XIII Jornada INGECAL Fòrum Ambiental

497 views
444 views

Published on

Presentació de la XIII Jornada INGECALl a ESADE Creapolis el dia 10/11/2011. Fòrum Ambiental

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
497
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

XIII Jornada INGECAL Fòrum Ambiental

 1. 1. XIII JORNADA INGECAL 09:30 – 11:30 – V FORUM AMBIENTAL12:00 – 14:00 h – II FORUM RESPONSABILITAT SOCIAL 16:00 – 19:00 h – XIII FORUM EXCEL·LÈNCIA
 2. 2. Sectors
 3. 3. Sectors
 4. 4. Primer la vostra seguretatSI DETECTEU UNA • Inicieu l’evacuació immediatament amb serenitat. Eviteu córrerEMERGÈNCIA •Dirigiu-vos a la sortida seguint la direcció indicada per la senyalització •Utilitzeu les escales. Seguir les indicacions dels evacuadors quan us ho indiquin Aviseu a Recepció: •Quan estigueu a l’exterior, acudiu al punt de reunió situat a l’entrada del pàrquing. 93 554 30 00 Prémer i esperar No passar L’han que vingui la d’utilitzar Sòl mullat persones persona responsable formades
 5. 5. Ingecal 2.0
 6. 6. 09:30 – 11:30 – V FORUM AMBIENTAL09:30 h:ISO 50001 – Sistema Gestió Energia.Evaristo Gutiérrez – Dir. d’INGECAL.10:00 h:Mecanismes i solucions per l’eficiènciaenergètica. Joan Rubio. DLM GROUP.10:30 h:Avantatges de la certificació ISO 50001David Beltran – Auditor d’AENOR.11:00 h: Ajuts públics. Joan Rubio. DLMGROUP.11:30 h: Debat i conclusions
 7. 7. Tendències ambientals• SISTEMES DE GESTIÓ AMBIENTAL:ISO 14001 – EMAS III.• CÀCUL DE LA PETJADA DE CARBONIISO 14064/7 – GHG protocol – PAS 2050 / 2060.• GESTIÓ ENERGÈTICA:EN 16001 / ISO 50001.• ECODISSENY – ISO 14006
 8. 8. CONTEXT ENERGÈTIC UE Estratègia 20-20-20 ANY 202020% Obligatori de contribució de les energies renovables20% Reducció del consum energètic20% de reducció d’emissions de GEI en 2020 respecte 1990
 9. 9. 1.1 Creixement poblacional: (7 mil milions a finals 2011) Font: World Population Clock at the U.S. Census Bureau1.2 Exhauriment dels combustibles fòssils • Petroli (any 2042) • Gas natural (any 2062) • Carbó (any 2235) Font: British Petroleum. BP Statistical Review of World Energy June 2010
 10. 10. Situació energètica global Situació actual• Esgotament dels recursos energètics.• Creixement sobtat de la demanda energètica dels països en desenvolupament.• Dificultats de subministrament energètic des de zones políticament inestables.• Nombre limitat de línies de subministrament.• Dependència tecnològica.• Normativa ambiental per disminuir les emissions de GEH. Font: ACC1Ó i Generalitat de Catalunya, Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.
 11. 11. Dependència energèticaProporció de les importacions (%) sobre el consum energètic total 1998 2005 2009 Font: Eurostat
 12. 12. Quotes de les energies renovables en el consum final brut d’energia (%)200620082020 Font: Eurostat
 13. 13. Consum d’energia final per sectors a Espanya Font: Pla d’estalvi, eficiència energètica i reducció d’emissions en el transport i en la vivenda. Ministeri de Foment, 2011.
 14. 14. Consum energètic del transport Les emissions de CO2 del transport suposen el 24% del total d’emissions a Espanya (2003, MMARM) Font: Plataforma Espanyola d’Eficiència Energètica
 15. 15. Consum energètic a la llar 1 tep Una llar tipus de 90m2 a Espanya consumeix 1 tep anual Font: Pla d’Acció 2008-2012 del IDEA, i PTE-EE.
 16. 16. Polítiques d’estalvi i eficiència energètica
 17. 17. Polítiques d’estalvi i eficiència energètica
 18. 18. “Canvi de clima atribuït directa oindirectament a l’activitat humana que alterala composició de l’atmosfera mundial i que essuma a la variabilitat natural del climaobservada durant períodes comparables”Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (CMNUCC) “El canvi climàtic és la major amenaça per la seguretat a la que s’enfronta el món” Ban Ki Moon, Secretari General de Nacions Unides
 19. 19. Emissions totals de GEH (CO2 equivalent)Índex: 1990=100 per CO2, CH4 y N2O, i 1995=100 per gasos fluorats: SF6, HFC y PFC. Font: elaboració pròpia a partir de les dades del MARM, Eurostat i OSE.
 20. 20. “Consisteix en la medició dels GEH emesos de forma directa o indirecta per una persona, una organització, un esdeveniment o un producte” Carbon Trust, 2008. ISO 14064 ISO 14067 • Pot ser neutralitzada amb mesures deGHG Protocol reducció de les emissions o amb la participació en els mercats de GEH. PAS 2050 PAS 2060 • Es mesura en Kg de CO2 equivalents.
 21. 21. Definició Compromís voluntari per reduir les emissions de GEH, més enllà del què obliga la normativa. Inventari d’emissions de GEH (seguiment anual) Plantejar i implementar anualment mesures per a reduir les emissionsContext Pla marc de mitigació del canvi climàtic de Catalunya 2008-2012 Programa 1. Reducció d’emissions en els sectors difusos(Programa 5,33) Mitjana anual (2008-2012) de milions de tones de CO2 reduïdes. Font: Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Generalitat de Catalunya.
 22. 22. BeneficisReconeixement • Etiqueta del programa d’acords voluntaris. • Informe del programa d’acords voluntaris. • Publicitat a la pàgina web: ww.gencat.cat/canviclimatic. Recull l’evolució de les emissions de GEH així com les mesures de reducció Font: Oficina Catalana del Canvi Climàtic. Generalitat de Catalunya.
 23. 23. ISO 50001:2011 Millora contínua Política energètica Planificació energètica Revisió per la direcció Implementació i operació Monitorització, mesura i anàlisi Verificació no conformitats, correcció, acció Auditoria correctiva i interna del SGE preventiva Model del SGE de la norma ISO 50001.
 24. 24. Eficiència EnergèticaEnergy Efficiency:Relació entre la quantitatd’energia requerida perla realització de lesactivitats d’unaorganització, els seusequips, sistemes,productes i serveis, i laquantitat d’energia realemprada.
 25. 25. Sistema de Gestió Energètica (SGE)Energy Management System (EnMS):Conjunt d’elements d’unaorganització queinteractuen per establir isatisfer una política i unsobjectius energèticsencaminats a la millora del’eficiència energètica,contribuint a la protecciódel medi ambient.
 26. 26. ISO 50001:2011 Millora contínua Política energètica Planificació energètica Revisió per la direcció Implementació i operació Monitorització, mesura i anàlisi Verificació no conformitats, correcció, acció Auditoria correctiva i interna del SGE preventiva Model del SGE de la norma ISO 50001.
 27. 27. Política energèticaEnergy policy:Declaració de lesintencions idireccions generalsde l’organització enrelació al rendimentenergètic, expressatformalment per laltadirecció.
 28. 28. ISO 50001:2011 Millora contínua Política energètica Planificació energètica Revisió per la direcció Implementació i operació Monitorització, mesura i anàlisi Verificació No conformitats, correcció, acció Auditoria correctiva i interna del SGE preventiva Model del SGE de la norma ISO 50001.
 29. 29. Procés de Planificació Energètica Entrades Revisió energètica Sortides Ús passat i present de A. Analitzar l’ús i el l’energia consum energètic - Línia de base energètica. - Indicadors de- Variables B. Identificar les rendiment rellevants àrees d’ús i consum energètic. significatives energètic significatiu - Objectius. per l’ús - Fites. d’energia. - Plans d’acció.- Rendiment. C. Identificar oportunitats de millora del rendiment energètic
 30. 30. Rendiment energèticEnergy performance:Resultat mesurableen relació ambleficiènciaenergètica, l’ús i elconsum energètic.
 31. 31. Indicador de Rendiment Energètic (IRE)Energy Performance Indicator (EnPI):Valor quantitatiu omesura delrendimentenergètic, segons eldefinit perlorganització.
 32. 32. Revisió energèticaEnergy review:Determinació delrendiment energèticde lorganitzaciópartint de la base dedades i altresinformacions,obtenint laidentificaciódoportunitats demillora.
 33. 33. ISO 50001:2011 Millora contínua Política energètica Planificació energètica Revisió per la direcció Implementació i operació Monitorització, mesura i anàlisi Verificació No conformitats, correcció, acció Auditoria correctiva i interna del SGE preventiva Model del SGE de la norma ISO 50001.
 34. 34. IMPLEMENTACIÓ I OPERACIÓ Abast i límits SGE Política energètica Objectius, fites i plans Procediments i registres Altres documents
 35. 35. ISO 50001:2011 Millora contínua Política energètica Planificació energètica Revisió per la direcció Implementació i operació Monitorització, mesura i anàlisi Verificació No conformitats, correcció, acció Auditoria correctiva i interna del SGE preventiva Model del SGE de la norma ISO 50001.
 36. 36. Auditoria energèticaProcediment sistemàtic,independent i documentat perconèixer el perfil de consumenergètic d’una instal·lació,identificant i valorant lespossibilitats d’estalvi energèticdes d’un punt de vista tècnic ieconòmic. Requereix d’unanormalització que permeti fercomparables els resultatsobtinguts Font: UNE 216501:2009
 37. 37. Auditoria energètica Abast tècnic i físic Realització de la visita Presa i Recomanacions anàlisi previ energètiques de dades Font: UNE 216501:2009
 38. 38. ISO 50001:2011 Millora contínua Política energètica Planificació energètica Revisió per la direcció Implementació i operació Monitorització, mesura i anàlisi Verificació No conformitats, correcció, acció Auditoria correctiva i interna del SGE preventiva Model del SGE de la norma ISO 50001.
 39. 39. Sectors
 40. 40. Sectors

×