Agencijazazaštitu životne sredine<br />
Osnivanje Agencije<br />Vlada Crne Gore je u novembru 2008.godine osnovala Agenciju za zaštitu životne sredine. <br />Agen...
Uloga Agencije<br />Postizanje principa zdravog upravljanja životnom sredinom u Crnoj Gori <br />
Ciljevi Agencije<br /><ul><li>Zaštita i unapređenje prirodne sredine u Crnoj Gori za sadašnje i  buduće generacije kao o...
 Vršenje transparentne i odgovorne implementacije zakona, propisa i politika u oblasti životne sredine
Pružanje pouzdanih i pravovremenih informacija javnosti, nacionalnim i međunarodnim organima o stanju životne sredine u Cr...
Organizaciona šemaAgencijezazaštituživotnesredine<br />Izvršnidirektor<br />Pomoćnik direktora za Sektorza monitoring, ana...
Sektor za monitoring, analizu i izvještavanje<br />
Sektor za monitoring, analizu i <br />izvještavanje<br /><ul><li>Priprema program monitoringa životne sredine
 Obavlja aktivnosti vezane za sistemsko mjerenje,ispitivanje i ocjenjivanje indikatora stanja i zagađenja životne sredine
 Vrši analizu informacija dobijenih na osnovu monitoringaživotne sredine
 Izrađuje izvještaje o stanju životne sredine
 Priprema planove i programe zaštite životne sredine</li></li></ul><li>Sektorza monitoring analizuiizvještavanje     ...
Sektor za izdavanje dozvola<br />
Sektor za izdavanje dozvola <br /><ul><li>Izdaje saglasnost na EIA (procjena uticaja projekata na životnu sredinu)
 Izdaje saglasnost na izvještaj SEA (strateška procjena uticaja planova i programa na životnu sredinu)
 Izdaje dozvole za uvoz, tranzit neopasnog otpada i izvoz opasnog otpada
 Izdaje dozvole za uvoz, tranzit i izvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač, kao i proizvoda koji sadrže iste
 Izdaje IPPC dozvola (integrisano sprečavanje i kontrola zagađenja)
 Izdaje CITES dozvole(promet zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta)
 Izdaje dozvole za promet izvora jonizujućih zračenja
 Izdaje dozvole za promet hemikalija
 Izdaje dozvole za sakupljanje, korišćenje,uzgoj,držanje i promet divljih vrsta životinja, biljaka i gljiva</li></li></ul>...
Sektor za izdavanje dozvola   -zaposleni-<br />  Miloš Kovačević<br />sss.ekon. tehničar<br />Jelena Mugoša<br />dipl. ...
Broj izdatih dozvola od početka rada Agencije-1. marta 2009. do 1. januara 2011.<br />71ekološkesaglasnostina Elaborate o ...
ZABRANJENO ODLAGANJE MATERIJALA<br />Odjeljenje za inspekcijske poslove<br />
Odjeljenje za inspekcijski nadzor<br /><ul><li>Obezbjeđuje sprovođenje zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti životne s...
 Vrši neposredan inspekcijski nadzor
 Vodi zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru
 Priprema redovne izvještaje, informacije i analize o radu ekološke inspekcije
 Uspostavlja saradnju sa opštinama i drugim relevantnim tijelima kao što su: policija, ministarstva, carine, itd. u cilju ...
RadOdjeljenja za inspekcijske posloveodpočetka rada Agencije, 1.marta 2009.godne do 1.januara 2011. <br />
Sektor za komunikaciju i vođenje informacionog sistema<br />
Sektor za komunikaciju i vođenje informacionog sistema<br /><ul><li>Uspostavlja i održava kontakte sa medijima i promoviše...
Osmišljava i realizuje kampanje o zastupljenosti pitanja životne sredine u javnosti kao i podrške i poštovanja standarda i...
Izrađuje i realizuje edukativne programe u svrhu podizanja svijesti o očuvanju životne sredine
Neposredna i stalna komunikacija sa međunarodnim organizacijama koje se bave zaštitom životne sredine, posebno Evropskom k...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Agencija prezentacija epa-

2,051 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,051
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
157
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Agencija prezentacija epa-

 1. 1. Agencijazazaštitu životne sredine<br />
 2. 2.
 3. 3. Osnivanje Agencije<br />Vlada Crne Gore je u novembru 2008.godine osnovala Agenciju za zaštitu životne sredine. <br />Agencija je organ Ministarstva za zaštitu životne sredine i uređenje prostora.<br />Uredba o osnivanju Agencije je objavljena u Službenom listu (Sl. List, br. 68/08 ).<br />OsnivanjemAgencijezazaštitu životne sredine stvorili su se uslovi za implementaciju ciljeva i standarda EU u pogledu zaštite životne sredine <br />
 4. 4. Uloga Agencije<br />Postizanje principa zdravog upravljanja životnom sredinom u Crnoj Gori <br />
 5. 5. Ciljevi Agencije<br /><ul><li>Zaštita i unapređenje prirodne sredine u Crnoj Gori za sadašnje i buduće generacije kao osnovni princip održivog razvoja
 6. 6. Vršenje transparentne i odgovorne implementacije zakona, propisa i politika u oblasti životne sredine
 7. 7. Pružanje pouzdanih i pravovremenih informacija javnosti, nacionalnim i međunarodnim organima o stanju životne sredine u Crnoj Gori</li></li></ul><li>Članovi Savjeta Agencije<br />
 8. 8. Organizaciona šemaAgencijezazaštituživotnesredine<br />Izvršnidirektor<br />Pomoćnik direktora za Sektorza monitoring, analizuiizvještavanje<br />Pomoćnik direktora za Sektor za izdavanje dozvola<br />Glavni ekološki inspektor<br />Pomoćnik direktora <br />za Sektorzakomunikacijuivođenje informacionog sistema<br />Samostalni namještenik I<br />Šef službe<br />Sektorza monitoring, analizuiizvještavanje<br />Sektor za izdavanje dozvola<br />Sektorzakomunikacijuivođenje informacionog sistema<br />Odeljenje za inspekcijske poslove<br />Služba za pravne i finansijske poslove<br />
 9. 9. Sektor za monitoring, analizu i izvještavanje<br />
 10. 10. Sektor za monitoring, analizu i <br />izvještavanje<br /><ul><li>Priprema program monitoringa životne sredine
 11. 11. Obavlja aktivnosti vezane za sistemsko mjerenje,ispitivanje i ocjenjivanje indikatora stanja i zagađenja životne sredine
 12. 12. Vrši analizu informacija dobijenih na osnovu monitoringaživotne sredine
 13. 13. Izrađuje izvještaje o stanju životne sredine
 14. 14. Priprema planove i programe zaštite životne sredine</li></li></ul><li>Sektorza monitoring analizuiizvještavanje -zaposleni- <br />LidijaŠćepanović<br /> dipl.ing.tehnol.<br />rukovodilacsektora<br />MrGordana Đukanović<br />dipl. ing.neorg. tehnol.<br />sci med.nuk.fiz.Nataša Bjelica<br /> dipl.fizičar<br />Irena Tadić<br />dipl. ing. neorg. tehnol.<br />PhD.Sanja Damjanović<br />dipl. fizičar<br /> Ivana Bulatović<br />dipl. biolog<br />sci krim. hem.Tatjana Đoković<br />dipl. hemičar<br />Mr. Aleksandar Božović<br /> dipling. pomorstva<br /> Milica Vukčević<br />dipl. biolog<br />Milena Bataković<br />dipl. biolog<br />
 15. 15. Sektor za izdavanje dozvola<br />
 16. 16. Sektor za izdavanje dozvola <br /><ul><li>Izdaje saglasnost na EIA (procjena uticaja projekata na životnu sredinu)
 17. 17. Izdaje saglasnost na izvještaj SEA (strateška procjena uticaja planova i programa na životnu sredinu)
 18. 18. Izdaje dozvole za uvoz, tranzit neopasnog otpada i izvoz opasnog otpada
 19. 19. Izdaje dozvole za uvoz, tranzit i izvoz supstanci koje oštećuju ozonski omotač, kao i proizvoda koji sadrže iste
 20. 20. Izdaje IPPC dozvola (integrisano sprečavanje i kontrola zagađenja)
 21. 21. Izdaje CITES dozvole(promet zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta)
 22. 22. Izdaje dozvole za promet izvora jonizujućih zračenja
 23. 23. Izdaje dozvole za promet hemikalija
 24. 24. Izdaje dozvole za sakupljanje, korišćenje,uzgoj,držanje i promet divljih vrsta životinja, biljaka i gljiva</li></li></ul><li>Sektor za izdavanje dozvola -zaposleni-<br />Dragan Asanović<br />dipl. ing.metalurgije<br />rukovodilac sektora<br /> Ilija Radović<br /> dipl. ing. tehnol.<br />Radoman Vukić<br />dipl. ing. poljoprivrede<br />Sava Vuletić<br />dipl. ing. poljoprivrede<br />Tamara Brajović<br />dipl. biolog.<br />Tatjana Boljević<br />dipl. biolog<br /> Iva Kolinović<br /> dipl. ing. hem. tehnol.<br />Vladimir Pavićević<br />dipl. biolog<br />Tatjana Mujičić<br />dipl. ing. tehnol.<br />Mr Dragana Žugić<br />dipl. ing. metalurg.<br />
 25. 25. Sektor za izdavanje dozvola -zaposleni-<br /> Miloš Kovačević<br />sss.ekon. tehničar<br />Jelena Mugoša<br />dipl. biolog<br />Ana Lekić<br />dipl. biolog<br />Jasmina Janković<br />dipl. biolog<br />Jovana Žarić<br />dipl. biolog<br />Milica Milanović<br />ing. zaštite živ. sredine<br />Boris Nišavić<br />dipl. mašinski ing.<br />Milena Savović<br /> dipl. ing. hortikulture<br />Slavko Radonjić<br />dipl. fizičar<br />Stanislava Lazarević<br />dipl. biolog<br />Danilo Kujović<br />bachelor. zaštite živ.sredine<br />
 26. 26. Broj izdatih dozvola od početka rada Agencije-1. marta 2009. do 1. januara 2011.<br />71ekološkesaglasnostina Elaborate o procjeniuticajanaživotnusredinu<br />174dozvolazaprometikorišćenjeizvorajonizujućegzračenja<br />486dozvole za tranzit otpada<br />663dozvola za tranzit,uvoz i izvoz otpada<br />171 dozvole za uvoz otpada<br />6 dozvola za izvoz otpada<br />33dozvola za promet roba koje sadrže supstance koja oštećuje ozonsbki omotač<br />17dozvolazameđunarodniprometugroženihvrstadivljefloreifaune – CITES dozvole<br />25dozvola za za sakupljanje i korišćenje,otkup i promet biljaka i životinja<br />7dozvolazauvozhemikalija<br />
 27. 27. ZABRANJENO ODLAGANJE MATERIJALA<br />Odjeljenje za inspekcijske poslove<br />
 28. 28. Odjeljenje za inspekcijski nadzor<br /><ul><li>Obezbjeđuje sprovođenje zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti životne sredine
 29. 29. Vrši neposredan inspekcijski nadzor
 30. 30. Vodi zapisnik o izvršenom inspekcijskom nadzoru
 31. 31. Priprema redovne izvještaje, informacije i analize o radu ekološke inspekcije
 32. 32. Uspostavlja saradnju sa opštinama i drugim relevantnim tijelima kao što su: policija, ministarstva, carine, itd. u cilju efikasnijeg sprovođenja zakona</li></li></ul><li>Odjeljenje za inspekcijski nadzor -zaposleni-<br />Veselinka Zarubica<br />dipl. ing. metalurgije<br />glavni ekol.inspektor<br />Sejdo Đukić<br />dipl. ing. tehnologije<br />Olivera Radinović<br />dipl. ing. metalurgije<br />Dragan Raičevič<br />dipl. ing. organiz. nauka<br />Dejan Filipović<br />dipl. biolog<br />Vesna Vučinić<br /> dipl. ing. metalurgije<br />Jelena Nikčević<br />dipl. biolog<br />Đorđije Grdinić<br /> dipl. menadžer pomor.<br />Vesna Bigović<br />dipl. fizičar<br />Bosiljka Vojičić<br />dipl. biolog<br /> Ilija Gojović<br />bachelor hem. tehnol.<br />Mladen Bešlić<br />dipl. ing. metalur.<br />Marija Petričević <br /> sss tur. tehničar<br />Ranka Zarubica<br />dipl. biolog<br />
 33. 33. RadOdjeljenja za inspekcijske posloveodpočetka rada Agencije, 1.marta 2009.godne do 1.januara 2011. <br />
 34. 34. Sektor za komunikaciju i vođenje informacionog sistema<br />
 35. 35. Sektor za komunikaciju i vođenje informacionog sistema<br /><ul><li>Uspostavlja i održava kontakte sa medijima i promoviše rad Agencije u javnosti
 36. 36. Osmišljava i realizuje kampanje o zastupljenosti pitanja životne sredine u javnosti kao i podrške i poštovanja standarda i propisa
 37. 37. Izrađuje i realizuje edukativne programe u svrhu podizanja svijesti o očuvanju životne sredine
 38. 38. Neposredna i stalna komunikacija sa međunarodnim organizacijama koje se bave zaštitom životne sredine, posebno Evropskom komisijom za životnu sredinu
 39. 39. Kreira sadržaj Web sajta Agencije
 40. 40. Vrši aktivnosti vezane za održavanje softvera i hardvera
 41. 41. Izdrada i održavanje baza podataka informacionog sistema
 42. 42. Uspostavljanje i vođenje informacionog sistema zaštite životne sredine
 43. 43. Kontroliše sve postupke vezane za sigurnost, zaštitu i tajnost podataka </li></li></ul><li>Sektor za komunikaciju i vođenje informacionog sistema -zaposleni-<br />Miroslav Jaramaz<br /> dipl. ekonomista<br />rukovodilac sektora<br /> Valentina Aranđelović<br />dipl. ing. pomor.<br />Milena Popović<br />spec. app. english<br />Mr.Bojan Bašanović<br />magistarekonomije i dipl. sociolog<br />MilicaRacković<br />spec. zaštite ž. sredine<br />Jelena Asanović<br />vš. ing. računar.<br /> Jovana Mrvaljević<br />spec. app. english<br />Mr Svetlana Mišković<br />dipl. politikolog<br />Helena Đurović<br />dipl. matematičar<br />Adnan Đečević<br />spec. prim. računar.<br />Ivan Popović<br />dipl.ecc menadžer turizma<br />Radomir Simović<br />bachelor prim. računar.<br />PhD Đulijano Kasteli<br />Degree in Phusics and PhD in System and Computer Engin. <br />Marko Radović<br />spec. app. english<br />
 44. 44. Služba za pravne i finasijske poslove<br />
 45. 45. Služba za pravne i finansijskeposlove<br />Analizira primjenu propisa iz oblasti životne sredine<br />Sarađuje u izradi zakonskih i podzakonskih propisa iz djelokruga rada Agencije<br />Priprema nacrte akata, objašnjenja i uputstava koje donosi direktor<br />Prati implementacije propisa i direktiva Evropske unije<br />Vodi Centralnu kadrovsku evidenciju o državnim službenicima i namještenicima<br />Vrši poslove koji se odnose na postupanje po zakonu o slobodnom pristupu informacijama<br />Vrši druge organizacione, pravne, materijalno-finansijske poslove<br />
 46. 46. Služba za pravne i finansijske poslove -zaposleni-<br />Zoran Mitrović<br />dipl. ekonomista<br />rukovodilac službe<br />Nikola Golubović<br />dipl. pravnik<br />Nataša Milić<br /> sss<br />Svetlana Živković<br /> vš<br />Dejan Gazivoda<br /> sss<br /> Mladen Đuranović<br /> sss<br />Snežana Kepić<br /> sss<br />Milan Jovanović<br />sss<br /> Hristina Ivanović<br /> sss<br />Nikola Božović<br />sss<br />Nela Vukčević<br /> dipl. pravnik<br />Vladimir Radunović<br /> sss<br />Hamid Šabović<br />Dipl. ecc<br />
 47. 47. Služba za pravne i finansijske poslove -zaposleni-<br />Sandra Kojadinović<br />dipl. ecc<br />Milena Adžić<br />sss<br /> Nebojša Vasiljević<br />sss<br />Nada Jovanović<br />dipl. pravnik<br />Amela Haverić<br />Bachelor menadž.za fin. i račun.<br />Dražen Škatarić<br />sss<br />Marina Damjanović<br />sss<br />Zoran Amidžić <br /> dipl. industr. menadž.<br />Željka Jovović<br />dipl. ecc.<br />Sonja Vešović<br />sss<br />Filip Popović<br /> sss<br />Siniša Novaković<br /> dipl.ecc.<br />
 48. 48. Služba za pravne i finansijske poslove -zaposleni-<br />Milan Luković<br />Bachelor finan. menadž.<br />Ivanović Radomir<br />Bach. zaštita ž. sredine<br />Boban Šćepanović<br /> bachelor menadž.<br />Jelena Čabarkapa<br />bach. menadž. turizma<br />Radović Branko<br />Mašinski tehničar<br />Vladimir Madžarović<br />sss ptt saobraćaj<br />Nikola Ražnatovićdipl. ekonomista – master iz oblasti tur. i ugostiteljstva<br /> Borko Marković<br /> sss<br />Ivana Popović<br />dipl. pravnik<br />Dijana Radulović<br />dipl. pravnik<br />Milica Vujoševićdipl. politikolog<br />Jelena Stojanović<br />dipl. ekonomista<br />
 49. 49. Međunarodnasaradnja<br />- saradnja sa WWF-om (Word Wild Fund) i OEBS-om se odvija u dijelu implementacije Arhuske konvencije;<br />- sa WWF-om se razvija i saradnja zbog “NATURE 2000”<br /> <br />- saradnja se odvija u vidu izrade inventara gasova po LRTAP Konvenciji (Konvencija o prekogranicnom zagađenju;<br /> - obukaslužbenikaAgencijenakorišćenjusoftverazaobradupodatakaizsvihsegmenataizoblastiživotnesredine. <br />- saradnja sa UNDP-om (United Nations Development Programme) i Ujedinjenim nacijama se odnosi na obuku za korišćenje GIS-a (Geografic information sistem);<br />- na projektu razvoja indikatora i razmjeni podataka ( program Milenijumskih razvojnih ciljeva, u organizaciji UNDP-a i Ministarstva inostranih poslova)<br /> <br />WWF i OEBS<br />Italijansko ministarstvo zaštite životne sredine, kopna i mora<br />UNDP I Ujedinjene nacije<br />
 50. 50. Međunarodna saradnja<br /> - IAEA (Medjunarodna agencija za atomsku energiju) je odgovorna za razvoj medjunarodnih standarda za sigurnost i zaštitu zdravlja, životne sredine i imovine od jonizujućeg zračenja i obezbjedjivanje pomoći državama u izgradnji odgovarajućih mehanizama- procjena i obuka.<br />- EK (Evropska Komisija) - Višekorisniči IPA 2007 projektu – Procjena regulatorne infrastrukture na polju nuklearne sigurnosti i zaštite od zračenja u Albaniji, BiH, Makedoniji, Kosovu, Srbiji i Crnoj Gori. <br />- EEA - (Europian Environmental Agency) -organizacija EU čija je uloga da obezbijedi pouzdane i nezavisne informacije o životnoj sredini.<br />- Saradnja sa Evropskom agencijom za zaštitu životne sredine se ostvaruje velikim dijelom preko Evropske mreže za informisanje i osmatranje životne sredine (Eionet).  <br /> <br /> - CERN (Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire) odnosno, Evropska organizacija za nuklearno istrazivanje, sa sjedistem u okolini Zeneve<br />IAEA i EK<br />EEA<br />CERN<br />
 51. 51. MisijaAgencije<br />AktivnounaprijeđenjeekološkogstatusaCrne Gore naprofesionalan način, služeći tako prirodi, zdravlju i ekonomskim interesima sadašnjih i budućih generacija, sa vizijom da će Crna Gora biti zemlja u kojoj će se živjeti u harmoniji sa prirodom<br />
 52. 52. Svako ima pravo na zdravu <br />životnu sredinu<br />

×