Docentenhandleiding ISK naar de Bibliotheek

1,568 views

Published on

Lesbrief voor een bezoek aan de bibliotheek voor ISK leerlingen.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,568
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
13
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Docentenhandleiding ISK naar de Bibliotheek

 1. 1. Inhoudsopgave:Inleiding _________________________________________________________________ 2Algemeen ________________________________________________________________ 3Leerjaar __________________________________________________________________ 3Vak ______________________________________________________________________ 3Aantal lesuren en lesweken________________________________________________ 3Type excursie ____________________________________________________________ 3Doel van de excursie ______________________________________________________ 4Materialen ________________________________________________________________ 4Benodigde vaardigheden bij leerlingen _____________________________________ 4Taakverdeling ____________________________________________________________ 5Les 1 De bibliotheek, wat kun je daar vinden en hoe vind je het? __________ 7Les 2 Bezoek aan de bibliotheek _______________________________________ 13Les 3 Verwerking bezoek aan de bibliotheek ____________________________ 15Bijlagen: ________________________________________________________________ 19Bronnen: ________________________________________________________________ 19© 2011 Leni van Vlijmen 1
 2. 2. InleidingIn deze leswijzer staat een bezoek aan de bibliotheek centraal. Debibliotheekles wordt uitgevoerd door de bibliothecaris. De les voor en na hetbezoek wordt door de docenten Nederlands verzorgd. Met dit document geef ikhiervoor tips en aanwijzingen. De docent is tijdens het bibliotheekbezoekaanwezig als begeleider.Waarom een bezoek brengen aan de bibliotheek? Volgens de Stichting Lezenheeft het lezen van een boek een suf imago onder scholieren. De helft van de15-jarigen geeft aan dat ze aan lezen weinig plezier beleven. Dat ditzorgwekkend is in verband met taalontwikkeling en culturele vorming vanjongeren hoeft geen betoog. Internet en andere snelle media hebben het lezenverdrongen zo is de gedachte.Voor de ISK leerling is het lezen voor de taalontwikkeling van grote waarde. Inde bibliotheek kan je immers boeken lenen in je eigen taal en in deNederlandse taal kan je terecht voor de ‘makkelijk lezen’ serie. De bibliotheekkan een belangrijke externe partner zijn voor de ISK. Zij biedt veeldeskundigheid op het gebied van leesbevordering maar ook van inburgeringen jeugdboeken. De leerling krijgt inzicht in de materialen die geleend kunnenworden maar ziet bovendien tijdens het bezoek de mogelijkheid om in debibliotheek te studeren, te gamen en te chillen.Bibliotheekbezoek en meer lezen is gekoppeld aan een hogere leesattitude eneen verhoging hiervan is het uiteindelijke streven, ook en misschien wel juistvoor de ISK leerling!Rotterdam, april 2011Leni van Vlijmen© 2011 Leni van Vlijmen 2
 3. 3. AlgemeenDeze docentenhandleiding voor de excursie ‘Bezoek aan de CentraleBibliotheek’ is onderdeel van het vakoverstijgende project ‘Leer je stadkennen’. Het bezoek en deze handleiding is ontwikkeld in samenwerking metde Centrale Bibliotheek aan de Hoogstraat 110 te Rotterdam.Verder is gebruik gemaakt van www.bazarweb.nl en BV Taal.LeerjaarDeze excursie met handleiding is bestemd voor alle klassen van de afdelingISK van het Wolfert College te Rotterdam.Er is een differentiatie in niveau mogelijk door een keuze te maken in deonderdelen en/ of opdrachten van het materiaal.De differentiatie opdrachten zijn aangegeven met het teken .VakDe lessen zijn bedoeld voor het vak Nederlands.Aantal lesuren en leswekenLes 1 en 3 vinden plaats op school en beslaan ieder 45 minuten. Al naar gelanghet niveau van de klas kan de docent ervoor kiezen elke les in een blokuur van2 x 45 minuten te geven. o Les 1 Voorbereiding op het bezoek aan de bibliotheek. o Les 2 Bezoek aan de bibliotheek o Les 3 Verwerking van het bezoek in het projectportfolio ‘Leer je stad kennen’.Indien het rooster het toelaat kan gekozen worden om de lessen op dezelfdedag als het bezoek aan de bibliotheek te laten plaatsvinden, dit is echter nietnoodzakelijk.Type excursieDe leerlingen worden ontvangen in de bibliotheek op de jongerenvloer 4You!op de 1e verdieping. Tijdens het bezoek krijgen de leerlingen na een korterondleiding (ca. 15 minuten) een aantal opdrachten die ze uitvoeren in debibliotheek (ca. 45 minuten). Naast gedrukte materialen neemt ook het interneteen bescheiden plaats in. Na de opdrachten volgt een korte bespreking (ca. 15minuten). De totale duur van het bezoek aan de bibliotheek neemt ca. 1, 5 uurin beslag, exclusief reistijden.© 2011 Leni van Vlijmen 3
 4. 4. Doel van de excursieDe excursie heeft drie doelen: 1. De bibliotheek leren zien als bron van informatie. 2. De diverse media die de bibliotheek biedt zelfstandig leren vinden met behulp van een plattegrond en computer. Daarbij gaat het om www.bibliotheek.rottterdam.nl, leesboeken, informatieve boeken en films. 3. Leer je stad kennen.Tijdens het bezoek aan de bibliotheek is het niet de bedoeling de leerlingen lidte maken van de bibliotheek. Dit traject valt buiten de doelstelling van dezeexcursie en wordt door de ISK afdeling intern verzorgd.MaterialenHet materiaal behorend bij lessen zoals woordweb, genres met pictogrammenen ‘ wat staat waar’ overzicht, is als bijlage toegevoegd. Voorafgaand aan les 1is het essentieel dat de docent een pakket aan bibliotheekmateriaal verzameltuit privé- en schoolbezit. Het slagen van de les hangt grotendeels af van hetverzamelde materiaal.Tijdens het bezoek aan de bibliotheek wordt een opdrachtenlijst aan deleerlingen uitgereikt door de bibliothecaris. Een voorbeeld daarvan bevindtzich ook in de bijlagen.Benodigde vaardigheden bij leerlingenHet is raadzaam na te gaan of de leerlingen goed het alfabet kennen en eenplattegrond weten te hanteren alvorens met de excursie te beginnen. Hiertoekunnen oefeningen worden gebruikt die mogelijk ook in de regulieretaalmethode zijn te vinden.De leerlingen dienen vertrouwd te zijn met het gebruik van internet: hetintikken van een adres, het werken met de muis, scrollen etc.© 2011 Leni van Vlijmen 4
 5. 5. TaakverdelingDe ISK coördinator o Maakt een afspraak met de bibliotheek om de bezoeken in te plannen (dit dient ruim van te voren te gebeuren, veel bibliotheken plannen hun activiteiten al een half jaar vooruit). o Maakt afspraken binnen de school over de roosterwijzigingen die nodig zijn voor het bezoek aan de bibliotheek. o Draagt zorg voor de vergoeding aan de bibliotheek (indien van toepassing).De docent Nederlands o Verzorgt de les voor en na het bezoek aan de bibliotheek. o Zorgt voor pennen of gaat na of de leerlingen schrijfmateriaal bij zich hebben voor het invullen van de opdrachtlijst tijden het bezoek. o Gaat na of de leerlingen de benodigde vaardigheden bezitten zoals hierboven omschreven en zorgt ervoor, indien nodig, dat deze vaardigheden worden opgefrist. o Verdeelt de leerlingen tijdens het bibliotheekbezoek voor de uitvoering van de opdrachten in duo’s. De opdrachten worden echter wel individueel ingevuld op de vragenlijst. o Is actief betrokken bij het bibliotheekbezoek: begeleidt de klas tijdens de reis, zorgt voor een ordelijk verloop van het bezoek en assisteert de leerlingen en de bibliothecaris indien gewenst.De bibliothecaris o Bespreekt met de ISK coördinator van de school de planning van de bibliotheekbezoeken. o Draagt zorg voor de opdrachtlijsten, plattegrondjes en deelt deze uit aan de leerlingen tijdens het bibliotheekbezoek. o Verzorgt de rondleiding in de bibliotheek, duur ca. 15 minuten. o Bespreekt de uitgevoerde opdrachten na, duur ca. 15 minuten.© 2011 Leni van Vlijmen 5
 6. 6. Lesbeschrijvingen© 2011 Leni van Vlijmen 6
 7. 7. Les 1 De bibliotheek, wat kun je daar vinden en hoe vind je het?Deze les is een voorbereiding voor het bezoek aan de bibliotheek. Het is raadzaameen dag voorafgaand aan de les onderstaand materiaal uit privébezit te selecterenen mee te nemen.Doel van deze les: o Voorkennis over de bibliotheek opfrissen o Het ordeningsprincipe van diverse media in de bibliotheek leren kennen o De bibliotheek zien als een bron van informatie. o Het herkennen van genres bij leesboeken.Voorbereiding:Maak kopieën van het volgende materiaal: o Woordweb (zie bijlage 1) o Lijst met kleurindeling (zie bijlage 3) o Lijst met pictogrammen (zie bijlage 4) Let op: voor differentiatieoefening   moeten de genreaanduidingen worden doorgestreept/afgeplakt.Vul een doos of krat met minstens 3 verschillende exemplaren van de volgendeitems: o Leesboeken volwassen- + jeugdboeken!! o Informatieve boeken (bijvoorbeeld: atlas, woordenboek, studieboek, hobbyboek, reisgids, kookboek, etc.) o cd’s/dvd’s (muziek of anderszins) o Strips (niet noodzakelijk) o Tijdschriften o Kranten© 2011 Leni van Vlijmen 7
 8. 8. Woordenlijst: Afdeling Mode Alfabet Onderwerp Auteur Opbergen Entertainment Ordenen Genre Pictogram Gesproken boek Roman Griezelverhaal Schrijver Hobby Spanning en avontuur Informatief boek Stripboek Jeugd Thema Jongeren Woordweb KunstBasisactiviteitDoel: De leerlingen weten wat ze gaan leren in deze les.Inleiding – klassikaal (richtlijn 5 minuten)Voorafgaand aan de les vertelt u de leerlingen wat de bedoeling is: als onderdeel vanhet Project ‘leer je stad kennen’ staat een bibliotheekbezoek gepland. Deze les isbedoeld om het bezoek voor te bereiden.Wat gaan de leerlingen leren? - Wat is een bibliotheek? - Wat kan je er vinden? - Hoe wordt het materiaal geordend zodat je het terug kan vinden?Basisactiviteit  :Doel: Voorkennis over de bibliotheek opfrissen.Woordweb maken – individueel en in duo’s (richtlijn 5 - 10 minuten)Deel het woordweb uit (zie bijlage 1). Laat de leerlingen individueel opschrijven watzij weten over een bibliotheek.Verdeel daarna de leerlingen in duo’s en laat de woorden vergelijken en uitwisselenwaarna ze hun eigen woordweb kunnen aanvullen.Check de antwoorden en maak een woordweb op het bord.Laat het woordweb opbergen in het projectportfolio ‘leer je stad kennen’. In les 3wordt dit woordweb door de leerling aangevuld met nieuwe woorden.© 2011 Leni van Vlijmen 8
 9. 9.  DifferentiatieVraag aan de leerlingen een lijstje te maken van de materialen die in de bibliotheekaanwezig zijn. Vraag daarna of zij wel eens gebruik maken van die materialen enwaarom. Vraag aan de leerlingen of ze liever verhalende/leesboeken of informatieveboeken lezen en waarom.Basisactiviteit Doel: De leerlingen maken onderscheid in het materiaal van de bibliotheek: de boeken bij de boeken, de cd’s bij de cd’s, de kranten bij de kranten enz.Het ordenen van het materiaal in de kist of doos - Groepjes (richtlijn 7 - 14 minuten)Verdeel de leerlingen in groepjes zodat onderling overlegd kan worden wat dewerkwijze is bij elke vraag die de docent stelt. Laat daarna beurtelings de leerlingenhet antwoord geven bij het ordenen van het materiaal uit de doosZet de doos met de verschillende media in het midden van de klas. Vertel aan deleerlingen dat zij in een bibliotheek werken en de materialen gaan opruimen.Vraag aan de leerlingen hoe zij dit gaan aanpakken. Hoe orden je het materiaal?Vraag aan de leerlingen waarom ze deze keuze hebben gemaakt: Wat hoort bijelkaar? Waarom hoort het bij elkaar? DifferentiatieVraag aan de leerlingen of de boeken nog meer geordend kunnen worden. Hierbij ishet de bedoeling dat leerlingen de leesboeken en de informatieve boeken kunnenonderscheiden en uit elkaar leggen. Vraag aan de leerlingen wat het verschil istussen de leesboeken en de informatieve boeken.Antwoord: een informatief boek is non fictie (weetjesboek) en staat geordend op onderwerp, een leesboek is fictie (verhalendboek) en staat geordend op naam van de auteur  DifferentiatieVraag aan de leerlingen hoe ze de leesboeken nog meer kunnen ordenen.Hierbij is het de bedoeling dat ze de boeken voor de volwassenen en de jeugdscheiden. Vraag aan de leerlingen wat het verschil is tussen de volwassen- en dejeugdboeken. Hoe kan je in de bibliotheek zien dat het een jeugdboek is?Antwoord: de jeugdboeken worden in de bibliotheek op de boekrug aangeduid met de letter C© 2011 Leni van Vlijmen 9
 10. 10. Basisactiviteit Doel: De leerlingen ordenen de leesboeken op auteur en de informatieve boeken op onderwerpDe leesboeken alfabetiseren – klassikaal (richtlijn 7 – 14 minuten)Vraag hoe je de cd’s en de dvd’s zou kunnen opbergen. Op alfabet of opmuzieksoort? Wat heeft hun voorkeur?Leg het verschil uit tussen leesboeken (verhalend) en informatieve boeken(weetjesboek). Vraag de leerlingen hoe zij in de bibliotheek de leesboeken in dekast zouden opbergen. Hoe ga je te werk? Op grootte, op titel, op schrijver?Geef opdracht om de leesboeken uit de doos te ordenen (op alfabet leggen).Vraag daarna wat de beste manier zou zijn om de informatieve boeken in debibliotheek op te ruimen: op titel, op schrijver of op onderwerp? Waarom?Leg uit dat informatieve boeken zijn ingedeeld naar onderwerp en niet op naam vande schrijver zoals dat bij leesboeken het geval is. Boeken over bijvoorbeeldruimtevaart staan bij elkaar.Welke hobby’s hebben de leerlingen? Lenen ze daar wel eens boeken over? DifferentiatieVraag de leerlingen hoeveel letters het Nederlandse alfabet telt. Schrijf deoefening(en) op het bord.Vul de ontbrekende letters in.-a b.d.fg..j-k..n..qr.t-u..x.zZet deze letters in alfabetische volgorde: c f h d g eZet de volgende woorden in alfabetische volgorde:vos – varken – poolvos – vlinder – vis – vuurvlinderAntwoord: 26Antwoord: c e h i, l m o p s, v w yAntwoord: c d e f g hAntwoord: poolvos - varken – vis – vlinder – vos – vuurvlinder© 2011 Leni van Vlijmen 10
 11. 11.   DifferentiatieSchrijf de volgende namen op het bord. Vraag de leerlingen de auteursnamen inalfabetische volgorde te zetten:1. Beeke, F. K.2. Beeker, J.J.3. Beek, J. A.4. Beeke, W.1. Hollander, Adriaan van der2. Hollander, Arend3. Holland, Ronald van de4. Holland, WillemAntwoord: 3, 1, 4, 2 Auteurs met eenzelfde naam worden op voorletter geordend.Antwoord: 4, 3, 2, 1 Auteurs met eenzelfde achternaam en dezelfde voorletter worden op achtervoegsel geordendBasisactiviteit Doel: De leerlingen kennen afdelingen van een bibliotheek zoals muziek-, jeugd-, kunst-, mode- of reisafdeling. De leerlingen kunnen boeken met allerlei thema’s vinden op de Jongerenvloer 4You!Thema’s en afdelingen bedenken – klassikaal (richtlijn 7 – 14 minuten)Leg uit dat je in de bibliotheek heel veel boeken, cd’s, tijdschriften etc. hebt maar datje snel iets moet kunnen vinden. Daarom zijn er verschillende afdelingen gemaakt.Vraag de leerlingen welke afdelingen zij kunnen bedenken. Vergelijk de antwoordenmet bijlage 2 de ‘ wat staat waar’ lijst. Bespreek bijlage 2 en schrijf een aantalafdelingen op het bord en eventueel woorden die onbekend zijn zoals filosofie,godsdienst, collectie.Leg uit dat de jongerenvloer 4You! heet. Deel bijlage 3 uit: de kleurindeling van dethema’s op de jongerenvloer 4You!. Op deze vloer zijn allerlei boeken verzameldvoor jongeren. Deze boeken zijn te vinden in kasten met hetzelfde thema ofonderwerp zoals lijf & liefde, computers & techniek, dieren & natuur enzovoorts. Elkthema heeft een eigen kleur gekregen bijvoorbeeld Lijf & Liefde roze.Bespreek in welke kast je informatie vindt over: ruimtevaart, ijsberen, Justin Bieber,skaten, pingen.In welke kast vind je de volgende informatie? Voetbal, eten, loverboys, soapserie,seksualiteit, werkstuk voor school?Antwoord: ruimtevaart/techniek, ijsberen/dieren, Justin Bieber/entertainment, skaten/sport, pingen/computers, voetbal/sport,eten/lijf, loverboys/lijf & liefde, soapserie/entertainment, seksualiteit/lijf, werkstuk/school & beroep© 2011 Leni van Vlijmen 11
 12. 12. Basisactiviteit Doel: De leerlingen kennen het gebruik van een pictogramPictogrammen verzinnen en tekenen – duo’s (richtlijn 12 – 14 minuten)Leg uit dat op de rug van leesboeken pictogrammen staan in de bibliotheek. Zo kanje aan de buitenkant zien waarover het leesboek gaat. Vraag aan de leerlingen: watis een pictogram? Teken een smiley  op het bord en vraag waarvoor dit pictogramstaat. Welk soort leesboek zal dit zijn? Leg uit dat dit een genre heet en wel hetgenre ‘humor’.Deel blaadjes uit en geef duo’s opdracht voor het zelf verzinnen en tekenen van eenpictogram voor een leesboek dat bijvoorbeeld gaat over het genre dieren, school,western, sport enzovoorts. De pictogrammen hebben geen kleur. DifferentiatieGeef individuele leerlingen opdracht om meerdere genrepictogrammen te ontwerpen.  DifferentiatieGebruik bijlage 4 met de pictogrammen en streep de genretitels door. Deel de bijlageuit aan de leerlingen en laat hen bij elk pictogram het bijbehorende genre bedenken.Basisactiviteit Doel: De leerlingen verwerken de les in het portfolio. De leerlingen reflecteren de inhoud van de les.Nabespreking – klassikaal (richtlijn 5 - 10 minuten)Bespreek de getekende pictogrammen of bedachte genres.Laat de tekeningen van de pictogrammen en het woordweb opbergen in het portfolio.Bespreek moeilijke woorden na. Vraag na wat de leerlingen hebben geleerd.Eventuele vervolgvragen over het opbergen van materiaal in de bibliotheek noterenen meenemen naar het bezoek.© 2011 Leni van Vlijmen 12
 13. 13. Les 2 Bezoek aan de bibliotheekDeze les wordt besteed aan het bezoeken van de bibliotheek. De leerlingen wordenverwacht op de eerste etage op de Jongerenvloer 4You! Na een rondleiding werkenzij aan de opdrachten van de vragenlijst die de bibliotheek hen verstrekt, zie bijlage 5voor een voorbeeld van de vragenlijst. De vragenlijst is in verschillende versiesgemaakt zodat niet iedere leerling dezelfde opdrachten krijgt.Doel van deze les: o De leerlingen maken kennis met de bibliotheek, leren zich te oriënteren in de bibliotheek, o De leerlingen leren welke materialen in de bibliotheek aanwezig zijn en hoe ze kunnen vinden wat ze zoeken (zoekwegen). Vervolgens oefenen ze in het zoeken van informatie met behulp van een vragenlijst (zie bijlage 5).Voorbereiding:Controleer of de leerlingen schrijfmateriaal bij zich hebben.Vertel de leerlingen dat ze vandaag op bezoek gaan bij de bibliotheek en geefglobaal aan hoe het bezoek zal verlopen. Spreek ook af dat het bibliotheekbezoekgeldt als schooltijd en dat de leerlingen zich dus netjes en rustig moeten gedragen.Kijk voor een voorbeeld van de vragenlijst die de leerlingen in de bibliotheek van debibliothecaris krijgen naar bijlage 5 “Zoek in de bieb ISK 2011”.Basisactiviteit Doel: De leerlingen leren zich te oriënteren in de bibliotheekRondleiding – klassikaal (15 minuten)De leerlingen worden welkom geheten door de bibliothecaris en krijgen eenrondleiding. De docent assisteert waar nodig en zorgt voor een ordelijk verloop.Basisactiviteit Doel: De leerlingen kunnen boeken en afdelingen zelf vinden. De leerlingen zoeken boeken naar eigen voorkeur uit in de bibliotheek.Opdrachten uitvoeren aan de hand van de vragenlijst – duo’s (45 minuten)De docent verdeelt de klas in duo’s. De leerlingen gaan daarna in tweetallen opzoektocht in de bibliotheek. De leerlingen vullen de vragenlijst echter wel individueelin en voeren de zoekopdrachten individueel uit.De docent assisteert waar nodig en zorgt voor een ordelijk verloop.© 2011 Leni van Vlijmen 13
 14. 14. Basisactiviteit Doel: De leerlingen kunnen uitleggen waar ze in de bibliotheek boeken hebben gevonden. De leerlingen beargumenteren de keuze van hun boeken.Nabespreking – klassikaal (15 minuten) op de 6e etage.De bibliothecaris bespreekt de opdrachten na. De docent assisteert waar nodig enzorgt voor een ordelijk verloop.© 2011 Leni van Vlijmen 14
 15. 15. Les 3 Verwerking bezoek aan de bibliotheekDeze les is een verwerking van de ervaringen die zijn opgedaan tijdens het bezoekaan de bibliotheek. De verwerking van de opdrachten gaan in het portfolio ‘leer jestad kennen’. Er kan een keuze worden gemaakt uit verschillende opdrachten.Doel van deze les: o Reflecteren op het bezoek aan de bibliotheek o Toetsing kennis van de bibliotheekVoorbereiding:Maak een keuze uit de differentiatie opdrachten en zoek het materiaal erbij.Woordenlijst: Placemat Stapelgedicht WoordwebBasisactiviteit Doel: De leerlingen weten het doel van de les: het uitwerken van hun ervaringen van het bezoek aan de bibliotheek voor het hun portfolio ‘leer je stad kennen’Inleiding – klassikaal (richtlijn 5 minuten)U herinnert de leerlingen aan het bezoek dat aan de bibliotheek is gebracht. Hetwoordweb uit les 1 maar misschien ook andere opdrachten uit deze les kunnen alsbewijsmateriaal dienen voor het portfolio van het Project ‘leer je stad kennen‘.Basisactiviteit Doel: de leerlingen vullen hun voorkennis over de bibliotheek aan met nieuwe begrippenWoordweb maken – individueel (richtlijn 5 - 10 minuten)Het woordweb uit les 1 in het portfolio wordt aangevuld met nieuwe associaties enwoorden die de leerlingen hebben opgepikt tijdens het bezoek aan de bibliotheek.Laat de leerlingen individueel het woordweb aanvullen.Check de nieuwe antwoorden en maak een woordweb op het bord.© 2011 Leni van Vlijmen 15
 16. 16. Basisactiviteit Doel : De leerlingen hebben een mening over de bibliotheek De leerlingen kunnen vertellen wat er te doen is in de bibliotheekKlassengesprek (richtlijn 5 – 10 minuten)Laat de leerlingen vertellen over hun eigen ervaringen in de bibliotheek.Richtvragen voor het gesprek :Zou je je familie meenemen naar de bibliotheek? Zo ja waarom? Zo nee, waaromniet?Als je morgen zelf naar de bibliotheek gaat, hoe vind je dan wat je zoekt?Waar staan de leesboeken?Hoe herken je een genre?Wat is er te doen op de jongerenvloer 4You!Kan je alleen lezen op deze vloer of zijn er ook nog andere dingen te doen?Is het belangrijk dat er bibliotheken zijn? DifferentiatieMaak een placemat en presenteerWerkwijze: verdeel de klas in viertallen. Ieder groepje krijgt een A3 vel met daarop de volgende figuur. In het midden staat een cirkel met een diameter van ongeveer tien centimeter: In het midden (de cirkel) staat de opdracht: is de bibliotheek saai? De leerlingen noemen associaties of verschillende gezichtspunten over het bezoek aan de bibliotheek. Elk lid van de groep van vier krijgt een kleur viltstift. Iedere leerling maakt in zijn eigen vak de opdracht. Hij maakt hiervan een foto en de print kan in het portfolio. Tenslotte licht iedere leerling zijn antwoord toe voor de rest van de groep.© 2011 Leni van Vlijmen 16
 17. 17.  DifferentiatieGeef de leerlingen de volgende opdracht: werk in duo´s.Beeld een genre uit van een leesboek. Laat je fotograferen. Print de foto uit en doehem in je portfolio.  DifferentiatieGeef de leerlingen de volgende opdracht: Stapelen maar.Haal een paar boeken uit de bibliotheek of je eigen boekenkast. Stapel ze zo opelkaar dat de titels een mooi gedicht vormen.Maak een foto en het stapelgedicht is klaar. Print je foto en doe hem in je portfolio. DifferentiatieGeef de opdrachtZet vijf namen van vrienden en/of vriendinnen uit je klas in alfabetische volgordeVraag daarna een aantal leerlingen hun volgorde op het bord te schrijven enbespreek de antwoorden.Op de rug van de boeken staan de eerste vier letters van de achternaam van deschrijver. Zet ze in alfabetische volgorde.Roald Dahl: DAHLAnne Frank: FRANAstrid Lindgren: LINDJan Terlouw: TERLSpel:Laat alle leerlingen op alfabetische volgorde van hun voornaam gaan staan. Endaarna op hun achternaam. DifferentiatieKies lesmethode Zebra 2, les 18.3.Gebruik werkblad 18.3.2/3 A en 18.3.2/3 B, blz. 374 en 375.© 2011 Leni van Vlijmen 17
 18. 18.   DifferentiatieVerzorg een computerles. Ga naar www.medialessen.nlMedialessen.nl is een initiatief van stichting Kennisnet, stichting Mijn Kind Online ende Vereniging Openbare Bibliotheken.De site is bestemd voor leraren die mediawijsheid in hun lessen willen integreren ofmediawijsheid apart in een les willen behandelen. Op deze site voor het primair envoortgezet onderwijs worden bestaande medialessen op één plek verzameld. Er zijnmedialessen te vinden van professionele organisaties maar ook van leraren zelf.Op de pagina ‘informatievaardigheden’ vind je de les ‘hoe vind je de informatie die jezoekt’ geschikt voor vmbo maar ook voor havo/vwo leerlingen. In deze les leert deleerling de juiste boeken, artikelen en internetsites te vinden. Bovendien leert deleerling een keuze te maken uit het aanbod.Basisactiviteit Doel: De leerlingen bewerken hun portfolioAfsluiting – klassikaal (5 minuten)© 2011 Leni van Vlijmen 18
 19. 19. Bijlagen:Bijlage 1 WoordwebBijlage 2 Wat is waar in de Centrale Bibliotheek 2011Bijlage 3 4You! KleurenindelingBijlage 4 Lijst met pictogrammenBijlage 5 Zoek in de bieb ISK 2011Bronnen:Activerende werkvormen, voortgezet onderwijs, J.H. Flokstra, Enschede, maart 2006BiblionetVereniging van Openbare BibliothekenNederlandse taalmethodes:BV TaalZebra 2Internet:www.bazarweb.nlwww.debibliotheekmaasenpeel.nlwww.bibliotheek.rotterdam.nlwww.medialessen.nl© 2011 Leni van Vlijmen 19

×