information management training

563 views

Published on

how to apply it via information

Published in: Technology
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
563
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

information management training

 1. 1. อบรมปฏิบัติการคลังข้อมูล 18-19 ตุลาคม 2551 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล อีสาน
 2. 2. STKS <ul><li>ห้องสมุดประจำ สวทช </li></ul><ul><li>บริการทรัพยากรสารสนเทศทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ </li></ul><ul><li>โครงการพิเศษ </li></ul><ul><li>ฯลฯ </li></ul>
 3. 3. ที่มาโครงการ <ul><li>เอกสารที่มีคุณค่าของโครงการฯ ส่วนใหญ่อยู่ในรูปเล่ม </li></ul><ul><li>ไม่มีแหล่งเก็บสื่อ </li></ul><ul><li>ไม่มีการแบ่งปันความรู้จากการดำเนินการระหว่างหน่วยงานในโครงการฯ </li></ul>
 4. 4. คลังข้อมูลงานศึกษาและใช้ประโยชน์พรรณไม้ <ul><li>พัฒนาระบบจัดการคลังข้อมูลฯ ออนไลน์ </li></ul><ul><li>- http://stks.or.th/botany </li></ul><ul><li>กิจกรรม </li></ul><ul><li>ให้ความรู้การจัดเตรียมสื่อ </li></ul><ul><li>อบรมการใช้เว็บไซต์ระบบคลังข้อมูล </li></ul><ul><li>รณรงค์ ส่งเสริมให้สถานศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูล </li></ul>
 5. 5. เตรียมพร้อมใช้งาน <ul><li>ตั้งวัน เวลา ของเครื่องตามข้อกำหนดสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ( พรบ . การกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ . ศ . 2551) </li></ul><ul><li>ศึกษาเว็บไซต์ </li></ul><ul><li>- http://stks.or.th/botany </li></ul><ul><li>- http://stks.or.th/botany/wiki </li></ul><ul><li>- http://stks.or.th/botany/blog </li></ul><ul><li>สมัครสมาชิก Free-email เช่น hotmail หรือ gmail </li></ul><ul><li>ป้อนข้อมูล ชื่อ นามสกุลใน stks.or.th hotmail / blog </li></ul>
 6. 6. เตือนความจำ <ul><li>E-mail………………..password </li></ul><ul><li>User name-Youtube.com…. password </li></ul><ul><li>User name – Slideshare.net … password </li></ul><ul><li>User name – โครงการ ...... password </li></ul>
 7. 7. Program <ul><li>MS Office </li></ul><ul><li>Firefox เป็น program open- source ใช้แทน IE ( Internet Explorer) </li></ul>
 8. 8. การตั้งวันที่ / เวลาคอมพิวเตอร์ <ul><li>Double click ที่ ตัวบอกเวลา </li></ul><ul><li>คลิกที่ Internet Time </li></ul><ul><li>คลิกที่ช่อง server </li></ul><ul><li>ปรับตารางเวลา โดยพิมพ์ time1.nimt.or.th time2.nimt.or.th หรือ time3.nimt.or.th </li></ul><ul><li>คลิก update now รอจนสถานะการปรับเวลาแล้วเสร็จแล้ว คลิกตกลง เวลาจะเป็นมาตรฐาน </li></ul><ul><li>หมายเหตุ : ต้องปรับเวลาก่อนใช้งานเพื่อการปรับเวลาให้เป็นไปตามมาตรฐาน พรบ . </li></ul>
 9. 9. การใช้งาน
 10. 10. สำหรับคนที่มี e-mail แล้ว <ul><li>ให้ศึกษา เว็บไซต์ </li></ul><ul><li>- http:// stks.or.th /botany </li></ul><ul><li>- http:// stks.or.th/botany/wiki </li></ul><ul><li>- http://stks.or.th/botany/blog </li></ul><ul><li>- </li></ul>

×