919          m˜Ayi       q}utiy suviEzxM                   14     Ey²vieÀR vMzAvli...
m˜Ayi 1:25-2:22           920                25EyAEsPH mRiyey vivAhM k}ic•@. mRi    Ey²vieÀR ...
921            m˜Ayi 2:23-4:7view EpAk¯etÝ™ niÄE”zM ki“iyi¯        aRyiÇ niRyHÆM. pti¯ k˜ic•@kLy…M.Ý. ...
m˜Ayi 4:8-5:12              922 8                     22  anÙrM pizAcH Ey²vien o¯ vli ...
923            m˜Ayi 5:13-36    niÍÅ Ÿ–@M èkAzvumA›Ý        ˜iÇ vyHÆEÛAÅ niÍL@ew sEhAdr½     (...
m˜Ayi 5:37-6:18                  924               37vAEnA niÍÅŠAvilÂ. üaEtý q•H ec    ...
925           m˜Ayi 6:19-7:13   eedvmANH Dne˜ŠAÅ èDAnM          eedvrAjYvuM eedvnItiy…mANH. q•AÇ  ...
m˜Ayi 7:14-8:16                92614                          3 q•AÇ jIvniElÆ™ v}...
927            m˜Ayi 8:17-9:12erlÂAM ®tM bADic•vrAyi¯Ý. Ey²vi         {ÍeL övriÇ nie•A}i–ic • AÇ öQeÀR ...
m˜Ayi 9:13-10:1              928               13eevdYen ŒvzYm…™tH. {AÀ niÍELA        ...
929           m˜Ayi 10:2-32luM, aver o}iEc•Awi–iŠA½m…™ zåi       vA}ikL@ewy…M rAjAŠãA¯ewy…M m…ÛiÇavÀ avÄÆ ...
m˜Ayi 10:33-11:19           930                       4{AnitH sVÄ‹ÐnAy qeÀR pitAvi    ...
931        m˜Ayi 11:20-12:17   avizVAsikeL zAsiÆÝ         tinAlvÄ DAnYÍÅ pRic•@ti•AÀ «w       (l...
m˜Ayi 12:18-42                  932 18   þötA qeÀR dAsÀ; {Anven tir          vAÆkLilUew eedve...
933          m˜Ayi 12:43-13:22    öQ tlm…RŠAÄ pApikÅ               ŸpEdziŠAÀ kTkeLÙi     ...
m˜Ayi 13:23-54              934vdiŠA˜vrANH. atinAlveÀR jIvit        ŒL@kLANH kLkÅ. 39pizAcANH kLkŘiÇ...
935          m˜Ayi 13:55-14:27xYnH öÒy…M atH-tèvĘikÅÆ™          a•AyirM EpÄŠH ŒhArM nÇ›Ýk}ivH qviw…Ý k...
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Malayalam bible new testament
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Malayalam bible new testament

811 views
709 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
811
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Malayalam bible new testament

 1. 1. 919 m˜Ayi q}utiy suviEzxM 14 Ey²vieÀR vMzAvli ŒEsAÄ sAEdAŠieÀR pitAvH. (lUeŠA. 3+23-38) sAEdAŠH ŒKImieÀR pitAvH.1 öèkArmANH Ey²ƒisH«vieÀR vM zAvli. avÀ dAvIdieÀR vMz˜iÇniÝ vÝ. dAvIdH aéAhAmieÀR vMz 15 ŒKIM qlI¸dieÀR pitAvH. qlI¸dH qlIyAsrieÀR pitAvH.˜iÇ niÝM vÝ. qliyAsÄ mØAeÀR pitAvH. mØAÀ yAEŠAbieÀR pitAvH.2 16 aéAhAM yisHhAŠieÀR pitAvH. yAEŠAbH EyAEsPieÀR pitAvH. yisHhAŠH yAEŠAbieÀR pitAvH. EyAEsPH mRiyy…ew BĘAvH. yAEŠAbH ey¸dy…ewy…M aveÀR mRiy Ey²vieÀR mAtAvH. sEhAdrãA¯ewy…M pitAvH. Ey², ƒisH«evÝ viLiŠe–“u.3 ey¸dA pAersieÀRy…M sArhi 17 eÀRy…M pitAvH. aÍen aéAhAMm…tÇ dAvId…ver (tAmAÄ av¯ew mAtAvH.) ptinAlu tlm…RkÅ. dAvId… m…tÇ jn pAersH ehE AeÀR pitAvH. ÍÅ bAbiElANiElÆ nAw… kw˜e–“ ehE AÀ ŒrAmieÀR pitAvH. kAlM ver ptinAlu tlm…RkÅ. jnÍÅ4 ŒrAM a—InAdAbieÀR pitAvH. bAbiElAnYyiElÆ nAw…kw˜e–“« a—InAdAbH nhEzAeÀR pitAvH. m…tÇ ƒisH«vieÀR jnnM ver ptinA nhEzAÀ zÇEmAeÀR pitAvH. lu tlm…RkL@ìAyi¯Ý.5 zÇEmAÀ EbAvsieÀR pitAvH. (rhAbH EbAvsieÀR mAtAvH.) Ey²ƒis«vieÀR jnnM H EbAvsH oAEbdieÀR pitAvH. (lUeŠA. 2+1-7) 18 (oAEbdieÀR a— ±˜H.) Ey²ƒisH«vieÀR mAtAvH mRiy Œ oAEbdH yišAyiy…ew pitAvH. yi¯Ý. Ey²vieÀR jnnm…ìAytH öÍ6 yišAyi dAvId…rAjAvieÀR pitAvH. enyANH. mRiyyuM EyAEsPuM t—ilu™ dAvIdH zElAEmAeÀR pitAvH. vivAhM niËyic•i¯Ý. q•AÇ vivA (zElAEmAeÀR a— ŸQrIyAvieÀR h˜i½ m…Ûute• tAÀ gÄBiNiyAeN BArY Œyi¯•vLANH.) Ý mRiy aRi’u. pri²ÖA´AvieÀR7 zElAEmAÀ erhbYAmieÀR pitAvH. zåiyAlANvÅ gÄBvtiyAytH. 19mRiy erhbYAM abIyAvieÀR pitAvH. y…ew BĘAvH EyAEsPH nl m½xYnA abIyA ŒsAy…ew pitAvH yi¯Ý. ayAÅ mRiyey jnmÖY˜iÇ8 ŒsA EyAzAPA˜ieÀR pitAvH. nANM ekw…˜AÀ öxHwe–“ilÂ. atinAl EyAzAPA˜H EyArAmieÀR pitAvH. yAÅ aveL rhsYmAyi vivAh˜iÇ EyArAM ŸÈIyAvieÀR pitAvH. ni•H o}ivAÆvAÀ ŒElAcic•@.9 20 ŸÈIyAvH EyATAmieÀR pitAvH. EyAEsPH ötH ŒElAciŠEv kĘA EyATAM ŒhAsieÀR pitAvH. vieÀR d†tÀ sVpn˜iÇ EyAEsPien H ŒhAsH hisHkIyAvieÀR pitAvH. smIpic•@. d†tÀ pR’u, þdAvIdieÀR10 hisHkIyAvH mnešy…ew puÒnAy EyAEsEP, mRiyey nieÀR pitAvH. BArYyAyi sVIkriŠAÀ ByEŠìtil  . mneš ŒEmAsieÀR pitAvH. avLiÇ vL¯• ›“i pri²ÖA´Avi ŒEmAsH EyAzIyAvieÀR pitAvH. lUew ŸìAytANH. 21avÅ orA¿›“iÆ11 EyAzIyAvH eyeKAnYAvieÀRy…M jãm¯L@M. nIyvnH Ey²ev•H EpriwNM. sEhAdrãA¯ewy…M pitAvH avÀ m½xYer av¯ew pApÍLiÇ (ey¸der bAbiElANiÇ awim niÝ r•iÆem•tinAlANH öQ EprH kLAŠi ekAìuEpAy kAl˜ANitH.) nI av niEwìtH.ÿ12 22 bAbiElANiÇ awimtVM kĘAvH èvAcknilUew pR’ öQ «wÍiyEzxM+ kArYÍL@ew aÄØM m…}uv½M vYåmAk eyeKAnYAvH ezyǘIEylieÀR ˜ŠvÌM ö« sMBvic•@. 23þknYk gÄBi pitAvH. NiyA›ky…M o¯ puÒ½ jãEm›ky…M ezyǘIEyÇ es¯b•AEblieÀR ec•@M. avÄ avnH ö—A¾EvÇ q•H pitAvH. Epriw…M.ÿ* (þeedvM nE—AewAÏìH,ÿ q13 es¯b•AEbÇ abI¸dieÀR pitAvH. •ANH ö—A¾EvlieÀR aÄØM.) 24 abI¸dH qlYAŠImieÀR EyAEsPH ŸNÄ•E–AÅ kĘAvi pitAvH. eÀR d†tÀ pR’«EpAel èvĘic•@. qlYAŠIM ŒEsArieÀR pitAvH knYk ... Epriw…M ŸÖrNi eyz•A. 7+14.
 2. 2. m˜Ayi 1:25-2:22 920 25EyAEsPH mRiyey vivAhM k}ic•@. mRi Ey²vieÀR mAtApitAŠÅ aveny mken èsviÆMver avÀ avL@mA mi yImiElÆ ekAìuEpA›Ý 13yi eelMgikbÓ˜iElÄe–“ilÂ. EyA p$itãAÄ EpAyiŠ}i’E–AÅ kÄEsPH mknH Ey² qÝ Epri“u. ˜AvieÀR d†tÀ EyAEsPinH sVpHn ˜iÇ ètY•e–“u. d†tÀ pR’u, þq}u E•ÇÕ! ›’ieny…M aveÀR a—ey p$itãAÄ Ey²vien s•ÄziÆÝ y…M œ“i mi yImiElÆ r•e–wNM. eh2 ey¸dYyiel EbE˜ÂehmilANH Ey² piR•tH. ehErAdAvu rAjAvAyi¯•kAl˜Ayi¯Ý aveÀR jnnM. Ey² ErAdAvH ›’ien aEnVxic•@ «wÍuM. ehErAdAvH ›’ien ekAl@vAÀ Œ#hi  ÆÝì. niÍÅ sur•itrAeN•H {AÀ HvieÀR jnnEzxM ki}ÆniÝM cil pRy…Mver mi yImiÇ tAmsiŠNM.ÿp$itãAÄ ey±zElmiÇ vÝ. 2p$i 14 a«ekAìH EyAEsPH q}uE•·H ›tãAÄ jnÍELAw… EcAdic•@. þey¸dArA ’ieny…M aveÀR a—eyy…M œ“i mijAvAyi piR• ›’H qviewyANH? av yImiElÆ puRe–“u. rAÒiyilAyi¯eÀR jnne˜ kANiÆ• n•ÒM {ÍÅ Ý avÄ puRe–“tH. 15ehErAdAvieÀRkìu. Œ n•ÒM ki}eŠ ŒkAz˜iÇ mrNM ver EyAEsPH aview tAmsic•@.ŸdiÆ•« {ÍÅ kìu. {ÍÅ aven öÍen kĘAvH èvAcknilUew pRnmsHkri–AÀ v•iriÆ•vrANH.ÿ ’i¯•tieÀR aÄØM m…}uv½M vYå 3 ey¸d¯ew putiy rAjAvien–·iy…™ mAk˜ŠvÌM ö« sMBvic•@. kĘAvHvAĘkÅ eherAdArAjAvieÀR ecvi öÍen pR’i¯Ý, þmi yImiÇniÝMyiel˜i. aE”hM asVÐnAyi. ey±z puRÏv¯vAÀ {AeneÀR puÒen viLiElmiel qlÂA jnÍL@M asVÐrAyi. c•@.ÿ*4 ehErAdAvH qlÂA ey¸dmhApuErAhitãAery…M zAOimAery…M viLic•@œ“i. ƒi ehErAdAvH EbE˜ehmiel Œ¿ ÂsH« jniŠAniriÆ•tH qviewyAyiri ›’uÍeL ekAl@Ý ÂŠAem•H ehErAdAvH avErAwArA’u. 5a 16 p$itãAÄ te• vifHFiyAŠi qvÄ pR’u, þey¸dYyiel EbE˜ÂehM •H ehErAdAvH kìu. ehErAdAvH vLery#Am˜iÇ. ti¯ev}u˜iÇ èvAckÀ ö DikM ƒuÖnAyi. atinAÇ EbE˜ÂehEt–·i öÍen q}utiyi“uìH. miluM ¡·um…™ ÐlÍLilum…™ rìu vy 6 üey¸dYyiel EbE˜ÂehEm, ey¸dY Svery…™ qlÂA Œ¿›’uÍeLy…Myiel è-ŠLiÇ nIyAyiriÆM èm…KÀ. ekAl@vAÀ ehErAdAvH Ÿ˜rvi“@. ›’u Âaet, ni•iÇnie•A¯ BrNADipÀ v¯M piR• k]tYsmyM ehErAdAvH p$itãAavÀ yi AEyliel qeÀR ŒL@keL riÇniÝM #hic•i¯Ý. aE–AÅ Œ snyiÆM.ýÿ mIKA 5+2 myM k}i’H rìu vÄxmAyi. atinAÇ rìu vyÈi½™ilu™ qlÂA Œ¿›“ik 7 pi•IwH ki}ÆniÝM v• p$it¯ eLy…M ekAlÂ@vAÀ ehErAdAvH Ÿ˜rvi“@. 17mAyi ehErAdAvH o¯ rhsYEyAgM EcÄ atinAÇ eedvM yiermYAèvAcknilUÝ. avÄ ŒdYmAyi n•ÒM kì smyM ew pR’ kArYÍÅ sMBvic•@. 18k]tYmAyi ehErAdAvH avriÇniÝM # þRAmyielA¯ zbHdM Ek“@. krc•ilihic•@. 8 ati½ EzxM ehErAdAvH aver eÀRy…M kw…˜ d…+K˜ieÀRy…M zbHdM.EbE˜ÂehmiElŠyc•i“H avErAw… pR RAEhÇ teÀR ›’uÍÅŠAyi vilpi’u, þpu«tAyi piR• Œ ›’ien–·i ÆÝ; avÅŠH ŒzVsiÆvAnA›•ilÂ;ssU•HmM aEnVxiÆk. keì˜iyAÇ kArNM avL@ew ›“ikÅ mric•i¯Ý.ÿqE•Aw… vÝ pRy…k. aE–AÅ qniÆM yiermYAvH 31+15ec•H aven nmsHkriŠAmElÂA.ÿ 9p$itãAÄ rAjAvH pR’« Ek“EzxM aview EyAEsPuM mRiyy…M mi yImiÇniÝM EpAyi. ki}Ækì aEt n•Ò ni•H mwÍi v¯Ý 19e˜ avÄ vIìuM kìu. avÄ n•Ò ehErAdAvieÀR mrNEzxM kĘAvi˜ieÀR mAÄ‹e˜ piÚwÄÝ. ›’u™ eÀR o¯ d†tÀ EyAEsPi½ sVpHn˜iÇÐle˜ÏM ver n•ÒM avÄÆ ètY•e–“u. EyAEsPH mi yImilAyim…•iÇ sÉric•@. 10n•ÒM kìtiÇ a riÆEÛA}ANi« sMBvic•tH. 20d†tÀ pRvÄ ŒhÂAdic•@. sEÙAxM ekAìH av¯ew ’u, þq}uE•ÇÕ! ›’ieny…M a—eymnSniR’u. 11›’uìAyi¯• vI“iEl y…M œ“i yi AEyliElŠH EpAkuk. ›ŠvÄ vÝ. avÄ ›’ien aveÀR ’ien ekAlÂ@vAÀ æmic•verAeŠ öa—yAy mRiyEyAewA–M kìu. p$it E–AÅ mric•@ k}i’u.ÿ 21ãAÄ ›’ieÀR m…ÛiÇ nmsHkric•H av atinAÇ EyAEsPH ›’ieny…M aen ŒrADic•@. avÄ ›’i½Evìi ekA —eyy…M œ“i yi AEyliElÆ EpAyi. 22ìuv• s—AnÍÅ «RÝ. sVÄÌ ni pE• aÄeŠleyAsH aE–AÅ ey¸dYE•pvuM ›ÙiriŠvuM m†¯M avÄ zi² nAw… BriÆ•tAyi EyAEsPH Ek“@. teÀRvi½ kA}Hcevc•@. 12q•AÇ ehErAdAvi pitAvAy ehErAdAvieÀR mrNe˜ «eÀR aw…E˜ŠH mwͯet•H sVpHn˜i wÄ•ANH aÄeŠleyAsH rAjAvAytH. alUew eedvM avÄÆ m…•Riyi–@ ekAw… tinAÇ aviEwÆ EpA›vAÀ EyAEsPHÏ. atinAÇ p$itãAÄ me·A¯v}iyA ByÝ. sVpHn˜ilUew EyAEsPi½ ayi tÍL@ew rAjYÍLiElÆ mwÍiE–Ayi. mi yImiÇ ... viLic@ ŸÖrNi EhAzy 11+1. •
 3. 3. 921 m˜Ayi 2:23-4:7view EpAk¯etÝ™ niÄE”zM ki“iyi¯ aRyiÇ niRyHÆM. pti¯ k˜ic•@kLy…M.Ý. atinAÇ EyAEsPH aviwM vi“H g ek“uEpAkA˜ ag H n iyiÇ avn«lIlèEdzÍLiElÆ EpAyi. k˜iyHÆM.ÿ 23 EyAEsPH nseR˜H q• #Am˜iÇEpAyi tAmsic•@. eedvM èvAcknilU EyAh•AÀ Ey²vien snAnM Hew pR’«EpAel öŠArYÍÅ sMBvi k}i–iÆÝc•@. ƒisH« nseRyenÝ viLiŠe–w… (mÄeŠA. 1+9-11; lUeŠA. 3+21-22) 13em•H eedvM pR’i¯Ý. Œ smy˜H Ey² glIlyiÇniÝM EyAÄ”AÀndiŠryiel˜i. avÀ EyAh snApkEyAh•AeÀR èvĘikÅ H •AeÀR aw…ÏvÝ te• sHnAnM k}i (mÄeŠA. 1+1-8; lUeŠA. 3+1-9, 15-17 –iŠNem•H ŒvzYe–“@. 14q•AÇ tAÀ EyAh. 1+19-28) ati½ EyAgYnelÂÝ pRyAÀ EyAh3 Œ smyM sHnApkEyAh•AÀ v•H èsMgiÆvAÀ «wÍi. ey¸dYAEdz˜iel m¯®miyiÇni•ANE”hM èsMgi •AÀ æmic•@. EyAh•AÀ pR’u, þnI snAnM ŽÇÆvAÀ qÙinH qeÀR aw… H ŠÇ v¯Ý? ni•iÇni•H sHnAnM ŽÇc•tH. 2 EyAh•AÀ pR’u, þmAnsAÙr EŠìvÀ {AnANH.ÿ 15e–w…viÀ, qeÙ•AÇ sVÄ‹rAjYmitA v Ey² mRupwi pR’u, þötiE–AÅ öÍrvAyi.ÿ 3 sHnApkEyAh•Aen–·iyANH enyAyiriŠe“. nItiyAytH qlÂAM nAMeyz•AèvAckÀ pR’tH. eyz•AvH ecE•ì«ìH . ÿ atinAÇ Ey²vienpR’u. sHnAnM k}i–iŠAem•H EyAh•AÀ s— þm¯®miyiÇnie•A¯vÀ Ÿc•˜iÇ vi tic•@. 16Lic•@ pRy…Ý+ ükĘAvinAyi v}ieyA¯ Ey² sHnAnM Ž·EzxM ev™˜iÇÆk; aveÀR pAtkeL EneryAÆk.ýÿ niÝM kyRivÝ. ŒkAzM «R•H eedv eyz•AvH 40+3 ˜ieÀR Œ´AvH o¯ èAvieÀR ±p˜iÇ teÀREmÇ öRÍiv¯•tAyvÀ kìu. 4 17 EyAh•AeÀR vOÍÅ o“kErAmM sVÄ‹˜iÇ nie•A¯ azrIri ŸìAyi.ekAìuìAŠiytAyi¯Ý. EyAh•AÀ « azrIri öÍenyAyi¯Ý, þöveneÀRkluekAìu™ o¯ ar–“ aryiÇ Dric•i puÒnANH. {Aniven sHEnhiÆÝ. öv¯Ý. ev“uŠiLikL@M kA“@Et½mAyi¯Ý niÇ {AÀ atIvsÚxHwnANH.ÿEyAh•AeÀR B•NM. 5jnÍÅ EyAh•AeÀR èsMgM EkÅŠAen˜i. ey±z Ey²vieÀR èElABnMElmiÇniÝM ey¸dYyiÇniÝM EyAÄ (mÄeŠA. 1+12-13; lUeŠA. 4+1-13)”AÀ ndiy…ew ¡·upAwilu™ qlÂAèEdzÍLiÇniÝM jnÍeL˜i. 6 jnÍÅ tÍÅ ecyHt pApÍÅ Ž·upR’u. EyA 4 anÙrM Œ´AvH Ey²vien m¯®mi yiElÆ nyic•@. aview pizAcieÀR èElABne˜ EnriwAnAyi¯Ý avÀ ah•AÀ aver EyAÄ”AÀndiyiÇsHnAnM EÍA“u nyiŠe–“t. 2nAlø« dinrAÒÍÅ Hk}i–ic•@? Ey² oÝM B•ic•i¯•ilÂ. ati½EzxM 7 EyAh•AÀ jnÍeL sHnAnM k}i–i avnH vlAet vizÝ. 3 pizAcH Ey²vi Âc•@ekAìi¯• ÐlE˜ŠH aEnkM prIz en èElABi–iŠAÀ q˜i. pizAcH pRãA¯M sd†kY¯M vÝ. aver kìE–AÅ ’u, þnI eedvpuÒenÜiÇ öQ klÂ@kELA ÂEyAh•AÀ avErAw… pR’u, þpAÛu wH a–mA›vAÀ kløiÕ.ÿ 4kEL, v¯vAniriÆ• eedvEkAp˜iÇ Ey² avEnAw… mRupwi pR’u, þti¯ni•H r•epwAÀ ŒrA¹ niÍÅÆ m…• ev}uÏkLiÇ öÍen q}ute–“i“uìH,Riyi–@ nÇkiytH? 8niÍÅ vAstvmAyi H üm½xYen jIvi–iÆ•tH a–M mAÒmlÂ.mAnsAÙre–“u q•tH niÍL@ew èvÄ eedv˜ieÀR ti¯vAyilUew puRÏv˜ikLilUew qw…Ï kA“NM. 9üaéAhAM ¯• oAErA vcn˜ilumANH av¯ew jI{ÍL@ew pitAvANHý q•H sVyM pR vÀ Œæyic•iriÆ•tH ýÿ ŒvĘnM 8+3’u puk}AemÝ ciÙiEŠì. {AÀ niÍ 5ELAw…pRy…Ý, aéAhAmi½ mŠeL öQ anÙrM pizAcH Ey²vien vi²ÖklÂ@kLiÇniÝM ŸLvAÆvAÀ eedv˜i ngrmAy ey±zElmiElÆ nyic@. pizA•½ k}iy…M. 10mrÍÅ m…RiŠAÀ EkAwAli cH Ey²vien eedvAly˜iÇ vLer ŸyÄyitA t•ARAyiriÆÝ. nl PlÍÅ puR • oriwÏ niĘi. 6 pizAcH pR’u,e–w…viŠA˜ oAErA mrvuM m…Ric•H tIyiel þnI eedvpuÒnAeNÜiÇ tAE}A“u cAw…k.Riye–w…M. qeÙ•AÇ ti¯ev}uÏkLiÇ öÍen 11 þniÍÅ mAnsAÙre–“uevÝ evLi q}ute–“i“uìElÂA,e–w…˜AÀ {AÀ niÍeL ev™˜iÇ üeedvM teÀR d†tãAErAw… kløiÆM, avsHnAnM k}i–iÆÝ. q•AÇ qniÆEz ¯ew eekkÅ nieÀR r•yHeŠÏM, nixM v¯•vÀ qE•ŠAÅ EæxHWnANH. eÀR kAÇ pARyiliwiŠA˜ viDM nie•aveÀR ec¯–H ŸQ¯vAÀ EpAluM {AÀ piwiÆM.ÿ sÜIĘnÍÅ 91+11-12EyAgYnlÂ. avÀ niÍeL pri²ÖA´A 7vinAluM agHniyAluM sHnAnM k}i–iÆM. Ey² mRupwi pR’u, þti¯ev}uÏk12 avÀ DAnYe˜ v]˜iyAŠAÀ t•ARA LiÇ öÍen œwi q}utiyi“uìH,yiv¯M. avÀ nlÂDAnYe˜ ptiriÇ ni ünieÀR kĘAvAy eedve˜ nIeyAÝM EvÄtiriÆM. nl DAnYM avÀ teÀR riŠluM prI•iŠ¯tH.ýÿ ŒvĘnM6+16
 4. 4. m˜Ayi 4:8-5:12 922 8 22 anÙrM pizAcH Ey²vien o¯ vli ati nAÇ Œ sEhAdrãAÄ ŸwÀy Ÿyrm…™ mlyiElÆ ekAìuEpAyi. tÍL@ew pitAvieny…M v™e˜y…MpizAcH Ey²vien ElAk˜iel qlÂA ŸEp•ic•H Ey ²vien piÚwÄÝ.rAjYÍL@M kANic•@. aviwÍLiel mh˜Ay kArYÍL@M kANic•@. 9pizAcH pR Ey² pWi–iÆky…M ErAgzAÙi’u, þnI qe• nmskricH• ŒrADicAÇ H • v¯Ïky…M ec•@ÝöQ kìetlÂAM ninÆ {AÀ trAM.ÿ (lUeŠA. 6+17-19) 10 23 Ey² pizAciEnAw… pR’u, þsA˜A Ey² glIlyielÍuM sÉric• @ .En qe• vi“@EpAk, ti¯ev}uÏkLiÇ avÀ ey¸d–™ikLiÇ pWi–iÆky…MöÍeney}utiyi“uìH, sVÄ‹rAjY˜ieÀR suviEzxM èsMgi ükĘAvAy eedve˜ niÍÅ ŒrA Æky…M ŒL@kL@ew qlÂA vYADik~M ErADiÆk. aven mAÒM EsviÆk.ýÿ gÍL@M suKe–w…Ïky…M ecyHt…. 24Ey ŒvĘnM 6+13 ²vien–·iy…™ vAĘkÅ suRiyyi 11 pizAcH Ey²vien vi“@EpAyi. a elÍuM prÝ. Œ~kÅ ErAgikLAyverE–AÅ ŽtA½M d†tãAÄ v•H Ey²vien eylÂAM aveÀRyw…Ï ekAìuvÝ. ErApricric•@. gikÅ plviD˜ilu™ ErAgÍL@M, Evd ny…m…™vrAyi¯Ý. cilÄÆ vliy Evd Ey² glIlyiÇ teÀR ny…ìAyi¯Ý. ciler pizAcH bADi èvĘnM ŒrMBiÆÝ c•i¯Ý, cilÄŠH apsHmArM bADic•i¯ (mÄeŠA. 1+14-15; lUeŠA. 4+14-15) Ý, cilÄ tLÄvAtErAgikL@mAyi¯Ý. 12 EyAh•AÀ twvilAŠe–“@ qÝ Ey Ey² qlÂAvery…M suKe–w…˜i. 25aEn² Ek“@. atinAÇ Ey² glIlyiElÆ kMEpÄ Ey²vien piÚwÄÝ. avÄ glImwÍi. 13avÀ nseR˜iÇ tÍiyilÂ. lyiÇniÝM edŠe–Ali (pÏ ngrèEdglIl˜wAk˜inw…Ï™ kPÄ•¸M zM)yiÇniÝM ey±zElM, ey¸dY, EyAÄq• ngr˜iElÆ EpAy Ey² aview ”AnŠer q•I öwÍLiÇ niÝ™vrAtAmsic•@. esbUlUeÀRy…M nPHtAliy… yi¯Ý.ewy…M èEdzmANH kPÄ•¸M. 14eyz•AèvAckÀ pR’« niREv·AnAyi¯Ý Ey² jnÍeL pWi–iÆÝavÀ ö« ecyHttH. eyz•AèvAckÀ (lUeŠA. 6+20-23)pR’u, 15 þsm…á˜iElÆ™ v}iyiÇ EyAÄ”AÀndiy…ew mRukryiÇ esbUlUeÀRy…M 5 aview vlieyA¯ jnÕ“e˜ Ey² kìu. atinAlvÀ mlm…kLiElÆ ky Ri ö¯Ý. aveÀR zixYãAÄ aveÀRnPHtAliy…ewy…M EdzM, jAtikL@ew glI smIpE˜ÆvÝ. 2Ey² jnÍeL pWi–il EdzM c•@. avÀ pR’u, 16 3 öQ ŒL@kÅ ö¯“ilAyi¯Ý (pAp þŒ´IyAvzYÍÅ tÍÅÆ ŽeR Ev˜iÇ). pE• avÄ o¯ mhtHèkAzM k Nem•Riy…•vÄ BAgYvAãAÄ eedvrAìu+ zv–RÛuEpAel ö¯ì öQ èEdz jYM avÄÆ™tANH. 4˜H vsiÆ• ŒL@kL@ewEmÇ èkAzM öE–AÅ d…+KiÆ•vÄ BAgYvAãAÄ eedŸdic•@.ÿ eyz•AvH 9+1-2 vM aver sÚxHwrAÆM. 5 vinItrAyvÄ BAgYvAãAÄ avÄÆ 17 aE–AÅ m…tÇ Ey² èsMgiŠAÀ vAgHd˜ ®mi lBiÆM.* 6«wÍi. avniÍenyANH èsMgic•tH, qlÂA·i½m…pri nIti kAM•iÆ•vÄþmAnsAÙre–w…viÀ, qeÙ•AÇ sVÄ‹ BAgYvAãAÄ, eedvM aver pUÄÌ sMt]rAjY˜ieÀR vrvAyi.ÿ pHtrAÆM. 7 m·u™vErAw… k¯N kA“u•vÄ BAgYEy² cil zixYãAer tire’w…ÆÝ vAãAÄ, avÄÆ k¯N lBiÆM. 8 (mÄeŠA. 1+16-20; lUeŠA. 5+1-11) mn+²Öiy…™vÄ BAgYvAãAÄ, avÄ 18 Ey² glIl kwǘIrÏœwi nwÆ eedvs•iDiyielÏM. 9kyAyi¯Ý. ziEmAÀ (peÒAsH) ae*Ù smADAnM ŸìAÆ•vÄ BAgYvAãAÄ,yAsH q•I sEhAdrãAer avÀ kìu. eedvM aver teÀR puÒãAerÝ viLimIÀpiw…˜ŠArAy avÄ kwliÇ vlvI ÆM.²kyAyi¯Ý. 19Ey²pR’u, þv±, 10 nã ecyHti“H pIFy½BviÆ•vÄqe• a½gmiÕ. {AÀ niÍeL vYtY BAgYvAãAÄ, sVÄ‹rAjYM avÄÆ™tANH. 11sHtrAy mIÀpiw…˜ŠArAŠAM. niÍeL þŒL@kÅ niÍeL d…xiÆky…M pIFi{AÀ ŒL@kLA›• mIÀ piwiÆ•vrA –iÆky…M ec•@M. qe• niÍL½gmiŠAM.ÿ 20ziEmA½M ae*ÙyAsuM ŸwÀ vl ÆÝ q•tinAÇ avÄ niÍÅeŠtierkÅ ŸEp•ic•H aven piÚwÄÝ. qlÂA tiãy…M kLvAyi pRy…ky…M ec 21 Ey² glIlŠwǘIrÏœwiy…™ t •@M.q•AÇ ŒL@kÅ aÍen ec•@EÛAeÀR nw–@ «wÄÝ. esebdiy…ew mŠLA Å niÍÅ BAgYvAãAÄ. 12niÍÅ Œn•iÆy yAEŠAbieny…M EyAh•Aeny…M ky…M ahÂAdiÆky…M ec•@k. o¯ vliyavÀ kìu. avÄ pitAvAy esebdi ètiPlM sVÄ‹˜iÇ niÍeL kA˜iriEyA ewA–M v™˜ilAyi¯Ý. avÄ mIÀ ÆÝ. niÍÅÆ m…Ûu™ èvAckErAw…MpiwiŠAÀ vl o¯ÆkyAyi¯Ý. avÀ ŒL@kÅ öÍen ecyHti“uìH.av ErAw… tE•AewA–M vrAÀ kløic•@. vinItrAyvÄ ... lBiÆM ŸÖrNi sÜI.37+11
 5. 5. 923 m˜Ayi 5:13-36 niÍÅ Ÿ–@M èkAzvumA›Ý ˜iÇ vyHÆEÛAÅ niÍL@ew sEhAdr½ (mÄeŠA. 9+50; lUeŠA. 14+34-35) niÍELAw… piNŠm…eì•H oAÄ—ic•AÇ 13 24 þniÍÅ ®miy…ew Ÿ–A›Ý. q•AÇ kA}HcvsH« yAgpIW˜iÇevc•i“H EpAŸ–i½ atieÀR sVAd… nxHwe–“AÇ o•i ›k. EpAyi ayAL@mAyi ŸwÀ rmYtyilA½M atieÀR lvNtVM tiric@ nÇkAnA • ›k. q•i“H tiric•@ v•H kA}HcyÄ–ivilÂ. atieÀR lvNtVM nxHwmAyAÇ Ÿ Æk. 25–@ pie• o•i½M ekA™¯tA˜tA›M. þniÍL@ew zÒu niÍeL EkAwti ky·ua« vliec•Riye–w…ky…M cvi“i nwŠ EÛAÅ av½mAyi cÍA˜˜ilAkuk.e–w…ky…M ec•@M. EkAwtiyiElÆ EpA›M m…EÛte• aÍ 14 þniÍÅ ElAk˜ieÀR èkAzmANH. m en ec•@k, aTvA ayAÅ niÍeL nYAlm…kLiÇ niÄ—iŠe–“ ngrM mRc•@ ev yADipen ŽliEcŠAM.ÿ nYAyADipÀ ni ø •ŠAnAvilÂ.15Œ¯M viLŠH pAÒ˜inwiyiÇ ÍeL twvilAEŠìtiElŠAyi Bwen ŽevŠARilÂ. avÄ viLŠH EmzyiÇ evÆM. løiEc•ŠAM. 26niÍÅÆ™« m…}uv½M ekAaE–AÅ vI“iel qlÂAvÄÆmAyi a« w…ÏtIÄŠAet niÍÅÆ EmAcnM ki“ièkAzM ecAriy…M. 16a«EpAel niÍÅ elÂÝM {AÀ niÍELAw… pRy…Ý.m·u™vÄÆ èkAzmAkNM. niÍÅ ec•@• nl kArYÍÅ m·u™vÄÆ mAt]kyA›M eelMgikpApe˜–·i Ey² 27viDM èvĘiÆk. sVÄ‹ÐnAy niÍ þüvYBicriŠ¯tHý* q• kløn averL@ew pitAvien ŒL@kÅ sH«tiÆM viDM aRiyic•tH niÍÅEk“i“uìH.28pE• {AÀjIviÆk. niÍELAw… pRy…Ý+ þeelMgikmAy pApM ec•Nem• ŒzEyAew ŒerÜiluM o¯ Ey²vuM p}y niymvuM OIey EnAŠiyAǘe• ayAÅ Œ 17 þEmAezy…ew nYAyèmANe˜EyA è OIy…mAyi Xdy˜iÇ pApM ecyHt…vAckãA¯ew ŸpEdzÍeLEyA nzi–i k}i’u. 29niÍL@ew vl«kÌH o¯ pApMŠAnANH {AÀ v•et•H niÍÅ k¯t ec•AÀ kArNmAyAÇ a« pRiec•Riy…¯t. av¯ew ŸpEdzÍeL nzi–iŠAnl H k. zrIrM m…}uvÀ nrk˜iÇ EpA›•tiv•tH. av¯ew ŸpEdzÍeL sAÄØk luM EBdM orvyvM nxHwe–w…•tANH. 30nimAŠAnA¹ {AÀ v•t. 18{AÀ niÍELA H ÍL@ew vl«eek pApM ec•AÀ kArNw… stYmAyi pRye“. ®miy…M sVÄ‹vuM mAyAÇ a« ev“iŠLy…k. m…}uvÀ zrIrkwÝEpA›M ver nYAyèmAN˜ielA¯ vuM nrk˜iÇ EpA›•tiluM EBdM orvymA·vuM vrilÂ. qlÂAM sMBvic•@ k}iy…• vM nxHwe–w…•tANH.«vErÆM ati½ v™ipu™i vYtYAsMEpAluM sMBviŠilÂ. 19aèDAnemÝ EtA vivAhEmAcne˜–·i•iÆ• klønœwi a½sriŠNM. Œer (m˜A. 19+9; mÄeŠA. 10+11-12; lUeŠA.16+18) 31ÜiluM niym˜iel Ž·vuM aèDAnmAy þüBArYey ŸEp•iÆ•vÀ avÅŠHkløney nirsiÆkEyA at½sriŠ¯ vivAhEmAcnpÒM ekAw…ŠNMý* q•Het•H m·u™ver ŸpEdziÆkEyA ec avErAw… pR’i“uìH. 32q•AÇ {AÀyHtAÇ avÀ sVÄ‹rAjY˜iÇ Ž·vuM niÍELAw… pRyuÝ, BArYey ŸEp•iÆniÈArnAyi k¯te–w…M. q•AÇ nYAy •vÀ aveLeŠAìH vYBicArM ec•iÆèmANM a½sriÆky…M at½sri kyANH. avÅ vYBicAriNiyAeNÜiÇŠAÀ m·u™ver ŸpEdziÆky…M ec•@• mAÒEm aveL ŸEp•iŠAvU. ŸEp•iŠvÀ sVÄ‹rAjY˜H vliyvnAyi k¯t e–“veL vivAhM k}iÆ•v½M vYBie–w…M. 20{AÀ niÍELAw… pRy…Ý, zA cAriyANH.sHÒimAerŠAL@M prIzãAerŠAL@M emc•e–“ DÄ—A½xHWAnM niÍÅÆìAvNM. vAgdAnÍeL–·i H 33aelÂÜiÇ niÍÅÆ sVÄ‹rAjYE˜Æ þüniÍÅ orAÅÆ vAg H d AnM nÇkièEvznM ki“ilÂ. yAÇ aetAriŠluM lMGiŠ¯tH. kĘA viEnAw…™ vAgHdAnM pAliÆký* qÝM EƒADe˜–·i Ey² pUÄv•ikErAw… pR’i“u™tAyi niÍÅ 21 þŒery…M ekAl¯tH.ý* ekAlyALiey Ek“i“uìH. 34q•AÇ {AÀ pRy…Ý oriŠniymA½s]tmAyi EnriwNMý qÝ pìu luM stYM ec•¯tH. sVÄ‹˜ieÀREpriÇ™vErAw… kløic•i“u™tH niÍÅŠRiyAm vAÆnÇk¯tH. qeÙ•AÇ sVÄ‹M eedvElÂA. 22q•AÇ {AÀ niÍELAw… pRy…Ý. ˜ieÀR siMhAsnmANH. 35®miy…ew Eprim·u™vErAwH EƒADm¯tH. qlÂAv¯M niÍL@ luM vAgHdAnM nw˜¯tH. qeÙ•AÇ ®miew sEhAdrãArANH. m·u™vErAw… EkApi eedv˜ieÀRtAN. ey±zElmieÀR Epri HÆ•veny…M niymM piwiœw…M. niÍÅ luM vAgdAnM nw˜¯t. qeÙ•AÇ atH H Hme·A¯ven ni•ic•AluM niÍeL ey¸d eedv˜ieÀR ngrmANH. 36sVÙM zirÈismiti viDiÆM. me·A¯ven niÍÅ üvi eÀR EpriluM zpTM ec•¯tH. niÍL@ewfHFiý qÝviLic•AÇ niÍÅ nrk˜I o¯ m…wiyi} kRu–iÆvAEnA, evL@–iÆyiÇ ptiÆM.ÿ 23nI eedv˜i½ kA}Hcv üvYBicriŠ¯tH ... Ek“i“uìýH ŸÖrNi puR. 20+14,sH« nÇ›EÛAÅ nieÀR shjIvikeL Œv 5+18.oAÄÆk. niÍÅ kA}HcvsH« yAgpIW üBArYey ... ekAw…ŠNMý ŸÖrNi Œv. 24+1üŒery…M ekAl¯tý ŸÖrNi puR.20+13, Œv.  H ü n i Í Å . . . p A l i Æ ký ŸÖrNi ElvY. 19+12,5+17. sMKY 30+2, Œv.23+21.
 6. 6. m˜Ayi 5:37-6:18 924 37vAEnA niÍÅŠAvilÂ. üaEtý q•H ec ÅÆ dAnM ec•@•« rhsYmAyi“A›k.•Avu• kArYe˜–·i mAÒM pRy…k. at niÍÅ ec•@•tH m·u™vÄ aRiy¯tH. 4lÂA˜v üalÂý qÝM. ötilumDim…™et a« rhsYmAyi EvNM. niÍÅ rhsYlÂAM tiãyiÇniÝ v¯•tANH. mAyi ec•@•t H niÍL@ew pitAvi½ kANAM. avÀ niÍÅŠtinH ètiPlM qtiÄÏ nilienÆRicH• ø nÇ›ky…M ec•@M. (lUeŠA. 6+29-30) 38 þükÌinH kÌH, plÂi½ plÂH,ý* qÝ èAÄØney–·iavErAw…M pR’i“uìH. 39q•AÇ {AÀ (lUeŠA. 11+2-4) 5niÍELAw… pRy…Ý. d…xwEnAw… ecRuÏ H þkpwBåerE–Ael èAÄØiŠ¯t. ey HniÇŠ¯t. ŒerÜiluM niÍL@ew vle˜ H ¸d–™ikLiÇ ni•H ŒL@kÅ kA¿ekecki“˜H awic•AÇ tiri’u niÍL@ew Ÿc˜iÇ èAÄØiŠAnANvÄŠixwM. {A • Höwe˜ eckiwH av½ kA“ieŠAw…Æk. À niÍELAw… stYmAyi pRyAM. avÄÆ40 niÍÅeŠtier EkAwtiyiÇ EpAyi ètiPlM lBic•@k}i’u. 6niÍÅ èAÄniÍL@ew ›–AyM EnwAÀ æmiÆ•ven ØiÆEÛAÅ m…RiyiÇ kyRi kt›kÅniÍL@ew EmÇÆ–AyvuM qw…ŠAÀ a½ awc•i“H ad]zYnAy niÍL@ew pitAvivdiÆk. 41o¯˜À o¯ nA}ik nwŠAÀ EnAw… èAÄØiÆk. rhsYmAyi ec•@•niÍeL niÄbÓitnAŠiyAÇ avEnA «M niÍL@ew pitAvinH kANAM. avÀewA–M rìu nA}ik nwÆk. 42niÍELAw… niÍÅÆ ètiPlM nÇ›M. 7EcAdiÆ•v½ ekAw…Æk. niÍLiÇ þniÍÅ èAÄØiÆEÛAÅ eedve˜nie•eÙÜiluM vAyHp vAÍAÀ v¯• aRiyA˜verE–AelyAk¯tH. aÄØmiv½ a« nirsiyHŠ¯tH.ÿ lÂA˜ kArYÍÅ viLic•@pRy…kyANvÄ ec•ARH. aÍen èAÄØiŠ¯tH. tÍÅ qlAvery…M sEnhiÆk  H aEnkM kArYÍÅ pRy…•tinAÇ eedvM (lUeŠA. 6+27-28, 32-36) tÍeL æviÆem•ANvÄ k¯«•tH . 43 8 þünieÀR ayÇŠAren sHEnhiÆký* averE–AelyAk¯tH. niÍÅÆ EvìqÝM üzÒuvien evRuÆký qÝM pR eteÙ•H niÍLAvzYe–w…•ti½ m…Ûu’tH niÍÅ Ek“i“uìElÂA. 44q•AÇ te• niÍL@ew pitAvinRiyAM. 9ati{AÀ pRy…Ý, niÍL@ew zÒuŠeL sHEn nAÇ èAÄØiÆEÛAÅ öÍen èAÄØihiÆk. niÍeL EáAhiÆ•vÄŠAyi ŠNM+èAÄØiÆk. 45niÍLÍen ecyHtAÇ üsVÄ‹ÐnAy {Í~ew pitAEv,niÍÅ sVÄ‹ÐnAy niÍL@ew pitAvi aÍy…ew nAmM pri²ÖmAyiriEŠNEm. 10eÀR yTAÄØ sÙAnÍLAyiriÆM. niÍ aÍy…ew rAjYM vErNEm, aÍy…ewL@ew pitAvH d…xHwÄÆM zixHwÄÆM Evìi öxH w M sVÄ‹˜ielE–Ael ®miyiluMsUrYen Ÿdi–iÆÝ. nlvÄÆM d…xicv  • ŸìAEkNEm.ÄÆMEvìi avÀ m}ep•iÆÝ. 46niÍ 11 öÝ Evì ŒhArM öÝte• {ÍÅeL sEnhiÆ•ver mAÒM niÍÅ sEn H H Æ nÇEkNEm. 12{ÍÅ {ÍELAw… et·uhic•AÇ ètiPlM ki“ukyilÂ. ¡ÜŠAÄ ecyHtvErAw… •miÆEÛAel {ÍL@ewEpAluM aÍen ec•@M. 47niÍL@ew sHEn pApÍÅ epARuEŠNEm. 13hiter mAÒEm niÍÅ ŒzMsiÕ qÝ {ÍeL priEzADnkÅÆ viEDyrAeìÜiÇ niÍÅ m·u™verŠAÅ o“uM emc• Š¯Et; d…xHwniÇniÝ {ÍeL r•iEŠmlÂ. eedvciÙyilÂA˜vÄ EpAluM aÍ NEm; èElABnÍÅÆ {ÍeL vzMvden ec•@ÝìH. 48atinAÇ niÍÅ sVÄ‹ rAŠ¯Et.ý 14m·u™vÄ niÍELAw… ecyHtÐnAy niÍL@ew pitAvienE–Ael et·ukÅ niÍÅ •mic•AÇ sVÄ‹ÐnApripUÄÌrAyiriŠNM. y niÍL@ew pitAvH niÍL@ew et·ukL@M •miÆM. 15q•AÇ niÍELAwH et·u ecyHt yTAÄØ dAnM vErAw… niÍÅ •mic•ielÂÜiÇ sVÄ‹Ð6 þsU•ic•iriÆk! nl« ec•@EÛAÅ a« m½xY¯ew m…ÛiÇ evc•AkAtiriÆk. ŒerÜiluM kANAÀEvìi ec• nAy niÍL@ew pitAvH niÍL@ew et·uk L@M epARuŠilÂ.¯tH. aÍen ecyHtAÇ sVÄ‹ÐnAy ŸpvAse˜–·i 16pitAvH niÍÅŠH tŠ ètiPlM nÇkilÂ. þŸpvsiÆEÛAÅ vAwiy m…KM kANi 2 þüniÍÅ pAvÍÅÆ dAnM ec•@ Š¯tH. kpwBårANH aÍen ec•@k.EÛAÅ a« viLic•@pRy¯tH. kpwBåi tÍÅ ŸpvsiÆkyAeNÝ m·u™verŠAerE–AelyAk¯tH. avÄ dAnM ec•@ EbADYe–w…˜AÀ avÄ m…KM vik]tmAEÛAÅ ŒL@kÅ aRiyAÀ kAhLM m…}ÆM. ÆM. {AÀ niÍELAw… stYmAyi pRy…Ý,avÄŠ« ey¸d–™ikLiluM v}iyiluM avÄÆ tÍL@ew ètiPlM lBic•@ k}ievc•H ec•AnA¹ tAlørYM. m·u™vÄ tÍ ’u. 17atinAÇ niÍÅ ŸpvsiÆeL bµmAniŠAnvÄ Œ#hiÆÝ. EÛAÅ ès•rAyiriÆk. m…KM k}u›k. 18{AÀ pRy…Ý+ avÄ aE–AE} s—Anit aE–AÅ niÍÅ ŸpvsiÆkyAeN•HrAyiriÆÝ.ý 3 atinAÇ niÍÅ pAvÍ Œ¯M aRiy…kyilÂ. q•AÇ a¶zYnAy niÍL@ew pitAvH mAÒM niÍÅ rhsYýkÌinH ... plH  puR. 24+21, ElvY. 24+20, Œv.19+21. k mAyi ec•@•tien aRiy…ky…M tŠünieÀR ayÇŠAren sEnhiÆký ŸÖrNi H ètiPlM triky…M ec•@M.ElvY 19+18.
 7. 7. 925 m˜Ayi 6:19-7:13 eedvmANH Dne˜ŠAÅ èDAnM eedvrAjYvuM eedvnItiy…mANH. q•AÇ (lUeŠA. 12+33-34; 11+34-36; 16+13) niÍÅÆ Evìetl  A M lBiÆM. 34ati 19 þöQ ®miyiÇ niÍÅŠAyi o¯ niDiy…M nAÇ nAeLey–·i ŸtH Š NH W e–wAtirisÛAdiŠ¯tH. kIwÍL@M, «¯ÛuM avey Æk. oAErA divs˜i½M mtiyAy atinzi–iÆM. k™ãAÄ niÍL@ew BvnM EBdi EÀRtAy ûELzÍL@ìAvuM. nAELŠH atic•H niÍÅÆ™ etlÂAM ekAìuEpA›M. 20a eÀR vYTkL@ìAvuM.tinAÇ niÍL@ew niE•pÍÅ sVÄ‹˜ilAke“. kIwÍL@M «¯ÛuM a« nzi–i m·u™ver viDiÆ•tien–·iŠilÂ. k™ãAÄŠH akÏkw•H a« ekA (lUeŠA. 6+37-38, 41-42)ìuEpAkA½mAvilÂ. 21niÍL@ew niE•pMqviewyAENA, niÍL@ew XdyM aviewyAyiriÆM. 22þkÌH zrIr˜ieÀR viLŠA 7 þniÍÅ m·u™ver viDiŠAti¯•AÇ eedvM niÍeLy…M viDiŠilÂ. 2niÍÅ m·u™ver viDic•AÇ aEt EpAelte•NH. niÍL@ew kÌH nlÂetÜiÇ niÍL@ew eedvM niÍeLy…M viDiÆM. niÍÅ m·u™zrIrM m…}uvÀ èkAzM niR’iriÆM. 23m vÄÆ nÇ›• mA–H niÍÅÆM lBiÆM. 3Ric•H cI˜ kÎkLA¹ niÍL@EwetÜiÇ niÍL@ew kÌiÇ kiwÆ• EkAÇ kANAzrIrM m…}uvÀ ö¯“u(pApM) vYApic•tA et niÍL@ew sEhAdreÀR kÌiel krwH›M. ni•iel èkAzM te• ö¯“AeNÜiÇ kA¹•etÙH? 4ü{AÀ nieÀRkÌiel krŒ ö¯“H sAÑmAytAyiriÆM. wH qw…Še“?ý q•H ayAELAw… EcAdiÆ• 24 þoEr smyM rìH yjmAnãAer Esvi etÚekAìH? ŒdYM sVyM EnAÆk. 5 niŠAÀ ŒÄÆmAvilÂ. avÀ o¯ yjmAnen ÍL@ew sVÙM kÌiel Œ EkAÇ qw…ÏevRu˜H rìAmen EsviÆM. aelÂÜiÇ kLy…k. aE–AÅ ninÆ sEhAdreÀRorAeL a½gmiÆky…M me·yAeL ŸEp•i kÌiÇni•H krwH qw…ÏkLvAÀ vYåÆky…M ec•@M. atinAÇ oErsmyM pN mAyi kANAnAvuM. 6e˜y…M, eedve˜y…M EsviŠAÀ niÍ þvi²ÖmAyv nAyHeŠRi’u ekAw…ŠÅŠAvilÂ. ¯tH. av tiri’u niÍeL Œƒmic•@ « ìu«ìukLAÆM. niÍL@ew m…ÏkÅ p eedvrAjYM ŒdYM •ikÅeŠRi’u ekAw…Š¯tH. av a« (lUeŠA. 12+22-34) cvi“iemtiÆM. 25 þatinAÇ {AÀ niÍELAw… pRy…Ý,jIviEŠìtinAyi qÚ ti•NemÝM, ŒvzYm…™« nirÙrM EcAdiÆk›wiŠNemÝM oAĘH vYA›le–Ewì. (lUeŠA. 11+9-13) 7zrIr˜iÇ aNiEyì vOe˜ÆRi þnirÙrM EcAdiÆk, eedvM niÍÅÆEc•AÄÏM d…+KiEŠì. ŒhArE˜ŠAÅ è t¯M. nirÙrM aEnVxiÆk, niÍÅ keìDAnM jIvitmAN.H zrIrM vOÍeLŠAÅ ÏM. nirÙrM m…“uk, vAtiÇ niÍÅŠAyièDAnmANH. 26öQ p•ikeL EnAÕ. av «RŠe–w…M. 8aet nirÙrM EcAdiÆ•vvityHÆ•ilÂ, ekA•@•ilÂ, p˜AyÍ nH ki“uM. o¯vÀ «wÄc•yAyi aEnVxiLiÇ ŒhArM niRc@evÆÝmil. q•AÇ •  c•AÇ avÀ keìÏM. «wÄc•yAyi m…“usVÄ‹ÐnAy niÍL@ew pitAvH av •v½ vAtiÇ «RŠe–w…M. 9yHÆ ŒhArM nÇ›Ý. niÍÅŠRiyiEl þniÍLilAÄeŠÜiluemAeŠ puÒãA¯p•ikELŠAÅ vile–“vrA¹ niÍeL ìElÂA. niÍL@ew mkÀ a–M EcAdic•AÇ•H . 27vYA›le–“«ekAìH jIvit˜iÇ niÍÅ av½ klÂ@ ekAw…ÆEmA? ölÂ! 10orløsmyemÜiluM œ“ieyw…ŠAÀ niÍÅ aTvA avÀ o¯ mIÀ EcAdic•AÇ niÍŠAvilÂ. Lv½ pAÛien ekAw…ÆEmA? ölÂ! 11ni 28 þqÙinA¹ niÍÅ vOÍeLec•A ÍÅ eedve˜E–AelylÂ; d…xHwrANH. qlÂi ŸtHŠNHWe–w…•tH? vyliel pUŠeL ÜiluM niÍÅÆ EpAlumRiyAM sVÙM ›EnAÕ. av vL¯•etÍeneyÝ EnA ’uÍÅÆ nlÂEt ekAw…ŠAvU q•H. aÆk. av aÖVAniÆ•ilÂ. vOÍL@ E–AÅ sVÄ‹ÐnAy niÍL@ew pitAvHìAÆ•ilÂ. 29q•AÇ Œ pUŠLielA•i tE•Aw… EcAdiÆ•vÄŠH nl dAnÍeLenE–Ael aNie’A¯ÍAÀ mhtVEmeR te• ekAw…Æem•tinH sMzyM Evì.y…ìAyi¯• zElAEmA½ EpAluM k}i’i¯•ilÂ. 30eedvM Œ vyliel pulÂ@keL Ž·vuM èDAn niymM 12öÍen aNiyiec•A¯ÆÝ. Œ pulÂ@ þm·u™vÄ niÍELAwH qÍen ep¯mAkLAke“ öÝ vL¯ky…M nAeL tIyiel RNem•H niÍÅ k¯«ÝEvA a«EpARiye–w…ky…M ec•@M. atinAÇ eedvM el avErAw…M ep¯mARuk. EmAezy…ewtIÄc•yAy…M niÍeL aNiyiec•A¯Æem nYAyèmAN˜ieÀRy…M èvAck¯ew Ÿ•Riy…k, alø M vizVAsemÜilumiEl ! pEdzÍL@ewy…M aÄØmANitH.31 vYA›le–w¯tH. ü{AenÚ tiÝM?ý ü{AenÚ ›wiÆM?ý ü{AenÚ DriÆM?ý q sVÄ‹˜iElÆ™ v}iy…Me•AÝM pRy…kEyA av kAM•iÆk nrk˜iElÆ™ v}iy…MEyA ec•¯tH. 32eedve˜ aRiyA˜v (lUeŠA. 13+24) 13rANH övyHŠAyi d…+KiyHÆk. vYA›l þöw…Íiy vAtililUew èEvziÆk,e–w¯tH, qeÙ•AÇ sVÄ‹ÐnAy ni kArNM a« sVÄ‹˜iElÆ™ vAtilAÍL@ew pitAvinRiyAM niÍÅeŠeÙA NH. nrk˜iElÆ™ vAtiÇ vItiEyRiyeŠ EvNem•H. 33niÍÅ ŒdYM EtEwìtH tANH. aDikM Ep¯M Œ v}iEpA›Ý.
 8. 8. m˜Ayi 7:14-8:16 92614 3 q•AÇ jIvniElÆ™ v}i öw…Íiy Ey² ayAeL sHpÄzic•@. avÀ pRtANH. a« vLer d…Ä‹mvumANH. cilÄ ’u, þqniÆ nie• suKe–w…˜NM,mAÒEm a« keìÏÝZ. suKe–w†?ÿ ŸwÀ te• ayAL@ew ›xHW ErAgM mARi. 4 q•i“H Ey² ayAELAw… m·u™v¯ew ecytikÅ æÖiÆk H pR’u. þsMBvicetAÝM ŒErAw…M pRy • (lUeŠA. 6+43-44; 13+25-27) ¯tH. q•AÇ nI EpAyi nie• puErAhi 15 þk™èvAckãAer sU•iÆk. t½ kANiÆk. EmAez kløic•iriÆ• v}iavÄ ŒwieÀR Evx˜iÇ niÍeL smI pAw…kÅ k}iÆk. atH jn˜i½ o¯ etLipiÆM. q•AlvÄ yTAÄؘiÇ ec•A vAyiriÆM.ÿyHŠeLE–Ael apkwkArikLANH. 16av¯ew èvĘikÅekAìH niÍLver mn ztADipeÀR EsvkenÈilAÆM. cI˜yAL@keLAriŠl@M nã suKe–w…ÏÝec•ilÂ, m…Å–wÄ–iÇ m…Ùiri ŸìAkA˜ (lUeŠA. 7+1-10; EyAh. 4+43-54) 5«EpAel. e{ri’iliÇni•H a˜i–} Ey² kPÄ•¸miElÆ EpAyi. avÀm…ìAkARilÂ. 17a«EpAel, nl v]•ÍÅ ngr˜iElÆ èEvzic•E–AÅ o¯ ztAnlÂPlM t¯M. cI˜v]•ÍÅ cI˜Pl DipÀ aven smIpic•H shAymBYÄØivuM. 18o¯ nl v]•M d…xic• PlmuìAŠilÂ. c•@. 6 ayAÅ pR’u, þkĘAEv, qeÀRd…xic• v]•M nl Plvum…ìAŠilÂ. 19nl B]tYÀ vI“iÇ ErAgz•yilANH. p•vAtMPlm…ìAŠA˜ v]•ÍeLlÂAM ev“i tIyi piwic• avnH kw…˜ Evdny…ìH.ÿelRiye–w…M. 20av¯ìAÆ• PlÍeL 7 Ey² ayAELAw… pR’u, þ{AÀeŠAìH niÍÅ öQ k™èvAcker mn EpAyi aven suKe–w…˜AM.ÿ 8ÈilAÆM. ayAÅ mRupwi pR’u, þkĘAEv 21 þ{Anv¯ew kĘvAeNÝ pRy…• qeÀR Bvn˜iÇ aÍey sVIkriŠAÀverlÂAM sVÄ‹rAjY˜iÇ èEvziŠyilÂ. {AÀ EyAgYnlÂ. qeÀR B]tYÀ suKmA›MsVÄ‹ÐnAy qeÀR pitAvieÀR öxHw q•H aÍH kløiÆkEy EvìU. 9 {AÀm½sric•@ ec•@•vÄ mAÒEm sVÄ‹rA aDikArikLAy me·ArAÅŠH kI}He–“vnAjY˜iÇ èEvziÕ. 22avsAn divsM NH. qniÆ kI}iluM BwãA¯ìH. avrielApl¯M qE•Aw… pRy…M, ükĘAEv, { rAELAwH {AÀ üEpAœý qÝ pR’AlvÀÍÅ ninŠAyi èsMgic•iElÂ? ninŠAyi EpA›M EveRA¯vEnAwH üv±ý qÝ pR®tÍeL o}i–iÆky…M nirvDi vIrYè ’AlvÀ v¯M. me·A¯vEnAwH qeÙÜivĘikÅ èvĘiÆky…M ecyHtiElÂ?ý luM ec•AÀ pR’AlvÀ ec•@M. œwAet23 aE–AÅ {AÀ avErAw… vYåmAyi pR qeÀR B]tY½M qe• a½sriÆÝ. üöy…M, üqeÀR smIpÏni•H kwÝEpAœ.ý Íen ec•†ý q•H {AÀ qeÀR B]tYEnAw…niÍÅ aDÄ—M èvĘiÆ•vrAN H . pR’AÇ avÀ pR’«EpAel ec•@M.{AÀ niÍeL oriŠluM aRi’i“ilÂ. ninÆM öÍen aDikArzåiy…eìe• niŠRiyAM.ÿ 10 viEvkzAliy…M vifFiy…M H ö«Ek“H Ey² atHBute–“u. avÀ (lUeŠA. 6+47-49) tE•AewA–m…ìAyi¯•vErAw… pR’u. 24 þ{AÀ öQ pRy…•etlÂAM EkÅÆk þ{AÀ niÍELAw… stYmAyi pRye“, öQy…M a½sriÆky…M ec•@•vÀ buÖi m½xYnANH {AÀ yi AEyliÇ EpAluMmAenE–AelyANH. avÀ pARyiÇ teÀR ö«ver kìi“u™ Ž·vuM vliy vizVAvIw… pNi«. 25m}y…M ev™e–AŠvum…ìA si. 11pl¯M ki}ÆniÝM pwi’ARu niyi. vIwi½EmÇ kA·wic•@. pE• Œ vIwH ÝM v¯M. avÄ sVÄ‹rAjY˜iÇ aéAvINilÂ, qeÙ•AÇ a« pAREmÇ pNi hAmiEnAw…M yisHhAŠiEnAw…M yAEŠAbitiriÆÝ. 26q•AÇ {AÀ pRy…•« Ek EnAw…emA–mi¯•H B•iÆM. 12q•AÇ rAjY“i“uM a½sriŠA˜vÄ vifHFieyE–A ˜ieÀR ŸwmÐAvkAzM ni•ipHtmAyielyANH. avÀ mNliÇ vIw…pNi«. riEŠìvÄ puRe˜ ö¯“iElŠH qRiye–27 m}y…M ev™e–AŠvum…ìAyE–AÅ kA· w…M. aview avÄ EvdnekAìH kry…kwic•H aveÀR vIwH vliy zbHdE˜Aew y…M plÂ@ e{riÆky…M ec•@M.ÿ 13anÙrMnilÏ vI¹.ÿ Ey² ztADipEnAw… pR’u, þvI“iElÆ 28 Ey² öetlÂAM pR’u k}i’E–AÅ EpAœ. nI vizVsiÆEÛAel nieÀRjnÍÅ aveÀR ŸpEdz˜iÇ atHBut B]tYÀ suKe–w…M.ÿ aEtsmy˜H B]tYÀe–“u. 29Ey² pWi–ic•tH av¯ew zAOi suKe–“u k}i’u.mAerE–AelylÂ. Ey² pWi–ic•tH aDikArm…™venE–AelyAyi¯Ý. aEnkM Eper suKe–w…ÏÝ (mÄeŠA. 1+29-34; lUeŠA. 4+38-41) 14 Ey² ErAgiey suKe–w…ÏÝ Ey² pEÒAsieÀR vI“iElÆ EpAyi. (mÄeŠA. 1+40-45; lUeŠA. 5+12-16) pEÒAsieÀR a—Ayiy— kw…˜ pni piwic•@ kiwÆkyAyi¯Ý. 15Ey² avL@8 Ey² mlyiRÍivÝ. aEnkMEpÄ a ven piÚwÄÝ. 2›xHWErAgiyAy orALE–AÅ aven smIpic•@. ayAÅ Ey ew eek sHpÄzic•E–AÅ avL@ew pni mARi. aE–AÅ avÅ q}uE•·H aven²vi½ m…ÛiÇ nmsHkric•i“u pR’u. ²æUxic•@. 16þkĘAEv, nI Œ#hiÆÝevÜiÇ q aÝ eev›E•rM jnÍÅ o¯pAw…e• suKe–w…˜A½™ zåi ninÆìH.ÿ Eper aveÀR smIpM ekAìuvÝ. av
 9. 9. 927 m˜Ayi 8:17-9:12erlÂAM ®tM bADic•vrAyi¯Ý. Ey²vi {ÍeL övriÇ nie•A}i–ic • AÇ öQeÀR vcnÍLilUew ®tÍÅ aver vi“u p•iÕ“˜i½™iElŠH ayEŠNEm.ÿ 32EpAyi. ErAgM bADic@ v• qlAvery…M •  Ey² avErAw… pR’u, þEpAœ.ÿ ®tavÀ suKe–w…˜i. 17eyz•AèvAck ÍÅ öQ m½xYer vi“H p•iÕ“˜iÇeÀR öQ vAÆkÅ niREv·AnANvni« èEvzic•@. p•iÕ“M mlm…nÛukLiÇ niecyHttH. •HcAwi twAk˜iel ev™˜iÇ m…Íic• þavÀ n—…ew ErAgÍeL vhic•@. n—… Ï.33p•iÕ“e˜ EmyHc•i¯•vÄ By•Hew EvdnkeL avÀ ¡m•k·i.ÿ oAwiE–Ayi. avÄ ngr˜iÇec••H ®t eyz•AvH 53+4 ÍÅ bADic• ŒL@kÅŠH sMBvic•tH q l A M pR’u. 34ngrvAsikLAek Ey² Ey²vien a½gmiÆÝ vien kANAen˜i. aven kìE–AÅ (lUeŠA. 9+57-62) avÄ avEnAwH Œ #AmM vi“uEpAkAÀ 18 qlÂAv¯M tniÆ ¡·uM œwiyiriÆ• aEp•ic•@.tAyi Ey² kìu. atinAÇ Ey² teÀRa½yAyikELAwH mRukryiElŠH EpAkAÀ tLÄvAtErAgiey Ey² suKe–w…ÏÝŒjH{Apic•@. 19aE–AÅ o¯ zAOi Ey (mÄeŠA. 2+1-12; lUeŠA. 5+17-26)²vien smIpic•@ pR’u, þ•ErA aÍHqviewE–AyAluM {AÀ aÍey a½gmiÆM.ÿ 20Ey² ayAELAw… pR’u, þ›RuŠ 9 2 Ey² vÉiyiÇ kyRi mRukryilu™ teÀR sVÙM ngr˜iElÆ EpAyi. tLÄvAtM bADic• orAeL cilÄ aveÀRãAÄÆ pAÄŠAÀ mALÍL@ìH. p•ikÅÆ m…ÛiÇ ekAìuvÝ. ayAÅ o¯ kiwŠœw…ìH. q•AÇ m½xYpuÒnH tl cA yiÇ kiwÆkyAyi¯Ý. av¯ew ŸRc•yHŠAÀ oriwvumilÂ.ÿ vizVAse˜ Ey² mnÈilAŠi. avÀ 21 Ey²vieÀR zixYãArielA¯vÀ pR ErAgiEyAw… pR’u, þy…vAEv, sEÙAx’u, þkĘAEv {AÀ EpAyi ŒdYM q vAnAyiriÆk. nieÀR pApÍÅ epARueÀR a–eÀR zvM mRvu ec•e“ q•i“H Še–“u.ÿ 3aÍey piÚwrAM.ÿ zAOimAriÇ cilÄ ö«Ek“u. avÄ 22 q•AÇ Ey² avEnAw… pR’u, þq prsHprM pR’u, þöyAÅ eedve˜E–Ae• a½gmiÆk. mric•vÄ tÍL@ew mri el sMsAriÆÝ. eedvEdAxmEl ötH.ÿ 4c•ver sMsHkriŠe“.ÿ av¯ew Ÿ™iliri–H Ey²vinRiyAM. atinAlvÀ pR’u, þqÙinANH niÍ Ey² ekAw…ÜA·ien twy…Ý LiÍen d…xic•kArYÍLAElAciÆ•tH? 5 (mÄeŠA. 4+35-41; lUeŠA. 8+22-25) ünieÀR pApÍÅ epARuŠe–“iriÆÝý 23 o¯ vÉiyiÇ kyRiy Ey²vien zi qÝ pRy…•EtA, üq}uE•·H nwŠý qÝxYãAÄ a½gmic • @ .24vÉi tIrM vi“ pRy…•EtA qL@–M? 6 m½xYpuÒnH ®miE–AÅ o¯ ekAw…ÜA·H Œ’uvIzi. tirmAl yiÇ pApÍÅ epARuŠA½™ aDikArm…kÅ vÉiey m†wi. pE• Ey² ŸRÍukyA eì•H {AÀ niÍÅÆ etLiyic•@ trAM.ÿyi¯Ý. 25zixYãAÄ Ey²vien ŸNĘi. q•i“H Ey² ErAgiEyAwH pR’u, þq}uavÄ pR’u, þkĘAEv, {ÍeL r•i E•·H nieÀR kiwŠy…mAyi vI“iElÆ EpAÕ, {ÍÅ m…ÍuÝ.ÿ 26Ey² mRupwi pR œ.ÿ 7 ayAÅ q}uE•·H vI“iElÆ EpAyi. 8’u, þqÙinA¹ niÍÅ EpwiÆ•tH? ö« kìvriÇ ByM niR’u. öÍeny…niÍÅÆ vizVAsM ›RvANH.ÿ anÙrM ™ m½xYÄŠH öèkArm…™ zåi nÇkiyEy² q}uE•·uni•H kA·iEnAw…M tirmAl tinH avÄ eedve˜ sH«tic•@.kELAw…M awÍAÀ kløic•@. kA·u nilc•@.kwÇ vLer zAÙmAyi mARi. Ey² m˜Ayiey tire’w…ÆÝ 27 avÄ atBute–“u pR’u, þqeÙA¯ H (mÄeŠA. 2+13-17; lUeŠA. 5+27-32) 9m½xYnANiE”hM? kA·uM kwluM öE”h Ey² aviwM vi“u EpA›kyAyi¯•e˜ a½sriÆÝ!ÿ E–AÅ m˜Ayi qÝEp¯™ ŒeL kìu. m˜Ayi ¡ÜŠA¯ew kArYAly˜iliri Ey² ®tÍeL o}iÆÝ ÆkyAyi¯Ý. Ey² avEnAw… pR’u, (mÄeŠA. 5+1-20; lUeŠA. 8+26-39) þqe• a½gmiÕ.ÿ aE–AÅ m˜Ayi 28 Ey² twAk˜ieÀR mRukryiÇ gdEr q}uE•·H Ey²vien piÚwÄÝ. 10Ey²n¯ew nA“iel˜i. aview rìuEpÄ Ey m˜Ayiy…ew vI“iÇ B•NM k}iÆkyA²vien smIpic•@. aver ®tÍÅ bADi yi¯Ý. aEnkM ¡ÜŠA¯M m·u d…xic•c•i¯Ý. avÄ zvŠlÂRkÅŠiwyilANH ŒÅŠA¯M Ey²viEnAw…M zixYãAErAw…vsic•i¯•tH. avÄ vLer apkwkA emA–mi¯•H B•NM k}ic•@.11Ey² avrikL@mAyi¯Ý. atinAÇ Œ klÂRy…ew ErAewA˜i¯•H ŒhArM k}iÆ•tH ŽtAaw…Ïœwi ŒÄÆM Œ v}i EpAkAÀ k ½M prIzãAÄ kìu. avÄ Ey²vieÀR}i’i¯•ilÂ. 29avÄ Ey²vien smIpi zixYãAErAw… EcAdic•@, þqÙA¹ niÍL@c•@ nilviLic•@, þeedvpuÒA, ninÆ { ew •¯ öQ ¡Ü–irivukA¯ewy…M m·uÍeLeŠAeìÙA¹ EvìtH? {ÍeL kA pApikL@ewy…M œewyi¯•AhArM k}iÆlmA›Mm…EÛ EBdYM ec•AnAENA nI v•i •tH?ÿriÆ•tH?ÿ 30av¯ew aløM akelyAyi 12 prIzãAÄ pRy…•tH Ey²Ek“u. avÄo¯ vliy p•iÕ“M Emy…ÝìAyi¯Ý. prIzãAErAw… pR’u, þŒErAgYm…™vÄ31 ®tÍÅ Ey²viEnAw… yAcic • @ , þnI ŠH eevdYen ŒvzYmilÂ. ErAgikÅŠANH
 10. 10. m˜Ayi 9:13-10:1 928 13eevdYen ŒvzYm…™tH. {AÀ niÍELA ²vien prihsic•@. 25ŒL@keL puR˜iw… cil kArYÍÅ pRyAM. atieÀR aÄ RŠiy EzxM Ey² ›“iy…ew m…RiyiÇØM EpAyi pWiÕ. üqniÆ yAgM k}iEŠ kyRi. avÀ ep¿›“iy…ew krM #hic•@.ì. {AÀ m½xY¯ew öwyiÇ dy kAM•i ŸwÀte• avÅ q}uE•ÇÆky…M ecÆÝý* nlÂver •NiŠAnl {AÀ v yHt…. 26öQ vAĘ Œ èEdzmAek vYApi•tH, pApikeL •NiŠAnANH {AÀ v c•@.•tH.ÿ œw…tÇ Eper suKe–w…ÏÝ 27 Ey² m·u ey¸derE–Aelyl Ey² aviwM vi“uEpAkEv rìu aÓ (mÄeŠA. 2+18-22; lUeŠA. 5+33-39) ãAÄ avena½gmic•@. avÄ ŸReŠ pR 14 aE–AÅ EyAh•AeÀR zixYãAÄ Ey ’u, þdAvId…puÒA, {ÍELAw… k¯NkA²vinw…e˜˜i. avÄ Ey²viEnAw… E“NEm,ÿ 28Ey² akE˜Æ kyRiyE–AÅEcAdic•@, þ{ÍL@M prIzãA¯M plE–A}uM aÓ¯M œewŠyRi. Ey² avErAw… EcAŸpvsiŠARuìH. pE• nieÀR zixYãAÄ dic@, þniÍÅÆ kA}c tiric@trAÀ qni • H •qÙA¹pvsiŠA˜tH?ÿ Æ k}iy…em• H niÍÅ vizVsiÆ 15 Ey² mRupwipR’u, þvivAhEvL ÝEvA?ÿyiÇ mNvALÀ œewy…™E–AÅ aveÀR avÄ mRupwi pR’u, þaEt kĘAEv,›“ukAÄ d…+KiŠARilÂ. pE• mNvALÀ {ÍÅ vizVsiÆÝ.ÿ 29av¯ew mÖY˜iÇ ni• k·e–w…• sm aE–AÅ Ey² av¯ew kÎkLiÇyM v¯M. aE–AÅ suXÏŠÅ d…+KiÆM. etA“@ekAìu pR’u, þniÍÅÆ kA}HcŒ smyM avÄ ŸpvsiÆM. 16orAÅ trAÀ qniÆ k}iy…emÝ niÍÅ vizVp}yvO˜iel dVArmwyHŠAÀ putiy siÆÝ. aÍen sMBviŠe“.ÿ 30vO˜iÇniÝM o¯ kxNM kIRieyw… aE–AÅ av¯ew kA}Hc zåi vIìuŠARilÂ. aTvA ayALÍen ecyHtAÇ ki“i. Ey² avÄÆ zåmAy m…•Riyi–@œ“iEc•Ä˜ «NikIRuky…M dVArM vlutA nÇki. avÀ pR’u, þötAErAw…M pRyvuky…M ec•@M. 17a«EpAel putiy ¯tH. 31pE• avÄ puRÏEpAyi Ey²vivI’H Œ¯M p}y vI’usÉikLiÇ en–·iy…™ öQ vAĘ Œ èEdzmAeko}ic• @ evŠARil . qÚekAeì•AÇ pr˜i. 32sÉiepA“i vI’u puRE˜eŠA}u›k Œ rìuEpÄ EpAkAenA¯ÍuEÛAÅy…M vI’usÉi kIRiE–Ak…ky…M ec cilÄ me·ArAeL Ey²vieÀR aw…Ï ekA•@M. q•AÇ putiy vI’H putiy sÉi ìuv•i¯Ý. ®tM bADic•i¯•tinAÇkLielA}iŠARuì H . aE–AÅ vI’uM ayAÅÆ miìAnA›mAyi¯•ilÂ. 33Ey²sÉiy…M n•AyiriÆM.ÿ ayALiÇniÝM ®te˜ öRŠivi“u. a E–AÅ ayAÅÆ sMsAriŠAnAyi. ŒL@ mric• ep¿›“iey jIvi–iÆÝ, kÅ aÙMvi“u ekAìu pR’u, þöÍen ErAgiNiey suKe–w…ÏÝ y…™ sMBvÍeLAÝM {ÍÅ yi AEy (mÄeŠA. 5+21-43; lUeŠA. 8+40-56) liÇ oriŠluM kìi“ilÂ.ÿ 18 34 Ey² öetlÂAM pR’uekAìiriŠEv q•AÇ prIzÄ pR’u, þ®tÍL@ewey¸d–™iyiel o¯ BrNŠArÀ aven EntAvu ekAw…˜ zåi ekAìANvni«smIpic•@. avÀ Ey²vi½ m…ÛiÇ nmi ec•@•tH.ÿc•i“H avEnAw… pR’u, þqeÀR mkÅaløMm…ÛH mric•@. pE• aÍu v•H av jnÍELAwH a½kÛ EtAÝÝ 35L@ew EmÇ eekevc•AÇ avÅ vIìuM Ey² qlÂA ngrÍLilUewy…M, #AmjIviÆM.ÿ ÍLilUewy…M, eedvrAjYe˜–·iy…™ su 19 Ey² q}uE•·H ayAL@ew œewE–Ayi. viEzxM ècri–iÆky…M ecyHt…. qlÂAaveÀR zixYãA¯M aven piÚwÄÝ. viD˜ilu™ avztkL@M ErAgÍL@M a 20 p×ìu vÄxmAyi rå Avm…™ o¯ vÀ EBdmAÆky…M ecyHt…. 36OIy…ìAyi¯Ý. avÅ Ey²vieÀR Ey²vinH jnÕ“e˜ kìE–AÅ avpi•Aeley˜i aveÀR vsHÒ˜ieÀR ErAwH a½kÛEtA•i. kArNM, avÄ vYAkI}HBAgM sHpÄzic•@. 21avÅŠRiyAmAyi ›lrAy…M niÈhAyrAy…M kANe–“u. öw¯Ý, þqniŠveÀR vsHÒ˜iÇ etAwAnA ynilÂA˜ Œ“iÀp·e˜E–Ael anATyAÇ qeÀR ErAgM suKe–w…M.ÿ rAyi¯Ý avÄ. 22 37 Ey² tiri’H aveL EnAŠi. avÀ Ey² zixYãAErAw… pR’u,þviLvHpR’u, þalEyA èiye–“ OIEy ni  DArALM ŸìH. q•AÇ viLevw…Æ•vrAeÀR vizVAsM nie• suKe–w…˜iyiri ke“ ›RvuM. 38viLvH eedv˜invkAzÆÝ. sEÙAxiÆk.ÿ ŸwÀ Œ OI q e–“tAN. œw…tÇ pNiŠAer aycH• viL H}uE•·u niÝ. aE–AÅ avÅ suKe–“u. evw…–iÇ shAyiŠAÀ avEnAw… èAÄ 23 Ey² BrNŠArEnAewA˜H ayAL@ew ØiÆk.ÿvI“iel˜i. aview zvsMsHkAr–A“HpAw…•ver kìu. cilÄ ›“i mric•tiÇ Ey² ae–AstlãAer Hkry…ÝìAyi¯Ý. 24Ey² pR’u, þmARi èsMgiŠAÀ viw…ÝniÇÕ, öQ ep¿›“i mric•i“ilÂ. avÅ (mÄeŠA. 3+13-19; 6+7-13; lUeŠA. 6+12-16; 9+1-6)ŸRÍuk mAÒmANH.ÿ q•AÇ ŒL@kÅ Ey Ey² teÀR p*Ùìu zixYãAery…MüqniÆ...dy kAM•iÆÝý ŸÖrNi EhAEz. 6+6. 10 viLic•@ œ“i. a²ÖA´AŠÅÆ Em
 11. 11. 929 m˜Ayi 10:2-32luM, aver o}iEc•Awi–iŠA½m…™ zåi vA}ikL@ewy…M rAjAŠãA¯ewy…M m…ÛiÇavÀ avÄÆ nÇki. qlÂAviD ErAg niÍÅÆ niÇEŠìi vE•ŠAM. qe•ÍL@M EBdmAŠAÀ avÀ avÄÆ zåi ètiyANH niÍELAwvri« ec•@•tH. anÇki. 2 p*Ùìu ae–AsHtlãAÄ övrA view avErAw…M jAtikELAw…M niÍÅ qyi¯Ý. ziEmAen• pEÒAsH, aveÀR e•–·ipRy…M. 19piwiŠe–w…EÛAÅ qÙHsEhAdrÀ ae*ÙyAsH, esebdiy…ew qÍen pRy…emE•AĘH d…+KiEŠì. nipuÒÀ yAEŠAbH, aveÀR sEhAdrÀ ÍÅ pREyìtH qeÙ•H niÍÅŠH nÇEyAh•AÀ 3Pilie–AsH, bÄe˜AelA ke–w…M. 20aE–AÅ niÍLAyiriŠil sMmAyi, EtAmAsH, ¡Ü–irivukArnAy m sAriÆ•tH. niÍL@ew pitAvieÀR Œ˜Ayi, aÇPAy…ew puÒÀ yAEŠAbH, ´AvAyiriÆM niÍLilUew sMsAriÆt”Ayi; 4 qrivukArnAy ziEmAÀ, Ey² •tH. 21vien o·ieŠAw…˜ y†dA öQsHkErYA˜A. þsEhAdrãAÄ sEhAdrãAÄeŠtier 5 Ey² öQ p×ìH ae–AsHtlãAÄÆM tiriy…ky…M aver ekAlÂAÀ ekAw…Ækcil Ÿ˜rvukÅ nÇki. q•i“H aver y…M ec•@M. pitAŠãAÄ sVÙM mŠÅeŠsVÄ‹rAjY˜ieÀR suviEzxM ècri–i tier tiriy…ky…M aver ekAlÂAÀ ekAw…ŠAÀ ayc•@. Ey² pR’u, þjAtikeL Æky…M ec•@M. mŠÅ a–n—mAÄeŠsmIpiŠ¯t. zmrYAŠAÄ tAmsiÆ• #A H tier tiri’H aver ekAlAÀ ekAw…ÆM. ÂmÍLiluM EpAk¯tH. 6q•AÇ yi AEyÇ 22 niÍÅ qeÀR zixYãArAytinAÇ qkA¯ew nxHwe–“ Œw…kL@ew aw…ŠÇ lAv¯M niÍeL evRuÆM. q•AÇ aÙYM ÂeclÂ@viÀ. 7ecl  @ EÛAÅ niÍÅ öQ ver ŸRc•@ niÇÆ•vÀ r•iŠe–w…M. 23sE•zM avÄŠAyi èsMgiÆk, üsVÄ‹ o¯ ngr˜iÇ EmAzmAyi avÄ pIfirAjYM vrARAyi.ý 8 ErAgikeL sQKYe–w… –ic•AÇ aw…˜ ngr˜iElÆ EpA›k.Ïk, mricver jIvi–iÆk. ›xWErAgi • H {AÀ niÍELAw… stYM pRy…Ý. m½xYkeL suKe–w…Ïk. m½xYriÇniÝM ®t puÒÀ vIìuM v¯•ti½ m…ÛH yi AÍeL o}i–iÆk. {AÀ niÍÅŠti½™ Eyliel qlÂA ngrÍLilUewy…M niÍÅk}ivukÅ sQjnYmAyi tÝ. atinAÇ EpAyi“uìAvilÂ. 24niÍÅ ŒL@keL sQjnYmAyi shAyi þo¯ zixY½M teÀR •¯vienŠAÅÆk. 9sVÄÌEmA ev™iEyA ecEÛA Œy miw…ŠnlÂ. o¯ B]tY½M teÀR yjmAnennANyÍÅ niÍÅ qw…Š¯tH. 10o¯ s ŠAÅ miw…ŠnlÂ. 25•¯vienE–Ael ŒÉiy…M qw…Š¯tH. DriÆ•vOvuM ec yAÇ zixY½tpti awyAM. BtYÀ yjmAn ] H ]¯–@M mAÒM qw…Æk. ŸQÝvwi qw…ŠAti enE–Aely…M. ›w…MbnATen ebeye/riÆk. EvlŠArÀ teÀR ŒvzYÍÅ bUÇ q• EpriÇ viLiŠe–w…ÝevÜiÇniREv·e–w…vAÀ EyAgYnElÂA. m·MgÍeL atiluM nIcmAyi viLiŠ 11 þniÍÅ o¯ ngr˜iElA, #Am˜iElA e–w…M.èEvziÆEÛAÅ EyAgYnAeyArAeL keì˜i niÍLviwM vi“uEpA›M ver a eedve˜yANH m½xYerylÂyAL@ew vI“iÇ tAmsiÆk. 12ŽetÜiluM Bye–EwìtHvI“iÇ èEvziÆEÛAÅ üniÍÅÆ smA (lUeŠA. 12+2-7)DAnMý qÝ pRy…k. 13Œ vI“ukAÄ niÍ 26 þatinAÇ aver Bye–Ewìtil. mR ÂeL sVAgtM ecyHtAÇ niÍL@ew smADA c•@evŠe–“etlÂAM puRÏv¯M. rhsYn˜inH avÄ EyAgYrANH. niÍLAzMsi emlÂAM prsYmA›M. 27{AnietlÂAM rhsYc• smADAnM avÄÆìAke“. mRic•H avÄ mAyi niÍELAw… pRy…Ý. öetlÂAM evLiniÍeL sVAgtM ecyHtielÂÜiÇ smADA c•˜iÇ niÍÅ pRyNM. {Aniv niÍn˜inH avrÄhrlÂ. ŒzMsic•« tiri ELAw… mAÒmA¹ pR’i“u™tH. q•AÇekeyw…Æk. 14o¯ vIEwA, #AmEmA te• niÍLietlÂAM sVt×mAyi jnÍELAw…niÍeL sVIkriŠAEnA æviŠAEnA mwi pRyNM. 28m½xYer ByŠAtiriÆk. avc•AÇ aviwM vi“uEpAvuk. niÍL@ew kA ÄŠH zrIre˜mAÒEm ekAlÂAnAvU. Œ´AliÇ p·iy av¯ew epAwi t“iŠLy…k. vien ekAlÂAnAvilÂ. zrIre˜y…M Œ´A15 {AÀ niÍELAw… stYmAyi pRyAM. vi vieny…M mri–iŠAÀ k}iy…• eedve˜DidivsM Œ ngr˜ieÀR avÐ esA mAÒM niÍÅ Bye–w…k. zrIre˜y…M ŒEdAMegAEmAry…ew avÐEyŠAÅ kxHw ´Avieny…M nrk˜iElŠyŠAÀ av½mAyiriÆM. k}iy…M. 29rìu ecRiy p•ikeL vi·tH o¯ cilÂiŠAzinANH. q•AÇ niÍL@ew Ey² m…•Riyi–@ nÇ›Ý pitAv½vdiŠAet o¯ p•iÆ EpAluM (mÄeŠA. 13+9-13; lUeŠA. 21+12-17) cAkAnAvilÂ. 30niÍL@ew tlyiÇ qÒ 16 þæÖiÆk! {AÀ niÍeL ayyHÆ m…wikL@eìÝver eedv˜inRiyAM. 31aÝ. ec•AyHŠÅŠiwyiel ec—riyAw… tinAÇ ByEŠì. aEnk p•ikELŠAÅkeLE–AelyANH niÍÅ. atinAÇ ni EyAgYrANH niÍÅ.ÍÅ pAÛukeLE–Ael viEvkzAlikLAyiriÆk. q•AÇ èAvukeLE–Ael ni niÍL@ew vizVAse˜–·ixHŠLܯmAyiriEŠNM. 17ŒL@keL sU•i (lUeŠA. 12+8-9) 32Æk. avÄ niÍeL piwic•H viDiEc•ŠAM. þm·u™v¯ew m…ÛiÇ ni•H orAÅ avÀavÄ tÍL@ew ey¸d–™ikLiÇ vc•H q•iÇ vizVsiÆÝevÝ pR’AÇniÍÅÆ cA“ywi nÇkiEyŠAM. 18nAw… ayAÅ qniÆ™vÀ q•H {AÀ pRy…M.
 12. 12. m˜Ayi 10:33-11:19 930 4{AnitH sVÄ‹ÐnAy qeÀR pitAvi Ey² mRupwi pR’u, þEyAh•AeÀReÀR m…ÛiluM pRy…M. 33q•AÇ q•iÇ yw…˜H mwÍiec••H niÍÅ kA¹•«MvizVAsmiel•H jnmÖY˜iÇ pRy…• EkÅÆ•«mAy kArYÍÅ pRy…k. 5avÀ qniŠvkAze–“vnelÂÝ {A½M ÓÄÆ kA}Hc lBic•@; tLÄvAtM piwieppRy…M. sVÄ‹ÐnAy qeÀR pitAvi “vÄ nwŠARAyi; ›xHWErAgikÅ suKMeÀR m…ÛiÇ EpAluM. èApiÆÝ; bDirÄÆ EkÅŠARAyi; mri c•vÄ ŸyiÄe˜}uE•ÇÆÝ; suviEzxM Ey²vien a½gmiÆ•tH èzn H pAve–“vÄŠiwyiÇ èsMgiŠe–w…Ý; 6 ÍÅ ekAìuvE•ŠAM qe• sVIkriÆ•tiÇ twÈmilÂA˜ (lUeŠA. 12+51-53; 14+26-27) vÀ a½g]hItÀ.ÿ 34 7 þ{AÀ ®miyiÇ smADAnM eekvriŠA EyAh•AeÀR zixYãAÄ EpAkEv, EynA¹ v•iriÆ•etÝ niÍÅ k¯t¯t. H ² m·AL@kELAw… EyAh•Aen–·i pRyAÀ{AÀ v•tH atinlÂ. vAÅ q˜iŠAnA «wÍi. Ey² pR’u, þm¯®miyiElÆNH {AÀ v•iriÆ•tH. 35-36öÍen sMB niÍeLÚ kANAnA¹ EpAytH? {AÍvi–iŠAnA¹ {AÀ v•tH+ N kA·iluly…•« kANAEnA? al ! 8 üorAL@ew vI“ilu™vÄ te•yAyiriÆM yTAÄؘiÇ niÍeLÚ kANAnA¹ayAL@ew zÒuŠÅ. mkÀ a–entirA›M. EpAytH ? nl vOÍLNi’ orAeLmkÅ a—yHeŠtirA›M m¯mkÅ a—Ayi EyA? alÂ! nl vOÍLNi’vÄ rAjy—yHeŠti¯M Œ›M.ý mIK 7+6 ekA“ArÍLi lA¹ tAmsM. 9pie• qÚ kANAnA¹ niÍÅ EpAytH? o¯ èvA 37 þqe•ŠAÅ sVÙM a–eny…M a— cken? aet {AÀ niÍELAw… pRy…Ý,eyy…M sEnhiÆ•vÀ qeÀR zixYnA H EyAh•AÀ o¯ èvAcknilum…priyAkAÀ EyAgYnlÂ. qe•ŠAÅ sVÙM mken yi¯Ý. 10ti¯ev}u˜iÇ EyAh•Aen–·iEyA mkeLEyA sHEnhiÆ•vÀ qeÀR öÍenyAeN}utiyiriÆ•tH+zixYnAkAÀ EyAgYnlÂ. 38qe• a½gmi üötA {AÀ (eedvM) qeÀR d†tenniÆEÛAÅ ŽløiŠe–“ ›ri² ¡mŠAÀ nÆm…EÛ ayyHÆM. avÀ ninÆ mAÄ‹mwiÆ•v½M qeÀR zixYnAkAÀ EyAgY emA¯ÆM.ý mlAKi 3+1nlÂ. 39qe•ŠALDikM sVÙM jIvite˜ 11 þ{AÀ niÍELAwH stYmAyi pRyAM,sHEnhiÆ•vnH yTAÄØ jIvitM nxHw sHnApkEyAh•AÀ qŠAlvuM jIvic•imA›M. qniÆEvìi sVÙM jIvitM ŸEp ¯•verŠAÅ EæxHWnANH. q•AÇ sVÄ•iÆ•vnH yTAÄØ jIvitM keì˜A ‹rAjY˜iel Ž·vuM ecRiyvÀ EpAluMnA›M. EyAh•AenŠAÅ EæxHWnANH. 12EyAh •AeÀR kAlM m…tÇ öÝver sVÄ‹rAjYM niÍeL eekeŠA_•ver atizåmAyi m…EÛA“u EpA›kyAyi¯ eedvM a½#hiÆM Ý. atiElÆ èEvziŠAÀ ŒL@kÅ (mÄeŠA. 9+41) t™iŠyRi. 13EyAh•AeÀR vrvuver q 40 þniÍeL sVIkriÆ•vÀ qe•y…M lÂA èvAck¯M EmAezy…ew nYAyèmAsVIkriÆkyANH. qe• sVIkriÆ• NvuM eedvrAjYe˜–·iy…M èvcic•@.vÀ qe• ayc•veny…mANH sVIkriÆ avÄ nwŠAniriÆ• kArYÍÅ èvci•tH. 41èvAcken sVIkriÆ•vnH è c•@.14nYAyèmANvuM èvAck¯M pR’vAckeÀR ètiPlM lBiÆM. o¯ m½xY « niÍÅ sVIkriÆÝevÜiÇ EyAheÀR nãeyèti ayAeL sVIkriÆ• •AÀ ŽlIyAvAeNÝ niÍÅ vizVsivn H nl  v ½™ ètiPlM ki“uM. 42o¯ Æk. ŽlIyAvH vrAniriÆÝev•H aecRiyven aveneÀR zixYnAyti vÄ èvcic•i“uìH. 15kA«™vÄ EkÅŠe“! 16eÀR EpriÇ ŒerÜiluM shAyic•AÇ þö•e˜ tlm…RŠAer {AenÙiEnAayAÅŠH stYmAy…M s—AnM ki“uM. w…pmiŠNM? averÙienE–AelyANH?qeÀR zixYnH o¯EkA– ev™M mAÒEm ö•e˜yAÅŠAÄ cÙÆ“ikeLE–AelekAw…˜i“u_evÜiluM Œ ètiPlM yANH. o¯ sMGM ›“ikÅ mE· sMGŠAerayAÅÆ ki“uM.ÿ viLiÆÝ, 17 ü{ÍÅ niÍÅŠAyi ›}lUti, pE• Ey²vuM snApkEyAh•A½M H niÍÅ n]˜M evc•ilÂ; {ÍÅ d…+KgAnM (lUeŠA. 7+18-35) pAwi, pE• niÍÅÆ d…+Km…ìAyilÂý 1811 Ey² teÀR p×ìu zixYãAÄÆM niÄE”zM nÇkiŠ}i’u. anÙrM avÀ glIlyiel ngrÍLiÇ ŸpEdziŠA ŒL@kÅ a«EpAelyAeNÝ {Aen Ùi½ pRy…Ý? qeÙ•AÇ EyAh•AÀ vÝ. avÀ m·u™verE–Ael ti•ilÂ,½M èsMgiŠA½mAyi EpAyi. vI’u ›wic•@milÂ. avÄ pR’u, üav 2 sHnApkEyAh•AÀ kArAg]h˜ilA en®tM bADic• i “uìH . ý 19m½xYpuÒÀyi¯Ý. ƒisHt…vieÀR èv]˜ikeL–·i v•tH m·u™verE–Ael tiÝM vI’uEyAh•AÀ Ek“i¯Ý. atinAlyAÅ t ›wic•@M ekAìANH. aE–AÅ ŒL@kÅ pReÀR cilzixYãAer ƒisHt…vinw…E˜ y…Ý, üaven EnAÕ! avÀ vLer tiÝŠyc•@. 3EyAh•AeÀR zixYãAÄ Ey²vi Ý. DArALM ›wiÆÝ. ¡ÜŠA¯ewy…M m·uEnAw… EcAdic•@, þv¯emÝ EyAh•AÀ pApikL@ewy…M s H E nhitÀ.ý pE•pR’vÀ te•yAENA nI, aEtA jH{AnM sADUkriŠe–w…•tH atieÀR{ÍÅ EveRArAeL EnAEŠNEmA?ÿ èv]˜ikÅ ekAìANH.ÿ
 13. 13. 931 m˜Ayi 11:20-12:17 avizVAsikeL zAsiÆÝ tinAlvÄ DAnYÍÅ pRic•@ti•AÀ «w (lUeŠA. 10+13-15) Íi. 2 prIzÄ a«kìu. avÄ Ey²viEnA 20 pi•IwH Ey² teÀR miŠ vIrYèv˜i ] w…pR’u, þEnAÕ, zb•Ï divsM ey¸kL@M nw˜iy ngrÍeL vimÄzic•@. kA dnYAy èmANM vilÆ•tEl nieÀRrNM, Œ ngrÍLiel nivAsikÅ mAn zixYãAÄ ec•@•tH?ÿ 3sAÙre–w…kEyA pApM ec•@•tu niÄ Ey² avErAw… pR’u, þtniÆM tÏkEyA ecytil. 21Ey² pR’u, þEkA H  E•AewA–m…™vÄÆM viz•E–AÅ dAvIdHrsIEn, niÍÅÆ kxHwM. Eb˜HsyiEd ecyHttH niÍÅ vAyic•i“iElÂ? 4 dAvIdHniÍÅÆ kxHwM. {AÀ niÍLiÇ aDikM eedvAly˜iÇ èEvzic•@. av½M avvIrYèv]˜ikL@M ecyHt…. öEt vIrYèv] eÀR ŒÅŠA¯M v}ipAwi½™ a–M qw…˜ikÅ EsAriluM sIEdAniluM èvĘi Ït iÝ.ÿ zb•˜ien sMbÓic• nYAyc•i¯e•ÜiÇ a•A“ukAÄ pEì te• mAn èmANM lMGiŠÇ. a«M nYAyèmANsAÙre–w…mAyi¯Ý. avÄ r“H DriÆk vi¯ÖmAyi¯Ý. puErAhitÄÆ mAÒEm ay…M cArM EdhÏ pU²ky…M ecyHtH tÍ « ti•AÀ a½vAdm…ìAyi¯Ý™U. 5qL@ew pApÍLiÇ pËA˜piEc•en. 22q lÂA zb•ÏdivsvuM eedvAly˜iel•AÇ {AÀ niÍELAw… pRy…Ý, aÙY puErAhitÄ zb•˜ieÀR nYAyèmANMviDi divsM niÍL@ew Ðiti EsArien lMGiÆ•tH EmAezy…ew nYAyèmANŠAL@M sIEdAenŠAL@M ashYmAyiriÆM. ˜iÇ vAyic•i“uìElÂA. q•AÇ puErAhi23 kPÄ•¸Em niÍÅ sVÄ‹˜iElÆy tÄ a« ec•@•tiÇ et·ilÂ. 6 {AÀ niĘe–w…EmA? ölÂ! niÍÅ mrNÆ}iyi ÍELAw… pRy…Ý, eedvAlye˜ŠAÅ mEleŠRiye–w…M. {AÀ ni•iÇ pl vIrY h˜Ay ciltH öviewy…ìH. 7ti¯ev}uèv]˜ikL@M èvĘic•@. aEt vIrYèv] ˜iÇ pRy…Ý, üm]gyAge˜ŠAÅ jn͘ikÅ {AÀ esAEdAmiÇ èvĘic•i L@ew öwyiÇ dy kAM•iÆÝ.ý öQ vAƯÝevÜiÇ a•A“ukAÄ pApM ec•@• kL@ew aÄØemeÙ•H aRi’i¯e•ÜiÇtvsAni–iÆky…M Œ ngrM öÝM nil nirprADikeL niÍÅ viDiŠilÂ. 8m½xYniÇÆky…M ecyHEten. 24q•AÇ {AÀ puÒÀ zb•Ï divs˜ieÀR kĘAniÍELAw… pRy…Ý, nYAyviDi divsM vAN.HÿniÍL@ew Ðiti esAEdAmienŠAÅ kxHwkrmAyiriÆM.ÿ orAL@ew tLÄ• eek Ey² suKe–w…ÏÝ viæmM a½vdiÆÝ (mÄeŠA. 3+1-6; lUeŠA. 6+6-11) 9 (lUeŠA. 10+21-22) Ey² aviwM vi“u av¯ew ey¸d– 25 aE–AÅ Ey² pR’u, þsVÄ‹˜i ™iyiElÆEpAyi. 10aview o¯ eek tLÄeÀRy…M ®miy…ewy…M kĘAvAy qeÀR • orAL@ìAyi¯Ý. Ey²vieleÙÜiluMpitAEv {AÀ ninÆ n•i pRy…Ý. et·u kANAÀ kAÏni•v¯M aviewy…viEvk zAlikLiÇniÝM vijH{AnikLiÇ ìAyi¯Ý. avÄ Ey²viEnAw… EcAdic•@,niÝM öetlÂAM mRc•@piwic•ti½ {AÀ þzb•Ï divsM ErAgzAÙi v¯Ï•«nie• vA}HÏÝ. q•AÇ ekAc•@›“i zriyAENA?ÿ 11keLE–Aely…™vÄÆ nIy« kA“ieŠAw… Ey² mRupwi pR’u, þniÍL@ew aDI˜tH. 26aEt pitAEv, nieÀR öcHCEpA ntyilu™ Žk ›’AwH zbÏ divsM•el kArYM nw˜i. ›}iyiÇ vINAÇ niÍLtien ›}iyiÇ 27 þqniÆ qlÂA vsHt…ŠL@M qeÀR pi niÝM puRe˜w…ÆM. 12tIÄc•yAy…M o¯ mtAvu tÝ. puÒen pitAvi½ mAÒEm ½xYÀ ŒwienŠAÅ èDAnmANH. atiaRiy†. m·AÄÆM aRikyilÂ. pitAvien nAÇ zb•ÏdivsM nã ec•@vAÀ EmApuÒ½ mAÒEm aRiy†. m·AÄÆM aRikyi ezy…ew nYAyèmANM a½vdiÆÝ.ÿ 13l. puÒÀ pRyAÀ Œ#hiÆ•vÄÆ ev  anÙrM Ey² eek tLÄ•vEnAw…Lie–w…Ï•ti½Evìi tire’w…˜ v pR’u, þnieÀR eek oÝkANe“.ÿÄŠH mAÒM pitAvien aRiyAnA›M. ayAÅ teÀR eek Ey²vieÀR Ener 28 þ•INit¯M BArM ¡mÆ•v¯M qeÀR nI“i. aE–AŘe• mE·eekEpAel Œyw…Ïvrik. {AÀ niÍÅÆ viæmM t eek vIìuM ŒErAgYM èApic•@. 14q•AÇrAM . 29qeÀR EjAli sVIkriÆky…M q•i aviwM vi“uEpAy prIzÄ Ey²vienÇniÝ pWiÆky…M ec•@k. {AÀ sQmY ekAlÂAÀ ŒElAcic•@.½M vinItXdy½mAN.H niÍL@ew Œ´Avi½ niÍÅ zAÙikeìÏM. 30{AÀ niÄ Ey²vANH eedvM tire’E”ziÆ• EjAli qL@–mANH. {AÀ t¯• w…˜ dAsÀ 15BArM lGuvumANH.ÿ prIzÄ ec•@•etÙAeN•H Ey²vi nRiyAmAyi¯Ý. atinAlvÀ aviwM vi cil ey¸dãAÄ Ey²vien “u. aEnkM EpÄ aven piÚw¯ky…M vimÄziÆÝ ErAgikLAyver avÀ suKe–w…Ï (mÄeŠA. 2+23-28; lUeŠA. 6+1-5) ky…M ecyt…. 16q•AÇ tAÀ ŒrAeN•H H12 aEtsmyM o¯ zb•Ï divsM Ey ² DAnYvylukLilUew nwÆkyAyi¯Ý. aveÀR zixYãA¯M œewy…ìA m·AErAw…M pRy¯et•vÀ tAŠI« ec yHt…. 17eyz•AèvAckeÀR vAÆkÅ ni REv·AnANvÀ öetlÂAM ecyHttH. eyzyi¯Ý. avÄÆ vizÆÝìAyi¯Ý. a •AvH pR’u,
 14. 14. m˜Ayi 12:18-42 932 18 þötA qeÀR dAsÀ; {Anven tir vAÆkLilUew eedve˜ ni•iÆ•v½ 32e’w…˜iriÆÝ, {Anven sHEnhiÆ •m ki“ukyilÂ. m½xYpuÒentirAyiÝ, avniÇ {AÀ sÚxHw½mANH; q sMsAriÆ•vnH mA–@ ki“ieyÝ vrAM.eÀR Œ´Avien {AnvniÇ Œvsi–i q•AÇ pri²ÖA´AvientirAyi sMsAÆM. jAtikÅŠiwyiÇ qeÀR EnrAy vi riÆ•vÀ epARuŠe–wilÂ. avnH öQDi avÀ èKYApiÆM. ElAk˜iluM vrAniriÆ• ElAk˜iluM 19 avÀ tÄŠiÆkEyA bhLm…ìAÆk mA–ilÂ.EyA ec•il; et¯vukLiÇ Œ¯M aveÀR ÂzbHdM EkÅÆky…milÂ. niÍL@ew awyALÍÅ 20 vL’ {AÍN avÀ owiŠyilÂ; (lUeŠA. 6+43-45) 33qri’utIrARAy èkAzM avÀ aN þnlÂPlM EvNemÜiÇ v]•M nlÂtAyHÆkyilÂ, nItiey vijy˜iel˜iÆM yiriŠNM. niÍL@ew mrM nlÂtelÂÜiÇver avni« «w¯M. atien n•AŠi qw…ŠNM. o¯ v]•M 21 rAxHÍÅ av¯ew ètYAz avniÇ aRiye–w…•tH a«ìAÆ• Pl˜ivyHÆM. eyz•AvH 42+1-4 eÀR awiÐAn˜ilANH . 34pAÛukEL, d…xHwãAEr, qÍen niÍÅÆ nã sMsA Ey²vieÀR zåi eedv˜iÇni•H riŠAnA›M? Xdy˜ilu™tANElÂA vAyH (mÄeŠA. 3+20-30; lUeŠA. 11+14-23; 12+10) sMsAriÆ•tH. 35nlvnAy o¯vÀ ayA  22 aE–AÅ cilÄ EcÄ•H orAeL Ey²vi L@ew Xdy˜iÇ nã sU•iÆÝ. atinAeÀRyw…ŠÇ ekAìuvÝ. o¯ ®tM bADi lvnH sVÙM Xdy˜iÇniÝ v¯• nc•tinAÇ ayAÅ aÓ½M ŸQm½mAyi¯ lÂkArYÍÅ sMsAriŠAnA›Ý. q•AÇÝ. Ey² ayAeL suKe–w…˜i kA}Hc d…xHwnAy o¯veÀR mnÈiÇ d…xHwt niRy…M sMsArEzxiy…M tiric•@ nÇki. 23q y…Ý. atinAÇ ayAÅ sMsAriÆ•tHlAv¯M at-te–“u. avÄ pR’u, þöQ  H ayAL@ew Xdy˜iÇniÝM v¯• d…xic•m½xYnAyiriÆM eedvM n—…ewyiwyi kArYÍLAvuM. 36{AÀ niÍELAw… pRy…Ý,ElÆ ayyHÆem•H vAgHdAnM ecyHt tÍÅ pRy…• niÈArmAy oAErA vAdAvIdieÀR puÒÀ.ÿ Ši½M jnÍÅ viDidivs˜iÇ kNÆ 24 ŒL@kLiÍen pR’tH prIzÄ Ek“u. pREyìiv¯M. aÙYviDi divsmANiÍprIzÄ pR’u, þebeye/bUlieÀR s en Evìivrik. 37niÍÅ pR’ vAÆkhAyE˜AewyANivÀ ®tÍeL o}i–iÆ L½sric•AvuM niÍeL viDiÆk. niÍ•t.H ®tÍL@ew EntAvANH ebeye/ L@ew cil vAÆkÅ niÍeL nItIkriÆM.bUÇ.ÿ q•AÇ EvER cilvAÆkÅŠH niÍÅ 25 prIzÄ ciÙiÆ•etÙAeN•H Ey² ›·M viDiŠe–w…ky…M ec•@M.ÿvinRiyAmAyi¯Ý. atinAÇ Ey² avErAw… pR’u, aÙ+Ciám…™ Ž« rAjY ey¸dãAÄ awyALM EcAdiÆÝvuM nziÆM. viBjiŠe–“ p“NM nilniÇ (mÄeŠA. 8+11-12; lUeŠA. 11+29-32) 38ŠilÂ. viBjiŠe–“ ›w…Mb˜i½M nilni aE–AÅ prIzãAÄ cil¯M zAOiÇ–ilÂ. 26sA˜AÀ sA˜Aen o}i–ic•AÇ mA¯M Ey²viEnAw… pR’u, þ•ErA, orwsA˜AÀ tnieŠtirAyi“H viBjiŠe– yALmAyi aÍH o¯ vIrYèv]˜i ec•@w…M. aveÀR rAjY˜i½ «wrAÀ k}iy…k •tH {ÍÅÆ kANNM.ÿy…milÂ. 27®tÍeL o}i–iÆEÛAÅ {AÀ 39 Ey² mRupwi pR’u, þd…xw¯M pApi HsA˜AeÀR zåi ŸpEyAgiÆÝev•H kL@mAyvrANH awyALmAyi vIrYèv˜i ]niÍÅ pRy…Ý. a« zriyAeNÜiÇ, ŒvzYe–w…k. q•AÇ avÄŠAyi o¯niÍL@ew ŒÅŠAÄ ®tÍeL o}i–iÆ•tH vIrYèv]˜iy…M nÇke–w…kyilÂ. EyAŒ¯ew zåiyAlANH? atinAÇ niÍÅ nAèvAck½ sMBvic• at-tmANH Žk HÆ et·ieyÝ niÍL@ew ŒL@kÅ te• awyALM.40m†Ý rAÒiy…M m†Ý pkluM EyAetLiyiÆÝ. 28q•AÇ ®tÍeL o}i–i nA o¯ vliy mInieÀR vy·iÇ kiwÝŠAÀ {AÀ eedv˜ieÀR Œ´AvieÀR a«EpAel m½xYpuÒÀ m†ÝpkluM m†zåiyANH ŸpEyAgiÆ•tH. ötinÄØM ÝrAÒiy…M ®miy…ew Xdy˜ieÀR Ÿ™iÇeedvrAjYM niÍÅŠAyi niÍL@ewEmÇ öriÆM. 41viDidivsM nIenEvyilu™vÄvÝ k}i’u q•ANH. niÍELAewA–M q}uE•·uni•H niÍÅ ›· 29 þk¯˜nAy orAL@ew vI“iÇ kw•H a vALikLAeNÝ etLiyiÆM. qÚekAeìyAL@ew sADnÍÅ EmAxHwiŠAnA#hi •AÇ EyAnA avErAw… èsMgic•E–AÅÆ•vÀ ŒdYM vI“uwmey bÓiŠNM. avÄ a½tpic•@. {AÀ niÍELAw…pRq•AÇ zåeÀR vIwH av½ ekA™ywi y…Ý, {AÀ EyAneyŠAÅ mhAnANH. 42ŠAÀ k}iy…M. aÙYviDiyiÇ etŠieÀR RANi ö• 30 þqE•AewA–milÂA˜vÀ qnieŠti e˜ niÍL@ew tlm…RŠAErAewA–M qNIrA›Ý; qE•AewA–M EzKriŠA˜vÀ ·uni•H avÄÆ et·u p·iyiriÆÝ{AÀ EzKric•« citRiÆky…M ec•@Ý. qÝ etLiyiÆM. qÚekAeì•AÇ, Œ31 atinAÇ {AÀ niÍELAw… pRy…Ý, rAjH{i vLer vLer akelniÝM zElAŒ L@kÅ ec•@• qlÂA pApÍÅÆM EmAeÀR vijH{AnèdmAy buÖiy…pEdavÄ epARuŠe–wAM. avÄ pRy…• zM EkÅŠAÀ vÝ. {AÀ niÍELAw… pRqlÂA d…xic• vAÆkÅÆM avÄ •miŠ y…Ý, {AÀ zElAEmAenŠAL@M vliye–wAM. q•AÇ pri²ÖA´AvientirAyi vnANH.
 15. 15. 933 m˜Ayi 12:43-13:22 öQ tlm…RŠAÄ pApikÅ ŸpEdziŠAÀ kTkeLÙi (lUeŠA. 11+24-26) ½pEyAgiÆÝ 43 þorALiÇniÝM puRÏ v¯• a²ÖA (mÄeŠA. 4+10-12; lUeŠA. 8+9-10) 10´AvH viæmiŠAenAriwM Etwi m¯®miyi zixYãAÄ Ey²vien smIpic•H EcAlUew sÉriÆÝ. q•AlvÀ oriwvuM dic•@, þŒL@keL ŸpEdziŠAÀ aeÍÙikeì˜iyilÂ. nA¹ kTkL@pEyAgiÆ•tH?ÿ 11Ey² m 44 þatinAÇ a²ÖA´AvH pRy…Ý, Rupwi pR’u, þsVÄ‹rAjYe˜–·iy…™ü{AÀ vi“uEpA• vI“iElÆ te• tiri rhsYÍÅ aRiyA½™ avkAzM nic•@EpA›Ý.ý a²ÖA´AvH ayALiElÆ ÍÅ ÆmAÒEm a½vdic•@ki“iyi“uZ.mwÍiv•E–AÅ ayAL@ew zrIrM ³nYmA m·AÄÆM öQ rhsYÍLRiyAÀ k}iy…kyiyiriÆ•tAyi kA¹Ý. ŒvIwH awic•@ lÂ. 12cil« Ÿ™v½ œw…tÇ nÇke–w…M.vAri v]˜iyAŠiyiriÆÝ. 45a²ÖA´A avnH ŒvzYm…™tilDikM lBiEc•ŠAM.vH puRÏEpAyi te•ŠAÅ d…xic• m·H q•AÇ ölÂA˜vnH Ÿ™tiÇ ›Rc•@ œwiŽ}u a²ÖA´AŠL@mAyi mwÍiv•H av nxHwmA›M. 13aver ŸpEdziŠAÀ {AÀerlÂAMœwi ayALiÇ tAmsiÆÝ. aEtA kTkL@pEyAgiŠAÀ kArNM ötANH. aew ayAÅ pUÄv•ADikM vxLnAyi. d…xi vÄ EnAÆe•ÜiluM kA¹•ilÂ. EkÅÆc• öQ tlm…RŠA¯ew avÐ ö«te• e•ÜiluM mnÈilAÆ•ilÂ. 14atinAlvyANH.ÿ ¯ew kArY˜iÇ eyz•AvieÀR èvcnM niREv·iyiriÆÝ+ aveÀR zixYãAÄ aveÀR üniÍÅ æÖiÆky…M EkÅÆky…M ec ›w…MbŠAÄ •@M q•AluM mnÈilAŠilÂ. niÍÅ EnA (mÄeŠA. 3+31-35; lUeŠA. 8+19-21) Æky…M kA¹ky…M ec•@M. qÜiluM kì 46 Ey² jnÍeL pWi–iŠev aveÀR tH mnÈilAŠilÂ. 15mAtAvuM sEhAdrÍL@M puRÏ niÇÆ öv¯ew XdyÍÅ kWinÍLANH, avÝìAyi¯Ý. avÄŠH avEnAw… sMsA ÄŠH ecviy…eìÜiluM æÖiÆ•ilÂ, sriŠNmAyi¯Ý. 47orAÅ Ey²viEnAw… tYM kANAnvÄ vis—tiÆÝ. avÄ tpR’u, þnieÀR a—y…M sEhAdrãA¯M ÍL@ew kÎkÅ ekAìH kANAtiriÆkniE•Aw… sMsAriŠAnAyi evLiyiÇ y…M sVÙM ecviekAìH EkÅŠAtiriÆkkAÏ niÇÆÝ.ÿ y…M sVÙmnS ekAìH aRiyAtiriÆk 48 Ey² avEnAw… mRupwipR’u, þŒrA y…M ec•@•tH qeÀRyw…ŠElÆ tiri’HeNeÀR a—? ŒrAeNeÀR sEhAdr {AÀ ciki/iŠNem•H ŒvzYe–wAtiãAÄ?ÿ riŠAnANH.ý eyz•AvH 6+9-10 49 pi•IwH Ey² teÀR zixYãAer §ìi 16–R’u, þEnAÕ, övrANH qeÀR a—y…M q•AÇ niÍÅ a½g]hItrANH. niqeÀR sEhAdrãA¯M. 50qeÀR yTAÄØ ÍÅ niÍL@ew kÎkÅ ekAìH kA¹•sEhAdr½M sEhAdriy…M a—y…M sVÄ « mnÈilAÆÝ. niÍL@ew ecviekAìH‹ÐnAy qeÀR pitAvieÀR öxHwM ec EkÅÆ•vy…M mnÈilAÆÝ. 17{AÀ ni•@•vrANH.ÿ ÍELAwH stYM pRy…Ý. aEnkM èvAc k¯M nlÂvrAy ŒL@kL@M niÍLiE–AÅ viÏ vityÆ• kT H kA¹•« kANAnA#hic•@. q•AlvrtH (mÄeŠA. 4+1-9; lUeŠA. 8+4-8) kìilÂ. aEnkM èvAck¯M nlÂv¯M ni13 Œ divsMte• Ey² vIwi½ puR ˜iRÍi kwElAr˜i¯Ý.2 qlÂAv¯MaveÀR ¡·uM niÝ. atinAlvÀ o¯ ÍLiE–AÅ EkÅÆ•tH EkÅŠA½M Œ# hic•@ q•AlvrtH Ek“ilÂ.vÉiyiÇ kyRi ö¯Ý. me·lÂAv¯M tIr viÏkL@ew kT vizdIkriÆÝÏte• niÝ. 3 aE–AÅ avÀ aver (mÄeŠA. 4+13-20; lUeŠA. 8+11-15) 18pl«M ŸpEdziŠAÀ pl kTkL@M ŸpEyA þatinAÇ kÄxkeÀR kTy…ew aÄgic•@. Ey² pR’u, þo¯ k]xiŠArÀ ØM niÍLiE–AÅ æÖiÆk.19v}iyiÇ vIviÏ vityHŠAniRÍi. 4vityHŠEv cil N viÏkÅ qÙANH? rAjYe˜–·iy…™viÏkÅ v}iyiÇ vI¹. p•ikÅ vÝ ŸpEdzÍÅ EkÅÆky…M mnÈilAŠAtiav ekA˜i˜iÝ. 5 cil viÏkÅ pAR riÆky…M ec•@•verE–AelyANH ŒyiÇ vI¹. aview ecLiyilÂAyi¯Ý. viÏkÅ. ayAL@ew mnÈiÇ vitc•vvi˜H vLer EvgM vLÄÝ. qeÙ•AÇ m d…xwÀ vÝ qw…ÏekAìuEpA›M. 20pAR HÌiÇ Œ}milÂAyi¯Ý. 6pE• sUrY½yÄ –@RÏvIN viÏkeLÙAN? vcnM Ek H•E–AÅ ecwikÅ kri’u, Œ}˜iÇ “mAÒyiÇ te• sEÙAxpUÄv•M sVIkEv¯kLilÂAti¯•tinAÇ ecwikÅ kri riÆ•vrANtH. 21q•AÇ vcnM teÀR’u. 7m·u cil viÏkÅ m…_kÅŠiw jIvit˜iÇ Œ}˜iÇ EvErAwAnvÄ a½yiÇ vI¹. m…Åec•wikÅ ŒÄÏvLÄ•H vdiŠilÂ. ›Rc•@kAlE˜Æ mAÒM Œ vvi˜ien vL¯•tiÇniÝM tw’u. 8m·u cnM nilniÇÆM. vcnM nimi˜M EkÂzcilviÏkLAke“ nl mÌilANH vINt. H EmA pIFEyA ŸìA›EÛAÅ avÄ vizVAŒ viÏvLÄÝ DAnYm…ìAyi. cil ec sM eekevwiy…Ý. 22m…_kÅŠiwyiÇwikÅ ¾RumwÍu kUw…tÇ viL’u. cilv vIN viÏkLAke“, vcnM EkÅÆky…MaRup«M m·u cilv m…–«M EmniviLvu vcne˜ jIvitd…+KÍÅ ekAìuM Dnd…ìAyi. 9kA«™vÄ EkÅŠe“.ÿ rekAìuM m†wivLÄÝ Plm…ìAkAÀ a½
 16. 16. m˜Ayi 13:23-54 934vdiŠA˜vrANH. atinAlveÀR jIvit ŒL@kLANH kLkÅ. 39pizAcANH kLkŘiÇvcn˜inH o¯ sAÖYty…milÂ. 23q vitc•tH. viLevw…–H ElAkAvsAnMkAl•AÇ nl mÌiÇ vIN viÏkÅ Ek“ mANH.vcnM mnÈilAÆ•vrANH. av vLÄ•HcilE–AÅ ¾RuM aRup«M m…–«M mwÍu eedv˜ieÀR d†tãArANHviLvuìA›M.ÿ viLevw…–@kAÄ 40 þkLkeL pRic•@ k˜ic•@kL’u. ElA EgAtÛieÀRy…M kLkL@ewy…M kT kAvsAnkAlÏM a«te•yAvuM sMB 24 aE–AÅ Ey² aver pWi–iŠAÀ m viÆk. 41m½xYpuÒÀ teÀR d†tãAere·A¯ kT pR’u. avÀ pR’u, þteÀR ayyHÆM. avÄ pApikeLy…M pizAcipAwÏ nl viÏ vitcvenE–AelyA • eÀR a½yAyikeLy…M o¯miÆM. d†tãAÄNH sVÄ‹rAjYM. 25Œ rAÒiyiÇ, qlAv¯M  aver eedvrAjYÏniÝM puRe˜w…ÆM. 42ŸRÍukyAyi¯Ý. ayAL@ew zÒu vÝ d†tãAÄ pApikeL tIy…lkLiElÆ vliEgAtÛiniwyiÇ kLkÅ n“H kwÝkL ec•Riy…M. aview avÄ nilviLiÆky…M’u. 26pi•IwH EgAtÛuecwikÅ vLÄ•H EvdnekAìH plÂH e{riÆky…M ec•@M. 43DAnYÆlkL@ìAyi. aEt smyM kLkL@M aE–AÅ nItimAãAÄ sUrYenE–Ael tivLÄ•i¯Ý. 27aE–AÅ kÄxkeÀR dAs LÍuM. avÄ tÍL@ew pitAvieÀR rAjYãAÄ vÝpR’u, üaÍu nl vi˜El e˜ÏM. kA«™vÄ EkÅŠe“.vitc • t H ? pie• qviw…•AN H kLkÅv•tH?ý niDiy…ewy…M m…˜ieÀRy…M kT 28 44 þayAÅ mRupwi pR’u, üo¯ zÒuvA þpAw˜H oLi–ic•@evc• niDiEpAelNH Œ kLkÅ n“tH.ý yANH sVÄ‹rAjYM. ayAÅ a« keì þB]tYãAÄ EcAdic•@, ü{ÍÅ EpAyi kL ˜AÀ öwyAyi. ayAÅ sEÙAxic•@. akÅ nIŠM ec•NEmA?ý «vIìuM me·AriwÏ ›}ic•i“u. ayAÅ 29ü ayAÅ pR’u, üEvì, qeÙ•AÇ mwÍiE–Ayi. Œ pAwM vAÍAÀ tniÆ™niÍÅ kLpRiÆEÛAÅ EgAtÛuM pRiŠA etlÂAM vi·u.niwy…ìH. 30EgAtÛuM kLy…M o•ic•@ vLr 45 þnl m…ÏkÅ aEnVxiÆ• kc•vwe“. viLevw…–@ smymA›EÛAÅ {AÀ ŠArenE–Aely…mANH sVÄ‹rAjYM. 46o¯dAsãAErAw… pRy…M+ ŒdYM kL pRic@œ“i • divsM ayAÅ sviEzxmAy m†lYm…™k˜iÆk. q•i“H EgAtÛu ekAyt… ekA H o¯ nl m…Ï keì˜i. ayAÅ EpAyiì…v•H qeÀR p˜AyM niRyHÆk.ýÿ qlÂAM vi·H m…Ï vAÍAÀ vÝ. œw…tÇ kTkÅ mIÀpiw…˜vly…ew kT 47 (mÄeŠA. 4+30-34; lUeŠA. 13+18-21) þkwliEleŠRiy…• vlEpAely…M œ 31 pi•IwH avÀ avErAw… me·A¯kT wiyANH sVÄ‹rAjYM. atiÇ qlÂA viDpR’u, þsVÄ‹rAjYM o¯ kw…›mNi EpA ˜ilum…™ m/YÍÅ ›w…Íi. 48vl niRelyANH. orAÅ teÀR pAwÏ kw…›vi ’E–AÅ m…ÆvÄ kryiElŠ« vlic•@.Ïvitc•@. 32qlÂA viÏkLiluM evc•H avÄ nil˜i¯•H qlÂA nl mI½M ›“kLiatH ecRutANH. pE• viÏ vL¯EÛAÅ lAŠi. cI˜mIÀ avÄ vliec•Ri’u. 49EtA“˜iel Ž·vuM vliy ecwikLielA ElAkAvsAnvuM aÍen te•yA¹•Ayi˜I¯M atH. aetA¯ mrmAyi˜I sMBviÆk. d†tãAÄ v•H d…xHwer nIti¯Ý. p•ikÅ atieÀR zAKkLiÇ œw… mAãAriÇniÝM EvÄtiriÆM. 50d†tãAÄ d…evÆky…M ec•@Ý.ÿ xHwer tIc•ULyiEleŠRiy…M. aviewŠiw 33 pi•IwH me·A¯ kTœwi pR’u, þsVÄ •H avÄ nilviLiÆky…M EvdnekAìH‹rAjYM mAvum…}uvÀ puLiyHÆM ver o¯ plÂ@ e{riÆky…M ec•@M.ÿ 51OI vliy pAÒ˜ilu™ mAviÇ ›}c•@ aE–AÅ Ey² zixYãAErAw… EcAdiEcÄÆ• puLimAvH EpAelyANH.ÿ c•@, þöetlÂAM niÍÅ mnÈilAŠiyiriÆ 34 kTkLAyi ŒNvÀ averAewlÂAM p E•A?ÿ zixYãAÄ pR’u, þŸv•, mnÈilA HR’tH. qE–A}uM avÀ kTkLilUew av yi.ÿer pWi–ic•@. 35èvAckÀ pR’tH te• 52 anÙrM Ey² zixYãAErAw… pR’u,yAyi¯Ý atH+ þatinAÇ sVÄ‹rAjYe˜–·i pWiÆ• þ{AÀ kTkLilUew sMsAriÆM; ElAkA oAErA zAOiy…M oAErA vI“uwmeyE–ArMBM m…tÇ rhsYmAŠievŠe–“i¯•v elyAN. aveÀR vI“iÇ p}y«M puti H{AÀ pRy…M.ÿ sÜIĘnM 78+2 y«mAy o¯pAw… sADnÍÅ EzKriŠ e–“i¯Ý. ayAÅ av puRÏ ekAìu vixmM piwic• o¯ kT vizdIkriÆÝ v¯Ý.ÿ 36 anÙrM Ey² avervi“H o¯ vI“iEl Ey² jãEdzE˜Æ EpA›ÝÆ kyRi. zixYãAÄ aven smIpic•@ (mÄeŠA. 6+1-6; lUeŠA. 4+16-30) 53pR’u, þvyliÇ vitc• kLkL@ew kT aE–AÅ Ey² kTkL@pEyAgic@ Ÿp •{ÍÅÆ vizdIkric•@ t•AluM.ÿ EdziÆ•tH m…}umi–ic@ aviwM vi“u EpA • 37 Ey² mRupwi pR’u, þpAwÏ nl yi. 54avÀ tAÀ vLÄÝv• #Am˜iElvi Ï vitc•vÀ m½xYpuÒnANH. 38pAwM ÆEpAyi. avÀ av¯ew ey¸d–™iöQ ElAkvuM nl viÏkLAke“ eedvrA yiÇ ŒL@keL ŸpEdzic•@. a«Ek“H avÄjY˜iel eedv˜ieÀR mŠL@M. d…xHweÀR atH-te–“u. ŒL@kÅ EcAdic•@, þöQ m½
 17. 17. 935 m˜Ayi 13:55-14:27xYnH öÒy…M atH-tèvĘikÅÆ™ a•AyirM EpÄŠH ŒhArM nÇ›Ýk}ivH qviw…Ý ki“i? 55övÀ Œ evRuM (mÄeŠA. 6+30-44; lUeŠA. 9+10-17; EyAh. 6+1-14) 13mryAzAriy…ew puÒÀ. mRiy aveÀR EyAh•AeÀR vĘyRi’ Ey² o¯a—. sEhAdrãAÄ yAEŠAbuM EyAes vÉiyiÇ aviwM vi“u. vijnmAy oriwy…M ziEmA½M y†dAy…M. 56aveÀR sEhA E˜ŠvÀ o·yHÆ EpAyi. q•AÇ aŠAdrimArAke“ öview nE—AewA–m…ìH. pi rYM ŒL@kÅ aRi’u. atinAlvÄ av¯e• qviw…•ANH avnietAeŠ ec•A½ ew #AmÍÅ vi“H Ey²vien piÚwÄÝ.™ jH{AnvuM k}ivuM ki“iytH?ÿ 57avÄ Ey² EpAy ÐlE˜ŠH av¯M krmAÄ‹Maven aMgIkric•ilÂ. sÉric@. 14Ey² aviewey˜iyE–AÅ • q•AÇ Ey² avErAw… pR’u, þèvA o¯pAw… ŒL@keL kìu. Ey²vinH avcken m·u™vrMgIkriÆÝ. èvAckÀ ErAw… kA¯NYM EtA•i. avÀ ErAgM bAaveÀR sVÙM jãngr˜iluM sVÙM Dic•ver suKe–w…˜i.›w…Mb˜iluM aMgIkriŠe–wilÂ.ÿ 58a 15 a•H Ÿc• tiri’E–AÅ zixYãAÄ EyvÄ Ey²viÇ vizVsic•ilÂ. atinAl ²vien smIpic@. avÄ pR’u, þöetA •vÀ aview aDikM vIrYèv˜ikÅ ec ] ¯ vijnèEdzmANH. öE–ALAke“ EnrMyHtilÂ. vLer eevkiyiriÆÝ. atinAÇ över ngrÍLiÇ EpAyi ŒhArM vAÍieŠA ehErAdAvH Ey²vien–·i ìuvErìtinAyi ayc•AluM.ÿ 16 EkÅÆÝ Ey² mRupwi pR’u, þaver pR’u (mÄeŠA. 6+14-29; lUeŠA. 9+7-9) viEwì ŒvzYmil. niÍÅte• avÄÆ Â14 Œ smyM Ey²vien–·i ŒL@kÅ pRy [

×