Open Source Software คืออะไร /
    ทางเลือกที่สดใส   การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ
 (Innovation and Information ...
บุญเลิศ อรุณพิบูลย์
• นักวิชาการ
• ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 (STKS: Science and Technology Knowledge
...
ประวัติการทำางาน
• นักวิชาการ
• หัวหน้างานพัฒนาเนื้อหาสาระดิจิทัล
• หัวหน้างานวิชาการ
• หัวหน้างานสนับสนุนทางเทคนิค
• เจ้า...
ท่านรู้จัก/เคยได้ยินหรือไม่
•  SquirrelMail  • Blog (Web log)
•  Joomla     • Wiki
•  Mambo
•  Linux
•  Moodle
•...
Open Source Software
• ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส
• ซอฟต์แวร์ต้นฉบับรหัสเปิด
 – เปิดเผย Source Code
• ซอฟต์แวร์ฟรี
• ซอฟต์แวร์เส...
ทำาไหม OSS คือทางเลือก
• กฏหมายลิขสิทธิ์
• กฏหมายการกระทำาความผิดทางคอมพิวเตอร์
 พ.ศ. 2550
• งบประมาณจัดซื้อจัดหาซอฟต์แวร...
ความจำาเป็น
• คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง      30,000.00
  – ระบบปฏิบัติการ       5,000.00
  – ซอฟต์แวร์ออฟฟิศ   ...
ความเป็นจริงในปัจจุบัน

ซอฟต์แวร์ผี
 CD เถือน
    ่
ความจำาเป็น
• ระบบงานต่างๆ
 – Hardware
 – Software
   • ค่าพัฒนาระบบ
   • ค่าบำารุงรักษา
 – เงินเดือน
มุมมอง/ทางเลือกใหม่
มูลค่าซอฟต์แวร์
•  Linux SIS/TLE      ฟรี
•  OpenOffice.org      ฟรี
•  GIMP           ฟรี
•  PDF...
เชื่อถือได้มากเพียงใด
• Community ขนาดใหญ่
 – http://www.sourceforge.net
• ยึดมาตรฐาน
• ระบบเปิด
• หน่วยงานของประเทศที่ให...
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์
และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ NECTEC
   www.nectec.or.th
SIPA : www.sipa.or.th
สำานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
NECTEC
• ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์
 200 ล้านบาท
• ลดความเสี่ยงการตรวจจับการละเมิดลิขสิท
 ธิ์ซอฟต์แวร์
• ส่งเสริ...
การดำาเนินการของเนคเทค
• ส่งเสริมการใช้ OSS/Freeware
  – บนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows
• จัดทำาสื่อเผยแพร่เพื่อส่งเส...
OSS/Freeware
• OpenOffice.org   •MS Office
• XnView, IrfanView  •ACDSee
• GIMP        •PhotoShop
• 7-Zip, IZar...
OSS/Freeware
• Joomla, Mambo    •Dreamweaver
• FileZilla      •WinFTP
• FreeMind      •MindManager
• Learn...
ใช้ OSS อย่างไรบ้าง

      Server        Client

*  ระบบเว็บไซต์     * ซอฟต์แวร์สำานักงาน
*  ระบบอีเมล...
การใช้งานจริง
• Server-based
 – ระบบปฏิบัตการ Linux
       ิ
 – พัฒนาเว็บไซต์ด้วย CMS เช่น Joomla, Mambo
  แทนก...
ซอฟต์แวร์ประจำาเครื่อง
• 7-Zip       โปรแกรมบีบ/อัดไฟล์
• IrfanView     โปรแกรมแสดงภาพ
• GIMP       โปรแก...
ใช้ยากจริงหรือ
• ความเคยชินทำาให้รู้สกว่า “ยาก”
           ึ
ส่งเสริมอย่างไรให้ได้ผล

• นโยบายการได้มาของซอฟต์แวร์ของหน่วยงาน
  – ลดการซื้อ
  – สนับสนุนโอเพนซอร์ส
• ต้องกำาหนดยุทธศา...
กรณีศึกษา “สวทช.”
• สวทช. เป็นองค์กรที่ยกเลิกการใช้ SW เถื่อน
• ใช้แนวทางสายกลางในการเลือกใช้ SW อย่างเหมาะสม
• จัดเงินอุด...
แนวทางสายกลาง
• สนับสนุนการใช้ SW อย่างเหมาะสมกับ
 ลักษณะงาน
• ส่งเสริมการใช้ OSS และ Freeware
 ที่ทำางานบน Windows ...
OSS Club
• สร้างพันธมิตรทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  – NECTEC + NSTDA + EGAT + SIPA
  – SETEC + ODP + ISS + NSS + ...
• OS...
พันธมิตรร่วมทาง
• ศูนย์เทคโนโลยีอเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
          ิ
 (NECTEC)
• สำานักงานพัฒนาวิทยาศ...
ความช่วยเหลือ
• http://www.stks.or.th
• http://www.stks.or.th/elearning
• http://elearning.nectec.or.th
• http://www.necte...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

oss

1,396 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,396
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
14
Actions
Shares
0
Downloads
15
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

oss

 1. 1. Open Source Software คืออะไร / ทางเลือกที่สดใส การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ (Innovation and Information Management) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 2. 2. บุญเลิศ อรุณพิบูลย์ • นักวิชาการ • ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STKS: Science and Technology Knowledge Services) • สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช./NSTDA) • boonlert@nstda.or.th • http://www.stks.or.th • http://www.stks.or.th/boonlert
 3. 3. ประวัติการทำางาน • นักวิชาการ • หัวหน้างานพัฒนาเนื้อหาสาระดิจิทัล • หัวหน้างานวิชาการ • หัวหน้างานสนับสนุนทางเทคนิค • เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) 2537 - 2550
 4. 4. ท่านรู้จัก/เคยได้ยินหรือไม่ • SquirrelMail • Blog (Web log) • Joomla • Wiki • Mambo • Linux • Moodle • Atutor
 5. 5. Open Source Software • ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส • ซอฟต์แวร์ต้นฉบับรหัสเปิด – เปิดเผย Source Code • ซอฟต์แวร์ฟรี • ซอฟต์แวร์เสรี • OSS
 6. 6. ทำาไหม OSS คือทางเลือก • กฏหมายลิขสิทธิ์ • กฏหมายการกระทำาความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 • งบประมาณจัดซื้อจัดหาซอฟต์แวร์ ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 7. 7. ความจำาเป็น • คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง   30,000.00 – ระบบปฏิบัติการ 5,000.00 – ซอฟต์แวร์ออฟฟิศ 15,000.00 – ซอฟต์แวร์สร้างเอกสาร PDF 20,000.00 – ซอฟต์แวร์งานกราฟิก 20,000.00 – ซอฟต์แวร์บีบอัดข้อมูล 8,000.00 – ซอฟต์แวร์ดภาพ และมัลติมีเดีย 8,000.00 ู
 8. 8. ความเป็นจริงในปัจจุบัน ซอฟต์แวร์ผี CD เถือน ่
 9. 9. ความจำาเป็น • ระบบงานต่างๆ – Hardware – Software • ค่าพัฒนาระบบ • ค่าบำารุงรักษา – เงินเดือน
 10. 10. มุมมอง/ทางเลือกใหม่
 11. 11. มูลค่าซอฟต์แวร์ • Linux SIS/TLE ฟรี • OpenOffice.org ฟรี • GIMP ฟรี • PDF Creator ฟรี • 7-Zip ฟรี • Xn-View, InfanView ฟรี
 12. 12. เชื่อถือได้มากเพียงใด • Community ขนาดใหญ่ – http://www.sourceforge.net • ยึดมาตรฐาน • ระบบเปิด • หน่วยงานของประเทศที่ให้การสนับสนุน
 13. 13. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ NECTEC www.nectec.or.th
 14. 14. SIPA : www.sipa.or.th สำานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ
 15. 15. NECTEC • ประหยัดงบประมาณค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์ 200 ล้านบาท • ลดความเสี่ยงการตรวจจับการละเมิดลิขสิท ธิ์ซอฟต์แวร์ • ส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรมด้านไอซีที
 16. 16. การดำาเนินการของเนคเทค • ส่งเสริมการใช้ OSS/Freeware – บนระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows • จัดทำาสื่อเผยแพร่เพื่อส่งเสริมการใช้งาน OOo และ OSS/Freeware – คูมือ/สือเรียนรู้ออนไลน์ ่ ่ (http://elearning.nectec.or.th)
 17. 17. OSS/Freeware • OpenOffice.org •MS Office • XnView, IrfanView •ACDSee • GIMP •PhotoShop • 7-Zip, IZarc •Winzip • Dia •Visio • LexiTron •Thai Dictionary
 18. 18. OSS/Freeware • Joomla, Mambo •Dreamweaver • FileZilla •WinFTP • FreeMind •MindManager • LearnSquare, Moodle •e-Learning Solution • GreenStone •Digital Library
 19. 19. ใช้ OSS อย่างไรบ้าง Server Client * ระบบเว็บไซต์ * ซอฟต์แวร์สำานักงาน * ระบบอีเมล์ * ซอฟต์แวร์บริการ * ระบบบริหารสำานักงาน * ซอฟต์แวร์เฉพาะด้าน * ระบบ KM * ชุมชนออนไลน์
 20. 20. การใช้งานจริง • Server-based – ระบบปฏิบัตการ Linux ิ – พัฒนาเว็บไซต์ด้วย CMS เช่น Joomla, Mambo แทนการจ้างพัฒนา – พัฒนาระบบ Workgroup/KM/Calendar ด้วย E-Groupware แทนการจ้างพัฒนา – พัฒนาระบบ E-Library ด้วย CDS/ISIS และ WebLIS – พัฒนาระบบ Digital Library ด้วย Greenstone – พัฒนาระบบ Repository ด้วย DSpace
 21. 21. ซอฟต์แวร์ประจำาเครื่อง • 7-Zip โปรแกรมบีบ/อัดไฟล์ • IrfanView โปรแกรมแสดงภาพ • GIMP โปรแกรมตกแต่งภาพ • OpenOffice.org จัดการงานสำานักงาน • Mozilla FireFox Web Browser
 22. 22. ใช้ยากจริงหรือ • ความเคยชินทำาให้รู้สกว่า “ยาก” ึ
 23. 23. ส่งเสริมอย่างไรให้ได้ผล • นโยบายการได้มาของซอฟต์แวร์ของหน่วยงาน – ลดการซื้อ – สนับสนุนโอเพนซอร์ส • ต้องกำาหนดยุทธศาสตร์ของการเผยแพร่ โดยมีหน่วยงานที่สนับสนุนอย่างแท้จริง • มีความพร้อมเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร
 24. 24. กรณีศึกษา “สวทช.” • สวทช. เป็นองค์กรที่ยกเลิกการใช้ SW เถื่อน • ใช้แนวทางสายกลางในการเลือกใช้ SW อย่างเหมาะสม • จัดเงินอุดหนุนการจัด OSS Club และจัดกิจกรรมสนับสนุน • ประกาศใช้ OpenDocument Format ภายใน สวทช. • บุคลากร สวทช. ต้องรู้ OOo ภายใน 1 ปี โดยการศึกษาผ่าน e-Learning • ติดตั้ง OOo ทุกเครื่องภายใน สวทช. 24
 25. 25. แนวทางสายกลาง • สนับสนุนการใช้ SW อย่างเหมาะสมกับ ลักษณะงาน • ส่งเสริมการใช้ OSS และ Freeware ที่ทำางานบน Windows 25
 26. 26. OSS Club • สร้างพันธมิตรทั้งภายในและภายนอกองค์กร – NECTEC + NSTDA + EGAT + SIPA – SETEC + ODP + ISS + NSS + ... • OSS Club ที่มีทีมงานจากทุกศูนย์ฯ ภายใน สวทช. • จัดทำาสื่อประชาสัมพันธ์ที่เป็นรูปธรรม • จัดหา Help desk เพื่อการตอบสนองที่รวดเร็ว 26
 27. 27. พันธมิตรร่วมทาง • ศูนย์เทคโนโลยีอเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ิ (NECTEC) • สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (NSTDA) • สำานักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (SIPA) • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (EGAT) • การบินไทย (Thai Airways) • อุตสาหกรรม SME • ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 27
 28. 28. ความช่วยเหลือ • http://www.stks.or.th • http://www.stks.or.th/elearning • http://elearning.nectec.or.th • http://www.nectec.or.th • http://www.thaiopensource.org • http://converttle.nectec.or.th • http://docs.google.com • คูมือทั้งที่เป็นรูปเล่มและออนไลน์ ่

×