Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

XI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2009). Raport z badania ankietowego

1,174 views

Published on

Raport z badania ankietowego uczestników XI Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego (2009).

Published in: Education
 • If you need your papers to be written and if you are not that kind of person who likes to do researches and analyze something - you should definitely contact these guys! They are awesome ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • I can advise you this service - ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ Bought essay here. No problem.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • I like this service ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ from Academic Writers. I don't have enough time write it by myself.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

XI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego (2009). Raport z badania ankietowego

 1. 1. Opr. raportu: Piotr Knaś Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego XI Raport z badań ankietowych uczestników imprezy Cel badań Badania ankietowe uczestników MDDK wykonywane są co roku i służą ocenie wydarzenia przygotowanego przez MIK oraz partnerów. Wyniki badań są również bardzo ważne w opracowywaniu wizji i programu MDDK w kolejnych latach. Zespół programu MDDK przy pomocy ankiet, ale również obserwacji i rozmów gromadzi informacje o uczestnikach MDDK, ich potrzebach związanych z krajoznawstwem kulturowym oraz sposobach uczestnictwa w MDDK. Metodologia badań Badania wykonywane są bez doboru próby. W każdym obiekcie w zależności od szacowanej liczby uczestników koordynatorzy MDDK otrzymują odpowiednią liczbę ankiet. Wyznaczone osoby (ankieterzy) proszą respondentów o wypełnienie ankiety po zwiedzeniu obiektu. Ankiety wypełniane są samodzielnie. Z powodu przyjęcia takiej metody ankietowania prezentowane wyniki mają charakter orientacyjny. Wielkość próby badawczej wynosi 600. Kwestionariusz ankiety jest załącznikiem nr 1 do niniejszego raportu. Załączniki raportu Zał. nr 1 – kwestionariusz ankiety Zał. nr 2 – baza danych w formacie exel Zał. nr 3 – baza danych w formacie programu Statistica Raport wykorzystuje również wyniki badań ankietowych z poprzednich lat.
 2. 2. 1. Dziedzictwo kulturowe dla uczestników MDDK Wykres 1. Odpowiedzi uzyskane w tym roku bardzo dokładnie pokrywają się z odpowiedziami z zeszłego roku. Dla uczestników MDDK dziedzictwo kultury jest więc wielowymiarowym zjawiskiem związanym z jego zasobami materialnymi i niematerialnymi oraz całokształtem krajobrazu kulturowego. Dla organizatora MDDK może to oznaczać, że wszystkie aspekty dziedzictwa mogą znaleźć zainteresowanie u odbiorców (zabytki, tradycje, krajobraz i przyroda, wydarzenia historyczne). Wciąż rozwijane trasy MDDK mogą więc być platformą do łączenia wspomnianych wyżej aspektów dziedzictwa kulturowego w całości tematyczne lub geograficzne.
 3. 3. 2. Ocena XI MDDK Wykres 2. Wykres 3. Organizatorzy i partnerzy MDDK najwyższe oceny dostali za promowanie dziedzictwa Małopolski oraz pokazywanie wyjątkowych zabytków Małopolski. Nieznacznie gorzej MDDK ocenione zostały pod względem aktywnego poznawania (programu merytorycznego) oraz weekendowej oferty (atrakcyjności dla całej rodziny). Jest to ważny komunikat, który można zinterpretować następująco: • MDDK pokazują Małopolskę w aspekcie, który cieszy się uznaniem uczestników MDDK; • Obiekty MDDK prezentują się jako odkrywane „znaki” Małopolski; • Należy wciąż rozwijać ofertę poznawania obiektu i okolic (zwiedzanie obiektu to już dla stałych odbiorców MDDK tylko minimum);
 4. 4. MIK z partnerami – aby sprostać oczekiwaniom - przygotowuje więc gry terenowe, ekspozycje, „Białe Kruki”, inscenizacje i happeningi, warsztaty dla najaktywniejszych krajoznawców. To bardzo trudne i wymagające zadanie, jednak efektem takich przygotować jest święto dziedzictwa Małopolski, a nie dzień otwarty w zabytkowym obiekcie.
 5. 5. 3. Uczestnictwo w MDDK Wykres 4. Wykres 5.
 6. 6. Wykres 6. Liczba stałych odbiorców MDDK nie zmieniła się i dalej oscyluje około 60%. Znamienne jest, że stali uczestnicy MDDK liczniej reprezentują Kraków niż resztę Małopolski. Może to oznaczać, że MDDK potrzebują spójnej wizji promocji na terenie Małopolski, gdzie trudniej jest spotkać się z informacjami o wydarzeniu. Wynik Krakowa może mieć też związek z silniejszą identyfikacją jego reprezentantów z MDDK (stąd wywodzi się główna część krajoznawców kulturowych w MDDK), podczas gdy uczestnicy MDDK z Małopolski w większej liczbie reprezentują mieszkańców związanych z zabytkiem z powodu bliskości zamieszkania (lokalna społeczność w MDDK).
 7. 7. 4. Powody uczestnictwa w MDDK Wykres 7. Wykres 8.
 8. 8. Wykres 9. Wykres 10. Wiele osób zna już MDDK (częściej w Krakowie niż w Małopolsce), dla nich więc promocja jest źródłem informacji o programie i obiektach MDDK (oceniają je z pewnością na podstawie swoich doświadczeń). Druga mniej liczna grupa (częściej w Małopolsce niż w Krakowie) nie zna MDDK i na podstawie materiałów promocyjnych musi uznać, czy jest to ciekawa dla nich propozycja i na czym ona polega. Warto też zauważyć, że często udział w MDDK został uczestnikom polecony przez ich znajomych. Być może, warto więc pamiętać o pozycji MDDK na rynku usług kulturowo-krajoznawczych (duża ich znajomość wśród konkretnych grup odbiorców oraz wierność ofercie) i odświeżać ich wizerunek w oparciu o jakiś ciekawy pomysł. Około 80% uczestników MDDK traktuje tą ofertę jako całodniowy lub nawet weekendowy wyjazd i zwiedza więcej niż jeden obiekt. Powody wyboru konkretnego obiektu MDDK można podzielić na wystarczające i konieczne. Ważny jest program i łatwość dojazdu (czyli przede wszystkim odległość), ale decyduje „ranga” zabytku, oferta okolicy (pod różnymi względami) oraz całość propozycji trasy MDDK. Warto więc pamiętać o wzajemnym dodawaniu się kilku informacji: • Rodzaje zabytków na trasie (warto je spójnie dobierać i mieć przynajmniej jeden hit); • Ciekawość okolicy (jedne okolice przyciągają, inne nie mają takiego znaczenia, należy to wziąć pod uwagę); • Rozpiętość trasy (lepsze są te zwarte z niewielkimi odległościami obiektów od siebie).
 9. 9. 5. Kanały promocji MDDK Wykres 11. Wykres 12. Pierwszy wykres wskazuje na dwa podstawowe kanały promocyjne: • dodatek prasowy; • strona WWW MDDK. Drugi wykres pokazuje, że nasycenie informacją o MDDK jest o wiele wyższe w Krakowie niż Małopolsce. Dodatek prasowy ma potencjał do funkcjonowania w roli „spacerownika” po Małopolsce w połączeniu z prezentowaniem odkryć Małopolski. Strona WWW MDDK może być z kolei współtworzona przez
 10. 10. uczestników MDDK (reportaże zdjęciowe, opisy podróży i odkryć). Oba narzędzia promocji mogą więc być równocześnie narzędziem komunikacji. 6. Najciekawsze komentarze i sugestie „Powinno być co najmniej 2 razy w roku, słaba promocja, więcej propozycji dla dzieci” „Takie imprezy powinny być częściej” „Lepsza promocja, więcej plakatów, billboardów (poprzednie były lepsze)” „Więcej zabytków krakowskich, w przewodnikach więcej informacji historycznych i ciekawostek, ułatwienie dojazdu do miejsc poza Krakowem” „Promocja mogłaby być lepsza - poza Krakowem mało widoczna” „Więcej obiektów bliżej siebie, połączonych trasami tematycznymi” „Częściej urządzać, łatwiej trafić w termin” „Program na wysokim poziomie dobra organizacja” „W tym roku zbyt mało udostępnionych miejsc” „Ładne przewodniki, świetny program” „Druki - za duży format, nie mieści się w bibliotece, promocja - słaba w szkołach” „Przewodniki - dodać mapkę” „Wyjątkowo ciekawy program, doskonałe przewodniki, bardzo dobra organizacja i promocja” „Interesujące obiekty a mało znane, wystarczające przewodniki, dobra organizacja, bardzo dobra promocja” „Program średni, organizacja dobra, promocja kijowa” „Mniej miejsc rezerwowanych, jeszcze się dni nie zaczynają a miejsca są zajęte” [Program] „Zbyt ubogi, poświęcony głównie zabytkom sakralnym” „Fatalne oznakowanie dojazdów” „Chciałabym odwiedzić cerkiewki na terenie woj. Małopolskiego” Są to przykłady ilustrujące podziękowania, sugestie i problemy, którymi dzielą się uczestnicy MDDK. Można wskazać kilka najważniejszych wątków: • Zawsze istnieją problemy z dotarciem do niektórych mocno skrytych miejsc (organizatorzy MDDK zwykle znaczą tylko „ostatni skręt”) – rozwiązaniem byłaby dobre mapy tras; • Promocja nigdy nie wydaje się dostateczna – w tym aspekcie ważne byłoby wyjście z promocją poza Kraków;
 11. 11. • Dobór obiektów zawsze jest dyskusyjny – warto więc dokonywać wyboru według jakiegoś klucza i podzielić się nim z odbiorcami MDDK; • Trasy, które nie do końca stanowią trasy – zbytnie rozproszenie obiektów i ich wzajemne niedopasowanie może odciągać odbiorców od zaproponowanej marszruty.
 12. 12. 7. Uczestnicy MDDK Wykres 13. Wykres 14. Większość osób podróżuje z partnerem i dziećmi, lub w ramach większych grup znajomych. Około 40 % uczestników MDDK zwiedza wspólnie z dziećmi. Należy więc pamiętać o atrakcjach dla nich (z uwagą, że nie są to tylko dzieci w wieku 7-12, dla których jest najwięcej propozycji). Coraz więcej osób bierze udział w MDDK w ramach grup zorganizowanych (czasem są to nawet specjalne wycieczki organizowane z powodu MDDK), a to może mieć znaczenie przy konstruowaniu programu. Być może warto wejść we współpracę z PTTK (lub kołem przewodników) w celu stworzenia certyfikowanej oferty grupowego zwiedzania z zapewnionym transportem.
 13. 13. Wykres 15. Wykres nr 16. Wykres nr 16. Wykres nr 17. Profil odbiorcy MDDK • Częściej kobieta niż mężczyzna • Osoba z wykształceniem wyższych lub średnim • Osoba w wieku 25 – 65 lat, przeważa grupa powyżej 45 lat • Mieszkanka lub mieszkaniec Krakowa, a dopiero potem Małopolski
 14. 14. Uczestnicy z innych województw to w kolejności przede wszystkim mieszkańcy: śląskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego Obok Krakowa najliczniej prezentowane są powiaty: tarnowski, krakowski, wielicki, bocheński

×