Your SlideShare is downloading. ×
Agencija prezentacija epa-
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×

Introducing the official SlideShare app

Stunning, full-screen experience for iPhone and Android

Text the download link to your phone

Standard text messaging rates apply

Agencija prezentacija epa-

1,709
views

Published on


0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total Views
1,709
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Agencijazazaštitu životne sredine
 • 2.
 • 3. Osnivanje Agencije
  Vlada Crne Gore je u novembru 2008.godine osnovala Agenciju za zaštitu životne sredine.
  Agencija je organ Ministarstva za zaštitu životne sredine i uređenje prostora.
  Uredba o osnivanju Agencije je objavljena u Službenom listu (Sl. List, br. 68/08 ).
  OsnivanjemAgencijezazaštitu životne sredine stvorili su se uslovi za implementaciju ciljeva i standarda EU u pogledu zaštite životne sredine
 • 4. Uloga Agencije
  Postizanje principa zdravog upravljanja životnom sredinom u Crnoj Gori
 • 5. Ciljevi Agencije
  • Zaštita i unapređenje prirodne sredine u Crnoj Gori za sadašnje i buduće generacije kao osnovni princip održivog razvoja
  • 6. Vršenje transparentne i odgovorne implementacije zakona, propisa i politika u oblasti životne sredine
  • 7. Pružanje pouzdanih i pravovremenih informacija javnosti, nacionalnim i međunarodnim organima o stanju životne sredine u Crnoj Gori
 • Članovi Savjeta Agencije
 • 8. Organizaciona šemaAgencijezazaštituživotnesredine
  Izvršnidirektor
  Pomoćnik direktora za Sektorza monitoring, analizuiizvještavanje
  Pomoćnik direktora za Sektor za izdavanje dozvola
  Glavni ekološki inspektor
  Pomoćnik direktora
  za Sektorzakomunikacijuivođenje informacionog sistema
  Samostalni namještenik I
  Šef službe
  Sektorza monitoring, analizuiizvještavanje
  Sektor za izdavanje dozvola
  Sektorzakomunikacijuivođenje informacionog sistema
  Odeljenje za inspekcijske poslove
  Služba za pravne i finansijske poslove
 • 9. Sektor za monitoring, analizu i izvještavanje
 • 10. Sektor za monitoring, analizu i
  izvještavanje
  • Priprema program monitoringa životne sredine
  • 11. Obavlja aktivnosti vezane za sistemsko mjerenje,ispitivanje i ocjenjivanje indikatora stanja i zagađenja životne sredine
  • 12. Vrši analizu informacija dobijenih na osnovu monitoringaživotne sredine
  • 13. Izrađuje izvještaje o stanju životne sredine
  • 14. Priprema planove i programe zaštite životne sredine
 • Sektorza monitoring analizuiizvještavanje -zaposleni-
  LidijaŠćepanović
  dipl.ing.tehnol.
  rukovodilacsektora
  MrGordana Đukanović
  dipl. ing.neorg. tehnol.
  sci med.nuk.fiz.Nataša Bjelica
  dipl.fizičar
  Irena Tadić
  dipl. ing. neorg. tehnol.
  PhD.Sanja Damjanović
  dipl. fizičar
  Ivana Bulatović
  dipl. biolog
  sci krim. hem.Tatjana Đoković
  dipl. hemičar
  Mr. Aleksandar Božović
  dipling. pomorstva
  Milica Vukčević
  dipl. biolog
  Milena Bataković
  dipl. biolog
 • 15. Sektor za izdavanje dozvola
 • 16. Sektor za izdavanje dozvola
  • Izdaje saglasnost na EIA (procjena uticaja projekata na životnu sredinu)
  • 17. Izdaje saglasnost na izvještaj SEA (strateška procjena uticaja planova i programa na životnu sredinu)
  • 18. Izdaje dozvole za uvoz, tranzit neopasnog otpada i izvoz opasnog otpada
  • 19. Izdaje dozvole za uvoz, tranzit i izvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač, kao i proizvoda koji sadrže iste
  • 20. Izdaje IPPC dozvola (integrisano sprečavanje i kontrola zagađenja)
  • 21. Izdaje CITES dozvole(promet zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta)
  • 22. Izdaje dozvole za promet izvora jonizujućih zračenja
  • 23. Izdaje dozvole za promet hemikalija
  • 24. Izdaje dozvole za sakupljanje, korišćenje,uzgoj,držanje i promet divljih vrsta životinja, biljaka i gljiva
 • Sektor za izdavanje dozvola -zaposleni-
  Dragan Asanović
  dipl. ing.metalurgije
  rukovodilac sektora
  Ilija Radović
  dipl. ing. tehnol.
  Radoman Vukić
  dipl. ing. poljoprivrede
  Sava Vuletić
  dipl. ing. poljoprivrede
  Tamara Brajović
  dipl. biolog.
  Tatjana Boljević
  dipl. biolog
  Iva Kolinović
  dipl. ing. hem. tehnol.
  Vladimir Pavićević
  dipl. biolog
  Tatjana Mujičić
  dipl. ing. tehnol.
  Mr Dragana Žugić
  dipl. ing. metalurg.
 • 25. Sektor za izdavanje dozvola -zaposleni-
  Miloš Kovačević
  sss.ekon. tehničar
  Jelena Mugoša
  dipl. biolog
  Ana Lekić
  dipl. biolog
  Jasmina Janković
  dipl. biolog
  Jovana Žarić
  dipl. biolog
  Milica Milanović
  ing. zaštite živ. sredine
  Boris Nišavić
  dipl. mašinski ing.
  Milena Savović
  dipl. ing. hortikulture
  Slavko Radonjić
  dipl. fizičar
  Stanislava Lazarević
  dipl. biolog
  Danilo Kujović
  bachelor. zaštite živ.sredine
 • 26. Broj izdatih dozvola od početka rada Agencije-1. marta 2009. do 1. januara 2011.
  71ekološkesaglasnostina Elaborate o procjeniuticajanaživotnusredinu
  174dozvolazaprometikorišćenjeizvorajonizujućegzračenja
  486dozvole za tranzit otpada
  663dozvola za tranzit,uvoz i izvoz otpada
  171 dozvole za uvoz otpada
  6 dozvola za izvoz otpada
  33dozvola za promet roba koje sadrže supstance koja oštećuje ozonsbki omotač
  17dozvolazameđunarodniprometugroženihvrstadivljefloreifaune – CITES dozvole
  25dozvola za za sakupljanje i korišćenje,otkup i promet biljaka i životinja
  7dozvolazauvozhemikalija
 • 27. ZABRANJENO ODLAGANJE MATERIJALA
  Odjeljenje za inspekcijske poslove
 • 28. Odjeljenje za inspekcijski nadzor
  • Obezbjeđuje sprovođenje zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti životne sredine
  • 29. Vrši neposredan inspekcijski nadzor
  • 30. Vodi zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru
  • 31. Priprema redovne izvještaje, informacije i analize o radu ekološke inspekcije
  • 32. Uspostavlja saradnju sa opštinama i drugim relevantnim tijelima kao što su: policija, ministarstva, carine, itd. u cilju efikasnijeg sprovođenja zakona
 • Odjeljenje za inspekcijski nadzor -zaposleni-
  Veselinka Zarubica
  dipl. ing. metalurgije
  glavni ekol.inspektor
  Sejdo Đukić
  dipl. ing. tehnologije
  Olivera Radinović
  dipl. ing. metalurgije
  Dragan Raičevič
  dipl. ing. organiz. nauka
  Dejan Filipović
  dipl. biolog
  Vesna Vučinić
  dipl. ing. metalurgije
  Jelena Nikčević
  dipl. biolog
  Đorđije Grdinić
  dipl. menadžer pomor.
  Vesna Bigović
  dipl. fizičar
  Bosiljka Vojičić
  dipl. biolog
  Ilija Gojović
  bachelor hem. tehnol.
  Mladen Bešlić
  dipl. ing. metalur.
  Marija Petričević
  sss tur. tehničar
  Ranka Zarubica
  dipl. biolog
 • 33. RadOdjeljenja za inspekcijske posloveodpočetka rada Agencije, 1.marta 2009.godne do 1.januara 2011.
 • 34. Sektor za komunikaciju i vođenje informacionog sistema
 • 35. Sektor za komunikaciju i vođenje informacionog sistema
  • Uspostavlja i održava kontakte sa medijima i promoviše rad Agencije u javnosti
  • 36. Osmišljava i realizuje kampanje o zastupljenosti pitanja životne sredine u javnosti kao i podrške i poštovanja standarda i propisa
  • 37. Izrađuje i realizuje edukativne programe u svrhu podizanja svijesti o očuvanju životne sredine
  • 38. Neposredna i stalna komunikacija sa međunarodnim organizacijama koje se bave zaštitom životne sredine, posebno Evropskom komisijom za životnu sredinu
  • 39. Kreira sadržaj Web sajta Agencije
  • 40. Vrši aktivnosti vezane za održavanje softvera i hardvera
  • 41. Izdrada i održavanje baza podataka informacionog sistema
  • 42. Uspostavljanje i vođenje informacionog sistema zaštite životne sredine
  • 43. Kontroliše sve postupke vezane za sigurnost, zaštitu i tajnost podataka
 • Sektor za komunikaciju i vođenje informacionog sistema -zaposleni-
  Miroslav Jaramaz
  dipl. ekonomista
  rukovodilac sektora
  Valentina Aranđelović
  dipl. ing. pomor.
  Milena Popović
  spec. app. english
  Mr.Bojan Bašanović
  magistarekonomije i dipl. sociolog
  MilicaRacković
  spec. zaštite ž. sredine
  Jelena Asanović
  vš. ing. računar.
  Jovana Mrvaljević
  spec. app. english
  Mr Svetlana Mišković
  dipl. politikolog
  Helena Đurović
  dipl. matematičar
  Adnan Đečević
  spec. prim. računar.
  Ivan Popović
  dipl.ecc menadžer turizma
  Radomir Simović
  bachelor prim. računar.
  PhD Đulijano Kasteli
  Degree in Phusics and PhD in System and Computer Engin.
  Marko Radović
  spec. app. english
 • 44. Služba za pravne i finasijske poslove
 • 45. Služba za pravne i finansijskeposlove
  Analizira primjenu propisa iz oblasti životne sredine
  Sarađuje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga rada Agencije
  Priprema nacrte akata, objašnjenja i uputstava koje donosi direktor
  Prati implementacije propisa i direktiva Evropske unije
  Vodi Centralnu kadrovsku evidenciju o državnim službenicima i namještenicima
  Vrši poslove koji se odnose na postupanje po zakonu o slobodnom pristupu informacijama
  Vrši druge organizacione, pravne, materijalno-finansijske poslove
 • 46. Služba za pravne i finansijske poslove -zaposleni-
  Zoran Mitrović
  dipl. ekonomista
  rukovodilac službe
  Nikola Golubović
  dipl. pravnik
  Nataša Milić
  sss
  Svetlana Živković

  Dejan Gazivoda
  sss
  Mladen Đuranović
  sss
  Snežana Kepić
  sss
  Milan Jovanović
  sss
  Hristina Ivanović
  sss
  Nikola Božović
  sss
  Nela Vukčević
  dipl. pravnik
  Vladimir Radunović
  sss
  Hamid Šabović
  Dipl. ecc
 • 47. Služba za pravne i finansijske poslove -zaposleni-
  Sandra Kojadinović
  dipl. ecc
  Milena Adžić
  sss
  Nebojša Vasiljević
  sss
  Nada Jovanović
  dipl. pravnik
  Amela Haverić
  Bachelor menadž.za fin. i račun.
  Dražen Škatarić
  sss
  Marina Damjanović
  sss
  Zoran Amidžić
  dipl. industr. menadž.
  Željka Jovović
  dipl. ecc.
  Sonja Vešović
  sss
  Filip Popović
  sss
  Siniša Novaković
  dipl.ecc.
 • 48. Služba za pravne i finansijske poslove -zaposleni-
  Milan Luković
  Bachelor finan. menadž.
  Ivanović Radomir
  Bach. zaštita ž. sredine
  Boban Šćepanović
  bachelor menadž.
  Jelena Čabarkapa
  bach. menadž. turizma
  Radović Branko
  Mašinski tehničar
  Vladimir Madžarović
  sss ptt saobraćaj
  Nikola Ražnatovićdipl. ekonomista – master iz oblasti tur. i ugostiteljstva
  Borko Marković
  sss
  Ivana Popović
  dipl. pravnik
  Dijana Radulović
  dipl. pravnik
  Milica Vujoševićdipl. politikolog
  Jelena Stojanović
  dipl. ekonomista
 • 49. Međunarodnasaradnja
  - saradnja sa WWF-om (Word Wild Fund) i OEBS-om se odvija u dijelu implementacije Arhuske konvencije;
  - sa WWF-om se razvija i saradnja zbog “NATURE 2000”
   
  - saradnja se odvija u vidu izrade inventara gasova po LRTAP Konvenciji (Konvencija o prekogranicnom zagađenju;
  - obukaslužbenikaAgencijenakorišćenjusoftverazaobradupodatakaizsvihsegmenataizoblastiživotnesredine.
  - saradnja sa UNDP-om (United Nations Development Programme) i Ujedinjenim nacijama se odnosi na obuku za korišćenje GIS-a (Geografic information sistem);
  - na projektu razvoja indikatora i razmjeni podataka ( program Milenijumskih razvojnih ciljeva, u organizaciji UNDP-a i Ministarstva inostranih poslova)
   
  WWF i OEBS
  Italijansko ministarstvo zaštite životne sredine, kopna i mora
  UNDP I Ujedinjene nacije
 • 50. Međunarodna saradnja
  - IAEA (Medjunarodna agencija za atomsku energiju) je odgovorna za razvoj medjunarodnih standarda za sigurnost i zaštitu zdravlja, životne sredine i imovine od jonizujućeg zračenja i obezbjedjivanje pomoći državama u izgradnji odgovarajućih mehanizama- procjena i obuka.
  - EK (Evropska Komisija) - Višekorisniči IPA 2007 projektu – Procjena regulatorne infrastrukture na polju nuklearne sigurnosti i zaštite od zračenja u Albaniji, BiH, Makedoniji, Kosovu, Srbiji i Crnoj Gori.
  - EEA - (Europian Environmental Agency) -organizacija EU čija je uloga da obezbijedi pouzdane i nezavisne informacije o životnoj sredini.
  - Saradnja sa Evropskom agencijom za zaštitu životne sredine se ostvaruje velikim dijelom preko Evropske mreže za informisanje i osmatranje životne sredine (Eionet).  
   
  - CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) odnosno, Evropska organizacija za nuklearno istrazivanje, sa sjedistem u okolini Zeneve
  IAEA i EK
  EEA
  CERN
 • 51. MisijaAgencije
  AktivnounaprijeđenjeekološkogstatusaCrne Gore naprofesionalan način, služeći tako prirodi, zdravlju i ekonomskim interesima sadašnjih i budućih generacija, sa vizijom da će Crna Gora biti zemlja u kojoj će se živjeti u harmoniji sa prirodom
 • 52. Svako ima pravo na zdravu
  životnu sredinu