How to know god estonian

502 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
502
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

How to know god estonian

 1. 1. „Jehoova, meie Jumal Jehoova,on ainus! Armasta Jehoovat, omaJumalat, kõigest oma südamest jakõigest oma hingest ja kõigestoma väest!“ –5 Moosese 6:4b, 5Sest nõnda ütleb Jehoova, tae-vaste looja, tema, kes on Jumal,maa vor mija ning valmistaja;tema, selle ra jaja, ei ole loonudseda tühjaks, vaid on valmistanud,et seal elataks: Mina olen Jehoovaja kedagi teist ei ole!–Jesaja 45:18Nõnda et kõik maa rahvad saak-sid teada, et Jehoova on Jumal,aga mitte keegi teine!–1 Kuningate 8:60„Mina olen Jehoova, see on munimi, ja mina ei anna oma auteisele ega oma kiidetavust niker-datud kujudele!“ –Jesaja 42:8Teie olete minu tunnistajad,ütleb Jehoova, minu sulane, kellema olen valinud, et te teaksite,usuksite mi nusse ja mõistaksite,et mina see ol en: enne mind ei oleolnud ühtki ju malat ega tule ühtkipärast mind! Mina, mina olenJehoova, ei ole muud päästjat kuimina! –Jesaja 43:10, 11Pöörduge minu poole ja laskeendid päästa, kõik maailma ääred,sest mina olen Jumal ja kedagiteist ei ole! –Jesaja 45:22Halastaja ja armuline on Jehoova,pika meelega ja rikas heldusest!Sest otsegu taevas on maast kõrgel,nõnda on tema heldus võimasnende vastu, kes teda kardavad!–Laulud 103:8, 11Aga Jehoova heldus on igavesestigavesti nendele, kes teda karda-vad, ja mõtlevad tema korral-dustele, et teha nende järele!–Laulud 103:17a, 18bKes on Jumal nagu sina, kesannab andeks süü . . . sest taarmastab osadust. –Miika 7:18See on Jehoova suur heldus, etme pole otsa saanud, sest temahalastused pole lõppenud: needon igal hommikul uued—sinuustavus on suur!–Nutulaulud 3:22, 23Kui ta on kurvastanud, siis ta kahalastab oma suure helduse pärast!–Nutulaulud 3:32Heldele sa osutad heldust.–Laulud 18:26aTänage Jehoovat, sest tema onhea, sest tema heldus kestabigavesti! –1 Ajaraamat 16:34„Sest ma teadsin, et sina oledarmuline ja halastaja Jumal, pikameelega ja rikas heldusest . . . . “–Joona 4:2bON AINULT ÜKS TÕELINE JUMAL 12 JUMAL ON HALASTAV JA ARMULINEJehoova ilmutas ennast temalekaugelt: Ma olen sind armastanudigavese armastusega, seepärastjääb mu osadus sinuga!–Jeremija 31:3Sest mina tunnen mõtteid, misma teie pärast mõlgutan, ütlebJehoova: need on rahu, aga mitteõnnetuse mõtted, et anda teiletulevikku ja lootust!–Jeremija 29:11„Mina olen teid armastanud,ütleb Jehoova.“ –Malakia 1:2aOtsegu isa laste peale halastab,nõnda halastab Jehoova nendepeale, kes teda kardavad!–Laulud 103:13Vaata, mu suur kibedus muutusrahuks: sina säästsid mu hingehukatuse august, sest sa heitsidkõik mu patud oma selja taha!–Jesaja 38:17Ja me oleme tundma õppinud jauskunud armastust, mis Jumalalon meie vastu. Me armastame, sesttema on meid enne armastanud.–1 Johannese 4:16a, 19„Jehoova, sinu Jumal, on sukeskel, kangelane, kes aitab! Tarõõmutseb sinu pärast üpris väga,ta uuendab oma armastust, tatunneb hõisates sinust rõõmu.“–Sefanja 3:17Kui kallis on su heldus, Jumal!–Laulud 36:8aJUMAL ARMASTAB SIND 3KUIDAS TUNDA JUMALATNii nagu Aabraham oli „Jumala Sõber“ alistumise ja sõnakuule-likkuse läbi, võid ka sina saada Jumalat tundma ja kogeda Temaarmu, rahu ja õnnistust. Tunda Jumalat tõelise alistumise läbi Temaleja usaldada Teda on kõige tähtsam kogemus elus. Kui imeline, etJumal ilmutab ennast kõigile, kes otsivad Teda kogu südamest!Kui sa pöördud oma teelt ja alistud tõeliselt Jumalale, siis TemaVaim tuleb sinu sisse elama. Mitte midagi ei saa sind eraldada Temaarmastusest, kui sina usaldad Tema tõotusi ja järgid Teda sõnakuule-likkuses. Tema on sinule Jumalaks ja sina saad olema Tema hinnalineomand. Sa avastad, et Tema ostis su kalli hinnaga ja Ta tahab osadustsinuga — nüüd ja igavesti.Palu Jumalat, et Ta annaks sulle mõistmise, kui sa uurid neid lehekül-gi, kus on kirjakohad Jumala Sõnast. Jumal inspireeris jumalikkemehi neid sõnu kirjutama ja on imeliselt selle säilitanud põlvkondadejooksul, vaatamata kõigile Saatana püüetele seda hävitada._____________________________________Kirjakohad selles traktaadis on võetud Piiblist: Seadusest (Torah), Lauludest (Zabur),Prohvetite raamatutest ja Evangeeliumist (Injil).„Ja te otsite Mind ja leiate Minu, kui tenõuate Mind kõigest oma südamest!“KUIDASTUNDAJUMALAT
 2. 2. Aga see rahvas, kes tunneb omaJumalat, jääb kindlaks ja tegutseb.–Taaniel 11:32bVaid kes kiitleb, kiidelgu sellest,et ta on taiplik ja tunneb mind, etmina olen Jehoova, kes teebhead, õigust ja õiglust maal! Sestseesugused asjad on mu meelejärele, ütleb Jehoova!–Jeremja 9:23Õndsad need, kes peavad tematunnistusi ja nõuavad teda kõigestsüdamest. –Laulud 119:2„Ma olen pannud su ette elu jasurma, õnnistuse ja needuse! Valinüüd elu, et sina ja su sugu võiksiteelada, armastades Jehoovat, omaJumalat, kuulates tema häält jahoidudes tema poole! Sest see onsu elu ja su päevade pikkus.“–5 Moosese 30:19b, 20aSest mulle meeldib osadus, agamitte ohver, ja Jumala tundminerohkem kui põletusohvrid!–Hoosea 6:6Otsegu hirv igatseb veeojadejärele, nõnda igatseb mu hingsinu juure, Jumal! –Laulud 42:2Ta vastas: „Minu pale läheb ühesja ma annan sulle rahu!“–2 Moosese 33:144 PARIM ASI ELUS ON TUNDA JUMALAT„Jehoova on teiega, kui teieolete temaga, ja kui te otsite teda,siis te leiate tema; aga kui te temamaha jätate, siis jätab tema teidmaha!“ –2 Ajaraamat 15:2bSüda on kavalam kõigist ja ravi-matu — kes seda mõistab?–Jeremija 17:9Mehe meelest on mõnigi tee õige,aga lõppeks on see surma tee!–Õpetussõnad 16:25Sest kui Jumal ei säästnud ingleid-ki, kes pattu tegid, vaid tõukas nadpõrgupimeduse soppidesse säilitata-vaiks kohtu jaoks, nii Issand teabpäästa jumalakartlikke kiusatusest,aga ülekohtusi säilitada kohtupäe-vaks, et neid nuhelda.–2 Peetruse 2:4, 9Aga kui te ei kuula Jehoovahäält ja tõrgute Jehoova käsuvastu, siis on Jehoova käsi teievastu. –1 Saamueli 12:15a„Kui keegi ei jää minusse, siis taheidetakse välja nagu viinapuuoks ning kuivab ära. Ja nadkogutakse kokku ja heidetaksetulle ning põletatakse ära.“–Johannese 15:6Ent üleastujad kaotatakse täiestija õelate tulevik hävib!–Laulud 37:38JUMALAST SÕLTUMATU ELU ON HUKATUSLIK 5Ja te otsite mind ja leiate minu,kui te nõuate mind kõigest omasüdamest! –Jeremija 29:13Kui sa seda . . . püüad leida nagupeidetud varandust, siis sa . . .l eiad Jumala tunnetuse!–Õpetussõnad 2:4, 5Paluge, siis antakse teile; otsige,siis te leiate; koputage, siis avatakseteile. –Matteuse 7:7Aga ilma usuta on võimatu ollameelepärane; sest kes Jumalajuure tuleb, peab uskuma, et temaon olemas ja et ta annab palganeile, kes teda otsivad.–Heebrealastele 11:6Mina armastan neid, kes ar-mastavad mind, ja kes otsivadmind, need leiavad mind!–Õpetussõnad 8:17Jehoova on hea neile, kes tedaootavad, hingele, kes teda otsib!–Nutulaulud 3:25Ja ta on ühest ainsast teinud koguinimkonna et nad otsiksid Ju-malat, kas nad teda ehk saaksidkätega kombata ja leida, ehk temaküll ei ole kaugel mitte ühestkimeist. –Apostlite teod 17:26a, 27„Ometi tahan ma pöördudaJumala poole ja viia oma asjaJumala ette.“ –Iiob 5:86 SELLEKS, ET TUNDA JUMALAT,PEAME ME TEDA OTSIMA „Sest Jehoova, teie Jumal, on ar-muline ja halastaja, ja ta ei pöörateilt oma palet, kui te pöördutetagasi tema juure!“–2 Ajaraamat 30:9aSest sina, Issand, oled hea jaandeksandja, ja rikas heldusestkõigile, kes sind appi hüüavad!–Laulud 86:5Tulge Jumala ligi, siis tema tulebteie ligi! –Jakoobuse 4:8aJehoova on ligi kõigile, kes tedaappi hüüavad, kõigile, kes teda tõesappi hüüavad! –Laulud 145:18Tulge nüüd ja seletagem ise-keskis, ütleb Jehoova! Kuigi teiepatud on helepunased, saavadneed lumivalgeks; kuigi need onpurpurpunased, saavad need villasarnaseks! –Jesaja 1:18„Tulge minu juure kõik, kes oletevaevatud ja koormatud, ja minaannan teile hingamise! Võtke endipeale minu ike ja õppige minust,et mina olen tasane ja südameltalandlik; ja te leiate hingamiseoma hingedele.“–Matteuse 11:28, 29„Kes minu juure tuleb, seda maei lükka välja.“ –Johannese 6:37bHoi! Kõik janused tulge vee juure!Ka see, kellel ei ole raha, tulgu, ost-ku ja söögu! Tulge, ostke ilma raha-ta, ilma hinnata viina ja piima!–Jesaja 55:1JUMAL TAHAB, ET ME TEMA JUURDE TULEKSIME 7„Kes on sinu sarnane . . . Jehoova?. . . pühakute keskel ülistatu . . . ? “–2 Moosese 15:11„Ükski pole nii püha kui Jehoova,sest ei ole muud kui sina.“–1 Saamueli 2:2aKaugel on Jumalast õelus jaKõigevägevamast ülekohtutegu!–Iiob 34:10b„Püha, püha, püha on vägede Je-hoova! Kõik maailm on täis temaau!“ –Jesaja 6:3bSest nõnda ütleb kõrge ja üllas,kes igavesti elab ja kelle nimi onpüha: ma elan kõrges ja pühaspaigas. –Jesaja 57:15a„Keegi muu ei ole hea kui ainultJumal.“ –Markuse 10:18b„Kes ei peaks kartma sind,Issand, ja andma austust sinunimele? Sest sina üksi oled püha.“–Ilmutuse 15:4aAndku nad au sinu suurele jakardetavale nimele: see on püha!–Laulud 99:3Ülistage Jehoovat, meie Jumalat,. . . Sest püha on Jehoova, meie Ju-mal! –Laulud 99:9„Püha, püha, püha on Issand Ju-mal, Kõigeväeline, kes oli ja keson ja kes tuleb!“ –Ilmutuse 4:8b8 UMAL ON PÜHASina usud, et Jumal on ainus.Sa teed hästi! Ka kurjad vaimudusuvad seda ja värisevad. Ent kastahad teada, oh tühine inimene,et usk lahus tegudest on tõhutu?Aga olge sõna tegijad ja mitteükspäinis kuuljad, iseendid pettes.–Jakoobuse 2:19, 20; 1:22Õela tee on Jehoova meelesthirmus, aga ta armastab õigusenõudjat! –Õpetussõnad 15:9Kes ütleb: „Mina tunnen teda“,ega pea tema käske, see on valelikja tõde ei ole tema sees. Sellestilmneb, kummad on Jumala lapsedja kummad kuradi lapsed. Ükski,kes ei tee õigust, ei ole Jumalast,egasee, kes ei armasta oma venda.–1 Johannese 2:4; 3:10Nõudke rahu kõikidega ja pühit-sust; ilma selleta ei saa ükski Is-sandat näha.–Heebrealastele 12:14Vaid nõnda nagu see, kes teid onkutsunud, on püha, saage ka isepühaks kõigis eluviisides.–1 Peetruse 1:15Otsige head, aga mitte kurja, ette jääksite elama! Siis on teiegaJehoova, vägede Jumal.–Aamos 5:14aKes tohib seista ta pühas paigas?See, kes süütu kätelt ja puhassüdamelt. –Laulud 24:3b, 4aJUMALA RAHVAS PEAB ELAMA PÜHA ELU 9
 3. 3. Ja mida nõuab Jehoova sinultmuud kui et sa teeksid, mis onõige, armastaksid osadust jakäiksid hoolsasti ühes oma Ju-malaga? –Miika 6:8b„Olge pühad, sest mina, Jehoova,teie Jumal olen püha!“–3 Moosese 19:2b„Armasta Issandat, oma Jumalat,kõigest oma südamest ja kõigestoma hingest ja kõigest oma jõustja kõigest oma meelest, ja omaligimest nagu iseennast.“–Luuka 10:27b„Käsud sa tead: Sa ei tohi tappa;sa ei tohi abielu rikkuda; sa ei tohivarastada; sa ei tohi valet tun-nistada; sa ei tohi kedagi petta; sapead oma isa ja ema austama!“–Markuse 10:19Ja ärge saage selle maailma sar-naseks, vaid muutuge teiseksoma meele uuendamise teel.–Roomlastele 12:2aÄrgu lahkugu see käsuõpetuseraamat sinu suust, vaid mõtle sellelepäeval ja öösel, et sa peaksid hool-sasti kõike, mis sinna on kirju-tatud, sest siis õnnestub su teekondja siis on sul kordaminek!–Joosua 1:8„Olgu teil usku Jumalasse!“–Markuse 11:22bTe peate aga teenima Jehoovat,oma Jumalat. –2 Moosese 23:25a10 ASJAD, MIDA JUMAL KÄSEBNeid kuut asja vihkab Jehoova,jah, seitse on tema hingele jäledad:ülbed silmad, valelik keel, käed,mis valavad süütut verd, süda, missepitseb nurjatumaid kavatsusi,jalad, mis kiiresti jooksevad kurjapoole, valetunnistaja, kes väidabvalet, ja see, kes tõstab riiduvendade vahel!–Õpetussõnad 6:16-19„Sest mina, Jehoova, armastanõigust, vihkan nurjatumat röövi-mist!“ –Jesaja 61:8a„Aga argade ja uskmatute jajälkide ja tapjate ja hoorajate janõidade ja ebajumalateenijate jakõigi valelike osa on tule javäävliga põlevas järves! See onteine surm.“ –Ilmutuse 21:8Kandke siis hoolt oma hingeeest ja ükski ärgu olgu truudusetaoma nooreea naise vastu! Sest mavihkan lahutust, ütleb Jehoova.–Malakia 2:15b, 16a„Ärge hauduge südames ükstei-sele kurja teha ja ärge armastagevalevandumist, sest kõike seda mavihkan, ütleb Jehoova!“–Sakarja 8:17„Teie olete need, kes endid teevadõigeks inimeste ees; aga Jumal tun-neb teie südant. Sest mis inimestekeskel on kõrge, see on Jumalaees jäledus.“ –Luuka 16:15aASJAD, MIDA JUMAL VIHKAB 11„Aga mina tunnen teid, et teil eiole Jumala armastust iseenestes.“–Johannese 5:42Sest kes kogu käsuõpetust peabja eksib ühe vastu, on saanudsüüdlaseks kõigi vastu.–Jakoobuse 2:10Ja ma ütlesin: „Häda mulle, sestma olen kadunud! Sellepärast etma olen roojane mees huultest jaelan roojaste huultega rahvakeskel, sellepärast et mu silmadon näinud kuningat, vägede Je-hoovat!“ –Jesaja 6:5Kes siis mõistab teha head ja eitee seda, sellele on see patuks!–Jakoobuse 4:17Nõnda nagu on kirjutatud: „Eiole kedagi, kes oleks õige, eiühtainustki.“ –Roomlastele 3:10Sest kõik on pattu teinud ja onJumala aust ilma.–Roomlastele 3:23Ükski, kes ei tee õigust, ei oleJumalast, ega see, kes ei armastaoma venda. –1 Johannese 3:10bMe kõik eksisime nagu lambad,igaüks meist pöördus oma teed.–Jesaja 53:6a„Kes suudaks seista Jehoova,selle püha Jumala ees?. . . “–1 Saamueli 6:20b12 INIMESED EI SUUDA TÄITA JUMALA NÕUDEIDSest ma annan neile tunnistuse,et nad on väga agarad Jumalasuhtes, kuid mitte õiget tun-netust mööda; sest kui nad eimõista Jumala õigust ja püüavadüles seada oma õigust, siis ei olenad alistunud Jumala õigusele.–Roomlastele 10:2, 3Me kõik oleme saanud roojaseksja kõik meie õigused on määr-dunud riide sarnased–Jesaja 64:5aKui ma ütlen õigele, et ta tõestijääb elama, tema aga loodab omaõiguse peale ja teeb ülekohut, siisei peeta meeles ühtki ta õigettegu, vaid ta surmida ta tegi!–Hesekiel 33:13Kes siis lihameeles on, need eivõi olla Jumalale meelepärased.–Roomlastele 8:8Sellepärast et käsu tegudest eimõisteta õigeks ühtki liha temaees. –Roomlastele 3:20aMitte nii, et me oleksime iseenes-test võimelised midagi mõtlema,nagu iseenesest, vaid meie võimetuleb Jumalalt.–2 Korintlastele 3:5Et nüüd käsu kaudu ükski eisaa õigeks Jumala ees, on ilmne,sest õige peab usust elama.–Galaatlastele 3:11MEIE ENDI TEOD EI OLE 13JUMALALE MEELEPÄRASEDSellepärast, otsegu ühe inimesekaudu patt tuli maailma ja patuläbi surm, nõnda on ka surmtunginud kõigisse inimestesse,sest nad kõik on pattu teinud.–Roomlastele 5:12Pärast, kui himu on rasestunud,toob ta patu ilmale, aga kui patton täiesti tehtud, sünnitab tasurma. –Jakoobuse 1:15Vaid teie süüteod on teinudvahe teie ja teie Jumala vahele,teie patud varjavad tema palgeteie eest, sellepärast ta ei kuule!–Jesaja 59:2Kes püsib õigluses, jääb elama,aga kes taotleb kurja, saab surma!–Õpetussõnad 11:19„Nõnda ütleb Jumal: Mispärastte astute üle Jehoova käskudest?See teil ei õnnestu! Et te oleteJehoova maha jätnud, siis jätabtema teid maha!“–2 Ajaraamat 24:20b„Sest vastupanu on otsegu nõi-duse patt, tõrksus ebajumalate jateeravite teenistus! Et sa oledpõlanud Jehoova sõna, siis põl-gab temagi sind!“–1 Saamueli 15:23aAga sel ajal ma peidan omapalge täiesti kõige selle kurjapärast, mis ta on teinud.–5 Moosese 31:18aHing, kes teeb pattu, peab sure-ma! –Hesekiel 18:20a14 PATT ERALDAB MEID JUMALASTJumal on õige kohtumõistja jaJumal, kes iga päev ähvardab!–Laulud 7:12Jehoova on pika vihaga ja ram-mult suur ja Jehoova ei jäta kedagikaristamata! –Nahum 1:3aNende pärast tuleb Jumala viha.–Koloslastele 3:6Sest Jumala viha saab ilmsiks tae-vast kõige inimeste jumalatuse jaülekohtu vastu, nende vastu, kestõde ülekohtuga kinni peavad.–Roomlastele 1:18Nad on täis kõike ülekohut, kur-just, ahnust, tigedust, täis kade-dust, mõrva, riidu, kurikavalust;nad on keelekandjad, laimajad, Ju-mala vihkajad, ülbed, suurelised,hooplejad, leidlikud kurjale, sõna-kuulmatud vanemaile, mõistma-tumad, lepingu rikkujad, armu-heitmatud, halastamatud, kes,ehk nad küll tunnevad Jumalaõiguse määrust ja teavad, et need,kes teevad niisuguseid asju, onsurma väärt, ei tee mitte ainultsedasama, vaid tunnevad headmeelt neist, kes nõnda teevad.–Roomlastele 1:29-32Aga neile, kes on riiakad ja tõelesõnakuulmatud, aga sõnakuuleli-kud ülekohtule, viha ja raevu!Viletsus ning ahastus tuleb igaleinimese hingele, kes kurja teeb.–Roomlastele 2:8, 9aJUMALA VIHA ON PATU PEAL 15
 4. 4. Inimestele on määratud kordsurra, aga pärast seda kohus.–Heebrealastele 9:27bJa ma nägin surnuid, suuri ja pi-sukesi, seisvat aujärje ees, ja raama-tud avati. Ja teine raamat avati,see on eluraamat. Ja surnutelemõisteti kohut sedamööda kuidasraamatuisse oli kirjutatud, nendetegude järele. Ja keda ei leitudkirjutatud olevat eluraamatusse,heideti tulejärve!–Ilmutuse 20:12, 15Hirmus on elava Jumala kättelangeda! –Heebrealastele 10:31Ent ma ütlen teile, et inimesedpea vad kohtupäeval aru andmaigaühest tühjast sõnast, mis nadon rääkinud. –Matteuse 12:36Sest Jumal viib kõik teod koh-tusse, mis on iga salajase asja üle,olgu see hea või kuri!–Koguja 12:14Nõnda sünnib maailma-ajastulõpul: inglid väljuvad ja eral-davad kurjad õigete hulgast jaheidavad nad tuleahju; seal on ulu-mine ja hammaste kiristamine.–Matteuse 13:49, 50Sest ta tuleb kohut mõistmamaailmale! Ta mõistab kohutmaailmale õiguses ja rahvaileoma ustavuses! –Laulud 96:13b16 KOHTUMÕISTMINE ON TULEMASJehoova silmad on igas paigas,valvates kurje ja häid!–Õpetussõnad 15:3Jehoova, sa uurid mind läbi jatunned mind! Sina tead, millal mamaha istun ja millal ma tõusen; samõistad kaugelt ära mu mõtted!Sa mõõdad ära mu käimise ja mupikali-olemise, ja kõik mu teed onsulle tuttavad! Sest ei ole veelsõnagi mu keelel, näe, siis sa,Jehoova, tead selle kõik ära!–Laulud 139:1-4„Sest see pole nii, nagu inimenenäeb: inimene näeb, mis silma ees,aga Jehoova näeb, mis südames!“–1 Saamueli 16:7bKes kõrva on istutanud, kastema ei peaks kuulma? Kes silmaon valmistanud, kas tema ei peaksvaatlema? –Laulud 94:9Sest minu silmad on kõigi nendeteede peal, need ei ole minu eestvarjul ja nende süü ei ole peide-tud mu silme eest! –Jeremija 16:17Ja ükski loodu ei ole temalenähtamatu, vaid kõik on alasti japaljastatud tema silma ees; jatemale tuleb meil aru anda.–Heebrealastele 4:13Ei ole pimedust ega varjulist pai-ka, kuhu ülekohtutegijad saaksidpeitu pugeda! –Iiob 34:22ME EI SAA END PEITA JUMALA EEST 17Kas mul tõesti peaks olema heameel õela surmast, ütleb IssandJehoova? Kas mitte sellest, et tapöördub ära oma teedelt ja jääbelama? –Hesekiel 18:23„Ma ütlen teile, et mitte sugugi,vaid kui te ei paranda meelt, lähetekõik samuti hukka!“ –Luuka 13:3Kes oma üleastumisi varjab, eijõua sihile, aga kes neid tunnis-tab ja need hülgab, leiab armu!–Õpetussõnad 28:13Aga veel nüüdki ütleb Jehoova:Pöörduge minu poole kõigestsüdamest, paastudes, nuttes jaleinates! Kuid käristage lõhkioma süda, aga mitte oma riideid,ja pöörduge Jehoova, oma Jumalapoole, sest tema on armuline jahalastaja, pika meelega ja rikasheldusest. –Joel 2:12, 13aVõtke enestega ühes sõnad japöörduge Jehoova poole, ütlegetemale: „Anna andeks kõik süü,võta vastu, mis on hea!“–Hoosea 14:3aTa laulab siis inimeste ees jaütleb: „Ma tegin pattu ja väänasinõigust, aga selle eest ei tasutudmulle kätte! Tema lunastas muhinge haudaminekust ja mu elusaab valgust näha!“ –Iiob 33:27, 28Pöörduge ja taganege kõigistoma üleastumistest, et teie süü eisaaks teile komistuseks!–Hesekiel 18:30b18 PÖÖRDUMINE PATUST ON HÄDAVAJALIKÕel jätku oma tee ja nurjatumees oma mõtted ning pöörduguJehoova poole, siis halastab temata peale; ja meie Jumala poole,sest tema annab palju andeks!–Jesaja 55:7Jehoova on ligi neile, kes mur-tud on südamelt, ja päästab need,kelledel on rõhutud vaim!–Laulud 34:19„Siis nad põõrduvad igaüksoma kurjalt teelt ja ma võinandeks anda nenda süü ja nendepatu!“ –Jeremija 36:3bOma patu ma andsin sulle teadaja oma pahategu ma ei katnudkinni; ma ütlesin: „Ma tunnistanJehoovale oma üleastumised!“Siis andsid sinamu patu süüteoandeks! –Laulud 32:5Kui me oma patud tunnistame,on tema ustav ja õige, nii et tameile annab patud andeks ja pu-hastab meid kõigest ülekohtust.–1 Johannese 1:9Sellepärast parandage meelt japöörduge, et teie patud kustu-tataks. –Apostlite teod 3:19aMa tahan kuulda, mida Jumal, Je-hoova, räägib! Sest tema kuulutabrahu oma rahvale ja ütleb omavagadele, et nad ei pöörduks alpusepoole! –Laulud 85:9Meeleparandus tähendab patust pöör-dumist kui ka selle tunnistamist Jumalale.MEELEPARANDUS TOOB ANDESTAMISE 19(Patt põhjustas eraldatuse, lk 14.)Ja ta pangu oma käsi põletu-sohvri pea peale, et see leiaksarmu tema heaks ja tooks temalelepituse. Sest liha hing on veres,ja selle ma olen teile annud altarijaoks lepituse toimetamiseks teiehingede eest; sest veri lepitabtemas oleva hinge tõttu.–3 Moosese 1:4; 17:11Peaaegu kõik puhastatakse vere-ga käsuõpetuse järele, ja ilmaverd valamata ei ole andeksand-mist olemas. –Heebrealastele 9:22Tall olgu teil veatu, isane, üheaas-tane. Ja nad võtku verd ningvõidku ukse mõlemaid piitjalguja pealispuud kodades, kus nadseda söövad. Aga veri olgu teiltundemärgiks kodadel, kus teasute; kui ma näen verd, siis maruttan teist mööda ja nuhtlus eisaa teile hukatuseks.–2 Moosese 12:5a, 7, 13aSiis ta ütles; „Näe, siin on tuli japuud, aga kus on ohvritall?“ JaAabraham vastas: „Küllap Jumalvaatab enesele ohvritalle, mu poeg!“Ja Aabraham tõstis oma silmadüles, vaatas, ja ennäe, üks jäär olirägastikus sarvipidi kinni! JaAabraham läks ning võttis jääraja ohverdas selle põletusohvriksoma poja asemel.–1 Moosese 22:7b, 8a, 1320 ET MEID JUMALAGA LEPITADAON VAJA OHVRIT Järgmisel päeval näeb JohannesJeesuse tulevat tema juure ja taütleb: „Vaata, see on Jumala Tall,kes võtab ära maailma patu!“–Johannese 1:29Aga Jehoova laskis meie kõigisüüteod tulla tema peale! Tedapiinati ja ta alistus ega avanudsuud nagu tall, keda viiaksetappa, nagu lammas, kes omaniitjate ees on vait, nõnda eiavanud ta oma suud!–Jesaja 53:6b, 7Ja ka mitte sikkude ega vasikateverega, vaid iseenese verega, läksükskord sinna pühasse paikaning saavutas igavese lunastuse.Aga nüüd on ta maailmaajastutelõpul korra ilmunud, et omaohvriga kaotada patt. Nõnda kaKristus, kes üks kord tõi eneseohvriks, et ära võtta paljude patud.–Heebrealastele 9:12, 26b, 28aTeades, et teid ei ole kaduvaga,hõbeda või kullaga lunastatud . . . ,vaid Kristuse kui veatuma jalaitmatu talle kalli verega.–1 Peetruse 1:18a, 19Kui palju enam Kristuse veri,kes igavese Vaimu läbi iseeneseveatuna ohverdas Jumalale, pu-hastab meie südametunnistusesurnud tegudest teenima elavatJumalat. –Heebrealastele 9:14JEESUS ON TALL JUMALALT 21
 5. 5. Ning mõistetakse õigeks täiestimuidu, tema armust, lunastuseläbi, mis on Kristuses Jeesuses,kelle Jumal on seadnud lepitus-vahendiks usu kaudu tema veres.–Roomlastele 3:24, 25aEnt Jumal osutab oma armastustmeie vastu sellega, et Kristus onsurnud meie eest, kui me allespatused olime; kui palju enam menüüd, olles õigeks saanud temaveres, pääseme tema kaudu vihaeest. –Roomlastele 5:8, 9Aga teades, et inimene ei saaõigeks käsu tegudest, vaid üksnesKristuse Jeesuse usu kaudu.–Galaatlastele 2:16aSest teie olete armust õndsakssaanud usu kaudu ja see pole mitteteist enestest; see on Jumala and.–Efeslastele 2:8„Ja ühegi muu sees ei ole päästet;sest ei ole antud taeva all inimes-tele ühtki muud nime, kelles meidpäästetakse!“ „Temast tunnista-vad kõik prohvetid, et tema nimeläbi igaüks, kes usub temasse,saab pattude andeksandmise!“–Apostlite teod 4:12; 10:43Kelles meil on lunastus tema vereläbi, üleastumiste andekssaaminetema armu rikkust mööda.–Efeslastele 1:722 PÄÄSTE AINULT JUMALAKORRALDUSTE KAUDU Jumal läkitas ingel GabrieliGalilea linna, mille nimi onNaatsaret, neitsi juure, kes olikihlatud Joosepi-nimelise mehegaTaaveti soost. Ja neitsi nimi oliMaarja. . . . Siis ingel ütles temale:„Ära karda, Maarja, sest sa oledleidnud armu Jumala juures! Javaata, sa saad käima peale ningtood ilmale poja ja paned temalenimeks Jeesus. Tema saab suurolema ja teda peab hüütamaKõigekõrgema Pojaks, . . . ningtema kuningriigil ei ole otsa!“ AgaMaarja ütles inglile: „Kuidas seevõib sündida, kuna ma mehest eitea?“ Ingel vastas ning ütlestemale: „Püha Vaim tuleb su pealeja Kõigekõrgema vägi varjabsind; sellepärast peab ka Püha,kes sinust sünnib, nimetatamaJumala Pojaks. . . . Jumalal ei oleükski asi võimatu!“ Aga Maarjaütles: „Vaata, siin on Issandaümmardaja; mulle sündigu susõna järele!“ Ja ingel läks äratema juurest. –Luuka 1:26b-38Ainukesed kaks meest, kes ei tulnudmaailma seksuaalvahekorra tagajärjena,olid Aadam ja Kristus. Aadam tõi patumaailma, aga Jeesus tõi võidu patu üle.JEESUSE SÜNNI KUULUTAMINE 23Kristus Jeesus, . . .kuigi ta oli Ju-mala nägu, ei arvanud saagiksolla Jumalaga ühesugune, vaidloobus iseenese olust ning võttisorja näo, saades inimeste sar-naseks; ja ta leiti välimuseltinimesena; ta alandas iseennast,saades sõnakuulelikuks surmani,pealegi ristisurmani.–Filiplastele 2:5b-8„Mina ja Isa oleme üks!“ Kuidaste siis ütlete sellele, keda Isa onpühitsenud ja läkitanud maail-ma: Sina pilkad Jumalat! sellepä-rast et ma ütlesin: Mina olen Ju-mala Poeg? –Johannese 10:30, 36Jeesus Kristus, Igavene Sõna, on alatiolemas olnud. Ime läbi eostas Jumaltema Maarja ihus. Füüsiliselt tunti tedakui Inimese Poega, vaimselt tunti tedakui Jumala Poega. Pühakiri kasutab sõna„Poeg“, et selgitada suhet, mis on Jumalaja Tema Sõna vahel - Jeesus Kristus.Sellepärast ta maailma tullesütleb: „. . . Aga sa valmistasidmulle ihu.“ –Heebrealastele 10:5Ja pühaduse vaimu poolest onseatud surnuist ülestõusmise läbiJumala Pojaks väes — JeesusestKristusest, meie Issandast.–Roomlastele 1:4Toomas vastas ning ütles temale:„Minu Issand ja minu Jumal!“–Johannese 20:2824 KES JEESUS TÕELISELT ONJa vastuvaieldamatu suur on ju-malakartuse saladus: Jumal onavalikuks saanud lihas.–1 Timoteosele 3:16aSest temas elab kõik Jumalaolemise täius ihulikult.–Koloslastele 2:9Sest meile sünnib laps, meile an-takse poeg, kelle õlgadel on valit-sus ja kellele pannakse nimeks:Imeline Nõuandja, Vägev Jumal,Igavene Isa, Rahuvürst!–Jesaja 9:5Jeesus ütles neile: „ . . . Enne kuiAabraham sündis, olin mina!“–Johannese 8:58Temas oli elu, ja elu oli inimestevalgus. See tõeline valgus, misvalgustab igat inimest, oli tule-mas maailma. Tema oli maailmas,ja maailm on tekkinud tema läbi,ja maailm ei tunnud teda.–Johannese 1:4, 9, 10Sest Jumal on üks, ka vahemeesüks Jumala ja inimeste vahel,inimene Kristus Jeesus, kes andisiseenese lunastushinnaks kõikideeest. –1 Timoteosele 2:5, 6aTemas on meil lunastus, pattudeandekssaamine. Tema on nähta-matu Jumala kuju.–Koloslastele 1:14, 15aKES JEESUS TÕELISELT ON 25Sest inimese tahtel ei ole iialgiühtki prohveti kuulutust esiletoodud, vaid Pühast Vaimustkantuina on inimesed rääkinud,saades seda Jumala käest.–2 Peetruse 1:21Nõnda nagu ta maailma ajastualgusest on rääkinud oma pühadeprohvetite suu kaudu — et andatema rahvale pääste tunnetusnende pattude andeksandmises.–Luuka 1:70, 77„Jehoova Vaim räägib minu läbija tema sõnad on mul keelel!“–2 Saamueli 23:2Ja needsinased sõnad, milled matäna sulle annan, jäägu su süda-messe! –5 Moosese 6:6Kõik Kiri on Jumala Vaimu pooltsisendatud ja on kasulik õpetuseks,noomimiseks, parandamiseks, ju-hatamiseks õiguses.–2 Timoteosele 3:16Sest mis iganes enne on kirjuta-tud, on kirjutatud meile õpetuseks,et meil kannatlikkuse ja Kirjatroosti kaudu oleks lootust.–Roomlastele 15:4„Eksite, sest te ei mõista Kirjaega Jumala väge!“–Matteuse 22:29bSest suuremaks kui on kõik sukuulsus, oled sa teinud oma tõo-tuse! –Lacculud 138:2b26 PIIBEL (PÜHAKIRI) ON JUMALA SÕNAJa temal oli seljas verega kaste-tud kuub ja tema nimeks on pan-dud Jumala Sõna.–Ilmutuse 19:13Alguses oli Sõna, ja Sõna oliJumala juures, ja Sõna oli Jumal.Ja Sõna sai lihaks ja elas meiekeskel. –Johannese 1:1, 14aJeesus Ilmutab JumalatÜkski ei ole Jumalat iialgi näinud;ainusündinud Poeg, kes on Isasüles, on temast kõnelnud.–Johannese 1:18Sest Jumal, kes ütles: „Paistkuvalgus pimedusest!“, on see, keson hakanud paistma meie süda-metes, et tekiks tunnetuse valgusJeesuse Kristuse isikus olevastJumala aust. –2 Korintlastele 4:6Jumal Räägib Jeesuse KauduKui Jumal muiste mitu korda jamitmel kombel vanemaile olirääkinud prohvetite kaudu, siison ta neil viimseil päevil meilerääkinud Poja kaudu, kelle ta onpannud kõigi asjade pärijaks,kelle läbi ta on teinud maailmaa-jastud. –Heebrealastele 1:1, 2Kes mind ei armasta, see ei peaminu sõnu; ja sõna, mida tekuulete, ei ole minu, vaid on Isasõna, kes mind on läkitanud.–Johannese 14:24JEESUS ON JUMALA SÕNA 27
 6. 6. Piibel on Toit Meie HingeleMa olen oma põues talletanudsõnad tema suust! –Iiob 23:12b„Kirjutatud on: Inimene ei elaükspäinis leivast, vaid igaühestsõnast, mis lähtub Jumala suust!“–Matteuse 4:4bPiibel Valgustab Meie TeeradaSinu sõna on mu jalale lambiksja valguseks mu jalgteel!–Laulud 119:105Kui su sõnad avanevad, annavadnad valgust, tehes arukaks kohtla-si! –Laulud 119:130Sest käsk on lamp ja õpetus onvalgus. –Õpetussõnad 6:23aJeesus on Leib Taevast„Mina olen elav leib, mis taevaston alla tulnud. Kui keegi sööbseda leiba, siis ta elab igavesti; jaleib, mille mina annan, on minuliha, mille annan maailma elueest! Mina olen eluleib.“–Johannese 6:51, 48Jeesus on Valgus MaailmaleTemas oli elu, ja elu oli inimestevalgus. Siis rääkis Jeesus jälle neilening ütles: „Mina olen maailmavalgus. Kes mind järgib, see ei käipimeduses, vaid temal on elu val-gus!“ –Johannese 1:4; 8:12Jehoova on mu valgus ja mupääste, keda ma peaksin kartma?–Laulud 27:128 KIRJUTATUD JA ELAVA SÕNA VÕRDLUSKIRJAKOHAD RÄÄGIVAD JEESUSESTIgavesti, Jehoova, jääb püsimasinu sõna taevas! –Laulud 119:89Su sõna sisu on tõde ja kõik suõiguse seadused jäävad igavesti!–Laulud 119:160„Rohi kuivab ära, õieke närtsib,aga meie Jumala sõna püsib iga-vesti!“ –Jesaja 40:8Kuni kaob taevas ja maa, ei kaokäsuõpetusest mitte ühtki tähe-kest või ühtki märgikest, ennekui kõik on sündinud.–Matteuse 5:18bJa Kiri ei või jääda valeks.–Johannese 10:35bInimene Ärgu SöandaguPiiblit MuutaPidage hoolsasti kõike, mida mateid käsin! Ära lisa sellele midagijuure ja ära võta sellest midagiära! –5 Moosese 13:1Ära lisa midagi tema sõnadele,et ta ei võtaks sind vastutusele jasina ei jääks valelikuks!–Õpetussõnad 30:6Ja kui keegi võtab midagi äraselle prohvetiraamatu sõnust, siisJumal võtab ära tema osa elu-puust. –Ilmutuse 22:19aKes põlgab sõna, teeb eneselekahju. –Õpetussõnad 13:13a30 JUMALA IGAVENE SÕNA EI MUUTU KUNAGI„Sellepärast Isa armastab mind,et ma jätan oma elu, et seda jällevõtta. Ükski ei võta seda minult,vaid ma jätan selle iseenesest. Mulon meelevald seda jätta ja mul onmeelevald seda jälle võtta.“–Johannese 10:17, 18aJeesus kostis: „Sinul ei oleksmingit meelevalda minu üle, kuisee sulle ei oleks antud ülalt.“–Johannese 19:11a„Või arvad sa, et ma ei või omaIsa paluda, ja ta läkitab mullekohe enam kui kaksteistküm-mend leegioni ingleid? Kuidassiis läheksid kirjad täide, et seenõnda peab sündima?“–Matteuse 26:53, 54Aga Jumal on nõnda lasknudtäide minna, mis tema kõigi omaprohvetite suu kaudu on ette kuu-lutanud, et tema Võitu peab kan-natama. –Apostlite teod 3:18Tema te olete, kui ta Jumalamääratud otsusel ja etteteadmistmööda oli loovutatud teie kätte,ülekohtuste käte läbi risti naelu-tanud ning tapnud.–Apostlite teod 2:23Aga Jehoova arvas heaks tedaalandada haigustega: kui ta omahinge on annud süüohvriks, saabta näha tulevast sugu.–Jesaja 53:10a„Eks Kristus pidanud seda kan-natama ja oma auhiilgusesseminema?“ –Luuka 24:26JEESUSE SURM TÄITIS JUMALA PLAANI 31Ka lõid nad ühes temaga ristikaks röövlit, ühe paremale jateise vasakule poolele. Siis läkstäide Kiri, mis ütleb: „ Ja tedaarvati üleastujate hulka!“–Markuse 15:27, 28Siis tulid sõjamehed ja murdsidesimese sääreluud ja teise omad,kes ühes temaga olid risti löödud.Aga kui nad tulid Jeesuse juure janägid ta juba surnud olevat, eimurdnud nad tema sääreluid,vaid üks sõjameestest pistis oda-ga tema küljesse; ja kohe tuli väljaverd ja vett. Ja see, kes seda nägi,on seda tunnistanud, ja te matunnistus on tõsi, ja tema teab, etta räägib tõtt, et teiegi usuksite.Sest see on sündinud, et Kiri täideläheks: „Tema luid ärgu murtagu!“Ja taas ütleb teine Kiri: „Nadsaavad näha, kellesse nad onpistnud!“ –Johannese 19:32-37Aga kuuendal tunnil tuli pime-dus üle kogu maa üheksanda tun-nini. Aga Jeesus kisendas jällesuure häälega ja heitis hinge. . . .Ja maa värises ja kaljud lõhkesid.Aga kui pealik ja need, kes te-maga ühes Jeesust valvasid, nä-gid maa värisevat ja seda, missündis, lõid nad väga kartma jaütlesid: „Tõesti, see oli JumalaPoeg!“ –Matteuse 27:45, 50-51, 5432 JEESUSE SURM TUNNISTAJATE POOLTÜLES TÄHENDATUNA Kuid Jumal on tema üles ärata-nud, päästes teda surma valudest,sest ei olnud ju võimalik, et surmoleks teda kinni pidanud. SelleJeesuse on Jumal surnuist ülesäratanud; selle tunnistajad olememeie kõik. –Apostlite teod 2:24, 32Et nüüd lapsed on liha ja vere osa-lised, siis temagi sai otse samalviisil osa sellest, et ta surma läbikaotaks selle, kelle võimu all olisurm, see on kuradi, ja vabastaksneed, kes surma kartusest olidkogu eluaja kinni orjapõlves.–Heebrealastele 2:14, 15„Surm, kus on sinu võit? Surm,kus on sinu astel?“ Ent tänu Ju-malale, kes meile võidu annabmeie Issanda Jeesuse Kristuseläbi! –1 Korintlastele 15:55, 57„Ma olin surnud, ja vaata, maolen elav ajastute ajastuteni, jaminu käes on surma ja surmaval-la võtmed!“ –Ilmutuse 1:18Jumala vägi . . .ent on nüüd saa-nud avalikuks meie ÕnnistegijaKristuse Jeesuse ilmumise läbi,kes on hävitanud surma ja too-nud valge ette elu ja kadumatupõlve evangeeliumi kaudu.–2 Timoteosele 1:8b, 10Surm ei valitse enam tema üle.–Roomlastele 6:9bJEESUS VÕITIS SURMAJeesus Annab Viljaka EluJääge minusse ja mina jäänteisse. Nagu oks ei või vilja kandaiseenesest, kui ta ei jää viinapuukülge, nõnda ka teie, kui te ei jääminusse. Mina olen viinapuu, teieolete oksad; kes jääb minusse jamina temasse, see kannab paljuvilja; sest ilma minuta ei või temidagi teha! –Johannese 15:4, 5Piibel Toob Viljaka EluVaid kel on hea meel Jehoovakäsuõpetusest ja kes uurib takäsuõpetust ööd ja päevad! Siista on otsegu puu, mis on istu-tatud veeojade ääre, mis omavilja annab omal ajal ja millelehed ei närtsi; ja kõik, mis tateeb, läheb korda!–Laulud 1:2, 329Te uurite pühi kirju, sest tearvate enestel neis olevat iga-vese elu, ja need on, mis tun-nistavad minust. Sest kui teusuksite Moosest, usuksite te kamind; sest tema on kirjutanudminust. –Johannese 5:39, 46Ja ta hakkas peale Moosesestja kõigist prohveteist ja seletasneile, mis temast kõigis kir-jades oli üteldud.–Luuka 24:2733
 7. 7. Vaata, ma seisan ukse taga ja ko-putan: kui keegi mu häält kuulebja ukse avab, selle juure ma lähensisse ja söön õhtust ühes temagaja tema minuga! –Ilmutuse 3:20Aga kes tegusid ei tee, vaid usubtemasse, kes mõistab õigeks juma-latu, sellele arvatakse tema uskõiguseks. –Roomlastele 4:5„Võtke vastu Püha Vaim! Paluge,siis te saate, et teie rõõm võiks ollatäielik.“ –Johannese 20:22b; 16:24bAga nemad ütlesid: „Usu Issan-dasse Jeesusesse, siis saad õnd-saks sina ja su pere!“–Apostlite teod 16:31Kui sa oma suuga tunnistad, etJeesus on Issand, ja oma südamesusud, et Jumal on tema surnuistüles äratanud, siis sa saad õnd-saks! –Roomlastele 10:9„Kes isa või ema enam armastabkui mind, see ei ole mind väärt.“Siis Jeesus ütles oma jüngritele:„Kui keegi tahab minu järeletulla, siis ta salaku end ningvõtku oma rist enese peale ja jär-gigu mind. Sest kes iganes omahinge tahab päästa, see kaotabselle; aga kes oma hinge kaotabminu pärast, see leiab selle.“–Matteuse 10:37a; 16:24, 25Aga kui te olete Kristuse omad,siis olete ka Aabrahami sugu japärijad tõotuse järele.–Galaatlastele 3:2934 MIDA ME PEAME TEGEMA KOOS JEESUSEGAJa see on see tunnistus, et Jumalon meile annud igavese elu ja seeelu on tema Pojas. Kellel on Poeg,sellel on elu; kellel Jumala Poegaei ole, sellel ei ole elu.–1 Johannese 5:11, 12Aga Jumal, kes rikas on halas-tusest . . . k uigi me olime surnudüleastumistes, on meid ühes Kris-tusega teinud elavaks.–Efeslastele 2:4, 5aEnt nüüd ei ela enam mina, vaidKristus elab minu sees! Ja midama nüüd elan lihas, seda ma elanusus Jumala Pojasse, kes mindon armastanud ja on iseeneseannud minu eest.–Galaatlastele 2:20Sest elu Vaimu käsk KristusesJeesuses on sind vabastanud patuja surma käsust. –Roomlastele 8:2Niisiis: kui keegi on Kristuses,siis ta on uus loodu; vana on möö-dunud, vaata, uus on tekkinud!–2 Korintlastele 5:17Sest et olete uuesti sünnitatudmitte kaduvast, vaid kadumatustseemnest, Jumala elava ning püsi-va sõna läbi. –1 Peetruse 1:23Ning himustage otsegu vastsün-dinud lapsed vaimset täispiima,et te selle läbi võiksite kasvadaõndsuseks. –1 Peetruse 2:2LÄBI JEESUSE ON MEIL UUS ELU 35Ta on vaestelaste isa ja lesknaisteasjaajaja, Jumal oma pühas ela-mus! –Laulud 68:6Nüüd aga, Jehoova, oled sinameie isa! Meie oleme savi ja sinavormid meid, me kõid oleme sinukäte töö! Sina, Jehoova, oled meieisa, muistsest ajast on su nimi„Meie Lunastaja!“–Jesaja 64:7; 63:16bJa selle asemel et neile üteldi:„Teie ei ole minu rahvas!“ üteldak-se neile: „Elava Jumala lapsed!“–Hoosea 2:1bKui nüüd teie, kes olete kurjad,mõistate anda häid ande oma las-tele, eks palju enam teie Isa tae-vas anna häid ande neile, kes tedapaluvad. Teie palvetage siis nõnda:Meie Isa, kes oled taevas! Pühit-setud olgu sinu nimi.–Matteuse 7:11; 6:9„Siis ma võtan teid vastu ja olenteile Isaks, ja teie olete mulle poe-gadeks ja tütardeks“, ütleb kõige-väeline Issand.–2 Korintlastele 6:17b, 18Sest kõik, keda iganes JumalaVaim juhib, on Jumala lapsed.Vaid te olete saanud lapsepõlveVaimu, kelles me hüüame: „Abba!Isa!“ –Roomlastele 8:14, 15b36 JUMAL ON ISAKS OMA RAHVALEJeesus ütleb temale: „Mina olentee ja tõde ja elu, ükski ei saa Isajuure muidu kui minu kaudu! Kuite mind oleksite ära tunnud, siiste tunneksite ka minu Isa, jasellest ajast te tunnete teda jaolete teda näinud! Kui keegi mindarmastab, küll ta peab minu sõna,ja minu Isa armastab teda, ja metuleme tema juure ja teeme eluase-me tema juure.“–Johannese 14:6, 7, 23bJumal läkitas oma Poja, . . . et mesaaksime lapse seisuse. Aga et tenüüd olete lapsed, on Jumal läki-tanud teie südamesse oma Poja Vai-mu, kes hüüab: „Abba, Isa!“ Nõndaei ole sa enam ori, vaid laps; agakui sa oled laps, siis oled ka päri-ja Jumala kaudu. Sest te oletekõik usu kaudu Jumala lapsedKristuses Jeesuses.–Galaatlastele 4:4b, 5b-7; 3:26Aga kõigile, kes teda vastu võt-sid, andis ta meelevalla saadaJumala lapsiks, kes usuvad temanimesse. –Johannese 1:12Ja kui keegi pattu teeb, siis onmeil eestkostja Isa juures, JeesusKristus, kes on õige.–1 Johannese 2:1bSest tema läbi on meil mõlemailligipääs ühes Vaimus Isa juure.–Efeslastele 2:18LÄBI JEESUSE TUNNEME JUMALAT KUI ISA 37Kes ei armasta, ei ole Jumalatära tunnud; sest Jumal on armas-tus. Jumal on armastus, ja kesjääb armastusse, see jääb Juma-lasse ning Jumal jääb temasse.–1 Johannese 4:8, 16bAga olge lahked üksteise vastu, sü-damlikud, andke andeks üksteisele,nõnda nagu ka Jumal Kristusesteile on andeks annud.–Efeslastele 4:32„Sellest tunnevad kõik, et teieolete minu jüngrid, kui teil on ar-mastus isekeskis!“–Johannese 13:35Ometi rõõmutsen mina Jehoovas,hõiskan oma pääste Jumalas!–Habakuk 3:18Aga Vaimu vili on armastus,rõõm, rahu. –Galaatlastele 5:22aSina annad mulle teada eluteerada; rõõmu on rohkesti supalge ees, meeldivaid asju on suparemas käes alatiseks!–Laulud 16:11Et me nüüd oleme usust õigekssaanud, siis on meil rahu Juma-laga meie Issanda Jeesuse Kris-tuse läbi. –Roomlastele 5:1„Rahu ma jätan teile; oma rahuma annan teile; mina ei anna teilenõnda nagu maailm annab. Teiesüda ärgu ehmugu ja ärgu minguaraks!“ –Johannese 14:27Ja Jumala rahu, . . . hoiab teie sü-damed ja mõtted Kristuses Jee-suses. –Filiplastele 4:738 JEESUS TOOB ARMASTUSE, RÕÕMU, RAHUAga kui selle Vaim, kes Jeesuseon surnuist üles äratanud, teiselab, siis tema, kes Kristuse Jee-suse surnuist üles äratas, teeb kateie surelikud ihud elavaks omaVaimu läbi, kes teis elab.–Roomlastele 8:11Ent Jumal on üles äratanud Is-sanda ja äratab üles ka meid omaväe läbi. –1 Korintlastele 6:14„Sest see on mu Isa tahtmine, etigaühel, kes Poega näeb ja te-masse usub, on igavene elu, ja maäratan tema üles viimsel päeval!“–Johannese 6:40Jeesus ütles temale: „Mina olenülestõusmine ja elu; kes minusseusub, see elab, ehk ta küll sureb!Ja igaüks, kes elab ja minusseusub, see ei sure igavesti.“–Johannese 11:25, 26aSest kui juba surm on tulnud ini-mese kaudu, siis on ka surnuteülestõusmine inimese kaudu. Sestnõnda nagu kõik surevad Aada-mas, nõnda tehakse ka kõik ela-vaiks Kristuses, aga igaüks omajärjekorras: esimesena Kristus,selle järele Kristuse omad tema tu-lemises. –1 Korintlastele 15:21-23Aga kui me ühes Kristusegaoleme surnud, siis usume, et meühes temaga saame ka elama.–-Roomlastele 6:8JEESUS ÄRATAB ELLU OMA 39TÕELISED JÄRGIJAD
 8. 8. Kui keegi rikub Moosese käsku,siis peab ta ilma armuta suremakahe või kolme tunnistaja sõnapeale, kui palju hirmsama nuhtlusete arvate siis ära teeninud olevatselle, kes Jumala Poega jalgadegatallab ega pea pühaks lepinguverd, millega ta on pühitsetud, jateotab armu Vaimu?–Heebrealastele 10:28, 29„Kes mind põlgab ega võta vastuminu sõna, sellel on oma kohtu-mõistja. Sõna, mis ma olen rääki-nud, see mõistab tema üle kohutviimsel päeval.“ –Johannese 12:48„Sellepärast ma ütlesin teile, ette surete oma pattudesse; sest kuite ei usu, et mina see olen, siis tesurete oma pattudesse!“–Johannese 8:24Aga ma ütlen teile, oma sõpradele:Ärge kartke neid, kes tapavad ihuja pärast ei saa rohkem midagiteha. Ent ma näitan teile, keda teiltuleb karta: kartke teda, kellel onmeelevald pärast tapmist heitapõrgusse. Tõesti, ma ütlen teile,teda kartke! –Luuka 12:4, 5Kuidas me siis võime pääsedapakku, kui me ei hooli nii suurestpäästest? –Heebrealastele 2:3a„Kes ei kuule Poja sõna, see eisaa elu näha, vaid Jumala vihajääb tema peale!“ –Johannese 3:36b40 ÄRA HÜLGA SEDA SUURT PÄÄSTETEt tema on Jumala poolt seatudelavate ja surnute kohtumõistja.–Apostlite teod 10:42b„Sest ta on seadnud päeva, milta tahab kohut mõista maailmaüle õigluses mehe läbi, kelle taselleks on määranud, ja pakubusku kõigile pärast seda, kui taon tema surnuist üles äratanud!“–Apostlite teod 17:31Kui Issand Jeesus ilmub taevastoma väe inglitega tuleleegis jamaksab kätte neile, kes ei tunneJumalat ja kes ei alistu meie Issan-da Jeesuse Kristuse evangeeliu-mile. –2 Tessalooniklastele 1:7b, 8„Sest Isa ei mõista kohut kellegiüle, vaid kõik kohtu on ta annudPoja kätte, et kõik austaksid Poe-ga, nagu nad austavad Isa. Kes eiausta Poega, see ei austa Isa, kestema on läkitanud.“–Johannese 5:22, 23Sest me kõik peame saamailmsiks Kristuse kohtujärje ees,et igaühele tasutaks vastavalt sel-lele, . . . olgu see hea või kuri!–2 Korintlastele 5:10Sel päeval, kui Jumal kohutmõistab inimeste salajaste asjadeüle Kristuse Jeesuse läbi.–Roomlastele 2:16a„Aga need mu vaenlased, kes eitahtnud mind kuningaks, toogetänna ja tapke nad ära minu ees!“–Luuka 19:27JEESUS KRISTUS MÕISTAB KOHUT MEIE ÜLE 41Nemad väidavad, et nad tun-nevad Jumalat, aga tegudega nadsalgavad. –Tiitusele 1:16aAga kellel ei ole Kristuse Vaimu,see ei ole tema oma.–Roomlastele 8:9bNad istuvad su ees nagu minurahvas ja kuulevad su sõnu, aganad ei tee nende järele; sest neilon valed suus, nad teevad nendejärele ja nende süda ajab tagaomakasu! –Hesekiel 33:31bMitte igaüks, kes minule ütleb:Issand, Issand, ei saa taevariiki,vaid kes teeb mu Isa tahtmist, keson taevas. Mitmed ütlevad mi-nule tol päeval: Issand, Issand,kas me ei ole sinu nimel ennus-tanud ja sinu nimel ajanud väljakurje vaime ja sinu nimel teinudpalju vägevaid tegusid? Ja siis matunnistan neile: Ma ei ole eladesteid tunnud, taganege minust, teülekohtutegijad!–Matteuse 7:21-23See rahvas austab mind omahuultega, aga nende süda on mi-nust kaugel. –Matteuse 15:8Nõnda olete ka teie küll väljast-poolt näha õiged inimeste ees,kuid seestpoolt te olete täis sala-likku meelt ja ülekohut.–Matteuse 23:2842 MITTE KÕIK, KES ÜTLEVAD, ET NAD JÄRGIVADJEESUST, EI OLE JEESUSE OMADJa sellest me tunneme, et meoleme tema ära tunnud, et mepeame tema käske.–1 Johannese 2:3Ma panen teie sisse oma Vaimuja teen, et te käite mu seadlustejärele ja peate mu kohtuseadusining täidate neid! –Hesekiel 36:27Ja kui ta oli saanud täielikuks,sai tema igavese õndsuse alusta-jaks kõigile, kes on temale sõna-kuulelikud. –Heebrealastele 5:9Ja et te patust vabanenuinaolete saanud õiguse orjadeks!–Roomlastele 6:18Sest meie oleme tema teos,Kristuses Jeesuses loodud head-ele tegudele, mis Jumal on ennevalmistanud, et me käiksime nen-des. –Efeslastele 2:10Kui aga Kristus on teie sees, siison küll ihu surnud patu pärast;aga vaim on elu õiguse pärast.Sest kui te liha järele elate, siis tesurete; aga kui te Vaimu läbi ihuteod suretate, siis te elate.–Roomlastele 8:10, 13Ülekohtust loobugu igaüks, kesIssanda nime nimetab.–2 Timoteosele 2:19bAga Peetrus ja teised apostlidkostsid ning ütlesid: „Jumala sõnatuleb rohkem kuulda kui inimestesõna.“ –Apostlite teod 5:29ÕELISED JEESUSE JÄRGIJADKUULETUVAD TEMALEKui maailm teid vihkab, siisteadke, et ta mind on enne teidvihanud. Kui te oleksite maail-mast, siis maailm armastaks oma.Aga et te ei ole maailmast, vaidmina olen teid ära valinud maail-mast, sellepärast vihkab teidmaailm! –Johannese 15:18, 19Tuleb aeg, mil igaüks, kes teidtapab, arvab au andvat Jumalale.Ja seda nad teevad, sellepärast etnad ei tunne Isa ega mind.–Johannese 16:2b, 3Vaadake, missuguse armastuseIsa on meile annud, et meid hüü-takse Jumala lasteks! Ja seda meolemegi. Sellepärast maailm eitunne meid, sest ta ei tunne teda.–1 Johannese 3:1Et meil mitme viletsuse kaudutuleb minna Jumala riiki.–Apostlite teod 14:22bJa kõiki, kes tahavad elada juma-lakartlikult Kristuses Jeesuses,kiusatakse taga.–2 Timoteosele 3:12„Maailmas on teil ahastust, agaolge julged, mina olen maailmaära võitnud!“ –Johannese 16:33b„Mina olen neile annud sinusõna ja maailm vihkab neid; sestnad ei ole maailmast, nõnda nagumina ei ole maailmast.“–Johannese 17:1444 MAAILM VIHKAB JEESUSE JÄRGIJÄID„Heitke kõik oma mure“ temapeale, sest tema peab hoolt teieeest!“ –1 Peetruse 5:7„Ära karda, sest mina olen sinu-ga; ära vaata ümber, sest minaolen su Jumal: ma teen sindtugevaks, ma aitan sind, matoetan sind oma õiguse paremakäega!“ –Jesaja 41:10Sest mu isa ja ema hülgasidmind, aga Jehoova koristab mind!–Laulud 27:10Nii võime siis julgesti ütelda:„Issand on minu abimees, ei makarda! Mis võib inimene mulleteha?“ –Heebrealastele 13:6Kui teid solvatakse Kristusenime pärast, siis te olete õndsad,sest au ja Jumala Vaim hingab teiepeal. –1 Peetruse 4:14Sest ta annab oma inglitele sinupärast käsu sind hoida kõigil suteedel! –Laulud 91:11Ka kui ma kõnniksin surma-varju orus, ei karda ma kurja,sest sina oled minuga; su kepp jasu sau, need trööstivad mind–Laulud 23:4Ma suudan kõik temas, kes mindteeb vägevaks. Aga küll minuJumal täidab kõik teie vajaduseoma rikkust mööda auga KristusesJeesuses. –Filiplastele 4:13, 19TÕOTUSED TAGAKIUSATUILE 4543
 9. 9. Scripture text from Piibel - Vana Ja Uus Testament © British & Foreign Bible Society._________________________________________________If you are interested in receiving additional studies of God’sWord, write to the publisher:W.M. Press, Inc.P.O. Box 120New Paris, IN 46553-0120 USAEstonian HKGTeid ei ole veel tabanud muudkui inimlik kiusatus; aga ustavon Jumal, kes ei lase teid rohkemkiusata kui te suudate kanda,vaid ühes kiusatusega valmistabka väljapääsu, nõnda et te suu-daksite kanda.–1 Korintlastele 10:13Läki siis julgusega armujärjeette, et me saaksime halastust jaleiaksime armu oma abiks õigeksajaks. –Heebrealastele 4:16Aga kui me käime valguses,nõnda nagu tema on valguses,siis on meil osadus üksteisega, jaJeesuse Kristuse, tema Poja veripuhastab meid kõigest patust.–1 Johannese 1:7Põgene nooreea himude eest!Taotle õigust, usku, armastust,rahu nendega, kes Issandat appihüüavad puhtast südamest!–2 Timoteosele 2:22Nõnda arvake teiegi endid sur-nud olevat patule, aga elavatJumalale Kristuses Jeesuses.–Roomlastele 6:11Siis alistuge Jumalale! Seiskevastu kuradile, siis ta põgeneb teiejuurest. –Jakoobuse 4:7Ma panen su sõna tallele omasüdamesse, et ma ei teeks pattusinu vastu! –Laulud 119:11Suurem on see, kes on teie sees,kui see, kes on maailmas.–1 Johannese 4:4b46 VÕIT PATU JA SAATANA ÜLESinu sõna on see, mida mu südaütleb: „Otsige mu palet!“ Siis maotsin, Jehoova, sinu palet! Lootketema peale igal ajal, te rahvas;valage välja oma südamed temaette: Jumal on meile pelgupai-gaks! –Laulud 27:8; 62:9Tee mind terveks, Jehoova, siisma saan terveks; aita mind, siisma saan abi, sest sina oled mukiitus! –Jeremija 17:14Palvetage lakkamata! Olge tänuli-kud kõige eest; sest see on Jumalatahtmine teie suhtes Kristuses Jee-suses. –1 Tessalooniklastele 5:17, 18Aga kui kellelgi teist on puudutarkusest, see palugu Jumalalt . . . jasiis antakse temale. –Jakoobuse 1:5Kui te jääte minusse ja minusõnad jäävad teisse, siis paluge,mis te iganes tahate, ja see sün-nib teile! –Johannese 15:7Ma otsisin Jehoovat ja tema vas-tas mulle ning tõmbas mind väljakõigist mu hädaohtudest!–Laulud 34:5Kui oleksin näinud oma südamesnurjatust, ei oleks Issand mindkuulnud! Oma nime pärast, Jehoo-va, anna andeks mu süütegu, sestsee on suur! –Laulud 66:18; 25:11Vaid laske kõiges oma palumisedpalve ja anumisega ühes tänugasaada Jumalale teatavaks.–Filiplastele 4:6bTÕELINE PALVE ON OSADUS JUMALAGA 47Sest et Issand ise tuleb taevastalla sõjahüüuga, peaingli häälening Jumala pasunaga, ja Kris-tuses surnud tõusevad üles es-malt; selle järele kistakse meid,kes elame ja üle jääme, ühtlasinendega pilvede peal Issandalevastu üles õhku, ja nõnda saameolla ikka ühes Issandaga.–Tessalooniklastele 4:16, 17Et meil nüüd on niisugused tõo-tused, mu armsad, siis puhas-tagem endid kõigest liha ja vaimurüvedusest ja tehkem täieliseksoma pühitsus Jumala kartuses.–2 Korintlastele 7:1Ja nüüd, lapsukesed, jääge temas-se, et kui ta ilmub, meil oleks jul-gus ja mitte häbi tema ees, kui tatuleb. –1 Johannese 2:28Olge nüüd teiegi pikameelsed,kinnitage oma südameid, sest Is-sanda tulemine on lähedal! Ärgeägage, vennad, üksteise pärast, etteid hukka ei mõistetaks! Vaata,kohtumõistja seisab ukse ees!–Jakoobuse 5:8, 9„Olge siis ka teie valmis, sestInimese Poeg tuleb tunnil, mil teei arvagi!“ –Luuka 12:40Ja igaüks, kellel on niisugunelootus tema peale, puhastabennast, nõnda nagu temagi onpuhas. –1 Johannese 3:348 JEESUS TULEB - OLE VALMIS!Pöörduge minu noomimise alla!Vaata, ma lasen teile voolata omavaimu, teen teile teatavaks omasõnad! –Õpetussõnad 1:23„Parandage meelt ja igaüksteist lasku ennast ristida JeesuseKristuse nimesse pattude andekssaamiseks, ja siis te saate PühaVaimu anni.“–Apostlite teod 2:38bÄrge joovastuge viinast, kust tu-leb õnnetu elu, vaid saage täis Vai-mu, rääkides isekeskis psalmideja kiituseviiside ja vaimulike lau-ludega, lauldes ja mängides kan-nelt Issandale oma südames, kõigeeest alatasa tänades Jumalat jaIsa meie Issanda Jeesuse Kristusenimel. Ja olge allaheitlikudüksteisele Kristuse kartuses.–Efeslastele 5:18-21Sest Jumal on see, kes teis ontegev, et te tahate ja tegutsetetema hea meele järele.–Filiplastele 2:13Eks te tea, et te olete Jumalatempel ja et Jumala Vaim elab teiesees? Sest te olete kalli hinnagaostetud. Austage siis Jumalat omaihus! –1 Korintlastele 3:16; 6:20Nad kõik said täis Püha Vaimuja rääkisid Jumala sõna julgesti.–Apostlite teod 4:31bOLE TÄIDETUD JUMALA VAIMUGA2-10

×