Iგეგმის შაბლონი

518 views
459 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
518
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Iგეგმის შაბლონი

  1. 1. ინტელის სასაწვლო პროგრამა ძირითადი კურსი ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 1 of 4 სსაასსწწაავვლლოო პპრროოეექქტტიისს გგეეგგმმიისს შშააბბლლოონნიი სასწავლო თემის ავტორი სახელი და გვარი მარიამ მუმლაძე რაიონი მარნეულის სკოლა 6-ე საჯარო ქალაქი მარნეული თემის მონახაზი თემის დასახელება უფლებები და თავისუფლებები თემის შინაარსი თემის უკეთ, გასაგებად მოსწავლეები გაეცნობიან “ადამიანისა და მოქალაქის უფლებათა დეკლარაციას“. დეკლარაციიდან გამომდინარე გამოიკვლევენ საკუთარ უფლებებს, გაანალიზებენ და შეადარებენ უფლებებს დათავისუფლებებს პროექტზე მუშაობა მოსწავლეებს ასწავლის სამუშაოს ორგანიზებასა და დროის უკეთ განაწილებას,კვლევას და გამოკითხვას,თვითშეფასებას,თანამშრომლობას და ჯგუფურ მუშაობას.საკუთარ თავში ღმოაჩენენისეთ ძლიერ მხარეებს ,როგორიც არის(ლიდერობა;დაგეგმის ნიჭი,დახმარების გაწევის შესაძლებლობას) საგანი სამოქალაქო განათლება დონე/კლასი მე-10 კლასი განხორციელების დროის ჩარჩო მაგალითად: 8 50წთ-იანი გაკვეთილი, 6 კვირა, 3 თვე და ა.შ. თემის საფუძვლები შინაარსობრივი სტანდარტები და ინდიკატორები ჩასვით თქვენი სტანდარტები ამ გრაფაში. კონკრეტული თემისთვის სტანდარტების ნუსხის შემუშავების და რედაქტირების შემდეგ, სტანდარტების საბოლოო სია პრიორიტეტების მიხედვით უნდა იყოს დაწყობილი. ყველა სტანდარტი მოდულზე მუშაობის პროცესში უნდა იყოს მიღწეული. მოსწავლეების ამოცანები/სწავლის შედეგები შეიტანეთ პრიორიტეტების მიხედვით დაწყობილი ამოცანები, რომელთა შეფასებაც განსაზღვრულია თემის ფარგლებში და რომელთაც მოსწავლეებმა თემის დამთავრების შემდეგ უნდა მიაღწიონ. მიმართულების მიმცემი საკვანძო შეკითხვები ზოგადი კითხვა .ზოგადი კითხვა რა არის ადამიანის უფლებათა დეკლარაცია; Module 2: შეარჩიეთ სტანდარტები, შეიმუშავეთ ამოცანები და სასწავლო პროგრამის განმსაზღვრელი კითხვები მოდულისთვის. დაუბრუნდით, მოცემ გრაფას შემდეგ მოდულებზე მუშაობის პროცესში.
  2. 2. ინტელის სასაწვლო პროგრამა ძირითადი კურსი ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 2 of 4 თემატური კითხვები როგორ გგონია,მაინც რა განსხვავებაა უფლებასა და თავისუფლებებს შორის ? შინაარსობრივი კითხვები როგორ გგონია,მაინც რა განსხვავებაა უფლებასა და თავისუფლებებს შორის ? შეფასების გეგმა შეფასების დროის ჩარჩო პროექტზე მუშაობის დაწყებამდე მოსწავლეები მუშაობენ პროექტებზე და სრულებენ დავალებებს პროექტზე მუშაობის დასრულე ის შემდეგ გ.ი,კითხვების საშუალებით .სიტუაციის ანალიზი.ვ.მ.ვ. დაკვირვების ჯურნალი. შეკითხვების დასმა.მოკლე ჩანაწერები მასწავლებლის კონსულტაცია საკლასო ესე, რეფლექსია პრეზენტაცია შეფასების რუბრიკები შეფასების/შეფასების ინსტრუმენტების მოკლე მონახაზი პროექტზე მუშაობის წინ გამოვიყენე გ.ი, მეთოდი დავსვი კითხვა, რა უფლებები ვიცით?, შემდეგ ჩამოვწერე მოსწავლეთა პასუხები.პირადი და სამოქალაქო უფლებები, კულტურული უფლებები, პოლიტიკური უფლებები, ეკონომიკური და სოციალური უფლებები. ვიმუშავეთ სიტუაციაზე სადაც დარღვეული იყო პირადი და სამოქალაქო უფლებები მოვახდინეთ მისი ანალიზი,ვიმუშავეთ ვ,მ.ვ.-სქემაზე.პროექტზე მუშაობის პროცესში მოსწავლეებს ვუსვამ კითხვებს,რათა გავარკვიო მუშაობის რა პროცესში არიან ისინი,ვაწარმოებ დაკვირვების ჯურნალს. .მოსწავლეებს პერიოდულად ვუტარებ კონსულტაციებს,პროექტის დასრულებისას ვწერთ ესეს,რომელშიც აისახება მოსწავლეთა რეფლექსია.მოეწყობა პრეზენტაცია,რომელსაც შევაფასებთ რუბრიკებით.დავასრულე მუშაობა სქემაზე ვ. მ.ვ.. სხვა საკითხები საბაზისო უნარ-ჩვევები კონცეპტუალური ცოდნა და ტექნიკური უნარ-ჩვევები, რომლებსაც მოსწავლეები უნდა ფლობდნენ თემის დასაწყისში სასწავლო პროცედურები
  3. 3. ინტელის სასაწვლო პროგრამა ძირითადი კურსი ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 3 of 4 პროექტსდავიწყე ბ გ.ი.-შით რა უფლებები ვიცით? დაფაზე ჩამოვწერ თ მოსწავლეთა პასუხებს. რომელი დოკუმენტებშია დაცული ადამიანთა უფლებები? მოსწავლეტა სავარაუდო პასუხები: (ადამიანისა და მოქალაქის უფლებათა დეკლარაცია,საქართველოს კონსტიტუცია). სიტუაციაზე მუშაობა: შერჩევით 5-კაციან ჯგუფებს ვურიგებ გაზეთებს და ვაძლევ დავალებას, მოიძიონ ადამიანის უფლებების დაცვის ან დარღვევის ამსახველი ფაქტები და მოახდინონ მისი ანალიზი. სასწავლო ციკლის ზუსტი აღწერა - მოსწავლეთა მიერ შესრულებული აქტივობების მასშტაბები და თანმიმდევრობა, მოსწავლეთა ჩართულობის აღწერა სწავლის პროცესის დაგეგმვაშi. დიფერენცირებული სწავლება სპეციალური საჭიროებები აღწერეთ, რა სახის დახმარება და ხელშეწყობა აქვთ მოსწავლეებს, მაგალითად, დამატებითი დრო სწავლისთვის, მოდიფიცირებული სასწავლო ამოცანები, მოდიფიცირებული დავალებები, ჯგუფური მუშაობა, დავალებების კალენდარი, ადაპტირებული ტექნოლოგიები, სპეციალისტების დახმარება. ჩამოთვალეთ კონკრეტული რესურსები, რომლებსაც გამოიყენებთ. ასევე, აღწერეთ შეფასების კომპონენტების მოდიფიკაციები, სადაც მოსწავლემ უნდა წარმოაჩინოს თავისი ცოდნა (მაგალითად, ზეპირი გამოკითხვა, წერილობითი ტესტის ნაცვლად). არაინგლისურენოვანი მოსწავლეები (მოსწავლეები, რომლებისთვის სწავლების ენა არ არის მშობლიური) აღწერეთ დამატებითი დახმარების საშუალებები ენაზე მუშაობისთვის, მაგალითად, სასწავლო კურსი და ინდივიდუალური გაკვეთილები ბილინგვური მოსწავლეებისგან ან თემში მოხალისე მასწავლებლებისგან, ინგლისური ენის შემსწავლელთათვის (ELL). აღწერეთ ადაპტირებული მასალები, მაგალითად, ტექსტები, გრაფიკული გამოსახულებები, ილუსტრირებული ტექსტები, ორენოვანი ლექსიკონები, თარგმანის პროგრამები. ჩამოთვალეთ კონკრეტული რესურსები, რომლებსაც გამოიყენებთ. ასევე, აღწერეთ შეფასების მეთოდების მოდიფიკაციები, სადაც მოსწავლემ უნდა წარმოაჩინოს თავის ცოდნა, მაგალითად, შეფასების ფორმატში - მშობლიური ენის გამოყენება, ნაცვლად ინგლისურისა, ან ზეპირი გამოკითხვა, წერილობითი ტესტის ნაცვლად. მაღალი აკადემიური მოსწრების მოსწავლეები აღწერეთ სასწავლო გეგმის გაცნობის სხვადასხვა ფორმა, მათ შორის, დამოუკიდებელი სწავლა; ასევე, მოსწავლეთა ცოდნის წარმოჩენის განსხვავებული მეთოდები, მაგალითად, რთული დავალებები, სიღრმისეული კვლევა, მოკვლევა მსწავლელის მიერ არჩეულ თემაზე, ღია დავალებები და პროექტები. ჩამოთვალეთ კონკრეტული რესურსები, რომელსაც მოდულში გამოიყენებთ. სასწავლო თემისთვის საჭირო მასალები
  4. 4. ინტელის სასაწვლო პროგრამა ძირითადი კურსი ყველა უფლება დაცულია © ინტელის კორპორაცია, 2011 წელი. საავტორო უფლებები ვრცელდება ინტელზე, ინტელის ლოგოზე, ინტელის საგანმანათლებლო ინიციატივაზე, ინტელის სასწავლო პროგრამაზე ა.შ.შ.-ში და სხვა ქვეყნებში. *სხვა სახელსა და სავაჭრო ნიშანზე სხვა კომპანიის საკუთრების უფლება შეიძლება გავრცელდეს Page 4 of 4 ტექნოლოგია – ტექნიკა (მონიშნეთ პროექტისათვის საჭირო ტექნოლოგიური უზრუნველყოფა) ფოტოკამერა კომპიუტერი (ები) ციფრული კამერა DVD ფლეიერი ინტერნეტკავშირი ლაზერული დისკი საბეჭდი მანქანა/პრინტერი პროექტორი სკანერი ტელევიზორი VCR, ვიდეო ვიდეოკამერა ვიდეო საკონფერენციო აღჭურვილობა. სხვა ტექნოლოგია – პროგრამული უზრუნველყოფა (მონიშნეთ პროექტის ფარგლებში გამოყენებული პროგრამა/პროგრამები ) მონაცემთა ბაზა/ცხრილები საგამომცემლო პროგრამები ელფოსტის პროგრამა ენციკლოპედია კომპაქტდისკზე ფოტო/სურათების დამუშავება ინტერნეტძიება მულტიმედია ვებგვერდის შექმნა ვორდის პროგრამა სხვა ბეჭდვითი მასალები სახელმძღვანელოები, სასწავლო გზამკვლევები, მოთხრობები, ლაბორატორიის სახელმძღვანელოები, ბიბლიოგრაფიული მასალები და ა.შ. ინვენტარი/მასალები ძირითადი მასალები, რომლებიც თემის ჩასატარებლად შეუკვეთეთ ან შეაგროვეთ და რომლებიც კურსის კონკრეტულ საკითხებს უკავშირდება. საჭირო არაა ყოველდღიური მასალების შეტანა, რომლებიც ისედაც ხელმისაწვდომია კლასში. ინტერნეტრესურსები ვებმისამართები (URLs), რომლებიც ხელს უწყობს თემის მიზნების მიღწევას. სხვა რესურსები საველე ვიზიტები, ექსპერიმენტები, მოწვეული სტუმრები, მენტორები, მოსწავლეები სხვა ჯგუფებიდან, ადგილობრივი თემის/საზოგადოების წარმომადგენლები, მშობლები და ა.შ. მოდული 3: განსაზღვრეთ ინტერნეტ რესურსები, მოსწავლეების მიერ კვლევების, განხილვების, თანამშრომლობის და პრობლემაზე- ორიენტირებული საკითხების გადაჭრისათვის.

×