Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Welkom in H6B 2013 2014

1,189 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Welkom in H6B 2013 2014

 1. 1. Even voorstellen… Isabelle De Mulder Leerkracht H6B Geraardsbergen Isabelle De Mulder Leerkracht H6B Geraardsbergen
 2. 2. Welkom in H6B ! • leerkracht opvolging vorderingen leerlingen controleren van hun werk ‘zorg’ dragen • kinderen medewerking inzet verantwoordelijkheid • ouders toetsen ondertekenen agenda opvolgen en ondertekenen open en eerlijke communicatie
 3. 3. Vlot dagverloop • Vaste routine / lesrooster • Vaste plaats • Grote vergeetkouslijst • Orde en netheid • Afspraken • Takenbord (hoekenwerk) • Kaartjes • Beloningssysteem
 4. 4. Materialen ordenen • KLAS – 5 ringmapjes (taal/spelling – Frans – godsdienst – WO/MUZO – wiskunde) – Contractwerkmap – Pennenzak met blauwe, groene, rode en zwarte (bal)pen, inktwisser, lijm, schaar, potlood, gom, correctieroller, lat/geodriehoek, passer • HEEN en WEER – Brievenmap (NOOIT los tussen agenda!) – Agenda (controle op VRIJDAG) – Studiewijzermap – Toetsenmap (lijst bijhouden + ondertekenen) • THUIS – Grote klasseur met ≠ onderverdelingen – schrijvertjes
 5. 5. Wiskunde: 6 lesuren methode: Kompas • Getallenkennis (tot 1 000 000 000) • Hoofdrekenen • Cijferen (delen door kommagetallen, veelvoudenlijstjes) • Meten en metend rekenen (oppervlakte en omtrek van een cirkel, het getal pi, oppervlakte en volume van ruimtefiguren, soortelijk gewicht) • Meetkunde (regelmatig ingeschreven drie-, zes- en achthoek) • Toepassingen
 6. 6. Wiskunde in de praktijk • Wiskundemap met 6 onderverdelingen • Werkboeken + kopieerbladen • Herhalingstoetsen per rapport • Soms kleinere toetsen na nieuw leerstofonderdeel • Praktijklessen (METEN is WETEN!) • Specifieke huistaken (differentiatie) • Remediëring na toetsen  foutenanalyse • Geheugensteuntjes (rekenvoordelen / formules)
 7. 7. Taal: 6 lesuren methode: Kameleon • Spelling: Alfabeestje en werkboek (onthoudwoorden, afspraken,…) • Taalbeschouwing: betekenis van woorden, spreekwoorden, woord- en zinsleer • Begrijpend lezen: verbanden leggen, sleutel- en signaalwoorden herkennen, schema‘s maken  boekbesprekingen!
 8. 8. •Expressief en technisch lezen: luidop lezen van boekfragmenten, gedichten … •Spreken: actua, boekbespreking, groepswerk i.v.m. een werelddeel (vakoverschrijdend) •Luisteren: luisteroefeningen •Stellen: korte stelwerken na uitstap (BRUG – weblog), ..
 9. 9. Taal in de praktijk • Taalmap: taal/spelling • SPELLING: 2 werkboeken/Alfabeestje • Dictee na thema + evaluatie na dictee • Kleinere dictees (ei-verhaal, …) • SCHRIJVERTJES: overzicht + schriftje (zelfstandig!) • TAAL: 2 werkboeken + Kijk-en leesboek A/B • Toetsen per onderdeel • Herhalingstoetsen taalbeschouwing
 10. 10. Frans: 2 ½ lesuren methode:Beaufort 6 Enkele belangrijke accenten van Beaufort • Deze nieuwe methode Frans sluit aan bij het Europees Referentiekader (E.R.K.), de nieuwe eindtermen en de nieuwe leerplannen. • 5 vaardigheden komen aan bod (i.p.v. 4) met nadruk op luisteren/spreken en mondelinge interactie (lezen / luisteren / schrijven / spreken) • breed aanbod cultuur met aansluitende verwerking • verschillende tekstsoorten • aandacht voor differentiatie
 11. 11. Frans in de praktijk • Map : leerwerkboek, kopieën, … • Petit Livre Vert (onthoudboekje) • DVD • CD-rom (klas/thuis) • Woordenschattoets + toets na elk contact • Herhalingstoetsen met voorbereiding en remediëring • Evaluatie spreken: ‘on parle’
 12. 12. Godsdienst: 3 lesuren methode: Manna • 11 thema’s • Aandacht voor solidariteit • Gebruik van (kinder)bijbel • Gebedsdobbelsteen • Gebed op ≠ momenten • Volledig herwerkt
 13. 13. Godsdienst in de praktijk • Godsdienstmap + handboek • Werkboek  herwerkt (losbladig) • Evaluatie na elk thema, grotere hoeveelheden leerstof • Groepswerk, discussies, filosoferen
 14. 14. Wereldoriëntatie: 4 ½ lesuren methode: Mundo • Heide- of zeeklassen • Verschillende thema‘s in Mundo (histo, bio, socio, geo, techno) • Actua  Wablieft-krant, nieuws, …  QUIZ! • Drugpreventie  agent in de klas • Seksualiteit (lessen, dokter in de klas) • Levenshouding: wekelijkse leefthema‘s • NIEUW: schriftelijke neerslag  ZELFREFLECTIE
 15. 15. • Verkeer: bij uitstappen, fietsproject einde schooljaar (fietshelm steeds verplicht!) • Film- en theatervoorstellingen • Musea bezoeken (PAM- Velzeke en Ename, …) • Bezoek aan OCMW-rusthuis Ter Deinsbeke • Overgang naar het secundair onderwijs: ( uitleg structuur secundair onderwijs, bezoek PTI en ≠ campussen)  NIEUW: Beter leren  agenda • Schoolreis: de Antwerpse haven en ‚de Ster‘
 16. 16. • Map: 9 werkkaternen, kopieën + MUZO • Handboek (!) • Extra (zelfgemaakte) boekjes (heideklassen, S.O, ..) • Evaluatie na elk focusthema + beeldwoordenboekje • ONLINE: oefentoetsen (klas/thuis)  http://www.educatief.diekeure.be/mundoleerling/ WO in de praktijk
 17. 17. ICT: 1 lesuur • 1 pc / leerling • Verschillende programma‘s (kennismaking) • ICT- coördinator / juf • Leergebiedoverschrijdend • Monkey Tales (zie bestelstrookje) • NIEUW: www.h6blogt.blogspot.be !!!
 18. 18. MUZO : 2 + 1 lesuren Muzedoos • MUZEDOOS – Elk leerjaar werkt gedurende een maand rond een bepaald thema – Alle deelaspecten komen aan bod – PROCES boven PRODUCT – Genieten van muzisch bezig zijn – Materiaal meebrengen (agenda) – Foto’s  schoolsite + weblog – Extra activiteiten • SCHRIFT
 19. 19. Lichamelijke opvoeding: 2 lesuren • L.O. o.l.v. juf Kirsten (tot herfstvakantie) • GEEN turnpantoffels maar degelijke sportschoenen (zie www.kbz.be) • Op maandag en woensdag in de VM
 20. 20. ! NIEUW ! Talentagenda • 6e leerjaar  agenda = planningsinstrument! • Duidelijk: picto’s / weekoverzicht • Eigen talenten ontdekken: 8 kleuren en figuren: samenknap, beeldknap, beweegknap, taalknap, muziekknap, rekenknap, natuurknap en zelfknap • Relatie ontdekken tussen talenten en ≠ studierichtingen in secundair én beroepen (gekleurde tussenbladen)
 21. 21. • Zicht krijgen op eigen vaardigheden om zo geschikte studiekeuze te maken • Biedt ouders kan om schoolwerk op te volgen én talenten van kind nog beter te leren kennen • Leren leren: er is de mogelijkheid om een volgorde op te geven waarin taken gepland worden. • Bij elke taak kan de gebruikte tijd genoteerd worden en bij het klokje hoeveel tijd er in totaal besteed werd aan schoolwerk.
 22. 22. ! Leren leren ! • ‘Grote’ toetsen  studiewijzers (week op voorhand aangekondigd in agenda) • Leren plannen met behulp van agenda • Planning gebeurt al in de klas! • Opvolging is noodzakelijk • Bonuspunten: werken wordt beloond Schriftelijke (of getypt) voorbereiding, NIET voor spelling / wiskunde (scheurblaadjes) • Huiswerk
 23. 23. Evaluatie • LVS: kleurencode • Toetsenlijst • Synthese na elk rapport • Cijfer ≠ letterquotatie • Motivatiestickers • Toetsenmap: verbeteringen bijhouden, lijst aanvullen, handtekening  controle! • LVS-toetsen • IDP
 24. 24. ZORG op MAAT • Zorgcoördinator: meester Kurt • Zorg: juf Els en meester Olivier • Zorg in de klas: groen/blauw scheurblok, huiswerk op maat, extra instructie (zorglkr in de klas) • Regelmatig overleg (MDO) • LVS • Observaties • THEMA - codes op rapport • BaSo-fiches • Steeds in overleg met ouders!
 25. 25. Varia • Schooltoelage aanvragen? • Verbruik • Bestellingen • Schoolgids (zie sticker in agenda) • Schoolsite: www.kbz.be
 26. 26. VRAGEN ???

×