Državna matura iz matematike 2013./2014. - A

49,468 views
49,228 views

Published on

22.05.2014. www.mojamatura.net - Webinar je vodila Nataša Leko Lončar, profesorica u IX. gimnaziji u Zagrebu. Ponovila je bitne činjenice iz ispitnih kataloga, područja ispitivanja, obrazovne ishode i strukturu ispita na državnoj maturi te dala još koji koristan savjet u zadnji trenutak. U interaktivnom dijelu webinara riješavali su se zadatci s ispita DM.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
49,468
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
10
Actions
Shares
0
Downloads
22
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Državna matura iz matematike 2013./2014. - A

 1. 1. Nataša Leko Lončar, prof. IX. gimnazija, www.mojamatura.net
 2. 2.  26.5.2014. u 9:00-180min • Osobni dokument • Pribor za pisanje – olovka (za crtanje grafa), kemijska olovka crne ili plave boje, gumica • Trokut, ravnalo, šestar • Znanstveni kalkulator • Formule – NE! Nataša Leko Lončar, prof. IX. gimnazija, www.mojamatura.net
 3. 3. Nataša Leko Lončar, prof. IX. gimnazija, www.mojamatura.net
 4. 4. Nataša Leko Lončar, prof. IX. gimnazija, www.mojamatura.net
 5. 5.  Ako su rezultati konačni decimalni brojevi, ne treba ih zaokruživati (osim ako uputom u zadatku nije drugačije navedeno).  Vrijednosti trigonometrijskih funkcija treba zaokružiti na najmanje četiri decimale.  Ako je rezultat racionalan broj zapisan u obliku razlomka, treba ga napisati u obliku do kraja skraćenog razlomka (osim ako uputom u zadatku nije drugačije navedeno). Nataša Leko Lončar, prof. IX. gimnazija, www.mojamatura.net
 6. 6.  Ako se u zadatku traži zaokruživanje na određeni broj decimala, to se odnosi na rezultat.  Međurezultati se tada računaju s točnošću zaokruživanja najmanje na dvije decimale više od traženog rezultata (primjerice, točnost rezultata na dvije decimale zahtijeva točnost međurezultata najmanje na četiri decimale).  Broj π=3.141592653589793 ima beskonačno mnogo decimala pa je prilikom računanja najbolje koristiti njegovu vrijednost s džepnog računala. Nataša Leko Lončar, prof. IX. gimnazija, www.mojamatura.net
 7. 7.  Kod sređivanja algebarskih izraza potrebno je zbrojiti monome istog stupnja, a algebarske izraze skratiti odgovarajućim faktorima.  Kod crtanja grafa dovoljno je nacrtati dio grafa koji je karakterističan za zadanu funkciju. To najčešće uključuje sjecišta s osima i točke ekstrema (ako postoje).  Iz crteža se treba naslutiti domena funkcije, što znači da nije prihvatljiv graf koji završava na nekoj od tih karakterističnih točaka. Nataša Leko Lončar, prof. IX. gimnazija, www.mojamatura.net
 8. 8. Nataša Leko Lončar, prof. IX. gimnazija, www.mojamatura.net
 9. 9. 1. Ispitna knjižica-sadrži zadatke 2. Knjižica s formulama- sadrži dozvoljene formule Nataša Leko Lončar, prof. IX. gimnazija, www.mojamatura.net
 10. 10. 3. List za odgovore- prepisati odgovore 4. List za koncept-sadržaj koncepta se ne boduje Nataša Leko Lončar, prof. IX. gimnazija, www.mojamatura.net
 11. 11. List za koncept se NE BODUJE Na listu za odgovore i u ispitnoj knjižici se piše kemijskom olovkom osim LISTA ZA KONCEPT I CRTANJA GRAFOVA gdje je dozvoljeno pisanje olovkom i korištenje gumice Nataša Leko Lončar, prof. IX. gimnazija, www.mojamatura.net
 12. 12. 15 zadataka 20 bodova Rješenja se upisuju u ispitnoj knjižici i na listu za odgovore Ne boduje se postupak pri riješavanju Nataša Leko Lončar, prof. IX. gimnazija, www.mojamatura.net
 13. 13. 13 zadataka 26 bodova Odgovori se upisuju samo na crtu ispod zadatka, a zadatak možete riješavati na listu za koncept Ne boduje se postupak pri riješavanju ispita Ispravljanje: Nataša Leko Lončar, prof. IX. gimnazija, www.mojamatura.net
 14. 14. 2 zadatka 14 bodova Potrebno je prikazati POSTUPAK rješavanja u ispitnoj knjižici! Nataša Leko Lončar, prof. IX. gimnazija, www.mojamatura.net
 15. 15. Nataša Leko Lončar, prof. IX. gimnazija, www.mojamatura.net  Temeljni dokument za pripremanje ispita državne mature ◦ Područja ispitivanja ◦ Obrazovni ishodi ◦ Struktura ispita ◦ Tehnički opis ispita ◦ Opis bodovanja ◦ Primjeri zadataka s detaljnim pojašnjenjem
 16. 16. PODRUČJA ISPITIVANJA BODOVNI UDIO BODOVI Brojevi i algebra 20% 12 Funkcije 25% 15 Jednadžbe i nejednadžbe 20% 12 Geometrija 25% 15 Modeliranje 10% 6 UKUPNO 100% 60 Nataša Leko Lončar, prof. IX. gimnazija, www.mojamatura.net -Moguće odstupanje udjela pojedine cjeline je 5%
 17. 17.  Literatura za pripremu ispita iz Matematike su svi udžbenici koji su bili propisani i odobreni od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa tijekom protekloga četverogodišnjega razdoblja.  www.ncvvo.hr  www.mojamatura.net  www.normala.hr/forum forum za pomoć u matematici  www.tonimilun.com Nataša Leko Lončar, prof. IX. gimnazija, www.mojamatura.net
 18. 18. Nataša Leko Lončar, prof. IX. gimnazija, www.mojamatura.net
 19. 19. a) skupovi N, Z, Q, R i C b) elementarno računanje c) postotci i omjeri d) algebarski izrazi i algebarski razlomci e) mjerne jedinice Nataša Leko Lončar, prof. IX. gimnazija, www.mojamatura.net
 20. 20. Nataša Leko Lončar, prof. IX. gimnazija, www.mojamatura.net Z. Rješenje: C 3. zadatak, ljeto 2012/2013
 21. 21. Nataša Leko Lončar, prof. IX. gimnazija, www.mojamatura.net Z. 3. zadatak, jesen 2012/2013 Rješenje: D
 22. 22. Nataša Leko Lončar, prof. IX. gimnazija, www.mojamatura.net Z. ljeto 2009/2010 46 3
 23. 23. Nataša Leko Lončar, prof. IX. gimnazija, www.mojamatura.net Z. Jesen 2009/2010 3 3 3(cos sin ) 2 2 i   
 24. 24. a) pojam funkcije, zadavanje i operacije s njima b) linearna i kvadratna funkcija, funkcija apsolutne vrijednosti, funkcija drugoga korijena, polinomi i racionalne funkcije, eksponencijalna i logaritamska funkcija, trigonometrijske funkcije c) nizovi d) derivacija funkcije Nataša Leko Lončar, prof. IX. gimnazija, www.mojamatura.net
 25. 25. Nataša Leko Lončar, prof. IX. gimnazija, www.mojamatura.net Z. zima 2011./2012. – zadatak 6. Rješenje: D
 26. 26. Nataša Leko Lončar, prof. IX. gimnazija, www.mojamatura.net Z. zima 2009/2010 2,   0,1
 27. 27. Nataša Leko Lončar, prof. IX. gimnazija, www.mojamatura.net Z. Zima 2009/2010 0.8
 28. 28. Nataša Leko Lončar, prof. IX. gimnazija, www.mojamatura.net Z. ljeto 2012/2013 Rješenje: B
 29. 29. Nataša Leko Lončar, prof. IX. gimnazija, www.mojamatura.net Z. Rješenje 28.3.: y=6x-19 ljeto 2012/2013 Rješenje 28.2.:
 30. 30. Nataša Leko Lončar, prof. IX. gimnazija, www.mojamatura.net Z. Ljeto 2009/2010 7975 1.2
 31. 31. a) linearne i kvadratne jednadžbe i nejednadžbe b) jednadžbe i nejednadžbe s apsolutnim vrijednostima i s korijenima c) jednostavnije polinomske i racionalne jednadžbe i nejednadžbe d) eksponencijalne i logaritamske jednadžbe i nejednadžbe e) trigonometrijske jednadžbe f) sustavi navedenih jednadžbi i nejednadžbi Nataša Leko Lončar, prof. IX. gimnazija, www.mojamatura.net
 32. 32. Nataša Leko Lončar, prof. IX. gimnazija, www.mojamatura.net Z. jesen 2011/2012, 14. zadatak Rješenje: B
 33. 33. Nataša Leko Lončar, prof. IX. gimnazija, www.mojamatura.net Z. Zima 2011/2012
 34. 34. Nataša Leko Lončar, prof. IX. gimnazija, www.mojamatura.net Z. Zima 2009/2010 1 23, 3x x  
 35. 35. Nataša Leko Lončar, prof. IX. gimnazija, www.mojamatura.net Z. Ljeto 2009/2010 3,5
 36. 36. Elementarna geometrija -elementarna geometrija likova u ravnini -odnosi među geometrijskim objektima u prostoru -prizma, piramida, valjak, stožac, kugla Nataša Leko Lončar, prof. IX. gimnazija, www.mojamatura.net Trigonometrija -trigonomterija pravokutnog trokuta -trigonometrija raznostraničnog trokuta Analitička geometrija -koordinatni sustav na pravcu i u ravnini -vektori -jednadžba pravca -krivulje drugog reda
 37. 37. Nataša Leko Lončar, prof. IX. gimnazija, www.mojamatura.net Z. Zima 2011/2012, 29.2.
 38. 38. Nataša Leko Lončar, prof. IX. gimnazija, www.mojamatura.net Z. Rješenje: A
 39. 39. Nataša Leko Lončar, prof. IX. gimnazija, www.mojamatura.net Z. 2 3 3 2 y x   Ljeto 2009/2010
 40. 40.  sva područja ispitivanja  modelirati situacije rabeći: – brojeve – algebru – geometriju – funkcije – jednadžbe – nejednadžbe (jesen 2009/2010; 4%) Nataša Leko Lončar, prof. IX. gimnazija, www.mojamatura.net
 41. 41. Želimo vam puno uspjeha na maturi! PITANJA? Nataša Leko Lončar, prof. IX. gimnazija, www.mojamatura.net

×