maart 2002 jaargang 13 nr. 66
booosting
                                       ...
r
  Door het rolluik, wanneer de zonroetreding dit toelaat,
  op te trekken wordt toch een hoge transparante gevel
  ...
i .••.•.•,•••        0  n t wi k k eli n 9 I ~

  Conce~t~eel                 Ontwl kkelen vs
 ...
Roestvast staal
       R eagerend op een trend om te ontwerpen met mooie materialen met onderscheidende uitstraling ...
•                                                    ,

       ...
r                                                      ,
  FeNB...
•                                                        ,
    ...
Booosting scenario's voor                bouwinnovatie
Booosting is opgericht in 1988 uit onvrede over de ...
•                                                      ,
  Verslag...
r                                                             ...
•                                                          ,
  ...
•                  _:uUi.WiiU._
                                •  part...
•                                                             ...
,
                 Booosting           nieuws


       Onderzoek            ...
•                                                      ,

      ...
,
                           Uni t - a anp a s sin gen De in het programma
           ...
Booosting nieuwsbrief 66 (Mrt 2002)
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Booosting nieuwsbrief 66 (Mrt 2002)

808 views

Published on

In deze nieuwsbrief:

AANKONDIGING
01 de variabele klimaatgevel
05 ifd commercieel

VERSLAG
07 kajima europe
09 ifd in uitvoering

NIEUWS
03 productontwikkeling: development by addition
04 roestvast staal
13 wat is mooi
14 onderzoek xx architecten
15 de meeuw

BOOOSTING
04 antwoordkaart
08 scenario's
11 agenda, colofon
12 participanten

Voor meer nieuws: www.booosting.nl

Published in: Technology, Travel
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
808
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Booosting nieuwsbrief 66 (Mrt 2002)

 1. 1. maart 2002 jaargang 13 nr. 66 booosting , van het werkb ezoek aan de nieuwe faculteit Bouwkunde op dinsdag 12 maart 2002 van 15.00 tot 19.00 uur De variabele klimaatgevel van de nieuwe faculteit bouwkunde TUle De nieuwe variabele klimaatgevel van de nieuwe faculteit Bouwkunde van de TU Eindhoven is eeI;l bijzondere gevel. Er is veel onderzoek gedaan naar de bouwfYsische aspecten van de gevel, de energieprestatiecoëfficiënt en temperatuuroverschrijdingsberekeningen van enkele ruimten. Het plan voor de herhuisvesting van de facu lteit Bouwkunde van de TU Eindhoven heeft een aantal specifieke aspecten die van invloed zijn op het thermisch comfort in de ruimten. Zo hebben de verdiepingen een bruto hoogte van 5,4 meter, is de vertrekdiepte groot (min imaal ca. 10 meter) en dient de gevel volledig transparant uitgevoerd te worden. Met deze hoge transparantie wordt een hoge daglichtfactor gerealiseerd, ook voor de verder van de gevel gelegen werkplekken. transparante gevel klimaatgevel Bij een transparante gevel Andere mogelijkheden zijn is de zontoetreding een een tweedehuidfaçade of een belangrijk aandachtspunt. klimaatgevel, waarbij de Vanwege de hoogte van het buitenzonwering beschermd gebouwen de daarmee tegen windinvloeden en gepaard gaande hoge wind- toch wordt voorkomen dat belastingen is - hier een de bij de zonwering ont- buitenzonwering niet toe- stane warmte naar binnen- pasbaar. treedt. Hier is echter gekozen voor een variabele klimaatgevel. De variabele klimaatgevel bestaat uit een transparante gevel met daarachter een screen. Op circa twee meter van de gevel wordt aan de binnenzijde een rolluik aangebracht dat tot twee meter boven het vloerpeil omlaag gelaten kan worden. Afzuiging van deze variabele klimaatgevel vindt plaats tussen het screen en het rolluik. Met het tolluik wordt beoogd alle opstijgende warmte aan weerszijden van de zonwering achter de gevel op te vangen en toch voldoende daglichttoetreding en uitzicht te handhaven. Door het openlaten van het onderste deel kan gewoon naar buiten gekeken worden . • atrium L .J
 2. 2. r Door het rolluik, wanneer de zonroetreding dit toelaat, op te trekken wordt toch een hoge transparante gevel gerealiseerd. 15:00 Ontvangst in collegezaal 2, T U Eindhoven 15:10 Els Zijlstra, vice-voorzitter Booostingl directeur Materia, welkomstwoord 15:15 Bert Dirrix, architect Diederen Dirrix Van WijlickArchitecten over 'Het concept en de aanbesteding' 15:45 Martijn Vercammen, adj. directeurl adviseur bouwakoestiek Adviesbureau Peutz & Ass. over 'De ontwikkeling van het gevelconcept en de proeven in de klimaatkamer' 16:15 Rondleiding door de nieuwe faculteit <= 17:15 Herman Rikhof, directeur bedrijfSvoering TUle '" > als opdrachtgever en kritische gebr uiker over 'De budgetbewaking' <= Q) 17:30 Tegenlezing door Paul Rutten, TUle - Fago over 'De verdringingsventilatie' N '-- o 18:00 Discussie onder leiding van Jouke Post, o > TUle Bouwtechnologie/directeur XX architecten 18:30 Borreltje 19:00 Slot Geïnteresseerd in deelname? Inschrijving via deze antwoordkaart. a n t W 0 gevel panelen .... , , "- "- ,, , Q) ." N ." '-- o o <= Q) > Q) 0> Q) Q) .0 .0 ::> ." Q) ." Q) <= V> '-- o o ." I ... ------ I Ll._~ .J
 3. 3. i .••.•.•,••• 0 n t wi k k eli n 9 I ~ Conce~t~eel Ontwl kkelen vs 'Development by Addition' In de bouw wordt wel gesproken over sluipinnovaties. De veranderingen gaan geleidelijk en traag. Bovendien gaat het vaak om veranderende fun ctionele eisen op gebouwniveau waarop wordt ingespeeld door het bestaande te handhaven en daar vervolgens iets aan toe te voegen. De spouwmuur was er al, sinds de energiecrisis stoppen we er isolatie in. H et is opmerkelijk dat men in landen waar de spouwmuur niet gangbaar was (bijna overal) toch niet tot een spouwoplossing is gekomen. In die landen heeft men isolatie buiten ofbinnen aan de traditionele massieve constructie toegevoegd. D at geeft te denken. De 'skeletbouw (kolommen met vloeren) als flexibele oplossing' besto nd al sinds Le Corbusiers 'Domino' hu is (191 4), maar in de 20 e eeuw zijn er steeds meer installaties bijgekomen en moesten we leidingen kwijt. Die hingen we dus onder de vloer en we dekten deze af met vaak fo ei lelijke plafonds. Projectontwikkelaars zien die vreemd genoeg, inm iddels als onderdeel van de kantooruitstraling. Een beetje kantoor moet kennelijk zo' n lel ijk plafond hebben. In menig project worden er ook nog leid ingen bovenop de vloer aangebracht afgewerkt met een verhoogde vloer. Inmiddels hangt ca. 35% van de bouwkosten onder de vloer ofligr erop zonder dat we op het idee zijn gekomen om weer eens vanaf nul integraal na te denken. 'D evelopment by addition ' dus! Al leen vanuit het concepruele denken is een doorbraak te verwachten. De vraag dringt zich op wie dat als zijn taak zou moeten zien in de versnipperde markt d ie 'bouwwereld' heet. De industrie die de belangrijkste R&D-taken uitvoert, heeft meestal slechts een deelbelang. De baksteenfabrikant denkt op zijn gunstigst na over verbeteringen in de vetwerking van bakstenen, over het voorkomen va n uitbloei en wellicht over energieopvang in de gevel. Een integrale benadering van uit het gebouw geredenee rd over het gebruik, het ontwerp, de bouweffi ciency, het comfort etc. is voor hem een 'ver van m'n bed show'. De overheid, de BV Nederland, zo u een nadrukkelijke ro l in met name lange termijn ontwikkelingen kunnen spelen, maar zij laat het aan het op de korre termijn gerichte bedrij fs leven over. Dat kan dus niks worden. De aannemer, die het product 'gebouw' levert en daarin de grootste materiële toegevoegde waarde heeft, zou die rol kunnen velvullen. Slechts weinig aannemers hebben echter voldoende strategisch vermogen en opereren reactief in plaats van pro-actief. De architect als leverancier va n de grootste immateriële roegevoegde waarde zou hierin een nieuwe rol kunnen opeisen. Dat vraagt wel ottl visie en sta ndvastigheid. D e vraag is of die er in voldoende mate is. Catalogusbouwers werpen zich inmiddels ook op als vernieuwer en ook aa n de co nsumentenkant (b ijvoo rbeeld IKEA) zijn er initiatieven. Menig architect verfoeit deze ontwikkeling, maar je kunt hem niet ontkennen. U it verni euwin gsoogpunt is het zelfs een interessante ontwikkeling. IKEA heeft immers veel meer versta nd van de wensen van de co nsument dan de bouwen op een dergelijke schaal blijkt het toch ook mogelijk in R&D te investeren. Is Booosting eigen lijk in potentie niet al een soort R&D-afdeling van de 'BV Nederland , divisie Bouw') Ik denk va n wel! In ieder geval heeft Booosting altijd al een rol als broedplaats en vliegwiel voor conceptuele vernieuwingen vetv uld. Missch ien moet de directie van de BV Nederland maa r eens wat budget vrij gaan maken, zodat we met elkaar structureel co ncepten kunnen gaan genereren. Jos Lichtenberg, Voorzitter Booosting I directeur A + Bureau voor bouwproductontwikkeling
 4. 4. Roestvast staal R eagerend op een trend om te ontwerpen met mooie materialen met onderscheidende uitstraling en gericht op een algemeen streven naar duurzaam bouwen hebben Bouwen met Staal, C UR, NCC, SBR en TNO, het publicatiepakket Roestvast staal in de bouw samengesteld. Alle tot dan toe beschikbare en relevante informatie is gebundeld en velwerkt tot één pakket. Voor verschillende beroepsgroepen, architecten, constructeurs, aannemers /producenten, eigenaren/gebouwbeheerders zijn aparte brochures gemaakt. Een CD -rom bevat de info rmatie uit alle brochures en oorspronkelijke T N O - rapporten die ten grondslag lagen aan deze uitgave. D e cd is aan de hand van trefWoorden eenvoudig te raadplegen. D e publicatie is een wegwijzer bij de keuze van roestvast staal voor de constructie of afwerking van gebouwen en civiele constructies. H et heeft als doel meer inzicht te verschaffen in de eigenschappen, toepassingen en verschillende soorten roestvast staal. Ook de bouwlYsische aspecten en de detaillering van de diverse toepassingen worden behandeld. Kosten brochure: € 34; kosten pakket (incl. cd): € 133,87. ? info en bestellen Bouwen met Staal Arend Do/sma T 010-411 5070 E arend@bouwenmetstaaJ.nl ~ NAAM BEDRIJ F AD RES POSTCODE WOONPLAATS TELEFOO N E- MAIL Booosting o komt op dinsdag 12 maart naar de nieuwbouw van faculteit Bouwkunde T Ule Postbus 596 van 15.00 tot 19.00 uur met personen. (ziepag 01-02) o komt op dinsdag 16 april naar de bijeenkomst 'IFD Commercieel' 2600 AN Delft van 15.00 tot 18.30 uur te Spijkenisse met personen .. (zie pag. 05-06) o wil graag aansluiten op het Internet-netwerk van Booosting (AVAl (www.OOO.nl/booosting). o ontvangt graag informatie over participatie bij Booosting. .J
 5. 5. • , IFD commercieel De trefWoorden van deze middag zijn IFD- bouwsystemen en commercie. Een aantal bedrijven maakt het zich eigen om, vanuit IFD, nieuwe commerciële kansen te creëren in hun organisatie en uitvoering van projecten. Deze middag bezoeken wij de nieuwbouw van het metrostation 'De Akkers' te Spijkenisse, onderdeel van de nog in aan bouw zijnde Rotterdamse Beneluxlij n. Maarten Struijs, projectarchitect van 'De Akkers', geeft de aftrap. Hij zal het ontwerp van het metrostation toelichten, Daarin zal ook het uitloopspoor worden bezocht waarvoor Van Dam, fabriek van plaatwerken, de voorgemonteerde geluidsschermen heeft gel everd. 'Van Dam onderscheidt zich als toeleveran cier door op een innovatieve wijze met het ontwerp van de architect om te gaan' aldus Dirk Groeneve/d, algemeen directeur van Van Dam. Dankzij haar IFD- gerichte benadering heeft Van Dam opdracht gekregen voor het ontwikkelen, maken, leveren en monteren van geluidschermen voo r de Beneluxlijn. Met behoud van het architectonisch ontwerp, is de montagewij ze voor deze projecten op zijn kop gezet. In plaats van het in het werk opbouwen van de schermen is gekozen voor een geprefabriceerde constructie. Hierdoor werd de montage op 9 meter hoogte zodani g vereenvoudigd dat het totale kostenplaatj e binnen het budget paste. L
 6. 6. r , FeNB2 is een bedrijf dat projecten realiseert op basis van het staalfram ebouwsysteem van Corus. Door het toepassen van een staalbouwsysteem weet Nico Bresser van FeNB2 de voordelen van lichte bouwsystemen te benutten en nadelen van co nventionele lichte afbouwsystemen (warmte- accumulerend vermoge n, geluidsisolatie) te voorkomen. Volgens H ans de Goeje, directeur Ontwerp en Onderzoek van BSN (Buildings Systems the Netherlands) gaat het bij BSN 0&0 om 2 dingen: het (door)ontwikkelen van een IFD bouwsysteem en de ontwikkeling van een procesbeheersingsrool. Hun IFD benadering gaat verder dan een bouwsysteem alleen. In die zin vo rmt het IFD bouwsysteem een onderdeel van ee n (nog te vormen) industrieel rotstandkomingsproces van bouwwerken. D e 'I' van Industrieel krijgt hiermee een zware lading: niet allee n industrieel vervaardigde bouwelementen, maar vooral een industrieel proces met als kenm erken: transaparantie, voorspelbaarheid, beheersing. PRO G RAM MAP ROG RAM MAP ROG RAM M A 15:00 Ontvangst in wijkgebouw de Stuw te Spijkenisse 15:15 Maarten Struijs, architect Gemeentewerken Rotterdam 'Het onrwerpen van Civiele werken' 15:35 Di1'k G1'oeneveld, technisch directeur Van Dam fabriek van plaarwerken 'De commerciële interpretatie van het onrwerp' 15:55 Nico Bresse1'van FeNB2 'Staal.&amebouw in het voordeel' 16:15 Hans ik Goeje, directeur Onderzoek en Onrwikkeling Building Systems the Netherlands over 'Procesbeheersing' 16:40 Naar Uidoopspoor 'De Akkers', bekijken van de geluidsschermen 17:15 Tegenlezing door Michiel Cohen, Cepezed 17:30 Discussie 18:00 Borrel 18:30 Tijd om naar huis te gaan U bent van harte welkom! L Geïnteresseerd in deelname? Inschrijving via de antwoordkaart. .J
 7. 7. • , Bezoekvers l ag 21 juni 2001 bij Kajima Europe ten kantore van Lucent te Hilversum De veelzijdigheid van een Japanse contractor Wanneer we mer Booosring op bezoek gaan bij een aannemer en onder andere gaan praren over beron dan moer er roch wel iers bijzonders aan de hand zijn. En dar bleek ook zo re zijn rijdens her bezoek aan her groorschalig gerenoveerde Lucenr-gebouw re Hilversum. Prof Bennenk (TUE) gaf in zijn openingslezing, die klonk als een spannend jongensboek, aan war er mer zelf verdichrend beron bereikr kan worden. Her is daarin mogelijk zeer fijne derailleringen aan re brengen. Bovendien kunnen onwaarschijnlijke srerkres mer zelfverdichrende beronkwalireiren bereikr worden, ror specifieke srerkres in de buurr van sraal roe!! De rechniek is door Kajima in Japan onrwikkeld maar neemr nu juisr in ons land een grore vluchr. Vervolgens gaf Ed de Roo een beeld van de organisarie van Kaj ima. Her moederbedrijf Kajima Corporarion legr zich vooral roe op her onrwikkelen, onrwerpen en bouwen voo r derden en is mer een jaarlijkse omzer va n ca. 30 miljard gulden wereldwijd acrief. Inreressanr is daarbij dar zij in eigen huis nieuwe bouwrechnologieën en -producren onrwikkelr om die vervolgens zelf in de gebouwde omgeving roe re passen, ofrewel indusrrieel bouwen in de prakrijk. R&D is dan ook core-busin ess voor Kajima. Kajima werkr in Europa vooral voor inrernarionals als bijvoorbeeld Lucenr, Sony en Mazda. Voor een aanral opdrachrgevers werkr Kajima wereldwijd, vandaar dat het bedrijf hiervoor mondiale accounrmanagers heefr. Kajima is in Nederland nog beperkt verregenwoordigd maar wil verder groeien in ons land. Momenreel richt zij zich vooral op het projecrmanagemenr en besteedt de aangenomen projecten vrijwel geheel uit, waardoor grote projecren aangenomen wo rden. Het Lucenr-gebouw in Hilversum is hier een voorbeeld van. In dit grootschalige herinrichtingsprojecr is een nieuwe kantoorconcept ingevoerd dat in een uitgebreide rondleiding door her enorme gebouw bekeken is. De architect jan Bissen van Saarberg & Van der Scheer Architecren lichtte roe dat met het onrworpen T-vormige kanroorinrichtings- concepr dat invenrief gebru ik maakr van schui fdeure n, een max imu m aan werkplekken per m' gerealiseerd kan worden . Daarbij laar d ir concept zich in vrijwel elk willekeurig kanroorgebouw oprimaal inpassen. Dir vormde een dankbaar aangrijpingspunr voor de slotspreker Rainer Bul/horst. Wanr war is de speelruimte die je als architect moet hebben om een zo goed mogelijk gebouw, zowel uiterlijk als innerlijk, te realiseren. Hoewel Rainer zichzelf als Booostinglid diskwalificeerde om een tegen lezing re geven, bleek hij nochtans uirstekend in staat een stevige d iscussie te forceren russen de ca. 40 aanwezigen over de rol en veranrwoordelijkheden van arch itecren en opdrachtgevers bij al dan niet ge-ûchtsbepalende gebouwen. Inclusief de aangeboden borrel vormde dit een uitstekende afsluiting van een zeer inreressanre bijeenkomsr. Harm Boomsma, Algemeen bestuurslid L .J
 8. 8. Booosting scenario's voor bouwinnovatie Booosting is opgericht in 1988 uit onvrede over de slechte aansluiting tussen ontwerp- en bouwpraktijk. Op initiatief van een aantal ontwerpers werd contact gezocht met ontwikkelaars en fabrikanten van bouwproducten om gezamenlijk het ontwerp, de ontwikkeling en het onderzoek te bevorderen van prefabriceerbare bouwcomponenten. Het was een succesvol initiatief. Tegenwoordig brengt Booosting alle bouwdisciplines bij elkaar om industriële, innovatieve en intelligente technieken en processen te ontwikkelen voor de bouwwereld. Aan de ene kant worden producten steeds meer op maat gemaakt. Deze projectgebonden productontwikkeling lijkt een teken van deze tijd (veel geld, tijd en ruimte). Aan de andere kant betekent deze schaalverkleining voor de projectongebonden productontwikkeling (standaardproducten) een toenemende noodzaak tot flexibilisering voor de industrie. Booosting fungeert daarbij als een platform om alle bouwdisciplines te informeren, prikkelen en inspireren. Aanvullend op de drie genoemde pijlers ontwerp, ontwikkeling en onderzoek hanteert Booosting een zestal scenario's waaraan zij haar activiteiten relateert: (0 Co mplo t I Booosti ng i s een complot tussen ontwerper en producent Ontwerpers, bouwers, industrie en leveranciers binnen Booosting streven gezamenlijk naar beter ontworpen producten en beter produceerbare ontwerpen. Hiertoe wordt bijgedragen door maandelijkse bedrijfsbezoeken, projectexcursies en informele tafelgesprekken. (e Branchevreemd I Booosting kijkt verder dan haar bouwneus is Om allerlei bronnen en mogelijkheden te onderzoeken en wellicht in te schakelen, organiseert Booosting excursies en bijeenkomsten bij bedrijven aan de rand van de bouw. Bijvoorbeeld NOB Decorproductie, WE Wagenbouw, Kantoor op wielen, Scheepswerf van der Giessen-de Noord. (9 Internationaal I Booosting i s grensoverschrijdend Booosting wil een internationaal netwerk opbouwen. Zoekt samenwerking met diverse buitenlandse organisaties die ook innovatief zijn op het producten, discussies, en verslagen van bijeenkomsten. De website www.booosting.nl is een platform voor informatie, inspiratie en irritatie. Leden kunnen hier interactief hun bijdrage leveren, ideeën ventileren, oplossingen genereren en discussiëren. (0 Alert I Booosting is actueel en kritisch Via publicaties (o.a. het vakblad Detail in Architectuur), symposia, tentoonstellingen, juryzittingen ete. wordt de bouw- en ontwerppraktijk ter zowel de esthetische als de technische kwaliteit. De brede en gedifferentieerde kennis en ervaring bij Booostingieden kunnen worden aangewend om bedrijven en overheid te adviseren. Daartoe is een structuur ontwikkeld waarbinnen alle leden in staat worden gesteld hun expertise in te brengen. Hiervan heeft Schiphol onlangs nog gebruik gemaakt inzake de uitbreiding met de J-pier.
 9. 9. • , Verslag bouwuitvoering IFD kantoor van ABT Delft en Damen Consultants - Delftechpark te Delft. anno 2001 I FD . ln uitvoering ••• Ontwerp Het ontwikkelen van een gebouw vanuit de IFD-gedachte (industrieel, flexibel en demontabel- bouwen) vraagt om een zorgvuldige en .op innovatie gerichte samenwerking tussen alle betrokken partijen vanaf het begin van het ontwerpproces. Het ontwerpen van nieuwe bouwsystemen met een integrale duurzaamheid, zoals ABT en Damen consultants die voor ogen hebben, kost tijd omdat de strikte eisen t.a.v. flexibiliteit, demontage en industriële efficiency gecombineerd moeten worden met een lange levensduur, laag energieverbrui k en de gebruikelijke eisen van het bouwbesluit. Daarnaast zijn er de traditionele toetsingskaders op het gebied van functionaliteit, constructie en esthetiek. Constructie [januari-april 2001] T ijdens de uitvoering komen de voordelen van industriële efficiency al gauw naar voren. Het speciaal ontwikkelde constructiesysteem bestaat uit drie geprefabriceerde standaardelementen; lange TT- betonnen vloerelementen, betonnen kolommen en met betongevulde HE-A liggers. Dankzij toepassing van stalen knooppunten en de speciale vloerelementen wo rden traditionele natte knopen en druklagen op de vloeren uitgesloten. Doordat de stalenknooppunten al tijdens het productieproces aan de betonnen kolommen worden gemaakt, ontstaat bovendien een veel grotere maatvastheid. Een praktisch volledig droge en daardoor snelle montage van het casco wordt mogelijk. " i: Gevel systeem [mei -august us 2001] De binnenste gevel van het kantoorgebouw bestaat uit modulair opgebouwde gevel met open, half open en gesloten houtenframes die onderling uitwisselbaar zijn. Om de constructie niet te grof te maken zijn geïsoleerde gevelelementen ontwikkeld die zonder stijl gekoppeld kunnen worden. L .J IJ
 10. 10. r , Tijdens de uitvoering brengt een kraan de prefab-elementen tot vlak voor de juiste plek. Na het rondom aanbrengen van zwelband kan het element eenvoudig gepositioneerd worden en aan het casco bevestigde aluminium T-profiel worden vastgeschroefd. De koppeling van elementen onderling gebeurt met een aluminiumstrip aan de buitenzijde en een lat van berkenfineer aan de binnenzijde. Op deze berken lat kunnen later de binnenwanden worden aangesloten . .-' De buitenste gevel zorgt voor het ontstaan van een tweede huidfaçade. Deze gevel van enkel glas wordt op een afstand van 600 mm via stalen consoles aan het casco bevestigd. Dit glazen buitenblad functioneert als regenscherm en zorgt voor afbouw van de windbelasting in de spouwruimte (drukvereffening). Doordat bewust gekozen is om deze glasgevel tot zijn essentie terug te brengen, werd een eenvoudige detaillering mogelijk. Het beglazingsysteem komt direct voort uit de kassenbouw. Minimale aluminium profielen, gehard glas en rubberen afdekstrips zorgen voor een lichte en efficiënte oplossing. Bovendien kan het systeem in hoog tempo gemonteerd worden. Afbouw [juni -november 2001J De afbouwfase van het kantoor is in juni 2001 begonnen. Ook hier is plaats voor nieuwe systemen. Zo wordt een nieuwe compurervloer met stalenvloertegels roegepast, waarbij de gebruikelijke hoogte van 150/200 mm is teruggebracht rot 90 mmo Afbouwelementen als verlichting en akoestische panelen kunnen eenvoudig aan het casco worden bevestigd, omdat in de beronnen vloerelementen reeds bij fabricage kunststof bevestigingsblokjes zijn aangebracht. Bouwen vanuit de IFD-gedachte vraagt net als in de ontwerpfase, om een productie en uitvoering waarbij alle betrokken partijen nauw samenwerken en bereidt zijn om essentiële, innovatieve wijzigingen in hun werkwijze aan te brengen. Dit leidt niet alleen rot snellere montage, maar op deze wijze groeit in het Delftechpark een flexibel kanroorgebouw, dat over 20 jaar volledig gedemonteerd en hergebruikt kan worden .... Frank van Gurp, student Bouwkunde TUE I stagiair Hubert-Jan Henket Architecten Noot van de redactie: Booosting aangeslotenen bezochten het nieuwe JFD-kantoor op 6 juli 2001, en waren geïnteresseerd in de uitgebreide en eerlijke toelichting van ontwerpers (Yvonne van Wilderen en Henk van Laarhoven /Henket architecten) en comtructeur (Fram van Herwijnen/ABT). Op 1 januari 2002 is het gebouw in gebruik genomen. ..... L .J
 11. 11. • , .M"·hiiit. • L -_ _ _ a....:9"-e_n_d_a__---' Activiteiten 2002 dinsdag 12 maart nieuwbouw faculteit Bouwkunde TUle (zie pagina 01-02) te Eindhoven dinsdag 16 april 'IFD Commercieel' (zie pagina 05-06) te Spijkenisse • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• In mei 1988 is de Stichting Industrieel Bouwen N ederl and, booosting stichting Booosting, opgericht vanuit een gecombineerd iniciatief van industrie, ontwerpers en architecten. De voornaamste doelstelling industrieel van Booosting is het bevorderen van het ontwerpen, ontwikkelen, onderzoeken en bouwen toepassen van industrieel te vervaardigen bouwptoducten en gebouwdelen, ter verhoging nederland van de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Op de anrwoordkaart kunt u aa ngeven of • ••••••••• u geïnteresseerd bent in meer informatie over de activiteiten van Booosting. : ... Booosting colofon Delftechpark 22 Postbus 596 2600 AN Delft telefoon 015 2702770 telefax 0152702771 E-mail booosting@ooo.nl homepage www.booosting.nl Contactpersoon: JolancUz Steenhouwer bereikbaar ma en di van 9.00 tot 17.00 uur en op wo van 9.00 tot 13.00 uur Redactie: JolancUz Steenhouwer Vormgeving: Patricia Brouwer Design Druk: Drukkerij Hans Truijen Met dank aan: Nico Bresser, Hans de Goeje, Berend Groeneve/d, Frank van Gurp, Jeroen Mensink, Mieke Oostra, Menno v.d. Woude en Jeroen Wouters .. Voorzitter Vice Voorzitter Jos Lichtenberg Els Zijlstra A+ Materia Secretaris Maarten Willems TU Eindhoven Penningmeester André Roelofien Neonis Designers Lid Eduard Böhtlingk Architectenbureau Böhtlingk Lid Harm Boomsma Boomsma Innovations Lid NicoNo01·t Co rus Colors ..... L. ..J [ill
 12. 12. • _:uUi.WiiU._ • participante n I , Nieuwe participanten JMDS con tactpe rsoon: Je roen M i nk. ar chit ect ens N euw e Plantage 39 i }MDS architecten is eigenlijk een toeval lige starter. Opgericht 2611 XJ Delft tijdens mijn studi e om in mijn levensonderhoud te kunnen T/F 015-2l235 19 voorzien. Er zijn veel 'wisselende contacten' in de vorm van E j . me nsink@j m . demon . nl ds 'gelegenheidsbureaus', met andere vormgevers waaronder collega architecten. Af en toe wordt het bureau onderdeel van een groter kantoor om vervolgens weer zelfstandig op re duiken. H er bureau is daar waar ik mijn notebook openklap. M et Booosting was ik al in aanraking gekomen via de vakgroep Bouwtech no logie - TU Delft. Aanleiding voor aanmelding is interesse in maakbaarheid. Niet al leen met r.v.s. en span kabels, maar ook met berkentriplex en terrazzo. Motivatie voor innovatie is ieder bezoek aan de bouwplaats. H et bureau produceert overigens niet al leen ontwerpen variërend van boekenkasten tot luchthaventerminals, maar ook tekst. In de vorm van historisch onderzoek of artikelen over actual iteiren en boekrecensies, bijvoorbeeld archined.n l. Ik hoop op een vruchtbare samenwerking met de overige leden van Booosting . . , A + Bureau voor Limburgia Deuren CEPEZED Bouwproduktontwikkeling Limelight EGM Architecten ABT Adviesbureau voor Bouwtechniek MBI Homan/Osorio Lobato Architecten Aldus bouwinnovatie De Meeuw Oirschot Hubert-jan Henket Architecten BDA Groep Octatube Space Structures jMDS Boomsma Innovatiom Optifloor MUA, Maurer United Architects Corsmit Raadgevend Ingenieursbureau Oskomera RPHS architecten D3BNCI. Plastica Plaat Snelder . Vola. Petit Architecten dgmr raadgevende ingenieurs Polyblock jan Timmers ing. Karel H. Dekker Polynorm Bruynzeel Tum + Horsting Architecten darsserblesgraaf RCSystem Verburg Hoogendijk Architecten Façade Consulting 6- Engineering Reynolds Architectuursystemen Van Waes. Buro voor Architektuur GeNie Comult en Partners Rockwool XX architecten Kettlitz Adviezen SAB-Profiel Atelier Zeinstra. van der Pol Leylandi Consultancy Saint-Gobain Glass , Materia SBM Nederland Koning Industrial Design RGD. Directie Ontwerp 6- Techniek Slavenburgs . Bouwbedrijven Neonis Ind. Design 6- Corporate Graphics Schoonderbeek 6- Partners Advies Somfj Nederland Robin Hood Produkties H. de Wit Comultancy Trespa International TNO Industrie Ingenieursbureau Zonneveld Ubbink Nederland ~ellDes& "t. :. ;.' Unicom Nederland Bik Bouwprodukten VEBO Beton 6- Staal Aedes. vereniging van woningcorporaties BRS Staalwerken Wb Accommodatieservice Bouwen met Staal Bruynzeel Keukem en Kmten Wentzel Centrum Hout BSN Ytong Nederland " . CVK Kalkzandsteen Corus Colors Zoontjem Beton : . Hogeschool Emchede Hogeschool Brabant H. Van Dam Fabriek van Plaatwerken Archipel Ontwerpers TU Delft. vakgroep Bouwtechnologie Hoesch Bouwsystemen Nederland Architectenbureau Boesten-van Vliet TU Delft. Faculteit Lucht- en Holec Laagspanning Architectenbureau Böhtlingk ruimtevaarttechniek Holonite Het Architecten Comort TU Eindhoven. faculteit Bouwkunde Hunter Douglas Arconiko Architecten Limburg Kozijnen Bul/horst Architecten en Stedenbouwers L. .J
 13. 13. • , mODO i Moaai? Wat . 1S . maal ? • Zelf stelde ik me deze vraag pas geleden toen mijn horloge vastliep. Ik droeg het ding jarenlang met veel plezier. In de hoop dat het simpelweg een leeg batterijtj e zo u zijn, ging ik naar de plaatsel ijke uu rwerkmaker. Helaas. H et binnenwerk zou vervangen moeten wo rden. Tja, dat was anderhalf jaar eerder ook al eens gebeurd . Een duidelijk teken dat een kierende constructie vocht en vuil naar binnen li et. Op dat moment bl eek dat de aa ndacht waa rm ee ik naar het horloge keek in de loop van de tijd was gesleten. M et het besef dat het tijd was voor afscheid nam dit weer toe. H et deed pijn, we waren immers al jaren samen en ik vo nd het nog steeds een knapperd. Na dit moment van rouw ging ik op zoek naa r een nieuwe assistant om mij door de dag te loodsen. T ijdens de ori ëntatie bleek weer eens dat mijn opleiding mij heeft opgezadeld met een zware last. Ik kan niet zomaar het eerste beste klokje kopen. Het lukraak bekijken van etalages deed, ondanks al het geb link en geschitter, dan ook geen von k overspringen. Ik zag alleen veel lelij ks. Dat ik op zoek bleek naar hetgeen waarvan ik net afscheid genomen had, maakte het er ni et makkel ij ker op. G elukkig hebben we tegenwoo rdi g een handi ge hulp om te zoeken naar geschikte kandidaten; internet. M et het lijstj e wat bij de speurtocht langs versch illende websites ontsto nd, kon gericht actie worden ondernomen. Een bezoek aan een juwel ier in D en H aag bleek ee n persoon lij k contact met bijna alle potentiële kandidaten mogel ijk te maken. Meerdere kandidaten leken gesch ikt, m aar toch kon ik een keuze maken. Maar op grond van wat? Wat m aakte dat ene exemplaar de mooiste? D e onderdelen va n dit uurwerkje wa ren goed met elkaar in verhouding, ook al was het geheel tamel ijk groot. H et horloge had enkele verleidelijke details, waaronder een glazen achterzijde waardoor je zijn tikkende ingewanden kon observeren. Tot slot was een belangrijke overweging of het voorwerp paste bij zijn toekomstige omgeving, namelijk mijzel f. Typisch, deze ovelwegingen zouden voo r een gebouw niet veel anders zijn .. " ORIS Mieke Oostra, Slavenburg's Bo uwbedrijven ~ " , "~",, 60 "" ,, ' "r--- • 2" I..} '/'"/'1 9 L~ --- --"- / 0;4C~-~ ~~ , / ,. . L .J 11
 14. 14. , Booosting nieuws Onderzoek xx architecten xx architecten verricht, samen met andere partijen, onderzoek naar de technische mogelijkheden van een ni euw constructief ontwerp voor aluminium bruggen. Het onderwek richt zich op mini- malisering materiaalgebruik, maximalisering recyclebaarheid, co nstru ctief gedrag, nieuwe verbindings- technieken en belangwekkende vormgeving. Het onderzoek moet leiden tot twee proefmodellen . • Eind januari 2002 is de eerste vaste aluminium fietsbrug gep laatst in de Vinexwijk De Emerald te Pijnacker. De brug heeft een overspanning van 12 meter. .... Het tweede model waarop het onderzoek zich richt is een zogenaamde klapbrug, een brug met een beweegbare constructie. In de loop van dit jaar wordt deze in gebruik genomen in de Riekerhaven van Amsterdam. Deze brug is ontwikkeld samen met Ingenieursburo Amsterdam . • In ontwikkeling is een brug van voorgespannen aluminium in Rotterdam. ~ XX architecten is, samen met Bayards Aluminium Constructies, TNO Bouwen DHV, voor de dienst Rijkswaterstaat, ook betrokken bij de ontwikkeling van een aluminium drijvende weg met klapbrug. De uitslag van de prijsvraag die hiervoor is uitgeschreven is inmiddels bekend: bovengenoemd samenwerkingsverband, dat de naam De Bouwsteen Combinatie heeft, is winnaar van de prijsvraag. ? info Van harte proficiat! Wordt vervolgd! XX architecten Jan Brouwer, Jouke Post T 015-2702700 L ~-------------------------------------- ~
 15. 15. • , Max-21 ontwerpwedstrijd Op de Internationale Bouwbeurs 2001, die van 5 tot en met 10 februari 2001 werd gehouden in de Jaarbeurs te Utrecht, heeft De Meeuw Bouwsystemen in samenwerking met Bricsnet het startschot gegeven voor de Max-21 Ontwerpwedstrijd onder pas afgestudeerde architecten en laatstejaars ( studenten van bouwkundige opleidingen. Doel van de prijsvraag was het ontwerpen van een kantoor van hoogstaande architectonische kwaliteit opgebouwd met de units van het Max-21 bouwsysteem van de Meeuw. Met veel enthousiasme is een aantal jonge ontwerpers en architecten aan de slag gegaan om op basis van de opdracht en het opgestelde ptogramma van eisen een tweelaags kantoorgebouw van 1000 m' met ongeveer 60 werkplekken te ontwerpen gebruikmakend van de speciaal voor de Max-21 door Bricsnet ontwikkelde software. Na enkele maanden ontwerpen vond op woensdag 10 oktober 2001 de prijsuitreiking plaats bij De Meeuw Bouwsystemen te Oirschot. Een vakjury, met als voorzitter de heer prof. ir J. Post, beoordeelde uit alle inzendingen het ontwerp van Architectenbuto JMW uit Tilburg als beste IFD (Industrieel, Flexibel en Demontabel)-kantoor van de 21 ste eeuw. Hun 'Unlimited Re-Design' werd beloond met de hoofdprijs van f 10.000,-. Het ontwerp U n 1 i mi te d Re - des i 9 n De ontwerpopgave van De Meeuw is om met het Max-21 unitsysteem een kantoorpand te ontwerpen. D e Meeuw heeft met het Max-21 unitsysteem een ij zersterk product in handen welke toepasbaar is voor vele doeleinden. Het besef dat De Meeuw een unitbouwer pur sang is en hiermee een groot marktaandeel in handen heeft, heeft ons doen besluiten om niet dat waar De Meeuw goed in is (het product de unit) te verloochenen door unitkarakter te verdoezelen in een gevelontwerp, maar de unitkarakteristieken uit te buiten in het 'redesign'. L .J
 16. 16. , Uni t - a anp a s sin gen De in het programma voorgestelde restricties hebben wij teruggebracht tot de daadwerkelijke essenties van het unitsyteem. De opbouw van de unit bestaat uit de betonnen vloerplaat en dakplaat welke ondersteund wordt door staal- kolommen op de hoeken van elke unit. De gevel is als een vliesgevel voor de unit geplaatst over de volle breedte van de unit. In het ontwerp is rekening gehouden met een repetitie-element van schuifpuien en vast glas. De betonnen vloerranden worden afgewerkt met een isolatiestrook en gezette staalplaat. De onderlinge verbindingen van de units gebeurd met een voegrubber en kimaad welke op een eenvoudige wijze is aan te brengen en te vetwijderen. Voor de dakunit is een extra isolatie aangebracht waardoor bij een permanente behuizing een aangenaam klimaat ontstaat. De kopse gevels zijn voorzien van sandwichpanelen met 100 mm isolatie en aan beide zijden een staalplaat welke eenvoudig vertikaal kan worden opgestapeld en verbonden met de staalconstructie van de unit. S i t U a tie Het ontwerp van 1000 m' kantoor over rwee lagen is gesitueerd aan het water. Door een poerconstructie worden de units op ongeveer 1 meter boven het maaiveld gepositioneerd. Het houten terras met houten lamellen bevindt zich aan de zuidzijde met een uitzicht op het water. De noordzijde vormt met de volledig glazen gevel de entreezijde van het gebouw. Uni te 0 n f i g U rat i e Het programma van eisen van 1000 m' kantoor in 2 lagen is vertaald naar een ontwerp van 2 beuken kantoorunits (unitformaat 3070 x 4910 x 3600 mm) verbonden door een verkeerszone (unitformaat 3070 x 2460 x 3600 mm). Programma De kantoorbeuken bevatten verschillende ruimtegroottes t.b.v. individuele kantoren, kantoor voor twee personen, vergaderruimte, kantine, opslag, entreehal, wachtruimte en sanitair Centraal ligt de entreehal met vertikaal transport. Door de lineaire behandeling van de unitconfiguratie ontstaat een helder ruimtelijk concept. Mat e r i a a l e n k 1 e U r Het gevelsysteem van de transparante gevels bestaat uit aluminium puien (RAL 7016), zowel schuivend als met vast glas. Voor de dichte onderdelen van het I programma wordt gematteerd glas gebruikt in de gevel. De stalen sandwichwanden aan de kopse zijde (RAL 70 16) zijn dubbel uitgevoerd waardoor deze fungeert als stijgschacht t.b.v. installaties. De stalen systeem binnenwanden (RAL 9006) en gehard glazen scheidingswanden geven de kantoren zowel privacy als openheid. Voor de verkeerszone zijn de betonnen vloer en plafondopbouw ingeruild voor glazen vloeren. Hierdoor wordt de organisatie van het gebouw versterkt. Al het overige staalwerk blijft in het zicht (RAL 7021). De sobere kleurstelling geven het kantoor samen met de unitkarakteristieken een chique cachet. Stabiliteit Door de gevels volledig met aluminium puien te voorzien over de volledige unitbreedte dient de stabiliteit van het kantoor op een andere wijze te worden gerealiseerd. Door de koppeling van de units aan zogenaamde stabiele units (opslag, sanitair etc.) ontstaat er stabiliteit in de configuratie. ? info Max-21 De Meeuw Bouwsystemen Oirschot ? infoJMW Lex Meuldijk Jeroen Wouters & Menno v.d Woude T 0499-572024 T 013-5800129 ? info IFD-bouwen .... I www.demeeuw.com E jmwpost@hemet.nl I www.ifd.nl L .J

×