Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

50.dönem özel güvenlik sınav soru ve cevapları - kopya

913 views

Published on

50.dönem özel güvenlik sınav soru ve cevapları
50.dönem özel güvenlik sınav soru ve cevapları burada
50.dönem özel güvenlik sınavı cevapları burada
50.dönem özel güvenlik sınavı cevapları
50.dönem özel güvenlik sınav soruları ve cevapları
Özel güvenlik ders kitabı
Özel güvenlik eğitim ders kitabı
Özel güvenlik
Özel güvenlik pol tr
Özel güvenlik eğitimi
Özel güvenlik ders notları
Özel güvenlik dersleri
Özel, güvenlik görevlisi, özel güvenlik ders slaytları
Özel güvenlik temel ve yenileme eğitim ders notları
Özel güvenlik temel ve yenileme eğitim ders kitabı
Özel güvenlik ders müfredatı
Özel güvenlik dersleri yeni
Yeni Özel güvenlik ders müfredatı
Yeni Özel güvenlik ders müfredatı konuları
Yeni Özel güvenlik ders konuları
Doğru nişan nasıl olmalı
Tabanca kabze kavrama
Silah Bakım türleri
Tabancanın parçaları
MP 5 Makinalı tabancanın parçaları

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

50.dönem özel güvenlik sınav soru ve cevapları - kopya

 1. 1. www.gokayegitim.com GÖK-AY Eğt.Hiz.Paz. 50.dönem Özel güvenlik sınav soru ve cevapları A.Grubu www.gokayegitim.com
 2. 2. www.gokayegitim.com 1.“Mizahı yerli yerinde kullanma” deyimi etkili sunum tekniklerinde hangi anlamda kullanılmaktadır? A.Sunum boyunca sürekli fıkra anlatarak insanları eğlendirmek B.Dinleyicileri kahkahaya boğmak C.Nerelerde fıkra anlatacağını sunum öncesinde dinleyicilere açıklamak D.Her paragraf sonunda bir fıkra anlatmak E.Birlikte dinleme atmosferi oluşturmak
 3. 3. www.gokayegitim.com 2.Kaynaktan gelen iletiye alıcının tepkisine ne ad verilir? A.Gürültü B.Kodlama C.Geri bildirim D.Kaynak E.Empati
 4. 4. www.gokayegitim.com 3. Aşağıdaki tanımlamalardan hangisi iletişimi daha iyi ifade etmektedir? A. Kişinin duygu ve düşüncelerini karşısındakine B. C. D. E. olduğu gibi aktarabilme ve uzlaşabilme sanatıdır Kişinin kendi duygu ve düşüncelerini en doğru olarak kabul etmesidir Kişinin, tamamen karşısındaki kişiye tabi olmasıdır Kişinin, aynı konudaki düşüncelerini farklı yer ve zamanlarda farklı ifade etmesidir Kişinin, uygulamalara karşı diğer kişileri kışkırtmasıdır
 5. 5. www.gokayegitim.com 4. Aşağıdakilerden hangisi iletişimin başarısını arttırır? A.Karmaşık uzun cümleler B.Mesleki jargonları, bilinmeyen kelimeleri kullanmak iletişimin başarısını arttırır C.Dinleyicilerin ilgisini çekmeden doğrudan konuya girmek D.Karşımızdaki kişiye karşı önyargılı olmak E.Kime, nerede, ne söyleyeceğimizi bilmek
 6. 6. KARGO + KDV DAHİL 480 Sayfa 1. Hamur Kağıt Görsel ve Zengin içerik ile Çıkmış Tüm sınav Soru ve cevapları www.gokayegitim.com 6
 7. 7. 2014 BASKI Kitabımız 1.Hamur kağıt ve 480 sayfa olup, Kaliteli baskı ve İçerdiği bilgi, içerik ve sorular ile sınav sorularını karşılama oranı %96’dır. BAŞARI PAYLAŞILDIKÇA GÜZELDİR. www.gokayegitim.com 7
 8. 8. ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI • Son Sınavlara göre hazırlanmış Zengin içerikli Ders notları • Her Dersin sonunda Tüm sınavlarda çıkmış soru ve cevapları www.gokayegitim.com 8
 9. 9. www.gokayegitim.com 5.Gerektiğinde “hayır” diyebilmek için, aşağıdakilerden hangisi doğru olur? A.Hayır dememizin haklılığını anlatmak için çok çabalamalıyız B.Hayır derken baskı altında kaldığımızda boyun eğmeliyiz C.Neden “hayır” dediğimizi açıklamalıyız D.Karşıdakinin duygularını anlamak için vakit kaybetmemeliyiz E.İki ayrı taraf olduğumuzu göstermeliyiz
 10. 10. www.gokayegitim.com 6.Panik halinde bulunan insanlarda aşağıdaki özelliklerden hangisi bulunmaz? A.İlk önce canlarını kurtarmaya ve güvenli bir yere kaçmaya çalışırlar B.Muhakeme yeteneklerini kaybetmediklerinden telkine kayıtsızdırlar C.İlk hareket edeni ya da çoğunluğun hareket ettiği yöne doğru yönelip onları takip ederler D.Can telaşıyla paniğe kapılanların insani duyguları zayıflar E.Sesi çok çıkan insanı ve onun verdiği komutları dinlerler
 11. 11. www.gokayegitim.com 7.Aşağıdakilerden hangisi iletişimde fiziksel gürültü olarak anlaşılmaz? A.Toplumsal olaylardaki kalabalığın sesi B.Sosyo-kültürel çevre C.Fabrikadaki makinelerin sesi D.Televizyonun cızırtılı olması E.Telefon parazitleri
 12. 12. www.gokayegitim.com 8.Aşağıdakilerden hangisi iletişim kazalarının sebeplerinden değildir? A.Kaynağın bilgi, duygu ve düşünceyi alıcıya aktaramaması B.Kaynağın, alıcı için önem taşımayan mesajlar vermesi C.İletişim sürecinde kullanılan kanalın doğru seçilmesi D.Hedefin bilgi, duygu ve düşünceyi anlamlandıramaması E.Alıcının geribildirim vermemesi
 13. 13. www.gokayegitim.com 9.Aşağıdakilerden hangisi iletişimi engelleyen davranışlardandır? A.Yıkıcı eleştiriler yapmak B.Genelleme yapmak C.Sorumluluk almamak D.Mantığı silah olarak kullanmak E.Hepsi
 14. 14. www.gokayegitim.com 10.“Ne söylediğimizden daha önemlisi, nasıl söylediğimizdir” cümlesi iletişimde hangi kavramın önemini vurgulamaktadır? Empati Enformasyon Beden dili Yaşantı Öğrenme
 15. 15. www.gokayegitim.com
 16. 16. www.gokayegitim.com 11. Aşağıdakilerden hangisi iyi iletişim kuran insanlarla, kuramayan insanlar arasındaki belirgin farkı tayin eden kişiler arası faktörlerden, değildir? A.Öfke B.Sosyal statü C.Kendini açığa vurma D.İfade berraklığı E.Benlik
 17. 17. ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI • Son Sınavlara göre hazırlanmış Zengin içerikli Ders notları • Her Dersin sonunda Tüm sınavlarda çıkmış soru ve cevapları • 48 sayfa deneme testleri www.gokayegitim.com 17
 18. 18. 2014 BASKI Kitabımız 1.Hamur kağıt ve 480 sayfa olup, Kaliteli baskı ve İçerdiği bilgi, içerik ve sorular ile sınav sorularını karşılama oranı %96’dır. BAŞARI PAYLAŞILDIKÇA GÜZELDİR. www.gokayegitim.com 18
 19. 19. 480 Sayfa 1. Hamur Kağıt Görsel ve Zengin içerik ile Çıkmış Tüm sınav Soru ve cevapları www.gokayegitim.com 19
 20. 20. www.gokayegitim.com 12.İletişimi başlatan kimse ya da gruba ne denir? A)Kaynak B)Mesaj C)Hedef D)Kodlama E)Alıcı
 21. 21. www.gokayegitim.com 13.Yasal olmayan toplumsal olayları başlatan ve yürüten toplulukların hedeflerine ulaşabilmek amacıyla güvenlik güçlerine karşı kullandıkları tekniğe ne ad verilir? A.Gözlem B.Plan C.Korku D.Tahrik E.Eylem
 22. 22. www.gokayegitim.com 14.Göz yaşartıcı spreyler insanlara karşı kaç metreden daha yakın mesafeden kullanılmamalıdır? A.1 metre B.2 metre C.3 metre D.4 metre E.5 metre
 23. 23. www.gokayegitim.com 15.Kullanmak zorunda kalındığında aşağıda sayılan hangi bölgeye copla vurulabilir? A.Kafaya B.Göğüs bölgesine C.Kol ve bacaklara D.Yüze E.Karın bölgesine
 24. 24. www.gokayegitim.com 16.“Kitle psikolojisini bilmek” güvenlik personeline aşağıdakilerden hangisini kazandırır? A.Fertlerin iradeleriyle hareket etmediğini bilir B.Çekingen ve zayıf insanlardan beklenmeyecek davranışların sergilenebileceğini bilir C.Yanlış bilgilendirmelerle kalabalığın provoke olabileceğini bilir D.Yapılacak olumsuz davranışların taklit edilebileceğini bilir E.Hepsi
 25. 25. www.gokayegitim.com 17.Aşağıdakilerden hangisi yasadışı bir toplumsal eylemde huzursuzluğu ve eylemi başlatma ve devam ettirme konusunda tecrübe sahibi ve yetiştirilmiş elemanları tanımlar? Destekleyiciler Harekete geçenler Tesir altında kalanlar  Provokatörler Hiçbiri
 26. 26. www.gokayegitim.com 18.Kalabalık yönetiminde zor kullanma taktiklerinden bazıları aşağıda verilmiştir. Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Zor kullanma topluluğun dağıtılmasında son çare olmalıdır İhtara gerek kalmaksızın topluluk dağıtılmalıdır Bölge müdahaleye uygun olmalıdır Müdahalenin amacı topluluğu dağıtma toplanmayı önleme, suçluyu yakalama olmalıdır Müdahale ekibi belli bir düzen içinde hareket etmelidir
 27. 27. www.gokayegitim.com 19.Kalabalığın denetimi hangi yolla sağlanamaz? A.Küçük birimlere bölerek dağıtmak B.Tecrit etmek suretiyle güçlenmesini önleyerek dağıtmak C.Kalabalık önderlerini toplamak D.Topluluk özellikleri kazanmalarından önce dağıtmak E.Kalabalığı çevirip kaçma noktalarını engellemek
 28. 28. www.gokayegitim.com 20.Aşağıdakilerden hangisi insanların topluluk içerisinde gösterdiği kollektif davranış özelliklerinden değildir? İrade zayıflığı Duygusallık Kendisi olma Özenti Telkin
 29. 29. www.gokayegitim.com 21.Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda güvenlik güçlerinin dikkat etmesi gereken genel prensiplerden birisi değildir? Organizatörlerle diyalog kurma İkna edici olma Taviz vermeme Profesyonel olma Caydırıcılık
 30. 30. www.gokayegitim.com 22.Grubu ve üyelerini sonuca götüren etkileyici davranışların kaynağı olan kuvvet aşağıdakilerden hangisidir? Kalabalığın gücü Grup dinamiği Sosyal yığın Liderin gücü Grup çatışması
 31. 31. www.gokayegitim.com 23.İlk yardımda hangi müdahale temel yaşam desteği değildir? Hava yolunun açılması Kalp masajı Suni solunum Psikolojik yardım Dilin elle tutulup çekilmesi
 32. 32. www.gokayegitim.com
 33. 33. www.gokayegitim.com 24.İlkyardımın en önemli amacı nedir? A.Hasta ile ilgili bilgileri toplamak B.Hastaya teselli vermek C.Hastanın durumun kötüye gitmemesi için çaba göstermek D.Hastanın bir an önce sağlık kuruluşuna göndermek E.Hastanın tedavisini yapmak .
 34. 34. www.gokayegitim.com 25.Düşme sonrası şuuru yerinde ancak idrarını tutamayan bir yaralıda en çok dikkat edilmesi gereken durum nedir? A.Böbreklerde oluşan hasar B.Kalın barsak hastalığı C.Psikolojik sorunlar D.Omurilik zedelenmesi E.Zehirlenme
 35. 35. www.gokayegitim.com 26.Yaşam belirtileri olan yaralıya ilk başta sergilenecek davranış olarak aşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır? A.Kişi kendini tanıtır B.Olaydaki ölü ve yaralı durumu aktarılır C.Hoşgörülü ve nazik davranarak güven sağlar D.Hasta/yaralının endişelerini gidererek rahatlatır E.Olayın mahiyeti, koşulları, varlığı sorularak öğrenilir
 36. 36. www.gokayegitim.com 27.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi hasta/yaralı taşınmasında genel kurallardan değildir? A.Hasta/yaralıya uzak mesafede çalışılmalıdır B.Hasta/yaralı taşınmasında ilkyardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır C.Omurilik yaralanma riskini azaltmak ve sırtın gerginliğini korumak için dizler ve kalçalar bükülmelidir D.Hasta/yaralı mümkün olduğunca az hareket ettirilmelidir E.Hasta/yaralı baş-boyun-gövde ekseni esas alınarak en az 6 destek noktasından kavranmalıdır 
 37. 37. Şirket kapak tasarımları www.gokayegitim.com Bir tık ötenizde www.gokayegitim.com 37
 38. 38. 480 Sayfa 1. Hamur Kağıt Pvsk-Anayasa- Adli ve Önleme Arama Yön. Görsel ve Zengin içerik ile Çıkmış Tüm sınav Soru ve cevapları www.gokayegitim.com 38
 39. 39. www.gokayegitim.com 28.Bilinci kapalı bir kişi ile karşılaşıldığında, solunum yolunu en çok kapatan unsur olarak öncelikle neye dikkat edilir? A.Kırılan dişlere B.Gıdalara C.Kravatın sıkı olmasına D.Dile E.Ağza alınan oyuncak vs gibi küçük cisimlere
 40. 40. www.gokayegitim.com 29.Kendiliğinden meydana gelen burun kanamasında hastaya hangi pozisyon verilir? A. Baş dik durumda oturtulur B. Yan yatırılır C. Sırtüstü yatırılır D. Ayakları havaya kaldırılır E. Yüzüstü yatırılır
 41. 41. www.gokayegitim.com 30.Aşağıdakilerden hangi müdahale esnasında genel anlamda ilk olarak yapılması gereken temel yaşam desteğidir? Hava yolunun açılması Kalp masajı Suni solunum Psikolojik yardım Dilin elle tutulup çekilmesi
 42. 42. www.gokayegitim.com 31.Silahlı saldırı tehlikesi altındaki bir ortamda, yaralı için ilk yardım öncesinde yapılması gereken en önemli adım nedir? A.Kalp masajı yapılması B.Ambulansa haber verilmesi C.Ortamdaki kişilerin güvenliği sağlanması D.Yaralıya moral verilmesi E.Saldırganlar etkisiz hale gelene kadar, mücadele edilmesi
 43. 43. www.gokayegitim.com 32.Bacaktaki diz üstü ve diz altı bölgedeki yaygın kanamanın engellenmesi için damar üzerine basınç hangi bölgeden uygulanır? A)Ayak sırtı B)Diz arkası C)Topuk arkası D)Kasık iç kısmı E)Diz kapağı .
 44. 44. www.gokayegitim.com 33.LPG-Doğalgaz yangınlarında etkili olan söndürücü madde aşağıdakilerden hangisidir? A)Sulu köpük B) Su C) Köpük D) Battaniye E) Kuru kimyevi toz a) Görevi kötüye kullanma
 45. 45. Kitabımız 160 sayfa daha fazla ama 0.25 Kuruş Pahalıdır. TE Ş EKKÜRLER www.gokayegitim.com 45
 46. 46. www.gokayegitim.com
 47. 47. www.gokayegitim.com 34.Elektrik akımının olduğu alanlarda hangi davranış şekli yanlıştır? A. Elektrik akımı sigortadan kapatılır B. Yangın oluşması durumunda kuru kimyevi tozlu yangın söndürme cihazı ile müdahale edilir C. Elektrik akımının kontrolü çıplak elle ve avuç içi ile yapılır D. Elektrik akımına kapılan kişi kuru maddelerle (odun, kuru bez) akımdan uzaklaştırılır E. Metal kısımlara dokunulmaz
 48. 48. www.gokayegitim.com 35.Çizme, baret, yangına yaklaşma elbiseleri ve temiz hava solunum cihazları gibi kavramlar aşağıdaki şıklardan hangisini ifade eder? A. Yangında koruyucu malzemeler B. Yangın söndürme cihazları C. Yangın önleyici tedbirler D. Yangın söndürme maddeleri E. Yangın söndürme prensipleri
 49. 49. www.gokayegitim.com 36.Yangınlara ilk müdahale etmek durumunda olan güvenlik personelinin bilmesi gereken en önemli hususlardan birisi aşağıdakilerden hangisidir? A.İşverenin geleceği saati bilmek B.Yangın söndürücülerinin yerini ve kullanımını bilmek C.Yangın çıktığında derhal dışarıya kaçmak D.Yangın çıktığında ilk olarak güvenlik müdürünü aramak E.Hiçbiri
 50. 50. www.gokayegitim.com 37.Aşağıdakilerden hangisi gaz kullanımında doğru değildir? A.Gaz kullanımından sonra düğmeler ve dedantör kapatılır B.Gaz kaçağı kibrit ve mum ile kontrol edilir C.Bağlantı hortumu 125 cm den uzun olmamalıdır D.Cihazın altına kağıt, plastik örtü v.s. konulmaz E.Hepsi
 51. 51. www.gokayegitim.com 38.Doğalgazın tehlikeli oluşu aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir? A.Zehirli olması B.Boğucu olması C.Kokusuz olması D.Havadan hafif olması E.Hiçbiri
 52. 52. www.gokayegitim.com 39. I.Rüzgârı arkanıza alın. II.Tetiği hortumla birlikte yangına yöneltiniz. Yukarıda belirtilen hususlar size neyi hatırlatır? A.Yangından kaçmayı B.İtfaiyeye haber vermeyi C.Yangın söndürme cihazının kullanılmasını D.Dumanın bulunduğu yeri E.İlk yardım malzemesini
 53. 53. www.gokayegitim.com 40.Aşağıda belirtilenlerden hangisi paratoner sistemini ifade eder? A.Yangın ihbar sistemini B.Yıldırım düşmesi halinde binaya zarar vermeden toprağa geçiren sistemi C.Parlama-patlama sistemini D.Yangın sebeplerini E.Yanıcı maddenin cinsini
 54. 54. www.gokayegitim.com 41.Çoklu koruma düzenlerinde tehlike anında yakın koruma amirinin öncelikli görevi nedir? A.Saldırganları yakalamak B.Kalabalığı dağıtmak C.Önemli kişiyi bir an önce olay yerinden uzaklaştırmak D.Saldırı düzenleyenlere karşılık verme E.Hiçbiri
 55. 55. www.gokayegitim.com 42.Öncü İstihbarat Çalışmasının amacı korunan kişinin ………ve ………..üzerinde güvenli bir alan oluşturarak önemli kişiye yönelik …………..ortadan kaldırmak veya ………………indirmektir. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi boşluklara uygun olanıdır? A.ofisi / ikameti / riski / maksimuma B.seyahati / ofisi / suikastı / maksimuma C.mekân / yol / riski / maksimuma D.gideceği yer / güzergâh / karşılama / minimuma E.gideceği yer / güzergâh / riski / minimuma
 56. 56. www.gokayegitim.com 43.Dört kişi ile korumada her koruma elemanı en az kaç derecelik sorumluluk alanına sahiptir? A.60 B.72 C.90 D.120 E.180
 57. 57. www.gokayegitim.com 44.Aşağıdakilerden hangisi Koruma Hukuku kapsamındaki koruma çeşitlerinden değildir? A.Özel koruma B.Konut ve işyeri koruma C.Sanatçı koruma D.Çağrı üzerine koruma E.Yakın koruma
 58. 58. www.gokayegitim.com 46.Can ve mal güvenliğine yönelik tehlike ve saldırılara karşı alınan maddi ve teknolojik tedbirlere ne ad verilir? A.Çevre Güvenliği B.Özel Güvenlik C.Kişisel Koruyucu Güvenlik D.Kişisel Fiziki Güvenlik Tedbirleri E.Temel Koruma Prensipleri
 59. 59. www.gokayegitim.com 47.Akli dengesizlik, fanatizm yada ruhsal dengesizlik, yapılan saldırıların hepsi değilse de büyük bir çoğunluğunda görülen bir unsurdur. Suikastların, asıl nedenleri devrimci, ekonomik vs. olsa da suikastçılar hemen her zaman …………olan şahıslardır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelmelidir? A.Psikolojik sorunları B.Ekonomik sorunları C.Siyasi sorunları D.Parasal sorunları E.İdeolojik sorunları
 60. 60. www.gokayegitim.com 48.Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu güvenlik ilkelerinden değildir? A.Uyanık ve şüpheci olmak B.Işıklandırma C.Haberleşme D.Sistemli olmak E.Rutin işlerden kaçınmak
 61. 61. www.gokayegitim.com 49.Aşağıdakilerden hangisi bir alana izinsiz veya yasak eşyalarla girilmesini engellemek maksadıyla kullanılan bir teknoloji değildir? A.El tipi metal dedektörü B.Kapı tipi metal dedektörü C.X-ray cihazı D.Kapalı devre kamera sistemi E.Yangın algılama ve söndürme sistemi
 62. 62. www.gokayegitim.com 50.Aşağıdaki cihazlardan hangisi metal olmayan illegal maddelerin girişini engellemek amacıyla kullanılır? A. B. C. D. E. Kartlı geçiş sistemi Metal dedektörü Biyometrik okuyuculu giriş sistemleri X-ray cihazı Termal kamera
 63. 63. www.gokayegitim.com 51.Kapı tipi metal dedektörünün aşağıdakilerden hangisine alarm üretmesi beklenmez. A.Kol saati B.Kemer C.Kurşun kalem D.Cep telefonu E.Bozuk para
 64. 64. www.gokayegitim.com 52.Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bir binaya sadece yetkili/izinli şahısların giriş çıkışını sağlamak üzere kullanılan bir cihaz veya sistemdir? I.Kartlı geçiş sistemi II.X-ray cihazı III.Metal dedektörü A. B. C. D. E. Yalnız I Yalnız II Yalnız III I ve III I, II ve III
 65. 65. 2014 BASKI Kitabımız 1.Hamur kağıt ve 480 sayfa olup, Kaliteli baskı ve İçerdiği bilgi, içerik ve sorular ile sınav sorularını karşılama oranı %96’dır. www.gokayegitim.com 65
 66. 66. 480 Sayfa 1. Hamur Kağıt Pvsk-Anayasa- Adli ve Önleme Arama Yön. Görsel ve Zengin içerik ile Çıkmış Tüm sınav Soru ve cevapları www.gokayegitim.com 66
 67. 67. Facebook sayfamız: Gökay Ders Kitabi Msn : hikmetbsc@hotmail.com Eklemeniz halinde DERS slaytları gönderilecektir. ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI Sipariş tel 0534 080 02 80 0505 378 63 77 0224 223 84 66 www.gokayegitim.com 67
 68. 68. www.gokayegitim.com 53.Yangın algılama sistemleri aşağıdakilerden hangisine alarm üretmez? A.Duman B.Isı C.Ses D.Koku E.Alev
 69. 69. www.gokayegitim.com 54.Bir eroin bağımlısının fizyolojik yapısında aşağıdaki değişikliklerden hangisi görülmez? A.Nabız ve kan basıncında yavaşlama B.Gözbebeklerinde küçülme C.Yavaş nefes alma görülür D.Yerinde duramamak, enerjik olmak E.Ayakta durmakta zorluk çekmek
 70. 70. www.gokayegitim.com 55.Aşağıdaki seçeneklerden hangisi “Uyuşturucu Madde” tanımı arasında sayılmaz? A.Kişinin sinir sistemi üzerine etki ederek; akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozan maddeler B.Fert ve toplum içerisinde sosyal çöküntü oluşturan maddeler C.Alışkanlık ve bağımlılık yapan maddeler D.Kullanılması, bulundurulması ve satışı kanunlarla yasaklanan maddeler E.Bir kez kullanılması serbest olan maddeler
 71. 71. www.gokayegitim.com
 72. 72. www.gokayegitim.com 56.Genel kolluk ile özel kolluk arasındaki ilişkide en doğru uygulama hangisi olmalıdır? A.Suç ve suçlu takibinde herkes kendi başına müstakil çalışmalıdır B.Suçun önlenmesinde ve suçlunun yakalanmasında genel kolluk ve özel güvenlik koordineli olarak çalışmalıdır C.Suçla ilgili bilgiler birbirlerine karşı gizlenmelidir D.Biri diğerinin görev alanına hiç girmemelidir E.Hepsi
 73. 73. www.gokayegitim.com 57.“Özel güvenlik görevlisi; 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamında …………….. …………. hizmetlerini yerine getirmek amacıyla istihdam edilen kişilerdir.” Cümlesinde boş bırakılan yere gelecek uygun ifade aşağıdakilerden hangisidir? A.Genel koruma ve güvenlik B.Özel koruma ve sağlık C.Özel koruma ve eğitim D.Genel koruma ve özel koruma E.Özel koruma ve güvenlik
 74. 74. www.gokayegitim.com 58.Kamu güvenliğinin sağlanması yönünden 5442 sayılı İl İdaresi Kanunundaki yetkilerin kullanılması sırasında özel güvenlik görevlileri kimlerin emirlerini yerine getirmekle yükümlüdürler? A.Polis ve bekçilerin B.Jandarma ve askerlerin C.Mülki idare amiri ve genel kolluk amirinin D.Belediye başkanı ve belediye meclisinin E.İl genel meclisinin
 75. 75. www.gokayegitim.com 59.Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliği genel kolluktan farklı kılan ve göz önünde tutulmak zorunda kalınan bir unsurdur? A.Suçu önleme B.Suçla mücadele C.Güvenlik maliyeti D.Yaptırım gücü E.İş güvenliği .
 76. 76. www.gokayegitim.com 60.Özel güvenlik, yaşam hakkı, mülkiyet ve zilyetlik gibi hakların gasp edilmesini önlemek ile görevlidir. Buna göre özel güvenlik hangi göreviyle genel kolluğa yardımcı olmaktadır? A.İdari B.Adli C.Önleyici D.Siyasi E.Trafik
 77. 77. www.gokayegitim.com 61.Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerince yerine getirilen yakalama işlemi sonrası yapılabileceklerden değildir? Yakalanan kişinin ifadesini alma ve Sanık Hakları Formu düzenleme Yakalanan kişiyi genel kolluğa teslim etme Yakalama işlemine ilişkin genel kolluğa bilgi verme Yakalanan kişiye ilişkin gerekli güvenlik tedbirlerini alma Kişinin üstündeki suç unsurlarından arındırılmasını sağlama
 78. 78. www.gokayegitim.com 62.Suç işlediği yönünde hakkında kuvvetli iz, eser, emare ve delil bulunan kişinin, gözaltına veya muhafaza altına alma işlemlerinden önce özgürlüğünün geçici olarak ve fiilen kısıtlanarak denetim altına alınmasına ne denir? A. Gözlem altına alınma B. Koruma altına alma C. Yakalama D. Adli kontrol E. Tutuklama
 79. 79. www.gokayegitim.com 63.(A) isimli özel güvenlik görevlisi, (B) ili şehirlerarası otobüs terminalinde görev yapmaktadır. Cumhuriyet Savcısının talimatı kapsamında; Polis, hakkında yakalama emri bulunan bazı kişilerin listesini anılan terminalde görevli A’ ya vermiştir. A, görevi sırasında yaptığı kimlik kontrolünde, kimliğini kontrol ettiği şahıslardan (C) isimli kişinin polis tarafından verilen listede hakkında yakalama emri bulunan kişilerden olduğunu tespit etmiştir. (C)’nin yakalanmasına ilişkin; aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. (A), hakkında yakalama emri bulunan (C)’yi yakalayamaz, ancak, durumu gecikmeksizin polise bildirir B. (A), hakkında yakalama emri bulunan (C)’yi yakalayamaz, ancak, durumu gecikmeksizin polise bildirir ve polis gelinceye kadar terminalden ayrılmamasını (C)’ye söyler C. (A), hakkında yakalama emri bulunan (C)’yi yakalayamaz, hakkında yakalama emri bulunduğunu, bu nedenle polise başvurması gerektiğini (C)’ye söyler D. (A), hakkında yakalama emri bulunan (C)’yi yakalar ve durumu gecikmeksizin polise bildirir E. (A), hakkında yakalama emri bulunan (C)’yi yakalayamaz, hakkında yakalama emri bulunduğunu, bu nedenle Cumhuriyet Başsavcısına başvurması gerektiğini (C)’ye söyler
 80. 80. www.gokayegitim.com 64.Aşağıdakilerden hangisi nokta görevlisinin görevleri ya da özellikleri arasında yer almaz? A.Görev alanına izinsiz girilmesine müsaade etmemek B.Korunan bölgeye zorla girmeye çalışanları engellemek C.Koruduğu alanda bulunan insan ve araçları tanımak D.Gelişen olaylardan amirine veya amiri konumundakine bilgi vermek E.Suç işleme şüphesi altında bulunan kişileri izleyip takip etmek, gerektiğinde ifadelerini .
 81. 81. www.gokayegitim.com 65. I. Eşkal, kişinin belirgin özellikleri tarif edilerek yapılan resimdir. II. Eşkal, olaya karışan kişinin tanık tarafından ayırt edici özellikleriyle ifade edilmesidir. III. Eşkal, kişinin boy, vücut ve renk gibi fiziki özelliklerinin tanımlanmasıdır. IV.Eşkal, mağdur, tanık veya görevli tarafından yapılan tanımlamaya göre çizilen robot resimdir. Yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri eşkal tespitini ifade eder? A.Yalnız II B.I-II-III C.I-III D.I-II-III-IV E.Hiçbiri
 82. 82. www.gokayegitim.com 66. Devletin ekonomisini sekteye uğratmak için kamu ve özel kuruluşlara ha­sar vererek üretimi durdurmak maksadıyla yapılan eylemlere ne denir? A.Direniş B.Tahrip C.Sabotaj D.Sondaj E.Provokasyon
 83. 83. www.gokayegitim.com 67. Kontrol noktasında üstünü ve eşyasını kontrol ettirmeyen ve aratmak istemeyen kişiye ne yapılır? A.Israr edilmez ve içeriye girişine izin verilmez B.Zorla aranır C.İçeri alınır D.Sadece eşyaları aranır E.Hepsi
 84. 84. www.gokayegitim.com 68. Aşağıdakilerden hangisi toplumsal olaylarda olayları kızıştırmak, panik yaratmak isteyen toplulukların başvurduğu eylem biçimleri arasında yer alır? A.Aşağılama B.Yazılı ve sözlü tahrik C.Ateşli silah kullanılması D.El silahları kullanılması E.Hepsi
 85. 85. www.gokayegitim.com 69. “Olay yeri incelemesi sırasında olay yeri– fail–mağdur ilişkisini ortaya koymak amacı ile elde edilen her türlü materyale ........................ denir.” Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A.Belge B.Delil C.Bulgu D.İspat vasıtası E.Maddi delil
 86. 86. www.gokayegitim.com 70.Aşağıdakilerden hangisi devriye görevlisinin özelliklerinden değildir? A.Fiziki görünüşü düzgün olmalıdır B.Çevresi ile ilgili olmalıdır C.İyi iletişim kurmalıdır D.Sert imajlı ve heyecanlı olmalıdır E.Kuvvetli hafızaya sahip olmalıdır
 87. 87. www.gokayegitim.com 71. Olay yerindeki iz ve delilleri korumak kapsamında aşağıdakilerden hangisi yapılmaz? A.Şüphelinin el yüz yıkamasına müsaade edilir B.Olay yeri emniyet şeridi ile çevrilerek koruma altına alınır C.Hiçbir şeye dokunulmaması uyarısı yapılır D.Orada bulunanlar olay yerinin dışına çıkarılır E.Şüphelilerin tespiti ve olay yerinden ayrılmamaları sağlanır
 88. 88. www.gokayegitim.com 72. Aşağıda belirtilen durumlardan hangisi özel güvenlik görevlisine yakalama yetkisi verir? Kişiye suçu işlerken rastlanması Suçüstü bir fiilden dolayı kişinin kaçma olasılığının bulunması Çocuklara karşı suç işlenmesi Kendisini beden ve aklen idareden aciz kişilere karşı suç işlenmesi Hepsi
 89. 89. www.gokayegitim.com 73. Hangisi arama kurallarından değildir? A.Şüphelinin rızası yoksa üstü ve eşyası aranmaz B.Aramayı, kural olarak arananla aynı cinsiyetteki görevli yapar C.Özel güvenlik görevlilerinin suç şüphesi nedeniyle şüphelinin konutunda arama yetkileri yoktur D.Hukuka aykırı aramada elde edilen deliller geçersizdir E.Arama, yakalamaya neden olan suç şüphesiyle orantılı olmalıdır
 90. 90. www.gokayegitim.com 74. Kelepçe: güvenlik personelinin tedbir amacıyla kullandığı, şüphelinin hareket kabiliyetini sınırlayan, yakalandığını gösteren bir araçtır. Kaç yaşından küçüklere kelepçe takılmaz? A.12 B.15 C.18 D.19 E.20
 91. 91. www.gokayegitim.com 75. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi kontrol noktasında yapılan kontrol bakımından yanlıştır? A.Kontrol noktasında şahısların kontrolü kapı dedektörü ile yapılır B.Tesise girmekten vazgeçen şahsın yakalanarak aranması gerekir C.Kontrol noktasında şahısların aranması el dedektörü ile yapılır D.Kontrol noktasında eşyaların kontrolü X-ray cihazı ile yapılır E.Giriş kontrollerinde kart sistemi kullanılabilir
 92. 92. www.gokayegitim.com
 93. 93. www.gokayegitim.com 76. I. Nokta görevi yapan personele, görev mahallinden uzaklaşmalarını gerektiren görev verilemez. II. Nokta görevi ifa eden personel, görev yaptığı yerin çevresinde meydana gelen hadiseleri takip etmek, suç unsurlarını belirlediğinde yetkili kolluğa bildirmekle yükümlüdür. III. Nokta, görevi süresince oturabilir ve gelenleri nokta kulübesi veya odası çerisine alabilir. IV. Nokta personeli, görev yerini terk etmez, terk etmesi gerektiğinde amirini bilgilendirmek suretiyle gerekli iş ve işlemleri yürütür. V. Nokta hizmeti, hiçbir şekilde görev mekânının (kulübe veya odanın) dışına çıkılmaksızın yerine getirilir. Nokta görevi ile ilgili yukarıda yer verilen ifadelerden hangileri yanlıştır? A. I ve II B. III ve V C. II ve IV D. I, II ve III E. I ve III
 94. 94. www.gokayegitim.com 77. Özel güvenlik personelince aşağıdaki tutanaklardan hangisi düzenlenemez? A.Olay Tespit Tutanağı B.Yakalama Tutanağı C.Koruma Altına Alma Tutanağı D.Teşhis Tutanağı E.Genel Kolluğa Teslim Tesellüm Tutanağı
 95. 95. www.gokayegitim.com 78. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlileri tarafından yerine getirilebilecek bir “kontrol işlemi” değildir? A.Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme B.Kişilerin üstlerini dedektörle kontrol etme C.Eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirme D.Toplantı, konser, spor müsabakası, sahne gösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze ve düğün törenlerinde kimlik sorma, duyarlı kapıdan geçirme E.Yoklama ve sıvazlama suretiyle kişinin bedeni üzerinde kontrol yapma
 96. 96. www.gokayegitim.com 79. Zor kullanma yetkisine ilişkin aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A.Zor kullanma bedenî kuvvet ve maddî güç kullanmayı da kapsar B.Zor kullanma için öncelikle bir saldırı olmalıdır C.Kullanılacak araç ve gereç ile kullanacağı zorun derecesini görevlinin kendisi takdir ve tayin eder D.Silah kullanma, zor kullanmanın en son aşamasıdır E.Görevli, kendisine veya başkasına yönelik bir saldırı karşısında, zor kullanmaya ilişkin koşullara bağlı kalmaksızın meşru savunmada bulunabilir
 97. 97. www.gokayegitim.com 97
 98. 98. www.gokayegitim.com 80. Önleme araması, aşağıdaki yerlerden hangisinde yapılabilir? A.Konutta B.Umumî veya umuma açık yerlerde C.Kamuya açık olmayan işyerlerinde D.Otel odasında E.İkametgâh olarak kullanılan yazlıkta
 99. 99. www.gokayegitim.com 81.5188 sayılı Kanuna göre özel güvenlik görevlileri aşağıdaki işlemlerden hangisini yapamaz? A.Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme B.Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyen kişilerin üstlerini dedektörle arama C.Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteye kişilere ait eşyaları X-ray cihazından geçirme D.Gerek görmesi halinde, koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenlerin tekrar duyarlı kapıdan geçmesini isteme E.Gerek görmesi halinde, koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenlerin çantasını açtırma
 100. 100. www.gokayegitim.com 82. Türk Ceza Kanununa göre, görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ve gözetimiyle yükümlü olduğu malı kendisinin veya başkasının hesabına geçiren kamu görevlisinin işlediği suçun adı nedir? A.Zimmet B.Rüşvet C.İrtikap D.Görevi Kötüye Kullanma E.Hırsızlık
 101. 101. www.gokayegitim.com 83. Zor kullanma yetkisine sahip kamu görevlisinin, görevini yaptığı sırada, kişilere karşı görevinin gerektirdiği ölçünün dışında kuvvet kullanması hâlinde, Türk Ceza Kanunundan yer alan hangi suça ilişkin hükümler uygulanır? A.Kasten yaralama B.Taksirle yaralama C.Eziyet D.İşkence E.İnsanlık dışı muamele
 102. 102. www.gokayegitim.com 84. Yabancı kişilerin Türkiye’de özel güvenlik şirketi kurabilmesinde aranan temel ilke nedir? A.Mülkilik B.Şahsilik C.Mütekabiliyet D.Evrensellik E.Koruma
 103. 103. www.gokayegitim.com 85. Özel güvenlik görevlilerince aranan bir kişinin istenilen bir eşyayı rızası ile görevlilere vermeleri üzerine muhafaza altına alınması işlemine ne ad verilir? A.Elkoyma B.Emanete alma C.Zor kullanma D.Müsadere E.Yakalama
 104. 104. www.gokayegitim.com 86. 5188 sayılı Kanuna göre, özel güvenlik görevlisinin üzerinde kimlik kartı taşımamasının müeyyidesi nedir? A.Yetkilerini kullanamamak B.İdari soruşturma geçirmek C.Özel güvenlik görevlisi sıfatını kaybetmek D.Tazminat ödemek E.Yeniden eğitime tabi tutulmak
 105. 105. www.gokayegitim.com 87. Özel güvenlik görevlilerinin yetkilerini hukuka uygun kullanıp kullanmadığının denetlenmesi sırasında öncelikle aranan iki temel ölçüt nedir? A.Görevli olunan yer – Görev alanı B.Görevli olunan süre - Görev alanı C.Görevli olunan süre – Görevli olunan iş D.Görevli olunan süre - Görevli olma E.Görevli olunan süre – Görev emri
 106. 106. 88. 5188 sayılı Kanunla ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlardan hangisi yanlıştır? A.Özel güvenlik görevlileri, işlenmiş bir suçun sanığını silahları ile takip edebilirler B.Özel güvenlik görevlileri, para ve değerli eşya nakli sırasında silahlı görev yapabilirler C.Özel güvenlik görevlileri kişileri korurken silahlı görev yapabilirler D.Özel güvenlik görevlileri özel hastaneleri korurken silahlı görev yapabilirler E.Özel güvenlik görevlileri üniversite rektörünün konutunu silahlı koruyabilirler www.gokayegitim.com
 107. 107. www.gokayegitim.com 89. Koruma ve güvenlik hizmetinde kullanılacak silah ve teçhizat aşağıdakilerden hangisi tarafından temin edilir? A.Genel kolluk B.Özel güvenlik görevlileri C.Özel güvenlik izni verilen kişi, kurum veya kuruluş D.Özel güvenlik komisyonu E.Hepsi
 108. 108. www.gokayegitim.com 90. Özel güvenlik izni verilen yerde kaç adet silah kullanılabileceği aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir? A.Özel güvenlik sahibi kişi, kurum veya kuruluş B.Güvenlik müdürü/amiri C.İl jandarma komutanlığı D.İl emniyet müdürlüğü E.İl özel güvenlik komisyonu
 109. 109. www.gokayegitim.com 91. Grev yasağına uymayan, ateşli silahını bu kanuna aykırı veya görev alanı dışında kullanan veya özel güvenlik kimlik kartını başkasına kullandıran özel güvenlik görevlisi hakkında verilecek ceza ve getirilecek yasaklar hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? A.Bu kişilerin bir defaya mahsus cezaları tecil edilir B.Bin Türk lirası idarî para cezası verilir C.Bu kişilerin çalışma izni iptal edilir D.Bu kişiler bir daha özel güvenlik görevlisi olamazlar E.Bu kişiler bir daha özel güvenlik görevlisi olarak çalışamazlar
 110. 110. www.gokayegitim.com 92. Özel güvenlik görevlisinin, sivil kıyafetle görev yapabilmesi için kimden izin alınır? A.Bakanlık B.İl özel güvenlik komisyonu C.Mahkeme D.İl emniyet müdürü E.Sınav komisyonu
 111. 111. 93. 5188 sayılı Kanun hükümleri incelendiğinde, özel güvenlik görevlilerine ait yetki ve yasaklar bakımından aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A.Özel güvenlik görevlileri lokavt dolayısıyla işten uzaklaştırılamaz B.Güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirir C.Güvenliğini sağladıkları alanlara girmek isteyenlerin üstlerini dedektörle arar D.Özel güvenlik görevlileri greve katılabilir E.Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayı emanete alır www.gokayegitim.com
 112. 112. Msn : hikmetbsc@hotmail.com Eklemeniz halinde DERS slaytları gönderilecektir. ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI Sipariş tel 0534 080 02 80 0505 378 63 77 0224 223 84 66 www.gokayegitim.com 112
 113. 113. www.gokayegitim.com 94. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlisinin çalışma izninin iptali için bir gerekçedir? A.Özel güvenlik görevlisi kimlik kartını kaybetmesi B.Görevli olduğu yer ve zamanda suç unsurlarına el koyması C.Görevli olduğu yer ve zamanda şartlar oluştuğunda silah kullanması D.Özel güvenlik görevlilerinde aranan şartlardan herhangi birinin kaybedilmesi E.Fiilen özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaması
 114. 114. www.gokayegitim.com 95. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinin zor kullanmasını haklı kılan bir durumdur? A.Zilyetliğin gaspı B.Zilyetliğe saldırı C.Meşru müdafaa D.Zorunluluk hali E.Hepsi
 115. 115. www.gokayegitim.com 96. Aşağıdaki durumlardan hangisi her halükarda, özel güvenlik görevlisine görev alanındaki işyeri ve konutlara girme hakkı vermez? A.İmdat istenmesi B.Yangın olması C.Deprem olması D.Gaz kaçağı olması E.Çığlık sesi gelmesi
 116. 116. www.gokayegitim.com 97. Aşağıdakilerden hangisi özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlardan değildir? A.Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak B.Silahsız olarak görev yapacaklar için en az sekiz yıllık ilköğretim veya ortaokul mezunu olmak C.Silahlı olarak görev yapacaklar için en az lise veya dengi okul mezunu olmak D.18 yaşını doldurmuş olmak E.Herhangi bir suçtan dolayı mahkûm olmamak
 117. 117. www.gokayegitim.com 98. 5188 sayılı Kanunun, özel güvenlik görevlilerinin zor kullanma yetkisine atıfta bulunduğu Medeni Kanunun 981 inci maddesinin konusu nedir? A.Zilyedin savunma hakkı B.Zilyetlik kavramı C.Zilyetliğin türleri D.Mülkiyetin korunması E.Zilyedin tasarruf hakkı
 118. 118. www.gokayegitim.com 99. 5188 sayılı Kanunun, özel güvenlik görevlilerinin zor kullanma yetkisine atıfta bulunduğu Türk Ceza Kanununun 24 üncü maddesinin konusu nedir? Meşru müdafaa Kanunun hükmü ve amirin emri Zorunluluk hali Haksız tahrik Hata
 119. 119. www.gokayegitim.com 100. 5188 sayılı Kanunun, özel güvenlik görevlilerinin zor kullanma yetkisine atıfta bulunduğu Türk Ceza Kanununun 25 inci maddesinin konusu nedir? A.Kanunun emrini yerine getirme B.Suçüstü hali C.Meşru müdafaa ve zorunluluk hali D.Suça teşebbüs E.Gönüllü vazgeçme
 120. 120. www.gokayegitim.com 120
 121. 121. 480 Sayfa 1. Hamur Kağıt Pvsk-Anayasa- Adli ve Önleme Arama Yön. Görsel ve Zengin içerik ile Çıkmış Tüm sınav Soru ve cevapları www.gokayegitim.com 121
 122. 122. SİLAHSIZ ADAYLAR İÇİN TEST BİTMİŞTİR. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ SİLAHLI ADAYLAR SONRAKİ SAYFADAKİ SİLAH SORULARINI CEVAPLAYINIZ . www.gokayegitim.com 122
 123. 123. www.gokayegitim.com 1. “Aksi ispatlanana kadar tüm silahlar………… olarak kabul edilir.’’ Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelirse doğru bir ifade olur? A. Boş B. Hazır C. Kurulu D. Dolu E. Emniyette
 124. 124. www.gokayegitim.com 2. Aşağıdakilerden hangisi silah taşımada kolaylık sağlayan yöntemlerden değildir? A. B. C. D. E. Silah gerektiğinde en etkili ve süratli olarak kullanılmasını sağlayacak şekilde taşınmalıdır Silah hep aynı pozisyonda taşınmamalı, taşıma pozisyonu zaman zaman değiştirilmelidir Araçta silah taşıma gerektiğinde, oturur vaziyette iken silah çekmeyi zorlaştıracak durumlar göz önüne alınmalıdır Silahın herhangi bir yerde dalgınlıkla unutulmasına meydan vermeyecek şekilde taşınması gerekir Hiçbiri
 125. 125. www.gokayegitim.com 3. Fişek yatağına fişek sürülmüyor ise aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A. B. C. D. E. Tetiği çekmek gerekir Yeniden denemek gerekir Şarjör tam olarak yerine oturmamıştır Boş kovan yerinden çıkmış olabilir Horozu kurmak gerekir
 126. 126. www.gokayegitim.com 4. Türk Ceza Kanununa göre “SİLAH” tanımına aşağıdakilerden hangisi girer? A. B. C. D. E. Ateşli silahlar Patlayıcı maddeler Saldırı ve savunmada kullanılmak üzere yapılmış her türlü kesici, delici ve bereleyici alet Yakıcı, aşındırıcı, yaralayıcı, boğucu, zehirleyici, sürekli hastalığa yol açan nükleer, radyoaktif, kimyasal, biyolojik maddeler Hepsi
 127. 127. www.gokayegitim.com 5. Tabanca atışında atıcının istikrarsız atış yaptığını gösteren seçenek aşağıdakilerden hangisidir? A. B. C. D. E. Gruplaşma olmamış, isabet noktaları dağınık Gruplaşma sol yukardadır Gruplaşma sağ yukardadır Gruplaşma sol aşağıdadır Gruplaşma sağ aşağıdadır
 128. 128. www.gokayegitim.com 6. “Otomatik tabanca ve tüfeklerde ilk dolduruş …….tarafından yapılır. Bu işlem sonucu fişek …………. yerleşir. Fişek ateşlemeye hazırdır. Horozda dolduruş esnasında kurulmuştur. Tetiğin çekilmesiyle …………. iğne veya kapsüle hızla vurur. Kapsülde meydana gelen alev,……… geçerek barutu ateşler. Çekirdek kovandan hızla ayrılır ve ……..içinde ileriye doğru …….. sayesinde sağa dönerek gider.” Cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelirse doğru bir ifade olur? A.silah – yatağa – horoz- kanaldan- fişek yatağı- namlu B.atıcı – yatağa – horoz – alev kanalından – namlu – çap C.atıcı - fişek yatağına – horoz - alev kanallarında – namlu - yiv ve Set D.silah - fişek yatağına – tetik – delikten – fişek yatağından - yiv ve Set E.atıcı – yatağa – horoz - alev kanallarında – namlu - yiv ve Set
 129. 129. www.gokayegitim.com 7. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir atıcının özelliklerindendir? A.Silahı güvenli kullanır B.Silahları tanır C.Silahı kanun ve kurallara uygun kullanır D.Silahını korur E.Hepsi
 130. 130. www.gokayegitim.com 8. Silahın sürgü ve namlusunu gövdeye sabitlemeye yarayan, aynı zamanda şarjörde fişek bittiğinde sürgünün geride kalmasını sağlayan parçanın adı nedir? A.Kilitleme dişlileri B.Tetik manivelası C.İcra yayı mili D.Gerdel yayı E.Sürgü tutucu pim
 131. 131. www.gokayegitim.com 9. Çekirdeğinin ucu küt veya yuvarlak olan fişek tipine ne ad verilir? A.Parabellum tipi fişek B.Merkez vuruşlu fişek C.Toplu tabaca fişeği D.Boxer tipi fişek E.Browning tipi fişek
 132. 132. www.gokayegitim.com 10. Atıcı atış poligonunda hangi komutla vuruşlarını kontrol etmek için hedefinin yanına gider? A.Hedef kontrol B.Atış kes C.Atış serbest D.Şarjör tak E.Dolduruş yap
 133. 133. www.gokayegitim.com 11. Aşağıdakilerden hangisi tetik ezerken nefes kontrolünde yapılması gerekenlerden değildir? A.Nefes tutulduktan itibaren 1 – 2 saniye içinde atış yapılmalıdır B.Atıştan önce (2–3 kez) derin nefes alıp verme insanı rahatlatır. Heyecanı yatıştırır, vücuda oksijen depolamamızı sağlar C.Atış esnasında tetiği ezerken nefesi tutmak gerekir D.Nefes tutulur ve 8–10 sn içinde atış gerçekleştirilir E.Atışlarda diyaframdan yani ağızdan nefes alıp verme kolların salınımını daha aza indirmektedir.
 134. 134. www.gokayegitim.com 12. Kovan atma tertibatı nelerden oluşur? A. B. C. D. E. Tırnak-çıkarıcı-kovan atma boşluğu Tırnak-çıkarıcı Çıkarıcı-kovan atma boşluğu Namlu- iğne-horoz Şarjör- horoz- namlu
 135. 135. www.gokayegitim.com 13.Silahın her türlü hava koşullarında iyi bir şekilde korumasını ve çalışmasını sağlayan silah yağına ne ad verilir? A.Namlu temizleyici yağ B.Pas sökücü yağ (solvent) C.Koruyucu yağ D.Yağ temizleme spreyi E.Silah vazelini
 136. 136. www.gokayegitim.com 14. Atış yapmadan önce namlu içerisindeki toz, kurum, nem varsa temizlenir. Sürgü kızak yerleri yağlı bir bezle silinerek sürgünün daha rahat hareketi sağlanır. Bu bakım hangi bakım türüne girer? A.Atış sonrası bakım B.Atış öncesi bakım C.Günlük bakım D.Haftalık bakım E.Yıllık bakım
 137. 137. www.gokayegitim.com 15. Aşağıdakilerden hangisi tetik hatalarından değildir? A.Aniden tetik çekme B.Tetiği çok yavaş çekme C.Düzensiz tetik çekme D.İstinat boşluğunu almayı unutma E.İşaret parmağın birinci boğumu ile ucu arasındaki etli kısmıyla tetik ezme
 138. 138. www.gokayegitim.com 16. Aşağıdakilerden hangisi MP 5 makinalı tabancanın özelliklerinden değildir? A.Sabit dipçikli (A2), seyyar dipçikli (A3) ve dipçiksiz (K) olmak üzere 3 tipte üretilmektedir B.Atış esnasında kurma kolu hareket etmez C.Kurma kolu mekanizmaya sabittir D.Silah emniyete alındığında dolduruş yapılabilir E.Gez üzerinde 4 ayrı büyüklükte daireler mevcuttur
 139. 139. www.gokayegitim.com 17. Aşağıdakilerden hangisi silahların sınıflandırılmasında yer almaz? A.Ateşli silahlar B.Ateşsiz silahlar C.Kimyasal silahlar D.Modern silahlar E.Nükleer silahlar
 140. 140. www.gokayegitim.com 18. Silahlarla yapılan kazaların sebepleri aşağıdakilerden hangisidir? A. B. C. D. E. Unutkanlık İhmal Kendine aşırı güven Bilinçsizlik Hepsi
 141. 141. www.gokayegitim.com 19. Aşağıdakilerden hangisi ateşleme sistemlerini oluşturan parçalardan biri değildir? A.Tetik B.Gez C.Horoz D.İğne E.Horoz kurma parçası
 142. 142. www.gokayegitim.com 20. Silahta fişeğin ateşlemesini sağlayan tertibatlarından “iğneli sistem” ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A.Bu silahlarda silahın ateşlemesi için horoz bulunmamaktadır B.Bu silahlarda ateşleme iğnesi ve yayı bulunmamaktadır C.Ateşlemeyi gerçekleştiren hem horoz, hem de iğne vardır D.Bu silahlarda horoz ve ateşleme iğnesi bulunmamaktadır E.Bu silahlarda ateşleme icra yayı tarafından sağlanmaktadır
 143. 143. www.gokayegitim.com 21. Aşağıdakilerden hangisi poligonda uyulması gereken kurallardan değildir? A.Atışlar amirin komutları doğrultusunda başlar ve biter B.Atış amirinin komutu ile atış hattına geçilir ve atış yapılır C.Amirin ‘Silah al, şarjör tak’ komutuyla şarjör takılır D. ‘Nişan al ve atış serbest’ komutuyla atışa başlanır E. Hiçbiri
 144. 144. www.gokayegitim.com 22. Doğru bir kabze kavrama nasıl olmalıdır? A. B. C. D. E. Doğru bir kabze kavramak için el “V” şekline getirilir Kabze “V” içine yerleştirilir Silah kolun uzantısıymış gibi kavranır Kabze kavrama bütün atışlarda aynı şekil ve sıkılıkta olmalıdır Hepsi doğrudur
 145. 145. www.gokayegitim.com 23. Arpacığın gez içerisindeki konumunun sağasola veya yukarıya-aşağıya doğru bozulması sonucu ortaya çıkan hataya ne ad verilir? A.Açısal hata B.Paralel hata C.Tetik hatası D.Nefes hatası E.Kabze kavrama hatası
 146. 146. www.gokayegitim.com 24. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi iyi bir nişan hattı oluşturmak için doğrudur? A.Arpacık ve hedef net görülmeli, gez bulanık görülmeli B.Arpacık net, gez ikinci derecede net ve hedefi bulanık (flu) görmeliyiz C.Arpacık ve hedef bulanık, gez net görülmeli D.Hedefin net görülmesi tek başına yeterlidir E.Arpacık, gez ve hedef net görülmeli
 147. 147. Msn : hikmetbsc@hotmail.com Eklemeniz halinde DERS slaytları gönderilecektir. ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI Sipariş tel 0534 080 02 80 0505 378 63 77 0224 223 84 66 www.gokayegitim.com 147
 148. 148. www.gokayegitim.com 25. Bu atış çalışması kuru tetik çalışması ile fişekli çalışmanın bir arada olduğu bir çalışma şeklidir. Atıcı silahın boş mu dolu mu olduğunu bilmez. Atıcı ve atış hocası atıcının hatalarını daha net görür. Özellikle tetik ezilerek düşürülmüyor ve aniden çekiliyorsa bu çalışma esnasında namlunun aşağıya doğru hareketi açıkça görülür. Bu atış çalışmasına ne ad verilir? A.Kuru tetik çalışması B.İkili çalışma C.Sürpriz atış çalışması D.Parayla tetik ezme çalışması E.Ayna çalışması
 149. 149. ARKADAŞLAR … Bu Slayt çalışması sınava giren özel güvenlik adaylarını bilgilendirmek için bir ham çalışma olup; GÖK-AY Özel Güv.Hiz.Paz. Hepinize başarılar diler. www.gokayegitim.com 149
 150. 150. 2014 BASKI Kitabımız 1.Hamur kağıt ve 480 sayfa olup, Kaliteli baskı ve İçerdiği bilgi, içerik ve sorular ile sınav sorularını karşılama oranı %96’dır. BAŞARI PAYLAŞILDIKÇA GÜZELDİR. www.gokayegitim.com 150
 151. 151. 480 Sayfa 1. Hamur Kağıt Pvsk-Anayasa- Adli ve Önleme Arama Yön. Görsel ve Zengin içerik ile Çıkmış Tüm sınav Soru ve cevapları www.gokayegitim.com 151
 152. 152. www.gokayegitim.com 152

×