Uploaded on

 

 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,115
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
42
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. SACRAMENT
 • 2. SACRAMENT-Visible sign of aninvisible grace-Nakikitang tandang „di nakikitangbiyaya
 • 3. JESUS CHRIST-Pangunahing Sakramento-Sakramento ng Ama
 • 4. - “Salitang nagkatawang-tao”- Diyos na lumalapit sa tao- Pagtatagpo ng „dinakikitang Diyos at ng tao
 • 5. SIMBAHAN-Sakramento niKristo-Buhay na tanda ngpananatili ni Kristo
 • 6. - Sa pamamagitan ngSimbahan,nagpapatuloy angpagliligtas ni Kristona ginawa Niya sakrus
 • 7. - Bokasyon ngSimbahan naipahayag, isagawa atipagdiwang ang planong Diyos sa buhay ngmga tao
 • 8. 7 SAKRAMENTO-Mapagligtas nagawain ni Kristo-Isinasagawa ng at saloob ng Simbahan
 • 9. - Ang mga nagnanaistumanggap ngSakramento ay dapatmay ugnayan saSimbahan
 • 10. - Hindi lamangpersonal napagpapabanal saisang tao- Para sa pagbubuong Katawan ni Kristo
 • 11. BINYAG-Paglilinis ng kasalanang-mana- paghirang bilang anak ngDiyos- pagiging kasapi ngSambayanang Kristiyano
 • 12. KUMPIL-Pagpapatatag sapamamagitan ng biyayang Espiritu Santo- paghirang bilang saksini Kristo
 • 13. EUKARISTIYA-“Nourishment”- pag-alala sa sakripisyoni Kristo na kailangangpanatilihing buhay
 • 14. KUMPISAL-Pagpapatawad ngmga kasalanan- pakikipagkasundosa Diyos at saSambayanan
 • 15. KASAL-pag-uugnay sa isanglalaki at babae bilangmag-asawa- nagpapaalala ng banalna ugnayan ni Kristo atng Simbahan
 • 16. BANAL NA ORDEN-Paghirang bilangkinatawan ni Kristo- sumagisag sa Misyonni Kristo namagpabanal, magturoat mamuno
 • 17. PAGPAPAHID NG LANGISSA MAYSAKITPagbibigay-lakas at-kagalingan sa maykaramdaman upangmakapanumbalik sakanyang gawain saSimbahan
 • 18. LAHAT TAYO, PARI ATLINGKOD-LAYKO, AYMGA SAKRAMENTONI KRISTO.