21. donem ozel guvenlik yenileme sınavı soru ve cevaplari a grubu -

3,891 views

Published on

21. dönem özel güvenlik yenileme sınav soru ve cevapları burada
21. Dönem Özel Güvenlik yenileme Sınav soru ve cevapları
21dönem özel güvenlik yenileme sınav soru ve cevapları
özel güvenlik ders kitabı
özel güvenlik temel ve yenileme eğitim ders kitabı
özel güvenlik ders slaytları
özel güvenlik eğitim ders notları
özel güvenlik eğitimi için ideal ve en kapsamlı kitap
özel güvenlik eğitim hizmetleri pazarlama
www.gokayegitim.com
özel güvenlik sınavları için tüm dersleri kapsayan testler
özel güvenlik sınavlarındaki soruları karşılama oranı en yüksek kitap
özel güvenlik ders kitabı için irtibat tel 0534 080 02 80***0505 378 63 77
Gökay egitim
www.ozelgüvenlik.pol.tr/ gokayegitim.

21.dönem özel güvenlik sınav soru ve cevapları

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,891
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

21. donem ozel guvenlik yenileme sınavı soru ve cevaplari a grubu -

 1. 1. www.gokayegitim.com GÖK-AY Eğt.Hiz.Paz. 21.dönem Özel güvenlik yenileme sınavı soru ve cevapları A.Grubu Özel Güvenlik Temel ve Yenileme Eğitim Ders Notlarıwww.gokayegitim.com
 2. 2. www.gokayegitim.com1. “Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil içinkimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiriuygulanamaz” hükmü hangi temel ceza hukukuilkesini ifade eder?A) Suçta ve cezada kanunilik ilkesiB) Adalet ve kanun önünde eşitlik ilkesiC) Suçların ve cezaların şahsiliği ilkesiD) Ceza kanunu bilmemek mazeret sayılmaz ilkesiE) Orantılılık ilkesi
 3. 3. www.gokayegitim.com2. Kasıtlı bir suçun temel şeklini ya da daha ağırveya daha az cezayı gerektiren niteliklişekillerini bir yıl içinde ve farklı zamanlardakaçtan fazla işleyen kişi Türk Ceza Kanunuaçısından itiyadi suçu sayılır?A) 1B) 2C) 3D) 4E) 5
 4. 4. www.gokayegitim.com3. PVSK’ya göre, kolluğun durdurma yetkisi ile aşağıdabelirtilen hususlardan hangisi yanlıştır?A) Durdurma yetkisinin kullanılabilmesi için polisintecrübesine ve içinde bulunulan durumdan edindiği izlenimedayanan makul bir sebebin bulunması gerekir.B) Süreklilik arz edecek, fiilî durum ve keyfilik oluşturacakşekilde durdurma işlemi yapılamaz.C) Polis, durdurduğu kişiye durdurma sebebini bildirir vedurdurma sebebine ilişkin sorular sorabilir. Durdurulan kişi,sorulan sorulara doğru olarak cevap vermek zorundadır.D) Durdurma süresi, durdurma sebebine esas teşkil edenişlemin gerçekleştirilmesi için zorunlu olan süreden fazlaolamaz.E) Durdurma sebebinin ortadan kalkması halinde kişilerin vearaçların ayrılmalarına izin verilir.
 5. 5. www.gokayegitim.com4. PVSK’ya göre, polisin kimlik gösterme zorunluluğu ile ilgilibelirtilen aşağıda belirtilen hususlardan hangisi doğrudur?A) Polis, görevini yerine getirirken, kendisinin polis olduğunubelirleyen belgeyi gösterdikten sonra, kişilere kimliğini sorabilirB) Polis kişileri durdurduktan sonra, kendisinin polis olduğunubelirleyen belgeyi gösterdikten sonra, kişilere kimliğini sorabilirC) Polis ev araması öncesi, kendisinin polis olduğunu belirleyenbelgeyi gösterdikten sonra, kişilere kimliğini sorabilirD) Polis yakalama sonrası yakaladığı kişiye kendisinin polisolduğunu belirleyen belgeyi gösterdikten sonra, kişilere kimliğinisorabilirE) Polis üst araması öncesi, kendisinin polis olduğunu belirleyenbelgeyi gösterdikten sonra, kişilere kimliğini sorabilir
 6. 6. www.gokayegitim.com 6
 7. 7. ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI• Son Sınavlara göre hazırlanmış Zengin içerikli Ders notları• Her Dersin sonunda Tüm sınavlarda çıkmış soru ve cevapları www.gokayegitim.com 7
 8. 8. www.gokayegitim.com Kapak tasarımlarıBir tık ötenizde YENİ TEL NO0534 080 02 800505 378 63 77 www.gokayegitim.com 8
 9. 9. www.gokayegitim.com 9
 10. 10. www.gokayegitim.com 5.Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlikgörevlisinin zor kullanması ile ilgili birmevzuat değildir?A) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair KanunB) Türk Medenî KanunuC) Türk Ceza KanunuD) Borçlar KanunuE) Polis Vazife ve Salâhiyet Kanunu
 11. 11. www.gokayegitim.com6.Aşağıdakilerden hangisi kollukkuvvetleri tarafından yerinegetirilebilecek bir adlî veya idarînitelikli bir tedbir değildir?A) YakalamaB) Muhafaza altına almaC) Gözaltına almaD) TutuklamaE) İdari yaptırım uygulama.
 12. 12. www.gokayegitim.com7.Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlikgörevlilerinin yakalama yapabileceğidurumlardan değildir?A) Görev alanında, haklarında yakalama emribulunan kişileri yakalama,B) Suç işlerken rastlanılan kişinin yakalanması,C) Hakkında yakalama emri bulunan bir kişiningörev mahalli dışında yakalanması.D) Suçüstü bir suç nedeniyle yakalama,E) Kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcutbir tehlikeden korunması amacıyla yakalama.
 13. 13. www.gokayegitim.com8.Aşağıdakilerden hangisi “şüpheli bir davranış” olarak tanımlanamaz?A) Kişinin kimliğine ilişkin bilgi vermekten ve açıklamada bulunmaktan kaçınması.B) Kişinin üzerinde kimlik belgesinin bulunmaması.C) Kişinin başkalarının görmesini istemediği bir şeyi saklamaya çalışması.D) Başkaları açısından tehlike teşkil edebilecek şekilde araç kullanması.E) Saldırgan davranışlarda bulunması ve yapılan bilgi taleplerini sürekli reddetmesi
 14. 14. www.gokayegitim.com9.Aşağıdakilerden hangisi “arama” ile ilgilidoğru bir tanımlama değildir?A) Aramalar, adli ve önleme aramaları olmak üzereikiye ayrılır.B) Arama, gizli ve saklı olan bir eşyanın tespitedilmesi için yapılabilir.C) Aranan bir kişinin ele geçirilmesi amacıylayapılabilir.D) Kişilerin kimliğini sorma da bir arama işlemidir.E) Arama, yetkili merciin yazılı emir ya da kararınaistinaden gerçekleştirilen bir tedbirdir.
 15. 15. www.gokayegitim.com10.Aşağıdakilerden hangisi adlî aramanınunsurlarından değildir?A) Özel hayatın gizliliğinin sınırlandırılması,B) Suçla ilgili gizli ve saklı olan bir eşyanın ortayaçıkartılması,C) Suça konu eşyanın tespiti için yapılması,D) Suç şüphelisinin yakalanması için yapılması,E) Kimlik tespiti ve teşhisi amacıyla yapılması.
 16. 16. www.gokayegitim.com11.Aşağıda belirtilen yerlerden hangisindeönleme araması yapılabilir?A) KonuttaB) Yerleşim yerindeC) Kamuya açık olmayan işyerlerindeD) Kamuya açık olmayan işyerlerinin eklentilerindeE) Umuma açık yerlerde
 17. 17. ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI• Son Sınavlara göre hazırlanmış Zengin içerikli Ders notları• Her Dersin sonunda Tüm sınavlarda çıkmış soru ve cevapları• Tüm dersler için ayrı ayrı 48 sayfadeneme testleri www.gokayegitim.com 17
 18. 18. www.gokayegitim.com12.Görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmaksuretiyle kendisine veya başkasına yararsağlanmasına veya bu yolda vaattebulunulmasına bir kimseyi icbar eden kamugörevlisinin işlediği suçun adı nedir?A) ZimmetB) RüşvetC) İrtikapD) Görevi kötüye kullanmaE) Kamu görevlisinin ticareti
 19. 19. www.gokayegitim.com13.Polis PVSK’ya göre yakaladığı bir kişiyi enfazla kaç saat gözaltında tutabilir?A) 6 saatB) 12 saatC) 18 saatD) 24 saatE) 32 saat
 20. 20. www.gokayegitim.com14.PVSK’ya göre, önleme araması kararıvermeye yetkili merci kimdir?A) Sulh ceza hakimiB) Kolluk amiriC) Mülki amirD) Asliye ceza hakimiE) Cumhuriyet savcısı
 21. 21. www.gokayegitim.com15.Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlikgörevlilerinin yetkilerinin sayıldığı kanundur?A) İş KanunuB) Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair KanunC) Polis Vazife ve Selahiyet KanunuD) Ceza Muhakemesi KanunuE) Türk Ceza Kanunu
 22. 22. www.gokayegitim.com16.Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’agöre, özel güvenlik görevlileri, görevleriylebağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayıhangi meslek grubu gibi cezalandırılır.A) İşçiB) MemurC) Kamu görevlisiD) İşverenE) Kamu hizmetlisi
 23. 23. www.gokayegitim.com17. 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine DairKanuna göre aşağıdaki yetkilerden hangisi özelgüvenlik görevlilerinin yetkilerinden değildir?A) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmekisteyenleri duyarlı kapıdan geçirme,B) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmekisteyen kişilerin üstlerini dedektörle aramaC) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmekisteyen kişilerin üstlerini gerekirse elle aramaD) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmekisteyen kişilerin eşyalarını X-ray cihazından geçirmeE) Görev alanlarında haklarında yakalama emri bulunankişileri yakalama ve üstlerini arama
 24. 24. 18. 5188 sayılı Kanuna göre, bir özel güvenlik www.gokayegitim.comgörevlisi, işyerine giderken yol kenarındaki birevden imdat istenmesi halinde ne yapmasıgerekir?A) Genel kolluğa haber verir ve genel kolluk gelenekadar bekler.B) Genel kolluğa haber verir ve olay yerindegüvenlik önlemleri alır.C) Genel kolluğa haber verir ve sorumlu birvatandaş olarak yardım için evin içine girer.D) Genel kolluğa haber verir ve içeridekilerleiletişime geçer.E) Genel kolluğa haber verir ve işine yetişmek içinyoluna devam eder.
 25. 25. www.gokayegitim.com19.Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlikgörevlisinin silahını görev alanı dışınaçıkarabileceği durumlardan değildir?A) İşlenmiş bir suçun sanığının takibiB) Dışarıdan yapılan saldırılara karşı tedbir alınmasıC) Para ve değerli eşya nakliD) Arızalanan silahın tamirciye götürülmesiE) Cenaze töreni güvenliği
 26. 26. www.gokayegitim.com20.Bir özel güvenlik görevlisinin işyeri vekonuta girme yetkisini kullanırken sınırıaşması halinde ihlal edilen öncelikli temelAnayasal hak hangisidir?A) Özel hayatın gizliliğiB) Konut dokunulmazlığıC) Haberleşme hürriyetiD) Yerleşme ve seyahat hürriyetiE) Düşünce ve kanaat hürriyeti
 27. 27. www.gokayegitim.com21. X -ray cihazları hakkında aşağıdakiifadelerden hangisi doğrudur?A) Şahısların üzerinde saklı bulunan nesnelerintespitinde kullanılırB) Kapalı kutu, çanta, valiz gibi eşyalarıniçeriğinin analiz edilmesinde kullanılırC) Metal nesnelere otomatik olarak sesli ve görselalarm üretirD) Patlayıcı maddelere otomatik olarak sesli vegörsel alarm üretirE) Uyuşturucu maddelere otomatik olarak sesli vegörsel alarm üretir
 28. 28. www.gokayegitim.com22.Aşağıdakilerden hangisi fiziki çevre güvenlik elemanıdır?A) Tel örgüB) Kamera sistemiC) X-ray cihazıD) Metal detektörüE) Alarm sistemi
 29. 29. www.gokayegitim.com23.Aşağıdaki sistem veya cihazlardanhangisinin ana kullanım amacı bir yerleşkeyeizinsiz giriş-çıkış yapılmasını engellemek veyakontrol etmek değildir?A) Fiziksel çevre güvenlik ekipmanlarıB) Kartlı geçiş sistemiC) Biyometrik geçiş sistemiD) Kapalı devre kamera sistemiE) Kapı tipi metal detektörü
 30. 30. www.gokayegitim.com24.Aşağıdakilerden hangisi biyometrik bir unsurdur?A) BoyB) KiloC) Saç rengiD) Parmak iziE) Göz rengi
 31. 31. www.gokayegitim.com25.Havaalanı gibi yerlerde ziyaretçi veya yolcular kapı tipi metal detektörlerden geçirilirken kemer, madeni para, anahtarlık gibi eşyalarını çıkarmaları istenmektedir. Bunun sebebi aşağıdakilerden hangisi olamaz?A) Detektörün hatalı alarm üretmesine engel olmakB) Ziyaretçilere tekrar tekrar detektörden geçiş yaptırmamakC) Kontrolleri seri ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmekD) Detektörün hassasiyet ayarının bozuk olmasıE) Bu tür eşyaların detektörün gereksiz yere alarm üretmesine sebep olması
 32. 32. www.gokayegitim.com26.Elektrik çarpması durumunda aşağıdakiilkyardım müdahalelerinden hangisiyapılmaz?A)Yalıtkanlarla elektriğin kazazede ile olanteması kesilir.B) Elektrik çarpmalarında gözle görülmeyen içorgan hasarı olabileceği dikkate alınır.C)Elektrik akımını kesmeden kazazedeyedokunulmaz.D)Elektriğin vücuda giriş-çıkış delikleri tespitedilir.E)Kazazedenin durumu iyi ise işine veya evinedönmesine izin verilir.
 33. 33. www.gokayegitim.com27.Uzun süre güneş altında devriye gezen bir güvenlik görevlisinde, aşırı baş ağrısı, baş dönmesi, bilinç bulanıklığı, iştahsızlık, mide bulantısı, ateşlenme, kızarma, kol, bacak ve karında kramplar varsa hangi durumdan şüphelenilir?A) Sıcak çarpması,B)Kalp krizi,C)Şeker hastalığıD)Depresyon,E) Besin zehirlenmesi
 34. 34. Şirket kapak tasarımları www.gokayegitim.comBir tık ötenizde www.gokayegitim.com 34
 35. 35. www.gokayegitim.com28.İki kişi tarafından yapılan eller ve kollarkullanılarak taşıyıcıların kolları üzerindeoturtarak hasta taşınması yöntemi (Dört ElliAltın Beşik yöntemi )aşağıdaki hastalardanhangisi için uygundur?A) Bilinci açık, omurga kırığı şüphesi olanlarB) Bilinci kapalılarC) Bilinci açık, kalça kemiği kırık olanlarD) Bilinci açık, omurga kırığı olanlarE) Bilinci açık, omurga kırığı şüphesi olmayanlar
 36. 36. www.gokayegitim.com29.İlk yardım sırasında kırıkta hareketsiz halegetirmenin amacı aşağıdakilerden hangisidir?A) Açık kırığın kapalı kırığa dönüşmesiniengellemekB) Kırık uçları birleştirmekC) Ağrıyı artırmak yolu ile iyileşmeyi hızlandırmakD) Hareketi engelleyerek çevre yapıların zarargörmesini önlemekE) Kanama kontrolü yapmak
 37. 37. www.gokayegitim.com30.Kalp durmasının ilk belirtileri nelerdir?A) Nabız alınmaz, bilinç kaybı olurB) Göz bebekleri küçülürC) Aşırı terleme meydana gelirD) Hastanın rengi kırmızı olurE) Heyecandan konuşması titrer
 38. 38. www.gokayegitim.com31.İlk yardımın ABC ‘si içerisinde olmayanaşağıdakilerden hangisidir?A) Hava yolunun açılması, ,B) Solunumun sağlanmasıC) Dolaşımın sağlanmasıD) Kanamanın durdurulmasıE) Hepsi
 39. 39. www.gokayegitim.com32.Omurga yaralanması olan yaralı hangipozisyonda taşınmalıdır?A) Yüzüstü yatış pozisyonundaB) Oturuş pozisyonundaC) Yan yatış pozisyonundaD) Sert ve düz bir zemin üzerinde sırt üstüE) Koma pozisyonunda
 40. 40. www.gokayegitim.com33. Aşağıdakilerden hangisi iç kanamanınbelirtilerinden değildir?A) Düşük tansiyonB) Yüzde kül rengi deriC) Hızlı ve yüzeysel solunumD) Nemli ve soğuk ciltE) Gözde sarılık
 41. 41. www.gokayegitim.com34. Kedi, köpek vb. hayvan ısırıklarında ilkyardım olarak ne yapılmalıdır?A) Isırılan yere dikiş atılırB)Kuduz aşısı yapılmalıdırC) Kuduz serumu yapılırD) Isırık yeri sabunlu su ile yıkanmalıdırE)Kızgın bir metal ile o bölge yakılır
 42. 42. www.gokayegitim.com35.Ani olarak hastalanan veya kazaya uğrayankimseye tıbbı tedavisi yapılıncaya kadar anındaolay yerinde çevre imkânlarından yararlanarakyerine getirilen geçici müdahaleye aşağıdakilerdenhangisinin tanımıdır?A)Hasta bakımıB)HastalıkC)TedaviD)İlk yardımE)Koruyucu tedavi
 43. 43. www.gokayegitim.com36.Özel güvenlik görevlilerine verilen yetki,görev ve sorumlulukların niteliği ve kapsamıdikkate alındığında, kolluk uygulamalarındasıkça düzenlenen aşağıdaki tutanaklardanhangisi özel güvenlik görevlilerince dedüzenlenebilir?A)Yakalama tutanağıB)Teşhis tutanağıC)Yüzleştirme tutanağıD)Yer gösterme tutanağıE) İfade tutanağı
 44. 44. www.gokayegitim.com37. “ I. Görev bölgesi tanınmalı ve bilinmelidir.II. Göreve, görevin gerektirdiği teçhizatlaçıkılmalıdır.III. Görev, görev bölgesini kontrol altında tutacakşekilde yerine getirilmelidir.IV. İrtibat kurulacak kişi ve telefon ve diğerhaberleşme bilgileri yanında bulundurulmalıdır.”Yukarıdakilerden hangileri devriye görevi ifaeden veya edecek personelin dikkat etmesi veyerine getirmesi gereken hususlardandır?A) I ve II B) II, III ve IVC) I,II, III ve IV D) Yalnız I E) Yalnız IV
 45. 45. www.gokayegitim.com38.Olay yerine varan ilk ekibin görevlerine ilişkin aşağıdaverilen bilgilerden hangisi yanlıştır?A) Olay yerinde şüpheli bir paket veya maddenin varlığı halindeel sürülmeksizin ve yeri değiştirilmeksizin uzman müdahalesisağlanmalı veya beklenmelidir.B) Olay yerine varan ilk ekip, güvenlik şeridi oluşturarak olayyerini koruma altına almalıdır.C) Olay yerine ilgisiz, yetkisiz ve görevli olmayan kişileringirişine müsaade edilmemelidir.D) Olay yerinde alınacak önlemler belirlenirken, olay yerindebulunan her şeyin delil niteliği taşıyabileceği düşüncesindenhareket edilmelidir.E) Olay yerinde yaralı kişilerin bulunması halinde, genel kollukkuvvetleri olay yerine gelinceye ve olay yerinde çalışmayabaşlayıncaya kadar, yaralı bu kişilerin sağlık kuruluşlarınagönderilmesine veya gitmelerine müsaade edilmemelidir.
 46. 46. 39.(A) isimli özel güvenlikwww.gokayegitim.com görev yaptığı alış-veriş görevlisinin, merkezinin katlarında bulunan koruma ve güvenlik demirlerine akıl zayıflığı bulunan bir şahsın tırmandığını ve düşme tehlikesi geçirecek şekilde tehlikeli hareketler yaptığını tespit etmesi halinde, bu kişiyi yakalayıp- yakalayamayacağına ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?A) Hiçbir şekilde yakalayamaz ve muhafaza altına alamaz.B) (A)’ya, kişinin vücudu veya sağlığı bakımından mevcut bir tehlikeden korunması amacıyla yakalama yetkisi tanındığından söz konusu kişiyi (A) yakalayıp muhafaza altına alabilir.C) (A), söz konusu şahsın yakınlarına bilgi verir, başkaca bir işlem yapamaz.D) (A), durumdan ilgili genel kolluğu haberdar eder, başkaca bir işlem yapamaz.E) (A), durumdan en yakın sağlık kuruluşunu haberdar eder, başkaca bir işlem yapamaz.
 47. 47. www.gokayegitim.com40. (A)isimli özel güvenlik görevlisinin, görevli olduğu yerdemeydana gelen bir olay hakkında tutanak düzenleyecek olmasıhalinde, tutanakta yer alması gereken hususlara ilişkin aşağıdaverilen bilgilerden hangisi yanlıştır?A) Tutanakta, olayın meydana geldiği yer yazılmalıdır.B) Tutanakta, olayın meydana geldiği zaman yazılmalıdır.C) Olayla ilgili elde edilen, tespit edilen veya öğrenilen delillere vebilgilere anlaşılır cümlelerle tutanakta yer verilmeli, hayali bilgilereveya yorumlara yer verilmemeli, tutanak imzalanmalıdır.D) Olayla ilgili bilgisine başvurulan kişiler var ise bu kişiler tutanaktabelirtilmelidir.E) Görev istirahatli olsa veya olay yerinde bulunmasa veya olayı hiçgörmese ve bilgisi olmasa dahi, terminalde görevli bir başkaarkadaşının isim ve irtibat bilgilerine tutanakta yer verilmeli vetutanakta bu arkadaşının imzası da bulunmalıdır.
 48. 48. www.gokayegitim.com41.5188 sayılı Kanunda belirtilen kişiler bakımındanözel güvenlik görevlileri koşulları oluşup yakalamayetkisine başvurduğunda yakalanan kişilerindirenmesi halinde bu kişilere karşı zor kullanmalarısöz konusu olabilecektir. Zor kullanma tedbirinebaşvurmak gerektiğinde; “I. Zor kullanma direnenekarşı yapılmalıdır. II. Direnişi kırmak amacıyla vekıracak ölçüde zor kullanılmalıdır. III. Durumun haklıgöstermediği derecede zor kullanmaktan kaçınılmalıdır.IV. Direniş kırıldıktan ve böylece kişi kontrol altınaalındıktan sonra, zor kullanımına hemen sonverilmelidir.” hususlarından hangileri gözetilmelidir?A) I,II, III ve IV B) I ve III C) II,III ve IVD) Yalnız IV E) I ve II
 49. 49. www.gokayegitim.com42.Aşağıdakilerden seçeneklerden hangisi zorkullanma için söylenemez?A) Kanuna ve ilgili diğer mevzuata uygunolmalıdır.B) Amaca ulaşmak için gerekli olmalı, gerekliolandan da daha fazla olmamalıdır.C) Kademeli olarak artan nispettekullanılmalıdır.D) Zor kullanmada, orantılılık aranmaz ve zorunderecesi kullanan kişinin insiyatifine bağlıdır.E) Amaca ulaşıldığında zor kullanmaya sonverilmelidir.
 50. 50. www.gokayegitim.com43.Aşağıdakilerden hangisi “yakalama”ileilgili doğru bir tanımlama değildir?A) Gözaltı veya muhafaza altına alma işlemindenönce gerçekleştirilmesi,B) İşlenen bir suç nedeniyle yerine getirilmesi,C) Yakalanan herkesin gözaltına alınması.D) Hakim kararı olmaksızın kişi özgürlüğününkısıtlanması,E) Suçüstü halinde herkes tarafındangerçekleştirilebilmesi
 51. 51. 44.Aşağıdakilerdenwww.gokayegitim.com hangisi güvenlik görevikabul edilemez?A) Kamu düzeninin devamını sağlamak vebozulmasını önlemek,B) Suçta kullanılması muhtemel aletler ile suçeşyalarına yönelik gerekli önleyici tedbirlerialmak,C) Yetkili olduğu kabahatleri tespit etmek veişleyenlere idari yaptırım uygulamak,D) Kamu kurum ve kuruluşlarının işleyişini vehizmet sunumlarını denetlemek.E) Halkı rahatsız edenleri, gürültü sınırlarınauymayanlar ile sair surette çevreye rahatsızlıkverenleri men etmek.
 52. 52. www.gokayegitim.com45.Aşağıdakilerden hangisi adlî aramanınunsurlarından değildir?A) Özel hayatın gizliliğinin sınırlandırılması,B) Suçla ilgili gizli ve saklı olan bir eşyanın ortayaçıkartılması,C) Suça konu eşyanın tespiti için yapılması,D) Suç şüphelisinin yakalanması için yapılması,E) Kimlik tespiti ve teşhisi amacıyla yapılması.
 53. 53. www.gokayegitim.com46.Aşağıdakilerden hangisi “şüpheli birdavranış” olarak tanımlanamaz?A) Kişinin kimliğine ilişkin bilgi vermekten veaçıklamada bulunmaktan kaçınması.B) Kişinin üzerinde kimlik belgesinin bulunmaması.C) Kişinin başkalarının görmesini istemediği birşeyi saklamaya çalışması.D) Başkaları açısından tehlike teşkil edebilecekşekilde araç kullanması.E) Saldırgan davranışlarda bulunması ve yapılanbilgi taleplerini sürekli reddetmesi.
 54. 54. www.gokayegitim.com47.Aşağıdakilerden hangisi “arama” ile ilgilidoğru bir tanımlama değildir?A) Aramalar, adli ve önleme aramaları olmaküzere ikiye ayrılır.B) Arama, gizli ve saklı olan bir eşyanın tespitedilmesi için yapılabilir.C) Aranan bir kişinin ele geçirilmesi amacıylayapılabilir.D) Kişilerin kimliğini sorma da bir aramaişlemidir.E) Arama, yetkili merciin yazılı emir ya dakararına istinaden gerçekleştirilen bir tedbirdir
 55. 55. www.gokayegitim.com48.Aşağıdakilerden hangisi bir yakalama işlemideğildir?A) Hırsızlık suçunu henüz işlemiş kişinin tutularakgenel kolluğa bilgi verilmesi,B) Etrafa saldıran bir şizofrenin kontrol altınaalınması,C) Genel kolluğun bir kişiyi trafik kuralı ihlalinedeniyle durdurması.D) Kaybolan bir çocuğun tedbir amacıyla tutularakilgili genel kolluğa bilgi verilmesi,E) Hakkında yakalama emri bulunan bir şüphelinintespit edilerek tutulması
 56. 56. www.gokayegitim.com49.Aşağıdakilerden hangisi devriyeningörevleri arasında yer almaz?A) Yaya olarak kontrol ve kimlik sorma işlemleriyapmak,B) Suç soruşturmasını yürütmek,C) Genel güvenliği ve düzeni sağlamak,D) Kendisine başvuran ve yardım talebindebulunanları yönlendirmek ve bilgilendirmek,E) İşlenen suçlara müdahale etmek ve gerekli öntedbirleri almak.
 57. 57. www.gokayegitim.com50.Aşağıdakilerden hangisi “önlemearaması”nın amaçları arasında yer almaz?A) Suçların işlenmeden önce önünü almak,B) Genel güvenliği ve kamu düzenini sağlamak.C) İşlenen bir suçun iz, eser ve delillerini elegeçirmek.D) Kişi hak ve özgürlüklerini korumak vetehlikeyi önlemek,E) Aranan kişilerin yakalanmasını sağlamak,
 58. 58. www.gokayegitim.com51.Aşağıdakilerden hangisi düzenlenecek birtutanağa ilişkin doğru bir ifade değildir?A) Tutanak, tutanağa konu olayı açıklayanbilgiler içerir,B) Olaya konu kişilerin sosyal ve ekonomikdurumunu da içermelidir,C) Tutanak, ilgili olduğu olayın taraflarınınkimlik bilgilerini içerir,D) Tutanağı tanzim edenler hakkında bilgileriiçerir,E) Tutanağın düzenlenme tarihi ve saatibelirtilmelidir.
 59. 59. Facebook sayfamız: Gökay Ders Kitabi Msn : hikmetbsc@hotmail.comEklemeniz halinde slaytlar gönderilecektir. ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI Sipariş tel 0534 080 02 80 0505 378 63 77 www.gokayegitim.com 59
 60. 60. 52.Aşağıdakilerdenwww.gokayegitim.com hangisi olay yerindeyapılabilecek bir işlem değildir?A) Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımındanolay yeri aynen korunmalıdır.B) Olay yeri en geniş şekilde koruma altına alınmalıve ilgili genel kolluğa derhal bilgi verilmelidir.C) Deliller hemen toplanmalı ve genel kolluğateslim edilmelidir.D) Olay yerine kimsenin girişine izinverilmemelidir.E) Olay yerinde yaralama ve öldürme vakalarındaacil sağlık birimlerinin gelmesi temin edilmelidir,mümkün olması halinde ilk yardım derhalyapılmalıdır.
 61. 61. www.gokayegitim.com53.Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlikgörevlilerinin “eşya”ya ilişkin yetkilerinden birideğildir?A) Suça konu eşyayı muhafaza altına alma.B) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alma,C) Arama ve kontrol işlemleri sırasında suç teşkileden eşyayı belirleme,D) Aramalar sırasında suç teşkil eden eşyayıemanete alma,E) Suç teşkil etmemekle birlikte tehlikedoğurabilecek eşyayı emanete alma
 62. 62. 54.Şüpheli bir paket olayına müdahale www.gokayegitim.comsırasında özel güvenlik görevlisince aşağıdakitedbirlerden hangisi uygulanamaz?A) Şüpheli paketin tehlike teşkil ettiği noktadakitrafik durdurulmalı ve kontrollü geçişsağlanmalıdır.B) Şüpheli paketin kim tarafından ve nasılbırakıldığı belirlenmeye çalışılmalıdır.C) Şüpheli paketin bulunduğu yerde en genişşekilde çevre güvenliği alınmalıdır.D) Şüpheli paketin ön incelemesi yapılarak,tehlike arz edip etmediği belirlenmelidir.E) Şüpheli paketin sahibi olabilecek kişilerçevreden araştırılmalıdır.
 63. 63. www.gokayegitim.com55.Aşağıdakilerden hangisi “şüpheli birdavranış” olarak tanımlanamaz?A) Kişinin kimliğine ilişkin bilgi vermekten veaçıklamada bulunmaktan kaçınması.B) Kişinin üzerinde kimlik belgesininbulunmaması.C) Kişinin başkalarının görmesini istemediği birşeyi saklamaya çalışması.D) Başkaları açısından tehlike teşkil edebilecekşekilde araç kullanması.E) Saldırgan davranışlarda bulunması ve yapılanbilgi taleplerini sürekli reddetmesi
 64. 64. www.gokayegitim.com56.Aşağıdakilerin hangisinde yangınsöndürme cihazının kullanım şekli yanlıştır.?A) Cihazı alevin dibine tutarak söndürme.B) Cihazı öncelikle yangının başladığı yeretutmak.C) Rüzgarı önüne alarak kullanmakD) Cihazı öncelikle ön tarafa sonra ileri tarafatutarak söndürmek.E) Hiç biri.
 65. 65. www.gokayegitim.com57.Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürmeusullerinden değildir?A) Soğutarak söndürme.B) Yanıcı maddeyi ortadan kaldırma.C) Havayı kesme.D) Isı transferi yaparak söndürme.E) Hepsi.
 66. 66. www.gokayegitim.com58.Yüksek katlı binalarda sarsıntı, yangın vb.gibi acil durumlarda tahliyelerde hangidavranış şekli doğrudur?A) Normal genel merdivenleri kullanmak.B) Çatıya doğru çıkmak.C) Yangın merdivenini kullanmak.D) Asansörü kullanmak.E) Hiç biri.
 67. 67. www.gokayegitim.com59. Kontrolden çıkmış yanma olayına ne denir?A) YangınB) AteşC) DumanD) YanmaE) Isı
 68. 68. www.gokayegitim.com60.Yangın söndürücü maddeler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.?A) Kum , Halon gazı , CO2, Toprak ,PaspasB) Su ,Toprak, Kum, Paspas,KöpükC) Su ,Köpük, Kuru kimyevi toz , Halon gazı ,CO2D) Toprak,Kuru kimyevi toz,Su,Köpük,Yangın dolabıE) Paspas, Toprak ,Su,CO2 ,Köpük
 69. 69. www.gokayegitim.com61.Ham petrolün damıtılmasından elde edilen bütan propan ve izo bütan gazlarının karışımından meydana gelen gaz aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir.A) AsetilenB) LPG (Tüp gaz)C) Hava GazıD) Hidrojen gazıE) Doğal gaz
 70. 70. www.gokayegitim.com62.Metan- Etan- Bütan- Propan- Pentan- Azot- veKarbondioksit Gazlarının bileşenlerinden oluşangaz aşağıdakilerden hangisidir?A) Doğal GazB) Hava GazıC) LPG ( Tüp Gaz)D) Asetilen gazıE) Hidrojen gazı
 71. 71. www.gokayegitim.com63.Yanıcı madde sınıfları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak yazılmıştır?A) Sıvı- Katı- Elektrik-metalB) Metal- Gaz- Ahşap-sıvıC) Katı- Sıvı- Gaz-MetalD) Ahşap- Elektrik- Metal-sıvıE) Katı- Gaz- Metal-ahşap
 72. 72. www.gokayegitim.com64.Uyuşturucu madde kullanan bir kişidehangi şüpheli davranışlar görülür?A) Belirgin bir şekilde titremeB) Aşırı göz kırpmaC) Sürekli burnunu çekmekD) Gözlerini açmada zorlanmaE) Hepsi
 73. 73. www.gokayegitim.com65.Dünya dertlerinden kurtulmak,sorunlardan belirli bir süre uzak kalmakamacıyla kullanılan uyuşturucu bağımlılığıhangi türdendir?A) Fiziksel bağımlılıkB) Maddesel bağımlılıkC) Psikolojik bağımlılıkD) Kimyasal bağımlılıkE) Hiçbiri
 74. 74. www.gokayegitim.com66.Aşağıdakilerden hangisi iletişimde kaynağınengelleyici özelliklerindendir?A) Ortamın gürültülü olmasıB) Anlatanın konuyu iyi bilmemesiC) Mesajın alıcıya ulaşamamasıD) Kodu açamamaE) Anlaşılmaz bir konu
 75. 75. www.gokayegitim.com 75
 76. 76. www.gokayegitim.com67.Aşağıdakilerden hangisi iletişimiengelleyen davranışlardandır?A) Karşısındakinin hatasını uygun bir zaman veşekilde söylemekB) Dinleyenin seviyesine göre konuşmakC) Karşıdakinin söylediklerini onaylamakD) Karşıdakilerin düşüncelerine de müracaatetmeE) Anlatana devamlı soru sormak
 77. 77. www.gokayegitim.com68. Aşağıdakilerden hangisi iletişimiengelleyen davranışlardandır?A) Muhatabı dinlediğini belli etmeB) Muhataba değer vermeC) Açık ve sade bir dil kullanmaD) Sürekli geçmişi hatırlatmaE) Muhatabın anlayacağı kelimeler kullanma
 78. 78. www.gokayegitim.com69. Aşağıdakilerden hangisi etkili dinlemebecerisi geliştirmenin yollarından birisidir?A) Not almaB) Konuyu anlamasa bile soru sormamaC) Gözlerini anlatandan kaçırmaD) Anlatım anında başka şeylerle uğraşmaE) Hemen sonuç çıkarma
 79. 79. www.gokayegitim.com70. Bilgi, duygu ve düşüncenin karşı tarafa yada karşılıklı aktarılması işine ne denir?A) EmpatiB) MotivasyonC) RekabetD) İletişimE) Terfi
 80. 80. www.gokayegitim.com71. Aşağıdakilerden hangisi sadece elektronikversiyonu olan iletişim aracıdır?A) KitapB) GazeteC) e-postaD) MektupE) Dergi
 81. 81. www.gokayegitim.com72. Bir özel güvenlik görevlisinin bir olayışartlara ve kanuna göre değerlendirerekmüdahale edip etmeme kararı vermesine nedenir?A) KorkaklığıB) CesaretiC) GösterişiD) TecrübesiE) İnisiyatif kullanması
 82. 82. www.gokayegitim.com73. İletişim sürecinde insanların mesajlarıdeğişik sembollere dönüştürmesine ne adverilir?A) Kod açmaB) KodlamaC) Geri beslemeD) AlıcıE) Kaynak
 83. 83. www.gokayegitim.com74.Aşağıdakilerden hangisi iletişim çeşitlerindendeğildir?A)Yazılı İletişimB)Sözlü İletişimC) Görsel İletişimD)Kitlesel İletişimE)Şiddetli İletişim
 84. 84. www.gokayegitim.com75.Aşağıdakilerden hangisi iletişimin temelöğelerinden değildir?A)YorumB)KaynakC)HedefD)MesajE)Kanal
 85. 85. www.gokayegitim.com76.Aşağıdakilerden hangisi iletişimde fizikselgürültü olarak anlaşılmaz?A) Toplumsal olaylardaki kalabalığın sesiB) Sosyo-kültürel çevreC) Fabrikadaki makinelerin sesiD) Televizyonun cızırtılı olmasıE) Telefon parazitleri
 86. 86. www.gokayegitim.com77.İletişimde “Sen” dili ile ilgili olarakaşağıdakilerden hangisi yanlıştır?A) SuçlayıcıdırB) Davranıştan çok kişiliğe yöneliktirC) Kişiyi onore ederD) Kişiyi incitir, kırarE) Kişinin direnmesine, yani savunucu iletişimeneden olur.
 87. 87. www.gokayegitim.com78.Aynı fikir ve düşünceleri paylaşan, aynıamaca yönelik eylem birliği içinde olan,birbirlerini tanıyan, örgütlenmiş ve lideri olaninsanların meydana getirdiği kümeye ne adverilir?A) DostlarB) ArkadaşlarC) AtılganlarD) GrupE) Takım
 88. 88. www.gokayegitim.com79. Olayların hazırlık ve olgunlaşma safhasınatesir eden faktörler aşağıdakilerdenhangisidir?A) ÖnderlikB) Kabarma devresiC) Fikri hazırlık devresiD) Horozlanma devresiE) Hepsi
 89. 89. www.gokayegitim.com80.Yapılan bir mitingin kendi konularıyla,hedefleriyle uzaktan, yakından ilgili olmayanözel veya resmi mülklere, dükkanlara yöneliptahrip etmeleri hangi safhasında oluşur?A) Kontrolden çıkmış zorbalık safhasıB) Zorbalık hareketlerinin yayılmasıC) Çabuklaştırıcı olayD) Kabarma, horozlanma devresiE) Fikri hazırlık devresi
 90. 90. www.gokayegitim.com81. İnsanların bir şeyi ifade etmek, duyguları açığaçıkartmaya yönelik davranışların açıklanmasıamacı ile spor etkinlikleri gibi yerlerde toplanmışkalabalık çeşitleri aşağıdakilerden hangisidir?A) Seyirci kalabalıkB) Tesadüfi kalabalıkC) İlgiye dayanan kalabalıkD) Anlamlı kalabalıkE) Planlanmış kalabalık
 91. 91. www.gokayegitim.com82. Toplumsal olaylarda aşağıdaki hangi müdahale yapılmalıdır?A) Topluluk veya kalabalığı bölmek,B) Kalabalık içindeki lider suçluları yakalamak,C) Topluluk veya kalabalık içerisinde yolu açmakD) Topluluk veya kalabalığı yanlara dağıtmak,E) Hepsi
 92. 92. www.gokayegitim.com83. Gösterici veya saldırganı etkisiz halegetirmede güç kullanmayı gerektirmeyenetkili araç aşağıdakilerden hangisidir?A) KalkanB) JopC) Patlayıcı MaddelerD) Göz yaşartıcı maddelerE) Silah
 93. 93. www.gokayegitim.com84. Aşağıdakilerden hangisi, yasal olmayantoplumsal olayları başlatma eylem biçimidir?A) HakaretB) Madde atılmasıC) Yazılı ve sözlü tahrikD) El silahları kullanmakE) Hepsi
 94. 94. www.gokayegitim.com85. Toplantı ve gösterilerde, topluluk içindebulunan kişi tipleri aşağıdakilerden hangisideğildir?A) AtılganlarB) SeyircilerC) İhtiyatlılarD) ProvokatörlerE) Hepsi
 95. 95. www.gokayegitim.com86.Göz yaşartıcı gazların kullanım esaslarıaşağıdakilerden hangisidir?A) Göz yaşartıcı maddeler amacı dışında gereklitedbirler alınmadan kullanılmamalıdırB) Topluluk, göz yaşartıcı gaz kullanılacağı vedağılmaları gerektiği yönünde ikaz edilmeliC) Göz yaşartıcı maddeler yetkili kılınmış veeğitim görmüş personel tarafından kullanılmalıD) Göz yaşartıcı maddelerin etkilerinden istifadeedebilmek için, rüzgarın yönü ve hızı gibimeteorolojik faktörler hesap edilmelidirE) Hepsi
 96. 96. www.gokayegitim.com87.Bir görevlinin, kendini savunması anında, tavır ve davranışlarını oluşturan unsurlar aşağıdaki maddelerden hangisi olmalıdır?A) ZindelikB)Tetikte olmaC) OtoriterD) Kontrollü almaya hazır olmaE) Hepsi
 97. 97. www.gokayegitim.com88. Aşağıdakilerden hangisi korumaaracının özelliklerinden değildir?A) En az iki kapılı geniş araç olmalıdırB) Motoru güçlü olmalıdırC) Mümkünse 4x4 olmalıdırD) Ön tampon takviyeli olmalıdırE) Personel rahatça inip binebilmelidir.
 98. 98. www.gokayegitim.com89.Aşağıdakilerden hangisi Temel KorumaPrensiplerinden değildir?A) Önemli kişi her türlü tehdit ve saldırıdan,utandırıcı ve küçük duruma düşürücüdurumlardan korunmalıdır.B) Günümüzde tam koruma mümkündür.C) Koruma esnek olmalı, önemli kişinin göreviengellenmemelidir.D) Korumada boşluk bırakılmadan devamlılıksürecinde yapılmalıdır.E) Hiçbiri
 99. 99. www.gokayegitim.com90.Aşağıdakilerden hangisi korumapersonelinin görevleri arasında yer almaz?A) Koruma personeli görevi ile ilgili yetkilerinive yetki alanlarını bilmelidir.B) Koruma konusunda eğitimli olup, KişiKoruma Dersi ve VIP Çok Önemli ŞahıslarıKoruma Kursu görmüş olmalıdır.C) Hareketli ve açık ortamlarda riskli ortamlarısüratle kapamalıdır.D) Önemli kişinin çantalarını daima korumapersoneli taşır.E) Uyanık ve şüpheci olmalıdır
 100. 100. www.gokayegitim.com91.Aşağıdakilerden hangisi suikastların temelnedenlerinden değildir?A) Devrimci ve Siyasal nedenlerB) Psikolojik nedenlerC) Ekonomik nedenlerD) Ekolojik nedenlerE) İdeolojik nedenler
 101. 101. Msn : hikmetbsc@hotmail.comEklemeniz halinde slaytlar gönderilecektir. ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI Sipariş tel 0534 0800280 0505 3786377 www.gokayegitim.com 101
 102. 102. www.gokayegitim.com92. Aşağıdakilerden hangisi suikastlarınbilinen safhalarından değildir?A) BuluşmaB) KaçışC) Hedef SeçimiD) Saldırının PlanlanmasıE) Hedef İstihbaratı
 103. 103. 93.Suikastların önlenebilmesi için aşağıdaki www.gokayegitim.comuygulamalardan hangisi yapılmaz.A) Koruyucu bazı düzenler alınmalıdır.B) Korunan kişiye erişilmesi mümkün olduğukadar önlenir ve erişen kişilerin bir tehlikeoluşturmamalarını sağlamak için güvenlikçemberleri kurulur.C) Öncü çalışması yapılarak olası muhtemeltehlike noktaları (Boğma noktaları) göz önünealınmalıdır.D) Araçlar yavaş seyretmelidir.E) Özellikle yakın veya uzak menzil silahları içinönlemler alınmalıdır.
 104. 104. www.gokayegitim.com94. Aşağıdaki tanımlardan hangisi iç çemberi(halka) ifade etmez?A) Yakın Koruma Timinin VIP çevresindeoluşturduğu halkadır.B) Bu çemberde yerel güvenlik görevlileri debulunur.C) Çemberlerden en kısıtlanmış olanıdır.D) İç halkaya VIP’e ulaşması gereken kişileralınır.E) Hiçbiri
 105. 105. www.gokayegitim.com95. Aşağıdakilerden hangisi yaya korumada dikkat edilecek hususlardan değildir?A) 360º derece koruma sağlanırB) Kalabalık yerlerde koruma çemberi daraltılırC) Koruma personelinin silahının emniyeti kapalı olmalı ve kazaya sebebiyet verilmemelidirD) Koruma personeli göreve eksiksiz ve uygun teçhizatla gelmelidir.E) Hiçbiri
 106. 106. www.gokayegitim.com96. Bir kişi ile yapılan koruma düzenindehangisi yapılmaz?A) Koruma görevlisi silahını kullandığı elinegöre VIP’in sağ yada solunda bir adım arkasındayürür.B) Bu bir refakat korumasıdır, fakat 360ºderecelik güvenlik alanı oluşturulmalıdır.C) Az yada orta dereceli tehdit durumlarındakullanılır.D) VIP’e 180º derecelik bir güvenlik alanıoluşturulmalıdır.E) Koruma personeli koruduğu kişiye refakatsırasında elinde herhangi bir şey taşım
 107. 107. www.gokayegitim.com97.Aşağıdakilerden hangisi genel kollukla özel güvenliğin ortak paydalarından değildir?A) Huzuru sağlamaB) Bilgi paylaşımıC) Asayiş ve düzenD) EğitimE) Uyuşturucuyla mücadele
 108. 108. www.gokayegitim.com98. Aşağıdaki ifadelerden hangisi kamugüvenliğinde görev yapan genel kollukla ilgilideğildir?A) Kamu güvenliğinde ödemeler kamubütçesinden karşılanırB) Yapılan hizmetler karşılıksızdırC) Suç önleme görevi bulunurD) Belirli bir alanda faaliyet gösterirE) Suç soruşturma görevi bulunur
 109. 109. 99. Özel güvenlik şirketlerinde özel güvenlik www.gokayegitim.com görevlilerine emir ve komuta etme, alınacak güvenlik tedbirlerini, bunların yerini, sırasını ve zamanını belirleme ve değiştirme yetki ve sorumluluğuna sahip kişiler ile özel güvenlik eğitim kurumlarında eğitimde sorumlu olan kişiler tanımı aşağıdaki sayılanlardan hangisini ifade etmektedir?A) Özel güvenlik görevlisiB) Kolluk personeliC) Özel güvenlik yöneticisiD) Mülki amirE) Özel güvenlik eğitim müdürü
 110. 110. www.gokayegitim.com100.Özel güvenlik görevlileri, silahlarını nezaman görev alanı dışına çıkarabilirler. Bunagöre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?A) İşlenmiş bir suçun sanığını yakalamak içinçıkarabilirB) Dışarıdan yapılan silahlı saldırılarda tedbiralmak için çıkarabilirC) Para ve değerli eşya nakli sırasında çıkarabilirD) Kişi koruma sırasında çıkarabilirE) Özel güvenlik personeli silahını görev alanıdışına çıkaramaz
 111. 111. www.gokayegitim.com 111
 112. 112. ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KİTABI Sipariş Tel; 0534 080 02 80 0505 378 63 77 112 www.gokayegitim.com
 113. 113. www.gokayegitim.com 113
 114. 114. ARKADAŞLAR BİR KUSURUMUZ VARSA AFFOLA… Bu Slayt çalışması sınava girenözel güvenlik adaylarını bilgilendirmek için bir ham çalışmadır. www.gokayegitim.com 114

×