Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Booosting nieuwsbrief 52 (Aug 1999)

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 17 Ad

Booosting nieuwsbrief 52 (Aug 1999)

Download to read offline

In deze nieuwsbrief:

AANKONDIGING
01 hoesch bouwsystemen
05 sigaar van belvedere
06 van campen aluminium

IN DE PRIJZEN
04 kunstprijs: hubert-jan henket

VERSLAG
07 alles van aluminium

NIEUWS
03 productontwikkeling: productdiffusie als kritsche succesfactor
13 moooi: vakantiebouwen
14 isyflex
15 over: energieprogramma's 1999

BOOOSTING
04 antwoordkaart
08 bestuurssamenstelling
09 booosting als biotoop
10 samen bedenken en maken
11 agenda, colofon
12 participanten

Voor meer nieuws: www.booosting.nl

In deze nieuwsbrief:

AANKONDIGING
01 hoesch bouwsystemen
05 sigaar van belvedere
06 van campen aluminium

IN DE PRIJZEN
04 kunstprijs: hubert-jan henket

VERSLAG
07 alles van aluminium

NIEUWS
03 productontwikkeling: productdiffusie als kritsche succesfactor
13 moooi: vakantiebouwen
14 isyflex
15 over: energieprogramma's 1999

BOOOSTING
04 antwoordkaart
08 bestuurssamenstelling
09 booosting als biotoop
10 samen bedenken en maken
11 agenda, colofon
12 participanten

Voor meer nieuws: www.booosting.nl

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Booosting nieuwsbrief 52 (Aug 1999) (17)

More from Booosting platform voor koplopers in bouwinnovatie (20)

Advertisement

Recently uploaded (20)

Booosting nieuwsbrief 52 (Aug 1999)

 1. 1. r Is er nog ruimte in uw agenda voor een bezoek aan het nieuwe bedrijfspand van Hoesch bouwsystemen in Veenendaal en de fabriek in Duitsland? Heeft u zin om samen te discussiëren over de raak- en snijvlakken van industrie en ontwerp, en de frictie tussen industrieel bouwen en productontwikkeling? Voorafgegaan door een lezing van Kas Oosterhuis, architect van met name fluïde vormen? Reserveer dan alvast donderdag 16 september 1999. U (ontwerper) en jij (student) bent allen van harte welkom! C QJ E PRO G RAM MAP ROG RAM MAP ROG RAM MAP ROG RAM M A QJ +-' Vl >, 08:30 Ontvangst hoofdkantoor Hoesch Bouwsystemen Nederland in Veenendaal Vl 30 ::> 09:00 Introductie door Leo Do7jee, directeur Hoesch Bouwsystemen Nederland o co 09:15 Rondleiding door het nieuwe kantoor .c u Vl 09:45 Vertrek naar Eichen (Duitsland) * QJ o :r: 13:00 Inleiding door de heer K. Stange, directeur Hoesch Duitsland t- o 13:15 Fabrieksbezoek (PU- en steenwollijn, lak-inrichting) o +-' c 16:00 'Bol en rond', tegenlezing door KAs Oosterhuis, architect '" ~ 16:30 Discussietijd "0 4- o Terugreis met diner o 17:00 .c 21:00 Aankomst Veenendaal 30 ::> QJ enIijk vervoer en lunch wordt gratis
 2. 2. 1.••.•.•,••• 0 n t wik k e 1 n9 m Pr~ij~tt~~tw1~~el1~~~ productdiffusie als kritische succesfactor Na het voltooien van de productontwikkelingsfase volgt de zogenaamde 'diffusie '-fase. D e snelheid waarmee stoom in lucht oplost en diffundeert vormt een soort wensbeeld, een model waarmee we ook graag zouden zien dat nieuwe producten door de markt worden opgenomen. Dampdiffusie door constructies is echter juist een zeer traag proces en zo is het helaas ook met nieuwe producten in de markt. Opvallend is dat productontwikkeling door veel ondernemers pnmall' wordt gezien als een technologische bezigheid. Men ziet als een berg op om iets nieuws te maken. Dit geldt zowel voor het bedenken (creatiefase) als het gestructureerd realiseren van het idee (testen, rekenen, marktonderzoek, etc.). Hoe kun je binnen een bepaald budget je doel bereiken en een product op de markt zetten zonder onverantwoorde risico' s te nemen? D at is de vraag die ondernemers hoofdzakelijk lijkt bezig te houden. Toch is dat niet het grootste struikelblok bij succesvol innoveren. Het venijn zit vaak in de marktintroductie. Deze fase wordt structureel onderschat. De overtuiging een sterk nieuw product te hebben met voordelen voor alle betrokkenen in het bouwproces, brengt ondernemers snel in de verleiding te denken dat het product wel van zelf wordt 'gevreten' . H et tegendeel is waar. Er bestaan vrijwel geen producten, waarbij het succes snel na marktintroductie volgde. Mij schiet er slechts één te binnen en dat was niet eens in de bouwmarkt: de introductie van het 'Air miles '-concept. Productlevenscycli hebben niet voor niets een lange aanloop. M eestal loopt de curve de eerste jaren vrijwel evenwijdig aan de x-as (tijd-as), om dan na verloop van tijd (bij succes) een knik omhoog te krijgen. Die knik komt nooit van zelf. De jaren van 'we moeten ren nen, springen, vliegen, duiken, vallen, opstaan en weer doorgaan' zijn kennelijk noodzal(elijk om uiteindelijk de afzet te realiseren die voor ogen stond. Verslappen in die periode is zeer verleidelijk omdat het succes als motiverende factor ontbreekt, maar funest. D eels heb je het zelf in de hand, door ook architecten, adviseurs en aannemers als partner te kiezen. En hen ook als innovator of als early ad4ptor (naar Rogers) te zien. Dat geeft geen absolute zekerheid, wel meer houvast. Bij een bouwproject heb je als leverancier vrijwel nooit een stem in de keuze van de partijen. En als je de architect van je valide argumenten hebt overtuigd, dien je het project intensief en van nabij te vo lgen om te voorkomen dat je prod~lCt onder tijdsdruk en allerlei argumenten van onwillige partijen, er opeens wordt' uitgefietst' . Het kost buitensporig veel energie en vaak aanloopverlies om dit te voorkomen. Om van de financieringsproblemen bij de ondernemer die de diffusiefase van een nieuw product onderschat, maar niet te spreken. Wat zonde! Jos Lichtenberg Voorzitter Booosting / D irecteur A + Bureau voor bouwproductontwikkeling
 3. 3. o~o Booosting --~--~----~~----~----~ +-' .<= U '- +-' V) '" 0V;!y '" OE Kunstpri j S voor Hubert-Jan Henket Op 28 oktober a.S. zal Hubert-Jan H enket, van het gel ijknam ig archirecrenbureau in Esch, de Prijs voor Toegepasre Kunsr en Bouwkunsr 1999 in ontvangsr nemen van Z .K.H. Prins Bernhard. H er Prins Bernhard Fonds kenr de prijs roe voor her gehele oeuvre van Henket. Hij real iseerde onder meer het Rijkskantorengebouw Céran1ique in Maasrrichr en uitbreidingen van museum Boymans - Van Beuningen re Rorrerdam en her Teylersmuseum in Haarlem. Henker is ook oprichrer en voorzirrer van DOCOMOMO, inrernarional working parry for rhe documenrarion and conservarion ofbuildings and sires of the Modern Movemenr. NAAM BEDRIJF I I ADRES POSTCODE WOONPI.AATS TELEFOON o Komt op onderdag 16 september 1999 naar Ho ,ch Bouwsystemen te Veenendaal en Eichen van 8.30 rot 21.00 uur met personen. Booosting o Komt op donderdag 30 september 1999 naar project Belvédère te Rotterdam Postbus 596 van 15.00 tot 18.00 uu r per personen. (AVA) o Komt op dinsdag 12 oktober 1999 naar Val! Campen Aluminium te Lelystad 2600 AN Delft van 15.00 tot 19.00 uur per personen. o Wil graag aansluiten op het Internet-netwerk van Booosting (AVA) (www.OOO.nl/booosting) Dit geldt Alleen voor Aangeslotenen van Booosting. o Ontvangt graag informatie over participatie bij Booosting. o Bestelt het boek 'Booosting in bedrijf (1992) Participanten: f 25,00 ) o Bestelt de reader ' I 0 jaar Booosting' (1998) Niet-participtluten: f 39,50 ( L. .J
 4. 4. • , .,,'@Uik.luW.30 september 19991 Op de Kop van Zuid in Rotterdam wordt heel hard (in ploegendienst) gewerkt aan de realisatie van het nieuwe hoofdkantoor van KPN Telecom: Belvédère. Het bijna 100 meter hoge gebouw heeft 18.500 m' vvo en 250 parkeerplaatsen in twee ondergrondse lagen. Het spraak- makendste deel van het ontwerp is de stut of strut. Een 50 meter lange sigaarvormige stalen kolom, die de functie overneemt van een van de kolommen aan de schuine gevel kant. Deze hellende zijde is bestemd voor een lichtreclame van 48 x 85 m. Er is plaats voor maximaal 25 deelnemers. U bent van harte welkom! PRO G RAM MAP ROG RAM M A 15:00 Ontvangst 15:15 De architect aan het woord: Kees van Casteren van Renzo Piano Building Workshop 15:30 De constructeur aan het woord: ArnoM Robbemont van Corsmit Raadgevend Ingenieursbureau 15:45 De aannemer aan het woord: Ad van Alphen van HBG, projectleider Belvédère 16:00 Rondleiding 17:00 Tegenlezing 17: 15 Discussiekwartiertje 17:30 Broodje en zo 18:00 Slot (AVA) Staat voor Alleen Voor Aangeslotenen bij Booosting. L .J
 5. 5. • , (C @mlP (2; rrll %7 (8)[Jll Al~mirrlli~m~ Living company V an Campen Aluminium typeert zichzelf als Living company: actief reageren op signalen uit de diverse markten. N iet productgericht maar klantgericht. Van Camp en heeft als leverancier en producent bijzonder veel kennis en daarmee ... Eur opees Pa rl ement, Bru sse l ontwikkelingsmogelijkheden in huis. En dit levert de ontwerper T Ge l ui dssc herm A15 weer veel meer on twerpmogelijkheden op; zo is bij geluids- schermen slechts één verticale stijl per negen meter nodig. De twee sterke poten van Van Campen Aluminium uit Lelystad zijn de buigtechniek en geluidsschermen. De buigtechniek is zeer geavanceerd. Buigen is mogelijk in elke kwaliteit, soort en fo rmaat, met behoud van vormvastheid, fys ische eigenschappen en technische specificaties. De gecompliceerde technische profielen worden ontwikkeld voor uiteenlopende, internationale markten voor machine- en scheepsbouw en architectuur. Voor de architectuur moet u bij voorbeeld denken aan gebogen en ronde gevelelementen, balkonsystemen, tuimelram en. Bekende projecten zijn Net West T ower en Merryl Lynch te Londen en De kathedraal van Polen. Het productenprogramma Infrastructuur omvat de ontwikkeling van geluidsschermen, zoals bij het Kleinpolderplein en het T erbregseplein in Rotterdam en op rijksweg AI S, een zes meter hoog transparant (!) scherm. Maar ook de ontwikkeling van bruggen zoals de eerste Nederlandse aluminium loopbrug in Purmerend: 130 meter lang en 3 meter breed. M eer niet over dit innoverende Booostinglid: kom op 12 oktober! U bent van hm·te welkom! PRO G RAM MAP ROG RAM MAP ROG RAM MAP ROG RAM MA 15:00 Ontvangst 15:15 Aluminium-talk door JooP van Campen, directeur van Van Campen Aluminium Lezing over Ontwerpen, Onderzoek en Ontwikkelingen in aluminium 16:15 Fabrieksbezoek 17:15 Clading wordt kleding. Lezing door Jouke Post, XX architecten, hoogleraar Bouwtechniek TUE, Lid Raad van Bestuur Booosting 17:30 http://masterplan.OOO.n1. Uitdaging door Marc Maure1; architect 17:45 Discussie 18:00 Uitgebreide borrel 19:00 Einde L Geïnteresseerd in deelname? Inschrijving via de antwoo rdkaar t. .J
 6. 6. • , Verslag van de bije enkom st bij Remy Cl aey s Aluminium te Lichterveld (B elgië) op 15 april 1999 R emy Claeys Aluminium (RC) heefr drie poren: o Exrrusie (38 % van de omzer) D e exrrusiepersen in Lichrerveld kunnen alle gewensre profielen maken, van lichre bouwprofielen ror zware profielen voor indusrrie en rransporr. Er zijn zo' n 6000 soorren marrij zen op voorraad. e Gelasre buizen (30%). RC is markrleider op her gebied van naadloos, hoogfrequenr gelasre buizen . Hier geen complexe vormen, maar zeer nauwkeurige buizen, ror 0,7 mm dun. Voor roepassingen in medische, sporr- (land)bouwsecror, als aircondirioning, afsrandshouders, een biljarrkeu of een zeilmasr voor de Whirbreadrace. e RC Sysrem (RCS) (30 %). RCS zorgr voor de omwikkeling, verkoop en disrriburie van alum inium sys rem en voor de bouw. D e R& D-afd eling onrwikkelr in samenwerking m er consrrucreurs en archirecren nieuwe producren. HBO - Ge v e lopleiding Hans Reymers, projecrmanager bij RCS wijsr op de énige manier die de onrwikkeling van een nieuw producr mogelijk maakr: praren. In een zo vroeg mogelijk onrwerpsradium moeren onrwerper en indusrrie op een gelij kwaardig niveau en mer gelijke inbreng samen- werken en concluderen of een voorsrel maakbaar is. Hij room een heel scala aan onrwerpfouren, waar RCS oplossingen voor heefr moeren bedenken. Uir angsr voor represai lles van de onrwerper kunnen we nu helaas geen van de geroonde voorbeelden plaarsen. L .J
 7. 7. , Er is volgens Reymers een grotere kans op betere gevel- producten na de volgende veranderingen: • De architect bijscholen in materialenkennis en meer bewust laten worden van de consequenties van zijn ontwerp. • Verantwoordelijk- heden duidelijk vastleggen voor de beoordeling bouwkundige aansluitingen. • Techniek niet opofferen aan commercie . • Bewustwording creëren bij opdrachtgevers van architecten. • De gevel bouwer moet nee durven zeggen tegen foute ontwerpen en in staat zijn de aannemer te dwingen om volgens gestelde kwaliteitsgarantie te werken, hem desnoods kunnen verbieden te shoppen. • Het inkoopbeleid van de aannemer moet op kwaliteit en niet op prijs gericht zijn. Dé oplossing ligt volgens Reymers in het samenbrengen van de enorme hoeveelheid beschikbare technische kennis, daarom wil hij zo ontzettend graag een HBO-opleiding voor de gevelbranche starten. Maar niet iedereen is er van overtuigd dat dat gevelproblemen voorkomen zal. Lego en Meccano Anton Tapper, directeur van geveladviesbureau Façade tot slot. Geen tegenlezing maar een relaas over de kwaliteitsproblemen in het bouwproces: 'LEGO past niet in MECCANO'. 'Veel fouten worden gemaakt in aansluitingen op bouwdelen. We spreken niet goed met elkaar, er ontbreekt veel kennis. Te late gunning, te late aanbesteding'. En ga zo maar door. Tapper vindt dat de manier van aanbesteden moet wijzigen. De gevel moet meer een strategisch product worden en geen hefboomproduct zijn. De aansprakelijkheid moet veranderen om de macht van de aannemer te verminderen. Alleen een gezamenlijke wil om tot een goed product te komen en overleg in een vroegtijdig stadium kunnen oplossingen bieden. In de discussie wordt daarom gepleit voor een duidelijk bestek met veel helderheid over de wensen: 'Weg met het prestatiebestek' . Na een meer dan formidabele avondhap in een 'kot op d'n hoek' pakken we verbluft de bus terug naar de verzamelplek in Breda en praten nog 'ns wat over de onderwaardering van de gevel. Jolanda Steenhouwer, Secretariaat Booosting (zie ook niews op pag. 14) Booosting bestuur . Bestuurssamenstell 1 n9 Op 2 juni 1999 is de samenstelling van het bestuur van Booosting gewijzigd. Jouke Post heeft na drie actieve jaren zijn functie als voorzitter overgedragen aan Jos Lichtenbergdie al sinds 1996 algemeen bestuurslid was. Jouke heeft zich vanaf 1991 vooral ingezet voor productontwikkeling en publiciteit. Eduard Böhtlingk is toegetreden tot het bestuur. Hij is architect en directeur van het gelijknamige architectenbureau uit Maasland en wil zich met name richten op de betrokkenheid van (jonge) ontwerpers bij Booosting. Hij bekleedt een algemene bestuursfunctie. Els Zijlstra is per die datum benoemd tot vice-voorzitter. • Eduard Böhtlingk vertegenwoordigt de categorie Architectenbureaus L _____________________________________________________
 8. 8. Booosting als biotoop a f s c hei d s W oor d van Jou k e Pos t a l s voo r zit ter Een plant doet het alleen maar goed als zij een goede biotoop heeft. Daarmee is ook gezegd dat zowel de plant als de biotoop zelfstandige actoren zijn. In deze vergelijking is Booosting vaak de biotoop voor haar leden. Terug kijkend op de afgelopen jaren is er veel innovatie en ontwikkeling bij zo goed als alle Booostingieden getoond. Niet altijd in de gedachte van gezamenlijke productontwikkeling waaruit Booosting ontstaan is, maar als strategie van individuele bedrijven. Booosting is meer een bühne waarop de kennis wordt verteld en verspreid. Een dergelijke organisatie (wellicht beweging) bestaat verder niet in ons land noch daarbuiten. De strook (of print) van de tentoonstelling '10 jaar productontwikkeling', die ter gelegenheid van het lO-jarig bestaan is gemaakt, is hiervan een prachtige weerslag. Maar nu, na zeven jaar bestuur, neem ik wat afstand. Om van daaruit te proberen voor Booosting van andere betekenis te zijn. Vanuit de TUEzijn met Jan Westra (hoogleraar Architectuur) en Frans van Herwijnen (hoogleraar Constructief Ontwerpen en directeur ABT) de handen al ineengeslagen om in de relatie tussen studenten en bedrijven het gedachtegoed van Booosting over te brengen. Bij XX architecten wordt samen met Jan Brouwer onderzoek en ontwikkeling verder én zwaarder doorgezet. Uit onze deelname aan verschillende commissies en middels spreekbeurten worden ook internationale relaties aangeknoopt. Het is een uitdaging Booosting een verbreding en verdieping te geven. We hebben '10 jaar Booosting' gehad, er is een geheel nieuw bestuur, Booosting heeft nu 95 leden. Een organisatie waar menigeen jaloers op is. Waar vind je deze combinatie van bedrijven, instituten en ontwerpers? De wereld licht voor ons open. Met onze kunsten zijn er nog zoveel kansen. In mijn afscheidswoord aan het bestuur heb ik gezegd dat er nu geen oprichters meer in het bestuur zitten: kans voor een verfrissende aanpak en uitstraling. De keuze van de nieuwe bestuursleden bevestigt dit; zegt het voort! In de Raad van Advies heb ik voorgesteld met Booosting een wereldtaak op te pakken. De TU's en de internationale leden kunnen en willen ons hierbij helpen. Met de leden hoop ik de stevige samenwerking te houden zoals wij elkaar in die jaren hebben leren kennen en waarderen. Tot slot een groet en dank aan Jolanda Steenhouwer. Heftig, emotioneel, een prima miss Booosting. Alleen die achternaam! Jouke Post
 9. 9. 10 Samen bedenken en maken ken nis mak i n 9 met de n e uwe VOO r zit ter Met de ambitie om er wat van te maken, loop ik nog wat onwennig rond in mijn kersverse rol als nieuwe voorzitter. Het bestuur is bijna ongemerkt verjongd en zit vol werklust en ideeën. Met het nieuwe bestuur zullen we de komende tijd onze creativiteit nodig hebben om de Booosting-identiteit een breder gezicht te geven. Dat klinkt rigoureus, maar het is toch meer evolutie dan revolutie. We zullen de bestaande lijn voorlopig ...., gewoon doorzetten en het lopend jaar gebruiken om nieuwe plannen te maken . <J Natuurlijk zullen we daarbij ook luisteren naar de aangesloten en, de Raad van '" '- ...., V) Advies en de markt. Criterium daarbij is vooral de kwaliteit van de geluiden. Het t:: o <J is zeker niet zo dat we een grote gemene deler zullen zoeken: Booosting is t:: (]) uiteindelijk altijd nog wel eigenwijs genoeg om zelf een koers te kiezen. Opvallend is dat naast de groep van productgeoriënteerde architecten (grensvlak industrieel en architectonisch onrwerper, in Delft productarchitect genoemd) de op de industrie gerichte t- onrwikkelaars hun intrede hebben gedaan in het bestuur. Van bouwproject-georiënteerd naar o 0> <1J bouwmarkt-georiënteerd. Ik behoor ook tot de laatste groep. +-' '" U Voor diegenen die mij nog niet (zo goed) kennen. Ik ben na de TUE/Bouwkunde door mijn <1J "0 afstudeerrichting bouwproductietechnologie min of meer automatisch in een productonrwikkelings- rol terecht gekomen. Eerst ruim vijf jaar bij Rockwool en vervolgens vier jaar bij DSM, die toen nog een bouwdivisie had. Sinds 1986 ben ik vennoot en directeur van A+, buro voor bouwproduct- ontwikkeling en help ik samen met mijn collega's voornamelijk toeleverende, industriële bouw- bedrijven met productstrategie, -onrwikkeling en -diffusie (marketing). We verdienen er ons brood mee, maar idealistische motieven spelen ook een belangrijke rol (het kan anders in de bouw) . +-' Booosting past prima in die drive. 0> "0 De baanbreker die Booosting wil zijn heeft alle bouwpartijen nodig. Enerzijds de projectonrwerpers t- o o (architecten en adviseurs) die veranderingsgezind zijn en in hun projecten de vernieuwingen niet uit 3: s::: <1J de weg gaan. Anderzijds de industrie en in het verlengde daarvan de industriële onrwerpers en 0> <1J +-' productonrwikkelaars die zich samen met architecten (in feite hun markt) willen profileren. Zij dienen t- <1J bereid te zijn het belang te erkennen en hierop hun onrwikkelingsbeleid af te stemmen. En het > 0> t- onderwijs. Naast Onrwikkeling, Onderzoek en Onrwerp heeft Booosting een traditie met het <1J .Cl Onderwijs opgebouwd (de 4 e 0). Naast de genoemde natuurlijke verschuivingen heeft het s::: <1J +-' onderwijs zich door de jaren heen altijd prominent bij Booosting vertegenwoordigd. Het onderwijs ..c: u heeft baat bij de confrontatie van 'bedenken en maken' en versterkt zich er door, en vice versa. ::::J V) o ~ Beden ke n e n maken brengt ons bij el kaar! In dat speelveld heeft Booosting met recht een rol opgeëist. En die gaan we nu verder uitbouwen. We zijn immers pas elf jaar jong. Er moet dus nog een evolutie te gaan zijn. Jos Lichtenberg, Voorzitter Booosting
 10. 10. _~""'.W",l._ a9 en ct a ------~--------~ Activiteiten 1999 donderdag 16 septemberHoesch Bouwsystemen in Duitsland (hele dag reserveren) (zie pagina 01-02) donderdag 30 septemberProjectbezoek Belvédère Rotterdam (AVA) (zie pagina 05) dinsdag 12 oktober Van Campen Aluminium te Lelystad (zie pagina 06) dinsdag 2 novemberLimelight te Amsterdam zondag 14 november 2 e Raad van Advies-sessie met Eric Vreedenburgh en Marcel Vroom te Den Bosch (AVA) woensdag 8 december BDA-Groep te Gorinchem (AVA) staat voor Alleen Voor Aangeslotenen •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• In mei 1988 is de Stichting Industrieel Bouwen N ederland, booosting stichting Booosting, opgericht vanuit een gecombineerd initiatief van industrie, onrwerpers en architecten. De voornaan1ste doelstelling indust ri eel van Booosting is het bevorderen van het ontwerpen, ontwikkelen, onderzoeken en bouwen toepassen van industrieel te vervaardigen bouwptoducten en gebo uwdelen, ter verhoging nede r land van de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Op de anrwoordkaarr kunr u aangeven of •••••••••• u geïnreresseerd benr in meer informatie over de activiteiten van Booosting. : ... Booosting co l ofo n Delftechpark 22 Postbus 596 2600 AN Delft telefoon 015270 2770 telefux 015270 2771 E-mail booosting@ooo.nl homepage http://www.OOO. nl/booosting Contactpersoon: Jolanda Steenhouwer, bereikbaar: di en wo van 9.00 tot 17.00 uur en op do van 9.00 tot 13.00 uur Redactie: Jolanda Steenhouwer Vormgeving: Patricia Brouwer Design Druk: Drukkerij Hans Truijen Met dank aan: Ad van Alphen, JooP van Campen, Erwin Deibe4 Lies & Leo Dorjee, Jan Font Freide, Wim van tkn Kamer, Frido van Nieuwamerongen, .. Pieter tk Mos, Eelke Pouwer, Clemens Schoenmakers, Joyce Smaling Voorzitter Vice Voorzitter Jos Lichtenberg Els Zijlstl'a Buro A+ Materia Secretaris Jan van tkr Woord TU Delft Penningni.eester Johan Riezebos CVK Kalkzandsteen Lid Eduard Böhtlingk Architectenbureau Böhtlingk Lid Harm Boomsma Axys Innovations Lid NicoNoort Koninklijke Hoogovens ~------------------------------------------------------~ ~ ·L .J
 11. 11. • 11 , _~J.uu~i"n._ part i ei pante n Nieuwe participanten Neönis Industrial Design & Corporate Graphies Contact persoon : André Roe7ofsen, directeur/industrieel ontwerper N eoriis is als product-ontwerpbureau sterk in het creëren en m aterialiseren van nieuwe, industriële producten. D e negen werknemers zijn bekwaam als industrieel ontwerper, architect, engineer of stylist. Hun trefwoorden: emotie, overtuiging en doeltreffendheid. Veerdijk 42e Vanuit haar marktsegmentatie-beleid treedt N eonis op als sparring- 1531 MS Wormer partner voor uiteenlopende opdrachtgevers. Bijvoorbeeld: nieuw T 075 - 622 0044/60 Hybride gebouw voor D e M eeuw Oirschot, affichegalerij tran1tunnel F 075 - 622 0305 D en H aag, nieuw productenpakket voor KLM Catering. Neonis E neonis@euronet . nl verwacht van aangeslotenschap bij Booosting een goed gesprek (of soms wat meer) dat leidt tot denkmodellen en orde in de vele mogelijkheden die plannen vaak bieden. Samen afwegingen maken én besluiten nemen. Wan neer er veel memen zijn met uiteenlopende visies die een bijdrage leveren, Mn kan er vooruitgang zijn (uit een gesprek met J. Beuys). 'Als dit Booosting is dan zullen wij ons thuis gaan voelen!' ·1 • : • . Honch Bouwsystnnm Neáerltmd A + Bureau voor Hokc Laagspanning Btiuwprotlultf()ntwiklee/ing Hunter !JoUJdas ABTA4vinbu",zu voor Bouwtechniek Kiminkljjke 'Hoogwms A/dus on~+Qntwikkeling+onJerzoek Koninklijke Saint-Roch Veromco BlesgmafBurtau voor Bouwen &- milieu j.J Krms BDA Giotp Krupe Bomatex CD20BoS? Limbu Kozijnen Comnit IngenieunburtllU • Limeli"/ht D3BNDen ug MBIBef()n ing. KArel H. Dekker De Meeuw Oinchot t/imr rtIIUignmuJe ingmieun Oct4tUbe Space Structum FapuJe Ûl1uulting 6' Engineering Oskomera GeNie Ûlnsult Pieterman Hardglas Goudstikker-de Vries/ACN Plastica Plaat Hiemch Engineering Po/YblDck • KettJitI; Adviezen Po/ynorm ~= Ûlnsultamy RtwaBu4e1 RCSystem RGD, Di"ctie Ontwerp &- Techniek Reynolds Architectuursystnnm T. G.M Technisch Rockwool Gevelbouwmllnagtment Somfj Ne4erlarui H. de Wit Ûlnsultizmy Trespa International Ae4es. vermiging vtfn woningcorporaties In . nburetzu Zonneveld Ubbink Ne4erlarui ENG :t : I ' Unicom Ne4er1an4 Sb/, SfIIIllbouw Instituut AlJiance Europe Wentul&-Zoon St. Aluminium Ctnmnn Ballast Nedam IGB, Utrecht Wolwça Panelen VKG Bik BoulllfJTOliukten Zoon ms Beton • I • BRS StIIIl1werken Bruynzeel KnJtem en Kasten Archi-Koiisuit ~ Van Campen &n4ings ArthipelOntwerpers .. CV/( l<AikzAntJsteen Archit«tmbu"au Böhtlingk 'a H. Van Dam Fabriek van Plaatwerken Het Archit«tm Ûlnsort •L En;f()r Arconileo Archit«tm ...I
 12. 12. • , mOOOi :vakantiebouwen In een artikel in De Architectvan januari van dit jaar constateert Janny Rodermond dat architectuur in Nederland zich meer en meer manifesteert in 'steeds weer nieuwe beelden'. In plaats van verdieping van de architectuur ten behoeve van het inwendige van gebouwen, leidt economische groei tot architectuur die vooral van buitenaf steeds weer varieert. Nieuwe beelden. Oppervlakte-architectuur. Seizoensbouw. Overigens geeft zij aan dat dit in mindere mate ligt aan de architect die zich niet zou willen verdiepen (moooi). Het ligt veel meer aan de elkaar concurrerende project- ontwikkelaars, steden en woningbouw- corporaties én aan strakke regelgeving voor dat inwendige stuk van de architectuur. Ik vraag me af waarom die 'steeds weer nieuwe beelden' dan niet goed of niet moooi zijn. Ook al betreft het dan enkel de schil van een gebouw. Wellicht kán het beter en moooier. Ik vind ook dat het mooier kan, maar ik ben al blij dat meer dan een handjevol architecten gebruik maakt van de mazen in • het net van regelgeving en de concurrentie- strijd aanwendt in hun voordeel. En dat het ..... eenvormige beeld dat we kennen uit de jaren '70 en '80 langzaamaan (en gelukkig ook letterlijk) plaats maakt voor meer kijk- plezier. Tijdens mijn dagelijkse hoofdstedelijke verplaatsing per fiets, maar ook op enkele jaarlijkse Europese vakantie-adressen. Ik wil dat graag illustreren met de bijgevoegde beelden van vakantiebouwen. Architectuur waarin menige vakantieganger tot rust ptobeert te komen ('Kijk, daar zaten we'). Bekend uit allerlei reisgidsen en in werkelijkheid verbazingwekkend. De realiteit van deze vorm van architectuur ervaar ik met een gevoel voor schoonheid. Strakke lijnen, regelmaat en orde, daar hou ik van! Voor even, want voor de lange duur ben gelukkig dat deze 'bekende beelden' zich ver (en steeds verder) weg bevinden. Denk je eens in dat de ;rchitectuur van 20 jaar terug had gewoekerd als onkruid. Nederland 'vakantieland'! Nooit meer een verrassing op de fiets. Robin Hood Produkties, produktontwikkeling voor de architectuur/lid JJUUU,)lU.l~ L .J m
 13. 13. een nieuw produkt van Re System Re System (aluminium bouwsystemen) heeft een nieuw draai-schuifvenster onrwikkeld: Isyflex. Alle raamvleugels draaien probleemloos in alle richtingen. Bij het openen van de linker of rechter draai- kip-vleugel kan de volgende vleugel met behulp van de kleine hendel worden onrgrendeld. Vervolgens kan deze vleugel naar de reeds geopende vleugel geschoven worden. De handgreep wordt opnieuw gedraaid en de vleugel wordt parallel ten opzichte van de andere opengedraaid. Alle andere vleugels kunnen op dezelfde manier worden geopend. Sluiten gebeurt in omgekeerde richting. Alle tussenliggende posities zijn mogelijk. Isyflex is met name geschikt voor balkonafsluitingen, het is eenvo udig te bedienen, heeft een uitstekende isolatie en hinderlijke raamdelen in de woonruimte behoren hiermee tot het verleden. ? info Hans Reymers, projectmanager Re System T 013- 511 4515 E hreymers@worldonline.nl ---------- Geschiedenis en evolutie van de Voor het onrstaan van het eerste koudgevormde gevelbeglazingsysteem hoeven we niet zover terug in de geschiedenis. Eén van de eerste op zeer esthetische wijze toegepaste curtaingevels verscheen in 1949 met de komst van Mies von der Rohe naar de Verenigde Staten en zijn onrwerp van de Lake Shore Apartmenrs. In Europa had Gropius deze al toegepast in zijn projecten 'Werkbund' (19 14) en 'Bauhaus' (1926). Kenmerkend was ·de loskoppeling van draag- Structuur van een gebouwen de wij ze van daglichttoetreding: gevels hoeven niet langer gestapeld te worden maar kunnen ook worden gehangen aan de achterliggende constructie. ..~_--"rl""-;;iM Een specifiek deel van het huidige aanbod aan gevelsystemen vormt het tvDIe:.·d:to~'e waarvan het conStructie- en beglazingsprofiel (op de onderlinge volledig van elkaar gescheiden zijn.
 14. 14. . , Tweede tranche energieprogramma's 1999 Het Ministerie van Economische Zaken heeft de samenwerkingsprojecten voor subsidie In aan- tweede tranche energieprogramma's voor 1999 op merking komen. Tot op heden voorzag de regeling basis van het Besluit Subsidies Energieprogramma's alleen in de mogelijkheid om subsidie te verstrekken bekend gemaakt. aan één intermediaire organisatie die door middel van uitbesteding samenwerkt met andere deskundigen. Voor Booostingieden is een aantal programma's De regeling heeft als doel het MKB met voorlichting relevant: en doorlichting te overtuigen van het economisch • Het Lange Termijn onderzoeksprogramma Gebouwde voordeel van milieu- of energiemaatregelen. Omgeving (LTGO) 1999 is gericht op enerzijds de Projecten die voor subsidie in aanmerking komen haalbaarheid en ontwikkeling van energiezuinige dienen betrekking te hebben op bedrijfsinterne ontwerpen voor woonwijken en utiliteitsbouw en milieuzorg, milieutechnologie, milieugerichte anderzijds praktijkexperimenten en demonstratie- producrontwikkeling, preventie van emissies of projecten gericht op het opdoen van praktische energie- efficiency. ervaring. Het beschikbare budget bedraagt f 2 miljoen. • Het Programma Woningen is gericht op kennis- Projectvoorstellen kunnen tot en met 15 september overdrachtprojecten voor o.a warmte terugwin- 1999 worden ingediend. installaties, optimaal isolerend glas, duurzame stedenbouw en energiebesparende maatregelen in Programma Stimulering woningen. Een nieuw onderdeel betreft de Tender productgerichte mil ieuzorg Woningen nieuwbouw voor haalbaarheids- en Tot 10 september a.s. kunnen projectvoorstellen demonstratieprojecten in de nieuwbouw. worden ingediend voor het Programma Stimulering • Het Programma Tender !ndustriele Demonstratie- en productgerichte milieuzorg van de Regeling milieu- Marktintroductieprojecten (TENDEM) vervangt gerichte technologie. Het programma heeft het het TrEB-programma en is gericht op de stimuleren van de ontwikkeling en introductie van toepassing van innovatieve energiebesparende productgerichte milieuzorgsystemen tot doel en is technieken in de industrie. gericht op de continue verbetering van de milieu- De aanvraagtermijn voor LTGO sluit op 5 november, prestatie van producten en diensten. Projecten die voor Tender Woningen nieuwbouw op 31 augustus voor subsidie in aanmerking komen betreffen: en voor Tendem op 1 november 1999. Voor de Kennisoverdrachtprojecten, Ontwikkelingsprojecten meeste overige energieprogramma's sluit de en praktijkexperimenten van een branche- indieningtermijn eind november 1999. organisatie, bedrijf of instelling. Voor het programma is f 1.800.000,- gereserveerd. Voorl i chti ng en Doorl i chti ng Schoner Produceren ? Op basis van de Subsidieregeling Voorlichting en Voor meer informatie Doorlichting Schoner Produceren kunnen vanaf nu ook kunt u contact opnemen met Pouwer & Stevers 010 - 452 11 22. L ..J
 15. 15. Recent op de markt is het systeem Delta van Jansen Viss (CH) naar het onrwerp van Sir Norman Foster en een evolutie van het eerdere onrwerp van Prouvé uit de jaren veertig. In ons land wordt het vertegen- woordigd door O.D.S. en is het nog maar door een selecte club gevel montage-bedrijven te verwerken. In Nederland heeft Jansen Viss als producent van stalen gevelsystemen nu niet direct de reputatie goedkoop te zijn. Het is moeilijk concurreren met het goedkopere aluminium alternatief. Maar met het Deltaprofiel heeft Jansen Viss een duidelijke reden om duur te mogen zijn. Delta wordt als systeemdoor- snede gekenmerkt door een spitse langgerekte eIIipsvorm met glas ertussen. Dit maakt een verfijnde 'geleiding' van lichttoetreding mogelijk. Het / :; / geheel is samengesteld uit een stalen dragend binnenprofiel én (voor het eerst!) een deltavormif / ~ , Q) aluminium buiten-beglazingsprofiel. De opbouw-oriëntatie is, zoals in de meeste droge ';'" beglazingssystemen verticaal gericht. De staanders worden zwaarder uitgevoerd dan liggers. De vakgroep Industriële Bouwproductontwikkelingvan de Hogeschool Emchedewas geïnteresseerd in de het Deltaprofiel rust op een plint van speelt een +-L.---,cmrstfTICltié;e rol. Door middel van hamerstukken wordt de overspanning van het staalprofiel verkort en daarmee de doorbuiging verkleind. Het nieuwe Deltaprofiel is onrworpen door Schoenmakers & Vandekamer, h~t rekenwerk i~ van Corsmit uit Rijswijk. Het prototype, gerealiseerd door Van Delft & Zn. gevelsystemen in Drunen, +---.f.l~(lJ;l;.~~['...fIQ·r,j.ZQIH;Ue overspanningsmaat van 4720 mm o naar verwachting in 2000 gerealiseerd in de nieuwbouw van de HClge:sch.oo. V nieuwbouw: Harry Abels/IAA Enschede). Hierbij wordt de maximale lengte 6000 mm gehanteerd, wat directe toepassing van de handelsmaten van profiel en glas mogelijk maakt. ? info HSE, Instituut Industriële Technieken T 053-487 1456

×