Meshkat5

309 views
241 views

Published on

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
309
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
28
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Meshkat5

 1. 1. ‫آپریل‬2014 ‫مشکات‬ ‫ماهنامه‬ (‫ک‬‫)دانار‬ ‫السلم‬ ‫علیه‬ ‫علی‬ ‫امام‬ ‫مسجد‬ ‫فرهنگی‬ ‫بش‬
 2. 2. 2 ‫سؤال‬:‫کار‬ ‫به‬ ،‫نشده‬ ‫تذکيه‬ ‫حيوان‬ ‫يا‬ ‫و‬ ‫خوک‬ ‫چربی‬ ‫و‬ ‫پی‬ ‫آن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫نوشته‬ ‫صابونها‬ ‫برخی‬ ‫روی‬ ‫بر‬ ‫پاک‬ ‫صابونی‬ ‫چنين‬ ‫آيا‬ ‫نه؟‬ ‫يا‬ ‫است‬ ‫کرده‬ ‫پيدا‬ ‫استحاله‬ ‫ديگر‬ ‫شئ‬ ‫به‬ ‫چربی‬ ‫و‬ ‫پی‬ ‫آن‬ ‫آيا‬ ‫دانيم‬ ‫نمی‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫رفته‬ ‫است؟‬ : ‫جواب‬‫است‬ ‫رفته‬ ‫کار‬ ‫به‬ ‫مذکی‬ ‫غير‬ ‫و‬ ‫مردار‬ ‫حيوان‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫خوک‬ ‫چربی‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫پی‬ ‫صابونی‬ ‫ساختن‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫بدانيم‬ ‫اگر‬ ،‫صابوني‬ ‫چنين‬ ‫در‬ ‫چربی‬ ‫و‬ ‫پی‬ ‫استحاله‬ ‫و‬ ‫باشد‬ ‫قطعی‬ ‫و‬ ‫مسلم‬ ،‫آن‬ ‫استحاله‬ ‫که‬ ‫آن‬ ‫مگر‬ ‫است‬ ‫نجس‬ ‫صابونی‬ ‫چنان‬ ‫نيست‬ ‫مسلم‬ ‫و‬ ‫معلوم‬. : ‫سؤال‬‫که‬ ‫بخريم‬ ‫مرطوب‬ ‫طعامی‬ ‫ای‬ ‫مغازه‬ ‫از‬ ‫اگر‬ ‫است‬ ‫مختلف‬ ،‫ها‬ ‫مليت‬ ‫و‬ ‫رنگ‬ ،‫دين‬ ،‫اروپايي‬ ‫کشورهای‬ ‫در‬ ‫است؟‬ ‫پاک‬ ‫طعامی‬ ‫چنين‬ ‫نشناسيم‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫دين‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫زده‬ ‫دست‬ ‫آن‬ ‫به‬ ‫مغازه‬ ‫صاحب‬ : ‫جواب‬‫است‬ ‫پاک‬ ‫شده‬ ‫خریداری‬ ‫طعام‬ ‫است‬ ‫بوده‬ ‫آلوده‬ ‫و‬ ‫نجس‬ ،‫مغازه‬ ‫صاحب‬ ‫دست‬ ‫که‬ ‫ندانيم‬ ‫اگر‬. : ‫سؤال‬‫کدام‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫دانيم‬ ‫نمی‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫عرضه‬ ‫فروش‬ ‫برای‬ ‫اروپايی‬ ‫کشورهای‬ ‫برخی‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫پوستهايی‬ ‫اند‬ ‫آورده‬ ‫کشور‬.‫به‬ ‫را‬ ‫آنها‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫می‬ ‫وارد‬ ‫اسلمی‬ ‫کشورهای‬ ‫برخی‬ ‫از‬ ‫قيمت‬ ‫ارزان‬ ‫پوستهايی‬ ،‫آنان‬ ،‫گويند‬ ‫می‬ ‫به‬ ‫اصول‬ ‫و‬ ‫بگزاريم؟‬ ‫نماز‬ ‫توانيم‬ ‫می‬ ‫آنها‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫پاک‬ ‫ما‬ ‫برای‬ ‫پوستهايی‬ ‫چنين‬ ‫آيا‬ ‫آورند‬ ‫می‬ ‫در‬ ‫صنعتی‬ ‫شکل‬ ‫کرد؟‬ ‫اعتماد‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫ضعسيف‬ ‫احتمالت‬ ‫چنين‬! : ‫جواب‬‫آن‬ ‫به‬ ‫عقل‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫ضعيفی‬ ‫احتمال‬ ،‫است‬ ‫گشته‬ ‫فراهم‬ ‫شده‬ ‫تذکيه‬ ‫حيوان‬ ‫از‬ ‫پوستها‬ ‫آن‬ ‫که‬ ‫این‬ ‫احتمال‬ ‫اگر‬ ‫احتمال‬ ‫مثل‬ ‫دهند‬ ‫نمی‬ ‫اثر‬ ‫ترتيب‬2‫آن‬ ‫از‬ ،‫نماز‬ ‫در‬ ‫توان‬ ‫نمی‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫نجاست‬ ‫به‬ ‫محکوم‬ ‫پوستی‬ ‫چنان‬ ،‫درصد‬ ‫است‬ ‫جایز‬ ‫آنها‬ ‫در‬ ‫نماز‬ ‫و‬ ‫پاکند‬ ‫صورت‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫جز‬ ‫اما‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫استفاده‬.
 3. 3. 3 ‫سليمان‬ ‫و‬ ‫مورچه‬ ‫که‬ ‫ديد‬ ‫کوهی‬ ‫پای‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫ای‬ ‫مورچه‬ ‫سليمان‬ ‫حضرت‬ ‫روزی‬ ‫بود‬ ‫کوه‬ ‫پايين‬ ‫های‬ ‫خاک‬ ‫کردن‬ ‫جابجا‬ ‫مشغول‬. ‫پرسيد‬ ‫او‬ ‫از‬:‫شوی؟‬ ‫می‬ ‫متحمل‬ ‫را‬ ‫سختی‬ ‫همه‬ ‫اين‬ ‫چرا‬ ‫گفت‬ ‫مورچه‬:‫به‬ ‫کنی‬ ‫جابجا‬ ‫را‬ ‫کوه‬ ‫اين‬ ‫اگر‬ ‫گفته‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫معشوقم‬ ‫اين‬ ‫خواهم‬ ‫می‬ ‫او‬ ‫وصال‬ ‫عشق‬ ‫به‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫رسيد‬ ‫خواهی‬ ‫من‬ ‫وصال‬ ‫کنم‬ ‫جابجا‬ ‫را‬ ‫کوه‬. ‫فرمود‬ ‫سليمان‬ ‫حضرت‬:‫نمی‬ ‫باشی‬ ‫داشته‬ ‫هم‬ ‫نوح‬ ‫عمر‬ ‫اگر‬ ‫تو‬ ‫بدهی‬ ‫انجام‬ ‫را‬ ‫کار‬ ‫اين‬ ‫توانی‬. ‫گفت‬ ‫مورچه‬" :‫کنم‬ ‫می‬ ‫را‬ ‫ام‬ ‫سعی‬ ‫تمام‬"!... ‫کرد‬ ‫جابجا‬ ‫را‬ ‫کوه‬ ‫او‬ ‫برای‬ ‫بود‬ ‫آمده‬ ‫خوشش‬ ‫مورچه‬ ‫پشتکار‬ ‫و‬ ‫همت‬ ‫از‬ ‫بسيار‬ ‫که‬ ‫سليمان‬ ‫حضرت‬. ‫گفت‬ ‫و‬ ‫کرد‬ ‫آسمان‬ ‫به‬ ‫رو‬ ‫مورچه‬:‫می‬ ‫در‬ ‫موری‬ ‫خدمت‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫پيامبری‬ ،‫عشق‬ ‫راه‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫گويم‬ ‫می‬ ‫شکر‬ ‫را‬ ‫خدايی‬ ‫آورد‬... ‫پيامبری‬ ‫چون‬ ،‫بکنيم‬ ‫را‬ ‫مان‬ ‫سعی‬ ‫تمام‬ ‫تلشی‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫ندهيم‬ ‫راه‬ ‫خود‬ ‫حريم‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫نوميدی‬ ‫هرگز‬ ‫که‬ ‫بهتر‬ ‫چه‬ ‫ست‬ ‫نزديکی‬ ‫همين‬ ‫در‬ ‫هميشه‬...
 4. 4. 4 ‫شدند؟‬ ‫دفن‬ ‫شبانه‬ ‫السلم‬ ‫عليها‬ ‫زهرا‬ ‫حضرت‬ ‫چرا‬ ‫دارند‬ ‫ها‬‫پيام‬ ‫خود‬ ‫درون‬ ‫در‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫اسرارى‬ ،‫پنهان‬ ‫قبر‬ ،‫خليفه‬ ‫اطلع‬ ‫و‬ ‫حضور‬ ‫بدون‬ ‫نماز‬ ،‫شبانه‬ ‫دفن‬.‫درست‬ ‫السلم‬ ‫عليها‬ ‫فاطمه‬ ‫كه‬ ‫است‬‫سلم‬ ‫زهرا‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫افتاده‬ ‫اتفاقى‬ ‫چه‬ ‫ولى‬ ‫كرد؛‬ ‫وصيت‬ ‫گونه‬ ‫این‬ ‫و‬ ‫خواست‬ ‫چنين‬ ‫این‬ ‫برد؟‬‫مى‬ ‫پایان‬ ‫به‬ ‫ها‬‫خواست‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫اش‬‫تاریخي‬ ‫وصيت‬ ‫عليها‬ ‫ا‬!!‫را‬ ‫اش‬‫ناراحتي‬ ‫و‬ ‫خشم‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫نه‬ ‫مگر‬ ‫آیندگان‬ ‫و‬ ‫مورخان‬ ‫بين‬ ‫تيز‬ ‫نگاههاى‬ ‫برابر‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫پرسش‬ ‫چندین‬ ‫واقع‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫كند‬‫مى‬ ‫اظهار‬ ‫دشمنانش‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بپرسند‬ ‫تا‬ ‫گذارد‬‫مى‬:‫عليه‬ ‫علي‬ ‫چرا‬ ‫و‬ ‫شد؟‬ ‫دفن‬ ‫پنهانى‬ ‫و‬ ‫شبانه‬ ‫پيامبر‬ ‫دختر‬ ‫چرا‬ ‫و‬ ‫است؟‬ ‫پنهان‬ ‫فاطمه‬ ‫قبر‬ ‫چرا‬ …‫و‬ ‫خواند؟‬ ‫نماز‬ ‫وى‬ ‫بر‬ ‫عمر‬ ‫و‬ ‫ابوبكر‬ ‫اطلع‬ ‫بدون‬ ‫السلم‬ ‫بود‬ ‫پيامبر‬ ‫جانشين‬ ‫كه‬ ‫كسى‬ ‫آیا‬)‫اند‬‫كرده‬ ‫ادعا‬ ‫خود‬ ‫كه‬ ‫گونه‬ ‫آن‬(‫نداشت؟‬ ‫را‬ ‫وى‬ ‫بر‬ ‫خواندن‬ ‫نماز‬ ‫شایستگى‬ ‫فاطمه‬ ،‫آري‬،‫اند‬‫كرده‬ ‫ستم‬ ‫وى‬ ‫بر‬ ‫كه‬ ‫را‬ ‫كسانى‬ ‫از‬ ‫یك‬ ‫هيچ‬ ‫و‬ ‫نموده‬ ‫دفن‬ ‫شبانه‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫كه‬ ‫كرد‬ ‫وصيت‬ ‫السلم‬ ‫عليها‬ ‫شهيده‬ ‫صدیقه‬ ‫كه‬ ‫كنند‬ ‫ثابت‬ ‫تا‬ ‫است‬ ‫شيعه‬ ‫براى‬ ‫سند‬ ‫بهترین‬ ‫این‬ ‫و‬ ،‫نكنند‬ ‫خبر‬,‫كه‬ ‫افرادى‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫رفته‬ ‫دنيا‬ ‫از‬ ‫مظلوم‬ ‫است‬ ‫نشده‬ ‫راضى‬ ‫هرگز‬ ،‫اند‬‫كرده‬ ‫ستم‬ ‫وى‬ ‫بر‬. ‫كنيم‬‫مى‬ ‫ذكر‬ ‫را‬ ‫روایت‬ ‫چند‬ ‫اختصار‬ ‫به‬ ‫كه‬ ‫دارد‬ ‫دللت‬ ‫مطلب‬ ‫این‬ ‫بر‬ ‫سنى‬ ‫و‬ ‫شيعه‬ ‫هاى‬‫كتاب‬ ‫در‬ ‫فراوانى‬ ‫روایات‬: ‫سنت‬ ‫اهل‬ ‫روايات‬ ‫در‬ ،‫شبانه‬ ‫دفن‬ ‫نویسد‬‫مى‬ ‫بخارى‬ ‫اسماعيل‬ ‫بن‬ ‫محمد‬: ‫ى‬‫ى‬‫ل‬‫ل‬‫ص‬ ‫ل‬‫و‬ ‫ر‬‫ر‬‫ك‬‫ل‬‫ب‬ ‫ا‬‫ل‬‫ب‬‫ل‬‫أ‬ ‫بها‬ ‫ر‬‫نن‬‫ذ‬‫ؤر‬‫ؤ‬‫ی‬ ‫ولم‬ ‫رل‬‫ي‬‫ل‬‫ل‬ ‫ي‬‫ن‬‫ل‬‫ل‬‫ع‬ ‫ا‬‫ل‬‫ه‬‫ؤ‬‫ج‬ ‫ر‬‫و‬ ‫زل‬ ‫ا‬‫ل‬‫ه‬‫ل‬‫ن‬‫ل‬‫ف‬‫ل‬‫د‬ ‫ر‬‫ت‬‫ل‬‫ي‬‫ن‬‫ي‬‫ف‬ ‫ؤ‬‫و‬‫ؤ‬‫ت‬ ‫فلما‬ ‫ر‬‫ؤ‬‫ه‬‫ر‬‫ش‬‫ل‬‫أ‬ ‫ل‬‫ة‬‫ى‬‫ت‬‫ن‬‫س‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫ا‬ ‫صلى‬ ‫النبي‬ ‫ل‬‫د‬‫ر‬‫ع‬‫ل‬‫ب‬ ‫ر‬‫لت‬‫ش‬‫ا‬‫ل‬‫ع‬ ‫ل‬‫و‬ ‫عليها‬. ‫خدا‬ ‫رسول‬ ‫از‬ ‫پس‬ ‫ماه‬ ‫شش‬ ،‫عليها‬ ‫ا‬ ‫سلم‬ ‫زهرا‬ ‫فاطمه‬)‫وآله‬ ‫عليه‬ ‫ا‬ ‫صلی‬(،‫رفت‬ ‫دنيا‬ ‫از‬ ‫كه‬ ‫زمانى‬ ،‫بود‬ ‫زنده‬ ‫نساخت‬ ‫خبر‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫ابوبكر‬ ‫و‬ ‫كرد‬ ‫دفن‬ ‫شبانه‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫السلم‬ ‫عليه‬ ‫علي‬ ‫شوهرش‬. ‫عبدا‬ ‫أبو‬ ‫إسماعيل‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ،‫الجعفي‬ ‫البخاري‬)‫متوفاي‬256‫هـ‬(‫ج‬ ،‫البخاري‬ ‫صحيح‬ ،4‫ص‬ ،1549‫ح‬ ،3998، ‫خيبر‬ ‫غزوة‬ ‫باب‬ ،‫المغازي‬ ‫كتاب‬ ‫نویسد‬‫مى‬ ‫الحدیث‬ ‫مختلف‬ ‫تأویل‬ ‫در‬ ‫دینورى‬ ‫قتيبه‬ ‫ابن‬:
 5. 5. 5 ‫او‬ ‫با‬ ‫دیگر‬ ‫که‬ ‫خورد‬ ‫قسم‬ ‫پس‬ ،‫نپذیرفت‬ ‫ابوبکر‬ ،‫خواست‬ ‫را‬ ‫پدرش‬ ‫ميراث‬ ‫ابوبکر‬ ‫از‬ ‫فاطمه‬)‫بکر‬ ‫ابو‬(‫نگوید‬ ‫سخن‬ ‫او‬ ‫تا‬ ‫شود‬ ‫دفن‬ ‫شبانه‬ ‫که‬ ‫کرد‬ ‫وصيت‬ ‫و‬)‫ابوبکر‬(‫نشود‬ ‫حاضر‬ ‫وى‬ ‫دفن‬ ‫در‬. ‫قتيبة‬ ‫ابن‬ ‫مسلم‬ ‫بن‬ ‫ا‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫أبو‬ ،‫الدینوري‬)‫متوفاي‬276‫هـ‬(‫ج‬ ،‫الحدیث‬ ‫مختلف‬ ‫تأویل‬ ،1‫ص‬ ،300، ‫نویسد‬‫مى‬ ‫صنعانى‬ ‫الرزاق‬ ‫عبد‬: ‫بود‬ ‫افتاده‬ ‫اتفاقاتى‬ ‫دو‬ ‫آن‬ ‫بين‬ ‫چون‬ ‫نخواند؛‬ ‫نماز‬ ‫وى‬ ‫بر‬ ‫ابوبكر‬ ‫تا‬ ،‫شد‬ ‫سپرده‬ ‫خاك‬ ‫به‬ ‫شبانه‬ ‫پيامبر‬ ‫دختر‬ ‫فاطمه‬. ‫همام‬ ‫بن‬ ‫الرزاق‬ ‫عبد‬ ‫بكر‬ ‫أبو‬ ،‫الصنعاني‬)‫متوفاي‬211‫هـ‬(‫ج‬ ،‫المصنف‬ ،3‫ص‬ ،521‫شماره‬ ‫حدیث‬ ،6554‫حدیث‬ ‫و‬ ‫شماره‬:6555 ‫نویسد‬‫مى‬ ‫بخارى‬ ‫صحيح‬ ‫شرح‬ ‫در‬ ‫بطال‬ ‫ابن‬ ‫و‬: ‫اند‬‫داده‬ ‫اجازه‬ ‫شب‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫جنازه‬ ‫دفن‬ ‫علما‬ ‫اكثر‬.‫او‬ ‫به‬ ‫ابوبكر‬ ‫تا‬ ‫كرد‬ ‫دفن‬ ‫شبانه‬ ‫را‬ ‫فاطمه‬ ‫همسرش‬ ،‫ابوطالب‬ ‫بن‬ ‫علي‬ ‫بود‬ ‫افتاده‬ ‫اتفاقاتى‬ ‫دو‬ ‫آن‬ ‫بين‬ ‫چون‬ ‫نخواند؛‬ ‫نماز‬. ‫الملك‬ ‫عبد‬ ‫بن‬ ‫خلف‬ ‫بن‬ ‫علي‬ ‫الحسن‬ ‫أبو‬ ،‫القرطبي‬ ‫البكري‬ ‫بطال‬ ‫إبن‬)‫متوفاي‬449‫هـ‬(‫ج‬ ،‫البخاري‬ ‫صحيح‬ ‫شرح‬ ،3، ‫ص‬325، ‫جاحظ‬ ‫از‬ ‫نقل‬ ‫به‬ ‫الحدید‬‫أبي‬ ‫ابن‬)‫متوفاى‬255(‫نویسد‬‫مى‬: ‫فاطمه‬ ‫ناراحتى‬ ‫و‬ ‫شكایت‬)‫غاصبين‬ ‫دست‬ ‫از‬(‫نخواند‬ ‫نماز‬ ‫وى‬ ‫بر‬ ‫ابوبكر‬ ‫كرد‬ ‫وصيت‬ ‫كه‬ ‫رسيد‬ ‫حدى‬ ‫به‬. ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫ا‬ ‫هبة‬ ‫بن‬ ‫الدین‬ ‫عز‬ ‫حامد‬ ‫أبو‬ ،‫المعتزلي‬ ‫المدائني‬ ‫الحدید‬ ‫أبي‬ ‫إبن‬)‫متوفاي‬655‫هـ‬(‫نهج‬ ‫شرح‬ ، ‫ج‬ ،‫البلغة‬16‫ص‬ ،157،1998‫م‬. ‫نویسد‬‫مى‬ ‫دیگر‬ ‫جاى‬ ‫در‬ ‫و‬:‫فاطمه‬ ‫مرگ‬ ‫كردن‬ ‫مخفى‬)‫عليها‬ ‫ا‬ ‫سلم‬(‫و‬ ‫ابوبكر‬ ‫نخواندن‬ ‫نماز‬ ‫و‬ ‫او‬ ‫دفن‬ ‫محل‬ ‫و‬ ‫موارد‬ ‫این‬ ‫اثبات‬ ‫بر‬ ‫روایات‬ ‫زیرا‬ ‫است؛‬ ‫من‬ ‫قبول‬ ‫و‬ ‫تأیيد‬ ‫مورد‬ ،‫است‬ ‫گفته‬ ‫مرتضى‬ ‫سيد‬ ‫كه‬ ‫چه‬ ‫آن‬ ‫هر‬ ‫و‬ ‫عمر‬ ‫دارد‬ ‫بيشترى‬ ‫اعتبار‬ ‫دیگر‬ ‫اقوال‬ ‫از‬ ‫من‬ ‫نزد‬ ‫شيخين‬ ‫بر‬ ‫فاطمه‬ ‫خشم‬ ‫و‬ ‫ناراحتى‬ ‫همچنين‬ ‫و‬ ‫است‬ ‫بيشتر‬ ‫و‬ ‫تر‬‫صحيح‬. ‫ج‬ ،‫البلغة‬ ‫نهج‬ ‫شرح‬16‫ص‬ ،170. ‫شيعه‬ ‫روايات‬ ‫در‬ ‫شبانه‬ ‫دفن‬: ‫و‬ ‫روایت‬ ‫یك‬ ‫به‬ ‫حال‬ ‫عين‬ ‫در‬ ‫اما‬ ‫است؛‬ ‫اجماعى‬ ‫و‬ ‫مشخص‬ ‫شيعيان‬ ‫ميان‬ ‫در‬ ‫طاهره‬ ‫صدیقه‬ ‫وصيت‬ ‫سبب‬ ‫كه‬ ‫چند‬ ‫هر‬ ‫كنيم‬‫مى‬ ‫اشاره‬ ‫سخن‬. ‫نویسد‬‫مى‬ ‫حضرت‬ ‫آن‬ ‫شبانه‬ ‫دفن‬ ‫علت‬ ‫در‬ ‫صدوق‬ ‫شيخ‬ ‫مرحوم‬: ‫پرسيد‬ ‫السلم‬ ‫عليه‬ ‫صادق‬ ‫امام‬ ‫از‬ ‫ابوحمزه‬ ‫بن‬ ‫علي‬:‫فرمود‬ ‫روز؟‬ ‫نه‬ ‫كردند‬ ‫دفن‬ ‫شب‬ ‫را‬ ‫فاطمه‬ ‫چرا‬:‫ا‬ ‫سلم‬ ‫فاطمه‬ ‫نخوانند‬ ‫نماز‬ ‫حضرت‬ ‫آن‬ ‫جنازه‬ ‫بر‬ ‫عمر‬ ‫و‬ ‫ابوبكر‬ ‫تا‬ ‫كنند‬ ‫دفن‬ ‫را‬ ‫وى‬ ‫شب‬ ‫در‬ ‫تا‬ ‫بود‬ ‫كرده‬ ‫وصيت‬ ‫عليها‬. ‫الحسين‬ ‫بن‬ ‫علي‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫جعفر‬ ‫أبو‬ ،‫الصدوق‬)‫متوفاي‬381‫هـ‬(‫ج‬ ،‫الشرایع‬ ‫علل‬ ،1‫ص‬ ،185، ‫گوید‬‫مى‬ ‫عليه‬ ‫تعالى‬ ‫ا‬ ‫رضوان‬ ‫مدارك‬ ‫صاحب‬ ‫مرحوم‬: ‫حضرت‬ ‫آن‬ ‫كه‬ ‫است‬ ‫این‬ ‫اند‬‫كرده‬ ‫نقل‬ ‫موافق‬ ‫و‬ ‫مخالف‬ ‫كه‬ ‫گونه‬ ‫آن‬ ‫عليها‬ ‫ا‬ ‫سلم‬ ‫فاطمه‬ ‫دفن‬ ‫محل‬ ‫بودن‬ ‫مخفى‬ ‫علت‬ ‫محروم‬ ‫پدرش‬ ‫ارث‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫كرده‬ ‫اذیت‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫كه‬ ‫آنان‬ ‫تا‬ ‫كند‬ ‫دفن‬ ‫شبانه‬ ‫را‬ ‫او‬ ‫تا‬ ‫كرد‬ ‫سفارش‬ ‫السلم‬ ‫عليه‬ ‫اميرمؤمنان‬ ‫به‬ ‫نخوانند‬ ‫نماز‬ ‫وى‬ ‫بر‬ ‫بودند‬ ‫كرده‬.
 6. 6. 6 ‫علي‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫السيد‬ ،‫العاملي‬ ‫الموسوي‬)‫متوفاي‬1009‫هـ‬(‫ج‬ ،‫السلم‬ ‫شرائع‬ ‫شرح‬ ‫في‬ ‫الحكام‬ ‫مدارك‬ ،8‫ص‬ ،279 ‫آن‬ ‫وصيت‬ ‫سلم‬ ‫عليها‬ ‫زهرا‬ ‫حضرت‬ ‫شبانه‬ ‫دفن‬ ‫دليل‬ ،‫سنت‬ ‫اهل‬ ‫بزرگان‬ ‫اعتراف‬ ‫و‬ ‫موجود‬ ‫مدارك‬ ‫به‬ ‫توجه‬ ‫با‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫خشم‬ ‫كار‬ ‫این‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫بخوانند‬ ‫نماز‬ ‫اش‬‫جنازه‬ ‫بر‬ ،‫اند‬‫كرده‬ ‫ستم‬ ‫ایشان‬ ‫بر‬ ‫كه‬ ‫افرادى‬ ‫خواستند‬‫نمى‬ ‫كه‬ ‫بود‬ ‫حضرت‬ ‫ساخت‬ ‫جاودانه‬ ‫خلفت‬ ‫غاصبان‬ ‫از‬. ‫السلم‬ ‫عليه‬ ‫عصر‬ ‫ولي‬ ‫حضرت‬ ‫تحقيقاتي‬ ‫مؤسسه‬ ‫از‬ ‫اقتباسی‬
 7. 7. 7 ‫السلم‬ ‫عليه‬ ‫صادق‬ ‫امام‬ ‫منظر‬ ‫از‬ ‫نوروز‬: ‫گوید‬ ‫می‬ ‫ى‬‫ي‬‫معل‬:‫حضور‬ ‫به‬ ‫نوروز‬ ‫صبحگاه‬ ‫در‬ ‫رسيدم‬ ‫السلم‬ ‫عليه‬ ‫صادق‬ ‫امام‬.‫من‬ ‫از‬ ‫حضرت‬ ‫پرسيدند‬:‫؟‬ ‫دانى‬ ‫می‬ ‫چيزى‬ ‫امروز‬ ‫از‬ ‫آیا‬ ‫ى‬‫ي‬‫معل‬ ‫گفتم‬:‫می‬ ‫بزرگ‬ ‫را‬ ‫امروز‬ ‫ایرانيان‬ ‫ليکن‬ ، ‫خير‬ ‫گویند‬ ‫می‬ ‫تبریک‬ ‫همدیگر‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫دارند‬.‫امام‬ ‫فرمودند‬:‫وقایعى‬ ‫سبب‬ ‫به‬ ‫امروز‬ ‫گراميداشت‬ ‫کنم‬ ‫می‬ ‫بازگو‬ ‫تو‬ ‫براى‬ ‫که‬ ‫است‬: "‫نوروز‬"‫از‬ ‫خداوند‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫روزى‬ ‫همان‬ ، ‫باشند‬ ‫خدا‬ ‫بنده‬ ‫که‬ ‫گرفت‬ ‫ميثاق‬ ‫خود‬ ‫بندگان‬ ‫خداوند‬ ‫از‬ ‫غير‬ ‫و‬ ‫نشوند‬ ‫قایل‬ ‫شریک‬ ‫او‬ ‫براى‬ ‫است‬ ‫آزادى‬ ‫روز‬ ‫یعنى‬ ‫؛‬ ‫نکنند‬ ‫عبادت‬ ‫را‬ ‫کسى‬. "‫نوروز‬"‫اولين‬ ‫براى‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫روزى‬ ‫همان‬ ‫روشنایى‬ ‫روز‬ ‫یعنى‬ ‫؛‬ ‫نمود‬ ‫طلوع‬ ‫خورشيد‬ ‫مرتبه‬ ‫است‬ ‫درخشش‬ ‫و‬. "‫نوروز‬"‫بر‬ ‫نوح‬ ‫کشتى‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫روزى‬" ‫جودى‬"‫الهى‬ ‫عذاب‬ ‫از‬ ‫نجات‬ ‫روز‬ ‫یعنى‬ ‫؛‬ ‫نشست‬ ‫است‬. "‫نوروز‬"‫عليه‬ ‫ابراهيم‬ ‫حضرت‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫روزى‬ ‫با‬ ‫مبارزه‬ ‫روز‬ ‫یعنى‬ ‫؛‬ ‫شکست‬ ‫را‬ ‫ها‬ ‫بت‬ ‫السلم‬ ‫است‬ ‫پرستى‬ ‫بت‬ ‫و‬ ‫شرک‬. "‫نوروز‬"‫بر‬ ‫امين‬ ‫جبرئيل‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫روزى‬ ‫همان‬ ‫یعنى‬ ‫؛‬ ‫نمود‬ ‫هبوط‬ ‫آله‬ ‫و‬ ‫عليه‬ ‫ا‬ ‫صلی‬ ‫پيامبر‬ ‫است‬ ‫الهى‬ ‫پيام‬ ‫دریافت‬ ‫روز‬. "‫نوروز‬"‫بت‬ ‫و‬ ‫گرفت‬ ‫دوش‬ ‫بر‬ ‫را‬ ‫السلم‬ ‫عليه‬ ‫على‬ ‫حضرت‬ ‫آله‬ ‫و‬ ‫عليه‬ ‫ا‬ ‫صلی‬ ‫ا‬ ‫رسول‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫روزى‬ ‫همان‬ ‫هاست‬ ‫آلودگی‬ ‫از‬ ‫پاک‬ ‫هاى‬ ‫خانه‬ ‫پيراستن‬ ‫روز‬ ‫یعنى‬ ‫؛‬ ‫ریخت‬ ‫زمين‬ ‫به‬ ‫کعبه‬ ‫بالى‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫قریش‬ ‫هاى‬. "‫نوروز‬"‫محل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫السلم‬ ‫عليه‬ ‫على‬ ‫حضرت‬ ‫آله‬ ‫و‬ ‫عليه‬ ‫ا‬ ‫صلی‬ ‫پيامبر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫روزى‬"‫خم‬ ‫غدیر‬"‫مردم‬ ‫به‬ ‫است‬ ‫ولیت‬ ‫با‬ ‫پيمان‬ ‫روز‬ ‫یعنى‬ ‫؛‬ ‫کرد‬ ‫معرفى‬ ‫اميرمؤمنين‬ ‫عنوان‬ ‫به‬.
 8. 8. 8 "‫نوروز‬"‫می‬ ‫پيدا‬ ‫ظهور‬ ، ‫السلم‬ ‫عليه‬ ‫مهدى‬ ‫حضرت‬ ، ‫آله‬ ‫و‬ ‫عليه‬ ‫ا‬ ‫صلی‬ ‫محمد‬ ‫آل‬ ‫قائم‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫روزى‬ ‫همان‬ ‫اینکه‬ ‫مگر‬ ‫آید‬ ‫نمی‬ ‫نوزوزی‬ ‫هيچ‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫تشکيل‬ ‫اسلمى‬ ‫عدل‬ ‫حکومت‬ ‫و‬ ‫گردد‬ ‫می‬ ‫پيروز‬ ‫عدالت‬ ‫دشمنان‬ ‫بر‬ ‫و‬ ‫کند‬ ‫محمد‬ ‫آل‬ ‫فرج‬ ‫منتظر‬ ‫ما‬)‫السلم‬ ‫عليهم‬(‫است‬ ‫ما‬ ‫شيعيان‬ ‫روزهاى‬ ‫و‬ ‫ما‬ ‫روزهاى‬ ‫از‬ ‫نوروز‬ ‫زیرا‬ ، ‫هستيم‬.‫آن‬ ‫شما‬ .‫داشتند‬ ‫نگه‬ ‫را‬ ‫آن‬ ‫پارسيان‬ ‫و‬ ‫دادید‬ ‫دست‬ ‫از‬ ‫را‬
 9. 9. 9 ‫بعدی‬ ‫برنامه‬: ‫وپنجشنبه‬ ‫چهارشنبه‬2‫و‬3.‫عليها‬ ‫ا‬ ‫سلم‬ ‫زهرا‬ ‫حضرت‬ ، ‫رسالت‬ ‫يادگار‬ ‫يگانه‬ ‫شهادت‬ ‫مراسم‬ ‫آپريل‬ ‫ساعت‬ ‫از‬ ‫مراسم‬ ‫شروع‬20,.‫السلم‬ ‫عليه‬ ‫علی‬ ‫امام‬ ‫مسجد‬ SITE: WWW.IMAMALIMOSKE.DK Email: info@imamalimoske.dk
 10. 10. 10

×