Brochure pilatadvies-final

679 views

Published on

Werk van Pilat Advies

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
679
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
274
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Brochure pilatadvies-final

 1. 1. 1Werk van Pilat AdviesBlijf in beeld
 2. 2. 2Elizabeth Pilat is de nieuwsgierige spilbinnen Pilat Advies. Doelgericht, door-tastend en met veel expertise gaat zij,samen met een krachtig netwerk vanfreelancers, creatief en realistisch aan deslag. De vaak grillige online toepassingenworden benut om creatieve, maar vooralook meetbare en betaalbare campagnesneer te zetten.Sinds 2010 helpt Pilat Advies bedrijven,instellingen en gemeentes op hetgebied van online kanalen, publiciteit enevenementen. Media-aandacht voor eenspeciale gebeurtenis, een nieuwe missieof een noviteit komt niet meer vanzelf.Het bereiken van een groter publiek ofhet vergroten van de interne betrokken-heid vraagt om een goed doordachtecampagne, internetstrategie of eeneigentijds evenement.Wilt u ook in beeldblijven? Bent u op zoeknaar dat podium of diespotlights? Ontbreekthet u echter aan tijd,mankracht of ideeën?Pilat Advies helpt ugraag!
 3. 3. 3Opdracht: Organiseer een bijeenkomstvoor Noordervisie2040 (zie pagina 8) inde Lawei te Drachten.Uitvoering: Met opgestroopte mouwenrealiseerde Pilat Advies in zes weken tijd,een werkcongres met plenaire opening,storytelling, worldcafés, marktplaats,prijsuitreiking en een borrel.Middelen: De praktische organisatie vanhet evenement begon met een digitalevooraankondiging en een wervendeuitnodiging. Daarnaast verzorgde PilatAdvies een bevestiging, bedankmailing,programmaboekje, badges, fotografie,video en een social wall.Resultaat: Ruim 150 deelnemers luister-den, discussieerden en deelden ideeënover de toekomst van het Noorden.Het projectteam van de drie noordelijkeprovincies heeft de inspiratie gebruikt alsinput bij het schrijven van deNoordervisie2040.Noorderstorm - evenementorganisatie
 4. 4. 4Opdracht: Verander het imago van“kabelaar en grondwerker” naar dat van“leverancier van televisie, internet entelefonie”.Uitvoering: Met twee brainstormsessieszijn de kernwaarden, de doelgroepen ende strategie bepaald.Middelen: de brainstormsessies zijnverwerkt tot “moodbords” welke richtinghebben gegeven aan de nieuwepropositie.Resultaat: Een nieuwe slogan, “Kabel-noord brengt plezier en de wereld bij jethuis”. Daarnaast zijn het logo, dehuisstijl en alle communicatie-uitingenmet een team van freelancers gerestyled.Kabelnoord - positionering
 5. 5. 5Opdracht: Creëer voor de Jonge Ondernemers-prijs van Noord-Nederland zoveel mogelijkaandacht op internet.Uitvoering: in 2011 werd met waardevollecontent de fanbase op diverse social mediasnel uitgebouwd. Tijdens de finale van 2012heeft Pilat Advies de on- en offline wereldsamengebracht. Daar werd namelijk een livetwitterstream getoond en we monitordenalle inkomende social media berichten. Dezewerden realtime ingezet bij de vragenrondeen we hebben gemeten welke finalist hetpopulairst was op Twitter.Middelen: Twitter, Facebook, LinkedIn enHootsuite. Social advertising, Twitterwall enmonitoringstools.Resultaat: Een hechte en waardevollefanbase van ruim 2000 volgers, vriendenen connecties. Een interactieve finale avondin 2012.Jonge Ondernemersprijs -communitymanagement
 6. 6. 6
 7. 7. 7Opdracht: Zoek betrokken vakantie-krachten voor de zorg van cliënten metbehulp van online kanalen. Meerspecifiek; zoek verzorgers (in opleiding)met niveau 4 en 5.Uitvoering: Onder de noemer “Alden fande Wâlden” zijn acht cliënten geselect-eerd en begeleid om op een authentiekewijze een video-oproep te doen. “Helpons de zomer door; kom hier werken inde vakantie” was de boodschap. Dezefilmpjes werden om de week uitgezet viadiverse social media kanalen.Vervolgens mocht iedereen stemmen ophet leukste filmpje. Met een heusstempakket konden de cliënten zelfstemmen werven. De 100 jarige meneerBron heeft de stemactie gewonnen metruim 600 voorkeursstemmen!Middelen: videoblogs (Youtube),Twitter, Facebookpagina en -adverenties,e-mailing, stempakket (posters en flyers).Free publicity gekregen bij deLeeuwarder Courant, Telegraaf en VPRO.Resultaat: Het Youtube-kanaal heeftmeer dan 2500 views gekregen en erzijn ruim 50 geschikte kandidaten voorhet vakantiewerk gevonden.De Friese Wouden – online arbeidsmarktcampagne
 8. 8. 8Opdracht: Bouw een community diewil meedenken over de vraag: Hoe zietNoord-Nederland eruit in 2040?Een community is een (virtuele) plek waarmensen met gemeenschappelijkekenmerken samenkomen om elkaar tehelpen met het verwezenlijken van doelen,verwachtingen en activiteiten.Uitvoering: We hebben friskijkers endwarsdenkers gedefinieerd en opgespoord.Vervolgens zijn we diverse discussies gestartwaarop de community kon reageren.De reacties monitorden we en werden inge-bracht als input voor de Noordervisie2040.Middelen: Linkedin, Twitter, Facebook,Youtube en de website.Resultaat: De community met ruim 500leden uit Noord-Nederland liet duidelijkweten dat de rol van de overheid moetveranderen. Deze discussie werd op interneten via bijeenkomsten zoals Noorderstorm(pagina 3) en Noorderlabs gevoerd.Noordervisie2040 -communitymanagement
 9. 9. 9Opdracht: Horizontoer vaart tien dagenmet aanstormend muziek- en theater-talent langs alle Waddeneilanden.Vergroot de naamsbekendheid vandit unieke festival.Uitvoering: Hoe kom je in het nieuws?Door nieuwswaarde te creëren!Daarnaast hebben we journalisten uit-genodigd om mee te varen. Zo kondenzij de sfeer zelf proeven en verwoorden.Middelen: Persberichten, pers-arrangementen en relatiemanagement.Resultaat: In drie weken is er aandachtvoor Horizontoer geweest op 3FM,Omrop Fryslân, Radio 1 en 5. En erstonden artikelen in de Telegraaf,Dagblad van het Noorden, LeeuwarderCourant en regionale media.Horizontoer – publiciteit
 10. 10. 10Ongeveer twee keer per jaar willen we onsuitleven, willen we met ons idealisme ietsterugdoen voor de regio, ons netwerk enonze klanten. Het geeft veel energie ommensen samen te brengen en spraak-makende en informele events te organiseren.Zo organiseerden we in:2011 diverse social media proeverijen en een kerstontbijt voor ZZP’ers.2012 twee sprekerspodiums en een netwerkconcert met het Fries Symfonie Orkest.2013 het derde sprekerspodium in de Blokhuispoort te Leeuwarden.Eigen events
 11. 11. 11Wilt u ook in beeld blijven?Meer aandacht voor uw werk?Bent u op zoek naar dat podium ofdie spotlights? Ontbreekt het u echteraan tijd, mankracht of ideeën?Pilat Advies kent de weg, heeft eenuitgebreid netwerk en geeft uw talenteen podium.Voor meer gedetailleerde informatie,onze social media poster of eenreferentie, neem contact op met:Elizabeth Pilat06 - 47 905 036elizabeth@pilatadvies.nl
 12. 12. 12Social medialinkedin.com/in/elizabethpilattwitter.com/elizabethpilatslideshare.net/elizabethpilatEmailinfo@pilatadvies.nlWebsitewww.pilatadvies.nlTelefoon06 - 47 905 036

×