Državna matura iz matematike B

225,615 views

Published on

U okviru ciklusa webinara za državnu maturu Portala Moja matura prof. Sonja Lušić Radošević je održala webinar o obaveznom predmetu Matematika - osnovna razina na državnoj maturi 2010./2011. u kojemu je predstavila područja ispitivanja, obrazovne ishode i strukturu ispita na primjerima zadataka iz ovog predmeta. Ovo je prezentacija za webinar.

Published in: Education, Technology
1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
 • Mislim da je u 14 zadatku, 10 stranica, riješenje B, ako nije da li bi mi netko mogao objasniti zašto?
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
225,615
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
215,529
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Državna matura iz matematike B

 1. 1. Državna matura iz matematikeOsnovna razina<br />1<br />
 2. 2. Što se ispituje<br />Kako se ispituje<br />Primjeri zadataka s detaljnim pojašnjenjem<br />Priprema za ispit<br />2<br />Ispit DM iz matematike - B<br />
 3. 3. Brojevi i algebra<br />Funkcije<br />Jednadžbe i nejednadžbe<br />Geometrija<br />Modeliranje<br />3<br />Područja ispitivanja<br />
 4. 4. rabiti matematički jezik tijekom čitanja, interpretiranja i rješavanja zadataka<br />očitavati i interpretirati podatke zadane u analitičkome, tabličnome i grafičkome obliku ili riječima te u navedenim oblicima jasno, logično i precizno prikazivati dobivene rezultate<br />matematički modelirati problemsku situaciju, naći rješenje te provjeriti ispravnost dobivenoga rezultata<br />prepoznati i rabiti vezu između različitih područja matematike<br />rabiti različite matematičke tehnike tijekom rješavanja zadataka<br />4<br />Cilj ispita iz matematike <br />
 5. 5. skupovi brojeva N, Z, Q i R<br />razlikovati skupove N, Z, Q i R<br />uspoređivati brojeve – primjer 1.<br />prepoznati i rabitioznakeintervala<br />zapisivatiskupoverealnihbrojevaintervalima i prikazivati ih na brojevnome pravcu<br />5<br />BROJEVI I ALGEBRA<br />Primjer 1. <br />Rješenje: A<br />
 6. 6. elementarno računanje<br />zbrajati, oduzimati, množiti, dijeliti, korjenovati, potencirati, određivati apsolutne vrijednosti – primjer 2.<br />zaokruživati brojeve – primjer 3.<br />rabiti džepno računalo – primjer 3<br />6<br />BROJEVI I ALGEBRA<br />Primjer 3. <br />Rješenje: C<br />Primjer 2. <br />Rješenje: A<br />
 7. 7. postotci i omjeri<br />rabiti postotke i omjere – primjer 4. i primjer 5.<br />7<br />BROJEVI I ALGEBRA<br />Primjer 4. <br />Rješenje: 0,512<br />Primjer 5. <br />Rješenje: B<br />
 8. 8. algebarski izrazi i algebarski razlomci<br />zbrajati, oduzimati i množiti jednostavnije alg. izraze – primjer 6. i 7.<br />rabiti formule za kvadrat binoma i razliku kvadrata – primjer 8., 9. i 10.<br />zbrajati, oduzimati, množiti i dijeliti jednostavnije algebarske razlomke – primjer 11.<br />iz zadane formule izraziti jednu veličinu pomoću drugih – primjer 12.<br />8<br />BROJEVI I ALGEBRA<br />Primjer 6. <br />Rješenje: D<br />Primjer 7. <br />Rješenje: A<br />
 9. 9. 9<br />BROJEVI I ALGEBRA<br />Primjer 9. <br />Rješenje: A<br />Primjer 8. <br />Rješenje: B<br />Primjer 10. <br />Rješenje: B<br />
 10. 10. 10<br />BROJEVI I ALGEBRA<br />Primjer 11. <br />Rješenje: A<br />Primjer 12. <br />Rješenje: C<br />
 11. 11. mjerne jedinice<br />računati s jedinicama za duljinu, površinu, obujam, vrijeme, masu i novac – primjer 13.<br />pretvarati mjerne jedinice<br />rabiti mjerne jedinice u geometriji i zadatcima s tekstom<br />11<br />BROJEVI I ALGEBRA<br />Primjer 13. <br />Rješenje: C<br />
 12. 12. linearna, kvadratna i eksponencijalna funkcija s bazom 10<br />izračunati funkcijske vrijednosti<br />prikazati funkcije tablično i grafički - primjer 14. <br />interpretirati graf funkcije<br />odrediti nultočke funkcije<br />odrediti sjecišta grafa s koordinatnim osima<br />izzadanihsvojstava, elemenata ili grafaodrediti funkciju – primjer 15.<br />za kvadratnu funkciju:<br />interpretiratiuloguvodećegakoeficijenta idiskriminante<br />odrediti minimum/maksimum funkcije, odnosno tjeme parabole – primjer 16.<br />12<br />FUNKCIJE<br />
 13. 13. 13<br />FUNKCIJE<br />Primjer 14. <br />Rješenje: <br />
 14. 14. 14<br />FUNKCIJE<br />Primjer 14. <br />Rješenje: A<br />
 15. 15. 15<br />FUNKCIJE<br />Primjer 15. <br />Rješenje: D<br />
 16. 16. 16<br />FUNKCIJE<br />Primjer 16. <br />Rješenje: A<br />
 17. 17. linearne jednadžbe i nejednadžbe<br />rješavati linearne jednadžbe – primjer 17.<br />rješavati linearne nejednadžbe - primjer 17.<br />17<br />JEDNADŽBE I NEJEDNADŽBE<br />Primjer 17.<br />Rješenja <br />
 18. 18. kvadratne jednadžbe<br />rješavati kvadratne jednadžbe – primjer 18.<br />18<br />JEDNADŽBE I NEJEDNADŽBE<br />Primjer 18.<br />Rješenja <br />
 19. 19. jednostavnije eksponencijalne jednadžbe<br />rješavati jednadžbe s potencijama jednakih baza<br />19<br />JEDNADŽBE I NEJEDNADŽBE<br />Primjer 19.<br />Rješenje: A <br />
 20. 20. jednostavniji sustavi linearnih i/ili kvadratnih jednadžbi<br />rješavati sustave algebarski i grafički <br />interpretirati grafički prikaz jednadžbama<br />20<br />JEDNADŽBE I NEJEDNADŽBE<br />Primjer 20.<br />Rješenje:<br />
 21. 21. elementarna geometrija likova u ravnini<br />odrediti mjeru kuta – primjer 21.<br />razlikovati vrste trokuta<br />rabitipoučke o sukladnostitrokuta<br />rabiti Pitagorin poučak i njegov obrat<br />rabiti osnovna svojstva paralelograma – primjer 22.<br />rabiti osnovna svojstva kružnice i kruga<br />odrediti opseg i površinu<br />21<br />GEOMETRIJA U RAVNINI<br />Primjer 21.<br />Rješenje: A<br />
 22. 22. 22<br />GEOMETRIJA U RAVNINI<br />Primjer 22.<br />Rješenje: B<br />
 23. 23. prizma, piramida, valjak, stožac, kugla<br />skicirati geometrijska tijela<br /> prepoznati elemente tijela – osnovku (bazu), vrh, visinu,<br />pobočke (strane) i plašt<br />odrediti oplošje i obujam<br />23<br />GEOMETRIJA PROSTORA<br />
 24. 24. 24<br />GEOMETRIJA PROSTORA<br />Primjer 23.<br />Rješenje: B<br />
 25. 25. koordinatni sustav na pravcu i u ravnini<br />prikazati točke u koordinatnome sustavu<br />očitati koordinate točaka u koordinatnome sustavu – primjer 24.<br />izračunati udaljenost točaka - primjer 24.<br />25<br />ANALITIČKA GEOMETRIJA<br />
 26. 26. 26<br />ANALITIČKA GEOMETRIJA<br />Primjer 24.<br />Rješenja.<br />
 27. 27. jednadžba pravca<br />rabiti eksplicitni i implicitni oblik jednadžbe pravca<br />odrediti jednadžbu pravca zadanoga točkom i koeficijentom smjera<br />odrediti jednadžbu pravca zadanoga dvjema točkama<br />rabiti uvjet usporednosti pravaca – primjer 25.<br />27<br />ANALITIČKA GEOMETRIJA<br />
 28. 28. 28<br />ANALITIČKA GEOMETRIJA<br />Primjer 25.<br />Rješenja.<br />
 29. 29. sva područja ispitivanja<br />modelirati situacije rabeći:<br />brojeve<br />algebru<br />geometriju<br />funkcije<br />jednadžbe<br />nejednadžbe<br />29<br />MODELIRANJE<br />
 30. 30. 30<br />Struktura ispita<br />Moguća odstupanja od 5%<br />Zadatci nose od 1 do 2 boda.<br />Nema negativnih bodova<br />
 31. 31. 31<br />Zadatci višestrukog izbora 1.-16.<br />Primjer 26.<br />Rješenje: B<br />
 32. 32. Slova točnih odgovora označuju se znakom X. <br />Na vrijeme prepišite odgovore na list za odgovore!<br />Ukoliko u zadatcima višestrukoga izbora pristupnik označi više od jednoga odgovora, zadatak će se bodovati s 0 (nula) bodova bez obzira na to što je među označenima i točan odgovor.<br />32<br />Zadatci višestrukog izbora 1.-16. Napomene!<br />
 33. 33. 33<br />Zadatci kratkih odgovora – 17. do 28.<br />Primjer 27.<br />Rješenja:<br />
 34. 34. U zadatcima kratkih odgovora pristupnici upisuju odgovor na predviđeno mjesto u ispitnoj knjižici.<br />34<br />Zadatci kratkih odgovora – 17. do 28. Napomene!<br />
 35. 35. 35<br />Literatura<br />Literatura za pripremu ispita iz Matematike su svi udžbenici koji su bili propisani i odobreni od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa tijekom protekloga četverogodišnjega razdoblja.<br />www.mojamatura.net<br />www.ncvvo.hr<br />Demo ispiti – ispiti.skole.hr <br />Forum ARHIMEDES za pomoć u matematici - www.normala.hr/forum<br />Web preporuke <br />
 36. 36. 36<br />Prošlogodišnji rezultati<br />
 37. 37. 37<br />Tehnički detalji - pribor<br />
 38. 38. Na ispitu je dozvoljeno koristiti džepno računalo tipa Scientific koje, mora imati:<br />- eksponencijalnu funkciju (tipka 10x)<br />- logaritamsku funkciju (tipka log x)<br />- trigonometrijske funkcije (tipke sin, cos, tan),<br />a ne smije imati mogućnost:<br />- bežičnog povezivanja s drugim uređajem<br />- uporabe memorijske kartice<br />- simboličkoga računanja ( npr. u nazivu CAS)<br />- grafičkoga rješavanja ( npr. u nazivu Graphic ili ima<br />tipku GRAPH)<br />- deriviranja i integriranja<br />Na Listu džepnih računala bit će upisan tip (naziv i oznaka) džepnoga računala koje je učenik rabio na ispitu.<br />38<br />Kalkulator<br />
 39. 39. 39<br />Ispitna omotnica<br />
 40. 40. 40<br />Važno – 23.05. u 09.00<br />Trajanje ispita – 150 minuta<br />Pažljivo pročitati upute (uz sve vrste zadataka priložena je uputa za rješavanje)<br />Neispravni odgovori ne donose negativne bodove<br />
 41. 41. Proučite ispitni katalog!<br />Riješite ispite DM – ljeto, jesen, zima, probna i ogledna matura!<br />Dobro se naspavajte!<br />41<br />Za kraj  <br />Želim Vam puno uspjeha!!!<br />
 42. 42. 42<br />Hvala <br />Pitanja?<br />

×