Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Możliwości współpracy między członkami   Klastra Bioenergia dla Regionu      oraz sieci DeENet w kontekście celów ...
EUROPA 2020   Strategia na rzecz inteligentnegoi zrównoważonego rozwoju sprzyjającego     włączeniu społecznemu
Cele UE wyznaczone na rok 2020:•  osiągnięcie 75% poziomu zatrudnienia w grupie osób pomiędzy 20. a 64 rokiem życia•  pr...
Polityka Spójności Unii Europejskiej       2014 – 2020       Propozycje Komisji EuropejskiejŹródło: Komisja Eu...
Wspieranie krajów członkowskich o PKB/na mieszkańca < 90 % średniej EU27Inwestowanie w środowisko naturalne• Przeciwdziała...
Planowana koncentracja środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego          w perspektywie finansowej 20...
Jakie widzimy możliwości współpracy między członkamiKlastra Bioenergia dla Regionu oraz członkami sieci DeENet w kontekści...
Bioenergia dla Regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów,      z udziałem partnerów z Niemiec, Szwecji i Wło...
„Niemiecko-polska współpraca na rzecz ochrony klimatu i zmniejszeniazanieczyszczenia środowiska – projekt pilotażowej loka...
Właśnie przystępujemy do realizacji kolejnych projektów międzynarodowych:1. Test of Digital Services for Buildings Energy ...
PRESOURCECelem projektu jest promocja efektywności w wykorzystaniu surowców w sektorze MŚPPartnerami są instytucje z 6 kra...
TeDS4BEECelem projektu jest poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji (między 15-30%) w 9 budynkach użytecznośc...
INNOMOTCelem projektu jest zarządzanie motywacjami MŚP i wprowadzanie nowych modelibiznesowych, co pozwoli na rozwój innow...
Centrum Transferu Technologii    w obszarach Odnawialnych Źródeł Energii
Zapraszamy do współdziałaniaAnything you may need,you know where we are! CBI Pro-Akademia kochanska@ProAkademia.eu tel. +4...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Możliwości współpracy między członkami

963 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Możliwości współpracy między członkami

 1. 1. Możliwości współpracy między członkami Klastra Bioenergia dla Regionu oraz sieci DeENet w kontekście celów strategicznych UE na lata 2014-2020
 2. 2. EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnegoi zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu
 3. 3. Cele UE wyznaczone na rok 2020:• osiągnięcie 75% poziomu zatrudnienia w grupie osób pomiędzy 20. a 64 rokiem życia• przeznaczenie 3% PKB UE na strefę B+R• zrealizowanie celów pakietu 3x20%• zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem o 20 mln• ograniczenie liczby osób przedwcześnie kończących naukę szkolną do 10%, a co najmniej 40% osób z młodego pokolenia powinno zdobywać wyższe wykształcenie
 4. 4. Polityka Spójności Unii Europejskiej 2014 – 2020 Propozycje Komisji EuropejskiejŹródło: Komisja Europejska. EU Cohesion Policy. Proposals from the European Commission. www.ec.europa.eu/inforegio.
 5. 5. Wspieranie krajów członkowskich o PKB/na mieszkańca < 90 % średniej EU27Inwestowanie w środowisko naturalne• Przeciwdziałanie zmianom klimatu i minimalizowanie skutków klęsk żywiołowych• Gospodarowanie wodą i gospodarka odpadami• Bioróżnorodność poprzez rozwój zielonej infrastruktury• Zarządzanie miastami• Gospodarka niskowęglowaInwestowanie w transport• Trans-Europejskie Sieci Transportowe (TEN-T)• System transportu niskoemisyjnego i transport miejski
 6. 6. Planowana koncentracja środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w perspektywie finansowej 2014-2020 Dla wysoko i średnio rozwiniętych regionów UE, Dla mniej rozwiniętych regionów UE, w tym - Niemiec i województwa mazowieckiego w tym dla Polski i województwa łódzkiego Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii Badania i innowacje Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw
 7. 7. Jakie widzimy możliwości współpracy między członkamiKlastra Bioenergia dla Regionu oraz członkami sieci DeENet w kontekście celów strategicznych UE na lata 2014-2020?
 8. 8. Bioenergia dla Regionu – Zintegrowany Program Rozwoju Doktorantów, z udziałem partnerów z Niemiec, Szwecji i Włoch SZWECJA NIEMCY WŁOCHY
 9. 9. „Niemiecko-polska współpraca na rzecz ochrony klimatu i zmniejszeniazanieczyszczenia środowiska – projekt pilotażowej lokalnej elektrociepłowni na biomasę w centralnej Polsce”WNIOSEK O DOFINANSOWANIE, ZŁOŻONY DO MINISTERSTWA ŚRODOWISKA, OCHRONY PRZYRODY I BEZPIECZEŃSTWA NUKLEARNEGO(Niemcy) PRZEZ GMINĘ DASZYNA przy wsparciu CBI Pro-Akademia Gmina Daszyna
 10. 10. Właśnie przystępujemy do realizacji kolejnych projektów międzynarodowych:1. Test of Digital Services for Buildings Energy Efficiency /TeDS4BEE/2. Promotion of Resource Efficiency in SMEs in Central Europe /PRESOURCE/3. Poprawa polityk regionalnych, promujących i motywujących innowacje nie- technologiczne w MŚP /INNOMOT/4. Bioenergia dla Regionu - Manager Budownictwa Energooszczędnego5. Inteligentne tekstylia, we współpracy z partnerami hiszpańskimi6. Energetyka rozproszona w oparciu o produkcję biogazu na bazie poprzemysłowych odpadów organicznych , we współpracy z partnerami niemieckimi
 11. 11. PRESOURCECelem projektu jest promocja efektywności w wykorzystaniu surowców w sektorze MŚPPartnerami są instytucje z 6 krajów Europy Środkowej:• Federalna Agencja Środowiska (Niemcy - Partner Wiodący)• Ministerstwo Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Nuklearnego (Niemcy)• Fraunhofer Centrum dla Europy Środkowej i Wschodniej (Niemcy)• Enviros (Czechy)• Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia (Polska)• Stenum (Austria)• ENEA Włoska Narodowa Agencja Nowych Technologii, Energetyki i Zrównoważonego Rozwoju Gospodarczego (Włochy)• Uniwersytet Corvinusa w Budapeszcie (Węgry)
 12. 12. TeDS4BEECelem projektu jest poprawa efektywności energetycznej i redukcja emisji (między 15-30%) w 9 budynkach użyteczności publicznej w 5 krajach: w Wielkiej Brytanii, Hiszpanii,we Włoszech, na Litwie i w Polsce.Partnerami jest 14 instytucji z 9 krajów:Z Hiszpanii: FERROVIAL SERVICIOS S.A., ASOCIACIÓN SOSTENIBILIDAD Y ENERGIASRENOVABLES ,ASOCIACIÓN MADRID NETWORK, CENTRO DE INNOVACION DE INFRAESTRUCTURASINTELIGENTESZ Włoch: ENGINEERING - INGEGNERIA INFORMATICA SPA, VEGA PARCO SCIENTIFICOTECNOLOGICO DI VENEZIA SCARLZ Portugalii: INDRA SISTEMAS PORTUGAL S.A.Z Serbii: ION SOLUTIONS ZA RAZVOJ PROGRAMSKIHRESENJA I CONSULTING DOOZ Litwy: LATVIJAS ENERGOEFEKTIVITATES ASOCIACIJAZ Polski: CENTRUM BADAŃ I INNOWACJI PRO-AKADEMIA, FBSERWIS SAZ Irlandii: UNIVERSITY OF LIMERICKZ Wielkiej Brytanii: AMEY OW LIMITEDZ Hiszpanii: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
 13. 13. INNOMOTCelem projektu jest zarządzanie motywacjami MŚP i wprowadzanie nowych modelibiznesowych, co pozwoli na rozwój innowacji nie-technologicznychPartnerami są instytucje i regiony z 7 krajów:1. West Sweden2. TeleRegions Net,3. Urząd Marszałkowski w Łodzi,4. Meath County Enterprise Board,5. Regional Agency for Entrepreneurship and Innovations,6. European Bussiness Innovation Centre of Navarra – CEIN,7. Instituto de la Pequena y Mediana Empresa de la Generalitat Valenciana IMPIVA,8. North France Innovation Development NFID,9. ERVET –Emilia-Romagna Economic Development Agency L.t.d.,10. Central Region Denmark
 14. 14. Centrum Transferu Technologii w obszarach Odnawialnych Źródeł Energii
 15. 15. Zapraszamy do współdziałaniaAnything you may need,you know where we are! CBI Pro-Akademia kochanska@ProAkademia.eu tel. +48-42-636-12-59 www.proakademia.eu www.bioenergiadlaregionu.eu

×