Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Introductieles 2016

1,645 views

Published on

Introductieles 2016

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Introductieles 2016

 1. 1. WAT IS HET STUDIUM? 10 kritische lezingen en debatten over actuele maatschappelijke en wetenschappelijke thema’s vanuit een multidisciplinaire benadering op dinsdagavond om 20 uur in de Miry Concertzaal van het Conservatorium georganiseerd door Hogeschool Gent en partners voor studenten, docenten en geïnteresseerden
 2. 2. Waarom studium? • ‘over het muurtje’ kijken • Lezen denken, schrijven en …lezen • Vaardigheden ook nodig voor scriptie • Zelfstandig studeren • Interdisciplinair • Buiten confortzone
 3. 3. Wat houdt Studium in? verplicht: • introductiecollege • 5 van de 10 lezingen en discussie • 1 ‘komen lezen’ sessie • 5 STUDIUMFICHES MAKEN • ESSAY SCHRIJVEN facultatief: • workshops • extra lezen uit onze bibliotheek • Extra’s TAZ-SALONS, ‘komen lezen’- sessie
 4. 4. Nieuw! • Let op: • Hou kaart goed bij • Bij verlies geen nieuwe • Is ook toegangsbewijs voor lezingen
 5. 5. STUDIUMWORKSHOPS •telkens voor de nieuwe lezing • voor- of nabespreking van de lezing • oefenen op het maken van de studiumfiche • feedback op samenvattingen en eerste versies van papers EEN AANRADER!!!!
 6. 6. portfolio 1. 5 studiumfiches: – Alleen te verkrijgen op de desbetreffende lezing – Je kan geen fiche afhalen voor iemand anders – Ook niet fotokopiëren 2. essay: reflectie over het jaarthema en bijkomende informatie verzamelen en verwerken min. 3000 – max. 5000 woorden
 7. 7. Studiebelasting: 75 uur • Min. 5 X 2 uur aanwezigheid op de lezingen • 5 x 1 uur workshops • ‘studium start’: 2 uur • 75 – 17 uur= 58 uren • 2 uur per studiumfiche: 10 uur • 48 uren voor het schrijven van je paper; d.w.z. ruim week full time • Mijn inschatting: – Essay schrijven: • info zoeken, lezen en verwerken: 18 uur • Eerste versie: 14 uur • Tweede versie: 10 uur • Herwerken en afwerken: 6 uur
 8. 8. Voor je begint… • lees grondig de website: pagina’s ‘keuzevak’, ‘paper schrijven’, ‘verder lezen’, ‘jaarthema’,’shop’… •Lees de taalpagina’s, de kunst van het argumentern en bekijk de evaluatiefiche op de website • Oefen vooraf op refereren en citeren • Ga eens langs in de stadsbib, op de 2e en op de 4e verdieping is er een keuzelijst met boekenstand • Maak je keuze uit de lezingen die je zeker wil volgen, neem er minimum 1 als reserve Like onze Facebookpag zodat je op de hoogte blijft
 9. 9. Voor elke lezing… • lees vooraf al eens een artikel of de website van de spreker zodat je weet waar de spreker voor staat • lees de synopsis van de lezing zodat je de hoofdlijnen van het betoog kent • zoek in de stadsbib, schrijf je in op go-press, op het internet, in de HoGent bib naar artikels of boeken over de auteur
 10. 10. Tijdens de lezing • zorg dat je een notitieblok en een pen bij hebt • het is niet zinvol om de hele lezing ‘te tapen’, reproductie van de lezing wordt niet gewaardeerd!! • zorg dat je de kernboodschap van de lezing neergeschreven hebt. TIP: meestal zegt de spreker dat in enkele woorden aan het begin van zijn lezing • schrijf die argumenten op waarmee je het uitgesproken eens of oneens bent. als je twijfelt of je het goed begrepen hebt, stel een vraag aan de spreker aan het eind van zijn betoog.
 11. 11. Na de lezing • Lees de desbetreffende KARAKTERS • Maak je studiumfiche
 12. 12. Essay • doel: • lezingen volgen • verdiepen in het onderwerp • artikelen/boeken opzoeken en lezen • een eigen mening vormen • met argumenten onderbouwen • Verwerk drie KARAKTERS • gebruik DRIE wetenschappelijke bronnen • Eigen reflectie over het jaarthema
 13. 13. Essay: volgende onderdelen moeten in je tekst • Probleemstelling: • Wat vraag je je af? • Welk probleem wil je specifiek bespreken? • En waarom is dat interessant/relevant? • Analyse: welke verschillende aspecten zitten er aan het onderwerp? • Bevindingen uit je eigen bronnen en uit de lezingen: wat denken anderen daarover? • Afweging: ben je het eens/oneens daarmee en waarom ( met verwijzingen)? •Conclusie: antwoord op je probleemstelling literatuurlijst
 14. 14. Essay: is geen • Samenvatting van artikels over het onderwerp • Definitie van wat ‘minder of meer is’ is • Copieren van drie artikels • Herhaling van de lezingen
 15. 15. Bronnen/literatuur • Wat wel: – Wetenschappelijke artikels, boeken • Wat niet: – Damesbladen – Populaire kranten: Het Laatste Nieuws, het Nieuwsblad,… (kwaliteitskranten wel toegelaten) – Wikipedia – Stukken tekst gedownload van internet – Tekst zonder bronvermelding STUDIUM HEEFT BOEKEN OVER HET THEMA: KOM ZE UITLENEN!!!
 16. 16. Tips: • Niet enkel internetverwijzingen gebruiken: er is meer dan WIKIPEDIA!! • Niet meer dan maximaal aantal woorden: schrijven is schrappen • Conclusie en inleiding worden achteraf geschreven en staan in verband • Eenvoudige zinnen maken: onderwerp, ww en lv. • Gebruik zo weinig mogelijk passieve zinsconstructies • Namen van sprekers: niet de voornaam en let op de spelling, een spreker is geen ‘verteller’ • Wees zo concreet mogelijk: niet ‘men’, vage termen • Sterke uitspraken met bronnen onderbouwen • Alles mag als je zegt waar je je mosterd haalt • Jezelf niet minimaliseren: • ‘ik ga proberen’ • ‘mijn kennis is beperkt ‘ • ‘ik ga proberen de vijf lezingen zo goed mogelijk naar mijn normen …’ • Beter geen uitleg waarom je Studium gekozen hebt , dan een negatieve motivatie: • ‘omdat ik geen zin had in Nederlands…’
 17. 17. EVALUTATIESCHEMA ESSAY onvoldoende voldoende Zeer goed De student beschrijft op heldere wijze de probleemstelling die hij wil bespreken De student formuleert een welomlijnde,, realistische vraagstelling of hypothese De student geargumenteert waarom dit een relevant onderwerp is. Een persoonlijke reflectie op het jaarthema, onderbouwd met verwijzingen naar minimaal 3 wetenschapperlijke informatiebronnen waaronder 1 boek en 3 verwijzingen naar de studiumpublicaties. De probleemstelling en de vraagstellig worden uitgewerkt met relevante inhoudelijke informatie en degelijke argumentatie met bronnen onderbouwd Het taalgebruik is correct Nederlands. ( minder dan 8 fouten) Citeren en bronnenvermelding gebeurt consequent en juist De paper is voorzien van een degelijke bibliografie Origineel in aanpak en inhoudelijke uitwerking
 18. 18. DO!!!! • Wees op tijd op de lezing zodat je er zeker in kan en vergeet daarbij je KARAKTERSKAART niet… • Volg de workshops !!!! • Lees ALLES op de website • Like onze fbpagina zodat je op de hoogte blijft • Lees, lees en … lees o.a. stadsbib en onze mobiele bib • Na het schrijven van de paper: controleer met evaluatieschema!
 19. 19. DON’t!!!! • Te laat…komen • indienen • Eten en drinken in de zaal • FB tijdens de lezing: geen smartphone! • Vroegtijdig de zaal verlaten • Praten tijdens de lezing • De digitale versie van je paper niet inleveren
 20. 20. Nuttige links • Stadsbib: infostand, ebooks, go-press, Uitgelicht • Websites van de sprekers • Krantenwebsites en ‘de groene amsterdammer’
 21. 21. FAQ • Een lezing missen wegens ziekte of overmacht • Filmpjes i.p.v. lezing? • Mag ik de zaal vroeger verlaten? • Deadlines? • Nalezen van kladversies: is het genoeg? • Hoe portpolio inleveren? • Voorblad en kaftje van de portfolio?  Zie website!!
 22. 22. Moraal van dit verhaal? • Lees de website grondig!! – Lees grondig de KARAKTERS – Bekijk de Powerpointpresentaties – Lees de achtergrondinformatie – Bekijk het evaluatieschema • Volg de workshops!!! !!!!!! • Verwerk degelijke literatuur in je paper • EEN HEEL FIJN STUDIUMJAAR GEWENST!
 23. 23. E-STUDIUM • www.studiumgent.be: interactieve website • alle info en aankondigingen • achtergrondinformatie over lezingen en sprekers •verwante lezingen en culturele evenementen • Elektronische nieuwsbrief (inschrijven via website) • Facebook • Twitter
 24. 24. En nog dit… Sofie Vandamme Coördinator Studium Generale Jozef Kluyskensstraat 2 9000 Gent sofie.vandamme@hogent.be spreekuur: maandag 13 tot 17 uur , na afspraak per mail. De lezingen zijn een publieke aangelegenheid. Naast studenten zijn er ook vele andere toeschouwers in de zaal. Het is daarom van belang dat: • Gsm’s uit!!! • Er niet onderling gepraat wordt, ook al duurt het iets langer dan verwacht • De lezingen stoppen om kwart voor 10. Het is niet toegelaten om vroeger de zaal te verlaten.
 25. 25. CONTACT Sofie Vandamme Coördinator Studium Generale Jozef Kluyskensstraat 2 9000 Gent sofie.vandamme@hogent.be

×