Vývoj na IT trhu za rok 2008

1,282 views
1,216 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,282
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vývoj na IT trhu za rok 2008

 1. 1. Slovenský IT trh ‘08<br />Analýza vybraných ukazovateľov za trh a spoločnosti<br />
 2. 2. .<br />Rozsah štúdie<br />Cieľom štúdie IT spoločností je priniesť pohľad na fungovanie slovenského IT trhu a jeho jednotlivých aktérov.<br />1<br /><ul><li>Vstupom na porovnanie spoločností na slovenskom trhu informačných technológií je prieskum vykonaný týždenníkom TREND
 3. 3. Predpokladom porovnania je, že spoločnosti dodržujú všeobecne akceptované pravidlá vykazovania a že poskytnuté údaje sú presné
 4. 4. Z významných spoločností na slovenskom trhu sa prieskumu dlhodobo nezúčastňujú spol. HP, IBM a Ditec (resp. poskytujú iba veľmi limitované dáta)
 5. 5. Do výberu spoločností pre jednotlivé analýzy boli zaradené iba spoločnosti, ktoré zverejnili všetky potrebné údaje (pre danú analýzu)</li></ul>Zisk<br />Aký bol medziročný nárast zisku spoločností (výsledku hospodárenia za účtovné obdobie)?<br />Aká je ziskovosť spoločností (podiel zisku na obrate)?<br />2<br />3<br />Obrat<br />Náklady<br />Ako boli spoločnosti schopné udržať rast obratu?<br />Ako boli spoločnosti efektívne vo využití kľúčových zdrojov?<br />
 6. 6. .<br />Kľúčové uzávery<br /><ul><li>Kľúčovou hodnotou preukazujúcou v danom roku úspech spoločnosti je výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (ďalej už iba „zisk“)
 7. 7. 47 IT spoločností na slovenskom trhu dosiahlo za rok 2008 v priemere ziskovosť (zisk/obrat) 12% a priemerný nárast zisku 34% oproti minulému obdobiu
 8. 8. Keďže tieto hodnoty sú ovplyvnené extrémami (napr. spol. Eset), výber sa zúžil na 38 firiem, kde priemerná ziskovosť klesla na 8% a rast zisku sa zredukoval z 31% na 17%
 9. 9. Z analýzy porovnania s predchádzajúcim obdobím vyplýva, že pre spomínaných 38 spoločností priemerná ziskovosť vzrástla o 0,5 percentuálneho bodu a rast sa zlepšil o 8 percentuálnych bodov (z čoho sa dá usúdiť, že primárnym zdrojom rastu zisku nebola efektívnosť ale rast obratu)
 10. 10. Najúspešnejšie spoločnosti s ohľadom na zisk (ziskovosť, rast a absolútnu veľkosť): Eset, Asseco, Siemens ITSS
 11. 11. Pri priamom porovnaní rastu obratu a zisku za sledované obdobie sa ukázali Datalan, Siemens ITSS, Asseco, Tempest, Axa, AgemSoft, DatalockaSoftipako spol., ktoré rástli v obidvoch položkách a zároveň zvýšili efektívnosť
 12. 12. Ďalším ukazovateľom úspechu je schopnosť udržať dynamiku rastu obratu
 13. 13. Pre toto porovnanie sa analyzovali rasty obratu v rokoch 2008 a 2006 a výsledkom je, že z veľkých spoločností iba Datalan a Softip prekonali svoj rast z roku 2006</li></li></ul><li>.<br />1<br />Zisk<br />2<br />Obrat<br />3<br />Náklady<br />
 14. 14. Ziskovosť vykázaných spoločností<br />Tohtoroční víťazi: Eset, Asseco a Kros. Spol. dosiahli vysoko nadpriemernú ziskovosť a medziročný rast zisku.<br />1<br />Zisk<br />2<br />3<br />Priemerný nárast zisku 34%<br />Obrat<br />Nákl.<br />Zisk / Tržby v %<br /><ul><li>47 spoločností z IT odvetvia zahrnutých do analýzy ziskovosti
 15. 15. Priemerná ziskovosť (Zisk po dani / Tržby) dosiahla v roku 2008 úroveň 12% (tie isté spoločnosti dosiahli v roku 2007 ziskovosť 10%)
 16. 16. Priemerný nárast zisku vybraných spoločností bol v roku 2008 34% (v roku 2007 to bol iba 20% nárast)
 17. 17. Spoločnosti buď dosiahli 1) zvýšením efektívnosti 2) rastom obratu alebo 3) výsledky sú ovplyvnené extrémami</li></ul>Eset, s.r.o., Bratislava<br />Asseco Slovakia, a.s., Bratislava<br />Priemer. zisk. 12%<br />Minerva Slovensko, a.s., Zvolen<br />Softip, a.s., Bratislava<br />Cígler Software<br />SWS Distribution, a.s., Bratislava<br />Erudis<br />InsData, s.r.o., Nitra<br />-50<br />-100<br />800<br />750<br />50<br />200<br />150<br />100<br />0<br />-800<br />Rast zisku v 2008 v %<br />Celkový zisk<br />Detail na ďalšom slide<br />Zdroj: Týždenník TREND, Trend Top v IT 2009<br />
 18. 18. Ziskovosť... – v detaile<br />38 firiem po vylúčení extrémov. Priemerná ziskovosť klesla na 8%, priemerný rast zisku na 17%.<br />1<br />Zisk<br />2<br />3<br />Priemerný nárast zisku 17%<br />Obrat<br />Nákl.<br />Zisk / Obrat v %<br /><ul><li>Po vylúčení extrémov klesla priemerná ziskovosťz 12% na 8%
 19. 19. Tá istá úprava korigovala priemerný rast z 34% na 17%
 20. 20. Oproti minulému obdobiu však ziskovosť je stále vyššia o 0,5 percentuálneho bodu a rast je vyšší skoro o 8 percentuálnych bodov
 21. 21. Extrémy mali hlavne vplyv na úroveň ziskovosti a priemerná ziskovosť sa ustálila za vybrané spoločnosti (38) na úrovni 8%
 22. 22. Na celkovej zmene absolútneho zisku za vybrané spoločnosti sa rast ziskovosti podieľal 44% a rast obratu 56% </li></ul>Asseco<br />2 Ring<br />Hour<br />Visicom<br />QBSW<br />Ness Slovensko<br />Millennium 000<br />Microsoft<br />Siemens ITSS<br />AnasoftAPR<br />IDS Scheer<br />PosAm<br />Gratex<br />Telegrafia<br />Priem. zisk. 8%<br />Tempest<br />Fax Copy<br />T-Systems<br />AxonPro<br />Soitron<br />Datalan<br />Siemens PSE<br />Rast zisku v 2008 v %<br />Celkový zisk<br />Zdroj: Týždenník TREND, Trend Top v IT 2009<br />
 23. 23. Rast zisku vs. rast obratu<br />Tohtoroční víťazi v raste: Datalan, Siemens ITSS, Asseco, Tempest, Axa, AgemSoft, Datalock, Softip.<br />1<br />Zisk<br />2<br />3<br />Rast obratuv roku 2008 v %<br />Obrat<br />Nákl.<br />Zóna poklesu zisku napriek rastu obratu – znížená efektívnosť<br />Zóna vyššieho rastu obratu ako zisku (obidve hodnoty pozitívne) – znížená efektívnosť<br />Siemens PSE<br />Axa<br />Softip<br />Anasoft APR<br />Siemens ITSS<br />Datalock<br />Zóna vyššieho rastu zisku ako obratu (obidve hodnoty pozitívne) – zvýšená efektívnosť<br />LCS<br />Datalan<br />Microsoft<br />Tempest<br />PosAm<br />Visicom<br />AxonPro<br />Millennium 000<br />Gratex<br />Asseco<br />Zóna rastu zisku napriek poklesu obratu – zvýšená efektívnosť<br />Agemsoft<br />Telegrafia<br />QBSW<br />Ness Slovensko<br />Gamo<br />OrgaTrade<br />Zóna poklesu obratu aj zisku – zóna rizika<br />-20<br />80<br />60<br />40<br />200<br />20<br />120<br />100<br />0<br />-40<br />-60<br />Rast zisku v roku 2008 v %<br />Zdroj: Týždenník TREND, Trend Top v IT 2009<br />
 24. 24. Top 10 – vývoj zisku 2005-2007<br />Top 10 s najvyšším ziskom v 2008 a vývoj od roku 2005.<br />1<br />Zisk<br />2<br />3<br />v tis. Sk<br />Obrat<br />Nákl.<br />340.000<br /><ul><li>Top 10 podľa absolútnej výšky zisku v roku 2008
 25. 25. 5 spoločností neudržalo úroveň zisku z predchádzajúceho obdobia (Soitron, T-Systems, Microsoft, Gratex)
 26. 26. 5 spoločností naopak rástlo aj v roku 2008 (Asseco, Siemens ITSS, PosAm, Tempest, Datalan)</li></ul>200.000<br />180.000<br />160.000<br />140.000<br />120.000<br />100.000<br />80.000<br />60.000<br />40.000<br />20.000<br />0<br />Gratex<br />Soitron<br />Tempest<br />Asseco<br />T-Systems<br />Ness<br />Datalan<br />Microsoft<br />PosAm<br />Siemens ITSS<br />Zdroj: Týždenník TREND, Trend Top v IT 2009<br />
 27. 27. .<br />1<br />Zisk<br />2<br />Obrat<br />3<br />Náklady<br />
 28. 28. Udržateľnosť výkonov<br />Veľkí a lepší v 2009 ako 2006: Softip a Datalan. <br />1<br />Zisk<br />2<br />3<br />Priemerný rast obratu v 2008 bol 9%<br />Rast obratuv roku 2006 v %<br />Obrat<br />Nákl.<br /><ul><li>Z 36 spoločností iba 12 spoločností prekonalo rast obratu z roku 2006
 29. 29. Priemerný rast vybraných spoločností bol 9% (rast za „Počítačové a súvisiace činnosti“ bol v roku 2008 26% podľa ŠÚ SR)
 30. 30. Najvýšší pozitívny rozdiel dosiahla spol. Sféra, a.s. (rozdiel 159 percentuálnych bodov)
 31. 31. Najväčšie straty v raste zažili spol. Siemens ITSS (spôsobené akvizičnými aktivitami v období 2005/2006) a 2 Ring</li></ul>Siemens IT Solutions and Services, s.r.o., Bratislava1, 2<br />2 Ring, s.r.o., Bratislava<br />Soitron, a.s., Bratislava<br />V roku 2006 33%<br />Eset, s.r.o., Bratislava<br />Sféra, a.s., Bratislava<br />Rast obratu v roku 2008 v %<br />Celkový obrat 2008<br />Detail na ďalšom slide<br />Zdroj: Týždenník TREND, Trend Top v IT 2009<br />
 32. 32. Udržateľnosť výkonov v detaile<br />Nadpriemerné hodnoty rastu obratu udržiavajú Eset, Soitron, Axa, InsData, Kros. Avšak okrem InsData a Krosu spomalili.<br />1<br />Zisk<br />2<br />3<br />Priemerný rast obratu v 2008 bol 7%<br />Rast obratuv roku 2006 v %<br />Obrat<br />Nákl.<br /><ul><li>Vybraných 32 spoločností dosiahlo v roku 2008 priemerný rast obratu 7%, v roku 2006 to bolo 19%
 33. 33. V obidvoch rokoch sa nad tieto priemery dostali Eset, Axa, Soitron, InsData, Kros
 34. 34. Avšak v roku 2008 z „nadpriemerných“ zrýchlili iba Kros a InsData
 35. 35. Podľa Štatistického úradu SR vykázané tržby za vlastné výkony a tovar dosiahli rast v 2008 26% a v 2006 18%</li></ul>Eset<br />Soitron<br />Axa<br />Ness Slovensko<br />Microsoft<br />Siemens PSE<br />V roku 2006 19%<br />PosAm<br />InsData<br />Tempest<br />Gratex<br />Asseco<br />Telegrafia<br />Kros<br />Softip<br />Datalan<br />FaxCopy<br />SWS Distribution<br />Gamo<br />Konica MInolta<br />Aiten<br />Beset<br />IDS Scheer<br />Rast obratu v roku 2008 v %<br />Celkový obrat 2008<br />Zdroj: Týždenník TREND, Trend Top v IT 2009<br />
 36. 36. .<br />Top 10 – vývoj obratu 2005-2007<br />Top 10 (s najvyšším ziskom v 2008) a vývoj obratu od roku 2005.<br />1<br />Zisk<br />2<br />3<br />v tis. Sk<br />Obrat<br />Nákl.<br />2.800.000<br />2.600.000<br /><ul><li>Výrazné odchýlky dosiahli Siemens ITSS v roku 2006 (anorganický rast) a T-Systems v 2008
 37. 37. Z vybraných spol. iba GratexInternational dosiahol pokles obratu v roku 2008</li></ul>2.400.000<br />1.400.000<br />1.200.000<br />1.000.000<br />800.000<br />600.000<br />400.000<br />200.000<br />0<br />Asseco<br />Soitron<br />Tempest<br />Gratex<br />Ness<br />Datalan<br />T-Systems<br />PosAm<br />Microsoft<br />Siemens ITSS<br />Zdroj: Týždenník TREND, Trend Top v IT 2009<br />
 38. 38. .<br />1<br />Zisk<br />2<br />Obrat<br />3<br />Náklady<br />
 39. 39. Kľúčové náklady<br />Z 56 firiem má väčšina podiel osobných nákladov a nákladov na externé dodávky* v rozmedzí 80 - 100%.<br />1<br />Zisk<br />2<br />3<br />Priemerný podiel osobných nákladov na obrate 27%<br />Podiel externých dodávok* na obrate v %<br />Obrat<br />Nákl.<br /><ul><li>Vybraných 56 IT firiem dosiahlo v priemere 27% podiel osobných nákladov a 58% podiel nákladov na externé dodávky na celkovom obrate
 40. 40. Náklady na externé dodávky a osobné náklady tvoria 86% z celkového obratu a preto ich môžeme považovať za kľúčové
 41. 41. Spol. Kaso Technologies, WBI, ICZ, T-Systems, Siemens PSE napriek tomu, že vykazovaná pridaná hodnota je menšia ako ich osobné náklady, dosiahli zisk (môže byť spôsobené ziskom z inej činnosti alebo poskytnutím nepresných údajov)</li></ul>Priemer. podiel exter. dodávok na obrate 58%<br />Kaso Technologies<br />AgemComputers<br />Minerva<br />WBI<br />ICZ Slovakia<br />Sygic<br />T-Systems<br />Centaur<br />Siemens PSE<br />Kros<br />Ness KDC<br />2 Ring<br />Softec<br />Eset<br />Podiel osobných nákladov na obrate v %<br />*“Externé dodávky“ = Obrat – Pridaná hodnota (zanedbáva aktiváciu)<br />Zdroj: Týždenník TREND, Trend Top v IT 2009<br />
 42. 42. Osobné náklady<br />Udržateľný je iba vyšší rast výkonov ako osobných nákladov (t.j. rast produktivity). <br />1<br />Zisk<br />2<br />3<br />Priemerný rast pridanej hodnoty 23%<br />Rast osobných nákladov v 2008 v %<br />Obrat<br />Nákl.<br /><ul><li>Výber 49 spoločností
 43. 43. Použité porovnanie rastu osobných nákladov a pridanej hodnoty (namiesto obratu, očistené o predaj tovaru)
 44. 44. Rozdiel medzi rastom pridanej hodnoty a osobných nákladov bol v roku 2008 2,1 percentuálneho bodu v prospech PH</li></ul>T-Systems<br />Ness KDC<br />Cleverlance<br />BSC Line<br />Priemer. rast osob. náklad. 21%<br />Millennium 000<br />MPI Consulting<br />Datalock<br />2 Ring<br />Eset<br />Agem Soft<br />Alcasys<br />Ipesoft<br />Microsoft<br />Sféra<br />Kros<br />Softip<br />Alison<br />Minerva<br />480<br />500<br />80<br />60<br />40<br />120<br />100<br />-40<br />-20<br />0<br />20<br />Rast pridanej hodnoty v 2008 v %<br />Detail na ďalšom slide<br />PH/Osobné náklady<br />Zdroj: Týždenník TREND, Trend Top v IT 2009<br />
 45. 45. Osobné náklady v detaile<br />Z vybraných 31 spol. 18 spol. nedosiahlo vyšší rast pridanej hodnoty ako rast osobných nákladov.<br />1<br />Zisk<br />2<br />3<br />Priemerný rast pridanej hodnoty 23%<br />Rast osobných nákladov v 2008 v %<br />Obrat<br />Nákl.<br /><ul><li>Výber 31 spoločností
 46. 46. V tomto detailnom výbere 18 spol. nedosiahlo taký rast pridanej hodnoty ako bol rast osobných nákladov
 47. 47. Vo vybratých spol. sa v roku 2008 dosiahlo na 1 SKK osobných nákladov vyprodukovať od 0,94 SKK až do 9,4 SKK pridanej hodnoty
 48. 48. Priemerná produktivita je v rozmedzí od 1,23 SKK do 1,34 SKK (pre 49 resp. 39 spol.)</li></ul>Anasoft PAR<br />Ness Slovensko<br />Microsoft<br />Techniservis<br />Hour<br />PosAm<br />Gratex<br />Cígler Software<br />SunSoft<br />LCS<br />Asseco<br />Priemer. rast osob. náklad. 21%<br />HT Solutions<br />Siemens PSE<br />Softec<br />OrgaTrade<br />Siemens ITSS<br />Tempest<br />QBSW<br />Beset<br />Datalan<br />AxonPro<br />Axa<br />Telegrafia<br />Gamo<br />AgemComputers<br />Erudis<br />Rast pridanej hodnoty v 2008 v %<br />PH/Osobné náklady<br />Zdroj: Týždenník TREND, Trend Top v IT 2009<br />
 49. 49. 30<br />Ďakujem za Váš čas a záujem!<br />
 50. 50. 30<br />Ponúkané služby<br />Od riešenia Vašich biznis problémov až po diskrétnu realizáciu.<br />Nový pohľad na Vaše staré problémy<br />Podpora pri štruktúrovaní zdôvodnenia pre „go/no-go“ strategické rozhodnutia<br />Finančné ohodnotenie rozhodnutí<br />Korporačná stratégia<br />Dizajn organizácie za účelom dosiahnutia dohodnutých cieľov<br />Implementácia metód riadenia výkonu zamestnancov <br />Strategický projektový manažment<br />Corporate governance<br />Diskrétne realizovanie pred akvizičných prieskumov<br />Diskrétne realizovanie samotných akvizičných projektov<br />
 51. 51. Kontakt<br />Ing.Rastislav KUCIAK<br />Kvačalova 15<br />Bratislava<br />821 08<br />Slovensko<br />Mobil:<br />Fax: <br />E-mail:<br />+421 905 223 884<br />+421 2 5557 3211<br />rastislav.kuciak@gmail.com<br />

×