Your SlideShare is downloading. ×
Prezentacja doktoranci turyzm
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Prezentacja doktoranci turyzm

1,611

Published on

Published in: Education, Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,611
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. Oferta doktorantów projektu „Turyzm dla Regionu”na rzecz realizacji Programu rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007-2020
 • 2. Znaczenie e-marketinguw kreowaniu wizerunku turystycznegoregionu łódzkiego Beata Gotwald
 • 3. Beata Gotwald Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania UŁ Autorka 3 prac zwartych i 44 publikacji w pracach zwartych Główne zainteresowania: e-marketing, Internet, turystyka, zachowania klientów
 • 4. Projekt „Turyzm dla Regionu” Badanie na temat: Znaczenie e-marketingu w kreowaniu wizerunku regionu łódzkiego E- marketing a współpraca między firmami, organizacjami pozarządowymi i samorządem terytorialnym
 • 5. Wizerunek kraju i regionu Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2008-2015 Strategia rozwoju klastra w Łodzi na lata 2007-2015 Program rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007-2020
 • 6. Oferta współpracy Wiedza w zakresie marketingu, szczególnie – kreowania wizerunku i e-marketingu Doświadczenie badawcze Zorientowanie na cel Otwartośd i kreatywnośd
 • 7. Obszary współpracy Wykreowanie marki turystycznej województwa łódzkiego (Cel operacyjny 2.1) Opracowanie systemu promocji wewnętrznej (Działanie 2.2.3, Cel operacyjny 2.2) Badania wizerunku (Działanie 2.3.2 , Cel operacyjny 2.3)
 • 8. Adresaci oferty współpracy Komitet Wdrożeniowy 2. Zespół roboczy – Kształtowanie atrakcyjnego wizerunku turystycznego Województwa Łódzkiego 1. Zespół roboczy – Rozwój produktów turystycznych . . .
 • 9. Dziękuję za uwagę Beata Gotwald gotwald@uni.lodz.pl 530-868-095
 • 10. Planowanie strategiczne wturystce na poziomie lokalnym Marcin Żek
 • 11. MM Cel główny projektuRozpoznanie wzajemnych oczekiwao podmiotów „sceny turystycznej” w kontekście budowystrategii rozwoju turystyki na poziomie lokalnym
 • 12. Cel szczegółowe projektu• Określenie poziomu świadomości władz lokalnych w odniesieniu do potrzeby zarządzania strategicznego w turystyce;• Identyfikacja pół i form współpracy podmiotów „sceny” turystycznej na poziomie lokalnym w procesie rozwoju turystyki;• Określenie roli samorządu lokalnego w procesie rozwoju turystyki;• Identyfikacja potrzeb społeczności lokalnej możliwych do zaspokojenia na drodze świadomego i planowego rozwoju turystyki;
 • 13. Realizowany projekt a Program rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007 – 2020Obszar priorytetowy III – rozwój zasobów ludzkich orazwspółpraca w obszarze turystykiCel operacyjny 3.2, Działanie 3.2.3 – Opracowanie i wdrożenie systemuwsparcia dla projektów angażujących lokalną społecznośd w realizacjęprojektów turystycznych;Cel operacyjny 3.4, Działanie 3.4.3 – Wdrożenie regionalnego systemuwsparcia dla przedsiębiorstw turystycznych;Cel operacyjny 3.4, Działanie 3.4.4 – Rozszerzenie oraz koordynacja zapisówdotyczących turystyki w aktualizowanych oraz nowych dokumentachstrategicznych województwa oraz samorządów lokalnych;Cel operacyjny 3.4, Działanie 3.4.5 – Wdrożenie zasad wsparcia podmiotówubiegających się o finansowanie zewnętrzne projektów turystycznych orazzapewnienie ich skutecznego wydatkowania
 • 14. Oferta współpracyWsparcie procesu rozwoju turystyki poprzez realizację celu głównego icelów szczegółowych badaniaOcena realizacji założeo strategicznych Programu Rozwoju Turystyki wwojewództwie łódzkim na lata 2007-2020 w gminie InowłódzOrganizacja (gmina Inowłódz) panelu szkoleniowo – dyskusyjnego otematyce:1. „Produkt turystyczny”2. „Planowanie strategiczne w turystyce”Beneficjenci: władze lokalne, podmioty gospodarcze, społecznośd lokalna
 • 15. Dziękuję za uwagę Marcin Żek Instytut Geografii Miast i Turyzmu Ul. Kopcioskiego 31, 90-131 Łódź E-mail: marcin.zek@wp.pl
 • 16. Analiza możliwości wdrożeniowych założeocertyfikatu ekologicznego dla hoteli regionułódzkiego Radosław Dziuba
 • 17. Badanie wpisuje się w założenia Programu Rozwoju Turystyki w woj. łódzkim 2007 - 2020Priorytet IV -„Zagospodarowanie przestrzeni turystycznej województwa do pełnienia funkcji turystycznychoraz rozwój infrastruktury turystycznej”Działanie 4.1.1Wsparcie budowy i rozbudowy bazy noclegowej o różnym standardzieWedług Strategii Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2020 sytuacja w jakiej znajduje się obecnieŁódzkie sprawia, że jedną z głównych gałęzi rozwijających się w naszym regionie będzie branża hotelarska.W ślad za rozwojem regionu powinny jednak iśd innowacyjne rozwiązania w bazie noclegowej, które wrezultacie dadzą szansę na podniesienie konkurencyjności samej branży oraz województwa.
 • 18. Baza noclegowa regionu łódzkiego Rozwój turystyki w Łódzkiem wymagad będzie szybkiej rozbudowy bazy noclegowej. Szczególnie ważne jest to w regionach o dużym potencjale rozwojowym i wysokiej atrakcyjności turystycznej, ale ze słabym lub bardzo słabym zapleczem turystycznym. Rozbudowa podstawowej bazy turystycznej powinna byd ściśle skorelowana z planami w zakresie rozwoju oferty produktowej jak i uwzględniad innowacyjne rozwiązania w danej dziedzinie. Innego zaplecza oczekują bowiem turyści biznesowi, uczestniczący w szkoleniach i konferencjach aniżeli turyści aktywni, podróżujący z rodziną lub w gronie znajomych w celach rekreacyjnych. Wniosek: Łódzkie potrzebuje zwiększenia dostępu do podstawowej bazy turystycznej. W ślad za zwiększaniem dostępności powinny iśd innowacyjne rozwiązania pozwalające uatrakcyjnid ofertę turystyczną regionu.
 • 19. Zidentyfikowane problemy Niewystarczająco rozwinięta podstawowa infrastruktura turystyczna. Słabo rozwinięta innowacyjnośd hoteli Słabo rozwinięta towarzysząca baza turystyczna. Niedostateczne dopasowanie bazy turystycznej do specyficznych potrzeb turystów.
 • 20. Propozycje rozwiązaoInnowacyjnym kierunkiem w turystyce i branży hotelarskiej regionu łódzkiego mogą bydzałożenia wynikające z wdrażania rozwiązao ekologicznego hotelu.Ekologiczny hotel jest obiektem przyjaznym dla środowiska i turystyki. Sprzyja lokalnemu,regionalnemu czy globalnemu ekosystemowi, pozwalając jednocześnie na obniżenie własnychkosztów.Ekologiczne hotele są ważnym punktem rozwoju turystyki, gdyż wpisują się w założeniazrównoważonego rozwoju turystyki Unii Europejskiej poprzez:a) pokazanie pozytywnych przykładów dbania turystyki o środowisko,b) podnoszenie atrakcyjnośd regionu wśród turystów i podróżnych,c) obniżenia kosztów funkcjonowania hotelu,d) wprowadzenia innowacyjnego rozwiązania zarządzania obiektem noclegowym.
 • 21. Rezultaty dla praktyki gospodarczejPublikacja książkowa zawierająca prezentację modelu wdrożeniazałożeo certyfikatu ekologicznego dla hoteli regionu łódzkiego.
 • 22. Włączenie się w pracę następujących zespołów:  ROZWÓJ PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH  ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENI TURYSTYCZNEJ WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
 • 23. Dziękuję za uwagę Radosław DziubaKontakt:Stowarzyszenie Doradców Gospodarczych Pro-Akademiaul. Piotrkowska 238, 90-360 Łódźradoslaw-dziuba@wp.pl
 • 24. Promocja internetowa obiektów zbiorowegozakwaterowania jako ważny czynnik wspierający rozwój turystyki kongresowo-konferencyjnej w województwie łódzkim Mateusz Bogołębski Mateusz Bogołębski
 • 25. O mnie• Studia doktoranckie – I rok, Wydział Zarządzania UŁ, Katedra Informatyki• specjalista ds. systemów IT – logistyka• specjalista ds. baz danych – organizator konferencji• studia magisterskie na Wydziale Matematyki UŁ – mgr informatyki
 • 26. O badaniu• Tytuł: Promocja internetowa obiektów zbiorowego zakwaterowania jako ważny czynnik wspierający rozwój turystyki kongresowo- konferencyjnej w województwie łódzkim• Wizerunek obiektów w Internecie• Oferta obiektów dla turystów biznesowych• Promocja atrakcji turystycznych i lokalnych przedsiębiorców
 • 27. Zespół wdrożeniowy numer 2 kształtowanie atrakcyjnego wizerunku turystycznego WŁ• Wizerunek obiektów w Internecie• Oferta obiektów dla turystów biznesowych• Promocja atrakcji turystycznych i lokalnych przedsiębiorców
 • 28. Obszary współpracy• Współpraca przy pracach nad turystyczną platformą internetową i przy prezentacji oferty województwa łódzkiego w Internecie• Turystyka biznesowa w regionie łódzkim. Wskazanie w jakim stopniu obiekty z województwa łódzkiego są przystosowane do przyjęcia turystów biznesowych• Rozwój promocji internetowej obiektów kongresowo-konferencyjnych w województwie łódzkim. Badanie w jaki sposób obiekty pozyskują klientów przez Internet. Wskazanie na jakie atrakcje WŁ powołują się przedstawiciele obiektów na stronach Internetowych
 • 29. Dziękuję za uwagę Mateusz Bogołębski mateusz_bogolebski@o2.pl
 • 30. Rola zarządzania projektami w działalności przedsiębiorstwturystycznych w regionie łódzkim Artur Janusz
 • 31. Plan wystąpienia1. Istota prowadzonego badania2. Zbieżnośd badania z „Programem rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007 - 2020”3. Aplikacyjnośd wyników prowadzonego badania4. Wdrażanie „Programu rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007 - 2020” – obszary współpracy
 • 32. 1. Istota prowadzonego badania• Problem badawczy: Wykorzystanie narzędzi i standardów zarządzania projektami przez przedsiębiorstwa turystyczne (hotelarskie) funkcjonujące w regionie łódzkim w celu:  zrealizowania celów biznesowych przedsiębiorstwa,  kreowania nowych impulsów dla rozwoju regionalnego i lokalnego.
 • 33. 2. Zbieżnośd badania z „Programem rozwoju turystyki w województwie łódzkim…”• Problem VI: Niewystarczająco rozwinięta podstawowa infrastruktura turystyczna.• Uzasadnienie:  „...Inwestycje w podstawową infrastrukturę turystyczną oraz w rozwój zaplecza turystycznego muszą byd wpisane w kalendarz działao od pierwszych dni realizacji „Programu...”.  „W szczególności dotyczy to rozbudowy hoteli najwyższej klasy, hoteli klasy ekonomicznej...”.Źródło: „Program rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007-2020. Częśd II – strategiczna”, Warszawa – Łódź, grudzieo 2007, s. 12.
 • 34. 2. Zbieżnośd badania z „Programem rozwoju turystyki w województwie łódzkim…”• Priorytet IV: Zagospodarowanie przestrzeni turystycznej województwa łódzkiego.• Uzasadnienie:  „Rozwój turystyki w Łódzkiem wymagad będzie szybkiej rozbudowy bazy noclegowej (...) na najwyższym poziomie (...), jak również bazy w klasie ekonomicznej...”.  „Łódzkie (...) jest doskonałym miejscem do stworzenia rozbudowanej bazy konferencyjno-szkoleniowej”.Źródło: „Program rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007-2020. Częśd II – strategiczna”, Warszawa – Łódź, grudzieo 2007, s. 63-65.
 • 35. 3. Aplikacyjnośd wyników prowadzonego badania • Główny cel badania: Opracowanie rekomendacji dla doboru narzędzi i standardów zarządzania projektami ze względu na:  osiągnięcie przez przedsiębiorstwo założonych celów biznesowych,  wykreowanie nowych impulsów rozwojowych w bezpośrednim (lokalnym) otoczeniu przedsiębiorstwa oraz w regionie.
 • 36. 4. Wdrażanie „Programu …” – obszary współpracy • Zespół roboczy: Zagospodarowanie przestrzeni turystycznej województwa łódzkiego Działania kluczowe do osiągnięcia celów założonych dla Priorytetu IV „Programu...”, m.in.:  Działanie 4.1.1. Wsparcie budowy i rozbudowy bazy noclegowej o różnym standardzie.  Działanie 4.2.3. Wsparcie budowy i rozbudowy bazy konferencyjno- szkoleniowej.
 • 37. Dziękuję za uwagę Artur Janusz 531 800 616 ar.janusz@gmail.com
 • 38. Analiza wybranych determinant rozwoju obiektówświadczących usługi hotelarskie w podregionie łódzkimz wykorzystaniem modeli panelowych Edyta Łaszkiewicz
 • 39. Problemy badawcze• Jakie są kierunki zmian oferty obiektów noclegowych?• Czy oferta obiektów jest dostosowana do potrzeb turystów?• Jakie są możliwości specjalizacji bazy noclegowej?• Jakie działania przyczyniłyby się do rozwoju obiektów noclegowych?• Jakie są przewidywane ścieżki rozwoju bazy noclegowej?
 • 40. Propozycje rozwiązao• Sformułowanie diagnozy sytuacji turystycznych obiektów noclegowych• Wyznaczenie siły wpływu poszczególnych elementów oferty na zmiany liczby noclegów• Nakreślenie potencjalnych ścieżek rozwoju bazy noclegowej• Wskazanie rekomendowanych działao
 • 41. Rezultaty dla praktyki gospodarczej• Publikacja zawierająca rekomendowane kierunki działao• Narzędzie oceny pozycji konkurencyjnej obiektu noclegowego na tle branży• Ekonometryczny model siły wpływu określonych czynników na rozwój bazy noclegowej
 • 42. Włączenie się w prace zespołu ds. zagospodarowania przestrzeni turystycznej WŁ• Badanie ilościowe i jakościowe bazy noclegowej podregionu łódzkiego• Analiza statystyczna wyników badao• Modelowanie ekonometryczne w ww. obszarze
 • 43. Dziękuję za uwagę Edyta Łaszkiewiczelaszkiewicz@uni.lodz.pl
 • 44. Promocja turystyki w Internecie Adam Jasioski
 • 45. Kim jestem? Czym się zajmuję?• Praca badawcza i dydaktyczna w Zakładzie Sztucznej Inteligencji i Narzędzi Informatyki• Budowa innowacyjnych rozwiązao informatycznych• Realizacja badania pt. „Skutecznośd promocji z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych w świetle opinii ich użytkowników. Model portalu internetowego dla regionu.” w ramach projektu „Turyzm dla regionu”
 • 46. Do kogo kieruję swoją ofertę?• 2 Zespół Roboczy:Kształtowanie atrakcyjnego wizerunku turystycznegowojewództwa łódzkiego• 3 Zespół Roboczy:Rozwój zasobów ludzkich i współpraca w zakresie turystyki
 • 47. Program rozwoju turystyki w województwie MM łódzkim na lata 2007-2020 Priorytet 2: Kształtowanie atrakcyjnego turystycznie wizerunku województwa łódzkiego. Działanie 2.2.2: Uruchomienie turystycznej platformy internetowej. Priorytet 3: Rozwój zasobów ludzkich oraz współpraca w obszarze turystyki. Działanie 3.1.3: Opracowanie i wdrożenie systemu ustawicznego kształcenia zawodowego w turystyce.
 • 48. Jakie problemy dostrzegam?• Bardzo dużo niezintegrowanych portali turystycznych• Brak jednego kompleksowego portalu turystycznego• Brak portalu turystycznego umożliwiającego bezpośrednie rezerwacje miejsc noclegowych on-line• Brak czasu na stacjonarne szkolenia• Brak portalu turystycznego umożliwiającego skorzystanie z e-learningu
 • 49. Co oferuję?• Współpraca przy budowaniu strategii promocji turystyki w regionie łódzkim poprzez wykorzystanie innowacyjnych narzędzi informatycznych.• Przygotowanie i prowadzenie szkoleo dla kadry turystycznej w zakresie promocji turystyki w Internecie.• Wspólne aplikowanie o fundusze na budowę kompleksowego internetowego portalu turystycznego.• Współpraca przy tworzeniu nowej wersji portalu www.ziemialodzka.pl
 • 50. Mój pomysł na portal turystyczny MM• Wykorzystanie innowacyjnych technologii informatycznych:  system agentowy – wirtualny doradca turysty  syntezator mowy Ivona – czytanie treści strony dla osób niewidomych  autorski system bezpośredniej rezerwacji miejsc noclegowych on-line  moduł e-learningowy
 • 51. Dziękuję za uwagę Adam Jasioski ajasinski@uni.lodz.pljasinski.adam24@gmail.com
 • 52. Idea Slow Food jako przejaw innowacyjności gospodarstw agroturystycznych województwa łódzkiego oferujących klientom produkty żywnościowe z własnej posiadłości Krzysztof Libertowski
 • 53. Krzysztof LibertowskiDoktorant na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu ŁódzkiegoZainteresowania: Marketing terytorialny Marketing sensoryczny Marketing szeptany Agroturystyka Slow Movement
 • 54. MM Priorytet I – Rozwój produktów turystycznychDziałanie 1.1.4 Slow Food jako sposób dotarcia do kultury FoodiesDziałanie 1.1.5 Linią 46 do Miasta Tkaczy i produktu turystycznego „Wozem drabiniastym przez wieś śladami tradycji, zanikających zawodów i umiejętności w gospodarstwach agroturystycznych” Slow Travel jako szansa na dłuższy pobyt turystówDziałanie 1.3.1 Slow Food jako narzędzie promocji lokalnej żywności
 • 55. Problemy, na które mają odpowiedzied badaniaOkreślenie szans wykorzystania żywności do promocjiagroturystykiRekomendacje Slow Food jako szansa na większą rozpoznawalnośdwojewództwa łódzkiegoMożliwośd utworzenia szlaku lokalnych tradycji i przepisówGotowośd właścicieli do stosowania innowacji w sferze promocji iwspółpracy z innymi podmiotami na rzecz rozwoju agroturystyki
 • 56. Rezultaty dla praktyki badawczejPokazanie nowych form promocji gospodarstwagroturystycznychUświadomienie właścicielom potencjału rozwoju drzemiącegow lokalnych doświadczeniach i tradycjachWskazanie możliwości wykorzystania istniejących zasobów istworzenia obszarowych produktów turystycznych
 • 57. Dziękuję za uwagę Krzysztof LibertowskiEmail: krzysztof.libertowski@gmail.com Telefon kontaktowy: 600833119
 • 58. Możliwości finansowania gospodarstwagroturystycznych w Dolinie rzeki Grabi Magdalena Dąbkowska
 • 59. Wybór priorytetu, działao i zespołu roboczego do współpracy• Priorytet III: Rozwój zasobów ludzkich oraz współpraca w obszarze turystyki• Konkretne działania wiążące się z badaniem, w zakresie których możliwa jest współpraca:  3.3.2 Stymulowanie rozwoju Lokalnych Grup Działania, Lokalnych Organizacji Turystycznych oraz innych podmiotów realizujących projekty turystyczne  3.4.5 Wdrożenie zasad wsparcia podmiotów ubiegających się o finansowanie zewnętrzne projektów turystycznych oraz zapewnienie ich skutecznego wydatkowania• Pozostałe działanie, w ramach którego może odbyd się współpraca:  3.2.1 Wdrożenie programu budowania lokalnej tożsamości na poziomie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz średnich – podnoszenie poziomu wiedzy o regionie. Realizacja poprzez działalnośd w Związku Harcerstwa Polskiego i wieloletnie doświadczenie związane z pracą z młodymi ludźmi oraz szkołami, w których działają.• 3. Zespół roboczy: rozwój zasobów ludzkich i współpraca w zakresie turystyki (koordynator: Dr hab. prof. UŁ Bogdan Włodarczyk)
 • 60. Problemy, dla których poszukiwane są rozwiązania w ramach badania• Dlaczego gospodarstwa agroturystyczne nie rozwijają się w taki sposób, w jaki mogły by się rozwijad?• Jakie są możliwości rozwoju i finansowania gospodarstw agroturystycznych?• Dlaczego właściciele gospodarstw agroturystycznych nie korzystają ze wszystkich źródeł możliwego finansowania działalności?• Jaką rolę odgrywają Lokalne Grupy Działania? Poprzez badanie zostanie sprawdzony potencjał gospodarstw agroturystycznych w zakresie korzystania z zewnętrznych środków finansowych
 • 61. Rezultaty dla praktyki gospodarczej wraz z przykładami współpracy• Wsparcie Lokalnych Grup Działania poprzez pomoc w nawiązaniu partnerstwa międzynarodowego, jako alternatywnej formy finansowania LGD.• Wsparcie doradcze beneficjantów pomocy finansowej.• Zachęcenie właścicieli gospodarstw agroturystycznych do korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania swojej działalności.• Pomoc przy budowie bazy projektów dofinansowanych ze środków wewnętrznych – tworzeniu platformy wymiany doświadczeo.
 • 62. Dziękuję za uwagę Magdalena Dąbkowska mdabkowska@yahoo.com 695 638 965
 • 63. Rozwój turystyki konnej w regionie łódzkim Beata Ludwiczak Zakład Strategii Marketingowych Katedra Marketingu UŁ
 • 64. Potencjał Łódzkiego Szlaku Konnego 1817 km Atrakcje turystyczne, kulturalne, przyrodnicze Infrastruktura informacyjna, innowacyjny wymiar bezpieczeostwa e-informacja (20 km odcinki)
 • 65. Główny cel badania: Analiza wpływu projektu Łódzki Szlak Konny na przedsiębiorstwa świadczące usługi jeździeckie.
 • 66. MM Cele szczegółowe badania Analiza wiedzy na temat szlaku konnego wśród małych i średnichprzedsiębiorstw występujących wzdłuż szlaku. Diagnoza wpływu Łódzkiego Szlaku Konnego na dotychczasowyrozwój oferty usługowej przedsiębiorstw świadczących usługi turystykijeździeckiej. Identyfikacja barier rozwojowych przedsiębiorstw turystycznychleżących wzdłuż projektowanego szlaku konnego.Diagnoza dotychczasowych i planowanych działao promocyjnychprzedsiębiorstw turystycznych leżących wzdłuż Łódzkiego SzlakuKonnego.
 • 67. MM Etapy projektu Badania wpływu projektu ŁSzK na rozwój przedsiębiorstw oraz turystyki w regionie Identyfikacja barier rozwojowych Rekomendacje do rozwoju ŁSzK poprzez działania marketingowe
 • 68. Program rozwoju turystyki w województwie 2007 -2020 Cel strategiczny 1Rozwój produktów turystycznych Cel operacyjny 1.1 Rekomendacje Rozwój nowych, markowych produktów turystycznych promocji do rozwojuo wyraźnej zdolności kreowania wizerunku województwa Łódzkiego Szlaku Konnego
 • 69. Program rozwoju turystyki w województwie 2007 -2020 Cel strategiczny 2Kształtowanie atrakcyjnego turystyczniewizerunku województwa łódzkiego Cel operacyjny 2.1 Rekomendacje doWypracowanie zasad spójnego działao promocyjnychi skutecznego marketinguturystycznego. Integracja działao ŁSzKinformacyjno-promocyjnych
 • 70. Program rozwoju turystyki w województwie 2007 -2020 Cel strategiczny 3Rozwój zasobów ludzkich orazwspółpraca w obszarze turystyki Cel operacyjny 2.1 Szkolenia kadry Wypracowanie zasad spójnego i skutecznego marketingu turystycznej
 • 71. Łódzki Szlak Konny dzięki połączeniu walorów turystycznych województwa łódzkiegoi rozbudowy bazy ośrodków jeździeckich z nowoczesnymi rozwiązaniami technologicznymi, infrastrukturą oraz oznakowaniem będzie unikatowym produktem turystycznym. Kluczowym będzie też jego ponadregionalny charakter, o którym decyduje dobre skomunikowanie z innymi obszarami Polski, a także wielojęzycznośd informacji adresowanych do turystów zagranicznych.Cały szlak będzie tworzyd kompleksową ofertę ułożoną pod kątem potrzeb różnych grup odbiorców.
 • 72. Dziękuję za uwagęBeata Ludwiczak
 • 73. „Geostanowiska jako perspektywiczna szansa realizacji Programu rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007 – 2020” Aleksandra Majecka, Marta Wiśniewska Katedra Badao Czwartorzędu UŁ
 • 74. Plan wystąpienia: MM• Czym jest geoturystyka ?  Do kogo kierowad ofertę geoturystyczną?  Geoturystyka w Polsce• Nasze badania w ramach projektu• Program rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007 - 2020 – szanse realizacji poprzez geoturystykę
 • 75. Czym jest geoturystyka ?Geoturystyka – „zapewnienie zaplecza edukacyjnegoi usługowego dla promocji walorów stanowisk geologicznychi geomorfologicznych oraz ich społecznej użyteczności, a takżezapewnienie ochrony tych stanowisk dla studentów, turystówi innych odwiedzających” (Hose 2000).
 • 76. Do kogo kierowad ofertę geoturystyczną?  do miłośników nauk o Ziemi  animatorów turystyki  ekologów  hobbystów  uczniów, studentów i nauczycieli  osób ceniących aktywny wypoczynek
 • 77. Geoturystyka w Polsce Akademia Górniczo Hutnicza - pierwszy i jedyny kierunek na uczelni wyższej Paostwowy Instytut Geologiczny – mapy turystyczno-geologiczne Parków Narodowych, Centralny Rejestr Geostanowisk Polski Pierwsze kroki w tworzeniu GEOPARKÓW (Łuk Mużakowa, Góra św. Anny)
 • 78. Geoturystyka w Polsce Instytut Ochrony Przyrody PAN – „Katalog obiektów geoturystycznych w Polsce” 2006 Województwo łódzkie – 1 obiekt geoturystyczny – żwirownia w Paplinie „Mapa geoturystyczna województwa łódzkiego”
 • 79. Nasze badania w ramach projektu„Analiza potencjału walorów geoturystycznych dolinyśrodkowej Grabi i możliwośd ich wykorzystania dla rozwojuturystyki ” – Marta Wiśniewska„Potencjał geoturystyczny Parku Krajobrazowego WzniesieoŁódzkich w świetle koncepcji tworzenia Geoparków. Ocenamożliwości rozwoju gospodarki turystycznej” – AleksandraMajecka
 • 80. „Analiza potencjału walorów geoturystycznych doliny środkowej Grabi i możliwości ich wykorzystania dla rozwoju turystyki” Cel: ocena walorów geoturystycznychdoliny środkowej Grabi zdefiniowanie i inwentaryzacjageostanowisk na obszarze wyznaczenie trasy geoturystycznej –ścieżki dydaktycznej wraz z opracowanieminformatora o szlaku Propozycje tablic informacyjnych
 • 81. „Potencjał geoturystyczny Parku Krajobrazowego Wzniesieo Łódzkich w świetle koncepcji tworzenia geoparków. Ocena możliwości rozwoju gospodarki turystycznej” Cel: inwentaryzacja obiektów geologicznychi geomorfologicznych PKWŁ, zbadanie ich potencjału geoturystycznego. Ocena możliwości rozwoju gospodarkiturystycznej poprzez określenie determinantrozwoju potencjału geoturystycznego. stworzenie koncepcji przewodnikageoturystycznego po PKWŁ.
 • 82. Program rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007 - 2020 Cel strategiczny 1 Rozwój produktów turystycznych wpływających na kształtowanie turystycznego wizerunku województwa łódzkiego Stworzenie ścieżek edukacyjnych pokazujących geostanowiska Cel operacyjny 1.1 o znaczeniu regionalnym dla Rozwój nowych, markowych rozwoju turystyki produktów turystycznycho wyraźnej zdolności kreowania wizerunku województwa Rozwój innowacyjnej dziedziny – geoturystyki w ramach integracji Oferta współpracy: łódzkie regionów zaproponowanie geostanowisk biura podróży , PTTK, zespół w ogólnopolskiej sieci geostanowisk wdrożeniowy nr 1
 • 83. Program rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007 - 2020 Cel strategiczny 1 Rozwój produktów turystycznych wpływających na kształtowanie turystycznego wizerunku województwa łódzkiego Popularyzacja georóżnorodności PKWŁ jako wyrównywanie dysproporcji pomiędzy Cel operacyjny 1.2 promocją walorów przyrody ożywionej a nieżywionej; Zagospodarowanie atrakcji, Podnoszenie jakości oferty turystycznej PKWŁ rozbudowa istniejących produktów turystycznych oraz podnoszenie ich jakości Rozwój gmin Dobroo i Łask w oparciu o promocję obiektów geoturystycznych doliny Grabi stanowiących najważniejsze walory i wyróżniki turystyczne regionuOferta współpracy: urzędy gmin, PKWŁ, PTTK, zespół wdrożeniowy nr 1
 • 84. Program rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007 - 2020 Cel strategiczny 2 Wzrost rozpoznawalności turystycznej województwa. Wypracowanie zasad spójnego i skutecznego marketingu turystycznego. Integracja działao informacyjno-promocyjnych Opracowane przez nas geostanowiska włączone zostaną do ogólnopolskiej sieci Centralnego Rejestru Geostanowisk Polski www.geoportal.pig.gov.pl/portal/page/p ortal/geostanowiska Oferta współpracy: PIG, Zespół wdrożeniowy nr 2
 • 85. Program rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007 - 2020 Cel strategiczny 3Przygotowanie społecznych podstaw do rozwoju turystyki w województwie łódzkim, w tym przygotowanie kadr dla turystyki, kształtowanie świadomych postaw społecznych oraz tworzenie podstaw współpracy i wsparcia dla turystyki Powiązania sfery badawczo -rozwojowej z sektorem turystyki Współpraca sfery nauki UŁ w zakresie geoturystycznego szkolenia kadr , zespół wdrożeniowy nr 3
 • 86. Dziękujemy za uwagęAleksandra Majecka olaweremczuk@poczta.onet.pl Marta Wiśniewska wisniewska.mar@gmail.com
 • 87. Wykorzystanie materialnego dziedzictwa poprzemysłowego w rozwoju turystyki w regionie łódzkim Filip Moterski
 • 88. Powiązania realizowanych badaoz Programem rozwoju turystyki województwa łódzkiego MM • Utworzenie listy obiektów poprzemysłowych na terenie województwa łódzkiego wraz z proponowanymi działaniami rewitalizacyjnymi i możliwością adaptacji tych obiektów na potrzeby turystyki  Cel strategiczny 4  Cel operacyjny 4.2  Działanie 4.2.5 (Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych na rzecz turystyki) • Zaproponowanie nowego, tematycznego szlaku turystycznego opartego na dziedzictwie poprzemysłowym województwa łódzkiego  Cel strategiczny 1  Cel operacyjny 1.1  Działanie 1.1.5 (Tworzenie szlaków tematycznych o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym)
 • 89. MM Cele badawcze• Zasoby poprzemysłowe województwa łódzkiego  Identyfikacja obiektów  Utworzenie listy obiektów poprzemysłowych• Wykorzystanie obiektów poprzemysłowych  Przedstawienie możliwości rewitalizacji obiektu  Propozycja adaptacji obiektów na potrzeby turystyki• Utworzenie nowego szlaku turystycznego  Oparcie na dziedzictwie poprzemysłowym  Założenia organizacyjne i marketingowe• Identyfikacja profilu klienta odwiedzającego dziedzictwo poprzemysłowe
 • 90. MM Aplikacyjnośd wyników badania• Rewitalizacja budynków poprzemysłowych  Wskazanie budynków dotychczas niewykorzystanych  Możliwośd adaptacji na cele turystyczne i komplementarne (baza noclegowa, gastronomia, muzea, kultura)• Próba utworzenia profilu turysty zainteresowanego zwiedzaniem dziedzictwa poprzemysłowego• Stworzenie nowego, tematycznego szlaku turystycznego• Możliwośd utworzenia sieciowego produktu turystycznego
 • 91. Obszary współpracy MM z Zespołami wdrożeniowymi• Utworzenie listy kluczowych dla turystyki obiektów poprzemysłowych w województwie łódzkim• Utworzenie szlaku tematycznego opartego na dziedzictwie poprzemysłowym• Promocja i wizualizacja szlaku oraz obiektów poprzemysłowych• Możliwośd włączenia szlaku do Europejskiego Szlaku Dziedzictwa Przemysłowego (ERIH)• Utworzenie sieciowego produktu turystycznego opartego na dziedzictwie poprzemysłowym
 • 92. Dziękuję za uwagę Filip Moterski 0 601 52 62 64 filip.moterski@o2.pl
 • 93. „Analiza barier rozwoju rynku turystycznegopodróży sentymentalnych Żydów do Łodzi w kontekście rozwoju turystyki w mieście” Katarzyna Leśniewska
 • 94. MM Katarzyna Leśniewska• Doktorantka w Katedrze Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych Wydziału Nauk Geograficznych UŁ  Zainteresowania badawcze: mniejszości narodowe i etniczne, geografia religii, stosunki międzynarodowe, geopolityka  Temat rozprawy doktorskiej: „Wpływ przemian politycznych w XX i początkach XXI wieku na sytuację polskiej mniejszości na Litwie i Łotwie –studium porównawcze”• Absolwentka:  Geografii, spec. Geografia polityczna i studia regionalne  Gospodarki przestrzennej• Uczestniczka I edycji Seminarium z Geopolityki Akademickiej 2011-2013 Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego,• 2010 – Stypendium na Uniwersytecie Primorska w Koprze (Słowenia), tematyka:  Cultural geography and geography of minorities  Geography of frontiers and international integration
 • 95. MM Identyfikacja problemów:• Niewykorzystanie potencjału wielokulturowej Łodzi w kontekście rozwoju produktów turystycznych  Brak pakietów turystycznych dla turystów zagranicznych odwiedzających miasto i region  Złe oznakowanie zabytkowych obiektów w przestrzeni miasta
 • 96. MM Główny cel badania• Identyfikacja barier rozwojowych łódzkiego rynku turystycznego w zakresie turystyki przyjazdowej Żydów do miasta.• Wybrane cele szczegółowe:  rekomendacje rozwojowe turystyki Żydów do Łodzi,  opracowanie profilu potencjalnego turysty pochodzenia żydowskiego.
 • 97. Przyjazdy z Izraela do PolskiMM w latach 1996-2006 w tys. Źródło: dane GUS, za: Łopacioski, Radkowska 2007
 • 98. Regiony Polski najchętniej odwiedzane przez MM turystów z Izraela Źródło: Łopacioski, Radkowska 2007
 • 99. Możliwośd współpracy w ramach Programu Rozwoju Turystyki Województwa Łódzkiego• I - Rozwój produktów turystycznych  Wsparcie produktów wykorzystujących najważniejsze walory i wyróżniki turystyczne regionu  Wsparcie realizacji istniejących oraz opracowywanie nowych imprez i wydarzeo turystycznych, kulturalnych• II – Kształtowanie atrakcyjnego turystycznie wizerunku województwa łódzkiego  Opracowanie programu „Dobrych Praktyk”  Tworzenie turystycznych pakietów tematycznych
 • 100. Możliwośd współpracy z podmiotami:• Biura podróży posiadające ofertę turystyki przyjazdowej do Łodzi,• Organizacje wspierające rozwój i promocję wielokulturowej Łodzi,• Departament Promocji i Współpracy Zagranicznej,• Wirtualna Łódź.
 • 101. Dziękuję za uwagę Katarzyna LeśniewskaKatedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych ul. Kopcioskiego 31, 90-131 Łódź E-mail: katerina.lesniewska@gmail.com
 • 102. MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA ZAMKÓW I PAŁACÓWWOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DLA CELÓW ORGANIZACJITURYSTYKI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ŁUKASZ MUSIAKA
 • 103. Cel główny projektuOkreślenie aktualnego stanu (rok 2011) przystosowania zamków ipałaców obszaru badao (24), które pełnią funkcję turystyczną, dopotrzeb turystyki osób niepełnosprawnych.Wyniki badao wskażą obszary i zagadnienia problemowe związane zniedostosowaniem obiektów zabytkowych do recepcji turystówniepełnosprawnych.
 • 104. Cele szczegółowe- ustalenie stopnia przystosowania badanych obiektów dla potrzebturystyki osób niepełnosprawnych,- ustalenie obszarów problemowych i barier rozwojowych wdostosowywaniu badanych obiektów dla potrzeb turystyki osóbniepełnosprawnych,- porównanie obiektów objętych badaniem pod kątem dostosowania doobsługi osób niepełnosprawnych (benchmarking)- przygotowanie zaleceo dotyczących przystosowania badanychobiektów dla potrzeb turystyki osób niepełnosprawnych.
 • 105. Problemy…Niedostosowanie obiektów zabytkowych i zagospodarowania turystycznego dla os. niepełnosprawnych, Brak bazy danych na temat dostosowania zabytków (i innych obiektów) województwa łódzkiego dla potrzeb osób niepełnosprawnych, Brak spójnej oferty turystycznej województwa łódzkiego dla turystów niepełnosprawnych,Brak świadomości, wiedzy gestorów obiektów krajoznawczych, zagospodarowania turystycznego na temat potrzeb i możliwości obsługi osób niepełnosprawnych,Negatywny wizerunek województwa łódzkiego w obszarze problemowym badania
 • 106. Rezultaty dla praktyki gospodarczej- możliwośd wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwach zajmujących się obsługąosób niepełnosprawnych oraz podmiotów gospodarczych niezwiązanych do tej pory ztą grupą społeczną,- wzmocnienie konkurencyjności rynkowej podmiotów branży sektora usługturystycznych i branż powiązanych,- wysoka wartośd wyników badao dla osób niepełnosprawnych (turystyka),- wzmocnienie potencjału turystycznego i promocji województwa łódzkiego,- zalecenia dla gestorów badanych obiektów i innych placówek z obszaruwojewództwa łódzkiego
 • 107. w trakcie realizacji: - opracowanie produktu turystycznego: „Zabytki województwałódzkiego dostępne dla wszystkich” (biuro podróży Accessible Poland Tours, Warszawa), - rozszerzenie bazy danych „niepełnosprawnika” o obszar województwa łódzkiego (Fundacja Tus, Warszawa)
 • 108. Obszar programowy w który wpisuje się badanie PRIORYTET 1 Rozwój produktów turystycznych PRIORYTET 4Zagospodarowanie przestrzeni turystycznej województwa łódzkiego
 • 109. OBSZARY MERYTORYCZNE WSPÓŁPRACYCel operacyjny 1.1 Rozwój nowych, markowych produktów turystycznych o wyraźnej zdolnościkreowania wizerunku województwaCel operacyjny 1.2 Zagospodarowanie atrakcji, rozbudowa istniejących produktów turystycznych orazpodnoszenie ich jakości Działanie 2.1.1 Wsparcie dla projektów turystycznych budujących wizerunek województwa łódzkiego Działanie 3.2.2 Opracowanie i wdrożenie programu podstawowego kształcenia przewodnickiego oraz zasad obsługi turysty dla służb publicznych a także środowisk bezpośredniego kontaktu z turystyką Działanie 4.1.1 Wsparcie budowy i rozbudowy bazy noclegowej o różnym standardzie Działanie 4.2.3 Wsparcie budowy i rozbudowy bazy konferencyjno-szkoleniowej Działanie 4.2.4 Wsparcie i rozbudowa zaplecza dla turystyki medycznej i rekreacyjno-leczniczej oraz dla osób niepełnosprawnych
 • 110. WYBRANE FORMY WSPÓŁPRACY- doradztwo w zakresie przystosowania obiektów do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności- audyt- inwentaryzacja PROPONOWANY ZESPÓŁ WDROŻENIOWY 4 zespół roboczy: Zagospodarowanie przestrzeni turystycznej województwa łódzkiego
 • 111. Dziękuję za uwagę. Łukasz Musiaka E-mail: musiaka@wp.pl Tel: 609 634 194
 • 112. Analiza derywatów pogodowych jako instrumentuwspierającego zarządzanie ryzykiem pogodowymbranży turystycznej w regionie łódzkim Dorota Michalak
 • 113. MM Wprowadzenie do tematuDerywaty pogodowe są to dwustronne kontraktyterminowe, które są rozliczane na podstawie warunkówatmosferycznych, takich jak indeksy temperatury, opadyczy prędkośd wiatru. Jest to umowa pomiędzy dwomastronami, która określa warunki płatności pomiędzyzawierającymi transakcję, w zależnopści od zajściaokreślonych zdarzeo ogodowych w okresie trwaniakontraktu.
 • 114. Dlaczego derywaty?- wpływ warunków pogodowychBadania wskazują, że około 60% wszystkich firm jestbezpośrednio lub pośrednio uzależniona od warunkówpogodowych. Zaczynając od popytu na lody, napojeorzeźwiające, energię, środki farmaceutyczne, a kooczącna opóźnieniach w prowadzeniu budowy zauważymy, żepogoda w bardzo dużym stopniu może wpłynąd nadziałalnośd wielu firm.Pytanie: jaki jest wpływ pogody na branżę turystyczną?
 • 115. Lista podmiotów z branży turystycznej, którychdziałalnośd jest narażona na negatywny wpływ pogody:  Hotelarstwo,  Touroperatorzy ,  Gestorzy atrakcji turystycznych,  Stadniny oraz wypożyczalnie sprzętu sportowego,  Gospodarstwa Agroturystyczne.
 • 116. Programu rozwoju turystyki w województwie łódzkim na lata 2007-2020, a derywaty pogodowe Wśród wymienionych problemów regionu łódzkiego brak jest informacji na temat zarządzania ryzykiem w firmie. Narzędzie derywatów pogodowych wpisuje się w Priorytet 1, Cel strategiczny 1 - Rozwój produktów turystycznych wpływających na kształtowanie turystycznego wizerunku województwa łódzkiego, Cel operacyjny 1.2 - Zagospodarowanie atrakcji, rozbudowa istniejących produktów turystycznych oraz podnoszenie ich jakości, Działanie 1.2.1 - Podnoszenie jakości i konkurencyjności funkcjonujących produktów turystycznych.
 • 117. Rezultaty dla praktyki gospodarczej:1. Odpowiedź na pytanie, jak warunki pogodowe wpływają na podmioty branży turystycznej regionu łódzkiego.2. Odpowiedź na pytanie czy podmioty narażone na negatywny wpływ warunków pogodowych dostrzegają ryzyko pogodowe.
 • 118. Rezultaty dla praktyki gospodarczej:3. Poradnik zawierający praktyczne wskazówki ochrony przychodów firm branży turystycznej przed negatywnym wpływem warunków pogodowych.4. Konstrukcja instrumentu, jakim są derywaty pogodowe - wskazówki, jak korzystad z omawianego instrumentu.5. Derywaty pogodowe, jako instrument niwelujący ryzyko pogodowe oraz umożliwiający udoskonalenie danego produktu turystycznego.
 • 119. Derywaty pogodowe są instrumentem, (produktem), któryjest tworzony z myślą o podmiotach branży turystycznejregionu łódzkiego, których działalnośd jest narażona nanegatywny wpływ pogody.Dzięki derywatom pogodowym firmy turystyczne regionułódzkiego uzyskają pewnośd, że osiągną przychody mimowystępujących negatywnych warunków pogodowych.
 • 120. Dziękuję za uwagę Dorota Michalak Kontakt: dorotastelmach@poczta.fm
 • 121. Perspektywy rozwoju turystykiw wybranych obiektach hydroenergetycznychwojewództwa łódzkiego Joanna Sołtuniak
 • 122. Cele badawcze: Analiza i ocena perspektyw rozwoju turystyki w wybranych obiektach hydroenergetycznych województwa łódzkiego; Wykorzystanie wyników badao do rozwoju koncepcji nowego produktu turystycznego - wycieczek edukacyjnych. Żródło: http://www.zelt.pl/serwis/index.php?id=71
 • 123. Warto ukazad możliwośdpowiązania branży turystyczneji odnawialnych źródeł energii(OŹE) na pewnym obszarze Źródło:.www.konin.pl/konbudex/galeria.htmbadawczym Koncepcja badania wpisuje się w strategię: „Przyjazne podróżowanie po Łódzkiem”, jako cel „Poznaj Łódzkie” dedykowany młodzieży szkolnej w formie wycieczek edukacyjnych
 • 124. Wzrasta zainteresowanie obiektami OŹE. Obiekty OŹE sa w większości nowe i stanowią interesujący przedmiot edukacyjny. Zarówno branża OŹE jak i turystyczna podlegają szybkiemu rozwojowi jako kierunki strategiczne, ich połączenie w pewnym zakresie stwarza nowe możliwości służące społeczeostwu i regionowi. Rozwój turystyki związanej z OŹE daje szansę promowania i http://energiaidom.pl upowszechniania poprzez edukacje środowiskową zasad ochrony środowiska.Wskazane jest stworzenie oferty dla osóbzainteresowanych OŹE, w tym także młodzieżyszkolnej, prezentującej te obiekty w formiewycieczek turystycznych.
 • 125. W województwie łódzkim jest 37 elektrowni wodnych. Największe elektrownie wodne: EW Jeziorsko (4,89 MW) i EW Smardzewice (3,4 MW). Inne są dużo mniejsze - poniżej 150 kW. Źródło: http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/29761430.jpg
 • 126. Istniejące elektrownie wodne w województwie łódzkim Źródło w: „Ocena konkurencyjności wykorzystania odnawialnych źródeł energii w województwie łódzkim” opracowanie przygotowane przez Citec SA na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, w październiku 2008 r. s. 121
 • 127. Kierunki rozwoju turystyki:  Utworzenie ciekawego szlaku po elektrowniach wodnych;  Organizacja wycieczki do poszczególnych elektrowni wodnych;  Koniecznośd nawiązania współpracy pomiędzy właścicielami elektrowni wodnych a branżą turystyczną w celu ustalenia Źródło:gimgalew.pl możliwości zwiedzania elektrowni wodnych.Problemem jest słaba rozpoznawalnośd obiektów w otoczeniu.
 • 128. Obecnie są przeprowadzane wywiady z właścicielami elektrowni wodnych w województwie łódzkim w celu określenia ich skłonności do udostępniania obiektów dla ruchu turystycznego. Przeprowadzane badania mogą wskazad nowe perspektywy dla rozwoju turystyki w województwie. Źródło:.www.konin.pl/konbudex/galeria.htm Źródło: http://starymlyn.dobrynocleg.pl/zdjecie-160797.htm
 • 129. Możliwe obszary współpracy z następującymi Zespołami Wdrożeniowymi: Zespół ds. zagospodarowania przestrzeni turystycznej województwa łódzkiego, Zespół ds. rozwoju produktów turystycznych.
 • 130. Dziękuję za uwagę Joanna Sołtuniak jsoltuniak@wp.pl
 • 131. Turystyka medyczna w Łodzi Krystian Kirilis
 • 132. Turystyka medycznaTurystyka medyczna jest jedną z form turystyki zdrowotnej, obokwellness i spa, turystyki uzdrowiskowej i leczniczejIstotą tego zjawiska są podróże poza granice swojego kraju w celuskorzystania z opieki medycznej po znacznie niższej cenie Rynek wart 40 mld USD w 2004. Szacunki na 2012 rok – 100 mld USD
 • 133. Cel strategiczny 1Rozwój produktów turystycznych wpływających na kształtowanie turystycznego wizerunku województwa łódzkiego Cel operacyjnyRozwój nowych, markowych produktów turystycznych o wyraźnej zdolności kreowania wizerunku województwa
 • 134. Problem badawczy: W 2010 roku na 300 tysięcy turystówmedycznych w Polsce, jedynie 3000 (1%) przyjechało do Łodzi. Dlaczego?
 • 135. Rezultaty badania dla praktyki gospodarczej Przedstawienie barier w rozwoju turystyki medycznej instytucjom samorządowym i otoczenia biznesu Przekazanie firmom medycznym informacji o turystyce medycznej i potrzebach tego rynku
 • 136. Współpraca z zespołem roboczym: Rozwój produktów turystycznych CelStworzenie łódzkiego produktu turystyki medycznej
 • 137. Dziękuję za uwagę Krystian Kirilis embrosmetal@o2.pl

×