Open Source Software เพื่อการศึกษา บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาส...
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ <ul><li>NECTEC (2537 – 2551) </li></ul><ul><ul><li>เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
วิทยากร
หัวหน้างานบริการวิชาการ
หัวหน้างานสนับสนุน ทางเทคนิค
หัวหน้างานพัฒนาสื่อสาระ ดิจิทัล
นักวิชาการ </li></ul></ul><ul><li>สวทช . (2551 – ปัจจุบัน ) </li></ul><ul><ul><li>นักวิชาการ
หัวหน้าโครงการพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล </li></ul></ul>
ประเด็น <ul><li>รู้จัก STKS
กิจกรรม STKS กับ Open Source Software
Open Source Software เพื่อการศึกษา </li></ul>
 
สวทช . ส่วนงานกลาง BIOTEC MTEC NECTEC NANOTEC TMC STKS
 
<ul><li>บริการความรู้ ทรัพยากรสารสนเทศ
จัดการความรู้ สวทช .
พัฒนาสื่อดิจิทัล </li></ul>
OSS & Freeware กับ STKS <ul><li>Joomla
Drupal
OpenBiblio
Koha
Greenstone
DSpace
Firefox + Zotero
LearnSquare, Moodle </li></ul><ul><li>OpenOffice.org
IZarc, 7-zip
PDF Creator
CamStudio
LexiTron
XnView, IrfanView
FileZilla, WinSCP
FreeMind </li></ul>
STKS กับการขยายผลต่อ <ul><li>โครงการส่งเสริมการใช้ Open Source Software : OSS สัญจรกับสถาบันการศึกษา </li></ul><ul><ul>...
ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ภาควิชาบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์ และสำนักบรรณสาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ </li></ul></ul>
 
การเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม <ul><li>STKS ให้คำแนะนำและสนับสนุนภาควิชาบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยบูร...
STKS ให้คำแนะนำการประยุกต์นำ OSS เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ </li><ul><li>การใช้ Greenstone กับวิชา D...
การใช้ OpenBiblio, PHPMyLibrary กับรายวิชาการวิเคราะห์และลงรายการ , ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla </li></ul></ul>
ห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio <ul><li>ภาพหน้าเว็บ openbiblio สภาการศึกษา </li></ul>
ห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ KOHA
เครือข่ายภาคเอกชน ภาคธุรกิจ <ul><li>ILS - KOHA
e-Learning – LearnSquare & SCORM Courseware </li></ul>
 
เอกสารเผยแพร่
OpenOffice.org Certificate
จัดการความรู้ด้วย OSS <ul><li>ภาพ nstdair, stks intranet, stks blog </li></ul>
NSTDA IR
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Open Source Software เพื่อการศึกษา

6,779 views

Published on

การประยุกต์ใช้ Open Source Software เพื่อการศึกษา กรณีศึกษา ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1 Comment
1 Like
Statistics
Notes
 • thanq its very nice and helpful to me in thinking about invention comes and think of that.... very nice function.... tanq for this.....
  Sharika
  http://winkhealth.com http://financewink.com
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
6,779
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
34
Actions
Shares
0
Downloads
119
Comments
1
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • STKS เป็นหน่วยงานของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 • เดิมชื่อ TIAC หรือ ศูนย์บริการสารสนเทศทางเทคโนโลยี จัดตั้งในปี พ . ศ . 2533 ทำหน้าที่เป็นห้องสมุดของ สวทช . และพัฒนาระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีห้องสมุดและการจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เช่น ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย ในปี พ . ศ . 2551 ดร . ทวีศักดิ์ กออนันตกูล รองผู้อำนวย สวทช . ได้มากำกับดูแล TIAC และเพิ่มภาระงานให้กับ TIAC เพื่อให้สอดคล้องกับภาระงานใหม่ จึงได้เปลี่ยนชื่อ TIAC เป็น STKS หรือ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • ภาระงานของ STKS ได้แก่ การให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ โดยยังคงความเป็นห้องสมุด สวทช . และศึกษาวิจัยเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เหมาะสมกับการพัฒนาห้องสมุด และการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ นอกจากนี้ยังได้เพิ่มภาระงานการจัดการความรู้ โดย STKS เป็นเลขานุการคณะกรรมการจัดการความรู้ของ สวทช . เพื่อให้งานจัดการความรู้ของ สวทช . มีเจ้าภาพที่ชัดเจนทั้งภาคนโยบายและภาคปฏิบัติ รวมทั้งภาระงานเกี่ยวกับการพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล
 • การดำเนินภาระกิจต่างๆ ของ STKS อยู่ภายใต้แนวทางการนำโปรแกรมต่างๆ ในชุดโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์และฟรีแวร์มาประยุกต์ใช้ และส่งเสริมสนับสนุนให้เป็นรูปธรรมทั้งภายใน สวทช . และหน่วยงานเครือข่าย
 • จากประสบการณ์การใช้จริงของ STKS ทำให้ STKS พร้อมที่จะเป็นผู้นำและผู้ร่วมเดินทางตามวิสัยทัศน์ของ สวทช . ให้กับสถาบันการศึกษาและหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะภาควิชาบรรณารักษ์ และสารสนเทศศาสตร์ ตลอดจนห้องสมุดต่างๆ ในการรณรงค์ส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์
 • นอกจากนี้ยังได้นำโปรแกรม OpenBiblio โปรแกรมจัดการห้องสมุดอัตโนมัติขนาดเล็กไปติดตั้งให้กับโรงเรียนพระปริยติธรรม จังหวัดน่าน และจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้สามารถเก็บรายการหนังสือเพื่อสะดวกในการสืบค้นของสามเณรและพระที่สนใจได้สะดวกมากขึ้น และขยายผลไปยังโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพฯ และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
 • STKS ได้สนับสนุนวิทยาลัยสาธารณสุข 14 แห่ง และกรมการแพทย์ ในการนำรายการหนังสือต่างๆ มาใส่เข้าระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ (ILS) ที่พัฒนาด้วย Koha ทำให้เกิดระบบการสืบค้นหนังสือแบบ One Search ระหว่างวิทยาลัยสาธารณสุข 14 แห่งและศูนย์แห่งชาติของ สวทช . อันประกอบด้วย NECTEC, MTEC, NANOTEC อีกทั้งสนับสนุนการสร้างชุมชนออนไลน์ตามแนวทาง Web 2.0 ด้วยโปรแกรม Wordpress ให้กับกรมการแพทย์
 • ในส่วนภาคธุรกิจ STKS ได้ให้การสนับสนุน ปตท . ในการพัฒนาระบบ e-Learning ด้วย LearnSquare อันเป็นซอฟต์แวร์จัดการ e-Learning ที่ NECTEC พัฒนาและมอบ e-Learning Coursware ตามมาตรฐาน SCORM ของ STKS ให้กับ ปตท . เพื่อเปิดระบบใช้ในการเรียนการสอนได้ทันที รวมทั้งสนับสนุนความรู้เกี่ยวกับระบบห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการด้วยโปรแกรม Koha อันเป็นการแลกเปลี่ยนทั้งความรู้และเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรม
 • STKS ได้สนับสนุนเอกสาร คู่มือตำรา เว็บไซต์การใช้งานโปรแกรม OpenOffice.org, GIMP, FireFox และอื่นๆ อย่างเป็นทางการให้กับ ปตท . รวมทั้งเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้กับวิทยากรของ ปตท . (Train the Trainner)
 • ในส่วน สวทช . ได้กำหนดนโยบายส่งเสริมการใช้โอเพนซอร์สอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีการจัดสอบวัดผล OpenOffice.org และบุคลากร STKS ร่วมกับ NECTEC ในการออกข้อสอบวัดผล เป็นโครงการ OpenOffice.org Certificate@NSTDA
 • สืบเนื่องจาก STKS เป็นเจ้าภาพหลักของนโยบายการจัดการความรู้ของ สวทช . จึงได้พัฒนาเครื่องมือจากโอเพนซอร์สได้แก่ Blog ด้วย wordpress เว็บไซต์ร่วมสร้างสรรค์ความรู้ด้วย Dokuwiki และคลังเก็บผลงานวิชาการ สวทช . ด้วย DSpace
 • จากกิจกรรมต่างๆ ข้างต้น STKS ขอสรุปประเภทการประยุกต์ใช้งานโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ไว้เป็นกลุ่มกิจกรรมดังนี้
 • การใช้ระบบ ILS เฉพาะระดับอุดมศึกษาเป็นหลัก โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 500,000 - 5,000,000 บาทต่อปี ในขณะที่ห้องสมุดขนาดกลาง ใช้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาในประเทศไทย เช่น e - Lib, Library 2000 หรือ วนสาร ที่ราคาในช่วง 20,000 - 70,000 บาท และห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดขนาดเล็ก ห้องสมุดโรงเรียนแทบจะไม่มีการใช้ เนื่องจากขาดงบประมาณ และความรู้ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยทุกหน่วยงานมีความต้องการสูงมาก หากสามารถแนะนำ OSS ที่เหมาะสม หรือทำ Library Hubs น่าจะเป็นทางเลือกที่ส่วนมากคงให้ความสนใจ และพัฒนา One Search ที่เป็น OAI กับทุกเว็บที่ใช้ Koha, OpenBiblio หรือ PHPMyLibrary
 • การใช้ระบบ ILS เฉพาะระดับอุดมศึกษาเป็นหลัก โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ 500,000 - 5,000,000 บาทต่อปี ในขณะที่ห้องสมุดขนาดกลาง ใช้ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาในประเทศไทย เช่น e - Lib, Library 2000 หรือ วนสาร ที่ราคาในช่วง 20,000 - 70,000 บาท และห้องสมุดประชาชน ห้องสมุดขนาดเล็ก ห้องสมุดโรงเรียนแทบจะไม่มีการใช้ เนื่องจากขาดงบประมาณ และความรู้ และเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดยทุกหน่วยงานมีความต้องการสูงมาก หากสามารถแนะนำ OSS ที่เหมาะสม หรือทำ Library Hubs น่าจะเป็นทางเลือกที่ส่วนมากคงให้ความสนใจ และพัฒนา One Search ที่เป็น OAI กับทุกเว็บที่ใช้ Koha, OpenBiblio หรือ PHPMyLibrary
 • สำหรับทุกท่าน ทุกหน่วยงาน STKS พร้อมร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้งานโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ในอนาคตผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมครับ ขอบคุณครับ
 • Open Source Software เพื่อการศึกษา

  1. 1. Open Source Software เพื่อการศึกษา บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ [email_address] http://stks.or.th, http://stks.or.th/wiki
  2. 2. บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ <ul><li>NECTEC (2537 – 2551) </li></ul><ul><ul><li>เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์
  3. 3. วิทยากร
  4. 4. หัวหน้างานบริการวิชาการ
  5. 5. หัวหน้างานสนับสนุน ทางเทคนิค
  6. 6. หัวหน้างานพัฒนาสื่อสาระ ดิจิทัล
  7. 7. นักวิชาการ </li></ul></ul><ul><li>สวทช . (2551 – ปัจจุบัน ) </li></ul><ul><ul><li>นักวิชาการ
  8. 8. หัวหน้าโครงการพัฒนาและบริการสื่อสาระดิจิทัล </li></ul></ul>
  9. 9. ประเด็น <ul><li>รู้จัก STKS
  10. 10. กิจกรรม STKS กับ Open Source Software
  11. 11. Open Source Software เพื่อการศึกษา </li></ul>
  12. 13. สวทช . ส่วนงานกลาง BIOTEC MTEC NECTEC NANOTEC TMC STKS
  13. 15. <ul><li>บริการความรู้ ทรัพยากรสารสนเทศ
  14. 16. จัดการความรู้ สวทช .
  15. 17. พัฒนาสื่อดิจิทัล </li></ul>
  16. 18. OSS & Freeware กับ STKS <ul><li>Joomla
  17. 19. Drupal
  18. 20. OpenBiblio
  19. 21. Koha
  20. 22. Greenstone
  21. 23. DSpace
  22. 24. Firefox + Zotero
  23. 25. LearnSquare, Moodle </li></ul><ul><li>OpenOffice.org
  24. 26. IZarc, 7-zip
  25. 27. PDF Creator
  26. 28. CamStudio
  27. 29. LexiTron
  28. 30. XnView, IrfanView
  29. 31. FileZilla, WinSCP
  30. 32. FreeMind </li></ul>
  31. 33. STKS กับการขยายผลต่อ <ul><li>โครงการส่งเสริมการใช้ Open Source Software : OSS สัญจรกับสถาบันการศึกษา </li></ul><ul><ul><li>ภาควิชาบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  32. 34. ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  33. 35. ภาควิชาบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
  34. 36. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ สำนักคอมพิวเตอร์ และสำนักบรรณสาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ </li></ul></ul>
  35. 38. การเรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม <ul><li>STKS ให้คำแนะนำและสนับสนุนภาควิชาบรรณารักษ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยบูรพา จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาโอเพนซอร์ส สำหรับนักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม
  36. 39. STKS ให้คำแนะนำการประยุกต์นำ OSS เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ </li><ul><li>การใช้ Greenstone กับวิชา Digital Library และ Metadata
  37. 40. การใช้ OpenBiblio, PHPMyLibrary กับรายวิชาการวิเคราะห์และลงรายการ , ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ
  38. 41. การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla </li></ul></ul>
  39. 42. ห้องสมุดอัตโนมัติ OpenBiblio <ul><li>ภาพหน้าเว็บ openbiblio สภาการศึกษา </li></ul>
  40. 43. ห้องสมุดอัตโนมัติแบบบูรณาการ KOHA
  41. 44. เครือข่ายภาคเอกชน ภาคธุรกิจ <ul><li>ILS - KOHA
  42. 45. e-Learning – LearnSquare & SCORM Courseware </li></ul>
  43. 47. เอกสารเผยแพร่
  44. 48. OpenOffice.org Certificate
  45. 49. จัดการความรู้ด้วย OSS <ul><li>ภาพ nstdair, stks intranet, stks blog </li></ul>
  46. 50. NSTDA IR
  47. 51. NSTDA BLOG
  48. 52. อย่ารู้เพียง .... “การใช้เครื่องมือ” โดยพลาด ประเด็น “การวิเคราะห์ทุกมิติ” “มาตรฐานที่ควรทราบ ตระหนัก”
  49. 53. รู้จัก OSS ตามกลุ่มกิจกรรมของ STKS Digital Collections Automated Library ILS – Integrated Library System KM – Knowledge Management e-Learning IR – Institutional Repository e-Museum Digital Archives
  50. 54. Automated Library / ILS <ul><li>ILS Module </li></ul><ul><ul><li>มาตรฐาน - MARC
  51. 55. ระบบงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ ( Cataloging Module )
  52. 56. ระบบงานยืม - คืน ( Circulation Module )
  53. 57. ระบบงานสืบค้นออนไลน์ ( Online Public Access Catalog - OPAC Module )
  54. 58. ระบบงานพัฒนาทรัพยากร ( Acquisition Module )
  55. 59. ระบบงานควบคุมสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง ( Serial Control Module ) </li></ul></ul>
  56. 60. Automated Library / ILS <ul><li>KOHA
  57. 61. OpenBiblio
  58. 62. PHPMyLibrary </li></ul>นักเรียน / นักศึกษา มีโอกาสได้สัมผัส ฝึกหัด กับ ILS จริง พร้อมทั้งมาตรฐานการลงรายการ MARC
  59. 63. http://stks.or.th/library
  60. 66. http://stks.or.th/openbiblio
  61. 69. Digital Collections & IR <ul><li>CMS + Extension ที่เหมาะสม </li></ul><ul><ul><li>Joomla, Drupal </li></ul></ul><ul><li>Gallery2
  62. 70. Dokuwiki
  63. 71. Greenstone
  64. 72. DSpace </li></ul>ไม่พลาดกับ * มาตรฐานการพัฒนาเว็บ HTML, XHTM, XML, CSS, ... * การจัดการเมทาดาทา Web meta tag, EXIF, IPTC, XMP, Dublin Core, CDWA, … * มาตรฐานการเตรียมเอกสาร , การตั้งชื่อแฟ้มเอกสาร , การจัดการโฟลเดอร์ , แฟ้มเอกสาร * SEO
  65. 76. จัดเก็บข้อมูลสำคัญ ของภาพด้วย EXIF * ตั้งวันที่ / เวลาของกล้อง OSS พร้อมดึงข้อมูล EXIF นำ EXIF ไปต่อยอด พัฒนาเทคนิค การถ่ายภาพ เพิ่มความสามารถ การสืบค้นด้วย IPTC metadata
  66. 80. การบูรณาการไอซีที ในการจัดการเรียนรู้ด้วยโครงงาน
  67. 81. โครงการพัฒนาครู โรงเรียนโครงการไอทีตาม พระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ <ul><li>NECTEC Courseware
  68. 82. NECTEC e-Learning </li></ul>
  69. 83. e-Learning System <ul><li>LearnSquare
  70. 84. Moodle
  71. 85. Dokuwiki </li></ul>
  72. 86. เครื่องมือพัฒนา Courseware <ul><li>CamStudio
  73. 87. FreeMind
  74. 88. OpenOffice.org Writer, Calc, Impress, Draw, Math
  75. 89. Audacity
  76. 90. PDF Creator
  77. 91. GIMP
  78. 92. NVU
  79. 93. Open Flash e-Book </li></ul>
  80. 94. อ้างอิง / บรรณานุกรม <ul><li>จัดเก็บ / บันทึก / จัดรูปแบบด้วยมือ
  81. 95. เสียเวลา
  82. 96. เสียโอกาส </li><ul><li>ติดตามการอ้างอิงได้ยาก </li><ul><li>ประมวลผลได้ยาก </li></ul></ul></ul>
  83. 97. Reference Manager <ul><li>ช่วยจัดเก็บข้อมูลการอ้างอิง </li><ul><li>สิ่งพิมพ์รูปเล่ม
  84. 98. สื่อมัลติมีเดีย
  85. 99. Online Database
  86. 100. Web site </li></ul><li>ช่วยพิมพ์รายการอ้างอิง / บรรณานุกรม
  87. 101. ต่อยอดได้สะดวก </li></ul>
  88. 102. Reference Manager <ul><li>Mozilla Firefox
  89. 103. Zotero
  90. 104. OpenOffice.org Writer
  91. 105. Refbase </li></ul>
  92. 106. Show as timeline
  93. 108. มาตรฐานต้องมาคู่กัน
  94. 109. ความคาดหวังจาก STKS <ul><li>มีจิตสำนึกในการใช้งบประมาณ </li></ul><ul><ul><li>งบประมาณครุภัณฑ์ , งบประมาณพัฒนาระบบ , งบประมาณดำเนินการ </li></ul></ul><ul><li>เชื่อใจ OSS
  95. 110. ร่วมกันพัฒนา / แนะนำ / ใช้งาน </li></ul><ul><ul><li>ระบบ การพัฒนาต่อยอด
  96. 111. ซอฟต์แวร์สร้าง / จัดการเอกสารดิจิทัล
  97. 112. มาตรฐานการจัดเตรียม / สร้างสรรค์สื่อดิจิทัล
  98. 113. กระบวนการจัดการเรียนการสอน
  99. 114. กรณีศึกษาเด่นที่น่าสนใจ </li></ul></ul>
  100. 115. ขอขอบคุณ http://stks.or.th http://stks.or.th/blog http://stks.or.th/wiki http://stks.or.th/elearning http://www.slideshare.net/boonlert

  ×