www.gokayegitim.com GÖK-AY Özel Güvenlik Eğt. Hiz.Paz.       41.dönemÖzel güvenlik sınav soru ve cevapları     ...
www.gokayegitim.com 1-)X-ray cihazları için aşağıdaki ifadelerden         hangisi yanlıştır?a) Şahısların kıyafet...
www.gokayegitim.com  3
www.gokayegitim.com2-)Telsiz haberleşmesi için aşağıdakiifadelerden hangisi yanlıştır?a) Telsizin mandalına basılarak kana...
www.gokayegitim.com3-)I-Sistemi harekete duyarlı yaparakkameraların görüş alanında hareket olmasıdurumunda operatörü uyarm...
www.gokayegitim.com4-)El tipi metal detektörler için aşağıdakiifadelerden hangisi yanlıştır?a) El tipi detektörlerin taşım...
ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI• Son Sınavlara göre hazırlanmış Zengin içerikli Ders notları• Her Dersin sonunda Tüm sınavlarda...
www.gokayegitim.com  Kapak tasarımlarıBir tık ötenizde   www.gokayegitim.com  8
www.gokayegitim.com5-)Jeneratör nedir?a) Ortam aydınlatmasında kullanılan bircihazdırb) Elektrik üreten bir cihazdırc) Yan...
www.gokayegitim.com6-) Mülki amirin, genel kolluğun ya da kendiamirinin emrinde bulunan özel güvenlikgörevlisi verilen emi...
www.gokayegitim.com7-) Özel güvenlik görevlileri genel kollukgörevlilerini tamamlayıcı mahiyetteçalışmaktadır. Özel güvenl...
8-) Kamu hukukunda ……………esas        www.gokayegitim.com  olduğundan özel güvenlik görevlileri  kendi özel kanun...
9-) Özel güvenlik görevlileri görevi sırasında           www.gokayegitim.comyürüttüğü işler bakımından genel ko...
www.gokayegitim.com10-)Aşağıdakilerden hangisi sözlüiletişim çeşitlerinden değildir?a)Toplantıb)Konferansc)Seminerd)e-mekt...
ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI• Son Sınavlara göre hazırlanmış Zengin içerikli Ders notları• Her Dersin sonunda Tüm sınavlarda...
www.gokayegitim.com11-) Aşağıdakilerden hangisi kitleseliletişimde kullanılan 5N1Kformülündeki 1K’yi ifade edenkelimedir?a...
www.gokayegitim.com12-)Aşağıdakilerden hangisiprofesyonel hayatta kadınlar içinimajı olumlu etkileyen iletişimunsurlarında...
www.gokayegitim.com13-) “Mizahı yerli yerinde kullanma”deyimi etkili sunum tekniklerinde hangianlamda kullanılmaktadır?a)S...
www.gokayegitim.com14-) Aşağıdakilerden hangisi biçimsel(formel) iletişim yöntemlerindendeğildir?a)Dikey iletişimb)Empatik...
www.gokayegitim.com15-) Aşağıdakilerden hangisiiletişimde kaynağınengelleyicilerinden değildir?a)Ses tonub)Anlaşılmaz bir ...
www.gokayegitim.com  21
www.gokayegitim.com16-) Aşağıdakilerden hangisiiletişimde mesajınengelleyicilerinden değildir?a)Anlaşılmaz bir konub)Alben...
www.gokayegitim.com17-) Aşağıdakilerden hangisiiletişimde hedefin (alıcının)engelleyicilerinden değildir?a)Anlatım bozuklu...
www.gokayegitim.com18-) Aşağıdakilerden hangisi iletişimiengelleyen davranışlardan değildir?a)Sürekli yüksek perdeden konu...
www.gokayegitim.com19-) Aşağıdakilerden hangisi iletişimhatalarına yol açar?a)Açık bir dil kullanmab)Kavramları açıklamac)...
20-)Etkili iletişim için beden dilinin         www.gokayegitim.comkullanılmasına ilişkin aşağıdakilerdenhangisi ya...
www.gokayegitim.com21-)Aşağıdakilerden hangisiprofesyonel hayatta erkekler içinimajı olumlu etkileyen iletişimunsurlarında...
www.gokayegitim.com22-)Aşağıdakilerden hangisi nokta görevineilişkin doğru bir tanımlamadır?a) Nokta görevi, belirli bir g...
www.gokayegitim.com23-)Aşağıdakilerden hangisi zorkullanmaya ilişkin yanlış bir ifadedir?a) Direnmenin mahiyet ve derecesi...
www.gokayegitim.com24-)Aşağıdakilerden seçeneklerden hangisizor kullanma için söylenemez?a) Kanuna ve ilgili diğer mevzuat...
www.gokayegitim.com25-)Zor kullanmanın bir aşaması olarak silahkullanma konusunda aşağıdakilerden hangi seçenekyanlış bir ...
www.gokayegitim.com26-)Aşağıdakilerden hangisi “yakalama”ile ilgili doğru bir tanımlama değildir?a) Gözaltı veya muhafaza ...
27-)Aşağıdaki seçeneklerden hangisi nokta            www.gokayegitim.comgörevinin yerine getirilmesine ilişkin ...
Şirket kapak tasarımları www.gokayegitim.comBir tık ötenizde   www.gokayegitim.com  34
28-)Şüpheli bir paket olayına müdahale          www.gokayegitim.comsırasında özel güvenlik görevlisince aşağıdak...
www.gokayegitim.com29-)Aşağıdakilerden hangisi el koyma işleminiaçıklayan doğru bir tanımlama değildir?a) El koyma kararın...
www.gokayegitim.com30-)Aşağıdakilerden hangisi bir yakalamaişlemi değildir?a) Hırsızlık suçunu henüz işlemiş kişinintutula...
www.gokayegitim.com31-)Aşağıdakilerden hangisi devriyeningörevleri arasında yer almaz?a) Yaya olarak kontrol ve kimlik sor...
www.gokayegitim.com32-)Aşağıdakilerden hangisi “şüpheli birdavranış” olarak tanımlanamaz?a) Kişinin kimliğine ilişkin bilg...
www.gokayegitim.com33-)Aşağıdakilerden hangisi “arama” ile ilgilidoğru bir tanımlama değildir?a) Aramalar, adli ve önleme ...
www.gokayegitim.com34-)Aşağıdakilerden hangisi adlîaramanın unsurlarından değildir?a) Özel hayatın gizliliğininsınırlandır...
www.gokayegitim.com35-)Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliktarafından yerine getirilebilecek bir “kontrolişlemi” değildir...
www.gokayegitim.com36-)Olay yerinde ilk ekip olarak görev alanözel güvenlik görevlisi tarafındanaşağıdakilerden hangisi ya...
www.gokayegitim.com  44
ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI• Son Sınavlara göre hazırlanmış Zengin içerikli Ders notları• Her Dersin sonunda Tüm sınavlarda...
37-)Aşağıdakilerden hangisi güvenlik görevi           www.gokayegitim.comkabul edilemez?a) Kamu düzeninin devamı...
www.gokayegitim.com38-)Aşağıdakilerden hangisi özelgüvenlik görevlilerinin “eşya”ya ilişkinyetkilerinden biri değildir?a) ...
www.gokayegitim.com39-)Aşağıdakilerden hangisi düzenlenecek birtutanağa ilişkin doğru bir ifade değildir?a) Tutanak, tutan...
www.gokayegitim.com40-)Aşağıdakilerden hangisi olay yerindeyapılabilecek bir işlem değildir?a) Maddi gerçeğin ortaya çıkar...
www.gokayegitim.com  50
41-)Aşağıdakilerden hangisi “önleme          www.gokayegitim.comaraması”nın amaçları arasında yeralmaz?a) Suçları...
www.gokayegitim.com42-)Özel güvenlik görevlisi bir kalabalığındenetimini sağlamak için aşağıdakilerdenhangi taktikten kaçı...
www.gokayegitim.com43-)Aşağıdakilerden hangisitoplumsal olaylara müdahalede özelgüvenlik görevlisinin uygulayacağıgenel il...
44-)Aşağıdakilerden hangisi toplumsal           www.gokayegitim.comolaylarda göz yaşartıcı gaz kullanmakgerekti...
www.gokayegitim.com45-)Üniversite kampüsü içerisinde izinsiz stantaçmış bir grup için özel güvenlik görevlisitarafından aş...
www.gokayegitim.com46-)Bir kampüste düzenlenecek toplantı,gösteri yürüyüşü veya etkinlik öncesinde özelgüvenlik görevliler...
www.gokayegitim.com47-)Kitle Psikolojisinin özellikleri konusundabilgi sahibi olan özel güvenlik görevlisi ………Boşluğa gelm...
www.gokayegitim.com48-)Bir eylem/etkinlikte aşağıdakiönlemlerden hangisinin alınmasıgerekir?a)Toplantı alanında çevre güve...
www.gokayegitim.com49-)Yol veya belirli bir alankapaması yapmak içinaşağıdakilerden hangi düzenuygulanır?a)Kamab)Çemberc)H...
www.gokayegitim.com50-) “Güvenlik görevlilerininduygularına hâkim olmasını veyansız davranmasını” tanımlayanifade aşağıdak...
www.gokayegitim.com51-)Aşağıdaki özelliklerden hangisiinsanların topluluk içerisindegösterdiği kolektif davranış özelliğid...
ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI• Son Sınavlara göre hazırlanmış Zengin içerikli Ders notları• Her Dersin sonunda Tüm sınavlarda...
Facebook sayfamız: Gökay Ders Kitabi   Msn : hikmetbsc@hotmail.comEklemeniz halinde slaytlar gönderilecektir.  ÖZEL GÜV...
www.gokayegitim.com52-) Aşağıdakilerden hangisi kişiselfiziki güvenlik önlemlerindendeğildir?a)Işıklandırmab)Uyanık ve şüp...
www.gokayegitim.com53-) Koruma görevi, her türlü ani ve acilhallere karşı daha önce yapılmış olan bir plandâhilinde uygula...
www.gokayegitim.com  66
www.gokayegitim.com54-)Aşağıdakilerden hangisi korumapersonelinin görevlerinden değildir?a)Koruma konusunda eğitimli olmal...
www.gokayegitim.com55-) Öncü istihbarat çalışmasında boğmanoktaları ile güvenli yerler haricindeaşağıdaki detaylardan hang...
www.gokayegitim.com56-) Aşağıdaki ifadelerden hangisi önemlikişilerin korunması sırasında kontrolnoktaları uygulamaları iç...
www.gokayegitim.com57-) Önemli kişi bir program yerindekonuşma yapacağı zaman şu hususa dikkatedilmez?a)Kurşun geçirmez ma...
www.gokayegitim.com58-)Yaya koruma düzenlerinde yapılanyürüyüşler sırasında önemli kişinin önüsaat .., sağı .., solu ..,ar...
www.gokayegitim.com59-) Korunan kişiye erişilmeyimümkün olduğu kadar önlemek veerişen kişilerin bir tehlikeoluşturmamaları...
www.gokayegitim.com60-) Önemli kişiye yönelik olarak yapılansaldırı esnasında saldırganları yakalamakmaksadıyla yapılan iş...
www.gokayegitim.com61-)Sağlık personeli olmayan ancakilkyardım eğitimi almış bir kimseninyapabilecekleri hakkındaaşağıdaki...
www.gokayegitim.com62-)Trafik kazası olan ortamda, ilkyardım ile ilgili olan hangisidir?a)Yaralıların yaşam bulgularını ko...
www.gokayegitim.com63-)Hayat kurtarmak amacı ile hava yoluaçıklığı sağlandıktan sonra, solunumu ve/veyakalbi durmuş kişiye...
www.gokayegitim.com64-)Aşağıdakilerden hangisi temelilkyardım sırasında ilk yapılmasıgerekendir?a)Kalp masajı,b)Antibiyoti...
www.gokayegitim.com65-)Kesilen bir elde atardamarkanaması nasıl olur?a)Kanama sızar tarzdadır,b)Kanama sürekli fışkırır ta...
www.gokayegitim.com66-)Aşağıdaki hangi kanamadurumunda, kan kaybına bağlıgelişen şok beklenir?a)Ateşli silah yaralanmaları...
www.gokayegitim.com67-)Hangisi kalp krizi geçirmekteolan kimse için zararlıdır?a)Kravatını ve kemerini gevşetmek,b)Sürekli...
68-)Trafik kazası sonrası ilkyardım       www.gokayegitim.comsırasında yapılması uygun olanseçenek aşağıdakilerden ...
www.gokayegitim.com69-)Yaralıda mevcut olan ve aşırı alkoltüketimine bağlı hangi durum, ilkyardımyapan kimsenin can güvenl...
70-)Zehirlenme sonrası oluşan ishale         www.gokayegitim.combağlı sıvı kaybında, genel durumbozulmaması için ...
www.gokayegitim.com71-)Aşağıdakilerden hangisi özelgüvenlik görevlilerinin yetkilerininsayıldığı kanundur?a) İş Kanunub) Ö...
www.gokayegitim.com72-)Aşağıdakilerden hangisi özelgüvenlik görevlilerinin yetkilerininsayıldığı kanunda açıkça sayılan bi...
www.gokayegitim.com73-)Özel Güvenlik Hizmetlerine DairKanun’a göre aşağıdaki yerlerdenhangisi silahlı özel güvenlikgörevli...
www.gokayegitim.com74-)Özel Güvenlik Hizmetlerine DairKanun’a göre, aşağıdakilerden hangisiözel güvenlik görevlilerinde ar...
ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI• Son Sınavlara göre hazırlanmış Zengin içerikli Ders notları• Her Dersin sonunda Tüm sınavlarda...
www.gokayegitim.com75-)Özel Güvenlik Hizmetlerine DairKanun’a göre, üzerinde kimlik kartıolmadan özel güvenlik görevlisi o...
www.gokayegitim.com76-)Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’agöre, aşağıdakilerden hangi seçenekte özelgüvenlik kimlik ka...
www.gokayegitim.com77-)Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’agöre, aşağıdakilerden hangisi özel güvenlikhizmetleri kapsam...
www.gokayegitim.com78-)Özel Güvenlik Hizmetlerine DairKanun’a göre, özel güvenlikgörevlileri, görevleriyle bağlantılıolara...
www.gokayegitim.com79-)Türk Ceza Kanununa göre, birözel güvenlik görevlisine karşıgörevini yapmasını engellemekamacıyla, c...
ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI• Son Sınavlara göre hazırlanmış Zengin içerikli Ders notları• Her Dersin sonunda Tüm sınavlarda...
www.gokayegitim.com80-)Tük Ceza Kanununa göre, bir rütbe veyakamu görevinin veya mesleğin, resmî elbisesiniyetkisi olmaksı...
www.gokayegitim.com81-)Türk Ceza Kanununa göre, gece vakti deyimindenhangi zaman dilimi anlaşılır?a)Güneşin batmasından bi...
82-)Zor kullanma yetkisine sahip bir       www.gokayegitim.comözel güvenlik görevlisinin, göreviniyaptığı sırada, k...
www.gokayegitim.com83-)Türk Ceza Kanununa göre,çocuk deyiminden henüz kaç yaşınıdoldurmamış kişi anlaşılır?a)12b)14c)16d)1...
www.gokayegitim.com84-)Türk Ceza Kanununa göre, kamugörevinin sağladığı nüfuzu kötüyekullanmak suretiyle kendisine yararsa...
www.gokayegitim.com85-)Bir özel güvenlik görevlisininyakalama yetkisini kullanırken sınırıaşması halinde ihlal edilen teme...
www.gokayegitim.com86-)Bir özel güvenlik görevlisininişyeri ve konuta girme yetkisinikullanırken sınırı aşması halindeihla...
87-)Anayasa madde 38’de yer alan        www.gokayegitim.com“Suçluluğu hükmen sabit oluncayakadar, kimse suçlu sayıl...
www.gokayegitim.com88-)Anayasada yer alan “Kanunaaykırı olarak elde edilmiş bulgular,delil olarak kabul edilemez” ilkesini...
www.gokayegitim.com89-)Aşağıdakilerden hangisi PVSKm.4/A’ya göre, kolluğun durdurmave arama yetkisini kullanmasınınöncelik...
www.gokayegitim.com90-)PVSK m.4/A’ya göre aşağıdakilerdenhangisi durdurulan ve kendisine kimliksorulan kişinin belgesinin ...
91-)Uyuşturucu bağımlılığı bulunan       www.gokayegitim.comkiĢiler arasındaki konuşmalarda,“Çalı”, “Ot”, “Mal”, “K...
ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI• Son Sınavlara göre hazırlanmış Zengin içerikli Ders notları• Her Dersin sonunda Tüm sınavlarda...
Facebook sayfamız: Gökay Ders Kitabi   Msn : hikmetbsc@hotmail.comEklemeniz halinde slaytlar gönderilecektir.  ÖZEL GÜV...
www.gokayegitim.com92-)Aşağıdaki seçeneklerden hangisi“Uyuşturucu Madde” tanımı arasındasayılmaz?a) Kişinin sinir sistemi ...
www.gokayegitim.com93-)LPG ve Doğalgaz gaz kaçaklarındayapılmaması gereken davranışaşağıdakilerden hangisidir?a)Kapı ve pe...
www.gokayegitim.com94-)Evimizde acil durumlar içinhangi hazırlığı yapmamız gereklidir?a)Konut ve işyerlerimizde yangınsönd...
95-)Aşağıdakilerden hangisi deprem        www.gokayegitim.comsırasında bina içinde alınacakönlemlerden biri değildi...
www.gokayegitim.com96-)Aşağıdakilerden hangisiakaryakıt ve gaz yangınlarındasöndürme maddesi olarak kullanılır?a) Su-Karbo...
www.gokayegitim.com97-)Doğal gaz yangınlarında en etkilisöndürücü madde aşağıdakilerdenhangisidir?a)Sulu köpükb)Köpükc)Sud...
www.gokayegitim.com98-)Özel Güvenlik Görevlisi görevi esnasındave görev alanında karşılaştığı bir yangınolayında ağıdakile...
www.gokayegitim.com99-)Köpükler aşağıdaki yerlerdenhangisinde kullanılmamalıdır?a) Rafineri, kimyasal madde deposub) Trafo...
www.gokayegitim.com100-)Deprem anında bina dışındaiseniz, alacağınız tedbirler arasındaaşağıdakilerden hangisi yer almaz?a...
ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI• Son Sınavlara göre hazırlanmış Zengin içerikli Ders notları• Her Dersin sonunda Tüm sınavlarda...
www.gokayegitim.com   41.DönemÖZEL GÜVENLİK SINAVI SİLAH SORULARI
www.gokayegitim.com1-)Aşağıdakilerden hangisi şarjörünparçalarından biridir?a)Gerdelb)Yivc)İğned)Geze)Kapsül
www.gokayegitim.com2-)Aşağıdakilerden hangisi poligondauyulması gereken kurallardandır?a)Atıcının atış eğitimcisinin verec...
www.gokayegitim.com3-)Atış yapılan tabancanınsürgüsünün geride takılı kalmasıaşağıdakilerden hangisininsonucunda olur?a)Şa...
www.gokayegitim.com4-)Yiv ve set silahın hangiparçasında bulunur?a)Şarjörb)Kabzac)Namlud)Kapak Takımıe)Horoz
www.gokayegitim.com5-)Aşağıdakilerden hangisitabancalarda bulunan emniyetsistemlerinden biri değildir?a)Kabza emniyetib)Ma...
www.gokayegitim.com6-)Aşağıdaki parçaların hangisisürgü üzerinde bulunur?a)Tetik korkuluğub)Horozc)Tetikd)Arpacıke)Şarjör ...
www.gokayegitim.com7-)Fişekte barutun ateşlenmesiniaşağıdakilerden hangisi sağlar?a)Yivb)Setc)Kapsüld)Tırnake)Çıkarıcı
www.gokayegitim.com8-)Karşılıklı iki set arasındakimesafeye …………….. denir.Yukarıdaki boşluğa aşağıdakikelimelerden hangisi...
www.gokayegitim.com9-)Kovan, çekirdek, kapsül ve barutunsurlarının birleşmesiyle oluşanparçaya ne denir?a)Fişekb)Rampac)Fi...
www.gokayegitim.com10-)Aşağıdakilerden hangisi kovanüzeride kalan izlerdendir?a)Tırnak izib)İrca mili izic)Tetik izid)Emni...
www.gokayegitim.com11-)Fişek yatağında kaç fişekbulunur?a)16b)1c)3d)15e)10
www.gokayegitim.com12-)Fişek yatağında fişek olduğunugösteren emniyet tertibatıhangisidir?a)Horoz emniyetib)Kabza emniyeti...
www.gokayegitim.com13-)Aşağıdaki nedenlerden hangisisilahın ateşlemesine engel değildir?a)İğnenin kırık olmasıb)Tetik kork...
14-)Fişek yatağında fişek bulunan tabancanın            www.gokayegitim.comgüvenli bir şekilde boşaltılması içi...
ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI• Son Sınavlara göre hazırlanmış Zengin içerikli Ders notları• Her Dersin sonunda Tüm sınavlarda...
www.gokayegitim.com  135
15-)İrca yayının (yerine getiren        www.gokayegitim.comyay)görevi nedir?a)Şarjörün tabancadan düşmemesinisağla...
www.gokayegitim.com16-)Yiv, set, fişek yatağı silahın hangiparçasında bulunur?a)Kabzab)Namluc)Sürgüd)Şarjöre)Fişek
www.gokayegitim.com17-)Aşağıdakilerden seçeneklerdenhangisi toplu tabancaların sahipolduğu emniyet tertibatı olarak ifadee...
www.gokayegitim.com18-)Sürgü tutucu piminin göreviaşağıdakilerden hangisidir?a)Çekirdeğin hedefe hızlı gitmesini sağlarb)B...
www.gokayegitim.com19-) Aşağıdaki seçeneklerdenhangisindeki silahla ilgili ifadedoğrudur?a)Atışa hazır fişeğin beklediği y...
www.gokayegitim.com20-)İğnenin kırılması durumundaoluşacak arıza aşağıdakiseçeneklerden hangisinde doğrudur?a)Tabanca dold...
www.gokayegitim.com21-)Tabancanın iğnesi kapsüle darbeyaptıktan sonra patlama meydana gelmediyseaşağıdakilerden hangisi ya...
www.gokayegitim.com22-)Fişek yatağıyla ilgili aşağıdakibilgilerden hangisi yanlıştır?a)Atışa hazır fişeklerin beklediği ye...
www.gokayegitim.com  144
www.gokayegitim.com23-)Aşağıdakilerden hangisimerminin dönerek ilerlemesinisağlar?a)Yiv ve setb)Kovanc)İğned)İcra yayıe)Ka...
www.gokayegitim.com4-)Toplu tabancalarda çıkarıcıyıldızının işlevi nedir?a)Tabancayı emniyete alırb)Tabancanın ateş etmesi...
ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI• Son Sınavlara göre hazırlanmış Zengin içerikli Ders notları• Her Dersin sonunda Tüm sınavlarda...
ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KİTABI     Sipariş Tel;   0555 9652145   0505 3786377    www.gokayegitim.com  148
www.gokayegitim.com25-)İğnenin vurması ile ateşlenenfişek bölümü aşağıdakilerdenhangisidir?a)Kovanb)Barutc)Kapsüld)Çekirde...
Daha fazlası için ;Google’ dan Özel güvenlik ders kitabı Yazıp web sayfamıza girebilir,Kapak tasarımlarını görebilirsiniz...
ARKADAŞLAR BİR KUSURUMUZVARSA HAKKINIZI HELAL EDİNBu Slayt çalışması sınava girenözel güvenlik adaylarını bilgilendirmekiç...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

41. donem ozel guvenlik sınavı soru ve cevaplari

14,608 views

Published on

41.Dönem özel güvenlik sınavı soru ve cevapları
Özel güvenlik
Özel güvenlik sınav soru ve cevapları
41.nci dönem özel güvenlik sınav soru ve cevapları
41.nci dönem özel güvenlik
Özel güvenlik ders kitabı
özel güvenlik ders notları
özel güvenlik temel ve yenileme ders notları ve soru bankası
Nokta görevlisi
Kontrol noktası
Silahlı özel güvenlik görevlisi
PVSK Md.4
Özel güvenlik eğitim kitabında bir numara
Özel güvenlik eğitim

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
14,608
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
20
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

41. donem ozel guvenlik sınavı soru ve cevaplari

 1. 1. www.gokayegitim.com GÖK-AY Özel Güvenlik Eğt. Hiz.Paz. 41.dönemÖzel güvenlik sınav soru ve cevapları www.gokayegitim.com
 2. 2. www.gokayegitim.com 1-)X-ray cihazları için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?a) Şahısların kıyafetlerinin altına saklamışoldukları silah, bıçak gibi malzemelerin tespitedilmesinde kullanılırb) Valiz, çanta, koli gibi kapalı eşyalarıniçerisinde ne olduğunu görmek amacıylakullanılırc) Patlayıcı maddelerin tespit edilmesindekullanılırd) Uyuşturucu maddelerinin tespitinde kullanılıre) Bıçak, silah gibi cisimlerin tespit edilmesindekullanılır
 3. 3. www.gokayegitim.com 3
 4. 4. www.gokayegitim.com2-)Telsiz haberleşmesi için aşağıdakiifadelerden hangisi yanlıştır?a) Telsizin mandalına basılarak kanala girilir vemuhabere yapılırb) Bir telsiz kanalında aynı anda sadece bir kişikonuşabilirc) Bir telsiz kanalındaki muhabere aynı kanaldabulunan ve açık olan tüm telsizlerden dinlenird) Kanalda muhabere varken başka bir telsizçağrı yapmak için kanala giremeze) Telsizlerde de cep telefonlarında olduğu gibialıcı konumundakiler çağrıyı kabul et butonunabasmadığı müddetçe muhabere başlamaz
 5. 5. www.gokayegitim.com3-)I-Sistemi harekete duyarlı yaparakkameraların görüş alanında hareket olmasıdurumunda operatörü uyarmasını sağlamakII-Kör alanları azaltmak üzere ilavekameralar yerleştirmekIII-İzleme odasındaki operatör sayısınıartırmak ve belli periyotlarda değişimyaptırmakKamera sistemlerini daha etkili hale getirmekiçin yukarıda sayılanlardan hangisi veyahangileri yapılabilir?a)I ve II b) II ve III c) I ve IIId) Hepsi e) Hiçbiri
 6. 6. www.gokayegitim.com4-)El tipi metal detektörler için aşağıdakiifadelerden hangisi yanlıştır?a) El tipi detektörlerin taşıması kolaydır.b) El tipi detektörler batarya ile çalışırlar.c) Aranan şahsın vücuduna belli birmesafeden tutularak arama yapılırd) Yakınındaki metal malzemelerdenetkilenmezlere) Cihaz alarm verdiğinde alarmın şahsınhangi bölgesinden geldiği tespit edilebilir
 7. 7. ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI• Son Sınavlara göre hazırlanmış Zengin içerikli Ders notları• Her Dersin sonunda Tüm sınavlarda çıkmış soru ve cevapları• Dönem Ortası ve Dönem sonu için 2 Adet Test www.gokayegitim.com 7
 8. 8. www.gokayegitim.com Kapak tasarımlarıBir tık ötenizde www.gokayegitim.com 8
 9. 9. www.gokayegitim.com5-)Jeneratör nedir?a) Ortam aydınlatmasında kullanılan bircihazdırb) Elektrik üreten bir cihazdırc) Yangın söndürme amacıyla kullanılanbir cihazdırd) Elektrik enerjisini hareket enerjisineçeviren bir cihazdıre) Telsiz sistemlerinde sinyalleri havayayayan cihazdır
 10. 10. www.gokayegitim.com6-) Mülki amirin, genel kolluğun ya da kendiamirinin emrinde bulunan özel güvenlikgörevlisi verilen emirlerin kanuna aykırıolması durumunda ne yapmalıdır?a)Emri yerine getirir ve amirine bilgi verirb)Emri yazılı olarak ister ve yerine getirmezc)Emri yerine getirmez ve amirine bilgi vermezd)Emri yerine getirir ve kimseye bilgi vermeze)Emri yerine getirmez ve bunu amirine bilgiverir
 11. 11. www.gokayegitim.com7-) Özel güvenlik görevlileri genel kollukgörevlilerini tamamlayıcı mahiyetteçalışmaktadır. Özel güvenlik suçtan korunmaolayına daha etkin bir biçimde girdiğitakdirde genel kolluğa etkisi hangi yöndeolacaktır?a)Özel güvenliğin genel kolluğa etkisi olmazb)Genel kolluk önleyici görevini bırakırc)Genel kolluk suçların soruşturulmasına dahafazla önem verird)Genel kolluk önleyici görevlerini arttırıre)Genel kolluk suçla mücadeleye fazla önemvermez
 12. 12. 8-) Kamu hukukunda ……………esas www.gokayegitim.com olduğundan özel güvenlik görevlileri kendi özel kanunlarında kendilerine verilmeyen herhangi bir yetkiyi kullanamazlar. Yukarıda boşluğa gelmesi gereken uygun kelimeyi işaretleyiniz?a) Kuralsızlıkb) Yetkisizlikc) Ayrımcılıkd) Bilimsellike) Adillik
 13. 13. 9-) Özel güvenlik görevlileri görevi sırasında www.gokayegitim.comyürüttüğü işler bakımından genel kollukla etkilibir işbirliği için aşağıdaki sayılanlardan hangikatkıyı sağlamayacaktır?a)Suçun önlenmesinde aktif rol oynayarak genelkolluğa yardımcı olmakb)Suçun öğrenilmesi ile genel kollukla iletişimegeçmekc)Görev alanında yakalanan kişiyi genel kolluğateslim etmekd)Suç sonrası suç işleyenleri yakalamak için ekipoluşturarak genel kolluğa yardım etmeke)Görev alanında suçlulara ait eşyaları emanetealarak genel kolluğa teslim etmek
 14. 14. www.gokayegitim.com10-)Aşağıdakilerden hangisi sözlüiletişim çeşitlerinden değildir?a)Toplantıb)Konferansc)Seminerd)e-mektupe)Telefon
 15. 15. ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI• Son Sınavlara göre hazırlanmış Zengin içerikli Ders notları• Her Dersin sonunda Tüm sınavlarda çıkmış soru ve cevapları• Dönem Ortası ve Dönem sonu için 2 Adet Test www.gokayegitim.com 15
 16. 16. www.gokayegitim.com11-) Aşağıdakilerden hangisi kitleseliletişimde kullanılan 5N1Kformülündeki 1K’yi ifade edenkelimedir?a)Kaynakb)Kodlamac)Kod açmad)Kime)Kitle
 17. 17. www.gokayegitim.com12-)Aşağıdakilerden hangisiprofesyonel hayatta kadınlar içinimajı olumlu etkileyen iletişimunsurlarındandır?a)Sloganlı tişörtb)Abartılı saç modelic)Fazla dekolted)Ses çıkaran kolyee)Abartısız makyaj
 18. 18. www.gokayegitim.com13-) “Mizahı yerli yerinde kullanma”deyimi etkili sunum tekniklerinde hangianlamda kullanılmaktadır?a)Sunum boyunca sürekli fıkra anlatarakinsanları eğlendirmekb)Dinleyicileri kahkahaya boğmakc)Nerelerde fıkra anlatacağını sunumöncesinde dinleyicilere açıklamakd)Her paragraf sonunda bir fıkra anlatmake)Birlikte dinleme atmosferi oluşturmak
 19. 19. www.gokayegitim.com14-) Aşağıdakilerden hangisi biçimsel(formel) iletişim yöntemlerindendeğildir?a)Dikey iletişimb)Empatik iletişimc)Yatay iletişimd)Çapraz iletişime)Çok yönlü ve açık
 20. 20. www.gokayegitim.com15-) Aşağıdakilerden hangisiiletişimde kaynağınengelleyicilerinden değildir?a)Ses tonub)Anlaşılmaz bir konuc)Beden dilid)Statü farklılığıe)Önyargılar
 21. 21. www.gokayegitim.com 21
 22. 22. www.gokayegitim.com16-) Aşağıdakilerden hangisiiletişimde mesajınengelleyicilerinden değildir?a)Anlaşılmaz bir konub)Albenisiz mesajc)Soyut kavram ve olgulard)Fazla bilgi yüklemee)Stres
 23. 23. www.gokayegitim.com17-) Aşağıdakilerden hangisiiletişimde hedefin (alıcının)engelleyicilerinden değildir?a)Anlatım bozukluğub)Aşırı korkuc)Stresd)Başka şeylerle uğraşmae)Düşük zekâ seviyesi
 24. 24. www.gokayegitim.com18-) Aşağıdakilerden hangisi iletişimiengelleyen davranışlardan değildir?a)Sürekli yüksek perdeden konuşmak,b)Karşıdakinin seviyesine göre hitapetmekc)Muhatabın dediklerini onaylamamakd)Sen diliyle konuşmake)Dış görünüşünü serbest bir şekildekafasına göre belirlemek
 25. 25. www.gokayegitim.com19-) Aşağıdakilerden hangisi iletişimhatalarına yol açar?a)Açık bir dil kullanmab)Kavramları açıklamac)Muhatabı tehdit etmed)Muhatabın fikirlerini de sormae)Muhataba karşı açık olma
 26. 26. 20-)Etkili iletişim için beden dilinin www.gokayegitim.comkullanılmasına ilişkin aşağıdakilerdenhangisi yanlıştır?a)Konuşurken insanlardan gözünüzükaçırmayın.b)Karşınızdakini onaylamak için başınızıher iki yana doğru sallayın.c)Konuşurken yönünüzü konuştuğunuzkişilere doğru dönünd)Çok fazla konuşmayın.e)Aşırıya kaçmadan jestlerinizi (el, kolkullanımı) kullanın.
 27. 27. www.gokayegitim.com21-)Aşağıdakilerden hangisiprofesyonel hayatta erkekler içinimajı olumlu etkileyen iletişimunsurlarındandır?a)Açık gömlek yakasıb)Boyasız ayakkabıc)Dar giysilerd)Bakımsız diş, tırnake)Ütülü pantolon, gömlek
 28. 28. www.gokayegitim.com22-)Aşağıdakilerden hangisi nokta görevineilişkin doğru bir tanımlamadır?a) Nokta görevi, belirli bir görev alanındadevriye gezmek suretiyle yerine getirilir.b) Nokta mahallinde görevli personel, bir sonrakipersonele görevi devretmeden ve amirinibilgilendirmeden görev yerinden ayrılamaz.c) Nokta görevi yapan personel gerektiğindearama yapmaya da yetkilidir.d) Nokta görevi, nokta mahalli dışında belirliyerlerde duraklamak suretiyle de yürütülebilir.e) Nokta görevi sırasında cep telefonu ile göreveilişkin olmayan konuşmalar yapılabilir.
 29. 29. www.gokayegitim.com23-)Aşağıdakilerden hangisi zorkullanmaya ilişkin yanlış bir ifadedir?a) Direnmenin mahiyet ve derecesine görezor kullanılmalıdır.b) Silah bir zor kullanma aracıdır.c) Saldırı varsa zor kullanılmalıdır.d) Meşru savunma kapsamında da zorkullanılabilir.e) Direnenleri etkisiz hale getirecek şekildeve sınırı aşmadan zor kullanılmalıdır.
 30. 30. www.gokayegitim.com24-)Aşağıdakilerden seçeneklerden hangisizor kullanma için söylenemez?a) Kanuna ve ilgili diğer mevzuata uygunolmalıdır.b) Amaca ulaşmak için gerekli olmalı, gerekliolandan da daha fazla olmamalıdır.c) Kademeli olarak artan nispettekullanılmalıdır.d) Zor kullanmada, orantılılık aranmaz ve zorunderecesi kullanan kişinin inisiyatifine bağlıdır.e) Amaca ulaşıldığında zor kullanmaya sonverilmelidir.
 31. 31. www.gokayegitim.com25-)Zor kullanmanın bir aşaması olarak silahkullanma konusunda aşağıdakilerden hangi seçenekyanlış bir tanımlamadır?a) Saldırı veya direnişi başka türlü defetmek imkânıvarsa silah kullanılmamalıdır.b) Direniş veya saldırının kapsam ve içeriğinebakılmaksızın güvenlik görevlisi her zaman silahkullanmaya yetkilidir.c) Saldırı gerçekleşmiş, gerçekleşmesi muhakkak veyatekrarı muhakkak olmalıdır.d) Silah, kişiyi öldürmek değil etkisiz kılmak amacıylakullanılmalıdır.e) Suçüstü halinde kişinin yakalanmasını sağlamakamacıyla ve sağlayacak ölçüde silah kullanılmalıdır.
 32. 32. www.gokayegitim.com26-)Aşağıdakilerden hangisi “yakalama”ile ilgili doğru bir tanımlama değildir?a) Gözaltı veya muhafaza altına almaişleminden önce gerçekleştirilmesib) İşlenen bir suç nedeniyle yerinegetirilmesic) Yakalanan herkesin gözaltına alınmasıd) Hâkim kararı olmaksızın kişiözgürlüğünün kısıtlanmasıe) Suçüstü halinde herkes tarafındangerçekleştirilebilmesi
 33. 33. 27-)Aşağıdaki seçeneklerden hangisi nokta www.gokayegitim.comgörevinin yerine getirilmesine ilişkin yanlıştır?a) Nokta görevi süresince personel yerine bakacakpersonel görevlendirmeksizin de kişisel ihtiyaçlarınıgiderebilir.b) Nokta görevi, görev mahallinden ayrılmaksızınyerine getirilen bir görevdir.c) Nokta görevi, belirlenen bir mekânda ve sınırlı biralanda yürütülür.d) Nokta görevi süresince şüphe ve dikkat çekiciolaylar, kişiler ve eşyalar takip ve kontrol altındabulundurulur.e) Nokta görevi süresince görev mahalline yabancıkişilerin girmesine izin verilmez.
 34. 34. Şirket kapak tasarımları www.gokayegitim.comBir tık ötenizde www.gokayegitim.com 34
 35. 35. 28-)Şüpheli bir paket olayına müdahale www.gokayegitim.comsırasında özel güvenlik görevlisince aşağıdakitedbirlerden hangisi uygulanamaz?a) Şüpheli paketin tehlike teşkil ettiği noktadakitrafik durdurulmalı ve kontrollü geçişsağlanmalıdır.b) Şüpheli paketin kim tarafından ve nasılbırakıldığı belirlenmeye çalışılmalıdır.c) Şüpheli paketin bulunduğu yerde en genişşekilde çevre güvenliği alınmalıdır.d) Şüpheli paketin ön incelemesi yapılarak,tehlike arz edip etmediği belirlenmelidir.e) Şüpheli paketin sahibi olabilecek kişilerçevreden araştırılmalıdır.
 36. 36. www.gokayegitim.com29-)Aşağıdakilerden hangisi el koyma işleminiaçıklayan doğru bir tanımlama değildir?a) El koyma kararını vermeye hakim veya gecikmesindesakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısı yetkilidir.b) Hâkim kararı olmaksızın yapılan elkoyma işlemi,yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulur.Hâkimin onaylamadığı el koyma işlemi sona erer.c) El koyma, suça konu eşya üzerinde sahibi bulunankişinin tasarrufta bulunma yetkisini kısıtlamayan birtedbirdir.d) Elkoyma, eşyayı yanında bulunduran kişinin rızası ileteslim etmediği eşya hakkında uygulanır.e) Bir suçla ilgili ispat aracı olarak yararlı görülen eşyagüvenlik görevlisi tarafından muhafaza altına alınır.
 37. 37. www.gokayegitim.com30-)Aşağıdakilerden hangisi bir yakalamaişlemi değildir?a) Hırsızlık suçunu henüz işlemiş kişinintutularak genel kolluğa bilgi verilmesi,b) Etrafa saldıran bir şizofrenin kontrol altınaalınması,c) Genel kolluğun bir kişiyi trafik kuralı ihlalinedeniyle durdurması.d) Kaybolan bir çocuğun tedbir amacıylatutularak ilgili genel kolluğa bilgi verilmesi,e) Hakkında yakalama emri bulunan birşüphelinin tespit edilerek tutulması.
 38. 38. www.gokayegitim.com31-)Aşağıdakilerden hangisi devriyeningörevleri arasında yer almaz?a) Yaya olarak kontrol ve kimlik sormaişlemleri yapmakb) Suç soruşturmasını yürütmekc) Genel güvenliği ve düzeni sağlamakd) Kendisine başvuran ve yardım talebindebulunanları yönlendirmek ve bilgilendirmeke) İşlenen suçlara müdahale etmek ve gerekliön tedbirleri almak
 39. 39. www.gokayegitim.com32-)Aşağıdakilerden hangisi “şüpheli birdavranış” olarak tanımlanamaz?a) Kişinin kimliğine ilişkin bilgi vermekten veaçıklamada bulunmaktan kaçınmasıb) Kişinin üzerinde kimlik belgesinin bulunmamasıc) Kişinin başkalarının görmesini istemediği bir şeyisaklamaya çalışması.d) Başkaları açısından tehlike teşkil edebilecekşekilde araç kullanması.e) Saldırgan davranışlarda bulunması ve yapılanbilgi taleplerini sürekli reddetmesi.
 40. 40. www.gokayegitim.com33-)Aşağıdakilerden hangisi “arama” ile ilgilidoğru bir tanımlama değildir?a) Aramalar, adli ve önleme aramaları olmak üzereikiye ayrılır.b) Arama, gizli ve saklı olan bir eşyanın tespitedilmesi için yapılabilir.c) Aranan bir kişinin ele geçirilmesi amacıylayapılabilir.d) Kişilerin kimliğini sorma da bir arama işlemidir.e) Arama, yetkili merciin yazılı emir ya da kararınaistinaden gerçekleştirilen bir tedbirdir.
 41. 41. www.gokayegitim.com34-)Aşağıdakilerden hangisi adlîaramanın unsurlarından değildir?a) Özel hayatın gizliliğininsınırlandırılması,b) Suçla ilgili gizli ve saklı olan bir eşyanınortaya çıkartılması,c) Suça konu eşyanın tespiti için yapılması,d) Suç şüphelisinin yakalanması içinyapılması,e) Kimlik tespiti ve teşhisi amacıylayapılması
 42. 42. www.gokayegitim.com35-)Aşağıdakilerden hangisi özel güvenliktarafından yerine getirilebilecek bir “kontrolişlemi” değildir?a) Koruma ve güvenliğini sağladıkları alanlaragirmek isteyenleri duyarlı kapıdan geçirme,b) Kişinin elbiselerini çıkarttırmak suretiylesıvazlama suretiyle inceleme yapma.c) Kişilerin üstlerini detektörle kontrol etme,d) Eşyaları X-ray cihazından veya benzerigüvenlik sistemlerinden geçirme.e) Toplantı, konser, spor müsabakası, sahnegösterileri ve benzeri etkinlikler ile cenaze vedüğün törenlerinde kimlik sorma.
 43. 43. www.gokayegitim.com36-)Olay yerinde ilk ekip olarak görev alanözel güvenlik görevlisi tarafındanaşağıdakilerden hangisi yapılmamalıdır?a) Olaya konu kişiler ve tanıklar belirlenmelidir.b) Deliller belirlenmeli ve numaralandırılmalı,olay yeri krokisi çizilmelidir.c) Çevre güvenliği ve emniyeti sağlanmalıdır.d) Muhtemel bir tehlikeye karşı insanlarınuzaklaştırılması temin edilmelidir.e) Olaya ilişkin genel kolluk birimlerine haberverilmelidir.
 44. 44. www.gokayegitim.com 44
 45. 45. ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI• Son Sınavlara göre hazırlanmış Zengin içerikli Ders notları• Her Dersin sonunda Tüm sınavlarda çıkmış soru ve cevapları• Dönem Ortası ve Dönem sonu için 2 Adet Test www.gokayegitim.com 45
 46. 46. 37-)Aşağıdakilerden hangisi güvenlik görevi www.gokayegitim.comkabul edilemez?a) Kamu düzeninin devamını sağlamak vebozulmasını önlemek,b) Suçta kullanılması muhtemel aletler ile suçeşyalarına yönelik gerekli önleyici tedbirleri almak,c) Yetkili olduğu kabahatleri tespit etmek veişleyenlere idari yaptırım uygulamak,d) Kamu kurum ve kuruluşlarının işleyişini vehizmet sunumlarını denetlemek.e) Halkı rahatsız edenleri, gürültü sınırlarınauymayanlar ile sair surette çevreye rahatsızlıkverenleri men etmek.
 47. 47. www.gokayegitim.com38-)Aşağıdakilerden hangisi özelgüvenlik görevlilerinin “eşya”ya ilişkinyetkilerinden biri değildir?a) Suça konu eşyayı muhafaza altına alma.b) Terk edilmiş ve bulunmuş eşyayıemanete alma,c) Arama ve kontrol işlemleri sırasında suçteşkil eden eşyayı belirleme,d) Aramalar sırasında suç teşkil eden eşyayıemanete alma,e) Suç teşkil etmemekle birlikte tehlikedoğurabilecek eşyayı emanete alma.
 48. 48. www.gokayegitim.com39-)Aşağıdakilerden hangisi düzenlenecek birtutanağa ilişkin doğru bir ifade değildir?a) Tutanak, tutanağa konu olayı açıklayan bilgileriçerir,b) Olaya konu kişilerin sosyal ve ekonomikdurumunu da içermelidir,c) Tutanak, ilgili olduğu olayın taraflarınınkimlik bilgilerini içerir,d) Tutanağı tanzim edenler hakkında bilgileriiçerir,e) Tutanağın düzenlenme tarihi ve saatibelirtilmelidir.
 49. 49. www.gokayegitim.com40-)Aşağıdakilerden hangisi olay yerindeyapılabilecek bir işlem değildir?a) Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından olayyeri aynen korunmalıdır.b) Olay yeri en geniş şekilde koruma altına alınmalı veilgili genel kolluğa derhal bilgi verilmelidir.c) Deliller hemen toplanmalı ve genel kolluğa teslimedilmelidir.d) Olay yerine kimsenin girişine izin verilmemelidir.e) Olay yerinde yaralama ve öldürme vakalarında acilsağlık birimlerinin gelmesi temin edilmelidir, mümkünolması halinde ilk yardım derhal yapılmalıdır.
 50. 50. www.gokayegitim.com 50
 51. 51. 41-)Aşağıdakilerden hangisi “önleme www.gokayegitim.comaraması”nın amaçları arasında yeralmaz?a) Suçların işlenmeden önce önünü almak,b) Genel güvenliği ve kamu düzeninisağlamak.c) İşlenen bir suçun iz, eser ve delillerini elegeçirmek.d) Kişi hak ve özgürlüklerini korumak vetehlikeyi önlemek,e) Aranan kişilerin yakalanmasınısağlamak,
 52. 52. www.gokayegitim.com42-)Özel güvenlik görevlisi bir kalabalığındenetimini sağlamak için aşağıdakilerdenhangi taktikten kaçınmalıdır?a)Kalabalığı çevirip kaçma noktalarınıengellemekb)Topluluk özellikleri kazanmalarından öncedağıtmakc)Tecrit etmek suretiyle güçlenmesiniönleyerek dağıtmakd)Kalabalığa önderlik edebileceklerinuzaklaştırmalarını sağlamake)Küçük birimlere bölerek dağıtmak
 53. 53. www.gokayegitim.com43-)Aşağıdakilerden hangisitoplumsal olaylara müdahalede özelgüvenlik görevlisinin uygulayacağıgenel ilkelerden olmayan seçenekolarak hangisi doğrudur?a)İkna edici ve inandırıcı olmab)Diyalog kurmac)Etkiye tepki vermed)Provokasyona gelmemee)Hiçbiri
 54. 54. 44-)Aşağıdakilerden hangisi toplumsal www.gokayegitim.comolaylarda göz yaşartıcı gaz kullanmakgerektiğinde dikkat edilmesi gerekenhususlardandır?a)Kalabalığın dağılım ve kaçış yollarını açıkbulundurulur.b)Spreyler kullanılırken bir kişiye bir sıkımolarak en az 1 m. mesafeden sıkılır.c)Kapalı alanlarda veya toplumsal olaylarda gazkullanıldığında görevlilerin kesinlikle gazmaskesi takması gerekir.d)Göz yaşartıcı maddeler amacı dışında vegerekli tedbirler alınmadan kullanılmamalıdır.e)Hepsi
 55. 55. www.gokayegitim.com45-)Üniversite kampüsü içerisinde izinsiz stantaçmış bir grup için özel güvenlik görevlisitarafından aşağıdakilerden hangisininöncelikli yapılması doğru olmaz?a)Rektörün bilgilendirilmesib)Grubun dağılması için ikaz edilmesic)Mevcut personel ile topluluğun tecrit edilmesid)Rektörün iznini beklemeden genel kollukçağrılmasıe)Kalabalık sayısı artmadan dağılımlarınınsağlanması için müdahale edilmesi
 56. 56. www.gokayegitim.com46-)Bir kampüste düzenlenecek toplantı,gösteri yürüyüşü veya etkinlik öncesinde özelgüvenlik görevlileri tarafından yapılacakhazırlıklardan olarak aşağıdakilerden hangisideğildir?a)Değerlendirme toplantısı yapmakb)Görevlileri olayın mahiyeti hakkındabilgilendirmekc)Toplantıya katılacak gruplar hakkında önleyicibilgi toplamakd)Personel ve araç gereç planlaması yapmake)Genel kolluk birimleriyle irtibat halinde olmak
 57. 57. www.gokayegitim.com47-)Kitle Psikolojisinin özellikleri konusundabilgi sahibi olan özel güvenlik görevlisi ………Boşluğa gelmesi gereken seçenekaşağıdakilerden hangisidira)Bireylerin topluluk içindeyken iradeleriylehareket etmediğini bilirb)Çekingen ve zayıf insanlardan beklenmeyecekdavranışların sergilenebileceğini bilirc)Yanlış bilgilendirmelerle ve ifadelerlekalabalığın provoke olabileceğini bilird)Yapılacak olumsuz davranışların taklitedilebileceğini bilire)Hepsi
 58. 58. www.gokayegitim.com48-)Bir eylem/etkinlikte aşağıdakiönlemlerden hangisinin alınmasıgerekir?a)Toplantı alanında çevre güvenliğisağlamakb)Kortej oluşturmakc)Tampon bölge oluşturmakd)Toplantı alanında arama yapmake)Hepsi
 59. 59. www.gokayegitim.com49-)Yol veya belirli bir alankapaması yapmak içinaşağıdakilerden hangi düzenuygulanır?a)Kamab)Çemberc)Hatd)Derin kole)Hiçbiri
 60. 60. www.gokayegitim.com50-) “Güvenlik görevlilerininduygularına hâkim olmasını veyansız davranmasını” tanımlayanifade aşağıdakilerden hangisidir?a)İnisiyatif kullanmab)Provokasyona gelmemec)Profesyonel olmad)Şefkatli olmae)Eşit davranma
 61. 61. www.gokayegitim.com51-)Aşağıdaki özelliklerden hangisiinsanların topluluk içerisindegösterdiği kolektif davranış özelliğideğildir?a)İrade zayıflığıb)Duygusallıkc)Pasiflikd)Özentie)Telkin
 62. 62. ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI• Son Sınavlara göre hazırlanmış Zengin içerikli Ders notları• Her Dersin sonunda Tüm sınavlarda çıkmış soru ve cevapları• Dönem Ortası ve Dönem sonu için 2 Adet Test www.gokayegitim.com 62
 63. 63. Facebook sayfamız: Gökay Ders Kitabi Msn : hikmetbsc@hotmail.comEklemeniz halinde slaytlar gönderilecektir. ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI Sipariş tel 0555 9652145 0505 3786377 www.gokayegitim.com 63
 64. 64. www.gokayegitim.com52-) Aşağıdakilerden hangisi kişiselfiziki güvenlik önlemlerindendeğildir?a)Işıklandırmab)Uyanık ve şüpheci olmakc)Anahtar ve kilitlerd)Alarm sistemlerie)Kapılar ve pencereler
 65. 65. www.gokayegitim.com53-) Koruma görevi, her türlü ani ve acilhallere karşı daha önce yapılmış olan bir plandâhilinde uygulanmalıdır. Bu konuyla ilgiliolarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?a)Saldırı sırasında karşı koyma planı olmalıdırb)Saldırı öncesinde önemli kişiyi olay yerindenkaçırma planı olmalıdırc)Saldırı öncesinde güvenli noktalarbelirlenmelidird)Ani rahatsızlıklarda gidilecek hastanelerbelirlenmelidire)Haftalık hava ve yol durumları alınmalıdır
 66. 66. www.gokayegitim.com 66
 67. 67. www.gokayegitim.com54-)Aşağıdakilerden hangisi korumapersonelinin görevlerinden değildir?a)Koruma konusunda eğitimli olmalıdırb)Koruma sırasında önemli kişinin sağarkasında yürümelidirc)Kendi sorumluluk alanına dikkatetmelidird)Görev sırasında daima uyanık olmalıdıre)Koruma organizasyonlarından aslakopmamalıdır
 68. 68. www.gokayegitim.com55-) Öncü istihbarat çalışmasında boğmanoktaları ile güvenli yerler haricindeaşağıdaki detaylardan hangisine dikkatedilmez?a)Önemli kişinin araca biniş zamanlarıb)Önemli kişinin araçtan iniş zamanlarıc)Alternatif yollard)Sosyal hizmetlere)Servis hizmetleri (Benzin-yemek-WCv.b)
 69. 69. www.gokayegitim.com56-) Aşağıdaki ifadelerden hangisi önemlikişilerin korunması sırasında kontrolnoktaları uygulamaları için söylenemez?a)Kontrol noktalarında el ve metal kapı detektörüile kontrol yeterlidirb)Arama konusunda diplomatik protokolkurallarına riayet edilmelidirc)Program yerine gelen kişilerin geliş amaçlarıdoğrulanması gerekird)Kontrol noktasında en az üç personelbulunmalıdıre)Akredite olmayan ve istenmeyen kişileringirişleri engellenir
 70. 70. www.gokayegitim.com57-) Önemli kişi bir program yerindekonuşma yapacağı zaman şu hususa dikkatedilmez?a)Kurşun geçirmez materyalden yapılmış birkürsü kullanılırb)Önemli kişinin önünde açılmamış bir subulundurulurc)Koruma amiri kürsüye uzak bir yerde bulunurd)Salonun giriş ve çıkış kapıları yakın korumaekibince tutulmalıdıre)Platforma çıkış noktaları yakın korumaekibince tutulmalıdır
 71. 71. www.gokayegitim.com58-)Yaya koruma düzenlerinde yapılanyürüyüşler sırasında önemli kişinin önüsaat .., sağı .., solu ..,arkası ise ...istikametini göstermektedir. Korumalarilerlerken hep bu şekilde algılamakzorundadırlar. Yukarıda boş bırakılanyerlere sırasıyla uygun gelecek seçeneğiişaretleyiniz?a)12 / 6 / 3 / 9 b)12 / 3 / 9 / 6c)12 / 9 / 3 / 6 d)12 / 3 / 6 / 9e)6 / 9 / 3 / 12
 72. 72. www.gokayegitim.com59-) Korunan kişiye erişilmeyimümkün olduğu kadar önlemek veerişen kişilerin bir tehlikeoluşturmamalarını sağlamak için…………………………….kurulur.Yukarıda cümlede boş bırakılan yereuygun gelecek ifade hangisidir?a)Boğma noktaları b)Kontrol noktalarıc)Polis noktaları d)Güvenlik noktalarıe)Güvenlik çemberleri
 73. 73. www.gokayegitim.com60-) Önemli kişiye yönelik olarak yapılansaldırı esnasında saldırganları yakalamakmaksadıyla yapılan işlerden olarakaşağıdakilerden hangisi yanlıştır?a)Korunan kişi yalnız bırakılmazb)Herhangi bir saldırıda önemli kişi korumaçemberine alınırc)Önemli kişinin kendisini korumasına fırsatverilird)Önemli kişi olay yerinden derhal uzaklaştırılıre)Meydana gelen saldırıya diğer güvenlikpersoneli ile mahalli güvenlik birimleri el koyar
 74. 74. www.gokayegitim.com61-)Sağlık personeli olmayan ancakilkyardım eğitimi almış bir kimseninyapabilecekleri hakkındaaşağıdakilerden hangisini yanlıştır?a)Uygun şekilde hastanın taşınmasınısağlayabilir,b)Suni teneffüs yapabilir,c)Hastanın rahat nefes alacağı pozisyonagetirebilir,d)Ölüm sebebinin ve şeklinin yazıldığıresmi ölüm raporu düzenleyebilir,e)Kalp masajı yapabilir,
 75. 75. www.gokayegitim.com62-)Trafik kazası olan ortamda, ilkyardım ile ilgili olan hangisidir?a)Yaralıların yaşam bulgularını kontroletmek,b)Dağılan eşyaların toplanması,c)Görgü tanıklarına kaza nedenininsorulması,d)Araçtaki hasarın tespitini yapmak,e)Olay alanındaki varsa suç delillerinintoplanması,
 76. 76. www.gokayegitim.com63-)Hayat kurtarmak amacı ile hava yoluaçıklığı sağlandıktan sonra, solunumu ve/veyakalbi durmuş kişiye yapay solunum ileakciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalpmasajı ile de kalpten kan pompalanmasınısağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahalelerene ad verilir?a)İlk müdahaleb)Temel yaşam desteğic)İlkyardımd)Solunum cihazına bağlamak,e)Cerrahi müdahale
 77. 77. www.gokayegitim.com64-)Aşağıdakilerden hangisi temelilkyardım sırasında ilk yapılmasıgerekendir?a)Kalp masajı,b)Antibiyotik tedavisi,c)Suni solunum,d)Solunum yolunun açık tutulması,e)Psikolojik destek,
 78. 78. www.gokayegitim.com65-)Kesilen bir elde atardamarkanaması nasıl olur?a)Kanama sızar tarzdadır,b)Kanama sürekli fışkırır tarzdadır,c)Kanama aralıklı fışkırır tarzdadır,d)Kanama leke tarzındadır,e)Hiçbiri
 79. 79. www.gokayegitim.com66-)Aşağıdaki hangi kanamadurumunda, kan kaybına bağlıgelişen şok beklenir?a)Ateşli silah yaralanmalarında büyükdamarların zarar görmesi,b)Mide kanaması,c)Kol bacak kopması sırasındakikanama,d)Kesici ve delici alet ile yaralanma,e)Hepsi,
 80. 80. www.gokayegitim.com67-)Hangisi kalp krizi geçirmekteolan kimse için zararlıdır?a)Kravatını ve kemerini gevşetmek,b)Sürekli konuşturularak uyanıktutmaya çalışmak,c)Cam pencere açarak ortamıhavalandırmak,d)Moral bozucu konuşmalar yapanmeraklı kalabalığı uzaklaştırmak,e)Sürekli kullandığı ve yanında taşıdığıilaçları belirlemek,
 81. 81. 68-)Trafik kazası sonrası ilkyardım www.gokayegitim.comsırasında yapılması uygun olanseçenek aşağıdakilerden hangisidir?a)Yaralıya su içirilmesi,b)Yaralının karnının doyurulmasıc)Yaralının soluk alıp vermediğininkontrolü ve soluk alıp vermesininsağlanması,d)Yaralıya ağrı kesici verilmesi,e)Yaralının etrafa saçılan eşyalarınıntoplanması,
 82. 82. www.gokayegitim.com69-)Yaralıda mevcut olan ve aşırı alkoltüketimine bağlı hangi durum, ilkyardımyapan kimsenin can güvenliği açısındantehlike oluşturabilir?a)Halsizlik ve uyku halib)Neşelenme ve hareketlilikc)Sağlıklı bir şekilde karar vermeme vekonsantrasyon azalmasıd)Yoğun bir sinirlilik hali ve saldırganlıke)Sıkıntı hali ve ağlama
 83. 83. 70-)Zehirlenme sonrası oluşan ishale www.gokayegitim.combağlı sıvı kaybında, genel durumbozulmaması için izlenecek yol olarakaşağıdaki hangi seçenek doğrudur?a)Su içirmeyerek ishalin azalmasıbeklenilir,b)Hastanın şuuru açıksa ve su içebiliyorsaağızdan sıvı verilir,c)Hastanın şuuru açık olmasa bile ağızdanzorla sıvı verilebilir,d)Patates yedirilerek isal engellenir,e)Hiçbiri
 84. 84. www.gokayegitim.com71-)Aşağıdakilerden hangisi özelgüvenlik görevlilerinin yetkilerininsayıldığı kanundur?a) İş Kanunub) Özel Güvenlik Hizmetlerine DairKanunc) Polis Vazife ve Selahiyet Kanunud) Ceza Muhakemesi Kanunue) Türk Ceza Kanunu
 85. 85. www.gokayegitim.com72-)Aşağıdakilerden hangisi özelgüvenlik görevlilerinin yetkilerininsayıldığı kanunda açıkça sayılan biryetki değildir?a) Yakalamab) Aramac) Kimlik sormad) Tutuklamae) İşyeri ve konuta girme
 86. 86. www.gokayegitim.com73-)Özel Güvenlik Hizmetlerine DairKanun’a göre aşağıdaki yerlerdenhangisi silahlı özel güvenlikgörevlilerinin çalıştırılabileceğiyerlerdendir?a) Eğitim ve öğretim kurumlarıb) Sağlık tesisleric) Talih oyunları işletmelerid) İçkili yerlere) Bankalar
 87. 87. www.gokayegitim.com74-)Özel Güvenlik Hizmetlerine DairKanun’a göre, aşağıdakilerden hangisiözel güvenlik görevlilerinde aranacakşartlardan değildir?a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmakb) En az sekiz yıllık ilköğretim veyaortaokul mezunu olmakc) 18 yaşını doldurmuş olmak.d) Güveni kötüye kullanma suçundanmahkûm olmamak.e) Askerliğini yapmış olmak
 88. 88. ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI• Son Sınavlara göre hazırlanmış Zengin içerikli Ders notları• Her Dersin sonunda Tüm sınavlarda çıkmış soru ve cevapları• Dönem Ortası ve Dönem sonu için 2 Adet Test www.gokayegitim.com 88
 89. 89. www.gokayegitim.com75-)Özel Güvenlik Hizmetlerine DairKanun’a göre, üzerinde kimlik kartıolmadan özel güvenlik görevlisi olarakçalışanın karşılaşacağı yaptırım nedir?a) İşten atılmab) Kanunda sayılan yetkileri kullanamamac) Disiplin cezası almad) Görevlendirilmemiş sayılmae) Yapılan işlemi geçersiz sayma
 90. 90. www.gokayegitim.com76-)Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’agöre, aşağıdakilerden hangi seçenekte özelgüvenlik kimlik kartını başkasına kullandıranbir özel güvenlik görevlisinin karşılaşabileceğiyaptırımlar tam olarak sayılmıştır?a) İdari para cezası / çalışma izninin iptalib) İdari para cezası / çalışma izninin iptali / birdaha özel güvenlik görevlisi olamamac) İdari para cezası / bir daha özel güvenlikgörevlisi olamamad) Adli para cezası / çalışma izninin iptali / birdaha özel güvenlik görevlisi olamamae) Adli para cezası / çalışma izninin iptali
 91. 91. www.gokayegitim.com77-)Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’agöre, aşağıdakilerden hangisi özel güvenlikhizmetleri kapsamında, özel güvenlikbirimlerini, özel güvenlik şirketlerini ve özelgüvenlik eğitimi veren kurumları denetlemeyeyetkilidir?a) Savcılıkb) Valilikc) Ağır Ceza Mahkemesi Başkanıd) Belediye Başkanıe) Noterler
 92. 92. www.gokayegitim.com78-)Özel Güvenlik Hizmetlerine DairKanun’a göre, özel güvenlikgörevlileri, görevleriyle bağlantılıolarak işledikleri suçlardan dolayıhangi meslek grubu gibicezalandırılır.a) İşçib) Memurc) Kamu görevlisid) İşverene) Kamu hizmetlisi
 93. 93. www.gokayegitim.com79-)Türk Ceza Kanununa göre, birözel güvenlik görevlisine karşıgörevini yapmasını engellemekamacıyla, cebir veya tehdit kullanankişinin işlediği suçun adı nedir?a) Kolluğa mukavemetb) Cebirc) Tehditd) Görevi yaptırmamak için direnmee) Adam yaralama
 94. 94. ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI• Son Sınavlara göre hazırlanmış Zengin içerikli Ders notları• Her Dersin sonunda Tüm sınavlarda çıkmış soru ve cevapları• Dönem Ortası ve Dönem sonu için 2 Adet Test www.gokayegitim.com 94
 95. 95. www.gokayegitim.com80-)Tük Ceza Kanununa göre, bir rütbe veyakamu görevinin veya mesleğin, resmî elbisesiniyetkisi olmaksızın alenen ve başkalarınıyanıltacak şekilde giyen veya hakkı olmayannişan veya madalyaları takan kamugörevlisinin işlediği suçun adı nedir?a) Özel nişan ve madalyaları usulsüz kullanmab) Özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanmac) Resmi elbiseyi yetkisi olmadan kullanmad) Görevi kötüye kullanmae) Kamu görevine ait araç ve gereçleri suçtakullanma
 96. 96. www.gokayegitim.com81-)Türk Ceza Kanununa göre, gece vakti deyimindenhangi zaman dilimi anlaşılır?a)Güneşin batmasından bir saat sonra başlayan vedoğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman dilimib)Güneşin batmasından iki saat sonra başlayan vedoğmasından bir saat evvele kadar devam eden zaman dilimic)Güneşin batmasından bir saat sonra başlayan vedoğmasından iki saat evvele kadar devam eden zaman dilimid)Güneşin batmasından bir saat evvel başlayan vedoğmasından bir saat sonraya kadar devam eden zaman dilimie)Güneşin batmasından yarım saat sonra başlayan vedoğmasından yarım saat evvele kadar devam eden zamandilimi
 97. 97. 82-)Zor kullanma yetkisine sahip bir www.gokayegitim.comözel güvenlik görevlisinin, göreviniyaptığı sırada, kişilere karşı göreviningerektirdiği ölçünün dışında kuvvetkullanması hâlinde, hangi suçhükümleri uygulanır.a) Kasten öldürmeb) Kasten yaralamac) Görevi yaptırmamak için direnmed) Eziyete) İşkence
 98. 98. www.gokayegitim.com83-)Türk Ceza Kanununa göre,çocuk deyiminden henüz kaç yaşınıdoldurmamış kişi anlaşılır?a)12b)14c)16d)18e)20
 99. 99. www.gokayegitim.com84-)Türk Ceza Kanununa göre, kamugörevinin sağladığı nüfuzu kötüyekullanmak suretiyle kendisine yararsağlanması için vaatte bulunulmasınabir kimseyi icbar eden kamugörevlisinin işlediği suçun adı nedir?a) Zimmetb) Rüşvetc) İrtikâpd) Görevi kötüye kullanmae) Kamu görevlisinin ticareti
 100. 100. www.gokayegitim.com85-)Bir özel güvenlik görevlisininyakalama yetkisini kullanırken sınırıaşması halinde ihlal edilen temelAnayasal hak hangisidir?a) Kişi hürriyeti ve güvenliği hakkıb) Özel hayatın gizliliği hakkıc) Yerleşme ve seyahat hürriyetid) Serbest dolaşma hürriyetie) Zorla çalıştırma yasağı
 101. 101. www.gokayegitim.com86-)Bir özel güvenlik görevlisininişyeri ve konuta girme yetkisinikullanırken sınırı aşması halindeihlal edilen öncelikli temel Anayasalhak hangisidir?a) Özel hayatın gizliliğib) Konut dokunulmazlığıc) Haberleşme hürriyetid) Yerleşme ve seyahat hürriyetie) Düşünce ve kanaat hürriyeti
 102. 102. 87-)Anayasa madde 38’de yer alan www.gokayegitim.com“Suçluluğu hükmen sabit oluncayakadar, kimse suçlu sayılamaz”ilkesinin genel adı nedir?a) Susma hakkıb) İşkence yasağıc) Masumiyet karinesid) Kanunilik ilkesie) Suçların ve cezaların kanuniliğiilkesi
 103. 103. www.gokayegitim.com88-)Anayasada yer alan “Kanunaaykırı olarak elde edilmiş bulgular,delil olarak kabul edilemez” ilkesiningerçekleştirmek istediği temel insanhakkı/özgürlüğü hangisidir?a) Kişi özgürlüğü ve güvenliği hakkıb) Özel hayatın gizliliğic) Yerleşme ve seyahat özgürlüğüd) Haberleşme özgürlüğüe) Adil yargılanma hakkı
 104. 104. www.gokayegitim.com89-)Aşağıdakilerden hangisi PVSKm.4/A’ya göre, kolluğun durdurmave arama yetkisini kullanmasınınöncelikli şartıdır?a) Makul şüpheb) Makul sebepc) Cumhuriyet savcısının onayıd) Kolluk amirinin onayıe) Sulh Ceza Hâkiminin kararı
 105. 105. www.gokayegitim.com90-)PVSK m.4/A’ya göre aşağıdakilerdenhangisi durdurulan ve kendisine kimliksorulan kişinin belgesinin bulunmaması,açıklamada bulunmaktan kaçınmasıveya gerçeğe aykırı beyandabulunmasının öncelikli müeyyidesidir?a) Gözaltıb) Tutuklamac) Ev hapsid) Parmak izi alınmasıe) Yakalama
 106. 106. 91-)Uyuşturucu bağımlılığı bulunan www.gokayegitim.comkiĢiler arasındaki konuşmalarda,“Çalı”, “Ot”, “Mal”, “KıkırdamaDumanı” ve “Fişek” gibi isimlerleadlandırılan uyuşturucu türüaşağıdakilerden hangisidir?a)Metamfetaminb)Asetik Anhidritc)Esrard)Morfine)Kokain
 107. 107. ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI• Son Sınavlara göre hazırlanmış Zengin içerikli Ders notları• Her Dersin sonunda Tüm sınavlarda çıkmış soru ve cevapları• Dönem Ortası ve Dönem sonu için 2 Adet Test www.gokayegitim.com 107
 108. 108. Facebook sayfamız: Gökay Ders Kitabi Msn : hikmetbsc@hotmail.comEklemeniz halinde slaytlar gönderilecektir. ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI Sipariş tel 0555 9652145 0505 3786377 www.gokayegitim.com 108
 109. 109. www.gokayegitim.com92-)Aşağıdaki seçeneklerden hangisi“Uyuşturucu Madde” tanımı arasındasayılmaz?a) Kişinin sinir sistemi üzerine etki ederek; akli,fiziki ve psikolojik dengesini bozan maddelerb) Bir kez kullanılması serbest olan maddelerc) Fert ve toplum içerisinde sosyal çöküntüoluşturan maddelerd) Alışkanlık ve bağımlılık yapan maddelere) Kullanılması, bulundurulması ve satışıkanunlarla yasaklanan maddeler
 110. 110. www.gokayegitim.com93-)LPG ve Doğalgaz gaz kaçaklarındayapılmaması gereken davranışaşağıdakilerden hangisidir?a)Kapı ve pencereler açılıp mekânhavalandırılır.b)Prizde takılı fişler çekilmez.c)Telsiz telefon gibi iletişim araçlarıkullanılmaz.d)Gaz kaçağı vanadan kapatılır.e)Cep telefonu ile doğalgaz ekipleri aranır.
 111. 111. www.gokayegitim.com94-)Evimizde acil durumlar içinhangi hazırlığı yapmamız gereklidir?a)Konut ve işyerlerimizde yangınsöndürme cihazı bulundurmalıb)Sigorta yaptırmalıyızc)Su elektrik ve gaz vanalarının yerinibilmeliyizd)Afet ve ilk yardım çantasıhazırlamalıyıze)Hepsi
 112. 112. 95-)Aşağıdakilerden hangisi deprem www.gokayegitim.comsırasında bina içinde alınacakönlemlerden biri değildir?a) Asansör kullanmamalıyız.b) Balkonlardan atlamamalıyız.c) Dolap, raf, pencere vb. eşyalardanuzak durmalıyız.d) Okulda, sağlamsa sıra altına yadasıra yanına çökerek beklemeliyiz.e) Merdiven, balkon, koridor ve genişsahalı yerlere geçmeliyiz
 113. 113. www.gokayegitim.com96-)Aşağıdakilerden hangisiakaryakıt ve gaz yangınlarındasöndürme maddesi olarak kullanılır?a) Su-Karbondioksitb) Halon gazı-karbondioksitc) Köpük-Kuru kimyevi tozd) Su- kimyevi maddee) Sulu köpük.
 114. 114. www.gokayegitim.com97-)Doğal gaz yangınlarında en etkilisöndürücü madde aşağıdakilerdenhangisidir?a)Sulu köpükb)Köpükc)Sud)Karbondioksite)Kuru Kimyevi Toz.
 115. 115. www.gokayegitim.com98-)Özel Güvenlik Görevlisi görevi esnasındave görev alanında karşılaştığı bir yangınolayında ağıdakilerden hangisini yapar?a)Derhal yangın söndürme cihazı ile ilkmüdahaleyi yaparb)Kurum yetkililerini ve çalışanlarını uyarırc)Yangının büyüklüğüne göre itfaiyeye haberverird)Bina içerisindekilerin emniyetle tahliyelerinisağlare)Hepsi
 116. 116. www.gokayegitim.com99-)Köpükler aşağıdaki yerlerdenhangisinde kullanılmamalıdır?a) Rafineri, kimyasal madde deposub) Trafolarc) Hava alanları, hangarlard) Boya, vernik depo ve atölyelerie) Akaryakıt deposu
 117. 117. www.gokayegitim.com100-)Deprem anında bina dışındaiseniz, alacağınız tedbirler arasındaaşağıdakilerden hangisi yer almaz?a) Duvar dibine çömelmekb) Deniz ve okyanus kıyısındanuzaklaşmakc) Enerji hatlarından uzaklaşmakd) Gaz ve kanalizasyon hatlarındanuzaklaşmake) Açık arazide çömelmek
 118. 118. ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI• Son Sınavlara göre hazırlanmış Zengin içerikli Ders notları• Her Dersin sonunda Tüm sınavlarda çıkmış soru ve cevapları• Dönem Ortası ve Dönem sonu için 2 Adet Test www.gokayegitim.com 118
 119. 119. www.gokayegitim.com 41.DönemÖZEL GÜVENLİK SINAVI SİLAH SORULARI
 120. 120. www.gokayegitim.com1-)Aşağıdakilerden hangisi şarjörünparçalarından biridir?a)Gerdelb)Yivc)İğned)Geze)Kapsül
 121. 121. www.gokayegitim.com2-)Aşağıdakilerden hangisi poligondauyulması gereken kurallardandır?a)Atıcının atış eğitimcisinin vereceğitalimatlarına uymasıb)Atıcının kendi kuralları doğrultusundahareket etmesic)Atıcının silahı elinde tutarak poligonagirmesid)Atıcının fişek yatağında fişekbulundurarak poligona girmesie)Hepsi
 122. 122. www.gokayegitim.com3-)Atış yapılan tabancanınsürgüsünün geride takılı kalmasıaşağıdakilerden hangisininsonucunda olur?a)Şarjörde fişeğin bitmesib)Şarjörün tabancadan çıkmasıc)Tabancanın iğnesinin kırılmasıd)Kebzenin iki elle çok sıkı şekildetutulmasıe)Namlunun ısınması
 123. 123. www.gokayegitim.com4-)Yiv ve set silahın hangiparçasında bulunur?a)Şarjörb)Kabzac)Namlud)Kapak Takımıe)Horoz
 124. 124. www.gokayegitim.com5-)Aşağıdakilerden hangisitabancalarda bulunan emniyetsistemlerinden biri değildir?a)Kabza emniyetib)Mandal emniyetic)İğne emniyetid)Şarjör emniyetie)Sürgü emniyeti
 125. 125. www.gokayegitim.com6-)Aşağıdaki parçaların hangisisürgü üzerinde bulunur?a)Tetik korkuluğub)Horozc)Tetikd)Arpacıke)Şarjör çıkarıcı mandalı
 126. 126. www.gokayegitim.com7-)Fişekte barutun ateşlenmesiniaşağıdakilerden hangisi sağlar?a)Yivb)Setc)Kapsüld)Tırnake)Çıkarıcı
 127. 127. www.gokayegitim.com8-)Karşılıklı iki set arasındakimesafeye …………….. denir.Yukarıdaki boşluğa aşağıdakikelimelerden hangisi gelir?a)Hatveb)Rayyürc)Namlud)Çape)Kovan
 128. 128. www.gokayegitim.com9-)Kovan, çekirdek, kapsül ve barutunsurlarının birleşmesiyle oluşanparçaya ne denir?a)Fişekb)Rampac)Fişek yatağıd)Namlue)Hatve .
 129. 129. www.gokayegitim.com10-)Aşağıdakilerden hangisi kovanüzeride kalan izlerdendir?a)Tırnak izib)İrca mili izic)Tetik izid)Emniyet mandalı izie)Kabza izi
 130. 130. www.gokayegitim.com11-)Fişek yatağında kaç fişekbulunur?a)16b)1c)3d)15e)10
 131. 131. www.gokayegitim.com12-)Fişek yatağında fişek olduğunugösteren emniyet tertibatıhangisidir?a)Horoz emniyetib)Kabza emniyetic)Şarjör emniyetid)İkaz emniyetie)Mandal emniyeti
 132. 132. www.gokayegitim.com13-)Aşağıdaki nedenlerden hangisisilahın ateşlemesine engel değildir?a)İğnenin kırık olmasıb)Tetik korkuluğunun kırık olmasıc)Kapsülün arızalı olmasıd)İğne yayının kırık olmasıe)Tetiğin arızalı olması
 133. 133. 14-)Fişek yatağında fişek bulunan tabancanın www.gokayegitim.comgüvenli bir şekilde boşaltılması için sırasıylaizlenmesi gereken yol hangi seçenekte doğruolarak verilmiştir?a)Sürgü çekilip bırakılır-şarjör çıkartılır-Tabanca ölünoktaya çevrilir-Tetiğe basılırb)Şarjör çıkartılır-Tetiğe basılır- Tabanca ölünoktaya çevrilir- Sürgü çekilip bırakılırc)Tabanca ölü noktaya çevrilir- şarjör çıkartılır-Sürgü çekilip bırakılır- Tetiğe basılırd)Tetiğe basılır- Sürgü çekilip bırakılır- Tabanca ölünoktaya çevrilir- şarjör çıkartılıre)Tabanca ölü noktaya çevrilir- Sürgü çekilipbırakılır- şarjör çıkartılır- Tetiğe basılır
 134. 134. ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI• Son Sınavlara göre hazırlanmış Zengin içerikli Ders notları• Her Dersin sonunda Tüm sınavlarda çıkmış soru ve cevapları• Dönem Ortası ve Dönem sonu için 2 Adet Test www.gokayegitim.com 134
 135. 135. www.gokayegitim.com 135
 136. 136. 15-)İrca yayının (yerine getiren www.gokayegitim.comyay)görevi nedir?a)Şarjörün tabancadan düşmemesinisağlarb)Barut gazının basıncıyla geriye gidensürgünün tekrar yerine gelmesini sağlarc)Tetiğin düzgün çekilmesini sağlard)Tabancayı sabitleyerek nişan almayıkolaylaştırıre)Gez ve arpacığın sürgünün üzerinesabit kalmasını sağlar
 137. 137. www.gokayegitim.com16-)Yiv, set, fişek yatağı silahın hangiparçasında bulunur?a)Kabzab)Namluc)Sürgüd)Şarjöre)Fişek
 138. 138. www.gokayegitim.com17-)Aşağıdakilerden seçeneklerdenhangisi toplu tabancaların sahipolduğu emniyet tertibatı olarak ifadeedilir?a)Şarjör emniyetib)Horoz emniyetic)Kabza emniyetid)Mandal emniyetie)Hiçbiri
 139. 139. www.gokayegitim.com18-)Sürgü tutucu piminin göreviaşağıdakilerden hangisidir?a)Çekirdeğin hedefe hızlı gitmesini sağlarb)Boş kovanı silahtan dışarı atarc)Kapsüle darbe yaparak patlamasını sağlard)Boş kovanın namlunun içine girmesineengel olure)Şarjörde fişek bittiğinde otomatiktabancalarda sürgünün geride kalmasınısağlar
 140. 140. www.gokayegitim.com19-) Aşağıdaki seçeneklerdenhangisindeki silahla ilgili ifadedoğrudur?a)Atışa hazır fişeğin beklediği yer şarjördür.b)Namlunun içinde bulunan girintilere çapdenirc)Toplu tabancalarda kabza emniyetibulunurd)Tabancalarda her çaptaki fişeklerkullanılıre)Nişan tertibatında gez ve arpacık bulunur
 141. 141. www.gokayegitim.com20-)İğnenin kırılması durumundaoluşacak arıza aşağıdakiseçeneklerden hangisinde doğrudur?a)Tabanca dolduruş yapmazb)Fişek ateşlenemezc)Tabanca emniyete alınmazd)Horoz düşmeze)Tetik çalışmaz
 142. 142. www.gokayegitim.com21-)Tabancanın iğnesi kapsüle darbeyaptıktan sonra patlama meydana gelmediyseaşağıdakilerden hangisi yapılmasıgerekenlerden değildir?a)Namlu ölü noktadan başka bir yöneçevrilmemelidirb)Şarjör tabancadan çıkartılmalıdırc)Namlunun ucundan içine bakılarak namlukontrol edilmelidird)Şarjör çıkartılarak fişek yatağındaki fişekçıkartılmalıdıre)Çıkartılan fişeğin patlama olasılığı olduğudüşünülerek hareket edilmelidir
 143. 143. www.gokayegitim.com22-)Fişek yatağıyla ilgili aşağıdakibilgilerden hangisi yanlıştır?a)Atışa hazır fişeklerin beklediği yerdirb)Fişek yatağının çapı fişeğin çapındanküçüktürc)Otomatik tabancalarda namlunungerisinde bulunurd)Fişeğin patladığı yerdire)Fişek yatağında yiv ve set bulunmaz
 144. 144. www.gokayegitim.com 144
 145. 145. www.gokayegitim.com23-)Aşağıdakilerden hangisimerminin dönerek ilerlemesinisağlar?a)Yiv ve setb)Kovanc)İğned)İcra yayıe)Kapsül
 146. 146. www.gokayegitim.com4-)Toplu tabancalarda çıkarıcıyıldızının işlevi nedir?a)Tabancayı emniyete alırb)Tabancanın ateş etmesini engellerc)Tabancadan dolu fişek veya boşkovanların çıkarılmasını sağlard)Tabanca iğnesinin ileri gidip gerigelmesini sağlare)Tabanca namlusunun sabit şekildedurmasına yardımcı olur
 147. 147. ÖZEL GÜVENLİK DERS KİTABI• Son Sınavlara göre hazırlanmış Zengin içerikli Ders notları• Her Dersin sonunda Tüm sınavlarda çıkmış soru ve cevapları• Dönem Ortası ve Dönem sonu için 2 Adet Test www.gokayegitim.com 147
 148. 148. ÖZEL GÜVENLİK EĞİTİM KİTABI Sipariş Tel; 0555 9652145 0505 3786377 www.gokayegitim.com 148
 149. 149. www.gokayegitim.com25-)İğnenin vurması ile ateşlenenfişek bölümü aşağıdakilerdenhangisidir?a)Kovanb)Barutc)Kapsüld)Çekirdeke)Mermi
 150. 150. Daha fazlası için ;Google’ dan Özel güvenlik ders kitabı Yazıp web sayfamıza girebilir,Kapak tasarımlarını görebilirsiniz. www.gokayegitim.com 150
 151. 151. ARKADAŞLAR BİR KUSURUMUZVARSA HAKKINIZI HELAL EDİNBu Slayt çalışması sınava girenözel güvenlik adaylarını bilgilendirmekiçin bir ham çalışmadır.08.08.2012 Saat:02.20 www.gokayegitim.com 151

×