker.ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 7
 8. 8. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!Network Intrusion Detect System (NIDS) 8 2ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 8
 9. 9. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!Network Intrusion Detect System (NIDS) 9 - Chỉ xác định và cảnh báo không ngăn chặn được tấn công. 2 - Không phân tích được nội dung đã mã hóa (SSL). - Không thể làm một Gateway Application. - Dễ dẫn đến Fail Positive khi áp dụng để xử lý data mức ApplicationModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 9
 10. 10. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 10 ModSecurity 2
 11. 11. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! GIỚI THIỆU 11- ModSecurity là một Opensource web application firewall.-Tác giả: Ivan Ristic. 2- Phát triển dành cho Web Server Apache, Ngix, hiệnversion 2.7 đã có cho IIS.- Sử dụng giấy phép GPL,hoàn toàn miễn phí.- Kết hợp Mod_proxy trở thành Reverse Proxy bảovệ cho nhiều máy chủ web.- Hoạt động dựa trên Rule.ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 11
 12. 12. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Mô hình 12 2ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 12
 13. 13. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Mô hình kết hợp Reverse Proxy 13 2Thuận lợi:- Tạo một điểm duy nhất cho việc truy cập- Che đậy mô hình mạng với bên ngoài- Tập trung dễ giám sát và quản lýModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 13
 14. 14. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Chức năng- Request filtering: phân tích và cản lọc (filter) các request gửi 14đến Web Server trước khi chúng được đưa đến các moduleskhác để xử lý.- Understanding of the HTTP protocol: hiểu được giao thứcHTTP. Có khả năng cản lọc 2 dựa trên các thông tin ở HTTPHeader hay có thể xem xét đến từng thông số, cookies của cácrequest...- POST payload analysis: phân tích nội dung (payload) củaPOST requests.- Audit logging: Khả năng ghi lại các Request (bao gồm cảPOST) để người quản trị có thể theo dõi nếu cần.- HTTPS filtering: phân tích HTTPS.ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 14
 15. 15. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Mô hình xử lý Apache + ModSecurity 15 2ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 15
 16. 16. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Các giai đoạn xử lý 16 1. Phase Request Header 2. Phase Request Body 2 + application/x-www-form-urlencoded + multipart/form-data + text/xml 3. Phase Response Header 4. Phase Response Body 5. Phase loggingModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 16
 17. 17. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Cú pháp Rule SecRule Target Operator [Actions] 17- Target: Quy định cụ thể mục tiêu của request hoặcresponse muốn kiểm tra. 2- Operator: xác định phương pháp và so khớp dữliệu để kích hoạt Action. Thường dùng Regularexpressions để tạo Pattern.- Actions: các hành động được thực hiện nếu phù hợp (matching) rule. Action có thể là allow hoặc deny các request; và quy định cụ thể cácstatus code khi response cho client...ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 17
 18. 18. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Biến và Collection-Truy cập các thông số trong request, response 18thông qua Biến hoặc Collection.Collection:-ENV, FILES, FILES_NAMES, FILES_SIZES, 2FILES_TMPNAMES, GEO, IP,REQUEST_COOKIES,REQUEST_COOKIES_NAMES,REQUEST_HEADERS,REQUEST_HEADERS_NAMES,RESPONSE_HEADERS,RESPONSE_HEADERS_NAMES, SESSION, TX,USER…ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 18
 19. 19. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 19 2 Chặn một số tấn công cơ bảnModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention
 20. 20. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Ngăn chặn HTTP Fingerprinting Đánh lừa các20 công cụ HTTP Fingerprinting,cung cấp các thông tin không chính xác cho Hacker# Thay đổi chử ký Server 2SecServerSignature “My-server/1.0“# Từ chối request không chứa host headerSecRule &REQUEST_HEADERS:Host "@eq 0" "phase:1,deny"# Từ chối request không chứa request headerSecRule &REQUEST_HEADERS:Accept "@eq 0" phase:1,deny"# Chỉ cho phép GET HEAD va POSTSecRule REQUEST_METHOD !^(get|head|post)$ phase:1,t:lowerCase,deny"#Chỉ cho phép HTTP version 1.0 và 1.1SecRule REQUEST_PROTOCOL !^http/1.(0|1)$ “ phase:1,t:lowercase,deny"ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 20
 21. 21. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! CROSS-SITE SCRIPTING (XSS) 21Cross-Site Scripting hay còn được gọi tắt là XSSlà một kĩ thuật tấn công bằng cách chèn vào các 2website động (ASP, PHP, CGI, JSP ...) những thẻHTML hay những đoạn mã script nguy hiểm có thểgây nguy hại cho những người sử dụng khác.Các đoạn mã hầu hết được viết bằng Client Script(Javascript, Jscript hoặc thậm chí DHML,HTML…)ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 21
 22. 22. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Chặn CROSS-SITE SCRIPTING (XSS) 22 Script fragment Regular expression <script <script eval( evals*( 2 onMouseOver onmouseover onMouseOut onmouseout onMouseDown onmousedown onMouseMove onmousemove onClick onclick onDblClick ondblclick onFocus onfocus SecRule ARGS "<script" "deny,t:lowercase"ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 22
 23. 23. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! TẤN CÔNG DIRECTORY TRAVERSAL 23-URL hợp lệ: http://example.com/getpage.php?page=1-URL attack=http://example.com/getpage.php?page=../../../etc/passwd Nếu không cấu hình để cản lọc hoặc cơ chế cấp quyềnKhông đúng thì hacker sẽ lấy được thông tin từ file 2/etc/passwd. Hacker có thể không chèn trực tiếp biến ../mà thực hiện chèn các biến đã được mã hoá như%2e%2e%2f, khi giải mã thì vẫn là ../Danh sách các chuỗi chúng ta cần chặn: ../ ..%2f %2e%2e/ %2e%2e%2f %2e./ ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 23
 24. 24. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! CHẶN DIRECTORY TRAVERSAL 24 Chúng ta có thể sử dụng t:urlDecode của ModSecurity để chuyển tất cả chuỗi được mã 2 hoá thành giá trị gốc của nó. Rule để chặn hình thức tấn công này:SecRule REQUEST_URI "../" "t:urlDecode,deny" ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 24
 25. 25. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! TẤN CÔNG SQL INJECTION Hacker chèn các25 khóa SQL vào dữ liệu để làm sai lệch câu từ lệnh SQL, và nếu dữ liệu không được lọc thì khả năng bị tấn công SQL Injection là rất cao 2SELECT * FROM user WHERE username = %s‘ AND password = %s;SELECT * FROM products WHERE id = 1; DROP TABLE products;SELECT * FROM user WHERE username = ‘ OR ‘1’=‘1’ ANDpassword = OR 1=1;SELECT LOAD_FILE("/etc/passwd");SELECT “Du lieu can ghi” INTO OUTFILE “test.txt"; ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 25
 26. 26. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! CHẶN SQL INJECTION 26 SQL code Regular expression UNION SELECT unions+select 2 UNION ALL SELECT unions+alls+select INTO OUTFILE intos+outfile DROP TABLE drops+table ALTER TABLE alters+table LOAD_FILE load_file SELECT * selects+*SecRule ARGS "intos+outfile" "t:lowercase,deny,msg: SQL Injection" ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 26
 27. 27. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! CHỐNG THỰC THI LỆNH SHELL 27 Các Lệnh , chương trình, đường dẫn thông thường: - rm - ls 2 - kill - mail - sendmail - cat - echo - /bin/ - /etc/ - /tmp/SecRule ARGS “rm|ls|kill(send)?mail|cat|echo|/bin/|/etc/|/tmp/)” “deny” ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 27
 28. 28. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! CHỐNG BRUTE FORCE- Là hình thức tấn công Hacker liên tục đoán username,password, 28email … và tiến hành đăng nhập thử cho đến khi thành công.- Cách tốt nhất để ngăn tấn công dạng này là giới hạn số lần đăng 2nhập thất bại# Khóa 5 phút sau 3 lần thất bại<LocationMatch ^/login># Khởi tạo collection với IP của UserSecAction "initcol:ip=%{REMOTE_ADDR},pass,nolog"# Phát hiện đăng nhập sai với “Username does not exist”SecRule RESPONSE_BODY "Username does not exist“"phase:4,pass,setvar:ip.failed_logins=+1,expirevar:ip.failed_logins=300"# khóa với số lần đăng nhập thất bại =3SecRule IP:FAILED_LOGINS "@gt 3" deny</Location> ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 28
 29. 29. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert!Thực hiện các shell scripts & Giởi email cảnh báo SecRule ARGS 29 "drop table" "deny,t:lowercase, setenv:HOSTNAME=%{SERVER_NAME}, setenv:REMOTEIP=%{REMOTE_ADDR}, setenv:REQUESTURI=%{REQUEST_URI}, 2 exec:/usr/local/bin/email.sh"#!/bin/shecho "Phat hien sql injectionServer: $HOSTNAMEAttacking IP: $REMOTEIPRequest URI: $REQUESTURITime: `date +%D %H:%M`"|mail –s ModSecurity Alert <ahref="mailto:suhoangson@gmail.com">suhoangson@gmail.com</a>echo Done.ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 29
 30. 30. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Core Rule Set 30Tập các Rule viết sẵn với nhiều dạng patterm:- Real-time Blacklist Lookups IP từ các hãng danh tiếng- Phát hiện Web-based Malsware dựa vào Google Safe Browsing 2API- Chống DoS HTTP Flooding- Chống các dạng tấn công cơ bản- Phát hiện : bots, crawlers, scanners độc hại khác- Kết hợp Antivirut kiểm tra các File upload lên web application- Chặn các thông báo sai từ ứng dụng- Ẩn các thông báo lỗi từ ServerModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 30
 31. 31. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! Thách thức 31- Tỉ lệ Fail Positive vẫn có thể xãy ra.- Viết Rule cần có nhiều kinh nghiệm về HTTP Protocol ,Regular expressions… và2am hiểu các dạng tấn công.- Hiệu xuất đáp ứng khi kết hợp Reverse Proxy bảo vệnhiều site.-Khó khăn trong việc thống nhất các nhà phát triển webtránh xung đột giửa Patterm với các giá trị đặc biệt dongười lập trình đưa vào. Hoặc thiết lập cách nhập liệu đặcbiệt cho các từ nhạy cảm.ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 31
 32. 32. SECURITY BOOTCAMP 2012 | Make yourself to be an expert! 32 Question ? Thank You!!! 2Reference:--ModSecurity Handbook: Ivan Ristic- ModSecurity 2.5: Magus Mischel- http://www.packtpub.com/article/ + blocking-common-attacks-using-modsecurity-2.5-part1 + blocking-common-attacks-using-modsecurity-2.5-part2 + blocking-common-attacks-using-modsecurity-2.5-part3- hvaonline.net- Core Rule Set:https://github.com/FireFart/owasp-modsecurity-crs ModSecurity Web Intrusion Detection and Prevention 32

×