Rfd_verslag

293 views

Published on

Eerste verslag Research for design

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
293
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Rfd_verslag

 1. 1. Persona:Jos Versteeg:Jos Versteeg is een 59-jarige man woonachtig in Hilversum.Jos is getrouwd en is de trotse vader van twee dochters. Hij werkt als assistentbedrijfsleider bij de plaatselijke Albert Heijn. Voor zijn werk maakt hij wel meer dan eensgebruik van de computer. Vooral op het gebied van mailen maakt hij veel gebruik van decomputer. Jos is gek op vakantie en gaat dan ook twee keer per jaar met zijn gezinkamperen in de Ardennen. Jos zit bij de ING en maakt ook gebruik van het internetbankieren. Internet bankieren gebruikt hij alleen voor zijn privé leven want hij heeft op zijnwerkt niet veel met de financiën te maken. Jos voelde dat hij met zijn tijd mee moest gaanwanneer het aankwam op internet. Op een gegeven moment moet je wel, is een uitspraakvan hem. Maar je zou niet kunnen zeggen dat hij een expert is wanneer het aankomt ophet gebruik van het internet. Als hij soms ziet wat zijn dochters allemaal wel niet kunnendan is hij verbaasd. Maar Jos is een vrij koppig persoon. Als hem iets niet lukt dan gaat hijhet altijd zelf proberen op te lossen en dan vertikt hij het om om hulp te vragen. Maar Josis toch wel een vrij afhankelijk persoon als het aankomt op het internet. Hij ontkomt er ookniet aan dat hij wel eens een van zijn dochters om hulp moet vragen. Jos vind het internetbankieren wel een veilig systeem. Hij heeft zelf nog nooit problemen hiermeeondervonden en er zijn ook geen problemen in zijn directe omgeving geweest hiermee.Jos maakt voor zijn werk veel gebruik van zijn telefoon. Zo belt hij veel met leveranciers ofandere vestigingen. Maar hij maakt gebruik van een simpele Nokia telefoon. Eensmartphone is voor hem nog niet weggelegd. Wanneer het zover komt dat je er echt eennodig zult hebben, dan zal hij er wel een aanschaffen. Net zoals dat gegaan is bij hetinternet.
 2. 2. Onderbouwing:Het persona Jos Versteeg komt voort uit het merendeel van de geïnterviewden.Maar van alle geïnterviewden kan Jos toch wel het meest vergeleken worden met Lia.Vooral het gedeelte van de afhankelijkheid en het erbij roepen van de kinderen komt veeluit het gesprek met Lia. De uitspraak over het overgaan op een smartphone komt terug uitmeerdere interviews. De uitspraak dat er pas een komt als het echt nodig is, is letterlijkovergenomen van Lia en van Erwin. Johan moest het er niet zo van hebben maar Peterhad toch ook wel een soortgelijke houding. Hij is van mening dat er pas een komt als hij erwel wat handigs in ziet, wanneer het hem vooruitgang gaat bieden.Jos zijn mening tegenover internet bankieren is voortgekomen uit alle interviews. Allegeïnterviewden zeiden dat zij nog geen problemen hebben ondervonden met het internetbankieren en daarom vertrouwen zij dit systeem wel.Waarom Jos?:Jos maakt een interessant persoon voor het concept omdat Jos toch vrij duidelijkeproblemen met zich mee brengt. Jos is geen expert als het aankomt op internet gebruik.Hij is dus vrij afhankelijk. Daarnaast is Jos wel iemand die het zelf probeert. Dit kan goedof fout gaan. De factor gebruikersvriendelijkheid en de veiligheid spelen hierbij een groterol. Daarnaast is de bereikbaarheid voor Jos ook interessant. Want Jos wilt helemaal nietin een bushokje zijn bankzaken regelen, maar gewoon thuis. Niet omdat dit veiliger zouzijn, maar omdat hij het toch iets vind waar je je aandacht bij moet houden en niet zomaareven snel kunt doen.
 3. 3. Het Concept:Mijn product is een mobiele applicatie waarop de gebruiker op een zeergebruikersvriendelijke manier kan bankieren. De gebruiker wordt stapsgewijs door hetproces geholpen. Het hele proces van het internet bankieren op een website wordt als hetware in stukken gehakt, en in een stappenplan gezet. De gebruiker logt eerst in met zijngegevens waarnaar hij een aantal opties zal zien. Uit deze opties kiest hij wat hij wilt doenen dan wordt de gebruiker naar dit onderdeel gebracht. Neem bijvoorbeeld het geldovermaken. Met de huidige manier krijgt de gebruiker een waslijst aan gegevens die hijmoet invoeren. Deze zijn bij de applicatie verdeeld in onderdelen die de gebruiker moetinvoeren voordat hij bij het volgende onderdeel kan komen. Op elke pagina van deapplicatie zal ook een ‘help’ knop verschijnen. Verder zal er op de juiste momenten omeen bevestiging gevraagd worden. Daarnaast zal er nog meer feedback verschijnen zoalsvinkjes naast een tekstbalk als de gebruiker iets heeft ingevuld, bijvoorbeeld wanneer hetjuiste aantal cijfers is ingevuld bij het invullen van een bankrekening. Zo weet de gebruikerwanneer iets goed gaat of wanneer iets juist fout gaat. Dit voorkomt verwarring enwanneer er iets fout gaat wordt ook al gelijk aangegeven wat er fout gaat en wat er aangedaan kan worden.De huidige applicaties op het gebied van bankieren werken ook op dezelfde manier als dewebsites. Namelijk een flinke lijst aan invulopties. Door het stapsgewijs te maken is dekans op het maken van fouten een stuk kleiner. En door per onderdeel apart een helpoptie te geven kan de gebruiker specifieker aangeven waarmee hij hulp nodig heeft. Ookkan er niet meer veel fout gaan op deze manier. Met een grote lijst aan opties zie je niet zosnel wat je nou precies fout hebt gedaan. Wanneer je dit juist beperkt tot een twee of drieopties kan je per optie makkelijker aangeven wat er fout is gegaan en wat er gedaan hadmoeten worden om het wel goed te laten zijn.Deze applicatie is meer voor de mensen die het goed willen doen en niet voor de mensendie het snel willen doen. Deze applicatie is niet bedacht voor mensen die even snel in eenbushokje wat geld willen overmaken. De applicatie is meer bedoeld voor mensen die hetwillen gebruiken als zij thuis zijn of in een andere vertrouwde omgeving. Voor mensen dietoch wel even gaan zitten voor het bankieren en hier wel even de tijd voor nemen.Ik heb juist gekozen voor deze momenten omdat mijn geïnterviewden het bankierenallemaal niet iets zien als iets wat je even snel doet. Je blijft toch bezig met geld en daarmoet je wel je aandacht bij houden.Deze applicatie is gericht op het persona Jos Versteeg. Zoals al eerder aangegeven in ditdocument is Jos iemand die toch koppig gebruikt maakt van het internet. Door de kans opfouten te beperken maak je het voor Jos dus ook lastiger om fouten te maken. Daarnaastis Jos iemand die het liefst niet afhankelijk is. Door het proces te vergemakkelijken hoeftJos ook niet afhankelijk te zijn. Maar Jos heeft geen smartphone, waarom dan toch eenapplicatie? Met dit concept hoop ik een alternatief te creëren voor het internet bankierendat makkelijker is. Ik hoop dus ook dat men liever de applicatie gebruikt dan het bankierenop de websites. Het hele idee van bankieren op een klein scherm wil ik laten verdwijnen.Door het duidelijk en makkelijk te maken wordt dit idee misschien wel uit de wereldgeholpen. Jos heeft dan nu nog geen smartphone, maar door op deze manier te laten ziendat het veel voordelen geeft, zal hij gaan overwegen een smartphone aan te schaffen.Misschien niet alleen door deze applicatie, maar het fenomeen smartphones blijft groeien,en er zullen meer en meer voordelen voor Jos ontstaan waarnaar hij zal inzien dat hij eruiteindelijk toch maar aan moet geloven.
 4. 4. Dit concept richt zich op de goals van Jos dat hij zich niet afhankelijk wil voelen tijden, vooren na het proces van het bankieren. Op het gebied van viceral goals zal de applicatie zichvoornamelijk richten op de simpelheid en duidelijkheid, om nog maar eens terug te komenop het idee dat bankieren niet mogelijk zou zijn op een klein schermpje. De opties wordenduidelijk weergeven, niet met allemaal andere dingen die niet relevant zijn. Alleen watbelangrijk is komt terug, juist omdat het zo’n klein scherm betreft. Op het gebied vanbehavioral goals is het de bedoeling dat de gebruiker zich niet meer afhankelijk voelt entoch zeker weet dat het goed gebeurd. Juist door feedback te verkleinen tot twee of drietekstvakjes/invulvakjes kan je de gebruiker meer en betere feedback geven zodat hetgoed gedaan wordt. Daarnaast kan er ook minder mis gaan, de gebruiker kan pas naar devolgende stap nadat hij de vorige stap juist heeft afgerond. En door het te beperken tottwee of drie opties heeft de gebruiker meer overzicht op wat hij doet. Uit drie opties haal jemakkelijker een spelfout dan uit een flinke lijst met opties. Met reflective goals is het debedoeling dat de gebruiker het makkelijker gaat ervaren dan op de computer. Degebruikersvriendelijkheid en de feedback moeten er voor zorgen dat de gebruiker eenprettige beleving krijgt. Dit is dan een trigger voor de gebruiker om terug te komen naar deapplicatie en niet naar de website.
 5. 5. Programma van Eisen:Het programma van eisen neemt stukken uit het scenario over en geeft aan wat degebruik nodig heeft en met welke elementen dit behaald kan worden. Context Scenario Functionele behoefte/ Functionele User requirements elementen/ features Deel uit scenario tekst Wat wil de gebruiker Welke elementen heb gebruiken? je daarvoor nodig? Hij zou nog wat geld - Een alternatief voor de - Een alternatief overmaken naar een vriend computer voor zijn verjaardag. - Meer platformen waar Hij is hier nog niet aan - Een plaats om te kunnen internetbankieren op toegekomen maar besluit het bankieren beschikbaar is toch maar te doen voordat zij gaan eten. Zijn vrouw is toch nog niet begonnen met koken. Zijn dochter zit al Hij kan met de nieuwe - Een applicatie voor het - Een simpele app die alles applicatie van de ING op een overmaken van geld. biedt om de ervaring als makkelijkere en handigere hulpeloos te laten verlopen manier geld overmaken naar - Iets wat hij hulpeloos kan zijn vriend zonder dat hij hulp gebruiken Hij logt in met zijn gegevens - Een veilige en persoonlijke - Een werkend inlogsysteem bij de applicatie van de ING applicatie van de bank zodat hij zijn geld kan Dan krijgt hij zes opties op - Opties om te kiezen wat hij - Zo min mogelijk algemene zijn scherm. Betalen, sparen, wilt gaan doen en allesomvattende opties beleggen, lenen, hypotheken Omdat hij geld wilt - Een optie voor geld - Opties voor alle behoeftes overmaken kiest hij voor de overmaken van de gebruiker optie betalen. Dan krijgt hij een scherm met twee opties - Duidelijke navigatie - Aangeven waar de gebruiker erop. Bovenaan staat waar zich bevind hij zich bevindt en wat hij aan het doen is. Elders op de - Makkelijk kunnen navigeren pagina staat aangegeven in welke stap hij van het proces is.
 6. 6. Hij moet invoeren welk - Zijn gegevens optimaal - De belangrijkste gegevensbedrag hij wilt overmaken en kunnen invoeren komen als eerste aan bodhij moet aangeven of hij ditnaar een andere rekening - Dezelfde opties als via het - Niet tot weinig afwijken vanwilt overmaken of naar zijn internet kunnen behouden het huidige internetbankierenspaarrekening daarnaast qua gegevensgeeft hij ook de datum vanHij moet aangeven vanaf - Oude rekeningen gebruiken - Een werkend adresboekwelke rekening hij wilt zonder deze opnieuw in teovermaken en naar welke voeren - Een overzicht van eigenrekening. Voor het kiezen rekeningen waar uit te kiezenvan welke rekening kan hij - Al zijn rekeningen kunnen valtkiezen voor het adresboek gebruikenwaar een lijst met voorheenopgeslagen rekeningen Wanneer Jos naar de - Zekerheid en controle - Feedback op voorgaandevolgende pagina wilt gaan actieskrijgt hij eerst een ‘recap’ vanJos moet aangeven wat de - Niet verplichte gegevens - Een indeling van belangrijkfrequentie van de betaling is voor het laatst bewaren naar onbelangrijk quaen het betalingskenmerk van gegevens en actiesde acceptgiro, deze zijnallebei niet verplicht.Daarnaast kan Jos op dezepagina ook nogmededelingen toevoegenaan de betaling.Hij krijgt nog een overzicht - Recap van wat hij gedaan - Vanuit hier snel kunnenvan alle voorheen heeft verandereningevoerde gegevens en hijkijkt deze nog even na. Jos - ontdekken van fouten - Feedbackheeft geslaagd geld kunnenovermaken naar zijn vriend. - Zekerheid, - Een noodknop (help) op elkeJos heeft per stap kunnen betrouwbaarheid en pagina, uitgebreider dan opcontroleren wat hij deed en onafhankelijkheid een siteheeft het heel overzichtelijkbevonden. Dit heeft hem eengevoel van zekerheid enbetrouwbaarheid in deapplicatie.Doordat hij ook nog eensmeerdere keren te zienkreeg wat hij gedaan hadwas het voor hem nog eenszekerder dat alles goedverlopen was.
 7. 7. Onderbouwing PCG:Het concept is een stapsgewijze versie van het internetbankieren in de vorm van eenapplicatie die de gebruiker een duidelijke en gebruikersvriendelijke ervaring geeft.Met dit concept is het de bedoeling dat de gebruiker op een zelfstandige manier zijnbankzaken kan regelen op een applicatie terwijl hij wordt ondersteund door voldoendefeedback. De gebruiker verliest hierdoor zijn afhankelijkheid en voelt zich zekerder op hetgebied van het bankieren. Daarnaast is het moeilijker om fouten te maken doordat degebruiker per stap kan zien of hij iets fout doet. En mocht er iets fout gaan dan kan degebruiker beter ondersteund en geholpen worden.Het is niet gemaakt om even snel te gebruiken in een bushokje maar meer als verbeterdalternatief op het huidige internetbankieren op de computer. Het is eerder gericht opbetrouwbaarheid dan op bereikbaarheid. Daarnaast is het vooral erg gebruikersvriendelijken is het de bedoeling dat dit voor mensen die misschien helemaal niet handig zijn meteen smartphone juist optimaal te gebruiken is. Uit de gehouden interviews is gebleken datgebruikers toch soms nog wel eens afhankelijk zijn bij het gebruik van nieuwetechnologieën. En zij willen dit meestal ook niet eens zijn dus zullen zij het zelf proberenen misschien wel fouten maken. Dit concept probeert er dus voor te zorgen dat dezegebruiker zich minder afhankelijk gaat voelen, het liefs zelfs helemaal onafhankelijk kanzijn. Dit geeft de ze een betere gebruikerservaring en door betere hulp bij fouten voelt hetook minder riskant aan om een fout te maken. Want dat gevoel blijkt er toch wel te zijnblijkt uit het onderzoek, juist omdat het om geld gaat wil de gebruiker geen fouten maken.Er is juist gekozen voor een user moment waarbij de gebruiker zich bevind in eenvertrouwde omgeving omdat de gebruiker hier alleen maar gebruik van maakt in zijnvertrouwde omgeving. Van alle geïnterviewden had niemand de behoefte om dit ergensbuiten zijn of haar huis te doen.Er is juist voor deze persona gekozen omdat deze het meest allesomvattend van deondervraagde personen was. En het thema afhankelijkheid speelde ook wel eenvoorname rol tijdens deze interviews. Dus daarom heb ik juist gekozen voor iemand dietoch best afhankelijk is, maar dit helemaal niet wilt zijn. Dus juist voor iemand metbeperkte capaciteiten een applicatie ontwikkelen. Deze persoon heeft op dit moment geensmartphone, maar deze gemiddelde gebruiker is niet van plan om nooit een smartphoneaan te schaffen. Deze markt groeit nog enorm en uiteindelijk moet deze gebruiker er ookaan geloven. En dan is het optimaal om het bankieren dan zo optimaal mogelijk te latenverlopen. Tijdens het onderzoek kwam de quote “wat moet ik daar nou mee” veel voor.Juist door deze gebruiker te laten zien “wat je daar nou mee moet” zal de drempel vooreen smartphone weer eens verlaagd worden.
 8. 8. Scenario:Dit scenario zal gaan over de perfecte ervaring van Jos met de applicatie van het concept.Dit concept richt zich op het user moment van Jos, onderdelen van het concept en enkelebevindingen en gedachtes van Jos.Jos heeft een drukke dag achter de rug bij de Albert Heijn. Hij heeft een uur moetenoverwerken en komt vermoeid thuis. Het is al bijna etenstijd en zijn vrouw en zijn jongstedochter zijn thuis. Hij zou nog wat geld overmaken naar een vriend voor zijn verjaardag.Hij is hier nog niet aan toegekomen maar besluit het toch maar te doen voordat zij gaaneten. Zijn vrouw is toch nog niet begonnen met koken. Zijn dochter zit al achter decomputer dus hij pakt zijn smartphone er bij. Hij kan met de nieuwe applicatie van de INGop een makkelijkere en handigere manier geld overmaken naar zijn vriend zonder dat hijhulp nodig heeft van zijn naasten. Hij logt in met zijn gegevens bij de applicatie van deING zodat hij zijn geld kan overmaken. Dan krijgt hij zes opties op zijn scherm. Betalen,sparen, beleggen, lenen, hypotheken en verzekeren. Omdat hij geld wilt overmaken kiesthij voor de optie betalen. Dan krijgt hij een scherm met twee opties erop. Bovenaan staatwaar hij zich bevindt en wat hij aan het doen is. Elders op de pagina staat aangegeven inwelke stap hij van het proces is. Hij moet invoeren welk bedrag hij wilt overmaken en hijmoet aangeven of hij dit naar een andere rekening wilt overmaken of naar zijnspaarrekening daarnaast geeft hij ook de datum van de overdracht aan. Dan gaat hij naarhet volgende scherm en hier krijgt Jos weer twee opties te zien. Hij moet aangeven vanafwelke rekening hij wilt overmaken en naar welke rekening. Voor het kiezen van welkerekening kan hij kiezen voor het adresboek waar een lijst met voorheen opgeslagenrekeningen staat. Wanneer Jos naar de volgende pagina wilt gaan krijgt hij eerst een‘recap’ van zijn gegevens. Er staat dus iets als ‘U wilt X euro overmaken van Y rekeningnaar Z rekening op deze datum?’. Jos bevestigt dat dit klopt en gaat door naar hetvolgende onderdeel. Zo weet Jos dat hij op de goede weg zit en hij kan dus gerustdoorgaan naar de volgende stap. Dan als laatste komen de minder belangrijkeonderdelen, Jos moet aangeven wat de frequentie van de betaling is en hetbetalingskenmerk van de acceptgiro, deze zijn allebei niet verplicht. Daarnaast kan Jos opdeze pagina ook nog mededelingen toevoegen aan de betaling.Hij krijgt nog een overzicht van alle voorheen ingevoerde gegevens en hij kijkt deze nogeven na. Jos heeft geslaagd geld kunnen overmaken naar zijn vriend. Jos heeft per stapkunnen controleren wat hij deed en heeft het heel overzichtelijk bevonden. Dit heeft hemeen gevoel van zekerheid en betrouwbaarheid in de applicatie.Doordat hij ook nog eens meerdere keren te zien kreeg wat hij gedaan had was het voorhem nog eens zekerder dat alles goed verlopen was.
 9. 9. Storyboard:Dit bovenstaande storyboard is gebaseerd op de bevindingen van Jos met hetgebruikelijke internetbankieren. Namelijk via de website van de ING. Dit bovenstaandestoryboard geeft ook weer welke problemen Jos tegenkwam en welke problemen hij zelfondervond, bijvoorbeeld hoe hij zich voelde. Onderstaand storyboard gaat over debevindingen van Jos met de applicatie van het concept. Dit is een perfecte beleving enbevat dus geen fouten van Jos. Een persoonlijk probleem van Jos was dat hij zichafhankelijk voelde, maar dit niet wilde zijn. Onderstaand storyboard laat zien hoe Jos zichvoelt als hij zich niet afhankelijk hoeft te voelen.
 10. 10. Conceptdocument Research for designJesse van der SchotKlas V1 02500619592Docent: A.M. Olthof27-10-2011
 11. 11. Inleiding:Dit document gaat verder op het onderzoeksdocument al eerder is ingeleverd. Er zal in ditdocument ook enkele keren worden verwezen naar de interviews en het onderzoek uit hetbetreffende document.Dit document gaat verder waar het vorige document eindigde, namelijk bij het ontwikkelenvan een concept. In dit document wordt aan de hand van de bevindingen uit hetonderzoek een concept ontwikkeld dat aansluit op de problemen en behoeftes van eenverkozen persona, dat weer gebaseerd is op het onderzoek.Allereerst zal er even kort terug worden verwezen naar het onderzoek door terug te kijkennaar het persona. Dan zal het concept uitgebreid verteld worden. Hierna zal eengeschreven scenario verschijnen dat weer gevolgd wordt door een aansluitend storyboard.Daarna is er een programma van eisen en uiteindelijk zal er een conclusie komen in devorm van een onderbouwing.Index:- Inleiding- Persona- Concept- Scenario- Storyboard- Programma van eisen- Onderbouwing

×