Huvaari 2013.11.07-251

910 views
782 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
910
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
438
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Huvaari 2013.11.07-251

 1. 1. Сангийн сайдын 2013 оны …дугаар сарын ...-ны өдрийн ...... дугаар тушаалын … дугаар хавсралт МОНГОЛ УЛСЫН 2013 ОНЫ ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН САР, УЛИРЛЫН ХУВААРЬ /сая төгрөг/ Жилийн төлөвлөгөө НИЙТ ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН ТОГТВОРЖУУЛАЛТЫН САН ТЭНЦВЭРЖҮҮЛСЭН ОРЛОГО БА ТУСЛАМЖИЙН ДҮН А. УРСГАЛ ОРЛОГО 1. Татварын орлого 1.1. Орлогын албан татвар 1.1. Хувь хүний орлогын албан татвар 1.1.1 Хувь хүний орлогын албан татварын буцаан олголт 1.2. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 1.3. Зарим бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн албан татвар 1.2. Нийгмийн даатгалын орлого 2.1. Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хураамж 2.2. Эрүүл мэндийн даатгалын хураамж 1.3 Өмчийн татвар 3.1. Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар 1.2. Дотоодын бараа, үйлчилгээний татвар 2.1. Нэмэгдсэн өртөгийн албан татвар 1.1. Дотоодын барааны Үүнээс: Улсын төсвийн орлого Орон нутгийн т өсөвт шилжүүлэх орлого 1.2. Импортын барааны 1.3. Алтны 1.3. НӨАТ-ын буцаан олголт 2.2. Онцгой албан татвар 2.1. Дотоодын архины 2.3. Импортын архи, тамхины 2.4. Импортын пивоны 2.5. Суудлын автомашины 2.6. Автобензин, дизель түлшний 2.7. Дотоодын тамхины 2.8. Дотоодын пивоны онцгой 2.3. Тусгай зориулалтын орлого 1.4. Бусад татвар (Төлбөр, хураамж) 4.3. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордын нөхөн тө 4.5. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 4.6. Өсөн нэмэгдэх ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 4.7. Агаарын бохирдлын төлбөр 4.8. Бусад татвар 2. Татварын бус орлого 2.1. Хувьцааны ногдол ашиг 2.2. Хүү, торгуулийн орлого 2.3. Төсөв байгууллагын өөрийн орлого 2.4. Бусад орлого 2.5. Түрээсийн орлого 2.6. Газрын тосны орлого 2.7. Навигацийн орлого 2.8. Монгол банкны ашиг 2.10. Өмч хувьчлалын орлого Б. ТУСЛАМЖИЙН ОРЛОГО В. ХӨРӨНГИЙН ОРЛОГО Г. САНХҮҮЖҮҮЛЭХ ЭХ ҮҮСВЭР 3.1 Урьдчилгаа төлбөр 1-р сар 2-р сар I улирлын дүн 3-р сар 4-р сар 5-р сар II улирлын дүн 6-р сар 7-р сар 8-р сар III улирлын дүн 9-р сар 10-р сар 11-р сар 12-р сар IV улирлын дүн 4,606,418.6 243,304.7 259,071.4 304,836.9 807,213.0 344,995.7 290,119.6 327,583.6 962,698.9 360,582.8 305,306.9 318,907.1 984,796.9 353,262.7 437,711.3 1,060,735.9 48,965.2 6,053.6 0.0 8,661.3 14,714.9 4,698.1 6,444.6 6,865.9 18,008.6 982.0 577.4 3,312.9 4,872.3 1,382.4 4,310.8 5,676.2 11,369.4 4,557,453.4 237,251.1 259,071.4 296,175.7 792,498.1 340,297.6 283,675.0 320,717.6 944,690.2 359,600.8 304,729.6 315,594.2 979,924.6 351,880.3 433,400.5 1,055,059.7 1,840,340.4 4,443,017.3 229,981.5 251,895.4 283,845.4 765,722.3 330,805.8 274,721.6 311,834.4 917,361.8 348,844.5 297,047.1 310,436.0 956,327.5 344,529.6 419,546.0 1,039,530.0 1,803,605.6 3,871,253.1 198,029.5 222,228.9 221,815.6 642,074.0 268,187.9 240,465.4 225,181.5 733,834.8 297,672.6 259,659.8 273,736.4 831,068.7 297,879.7 376,189.2 990,206.8 1,664,275.6 863,754.0 39,411.6 78,602.3 37,604.4 155,618.3 78,121.4 32,502.5 24,574.2 135,198.0 64,061.1 46,896.3 24,781.5 135,738.9 82,847.4 75,000.0 279,351.4 437,198.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 863,754.0 39,411.6 78,602.3 37,604.4 155,618.3 78,121.4 32,502.5 24,574.2 135,198.0 64,061.1 46,896.3 24,781.5 135,738.9 82,847.4 75,000.0 279,351.4 437,198.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,851,709.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2,231,226.7 122,712.1 122,104.3 141,081.9 385,898.2 138,069.7 153,428.5 152,976.2 444,474.4 176,311.2 151,672.3 183,128.1 511,111.6 154,649.6 224,197.1 510,895.8 889,742.5 1,764,832.0 90,029.0 92,610.8 109,918.5 292,558.3 105,760.0 115,373.0 118,820.6 339,953.6 129,106.2 112,023.7 139,318.4 380,448.2 114,720.6 182,200.0 454,951.3 751,871.9 724,132.1 42,007.1 42,462.5 59,851.4 144,321.0 43,825.2 41,416.0 41,399.8 126,641.0 39,115.9 39,500.7 47,658.5 126,275.1 36,959.5 65,000.0 224,935.5 326,895.0 724,132.1 42,007.1 42,462.5 59,851.4 144,321.0 43,825.2 41,416.0 41,399.8 126,641.0 39,115.9 39,500.7 47,658.5 126,275.1 36,959.5 65,000.0 224,935.5 326,895.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,117,444.9 57,383.6 56,698.9 48,831.6 162,914.2 70,237.6 87,756.1 83,063.2 241,056.8 89,990.2 86,280.3 91,869.5 268,140.0 84,618.2 124,000.0 236,715.7 445,333.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -76,745.1 -9,361.7 -6,550.5 1,235.4 -14,676.8 -8,302.8 -13,799.0 -5,642.4 -27,744.2 0.0 -13,757.4 -209.6 -13,966.9 -6,857.1 -6,800.0 -6,700.0 -20,357.1 455,775.8 31,443.6 28,939.6 30,843.9 91,227.0 31,655.3 37,160.1 32,935.1 101,750.5 46,181.0 38,979.3 42,755.1 127,915.4 39,101.4 41,110.2 54,671.3 134,882.9 130,124.6 12,000.0 12,000.0 12,000.0 36,000.0 10,000.0 9,000.0 9,000.0 28,000.0 12,000.0 10,000.0 10,000.0 32,000.0 11,644.0 11,500.0 10,980.6 34,124.6 91,016.5 5,375.0 4,634.6 5,270.8 15,280.4 4,784.9 7,507.3 6,030.3 18,322.6 10,306.2 6,412.6 5,855.3 22,574.1 7,451.3 7,503.2 19,884.9 34,839.4 10,501.0 512.3 465.5 410.8 1,388.6 677.1 868.7 1,319.2 2,865.0 1,597.0 1,365.3 920.5 3,882.9 1,119.8 447.0 797.8 2,364.6 107,734.3 6,148.1 5,238.4 7,706.3 19,092.8 10,707.7 12,711.6 11,351.2 34,770.6 12,973.5 10,002.6 7,676.0 30,652.2 7,493.3 7,605.9 8,119.7 23,218.8 47,754.9 4,147.2 2,420.0 1,866.0 8,433.2 1,419.6 2,172.4 184.4 3,776.5 2,804.3 5,572.0 8,473.3 16,849.6 6,683.8 6,454.1 5,557.7 18,695.7 46,788.7 1,761.0 2,681.0 2,090.0 6,532.0 2,266.0 3,100.0 3,250.0 8,616.0 4,700.0 3,826.6 8,030.0 16,556.6 2,909.2 5,600.0 6,574.9 15,084.1 21,855.7 1,500.0 1,500.0 1,500.0 4,500.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 5,400.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 5,400.0 1,800.0 2,000.0 2,755.7 6,555.7 10,619.0 1,239.5 553.9 319.5 2,112.9 654.4 895.4 1,220.5 2,770.3 1,024.0 669.3 1,054.6 2,748.0 827.7 886.9 1,273.2 2,987.8 259,665.8 14,339.8 5,965.8 20,330.6 40,636.2 21,566.7 20,658.5 15,071.1 57,296.3 20,460.4 23,160.2 24,644.9 68,265.6 23,360.5 22,983.6 47,123.6 93,467.7 1,668.8 378.2 0.0 0.0 378.2 172.6 80.9 240.7 494.2 0.0 0.0 535.1 535.1 80.0 80.0 101.4 261.4 88,534.2 3,465.3 2,453.5 7,761.5 13,680.3 7,122.3 6,651.4 4,261.2 18,034.9 6,653.6 6,244.6 5,906.1 18,804.3 6,152.7 6,872.4 24,989.6 38,014.8 52,583.7 3,483.2 174.5 4,983.0 8,640.7 6,386.3 2,642.6 2,659.0 11,687.9 4,893.4 4,280.6 6,194.1 15,368.1 5,844.6 5,604.3 5,438.1 16,887.1 22,500.0 236.2 380.3 473.4 1,089.9 530.5 3,364.8 629.2 4,524.5 2,266.1 5,025.8 545.9 7,837.8 3,390.9 2,554.8 3,102.0 9,047.8 44,511.5 2,576.2 1,273.6 2,766.2 6,616.0 4,096.7 4,587.6 3,074.3 11,758.6 2,882.4 2,204.2 4,105.9 9,192.5 4,562.2 4,542.1 7,840.1 16,944.3 571,764.2 31,952.0 29,666.5 62,029.8 123,648.3 62,617.9 34,256.3 86,652.9 183,527.0 51,171.9 37,387.3 36,699.6 125,258.8 46,649.9 43,356.8 49,323.2 139,330.0 10,897.0 0.0 15.0 0.0 15.0 18.7 4.2 50.8 73.7 3,217.1 640.2 1,052.7 4,910.0 1,800.0 1,800.0 2,298.3 5,898.3 82,049.5 280.5 1,786.7 352.9 2,420.1 883.9 433.7 53,244.3 54,561.9 6,129.6 2,171.0 1,078.1 9,378.7 5,306.9 4,868.2 5,513.7 15,688.8 209,652.1 15,898.6 12,635.3 39,295.1 67,828.9 44,979.0 12,623.6 14,281.8 71,884.3 13,587.0 10,300.2 11,423.7 35,310.9 11,982.4 9,191.9 13,453.7 34,628.0 48,467.5 1,546.6 1,459.7 3,298.9 6,305.3 1,739.9 5,675.8 6,807.8 14,223.5 2,514.3 4,012.9 3,718.9 10,246.1 4,807.8 4,952.5 7,932.3 17,692.6 729.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 329.9 729.9 161,721.3 10,718.6 9,769.8 11,283.0 31,771.4 10,996.4 11,519.0 7,768.0 30,283.4 21,223.9 15,762.9 14,926.2 51,913.0 17,052.8 16,105.5 14,595.2 47,753.5 58,246.8 3,507.7 4,000.0 7,800.0 15,307.7 4,000.0 4,000.0 4,500.2 12,500.2 4,500.0 4,500.0 4,500.0 13,500.0 5,500.0 6,238.8 5,200.0 16,938.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 114,436.1 7,269.6 7,176.0 12,330.2 26,775.8 9,491.8 8,953.4 8,883.3 27,328.4 10,756.3 7,682.5 5,158.2 23,597.1 7,350.6 13,854.5 15,529.7 36,734.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 2. 2. Жилийн төлөвлөгөө ХУРИМТЛАЛ Тогтворжуулалтын сан Тухайн оны хуримтлал 1. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвар 2. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр 3. Өсөн нэмэгдэх нөөцийн төлбөр 1-р сар 2-р сар I улирлын дүн 3-р сар 4-р сар 5-р сар II улирлын дүн 6-р сар 7-р сар 8-р сар III улирлын дүн 9-р сар 10-р сар 11-р сар IV улирлын дүн 12-р сар 48,965.2 48,965.2 6,053.6 0.0 8,661.3 14,714.9 4,698.1 6,444.6 6,865.9 18,008.6 982.0 577.4 3,312.9 4,872.3 1,382.4 4,310.8 5,676.2 7,554.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,037.4 2,517.0 7,554.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11,369.4 0.0 13,265.8 938.9 0.0 1,712.0 2,650.9 1,193.6 278.8 1,188.6 2,661.0 248.7 423.9 308.2 980.8 600.2 2,991.9 3,380.9 6,973.1 28,145.0 5,114.7 0.0 6,949.3 12,064.0 3,504.5 1,128.4 3,160.3 7,793.3 733.3 153.5 3,004.7 3,891.5 782.2 1,318.9 2,295.2 4,396.3 1,999,238.4 109,918.0 140,254.1 134,924.9 385,097.0 154,749.8 106,921.8 94,439.3 356,110.9 136,472.1 118,152.0 108,229.0 362,853.1 152,930.8 178,442.4 563,804.1 895,177.4 863,754.0 39,411.6 78,602.3 37,604.4 155,618.3 78,121.4 32,502.5 24,574.2 135,198.0 64,061.1 46,896.3 24,781.5 135,738.9 82,847.4 75,000.0 279,351.4 437,198.9 7,554.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,037.4 2,517.0 7,554.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 724,132.1 42,007.1 42,462.5 59,851.4 144,321.0 43,825.2 41,416.0 41,399.8 126,641.0 39,115.9 39,500.7 47,658.5 126,275.1 36,959.5 65,000.0 224,935.5 326,895.0 130,124.6 12,000.0 12,000.0 12,000.0 36,000.0 10,000.0 9,000.0 9,000.0 28,000.0 12,000.0 10,000.0 10,000.0 32,000.0 11,644.0 11,500.0 10,980.6 34,124.6 130,124.6 12,000.0 12,000.0 12,000.0 36,000.0 10,000.0 9,000.0 9,000.0 28,000.0 12,000.0 10,000.0 10,000.0 32,000.0 11,644.0 11,500.0 10,980.6 34,124.6 46,788.7 1,761.0 2,681.0 2,090.0 6,532.0 2,266.0 3,100.0 3,250.0 8,616.0 4,700.0 3,826.6 8,030.0 16,556.6 2,909.2 5,600.0 6,574.9 15,084.1 101,800.1 4,404.2 2,453.5 9,473.5 16,331.2 8,316.0 6,930.2 5,449.8 20,695.9 6,902.3 6,668.5 6,214.3 19,785.1 6,753.0 9,864.4 28,370.5 44,987.9 88,534.2 3,465.3 2,453.5 7,761.5 13,680.3 7,122.3 6,651.4 4,261.2 18,034.9 6,653.6 6,244.6 5,906.1 18,804.3 6,152.7 6,872.4 24,989.6 38,014.8 13,265.8 938.9 0.0 1,712.0 2,650.9 1,193.6 278.8 1,188.6 2,661.0 248.7 423.9 308.2 980.8 600.2 2,991.9 3,380.9 6,973.1 21,855.7 1,500.0 1,500.0 1,500.0 4,500.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 5,400.0 1,800.0 1,800.0 1,800.0 5,400.0 1,800.0 2,000.0 2,755.7 6,555.7 80,728.7 8,597.9 174.5 11,932.2 20,704.7 9,890.8 3,771.0 5,819.3 19,481.1 5,626.7 4,434.1 9,198.7 19,259.6 6,626.8 6,923.2 7,733.3 21,283.4 52,583.7 3,483.2 174.5 4,983.0 8,640.7 6,386.3 2,642.6 2,659.0 11,687.9 4,893.4 4,280.6 6,194.1 15,368.1 5,844.6 5,604.3 5,438.1 16,887.1 28,145.0 5,114.7 0.0 6,949.3 12,064.0 3,504.5 1,128.4 3,160.3 7,793.3 733.3 153.5 3,004.7 3,891.5 782.2 1,318.9 2,295.2 4,396.3 22,500.0 236.2 380.3 473.4 1,089.9 530.5 3,364.8 629.2 4,524.5 2,266.1 5,025.8 545.9 7,837.8 3,390.9 2,554.8 3,102.0 9,047.8 (ОРЛОГО ТӨВЛӨРҮҮЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГААР) 1. Татварын ерөнхий газар Үүнээс: Улсын төсөвт Үүнээс: Төсвийн тогтворжуулалтын санд 2 Дотоодын барааны НӨАТ 3. Дотоодын архины онцгой албан татвар Үүнээс: Улсын төсвийн орлого 4. Дотоодын тамхины онцгой албан татвар 5. Ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр Үүнээс: Улсын төсөвт Үүнээс: Төсвийн тогтворжуулалтын санд 7 Дотоодын пивоны онцгой албан татвар 10 Өсөн нэмэгдэх ашигт малтмалын нөөц ашигласны төлбөр Үүнээс: Улсын төсөвт Үүнээс: Төсвийн тогтворжуулалтын санд 11 Агаарын бохирдлын төлбөр 0.0 0.0 2. Гаалийн ерөнхий газар 1. Импортын гаалийн албан татвар 2. Импортын барааны НӨАТ 3. Импортын архи, тамхины онцгой албан татвар 4. Импортын пивоны онцгой албан татвар 5. Суудлын автомашины онцгой албан татвар 6. Автобензин, дизель түлшний онцгой албан татвар 7. Автобензин, дизель түлшний албан татвар 8. Экспортын гаалийн албан татвар 9. Өөрийн орлого 11. Бусад татвар 1,960,788.8 100,334.7 87,246.1 90,952.7 278,533.5 123,910.8 151,401.7 139,902.4 415,214.9 160,215.1 151,683.6 162,770.6 474,669.3 151,321.0 206,801.7 434,248.5 516,399.6 21,564.1 15,552.6 22,795.8 59,912.5 30,429.4 33,866.7 32,559.9 96,856.0 36,792.9 37,874.4 41,181.4 115,848.6 36,985.7 54,000.0 152,796.8 792,371.2 243,782.5 1,117,444.9 57,383.6 56,698.9 48,831.6 162,914.2 70,237.6 87,756.1 83,063.2 241,056.8 89,990.2 86,280.3 91,869.5 268,140.0 84,618.2 124,000.0 236,715.7 445,333.9 91,016.5 5,375.0 4,634.6 5,270.8 15,280.4 4,784.9 7,507.3 6,030.3 18,322.6 10,306.2 6,412.6 5,855.3 22,574.1 7,451.3 7,503.2 19,884.9 34,839.4 10,501.0 512.3 465.5 410.8 1,388.6 677.1 868.7 1,319.2 2,865.0 1,597.0 1,365.3 920.5 3,882.9 1,119.8 447.0 797.8 2,364.6 107,734.3 6,148.1 5,238.4 7,706.3 19,092.8 10,707.7 12,711.6 11,351.2 34,770.6 12,973.5 10,002.6 7,676.0 30,652.2 7,493.3 7,605.9 8,119.7 23,218.8 47,754.9 4,147.2 2,420.0 1,866.0 8,433.2 1,419.6 2,172.4 184.4 3,776.5 2,804.3 5,572.0 8,473.3 16,849.6 6,683.8 6,454.1 5,557.7 18,695.7 10,619.0 1,239.5 553.9 319.5 2,112.9 654.4 895.4 1,220.5 2,770.3 1,024.0 669.3 1,054.6 2,748.0 827.7 886.9 1,273.2 2,987.8 206.9 2.0 4.0 2.9 8.8 0.7 9.3 0.0 10.0 47.0 56.6 0.4 104.0 36.4 8.5 39.2 84.0 14,600.2 1,386.7 404.6 982.8 2,774.1 902.6 1,026.6 1,099.4 3,028.6 1,797.5 1,246.1 1,633.7 4,677.3 1,542.6 1,354.1 1,223.5 4,120.2 44,511.5 2,576.2 1,273.6 2,766.2 6,616.0 4,096.7 4,587.6 3,074.3 11,758.6 2,882.4 2,204.2 4,105.9 9,192.5 4,562.2 4,542.1 7,840.1 16,944.3 0.0 0 3. Төрийн өмчийн хороо 3. Хувьцааны ногдол ашиг 10,897.0 0.0 15.0 0.0 15.0 18.7 4.2 50.8 73.7 3,217.1 640.2 1,052.7 4,910.0 1,800.0 1,800.0 2,298.3 5,898.3 10,897.0 0.0 15.0 0.0 15.0 18.7 4.2 50.8 73.7 3,217.1 640.2 1,052.7 4,910.0 1,800.0 1,800.0 2,298.3 5,898.3 0.0 0.0 5. Иргэний нисэхийн ерөнхий газар 1. Навигацийн орлого 58,246.8 3,507.7 4,000.0 7,800.0 15,307.7 4,000.0 4,000.0 4,500.2 12,500.2 4,500.0 4,500.0 4,500.0 13,500.0 5,500.0 6,238.8 5,200.0 16,938.8 58,246.8 3,507.7 4,000.0 7,800.0 15,307.7 4,000.0 4,000.0 4,500.2 12,500.2 4,500.0 4,500.0 4,500.0 13,500.0 5,500.0 6,238.8 5,200.0 16,938.8 0.0 0.0 9. Сангийн яам 1. Төсөвт байгууллагын өөрийн орлого Үүнээс: Төсөвт байгууллагын санхүүжилтэд зарцуулах 2. Эргэж төлөгдөж зээлийн хүүгийн орлого 3. НӨАТ-ын буцаан олголт 4. Хүүгийн орлого (Төрийн сангийн дансны үлдэгдэлд) 224,603.8 5,430.6 7,466.9 43,300.6 56,198.1 38,157.4 -733.6 60,970.4 98,394.2 20,919.1 -2,532.2 10,658.5 29,045.4 8,889.6 12,405.9 19,670.6 40,966.1 195,051.9 14,511.9 12,230.7 38,312.3 65,054.8 44,076.4 11,596.9 13,182.4 68,855.7 11,789.5 9,054.1 9,790.0 30,633.6 10,439.8 7,837.7 12,230.3 30,507.8 195,051.9 14,511.9 12,230.7 38,312.3 65,054.8 44,076.4 11,596.9 13,182.4 68,855.7 11,789.5 9,054.1 9,790.0 30,633.6 10,439.8 7,837.7 12,230.3 30,507.8 9,347.7 263.0 1,783.6 347.0 2,393.6 878.9 426.2 1,060.6 2,365.7 190.9 1,712.4 356.5 2,259.7 853.5 414.8 1,060.4 2,328.7 -76,745.1 -9,361.7 -6,550.5 1,235.4 -14,676.8 -8,302.8 -13,799.0 -5,642.4 -27,744.2 0.0 -13,757.4 -209.6 -13,966.9 -6,857.1 -6,800.0 -6,700.0 -20,357.1 72,701.8 17.5 3.1 5.9 26.5 5.0 7.5 52,183.7 52,196.2 5,938.7 458.7 721.6 7,119.0 4,453.4 4,453.4 4,453.4 13,360.1 0.0 6 Орон нутгийн төсвөөс улсын төсөвт төвлөрүүлэх 8 Өмнөговь 24,247.4 0.0 0.0 3,400.0 3,400.0 1,500.0 1,034.8 186.1 2,720.9 3,000.0 0.0 0.0 3,000.0 0.0 6,500.0 8,626.5 15,126.5 6,865.3 0.0 0.0 400.0 400.0 0.0 400.0 186.1 586.1 2,500.0 0.0 0.0 2,500.0 0.0 1,500.0 1,879.2 3,379.2
 3. 3. Жилийн төлөвлөгөө 17 18 Улаанбаатар Орхон 1-р сар 2-р сар I улирлын дүн 3-р сар 4-р сар 5-р сар II улирлын дүн 6-р сар 7-р сар 8-р сар III улирлын дүн 9-р сар 10-р сар 11-р сар 12-р сар IV улирлын дүн 15,382.1 0.0 0.0 1,500.0 1,500.0 1,500.0 634.8 0.0 2,134.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,000.0 6,747.3 11,747.3 2,000.0 0.0 0.0 1,500.0 1,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 500.0 0.0 0.0 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11. Дипломат төлөөлөгчийн газрууд 1. Улсын тэмдэгтийн хураамж 2. Бусад орлого 9,210.0 281.5 1.4 1,602.5 1,885.4 75.5 995.1 2,355.3 3,425.8 551.8 1,647.0 1,700.0 3,898.8 0.0 0.0 0.0 9,210.0 281.5 1.4 1,602.5 1,885.4 75.5 995.1 2,355.3 3,425.8 551.8 1,647.0 1,700.0 3,898.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12. Дипломат байгууллагын үйлчилгээг эрхлэх газар УТҮГ 1. Бусад орлого 3,510.0 564.8 287.1 555.1 1,407.0 303.7 360.1 185.1 848.9 230.1 142.8 177.1 550.0 230.0 234.0 240.0 704.0 3,510.0 564.8 287.1 555.1 1,407.0 303.7 360.1 185.1 848.9 230.1 142.8 177.1 550.0 230.0 234.0 240.0 704.0 116.2 10.0 10.0 10.0 30.0 10.0 10.0 10.0 30.0 10.0 10.0 10.0 30.0 10.0 10.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1. Бусад орлого 6.2 26.2 0.0 17. Улсын эмнэлгүүдэд олгох санхүүжилтийн орлого 90,188.7 7,269.6 7,176.0 8,930.2 23,375.8 7,991.8 7,918.6 8,697.2 0.0 16 Хууль зүйн яам Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгүүдэд олгох санхүүж 16 Батлан хамгаалахын яам Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгүүдэд олгох санхүүж 16 Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайд Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгүүдэд олгох санхүүж 16 Эрүүл мэндийн яам Нийгмийн даатгалын сангаас улсын эмнэлэгүүдэд олгох санхүүж 24,607.6 7,756.3 7,682.5 5,158.2 0.0 20,597.1 7,350.6 7,354.5 0.0 6,903.2 21,608.3 0.0 55.2 0.0 41.4 292.1 2,197.6 195.4 195.4 244.3 635.2 195.4 195.4 244.3 635.2 195.4 195.4 244.3 635.2 195.4 2,197.6 195.4 195.4 244.3 635.2 195.4 195.4 244.3 635.2 195.4 195.4 244.3 635.2 195.4 55.2 41.4 292.1 2,442.3 175.8 175.8 219.7 571.2 175.8 175.8 219.7 571.2 175.8 175.8 219.7 571.2 175.8 175.8 377.2 728.7 2,442.3 175.8 175.8 219.7 571.2 175.8 175.8 219.7 571.2 175.8 175.8 219.7 571.2 175.8 175.8 377.2 728.7 125.8 10.7 9.5 11.6 31.8 10.5 10.6 11.0 32.1 10.5 9.5 10.0 30.0 10.1 10.8 11.0 31.9 125.8 10.7 9.5 11.6 31.8 10.5 10.6 11.0 32.1 10.5 9.5 10.0 30.0 10.1 10.8 11.0 31.9 85,423.1 6,887.7 6,795.3 8,454.7 22,137.7 7,610.1 7,536.8 8,222.2 23,369.1 7,374.6 7,301.8 4,684.3 19,360.7 6,969.3 7,112.7 6,473.6 20,555.6 85,423.1 6,887.7 6,795.3 8,454.7 22,137.7 7,610.1 7,536.8 8,222.2 23,369.1 7,374.6 7,301.8 4,684.3 19,360.7 6,969.3 7,112.7 6,473.6 20,555.6 0.0 0.0 19. Бүх нийтийн үүргийн сан 1. Бусад орлого 0.0 0.0 3,570.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 310.7 370.0 680.7 0.0 289.3 0.0 0.0 289.3 800.0 850.0 950.0 2,600.0 3,570.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 310.7 370.0 680.7 289.3 0.0 0.0 289.3 800.0 850.0 950.0 2,600.0 0.0 20. Монголын төмөр зам төрийн өмчит хувьцаат компани 1. Түрээсийн орлого 0.0 729.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 729.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 21. Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар 1. Үйлчилгээний орлого 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 329.9 729.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 200.0 329.9 729.9 0.0 0.0 0.0 15,659.5 736.3 689.6 970.5 2,396.3 1,033.9 1,289.5 1,148.0 3,471.3 1,154.8 1,243.1 1,579.1 3,977.0 1,700.0 1,700.0 2,414.8 5,814.8 15,659.5 736.3 689.6 970.5 2,396.3 1,033.9 1,289.5 1,148.0 3,471.3 1,154.8 1,243.1 1,579.1 3,977.0 1,700.0 1,700.0 2,414.8 5,814.8 38,400.3 3,496.3 1,447.0 2,657.0 7,600.2 3,543.0 205.9 248.7 107.0 1,668.8 378.2 0.0 0.0 0.0 0.0 3,095.6 2,226.8 1,822.9 7,145.4 2,688.0 3,236.5 561.6 80.4 63.5 149.0 292.9 130.3 99.7 378.2 172.6 80.9 240.7 494.2 0.0 0.0 0.0 25. Газрын тосны газар 1. Газрын тосны орлого 2. Бусад орлого 0.0 0.0 0.0 1. Ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн 2. Бусад орлого 3. Улсын төсвийн хөрөнгөөр хайгуул хийсэн ордын нөхөн төлбөр 0.0 5,509.7 0.0 0.0 11,434.2 3,300.0 3,300.0 5,620.6 12,220.6 96.3 326.3 300.0 300.0 1,762.3 2,362.3 535.1 535.1 80.0 80.0 101.4 261.4 0.0 0.0 0.0 0.0 164,421.3 10,718.6 9,769.8 11,283.0 31,771.4 11,066.4 11,619.0 10,068.0 32,753.4 21,223.9 15,762.9 15,156.2 52,143.0 17,052.8 16,105.5 14,595.2 47,753.5 161,721.3 10,718.6 9,769.8 11,283.0 31,771.4 10,996.4 11,519.0 7,768.0 30,283.4 21,223.9 15,762.9 14,926.2 51,913.0 17,052.8 16,105.5 14,595.2 47,753.5 2,700.0 0.0 0.0 0.0 0.0 70.0 100.0 2,300.0 2,470.0 0.0 0.0 230.0 230.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 29. Замын цагдаагийн газар 1. Бусад орлого 1.1 Жолооны үнэмлэх хэвлэн борлуулсны орлого 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 507.3 707.3 1,875.0 0.0 0.0 390.8 390.8 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 422.0 54.9 476.9 100.0 100.0 1,875.0 0.0 0.0 390.8 390.8 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 422.0 54.9 476.9 100.0 100.0 507.3 707.3 1,875.0 0.0 0.0 390.8 390.8 0.0 0.0 300.0 300.0 0.0 422.0 54.9 476.9 100.0 100.0 507.3 707.3 0.0 0.0 32. Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газар 1. Бусад орлого 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,603.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 250.0 300.0 550.0 50.0 50.0 210.0 310.0 243.7 250.0 250.0 743.7 1,603.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 250.0 300.0 550.0 50.0 50.0 210.0 310.0 243.7 250.0 743.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 33. Эрчим хүчний яам 1. Үйлчилгээний орлого 250.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,132.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 136.0 0.0 136.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 300.0 496.4 996.4 1,132.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 136.0 0.0 136.0 0.0 0.0 0.0 0.0 200.0 300.0 496.4 996.4 0.0 37. Аймаг, нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар 1. Бусад орлого Үүнээс: Ариутгалын хураамж 0.0 0.0 645.1 10.0 50.0 50.0 110.0 100.0 100.0 80.0 280.0 100.0 645.1 10.0 50.0 50.0 110.0 100.0 100.0 80.0 280.0 100.0 645.1 10.0 50.0 50.0 110.0 100.0 100.0 80.0 280.0 100.0 10.0 0.0 0.0 100.0 210.0 15.0 15.0 15.1 45.1 10.0 100.0 210.0 15.0 15.0 15.1 45.1 10.0 100.0 210.0 15.0 15.0 15.1 45.1
 4. 4. Жилийн төлөвлөгөө 1-р сар 2-р сар I улирлын дүн 3-р сар 4-р сар 5-р сар II улирлын дүн 6-р сар 0.0 39. Стандартчлал, хэмжил зүйн газар 1. Бусад орлого 8-р сар III улирлын дүн 9-р сар 0.0 10-р сар 11-р сар 0.0 12-р сар IV улирлын дүн 0.0 0.0 1,133.0 0.0 0.0 240.5 240.5 0.0 200.9 120.5 321.4 0.0 0.0 259.2 259.2 100.8 101.0 110.1 311.9 1,133.0 0.0 0.0 240.5 240.5 0.0 200.9 120.5 321.4 0.0 0.0 259.2 259.2 100.8 101.0 110.1 311.9 0.0 40. Хилийн мэргэжлийн хяналтын алба 1. Ариутгалын хураамж 7-р сар 0.0 0.0 0.0 0.0 406.8 0.0 62.9 0.0 62.9 0.0 77.3 173.0 250.3 0.0 0.0 4.6 4.6 30.0 30.0 29.1 89.1 406.8 0.0 62.9 0.0 62.9 0.0 77.3 173.0 250.3 0.0 0.0 4.6 4.6 30.0 30.0 29.1 89.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 64.6 190.6 41. Цөмийн энергийн газар 1. Бусад орлого 2. Ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрлийн 2,406.9 149.6 5.5 12.5 4.3 22.3 0.0 7.0 0.0 7.0 8.3 0.0 13.3 21.6 33.0 33.0 32.8 98.8 2,257.3 422.9 235.5 87.2 745.6 87.2 109.3 28.5 225.0 525.1 521.5 148.3 1,194.9 30.0 30.0 31.9 91.9 0.0 0.0 42. Тээврийн хэрэгслийн оношлогоо хяналт зохицуулалтын алба 1. Бусад орлого 6,456.2 0.0 0.0 871.9 871.9 0.0 1,705.9 854.2 2,560.1 0.0 1,804.5 0.0 1,804.5 444.5 428.7 346.5 1,219.7 6,456.2 0.0 0.0 871.9 871.9 0.0 1,705.9 854.2 2,560.1 0.0 1,804.5 0.0 1,804.5 444.5 428.7 346.5 1,219.7 428.4 248.0 91.5 767.9 87.2 116.3 28.5 0.0 Авто замын хяналт, эрдэм шинжилгээ, судалгааны төв УТҮГ 1. Бусад орлого 161.6 1,216.5 63.0 63.0 0.0 0.0 0.0 0.0 279.2 14.2 0.0 0.0 14.2 10.0 0.0 15.0 25.0 0.0 0.0 29.5 29.5 70.0 70.0 70.5 210.5 279.2 14.2 0.0 0.0 14.2 10.0 0.0 15.0 25.0 0.0 0.0 29.5 29.5 70.0 70.0 70.5 210.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,371.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 933.0 0.0 933.0 0.0 0.0 438.5 438.5 0.0 0.0 0.0 0.0 1,371.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 933.0 0.0 933.0 0.0 0.0 438.5 438.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 46 521.5 0.0 0.0 45. Зам, тээврийн яам 1. Төсөвт төвлөрүүлэх орлого 533.4 0.0 0.0 43. Монгол Улсын далайн захиргаа 1. Бусад орлого /төрийн далбаа мандуулан далайн тээвэр хийсний хураа 231.9 0.0 0.0 0.0 0.0 1,978.1 0.0 98.9 98.9 197.8 131.9 131.9 131.9 395.7 230.8 230.8 230.8 692.4 230.8 230.8 230.6 692.2 1,978.1 0.0 98.9 98.9 197.8 131.9 131.9 131.9 395.7 230.8 230.8 230.8 692.4 230.8 230.8 692.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 48. Барилга, хот байгуулалтын яам 1. Бусад орлого 230.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,818.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 151.2 151.2 310.7 0.0 285.7 596.5 300.0 300.0 470.8 1,070.8 1,818.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 151.2 151.2 310.7 0.0 285.7 596.5 300.0 300.0 470.8 1,070.8
 5. 5. Сангийн сайдын 2013 оны …дугаар сарын ...-ны өдрийн ...... дугаар тушаалын … дугаар хавсралт МОНГОЛ УЛСЫН 2013 ОНЫ ТӨСВИЙН ЗАРЛАГА, САНХҮҮЖИЛТИЙН САР, УЛИРЛЫН ХУВААРЬ /сая төгрөг/ Жилийн төлөвлөгөө I. НИЙТ ЗАРЛАГА ба ЦЭВЭР ЗЭЭЛИЙН ДЇН II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДЇН IV. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДЇН Бараа, їйлчилгээний зардал Цалин, хєлс болон нэмэгдэл урамшил Їндсэн цалин Нэмэгдэл, урамшил Гэрээт ажлын цалин Унаа, хоолны хєнгєлєлт Їр дїнгийн урамшуулал Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд тєлєх шимтгэл Тэтгэвэp, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл Тэтгэврийн даатгал Тэтгэмжийн даатгал ЇОМШ євчний даатгал Ажилгїйдлийн даатгал Байгууллага тєлєх ЭМД-лын хуpаамж Бараа, їйлчилгээний бусад зардал Бичиг хэрэг Гэрэл цахилгаан Тїлш, халаалт Тээвэр (шатахуун) Шуудан, холбоо Цэвэр, бохир ус Дотоод албан томилолт Гадаад томилолт (аpга хэмжээ) Ном, хэвлэл авах Хичээл, їйлдвэрлэлийн дадлага хийх Эрдэм шинжилгээний ажил Эд хогшил худалдан авах Багаж, хэрэгсэл Тавилга Хєдєлмєр хамгааллын хэрэглэл Бага їнэтэй, тїргэн элэгдэх зїйлс Урсгал засвар Биеийн тамирын уралдаан, тэмцээн Холбооны суваг ашигласны хєлс Музейн їзмэр авах Байрны тїрээсийн хєлс Тєвлєрсєн арга хэмжээ Гэмт хэpгээс сэpгийлэх аpга хэмжээний заpдал Байгаль орчныг хамгаалах, нєхєн сэргээх арга хэмжээ Тїїх соёлын дурсгалт зїйл хамгаалах заpдал Соёл урлаг хєгжїїлэх заpдал Газрын зургийн зардал Хог тээвэр, цэвэрлэгээ Хаpуул хамгаалалтын заpдал Ажил, їйлчилгээний хєлс Засгийн газрын нєєц хєрєнгє Орон нутгийн хувааpилагдаагїй заpдал Маягт хэвлэх зардал Бусад нэp тєpлийн хувааpилагдаагїй Сонгуулийн заpдал УИХ-д суудалтай намын дэмжлэг Банкны їйлчилгээний хуpаамж Урьд оны єр Ургамал хамгааллын зардал Ногоон хувьсгал хєтєлбєрийн зардал Мал аж ахуйн їржлийн зардал Хєтєлбєр болон тєслийн дотоод урсгал заpдал Улс орныг гадаадад сурталчлах зардал 5,165,568.7 5,075,895.4 3,699,240.7 1,499,785.9 772,046.0 716,077.1 8,130.8 14,533.7 20,870.0 12,434.4 63,408.1 47,128.5 36,429.4 4,253.6 5,375.1 1,070.4 16,279.6 664,331.8 6,499.1 18,717.4 45,472.5 32,367.5 7,515.1 11,238.0 10,888.2 11,951.4 3,702.9 421.4 358.7 21,189.6 7,398.1 7,172.0 633.6 3,194.3 14,695.8 7,214.2 8,587.3 219.0 12,109.4 59,223.0 1,628.8 5,815.0 625.3 4,881.9 353.3 2.5 185.3 2.9 20,000.0 1,223.5 470.3 174.5 15,242.1 760.0 14.0 3,000.0 2,046.0 452.0 197.1 11,050.9 681.4 1-р сар 2-р сар 3-р сар 360,693.4 351,221.8 327,844.8 133,753.8 63,819.7 59,262.5 689.8 1,211.2 1,677.6 978.6 5,155.5 3,817.2 2,949.8 345.0 435.8 86.5 1,338.3 64,778.5 594.8 1,753.5 5,972.9 3,055.8 674.9 1,015.3 1,033.4 1,878.8 2,291.3 41.7 30.6 1,780.5 285.2 952.8 61.1 251.0 726.0 707.4 735.4 7.1 1,304.0 6,123.7 181.1 1,001.7 34.0 340.0 87.1 0.2 5.7 0.0 500.0 88.9 39.0 48.5 2,045.6 190.0 1.2 0.0 12.5 0.0 5.5 1,147.0 57.5 408,208.0 403,631.3 379,829.5 134,437.3 63,708.6 59,157.5 689.8 1,204.5 1,678.4 978.5 5,140.9 3,805.9 2,940.9 344.1 434.6 86.3 1,335.0 65,587.8 522.4 1,648.5 5,873.6 2,591.0 931.1 1,013.9 1,033.3 1,604.0 150.3 35.9 29.6 1,659.3 397.9 448.6 44.0 232.6 517.5 1,010.4 739.6 102.1 944.3 6,466.9 161.1 1,001.7 350.0 620.0 87.1 0.2 5.7 0.0 500.0 103.4 53.0 47.9 2,045.6 0.0 1.2 0.0 14.1 0.0 4.2 1,881.7 57.0 412,089.7 410,957.8 374,474.7 142,417.2 63,645.7 59,102.0 666.1 1,209.0 1,683.5 985.0 5,185.7 3,842.8 2,970.0 347.0 438.8 87.0 1,342.9 73,585.8 505.8 1,710.8 5,682.0 2,697.2 630.5 1,007.3 1,244.9 1,075.6 182.7 41.3 34.8 2,645.8 594.9 616.7 54.6 237.6 845.0 958.9 774.9 107.1 924.0 9,807.0 173.9 66.7 201.0 605.2 87.1 0.2 17.4 1.0 500.0 108.1 59.3 48.2 5,075.6 0.0 1.2 0.0 454.7 0.0 66.9 1,855.6 57.0 I улирлын дүн 1,180,991.0 1,165,810.9 1,082,149.0 410,608.3 191,174.0 177,522.0 2,045.7 3,624.7 5,039.5 2,942.1 15,482.1 11,465.9 8,860.7 1,036.1 1,309.3 259.8 4,016.2 203,952.1 1,623.0 5,112.7 17,528.5 8,344.0 2,236.5 3,036.5 3,311.6 4,558.4 2,624.2 118.9 95.1 6,085.6 1,278.0 2,018.1 159.7 721.2 2,088.4 2,676.6 2,249.9 216.4 3,172.3 22,397.5 516.1 2,070.0 585.0 1,565.2 261.3 0.6 28.8 1.0 1,500.0 300.4 151.3 144.6 9,166.7 190.0 3.5 0.0 481.3 0.0 76.6 4,884.3 171.4 4-р сар 432,132.1 403,969.2 334,892.7 150,955.3 64,082.6 59,524.2 685.6 1,188.9 1,705.1 978.7 5,177.0 3,831.8 2,955.9 348.5 440.0 87.4 1,345.1 81,695.8 547.0 1,606.7 5,405.0 5,572.8 631.3 974.6 1,200.7 1,413.2 147.4 36.2 31.4 3,057.3 940.2 1,334.6 115.0 368.7 2,172.2 851.2 739.4 7.1 958.8 9,759.0 227.7 1,501.7 0.0 586.6 0.0 0.2 17.4 0.0 3,000.0 88.5 36.6 51.4 6,045.6 190.0 1.2 0.0 398.9 146.0 5.2 1,004.7 57.0 5-р сар 6-р сар 506,178.5 512,353.2 359,046.7 122,292.3 64,077.2 59,470.5 693.2 1,195.2 1,710.0 1,008.3 5,159.9 3,821.6 2,954.0 344.8 436.3 86.5 1,338.3 53,055.1 291.8 1,483.3 1,522.3 2,465.2 339.5 963.2 705.9 839.5 145.8 35.9 30.3 1,059.1 312.2 357.4 24.1 189.6 911.5 379.7 790.5 2.1 1,094.4 3,375.8 222.5 1.7 8.0 550.0 0.0 0.2 17.4 0.0 1,500.0 76.1 26.0 48.9 5,223.8 0.0 1.2 0.0 246.1 106.0 43.8 867.3 56.9 610,491.1 553,660.9 372,286.8 128,491.8 69,283.5 64,536.7 686.8 1,312.8 1,732.1 1,015.2 5,784.7 4,337.5 3,355.3 390.3 493.9 98.1 1,447.2 53,423.6 446.9 1,490.0 504.3 2,424.6 347.3 974.7 684.9 899.0 147.4 41.0 35.1 1,980.7 969.4 524.0 107.5 333.9 1,073.6 696.2 796.3 7.1 1,148.0 3,128.2 223.0 501.7 0.0 400.0 0.0 0.2 17.4 0.0 1,500.0 144.2 92.0 49.9 0.0 0.0 1.2 0.0 328.1 200.0 10.2 992.4 56.9 II улирлын дүн 1,548,801.7 1,469,983.4 1,066,226.2 401,739.3 197,443.3 183,531.4 2,065.6 3,696.9 5,147.2 3,002.2 16,121.6 11,991.0 9,265.2 1,083.7 1,370.1 272.0 4,130.6 188,174.4 1,285.7 4,580.0 7,431.5 10,462.5 1,318.2 2,912.6 2,591.5 3,151.7 440.7 113.1 96.8 6,097.1 2,221.9 2,216.1 246.6 892.2 4,157.3 1,927.1 2,326.3 16.4 3,201.2 16,263.0 673.3 2,005.0 8.0 1,536.6 0.0 0.6 52.2 0.0 6,000.0 308.8 154.6 150.2 11,269.3 190.0 3.5 0.0 973.0 452.0 59.2 2,864.4 170.7 7-р сар 403,247.7 408,473.6 244,123.1 137,793.0 67,086.8 62,200.9 688.5 1,204.3 1,821.5 1,171.6 5,518.2 4,104.2 3,131.3 397.4 480.4 95.2 1,414.0 65,188.1 641.1 1,408.8 1,093.0 2,541.9 645.5 895.9 1,106.0 676.7 190.7 35.9 31.1 4,243.3 1,590.2 2,288.0 38.0 248.5 2,774.8 598.5 717.4 7.1 1,266.4 7,981.3 242.6 2,131.7 32.3 904.6 87.1 0.2 17.4 1.0 2,000.0 96.8 44.9 48.9 0.0 190.0 1.2 0.0 27.7 0.0 23.9 849.6 56.9 8-р сар 9-р сар 356,357.9 356,819.3 366,938.1 371,565.8 226,075.0 257,459.3 118,119.6 91,494.8 63,764.9 63,936.6 58,989.0 59,269.0 672.2 655.1 1,106.8 1,128.6 1,834.0 1,762.3 1,162.8 1,121.7 5,197.0 5,542.3 3,861.7 4,129.6 3,002.6 3,194.7 337.8 367.7 435.3 473.5 86.1 93.8 1,335.3 1,412.7 49,157.7 22,015.9 575.1 558.5 1,402.8 1,576.9 243.6 3,931.0 2,561.1 1,896.0 615.2 629.5 890.0 941.8 1,069.9 493.1 984.8 64.0 148.0 1.3 40.9 35.9 29.7 34.6 1,341.4 502.7 638.8 0.0 410.4 19.9 23.2 106.5 178.5 375.4 1,942.6 276.4 525.2 491.9 613.7 756.8 0.0 0.0 1,000.5 966.9 7,995.2 -11,861.9 222.6 92.5 1.7 1.7 0.0 0.0 685.5 350.0 87.1 0.0 0.2 0.2 17.4 17.4 0.0 0.0 2,000.0 2,000.0 69.5 277.8 25.0 23.7 43.9 -110.5 0.0 -3,165.0 0.0 0.0 1.2 1.2 0.0 1,000.0 339.4 22.4 0.0 0.0 7.7 23.0 741.0 269.8 56.9 56.9 III улирлын дүн 1,116,424.9 1,146,977.6 727,657.4 347,407.5 194,788.3 180,458.8 2,015.9 3,439.7 5,417.8 3,456.1 16,257.6 12,095.6 9,328.5 1,102.9 1,389.2 275.0 4,162.0 136,361.7 1,774.7 4,388.5 5,267.6 6,999.0 1,890.2 2,727.8 2,669.0 1,725.5 339.9 112.7 95.4 6,087.4 2,229.1 2,718.3 167.7 802.4 4,993.8 1,615.6 2,087.9 7.1 3,233.9 4,114.6 557.7 2,135.0 32.3 1,940.1 174.2 0.6 52.2 1.0 6,000.0 444.1 93.7 -17.7 -3,165.0 190.0 3.5 1,000.0 389.4 0.0 54.6 1,860.4 170.6 10-р сар 11-р сар 411,081.8 363,960.8 414,383.0 378,195.0 312,161.0 201,546.0 112,070.0 78,588.6 62,144.6 57,947.2 57,553.4 54,161.6 685.6 591.7 1,188.9 1,058.8 1,729.7 1,586.3 987.1 548.8 5,109.1 4,868.4 3,787.1 3,600.8 2,939.4 2,783.8 334.1 330.4 428.3 403.4 85.3 83.2 1,322.0 1,267.6 44,816.2 15,773.0 654.5 76.6 1,539.4 1,530.9 5,059.7 4,581.9 1,795.9 1,810.4 733.2 229.2 769.9 695.4 915.5 -77.2 901.8 -744.7 69.3 -1,063.3 40.7 -5.0 30.1 0.0 903.8 -237.0 321.2 56.1 227.7 -274.4 18.9 0.2 199.9 16.1 943.2 998.7 460.6 202.3 634.1 307.3 0.0 -21.0 1,092.6 387.5 3,917.4 -38.4 -221.5 0.1 1.7 -400.0 0.0 0.0 -185.0 0.0 -82.2 0.0 0.2 0.0 17.4 0.4 0.0 0.0 2,500.0 2,000.0 -77.7 200.0 24.2 0.0 -102.5 0.0 0.0 -2,028.9 190.0 0.0 1.2 1.2 0.0 0.0 194.5 0.0 0.0 0.0 2.5 2.1 119.0 -387.2 56.9 -100.0 12-р сар 544,308.4 500,545.5 309,501.2 149,372.2 68,548.6 62,849.9 726.4 1,524.7 1,949.5 1,498.1 5,569.4 4,188.2 3,251.7 366.5 474.8 95.1 1,381.2 75,254.3 1,084.7 1,565.8 5,603.3 2,955.7 1,107.9 1,095.8 1,477.8 2,358.6 1,292.2 41.1 41.3 2,252.7 1,291.8 266.3 40.5 562.4 1,514.4 332.0 981.8 0.0 1,022.0 12,568.9 103.1 3.3 0.0 25.0 0.0 0.4 34.4 1.0 2,000.0 47.9 46.5 0.0 0.0 0.0 1.2 2,000.0 7.8 0.0 2.1 1,710.0 211.7 IV улирлын дүн 1,319,351.0 1,293,123.5 823,208.2 340,030.8 188,640.4 174,564.9 2,003.7 3,772.4 5,265.5 3,033.9 15,546.9 11,576.1 8,974.9 1,031.0 1,306.6 263.6 3,970.8 135,843.5 1,815.8 4,636.1 15,244.8 6,562.0 2,070.3 2,561.2 2,316.1 2,515.7 298.1 76.8 71.4 2,919.5 1,669.1 219.5 59.6 778.4 3,456.2 994.8 1,923.2 -21.0 2,502.1 16,447.9 -118.3 -395.0 0.0 -160.0 -82.2 0.6 52.2 1.0 6,500.0 170.1 70.7 -102.5 -2,028.9 190.0 3.5 2,000.0 202.3 0.0 6.7 1,441.8 168.6
 6. 6. Жилийн төлөвлөгөө Ахмадын жилийн заpдал INTELSAT ба REUTERS-ийн суваг ашигласны тєлбєp Газpын хянан баталгааны заpдал Сургалт, хурал, зєвлєгєєний зардал Давтан сургалтын зардал Хичээл, їйлдвэрлэлийн дадлага, сургуулилт Гадаад сургалт, семинарт оролцох зардал Сургалт, семинар зохион байгуулах зардал Мєрийн хєтєлбєрт тусгагдсан зарим арга хэмжээг хэрэгжїїлэ Улсын мэдээллийн маягтын зардал Тєвлєрсєн тєсвєєс ой тэмдэглэхэд олгох зардал Эрсдэлийн сан Мал эмнэлгийн їйлчилгээний зардал Бусдаар гїйцэтгїїлсэн ажил, їйлчилгээний хєлс, тєлбєр хураа Ємгєєлєл, хуулийн зєвлєх їйлчилгээний хєлс Уран бїтээл хийлгэх, бэлтгїїлэх Эрдэм, шинжилгээ, судалгааны ажлын хєлс Тєрийн ємнєєс гїйцэтгїїлсэн ажил їйлчилгээ Мэдээллийн технологийн їйлчилгээний хєлс Аудит, баталгаажуулалт зэрэглэл тогтоох їйлчилгээний хєл Банк, санхїїгийн байгууллагын їйлчилгээний хураамж Аудит, зэрэглэл тогтоох їйлчилгээний хєлс (дотоод) Эд хєрєнгийн даатгал Тээврийн хэрэгслийн даатгал Харуул, хамгаалалтын хєлс Тээврийн хэрэгслийн оношилгоо Улсын мэдээллийн маягт бэлтгэх Мэдээлэл, сурталчилгааны зардал Товхимол, тараах материал Газрын тєлбєр Хог хаягдал устгах, ариутгал, цэвэрлэгээ Ємнєх оны тєсвийн хэмнэлт, нэмэлт орлогоос байгууллагад Зээлийн їйлчилгээ (хїї) Гадаадын зээлийн їйлчилгээний тєлбєр Дотоодын зээлийн хїї Улсын зээллэгээ, бондын хїї Татаас ба уpсгал шилжїїлэг Татаас Эрчим хїч, дулааны алдагдлын татаас Хотын нийтийн тээврийн татаас Бусад татаас, шилжїїлэг Улаан буудай, махны татаас Засгийн газрын дотоод шилжїїлэг Орон нутгийн тєсєвт єгєх татаас Тєсєв хоорондын урсгал шилжїїлэг Нєхєн олговор авагсдын шимтгэл Тусгай зориулалтын шилжїїлэг Тєрийн бус байгууллагад олгох хандив, тусламж Бусад тєрийн бус байгууллагад тєсвєєс олгох дэмжлэг Єрх гэрт олгох шилжїїлэг Нийгмийн даатгалын тэтгэвэp, тэтгэмжийн заpдал ЭХМТ комисс МЄС -ын тєвийн зардал Нийгмийн халамжийн заpдал Єндєp настан, ахмад дайчдад олгох хєнгєлєлт Ахмад дайчдад олгох нэг удаагийн тусламж Адарт эхийн одонтой эхчїїдэд олгох тэтгэмж Тєрєлжсєн асрамжийн їйлчилгээ Ахмад настнуудад їзїїлэх хєнгєлєлт Нєхєн олговор Оюутны тэтгэлэг Гадаад суралцагсдын зардал Хэлмэгдэгсэд, тэдний ар гэрт олгох тэтгэмж 1-р сар 2-р сар 3-р сар 30.3 0.3 12.7 0.3 441.8 45.5 54.7 45.5 200.0 60.0 60.0 60.0 36,016.7 4,979.5 4,363.1 4,805.8 199.7 7.5 20.1 27.7 17,768.3 2,880.3 2,384.8 2,682.1 3,894.2 170.4 561.4 548.9 7,385.4 605.8 834.3 984.7 7,160.9 744.5 499.5 726.2 4,215.0 2,410.0 2,000.0 0.0 340.1 21.0 11.0 104.5 0.0 0.0 0.0 0.0 5,990.1 0.0 0.0 0.0 96,004.1 7,551.5 8,738.2 10,542.3 767.2 83.0 128.0 108.0 859.4 188.3 137.3 28.8 52,944.9 3,870.9 4,785.6 5,861.9 36,376.1 2,998.7 3,217.6 3,962.4 421.0 43.0 46.6 45.0 317.8 55.9 82.5 80.5 427.4 32.6 37.6 43.3 691.4 43.5 69.2 73.4 366.1 34.9 29.5 26.7 1,069.7 30.2 47.0 158.1 1,688.5 168.7 154.9 133.7 74.7 1.9 2.4 20.7 3,234.1 198.9 194.2 194.9 4,884.2 806.2 518.7 477.5 316.2 30.7 33.9 31.9 27.8 0.2 0.7 7.6 1,852.7 154.7 151.5 153.0 4,352.6 0.0 0.0 0.0 304,372.7 8,729.8 6,499.2 25,062.4 33,334.7 2,833.3 2,459.1 1,299.6 271,038.1 5,896.5 4,040.1 23,762.8 271,038.1 5,896.5 4,040.1 23,762.8 1,895,082.1 185,361.2 238,893.0 206,995.1 444,378.3 59,377.6 75,045.3 88,657.0 33,999.5 2,962.1 2,776.2 4,147.3 53,202.6 4,500.0 5,187.3 5,187.3 330,176.2 51,915.5 52,081.9 79,322.4 27,000.0 0.0 15,000.0 0.0 1,154,634.9 94,503.9 100,593.8 87,705.5 364,615.4 16,138.9 28,520.0 22,775.7 790,019.5 78,365.0 72,073.8 64,929.9 6.2 790,013.3 6,966.8 6,966.8 211,541.7 15.6 15.6 36,897.0 4.5 3,474.6 30,618.8 110.0 2,689.1 95.5 106,043.0 60.3 102.6 0.5 78,364.5 580.6 580.6 16,464.1 1.3 1.3 543.5 0.4 289.6 0.0 5.0 248.6 2.6 7,690.4 1.6 11.4 0.5 72,073.3 580.6 580.6 52,385.3 1.3 1.3 33,818.5 0.4 289.6 33,275.0 5.0 248.6 2.6 10,690.4 1.6 11.4 0.5 64,929.3 580.6 580.6 18,243.8 1.3 1.3 543.5 0.4 289.6 0.0 5.0 248.6 2.6 10,714.9 5.0 11.4 I улирлын дүн 13.3 145.7 180.0 14,148.4 55.3 7,947.1 1,280.6 2,424.9 1,970.1 4,410.0 136.5 0.0 0.0 26,832.0 319.0 354.3 14,518.4 10,178.7 134.6 218.9 113.5 186.0 91.1 235.3 457.2 25.0 587.9 1,802.3 96.5 8.5 459.2 0.0 40,291.4 6,592.0 33,699.4 33,699.4 631,249.3 223,079.9 9,885.6 14,874.6 183,319.8 15,000.0 282,803.2 67,434.5 215,368.7 1.6 215,367.1 1,741.7 1,741.7 87,093.2 3.9 3.9 34,905.6 1.1 868.7 33,275.0 15.0 745.8 7.7 29,095.6 8.3 34.2 4-р сар 5-р сар 6-р сар 0.3 0.3 0.6 15.5 24.7 15.5 10.0 0.0 0.0 2,912.9 2,894.4 2,728.1 43.5 44.2 27.7 1,352.4 2,032.5 1,636.7 202.0 141.5 329.0 586.3 399.3 461.0 911.2 631.2 668.3 5.0 0.0 0.0 11.0 11.0 104.5 0.0 0.0 0.0 200.0 750.0 1,050.0 10,495.6 7,014.0 7,063.0 128.0 83.0 128.0 209.3 35.1 11.8 5,038.4 4,157.5 3,062.3 4,284.7 2,107.3 3,493.6 46.0 57.4 57.4 28.9 10.2 24.9 45.0 37.9 33.6 97.7 73.4 29.0 69.4 18.2 24.9 372.8 277.6 30.9 150.1 134.9 162.8 25.5 21.4 3.8 1,089.1 1,088.6 589.5 574.8 421.2 468.4 39.7 48.9 41.9 0.7 1.3 2.7 152.2 154.3 155.6 0.0 0.0 4,352.6 10,346.3 39,711.1 96,920.0 2,721.0 27,208.4 27,322.2 7,625.4 12,502.7 69,597.7 7,625.4 12,502.7 69,597.7 173,591.0 197,043.3 146,875.1 43,352.0 34,545.1 22,592.8 4,244.2 3,627.9 3,331.7 5,187.3 5,187.3 5,187.3 25,920.5 25,729.9 14,073.8 8,000.0 0.0 0.0 101,392.7 140,999.2 97,839.9 39,426.6 45,834.4 32,979.7 61,966.2 95,164.8 64,860.2 0.5 61,965.7 580.6 580.6 18,957.6 1.3 1.3 543.5 0.4 289.6 0.0 5.0 248.6 2.6 10,690.4 1.6 11.4 0.5 95,164.3 580.6 580.6 15,893.4 1.3 1.3 543.5 0.4 289.6 0.0 5.0 248.6 2.6 10,690.4 1.6 11.4 0.5 64,859.7 580.6 580.6 20,041.0 1.3 1.3 543.5 0.4 289.6 0.0 5.0 248.6 2.6 13,814.9 5.2 11.4 II улирлын дүн 9-р сар III улирлын дүн IV улирлын дүн 7-р сар 8-р сар 1.2 55.7 10.0 8,535.4 115.5 5,021.5 672.5 1,446.6 2,210.8 5.0 126.5 0.0 2,000.0 24,572.6 339.0 256.1 12,258.2 9,885.6 160.9 63.9 116.5 200.1 112.5 681.2 447.9 50.7 2,767.3 1,464.5 130.4 4.7 462.1 4,352.6 146,977.4 57,251.6 89,725.8 89,725.8 517,509.4 100,489.9 11,203.9 15,561.8 65,724.2 8,000.0 340,231.8 118,240.6 221,991.2 4.0 15.5 60.0 1,978.7 8.1 501.8 628.2 705.0 536.2 0.0 24.0 0.0 1,124.4 10,529.0 83.0 75.8 5,676.4 4,362.5 42.0 12.1 33.8 21.1 39.4 28.0 153.6 1.4 88.5 487.7 9.0 0.3 159.0 0.0 15,135.0 3,430.2 11,704.8 11,704.8 91,195.0 18,707.4 2,733.4 3,300.0 12,674.0 0.0 60,962.2 30,736.8 30,225.4 0.3 3.4 56.2 45.5 60.0 0.0 1,576.5 3,433.4 6.1 26.0 427.2 1,142.8 374.7 438.0 628.7 788.1 498.8 109.5 0.0 0.0 11.0 11.0 1,000.0 1,000.0 500.0 1,050.0 6,269.7 8,612.8 83.0 -119.0 13.2 96.8 3,290.7 6,509.5 2,495.0 1,738.0 32.0 29.9 9.9 15.0 32.5 32.8 123.5 115.2 28.9 32.7 26.9 27.6 132.6 132.9 1.4 1.4 89.3 177.7 413.8 110.0 17.2 14.7 0.8 2.5 159.2 154.8 0.0 0.0 9,921.4 26,511.9 2,382.0 1,750.6 7,539.4 24,761.3 7,539.4 24,761.3 98,033.9 139,452.6 20,615.3 16,198.1 1,851.6 2,228.0 3,300.0 3,912.3 15,463.7 6,057.8 0.0 4,000.0 66,823.0 103,873.0 31,406.5 23,450.7 35,416.5 80,422.3 7.7 1.8 4.8 1.6 117.2 45.5 22.3 55.5 120.0 -110.0 0.0 0.0 6,988.7 2,973.0 69.4 3,301.8 40.2 -25.6 -32.9 47.2 2,071.9 1,192.1 472.1 1,063.6 1,441.0 314.8 -22.2 207.4 2,121.7 718.0 -347.7 1,021.9 1,144.5 520.1 -860.0 2,175.3 0.0 -200.0 0.0 0.0 46.0 11.0 0.0 20.0 2,000.0 -2,000.0 0.0 0.0 2,674.4 700.0 200.0 415.7 25,411.5 7,605.9 2,666.4 8,915.6 47.0 0.0 31.1 31.1 185.7 36.8 0.0 26.5 15,476.6 4,293.5 732.1 5,666.0 8,595.5 3,015.9 1,948.9 2,751.5 103.9 32.4 -69.9 59.1 37.0 -6.1 -0.1 4.1 99.2 33.0 0.4 64.9 259.8 20.3 2.2 23.0 101.1 30.4 14.2 16.8 82.5 27.0 21.8 21.9 419.1 121.6 -7.7 250.4 4.2 1.1 -6.8 0.4 355.5 -564.7 37.2 50.7 1,011.6 184.4 -914.1 1,335.5 41.0 20.3 1.1 26.9 3.6 0.0 0.0 11.0 473.0 153.1 145.6 159.7 0.0 0.0 0.0 0.0 51,568.3 8,313.6 15,460.8 41,761.1 7,562.9 2,707.5 2,178.0 -42,957.3 44,005.4 5,606.1 13,282.9 84,718.4 44,005.4 5,606.1 13,282.9 84,718.4 328,681.6 191,777.4 107,496.5 118,367.9 55,520.9 38,623.1 11,121.8 15,542.6 6,813.0 2,448.2 2,138.9 1,509.9 10,512.3 3,494.3 4,464.9 4,294.7 34,195.6 32,680.6 4,518.0 9,738.0 4,000.0 0.0 0.0 0.0 231,658.2 136,204.4 78,909.4 84,827.8 85,594.0 68,122.2 10,439.9 14,784.2 146,064.3 68,082.2 68,469.5 70,043.6 8.2 123.3 -110.0 6,344.3 -11.2 2,727.9 500.0 1,392.2 1,835.4 -200.0 31.0 -2,000.0 1,315.7 19,187.9 62.2 63.2 10,691.7 7,716.3 21.7 -2.0 98.3 45.5 61.4 70.7 364.3 -5.2 -476.7 605.8 48.3 11.0 458.4 0.0 65,535.6 -38,071.8 103,607.4 103,607.4 417,641.8 65,287.5 6,097.0 12,253.9 46,936.6 0.0 299,941.6 93,346.2 206,595.4 1.6 221,989.6 1,741.7 1,741.7 54,892.0 3.9 3.9 1,630.6 1.1 868.7 0.0 15.0 745.8 7.7 35,195.6 8.4 34.2 0.5 30,224.9 580.6 580.6 6,940.1 1.3 1.3 543.5 0.4 289.6 0.0 5.0 248.6 2.6 58.1 10.2 11.4 0.5 35,416.0 580.6 580.6 6,062.2 1.3 1.3 543.5 0.4 289.6 0.0 5.0 248.6 2.6 58.1 20.9 11.4 1.6 146,062.7 1,741.7 1,741.7 26,244.2 3.9 3.9 -1,055.6 1.1 868.7 -2,656.2 35.0 695.8 37.7 8,931.1 35.8 34.2 1.6 206,593.8 1,741.7 1,741.7 43,312.2 3.9 3.9 1,416.5 1.1 868.7 0.0 45.0 501.7 42.3 32,820.6 7.8 0.0 0.5 80,421.8 580.6 580.6 13,241.9 1.3 1.3 -2,142.7 0.4 289.6 -2,656.2 25.0 198.6 32.6 8,814.9 4.7 11.4 10-р сар 0.5 68,081.7 580.6 580.6 13,570.1 1.3 1.3 543.5 0.4 289.6 0.0 5.0 248.6 37.1 11,175.4 1.5 0.0 11-р сар 0.5 68,469.0 580.6 580.6 15,015.8 0.0 0.0 558.2 0.0 289.6 0.0 20.0 248.6 2.6 11,160.4 0.0 0.0 12-р сар 0.5 70,043.1 580.6 580.6 14,726.4 2.6 2.6 314.8 0.8 289.6 0.0 20.0 4.5 2.6 10,484.9 6.3 0.0
 7. 7. Жилийн төлөвлөгөө Нэг удаагийн тэтгэмж, урамшуулал Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал, д Тєрийн албан хаагчийн нэг хїїхдийн сургалтын тєлбєр Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мєнгєн тэтгэмж Орон байраар хангах, орон сууцны дэмжлэг (хувь хїмїїст о Нэг удаагийн буцалтгїй тусламж Ээлжийн амралтаар нутаг явах унааны зардал Тєрийн албан хаагчийн гэр бїлд олгох мєнгєн тусламж Эмчилгээний тєлбєр Шагнал, урамшил Бїтцийн єєрчєлтийн улмаас чєлєєлєгдсєн албан хаагчид ол Хєдєє, орон нутагт тогтвор суурьшилтай ажилласан албан Нїїлгэн шилжїїлэх зардал Хуульд заасан їндэслэлээр албан хаагчдад олгох нєхєн олг Хїн амын тодорхой бїлэгт їзїїлэх дэмжлэг Хєдєлмєр, ажил эрхлэлт, ЖДЇ дэмжих чиглэлээр єгєх туслам Їдийн цай Еpєнхий боловсpолын суpгуулийн сурах бичгийн їнэ Сургалтын тєлбєрийн буцалтгїй тусламж Суралцагсадад олгох амьжиргааны тэтгэлэг Тєлбєрийн чадваргїй иргэдэд їзїїлэх ємгєєллийн їйлчилгээни Хандив, тусламж Сургалтын тєлбєрийн буцалтгїй тусламж, тэтгэлэг (Тєрийн а Тєлбєр, хураамж Шїїхийн шийдвэрийн дагуу олгох тєлбєр Тєрийн албан хаагч, тєрийн байгууллагын буруутай їйл ажил Арилжааны даатгалын хураамж Амь даатгал Гэнэтийн ослын даатгал Газрын тєлбєр Тээврийн хэрэгслийн татвар Гадаад шилжїїлэг Олон улсын байгууллагын гишїїний татвар Гадаад орнуудад єгєх урсгал шилжїїлэг ХЄРЄНГИЙН ЗАРДАЛ 1. Дотоод хєрєнгє оруулалт Хєрєнгє оруулалт :Тєсвийн хєрєнгєєр санхїїжих Тоног тєхєєрємж : Тєсвийн хєрєнгєєp санхїїжих 2. Улсын нєєцийн эх їїсвэp нэмэгдїїлэх Хїнс, Барааны нєєц Їрийн нєєц Євс, Тэжээлийн нєєц Шатахууны нєєц Таваарын буудайн нєєц Машин, техникийн нєєц Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн нєєц 3. Газар ба матеpиаллаг бус зїйлсийн заpдал Геологи хайгуулийн зардал Ойжуулалтын зардал 4. Хєрєнгийн шилжїїлэг Тєсєвт газрын их засвар 5. Гадаад зээлээс санхїїжих хєрєнгє оруулалт Авто замын байгууламж Барилга байгууламж Тоног тєхєєрємж ЭPГЭЖ ТӨЛӨГДӨХ ТӨЛБӨРИЙГ ХАССАН ЦЭВЭР ЗЭЭЛ 1. Эргэж тєлєгдєх зээл Дамжуулан зээлдїїлсэн зээл Эpїїл мэндийн даатгалаас санхїїжих Їндсэн їйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих Туслах їйл ажиллагааны орлогоос санхїїжих Тєpийн суpгалтын сангаас санхїїжих Тєсєв болон дамжуулан зээлдїїлсэн зээлээс эргэж тєлєгдєх Оны эхний їлдэгдлээс санхїїжїїлсэн 996.8 67,330.9 4,747.9 36,373.2 4,345.1 3,988.7 393.1 139.4 582.9 7,222.5 35.0 7,768.0 75.0 1,660.0 59,445.0 33,400.0 25.8 3,822.8 5,902.7 15,653.4 226.2 2,722.4 2,722.4 10,475.2 6,006.4 695.3 2,345.7 1,812.2 533.4 890.5 537.3 4,917.9 4,017.9 900.0 1,376,654.6 1,077,978.0 974,348.2 103,629.8 45,304.0 2,107.0 2,149.0 3,890.9 3,258.5 28,000.0 5,805.1 93.5 12,982.7 7,326.1 5,656.6 46,327.2 46,327.2 194,062.7 78,676.4 43,113.7 72,272.7 89,673.3 22,355.1 -51,381.7 90,188.7 178,298.3 16,753.7 500.0 -169,809.0 4,352.6 1-р сар 2-р сар 165.7 8,047.5 1,796.7 4,369.7 100.0 426.3 5.3 70.5 52.7 601.5 0.0 290.8 0.0 334.0 9,991.3 6,119.2 3.0 100.0 1,244.4 2,331.9 18.9 595.5 595.5 3,141.3 2,000.0 595.3 470.8 170.8 300.0 68.4 6.8 707.0 507.0 200.0 23,377.0 3,550.4 3,543.1 7.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 610.5 610.5 0.0 22.3 22.3 19,193.8 10,163.5 4,001.0 5,029.3 9,471.6 3,786.7 -4,714.8 7,269.6 13,621.6 890.2 30.0 -4,923.4 0.0 177.8 7,681.7 0.0 4,670.6 200.0 392.3 10.7 3.5 47.4 949.0 22.3 824.7 0.0 561.2 6,821.8 4,419.2 3.0 100.0 50.0 2,182.8 18.9 90.8 90.8 2,569.8 2,000.0 100.0 369.6 146.1 223.5 84.4 15.9 805.6 605.6 200.0 23,801.8 19,091.5 18,950.1 141.4 145.1 0.0 0.0 51.6 0.0 0.0 0.0 93.5 610.5 610.5 0.0 99.5 99.5 3,855.2 1,229.2 1,212.7 1,413.3 4,576.7 -1,108.2 -4,343.8 7,176.0 11,352.0 878.7 40.0 -4,525.2 0.0 3-р сар 70.7 6,894.4 0.0 3,843.9 755.0 351.0 7.7 21.7 44.2 991.5 0.0 807.9 15.0 56.6 8,121.8 5,719.2 3.0 100.0 50.0 2,182.8 18.9 90.8 90.8 2,829.0 2,006.4 0.0 540.5 146.1 394.4 168.7 113.4 766.5 566.5 200.0 36,483.1 15,779.6 13,716.9 2,062.7 3,500.0 1,300.0 0.0 0.0 500.0 0.0 1,700.0 0.0 710.5 610.5 100.0 675.2 675.2 15,817.8 1,952.8 4,055.0 9,810.0 1,131.8 -8,216.1 -3,664.2 8,930.2 37,347.9 964.4 55.0 -11,633.1 0.0 I улирлын дүн 414.3 22,623.6 1,796.7 12,884.3 1,055.0 1,169.6 23.7 95.7 144.3 2,542.0 22.3 1,923.4 15.0 951.8 24,934.9 16,257.5 9.0 300.0 1,344.4 6,697.4 56.6 777.1 777.1 8,540.2 6,006.4 695.3 1,380.9 463.0 917.9 321.5 136.1 2,279.1 1,679.1 600.0 83,661.9 38,421.5 36,210.1 2,211.4 3,645.1 1,300.0 0.0 51.6 500.0 0.0 1,700.0 93.5 1,931.5 1,831.5 100.0 797.0 797.0 38,866.8 13,345.5 9,268.7 16,252.6 15,180.2 -5,537.6 -12,722.8 23,375.8 62,321.6 2,733.2 125.0 -21,081.8 0.0 4-р сар 5-р сар 6-р сар 36.5 153.5 25.8 7,670.4 4,489.2 5,636.3 1,796.7 0.0 0.0 3,904.4 2,037.1 2,282.5 255.0 100.0 150.0 321.6 178.8 186.8 5.6 27.5 25.9 4.3 3.5 21.2 45.9 50.7 48.7 497.2 0.0 1,032.6 0.0 4.3 0.0 786.8 1,934.0 1,843.4 22.5 15.0 15.0 30.3 138.4 30.3 7,977.6 4,584.6 5,135.1 4,759.2 3,219.2 3,059.2 3.0 3.0 0.0 100.0 100.0 318.6 1,244.4 100.0 630.0 1,804.2 1,095.5 1,060.5 18.9 18.9 18.9 529.5 60.8 60.8 529.5 60.8 60.8 604.6 265.3 6.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 160.6 172.0 -76.8 146.6 155.6 346.1 14.0 16.4 -422.9 152.6 51.7 51.8 291.4 41.6 31.7 196.3 114.3 618.3 196.3 114.3 618.3 0.0 0.0 0.0 69,076.5 153,306.5 181,374.1 67,129.2 134,762.7 154,672.8 65,471.1 117,491.6 139,213.8 1,658.1 17,271.1 15,459.0 0.0 2,300.0 2,765.4 0.0 1,000.0 -193.0 0.0 300.0 200.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,000.0 1,258.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,500.0 0.0 0.0 0.0 1,010.5 610.5 2,385.5 610.5 610.5 610.5 400.0 0.0 1,775.0 402.7 4,437.3 11,134.0 402.7 4,437.3 11,134.0 534.1 11,196.0 10,416.3 44.4 4,145.3 7,421.6 256.4 4,560.5 1,110.8 233.4 2,490.2 1,883.9 28,162.8 -6,174.7 56,830.2 25,070.1 -9,267.5 34,971.9 -4,792.0 -4,456.8 -3,759.5 7,991.8 7,918.6 8,697.2 43,134.1 10,643.5 12,243.9 942.3 953.4 938.5 55.0 40.0 40.0 -13,640.0 -13,304.9 -19,995.1 0.0 0.0 4,352.6 II улирлын дүн 7-р сар 8-р сар 9-р сар 215.7 94.0 16.4 76.2 17,795.8 6,219.0 5,408.0 6,443.4 1,796.7 0.0 2.5 1,152.1 8,223.9 2,988.9 2,791.7 4,432.9 505.0 560.0 1,246.0 9.1 687.2 302.7 345.4 256.9 59.0 100.6 88.1 67.8 28.9 6.3 3.1 23.0 145.4 53.2 48.7 50.0 1,529.8 565.3 484.9 328.5 4.3 5.0 0.0 0.0 4,564.3 1,450.3 241.7 102.9 52.5 0.0 7.5 0.0 198.9 186.6 148.4 20.3 17,697.3 2,781.6 3,447.7 4,973.4 11,037.5 1,819.2 1,439.2 1,169.2 6.0 0.0 0.0 1.3 518.6 600.0 600.0 600.0 1,974.4 150.0 250.0 1,918.9 3,960.3 193.6 1,139.7 1,265.3 56.6 18.9 18.9 18.9 651.1 56.8 56.8 998.3 651.1 56.8 56.8 998.3 876.6 1,075.1 189.7 -830.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 255.8 992.1 146.1 -899.9 648.3 992.1 146.1 -899.9 -392.5 0.0 0.0 0.0 256.1 80.3 42.1 55.2 364.7 2.8 1.6 14.1 929.0 91.2 258.5 417.9 929.0 91.2 58.5 417.9 0.0 0.0 200.0 0.0 403,757.2 164,350.6 140,863.1 114,106.5 356,564.7 136,518.7 102,124.6 71,172.3 322,176.5 125,052.2 92,300.0 64,249.5 34,388.2 11,466.5 9,824.6 6,922.8 5,065.4 3,105.1 1,649.0 2,339.3 807.0 0.0 0.0 0.0 500.0 0.0 649.0 500.0 0.0 0.0 1,000.0 1,839.3 2,258.5 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,500.0 2,605.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,006.5 2,200.2 610.5 1,402.4 1,831.5 610.5 610.5 610.5 2,175.0 1,589.7 0.0 791.9 15,974.0 8,299.9 7,668.8 2,634.7 15,974.0 8,299.9 7,668.8 2,634.7 22,146.5 14,226.6 28,810.2 36,557.8 11,611.4 9,875.3 16,819.7 9,543.5 5,927.7 1,809.6 9,762.9 4,127.3 4,607.4 2,541.7 2,227.5 22,886.9 78,818.3 -5,225.9 -10,580.2 -14,746.6 50,774.5 -8,318.7 -13,673.0 -17,839.3 -13,008.3 -4,735.3 -4,366.9 -3,703.2 24,607.6 7,756.3 7,682.5 5,158.2 66,021.5 10,891.9 8,276.4 8,712.1 2,834.2 897.6 777.7 1,077.9 135.0 55.0 20.0 20.0 -46,940.0 -13,610.7 -17,090.0 -24,060.8 4,352.6 0.0 0.0 0.0 III улирлын дүн 10-р сар 11-р сар 12-р сар 186.7 121.5 -20.2 78.8 18,070.4 1,689.8 3,314.8 3,836.4 1,154.6 0.0 0.0 0.0 10,213.5 1,074.0 2,219.0 1,758.4 1,815.1 -60.0 515.0 515.0 905.1 377.8 355.9 493.1 256.4 46.7 0.0 7.3 32.4 -26.8 0.0 9.2 151.9 48.5 6.0 86.8 1,378.7 742.7 287.6 741.7 5.0 8.2 -4.8 0.0 1,794.9 -557.2 -10.0 52.6 7.5 0.0 0.0 0.0 355.2 35.8 -50.0 168.4 11,202.8 2,503.2 1,259.3 1,847.5 4,427.5 739.2 469.2 469.2 1.3 1.3 5.8 2.5 1,800.0 600.0 0.0 604.3 2,318.9 265.0 0.0 0.0 2,598.6 878.9 765.4 752.7 56.6 18.9 18.9 18.9 1,111.8 60.8 60.8 60.8 1,111.8 60.8 60.8 60.8 434.2 206.8 114.4 303.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 238.2 149.1 95.0 226.7 238.2 146.1 95.0 221.7 0.0 3.0 0.0 5.0 177.5 54.7 18.7 62.1 18.5 3.1 0.7 14.2 767.7 28.4 434.6 479.2 567.7 28.4 334.6 479.2 200.0 0.0 100.0 0.0 419,320.2 102,222.0 176,649.0 191,044.3 309,815.6 52,409.1 142,178.1 178,589.1 281,601.7 47,388.1 120,823.2 166,148.7 28,213.9 5,021.0 21,354.9 12,440.4 7,093.5 15,000.0 14,500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,149.0 500.0 0.0 0.0 2,839.3 500.0 500.0 0.0 500.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14,000.0 14,000.0 0.0 2,605.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4,213.1 1,610.5 610.5 610.6 1,831.5 610.5 610.5 610.6 2,381.6 1,000.0 0.0 0.0 18,603.5 1,396.4 6,114.3 3,442.0 18,603.5 1,396.4 6,114.3 3,442.0 79,594.6 31,806.1 13,246.2 8,402.6 36,238.5 12,196.1 5,284.9 0.0 15,699.9 5,064.4 3,624.4 3,528.6 27,656.1 14,545.5 4,336.9 4,874.0 -30,552.7 -3,301.2 -14,234.2 43,762.9 -39,830.9 -6,394.0 -17,326.9 40,670.1 -12,805.4 -4,837.9 -4,508.4 -3,498.8 20,597.1 7,350.6 7,354.5 6,903.2 27,880.5 9,509.8 6,243.8 6,321.1 2,753.1 930.0 1,593.9 5,909.2 95.0 50.0 50.0 45.0 -54,761.4 -13,769.0 -20,826.9 -12,429.9 0.0 0.0 0.0 0.0 IV улирлын дүн 180.2 8,841.0 0.0 5,051.5 970.0 1,226.8 54.0 -17.7 141.4 1,772.0 3.4 -514.6 0.0 154.2 5,610.0 1,677.5 9.6 1,204.3 265.0 2,397.1 56.6 182.3 182.3 624.2 0.0 0.0 470.8 462.8 8.0 135.4 18.0 942.2 842.2 100.0 469,915.3 373,176.2 334,359.9 38,816.3 29,500.0 0.0 500.0 1,000.0 0.0 28,000.0 0.0 0.0 2,831.6 1,831.6 1,000.0 10,952.7 10,952.7 53,454.8 17,481.0 12,217.4 23,756.5 26,227.5 16,949.2 -12,845.1 21,608.3 22,074.7 8,433.1 145.0 -47,025.8 0.0
 8. 8. Жилийн төлөвлөгөө Гадаадын тусламжаас санхїїжих Тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан Тєсвєєс санхїїжих БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО Тєсвийн байгууллага Тєсвєєс гадуур байгууллага АЖИЛЛАГСАД БЇГД Удирдах ажилтан Гїйцэтгэх ажилтан Їйлчлэх ажилтан Гэрээт ажилтан SOE employees СУPАЛЦАГСАД ( жилийн дундажааp ) Еpєнхий боловсpолын суpгуульд суpалцагсад Тєрийн ємчит ЕБС Хувийн ЕБС Сургуулийн ємнєх боловсролын байгууллага Тєрийн ємчит СЄБ байгууллага Хувийн ємчит СЄБ байгууллага Мэргэжлийн сургалт, їйлдвэрлэлийн тєв Тєрийн ємчит МСЇТ Хувийн МСЇТ 1-р сар 2-р сар 3-р сар 650.0 54.2 54.2 54.2 28,000.0 0.0 0.0 0.0 4,718,553.7 316,367.6 380,707.7 346,785.4 3.7 4.6 4.6 4.6 3.4 4.1 4.1 4.1 0.4 0.5 0.5 0.5 159.1 160.0 160.4 160.4 5.3 5.3 5.3 5.3 109.8 110.6 110.8 110.7 37.1 37.0 37.2 37.2 6.9 7.1 7.1 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 819.3 819.3 819.3 819.3 700.4 700.4 700.4 700.4 674.0 674.0 674.0 674.0 26.4 26.4 26.4 26.4 70.7 70.7 70.7 70.7 40.3 40.3 40.3 40.3 30.4 30.4 30.4 30.4 48.1 48.1 48.1 48.1 31.6 31.6 31.6 31.6 0.0 0.0 0.0 0.0 I улирлын дүн 162.5 0.0 1,043,860.7 13.8 12.2 1.6 480.8 16.0 332.0 111.4 21.3 0.0 2,457.8 2,101.3 2,022.1 79.2 212.1 120.9 91.2 144.4 94.7 0.0 4-р сар 5-р сар 6-р сар 54.2 54.2 54.2 0.0 0.0 0.0 387,262.4 482,319.6 567,358.7 4.6 4.6 4.6 4.1 4.1 4.1 0.5 0.5 0.5 160.4 160.4 160.4 5.3 5.3 5.3 110.8 110.8 110.8 37.2 37.2 37.2 7.1 7.1 7.1 0.0 0.0 0.0 819.3 819.3 819.3 700.4 700.4 700.4 674.0 674.0 674.0 26.4 26.4 26.4 70.7 70.7 70.7 40.3 40.3 40.3 30.4 30.4 30.4 48.1 48.1 48.1 31.6 31.6 31.6 0.0 0.0 0.0 II улирлын дүн 7-р сар 8-р сар 9-р сар 162.5 54.2 54.2 54.2 0.0 0.0 0.0 0.0 1,436,940.7 373,496.9 321,798.6 324,479.5 13.8 4.6 4.6 4.6 12.2 4.1 4.1 4.1 1.6 0.5 0.5 0.5 481.2 160.4 160.4 160.4 16.0 5.3 5.3 5.3 332.3 110.8 110.7 110.7 111.6 37.2 37.2 37.2 21.3 7.1 7.1 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2,457.8 819.3 819.3 819.3 2,101.3 700.4 700.4 700.4 2,022.1 674.0 674.0 674.0 79.2 26.4 26.4 26.4 212.1 70.7 70.7 70.7 120.9 40.3 40.3 40.3 91.2 30.4 30.4 30.4 144.4 48.1 48.1 48.1 94.7 31.6 31.6 31.6 0.0 0.0 0.0 0.0 III улирлын дүн 10-р сар 11-р сар 12-р сар 162.5 54.2 54.2 54.2 0.0 14,000.0 14,000.0 0.0 1,019,774.9 356,756.7 337,907.6 523,312.9 13.8 4.6 4.6 4.6 12.2 4.1 4.1 4.1 1.6 0.5 0.5 0.5 481.1 160.4 160.2 160.2 16.0 5.3 5.3 5.3 332.3 110.8 110.7 110.7 111.6 37.2 37.0 37.0 21.3 7.1 7.1 7.1 0.0 0.0 0.0 0.0 2,457.8 819.3 819.3 819.3 2,101.3 700.4 700.4 700.4 2,022.1 674.0 674.0 674.0 79.2 26.4 26.4 26.4 212.1 70.7 70.7 70.7 120.9 40.3 40.3 40.3 91.2 30.4 30.4 30.4 144.4 48.1 48.1 48.1 94.7 31.6 31.6 31.6 0.0 0.0 0.0 0.0 IV улирлын дүн 162.5 28,000.0 1,217,977.3 13.8 12.2 1.6 480.8 16.0 332.3 111.2 21.2 0.0 2,457.8 2,101.3 2,022.1 79.2 212.1 120.9 91.2 144.4 94.7 0.0
 9. 9. Сангийн сайдын 2013 оны …. дугаар сарын .....-ны өдрийн ... дугаар тушаалын …. дугаар хавсралт УЛСЫН ТӨСВӨӨС 2013 ОНЫ ТӨСВИЙН ЖИЛД ОРОН НУТГИЙН ТӨСӨВТ ОЛГОХ САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГИЙН ХУВААРЬ /сая төгрөг/ АЙМАГ, НИЙСЛЭЛ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Архангай Баян-Өлгий Баянхонгор Булган Говь-Алтай Дорноговь Дорнод Дундговь Завхан Өвөрхангай Өмнөговь Сүхбаатар Сэлэнгэ Төв Увс Ховд Хөвсгөл Хэнтий Дархан-Уул Улаанбаатар Орхон Говь-Сүмбэр ДҮН Жилийн төлөвлөгөө 1-р сар 2-р сар 3-р сар 11,789.5 1,132.5 1,147.5 914.7 12,366.4 1,178.9 1,199.9 1,000.4 12,188.9 1,170.6 1,188.1 986.8 2,472.7 0.0 0.0 0.0 9,228.9 918.4 935.9 725.1 0.0 0.0 0.0 0.0 6,256.2 727.0 759.5 434.1 7,210.8 747.1 756.6 602.0 10,887.5 1,117.4 1,131.4 922.6 12,976.2 1,253.7 1,274.2 1,010.3 0.0 0.0 0.0 0.0 6,944.0 753.1 773.1 564.6 3,537.3 674.2 701.7 180.3 9,207.2 1,034.9 1,054.4 727.9 10,894.4 1,055.4 1,077.9 844.9 9,237.4 1,022.7 1,042.2 736.3 18,340.4 1,843.8 1,866.3 1,569.1 9,116.6 858.1 872.1 597.4 1,829.9 513.8 573.8 76.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 517.3 137.3 143.8 12.5 155,001.6 16,138.9 16,498.4 11,905.7 I улирлын дүн 4-р сар 5-р сар 6-р сар 3,194.7 1,292.2 822.6 878.6 3,379.2 1,439.9 964.0 1,013.2 3,345.5 1,442.1 897.4 960.5 0.0 0.0 0.0 2,579.4 914.2 622.2 697.3 0.0 0.0 0.0 1,920.6 782.5 467.9 524.5 2,105.7 826.0 542.7 588.1 3,171.4 1,354.1 859.8 905.1 3,538.2 1,334.3 933.1 1,012.7 0.0 0.0 0.0 2,090.8 803.8 547.0 576.6 1,556.2 793.0 66.7 132.6 2,817.2 1,057.9 589.0 670.8 2,978.2 1,206.6 808.7 849.7 2,801.2 1,086.6 649.6 705.9 5,279.2 2,294.7 1,472.2 1,560.9 2,327.6 922.1 523.7 584.7 1,164.3 665.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 293.6 147.2 8.0 19.1 44,543.0 18,362.8 10,774.6 11,680.3 II улирлын дүн 7-р сар 8-р сар 2,993.4 864.1 864.1 3,417.1 968.0 968.0 3,300.0 933.4 933.4 0.0 0.0 0.0 2,233.7 671.8 671.8 0.0 0.0 0.0 1,774.9 458.5 458.5 1,956.8 573.9 573.9 3,119.0 882.0 882.0 3,280.1 979.7 979.7 0.0 0.0 0.0 1,927.4 556.4 556.4 992.3 145.0 145.0 2,317.7 643.7 643.7 2,865.0 800.3 800.3 2,442.1 675.9 675.9 5,327.8 1,526.4 1,526.4 2,030.5 573.4 573.4 665.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 174.3 17.9 17.9 40,817.7 11,270.4 11,270.5 9-р сар 477.5 985.4 963.9 0.0 228.3 0.0 448.4 129.3 1,009.6 0.0 149.5 541.7 477.3 78.8 385.4 0.0 0.0 0.0 13.6 5,888.7 III улирлын 10-р сар 11-р сар 12-р сар дүн 2,205.7 1,335.7 956.1 1,103.9 2,921.4 1,008.0 1,023.0 617.7 2,830.7 1,006.6 1,038.8 667.3 0.0 0.0 0.0 2,472.7 1,571.9 1,215.6 773.5 854.8 0.0 0.0 0.0 0.0 1,365.4 474.7 482.3 238.3 1,147.8 567.9 50.4 1,382.2 1,893.3 1,706.6 823.0 174.2 2,969.0 1,047.1 1,076.2 1,065.6 0.0 0.0 0.0 0.0 1,112.8 839.6 524.1 449.3 439.5 262.9 42.3 244.1 1,829.1 871.5 772.6 599.1 2,077.9 1,186.7 867.6 919.0 1,351.8 576.6 244.5 1,821.2 3,131.6 3,082.8 1,140.2 378.8 1,532.2 805.0 625.3 1,796.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 49.4 0.0 0.0 0.0 28,429.6 15,987.2 10,439.9 14,784.2 IV улирлын дүн 3,395.6 2,648.7 2,712.7 2,472.7 2,843.9 0.0 1,195.3 2,000.5 2,703.7 3,188.9 0.0 1,813.0 549.3 2,243.2 2,973.3 2,642.3 4,601.8 3,226.3 0.0 0.0 0.0 0.0 41,211.2
 10. 10. Сангийн сайдын 2013 оны …. дугаар сарын .....-ны өдрийн ... дугаар тушаалын …. дугаар хавсралт ОРОН НУТГИЙН ТӨСВӨӨС 2013 ОНЫ ТӨСВИЙН ЖИЛД ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН НЭГДСЭН САНД ТӨВЛӨРҮҮЛЭХ ОРЛОГЫН САР, УЛИРЛЫН ХУВААРЬ /сая төгрөг/ АЙМАГ, НИЙСЛЭЛ 11 Өмнөговь 20 Улаанбаатар 21 Орхон ДҮН Жилийн төлөвлөгө ө 6,865.3 15,382.1 2,000.0 24,247.4 1-р сар 0.0 0.0 0.0 0.0 2-р сар 0.0 0.0 0.0 0.0 3-р сар 400.0 1,500.0 1,500.0 3,400.0 I улирлын дүн 400.0 1,500.0 1,500.0 3,400.0 4-р сар 0.0 1,500.0 0.0 1,500.0 5-р сар 400.0 634.8 0.0 1,034.8 6-р сар 186.1 0.0 0.0 186.1 II улирлын дүн 586.1 2,134.8 0.0 2,720.9 7-р сар 2,500.0 0.0 500.0 3,000.0 8-р сар 0.0 0.0 0.0 0.0 9-р сар 0.0 0.0 0.0 0.0 III улирлын 10-р сар дүн 2,500.0 0.0 500.0 3,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 11-р сар 1,500.0 5,000.0 0.0 6,500.0 12-р сар 1,879.2 6,747.3 0.0 8,626.5 IV улирлын дүн 3,379.2 11,747.3 0.0 15,126.5
 11. 11. Сангийн сайдын 2013 оны …. дугаар сарын .....-ны өдрийн ... дугаар тушаалын …. дугаар хавсралт ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН НЭГДСЭН САНГААС АЙМАГ, НИЙСЛЭЛИЙН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНД ОЛГОХ ОРЛОГЫН ШИЛЖҮҮЛГИЙН САР, УЛИРЛЫН ХУВААРЬ /сая төгрөг/ АЙМАГ, НИЙСЛЭЛ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Архангай Баян-Өлгий Баянхонгор Булган Говь-Алтай Дорноговь Дорнод Дундговь Завхан Өвөрхангай Өмнөговь Сүхбаатар Сэлэнгэ Төв Увс Ховд Хөвсгөл Хэнтий Дархан-Уул Улаанбаатар Орхон Говь-Сүмбэр ДҮН Жилийн төлөвлөгөө 8,704.1 7,646.6 10,176.2 7,353.9 9,959.8 8,130.4 8,907.9 8,023.4 8,218.4 9,586.1 9,738.0 8,396.9 7,174.2 7,621.7 8,095.2 8,792.9 9,358.1 8,332.4 6,915.5 35,030.6 7,511.1 5,940.4 209,613.8 1-р сар 2-р сар 3-р сар 0.0 762.4 655.6 0.0 427.3 378.8 0.0 565.4 518.1 0.0 408.6 375.0 0.0 551.7 514.9 0.0 451.7 414.3 0.0 495.3 452.6 0.0 444.0 416.9 0.0 456.8 612.6 0.0 535.0 477.5 0.0 540.7 497.2 0.0 465.6 431.7 0.0 402.5 348.6 0.0 425.8 377.8 0.0 450.8 407.8 0.0 489.6 443.6 0.0 523.8 459.8 0.0 463.4 632.0 0.0 387.7 337.1 0.0 2,025.2 1,435.3 0.0 420.5 368.8 0.0 327.6 313.9 0.0 12,021.6 10,870.0 I улирлын дүн 4-р сар 5-р сар 6-р сар 1,418.1 1,003.0 1,499.0 990.0 806.1 736.8 1,110.7 735.3 1,083.5 973.7 1,586.0 1,347.7 783.6 703.5 1,074.3 707.0 1,066.7 949.4 1,459.2 957.6 866.0 777.8 1,187.5 781.6 947.8 852.9 1,300.4 856.5 860.9 763.8 1,176.6 771.4 1,069.5 1,105.9 2,638.8 1,107.9 1,012.5 922.3 1,393.8 921.7 1,037.9 931.1 1,422.9 936.2 897.4 801.5 2,728.6 807.2 751.1 694.5 1,038.2 689.9 803.7 734.2 1,107.2 732.9 858.6 776.8 1,179.6 778.3 933.2 843.5 1,281.8 845.4 983.5 903.4 1,356.9 899.8 1,095.4 1,113.6 2,639.9 1,105.0 724.8 669.0 1,001.3 665.0 3,460.6 3,518.5 4,913.8 3,369.6 789.3 725.3 1,089.0 722.3 641.5 563.1 874.2 571.1 22,891.5 21,063.8 35,059.8 21,299.4 II улирлын дүн 7-р сар 8-р сар 9-р сар 3,491.9 970.0 800.0 697.4 2,582.8 688.6 753.4 679.6 3,907.5 1,192.2 1,451.7 897.6 2,484.8 660.5 721.9 648.3 3,366.2 893.5 975.9 874.4 2,747.0 730.2 798.1 716.9 3,009.8 800.4 874.9 786.2 2,711.8 719.4 785.6 703.3 4,852.6 420.7 489.4 416.2 3,237.8 862.8 943.9 850.8 3,290.2 874.5 955.8 858.1 4,337.3 753.5 823.4 613.8 2,422.6 647.2 708.7 641.1 2,574.3 686.3 750.9 677.3 2,734.7 727.9 796.0 716.2 2,970.7 790.5 864.4 777.6 3,160.1 843.3 923.1 833.8 4,858.5 1,169.5 186.9 103.9 2,335.3 623.6 682.8 617.4 11,801.9 3,203.1 3,528.0 3,264.6 2,536.6 676.9 740.9 669.2 2,008.4 531.8 580.3 518.2 77,422.9 19,466.4 20,136.0 17,562.0 III улирлын IV улирлын 10-р сар 11-р сар 12-р сар дүн дүн 2,467.4 1,326.6 2,121.6 2,136.1 3,541.5 1,643.8 2,030.7 2,054.8 2,743.8 2,783.1 2,245.2 2,272.3 2,461.5 2,488.8 2,208.3 2,242.4 970.0 1,326.3 2,657.5 2,678.3 2,688.4 2,721.4 2,190.7 971.5 1,997.0 2,003.5 2,114.5 2,129.2 2,240.1 2,261.8 2,432.5 2,456.5 2,600.2 2,614.3 1,460.3 918.2 1,923.8 1,931.7 9,995.7 9,772.4 2,087.0 2,098.2 1,630.3 1,660.2 57,164.3 52,135.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,326.6 2,136.1 1,643.8 2,054.8 2,783.1 2,272.3 2,488.8 2,242.4 970.0 2,678.3 2,721.4 971.5 2,003.5 2,129.2 2,261.8 2,456.5 2,614.3 918.2 1,931.7 9,772.4 2,098.2 1,660.2 52,135.0
 12. 12. /сая төгрөг/ АЙМАГ, НИЙСЛЭЛ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Архангай Баян-Өлгий Баянхонгор Булган Говь-Алтай Дорноговь Дорнод Дундговь Завхан Өвөрхангай Өмнөговь Сүхбаатар Сэлэнгэ Төв Увс Ховд Хөвсгөл Хэнтий Дархан-Уул Улаанбаатар Орхон Говь-Сүмбэр ДҮН Жилийн төлөвлөгөө 727.0 742.1 659.5 463.5 463.6 517.2 600.8 323.8 550.2 866.7 598.6 445.7 854.0 732.9 627.2 665.4 995.9 572.8 798.3 10,392.0 804.1 118.4 23,519.7 1-р сар 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2-р сар 47.0 47.9 42.6 30.0 30.0 33.5 38.8 20.9 35.5 56.0 38.6 28.8 55.2 47.3 40.5 43.0 64.3 37.0 51.6 671.5 52.0 7.7 1,519.8 3-р сар 7.9 8.0 7.1 5.0 5.0 5.6 6.5 3.5 5.9 9.4 6.5 4.8 9.2 7.9 6.8 7.2 10.8 6.2 8.6 112.4 8.7 1.3 254.4 I улирлын дүн 54.8 56.0 49.7 35.0 35.0 39.1 45.3 24.4 41.5 65.4 45.1 33.6 64.4 55.2 47.3 50.2 75.1 43.2 60.3 783.9 60.7 9.0 1,774.1 4-р сар 83.5 85.2 75.7 53.3 53.3 59.5 69.0 37.2 63.1 99.5 68.7 51.2 98.1 84.1 72.0 76.5 114.3 65.8 91.7 1,193.4 92.4 13.7 2,700.9 5-р сар 89.2 91.1 80.9 56.9 57.0 63.5 73.8 39.8 67.5 106.4 73.5 54.7 104.9 90.0 77.0 81.7 122.2 70.4 98.0 1,275.8 98.8 14.5 2,887.6 6-р сар 70.0 71.5 63.5 44.6 44.7 49.8 57.9 31.2 53.0 83.5 57.7 42.9 82.3 70.6 60.4 64.1 95.9 55.2 76.9 1,001.0 77.5 11.4 2,265.6 II улирлын дүн 242.7 247.8 220.1 154.7 154.9 172.7 200.7 108.2 183.6 289.4 199.9 148.8 285.3 244.7 209.4 222.3 332.4 191.4 266.6 3,470.2 268.6 39.6 7,854.1 7-р сар 70.0 71.5 63.5 44.6 44.7 49.8 57.9 31.2 53.0 83.5 57.7 42.9 82.3 70.6 60.4 64.1 95.9 55.2 76.9 1,001.0 77.5 11.4 2,265.6 8-р сар 78.8 80.4 71.5 50.2 50.2 56.0 65.1 35.1 59.6 93.9 64.9 48.3 92.5 79.4 68.0 72.1 107.9 62.1 86.5 1,126.1 87.1 12.8 2,548.5 9-р сар 78.8 80.4 71.5 50.2 50.2 56.0 65.1 35.1 59.6 93.9 64.9 48.3 92.5 79.4 68.0 72.1 107.9 62.1 86.5 1,126.1 87.1 12.8 2,548.5 III улирлын IV улирлын 10-р сар 11-р сар 12-р сар дүн дүн 227.6 232.3 206.5 145.0 145.1 161.8 188.1 101.4 172.2 271.3 187.5 139.5 267.3 229.4 196.4 208.3 311.7 179.4 249.9 3,253.2 251.7 37.0 7,362.6 201.9 206.0 183.2 128.8 128.6 143.6 166.7 89.8 152.9 240.6 166.1 123.8 237.0 203.6 174.1 184.6 276.7 158.8 221.5 2,884.7 223.1 32.8 6,528.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 201.9 206.0 183.2 128.8 128.6 143.6 166.7 89.8 152.9 240.6 166.1 123.8 237.0 203.6 174.1 184.6 276.7 158.8 221.5 2,884.7 223.1 32.8 6,528.9
 13. 13. Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас аймаг, Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлгийн сар, улирлын хуваарь Дотоодын нэмэгдсэн өртгийн албан татварын орлогын - 25 хувь /сая төгрөг/ АЙМАГ, НИЙСЛЭЛ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Архангай Баян-Өлгий Баянхонгор Булган Говь-Алтай Дорноговь Дорнод Дундговь Завхан Өвөрхангай Өмнөговь Сүхбаатар Сэлэнгэ Төв Увс Ховд Хөвсгөл Хэнтий Дархан-Уул Улаанбаатар Орхон Говь-Сүмбэр ДҮН Жилийн төлөвлөгөө 6,937.7 6,004.9 8,276.7 5,992.6 8,258.9 6,621.2 7,224.7 6,696.3 6,669.1 7,583.3 7,948.6 6,915.2 5,496.7 5,991.2 6,495.0 7,068.5 7,272.6 6,748.5 5,320.2 21,428.3 5,833.1 5,063.4 161,846.8 1-р сар 2-р сар 3-р сар 0.0 715.5 647.8 0.0 379.4 370.7 0.0 522.9 511.0 0.0 378.6 370.0 0.0 521.8 509.9 0.0 418.3 408.7 0.0 456.4 446.1 0.0 423.0 413.4 0.0 421.3 606.7 0.0 479.0 468.1 0.0 502.1 490.7 0.0 436.8 426.9 0.0 347.3 339.4 0.0 378.5 369.9 0.0 410.3 401.0 0.0 446.6 436.4 0.0 459.4 449.0 0.0 426.4 625.8 0.0 336.1 328.5 0.0 1,353.7 1,322.9 0.0 368.5 360.1 0.0 319.9 312.6 0.0 10,501.8 10,615.6 I улирлын дүн 4-р сар 5-р сар 6-р сар 1,363.3 773.8 1,031.0 721.3 750.1 525.4 691.6 491.8 1,033.8 724.2 1,053.2 1,047.2 748.6 524.4 690.2 490.8 1,031.7 722.7 951.2 676.4 827.0 579.3 762.5 542.2 902.5 632.2 832.1 591.7 836.4 585.9 771.2 548.4 1,028.0 902.7 2,207.2 863.9 947.2 663.5 873.3 621.0 992.8 695.4 915.4 650.9 863.7 605.0 2,296.4 566.3 686.7 481.0 633.1 450.2 748.4 524.3 690.1 490.7 811.3 568.3 748.0 531.9 883.0 618.5 814.1 578.9 908.4 636.3 837.6 595.6 1,052.1 906.0 2,201.1 856.5 664.6 465.5 612.7 435.7 2,676.7 1,875.0 2,468.0 1,754.9 728.6 510.4 671.8 477.7 632.5 443.1 583.2 414.7 21,117.4 14,962.9 23,335.3 14,398.7 II улирлын дүн 7-р сар 8-р сар 9-р сар 2,526.0 755.2 592.9 575.5 1,708.9 491.8 562.0 562.0 2,824.6 956.0 1,227.1 774.7 1,705.4 490.8 560.9 560.9 2,350.3 676.4 773.0 773.0 1,884.0 542.2 619.7 619.7 2,056.0 591.7 676.2 676.2 1,905.6 548.4 626.7 626.7 3,973.8 228.5 306.5 315.2 2,157.8 621.0 709.8 709.8 2,261.7 650.9 743.9 743.9 3,467.8 566.3 647.2 522.5 1,564.3 450.2 514.5 514.5 1,705.1 490.7 560.7 560.7 1,848.2 531.9 607.9 607.9 2,011.5 578.9 661.6 661.6 2,069.6 595.6 680.7 680.7 3,963.6 973.4 0.0 0.0 1,513.9 435.7 497.9 497.9 6,097.8 1,754.9 2,005.6 2,005.6 1,659.9 477.7 545.9 545.9 1,441.0 414.7 473.9 473.9 52,696.9 13,822.9 14,594.6 14,008.8 III улирлын IV улирлын 10-р сар 11-р сар 12-р сар дүн дүн 1,923.6 1,124.8 1,615.8 1,930.1 2,957.8 1,460.5 1,612.6 1,926.0 2,222.4 2,654.5 1,781.6 2,128.6 1,944.1 2,322.1 1,801.8 2,152.5 817.1 850.2 2,040.6 2,437.7 2,138.7 2,555.4 1,736.0 847.7 1,479.2 1,766.5 1,612.1 1,925.6 1,747.7 2,087.8 1,902.1 2,271.9 1,957.0 2,337.6 973.4 759.4 1,431.5 1,710.2 5,766.1 6,887.7 1,569.5 1,875.1 1,362.5 1,627.4 42,426.3 45,606.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,124.8 1,930.1 1,460.5 1,926.0 2,654.5 2,128.6 2,322.1 2,152.5 817.1 2,437.7 2,555.4 847.7 1,766.5 1,925.6 2,087.8 2,271.9 2,337.6 759.4 1,710.2 6,887.7 1,875.1 1,627.4 45,606.2
 14. 14. Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас аймаг, Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн санд олгох орлогын шилжүүлгийн сар, улирлын хуваарь Аймаг, нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн санд төвлөрүүлсэн хөрөнгийн дахин хуваарилалт /сая төгрөг/ АЙМАГ, НИЙСЛЭЛ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Архангай Баян-Өлгий Баянхонгор Булган Говь-Алтай Дорноговь Дорнод Дундговь Завхан Өвөрхангай Өмнөговь Сүхбаатар Сэлэнгэ Төв Увс Ховд Хөвсгөл Хэнтий Дархан-Уул Улаанбаатар Орхон Говь-Сүмбэр ДҮН Жилийн төлөвлөгөө 1,039.4 899.6 1,240.0 897.8 1,237.3 992.0 1,082.4 1,003.2 999.1 1,136.1 1,190.8 1,036.0 823.5 897.6 973.1 1,059.0 1,089.6 1,011.0 797.1 3,210.3 873.9 758.6 24,247.4 1-р сар 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2-р сар 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3-р сар 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 I улирлын дүн 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 4-р сар 145.7 126.2 173.9 125.9 173.5 139.1 151.8 140.7 140.1 159.3 167.0 145.3 115.5 125.9 136.5 148.5 152.7 141.8 111.8 450.2 122.5 106.4 3,400.0 5-р сар 378.8 327.9 451.9 327.2 451.0 361.5 394.4 365.6 364.1 414.0 434.0 377.5 300.1 327.1 354.6 386.0 397.1 368.4 290.5 1,170.0 318.5 276.4 8,836.9 6-р сар 198.7 172.0 237.0 171.6 236.5 189.6 206.9 191.8 191.0 217.2 227.6 198.0 157.4 171.6 186.0 202.4 208.3 193.3 152.4 613.7 167.1 145.0 4,635.1 II улирлын дүн 723.2 626.1 862.8 624.7 861.0 690.2 753.1 698.1 695.2 790.5 828.6 720.8 573.0 624.6 677.1 736.9 758.1 703.5 554.7 2,233.9 608.1 527.8 16,872.0 7-р сар 144.8 125.3 172.7 125.1 172.4 138.2 150.8 139.8 139.2 158.3 165.9 144.3 114.7 125.0 135.6 147.5 151.8 140.9 111.0 447.2 121.7 105.7 3,377.9 8-р сар 128.3 111.0 153.1 110.8 152.7 122.4 133.6 123.8 123.3 140.2 147.0 127.9 101.7 110.8 120.1 130.7 134.5 124.8 98.4 396.3 107.9 93.6 2,992.9 9-р сар 43.1 37.2 51.4 37.2 51.2 41.2 44.9 41.5 41.4 47.1 49.3 43.0 34.1 37.2 40.3 43.9 45.2 41.8 33.0 132.9 36.2 31.5 1,004.6 III улирлын IV улирлын 10-р сар 11-р сар 12-р сар дүн дүн 316.2 273.5 377.2 273.1 376.3 301.8 329.3 305.1 303.9 345.6 362.2 315.2 250.5 273.0 296.0 322.1 331.5 307.5 242.4 976.4 265.8 230.8 7,375.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 15. 15. Сангийн сайдын 2013 оны …. дугаар сарын .....-ны өдрийн ... дугаар тушаалын …. дугаар хавсралт УЛСЫН ТӨСВӨӨС 2013 ОНЫ ТӨСВИЙН ЖИЛД ОРОН НУТАГТ ОЛГОХ ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛГИЙН САР, УЛИРЛЫН ХУВААРЬ /сая төгрөг/ АЙМАГ, НИЙСЛЭЛ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Архангай Баян-Өлгий Баянхонгор Булган Говь-Алтай Дорноговь Дорнод Дундговь Завхан Өвөрхангай Өмнөговь Сүхбаатар Сэлэнгэ Төв Увс Ховд Хөвсгөл Хэнтий Дархан-Уул Улаанбаатар Орхон Говь-Сүмбэр ДҮН Жилийн төлөвлөгөө 1-р сар 2-р сар 3-р сар 31,011.6 3,226.6 2,690.7 2,622.8 38,041.7 4,082.9 3,243.8 3,165.3 30,269.3 2,948.7 2,645.5 2,580.0 21,357.5 2,055.2 1,987.6 1,714.1 26,094.1 2,658.2 2,462.9 2,209.2 19,387.4 1,832.3 1,753.6 1,771.2 23,847.9 2,451.3 2,189.4 1,875.1 17,891.2 1,908.2 1,520.0 1,477.4 29,058.2 2,982.4 2,530.8 2,396.3 35,387.6 3,190.2 3,406.9 3,135.2 21,427.2 2,187.3 2,034.8 1,757.4 21,045.3 2,178.9 1,830.0 1,717.2 35,074.5 3,785.9 3,070.9 2,946.4 32,626.8 3,415.4 3,073.7 2,645.0 32,779.9 3,312.0 3,063.6 2,641.8 31,280.5 3,155.4 2,920.7 2,514.6 45,203.3 4,796.9 4,164.1 3,676.2 26,226.1 2,612.0 2,406.3 2,089.5 25,329.0 2,989.1 2,184.8 2,165.7 216,690.0 19,449.2 20,390.9 17,412.4 24,031.1 2,579.3 1,953.8 1,941.6 5,953.0 567.1 548.6 474.8 790,013.3 78,364.5 72,073.3 64,929.3 I улирлын дүн 4-р сар 5-р сар 6-р сар 8,540.0 2,484.3 3,731.8 2,498.6 10,492.1 3,017.6 4,769.5 3,070.1 8,174.2 2,433.5 3,382.2 2,453.1 5,756.9 1,609.8 2,556.2 1,699.5 7,330.3 2,195.9 3,002.4 1,846.8 5,357.1 1,732.1 1,702.8 2,254.9 6,515.9 1,809.0 3,017.2 1,863.1 4,905.5 1,387.2 2,187.2 1,283.3 7,909.5 2,236.0 3,234.5 2,433.9 9,732.2 2,947.0 3,434.4 3,750.9 5,979.5 1,597.1 2,551.6 1,579.4 5,726.1 1,609.8 2,446.0 1,648.2 9,803.2 2,701.8 4,069.8 2,632.8 9,134.0 2,416.6 3,719.9 2,399.7 9,017.4 2,457.6 3,966.7 2,413.7 8,590.8 2,361.5 3,883.7 2,472.3 12,637.1 3,391.8 5,617.3 3,443.5 7,107.9 1,963.1 3,138.4 2,110.6 7,339.7 2,581.8 2,117.4 3,084.6 57,252.5 16,738.6 28,873.2 17,576.4 6,474.8 1,866.0 3,073.7 1,951.7 1,590.5 427.5 688.3 392.5 215,367.1 61,965.7 95,164.3 64,859.7 II улирлын дүн 7-р сар 8-р сар 9-р сар 8,714.7 1,117.5 1,360.8 3,184.7 10,857.2 1,222.6 1,529.6 4,162.7 8,268.8 1,372.9 1,495.2 2,887.5 5,865.5 875.6 1,072.3 2,202.0 7,045.1 980.6 1,091.5 2,913.6 5,689.8 767.5 761.5 1,701.3 6,689.3 810.5 970.4 2,714.7 4,857.6 719.6 840.1 1,911.4 7,904.4 1,990.4 1,491.7 2,767.0 10,132.4 1,575.2 1,648.8 3,547.6 5,728.2 749.7 970.7 2,305.1 5,704.0 1,054.2 1,031.2 2,082.7 9,404.5 1,341.1 1,556.9 3,692.2 8,536.3 1,199.4 1,508.2 3,584.3 8,838.0 1,486.2 1,330.9 3,444.3 8,717.5 1,161.7 1,391.3 3,458.4 12,452.7 1,532.6 1,968.6 4,746.4 7,212.1 1,088.5 1,304.2 2,553.7 7,783.7 804.2 782.9 2,087.6 63,188.2 7,413.5 10,085.8 21,337.7 6,891.5 746.3 953.1 2,591.1 1,508.2 215.1 270.3 545.8 221,989.6 30,224.9 35,416.0 80,421.8 III улирлын IV улирлын 10-р сар 11-р сар 12-р сар дүн дүн 5,662.9 2,759.5 2,792.9 2,541.5 6,914.9 3,323.9 3,364.1 3,089.4 5,755.6 2,696.3 2,734.3 2,640.1 4,149.8 1,782.7 1,820.0 1,982.5 4,985.6 2,255.8 2,269.9 2,207.5 3,230.3 1,785.0 1,767.7 1,557.5 4,495.6 1,969.7 1,997.5 2,179.9 3,471.1 1,557.8 1,585.6 1,513.5 6,249.0 2,340.5 2,401.3 2,253.6 6,771.6 2,908.3 3,004.0 2,839.1 4,025.5 1,858.6 1,902.4 1,932.9 4,168.1 1,807.9 1,746.8 1,892.3 6,590.3 3,125.9 3,205.8 2,944.9 6,291.8 2,801.8 2,861.4 3,001.5 6,261.4 2,670.9 2,713.3 3,278.9 6,011.5 2,637.7 2,677.2 2,645.9 8,247.7 3,863.1 3,927.6 4,075.1 4,946.4 2,197.5 2,232.8 2,529.4 3,674.7 2,221.9 2,184.0 2,125.0 38,837.1 18,704.5 18,711.6 19,996.2 4,290.4 2,294.6 2,055.4 2,024.5 1,031.2 517.7 513.5 791.9 146,062.7 68,081.7 68,469.0 70,043.1 8,093.9 9,777.5 8,070.8 5,585.2 6,733.2 5,110.2 6,147.1 4,656.9 6,995.3 8,751.4 5,693.9 5,447.0 9,276.6 8,664.7 8,663.1 7,960.7 11,865.8 6,959.7 6,530.9 57,412.3 6,374.4 1,823.1 206,593.8
 16. 16. Эрүүл мэндийн анхан шатны үйлчилгээний тусгай зориулалтын шилжүүлгийн хуваарь /сая төгрөг/ АЙМАГ, НИЙСЛЭЛ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Архангай Баян-Өлгий Баянхонгор Булган Говь-Алтай Дорноговь Дорнод Дундговь Завхан Өвөрхангай Өмнөговь Сүхбаатар Сэлэнгэ Төв Увс Ховд Хөвсгөл Хэнтий Дархан-Уул Улаанбаатар Орхон Говь-Сүмбэр ДҮН Жилийн төлөвлөгөө 4,554.2 3,365.0 4,638.8 3,333.0 3,862.8 2,550.7 2,372.8 2,452.2 4,452.9 5,098.7 2,242.0 2,815.9 3,810.1 5,586.3 4,368.7 3,512.5 5,322.3 3,724.2 2,336.0 12,886.9 1,261.3 546.8 85,094.1 1-р сар 387.1 286.0 394.2 283.3 328.4 216.9 201.7 208.4 378.5 433.4 190.6 239.4 323.9 474.8 371.3 298.5 452.4 316.6 198.5 1,095.4 107.2 46.5 7,233.0 2-р сар 387.1 286.0 394.2 283.3 328.4 216.9 201.7 208.4 378.5 433.4 190.6 239.4 323.9 474.8 371.3 298.5 452.4 316.6 198.5 1,095.4 107.2 46.5 7,233.0 3-р сар 387.1 286.0 394.2 283.3 328.4 216.9 201.7 208.4 378.5 433.4 190.6 239.4 323.9 474.8 371.3 298.5 452.4 316.6 198.5 1,095.4 107.2 46.5 7,233.0 I улирлын дүн 1,161.3 858.0 1,182.6 849.9 985.2 650.7 605.1 625.2 1,135.5 1,300.2 571.8 718.2 971.7 1,424.4 1,113.9 895.5 1,357.2 949.8 595.5 3,286.2 321.6 139.5 21,699.0 4-р сар 382.6 282.7 389.6 279.9 324.5 214.2 199.3 205.9 374.0 428.2 188.3 236.5 320.0 469.2 366.9 295.0 447.1 312.8 196.2 1,082.5 106.0 45.9 7,147.3 5-р сар 364.3 269.2 371.1 266.6 309.0 204.0 189.8 196.2 356.2 407.9 179.4 225.2 304.8 446.9 349.5 281.0 425.7 297.9 186.9 1,030.9 100.8 43.7 6,807.0 6-р сар 364.3 269.2 371.1 266.6 309.0 204.0 189.8 196.2 356.2 407.9 179.4 225.2 304.8 446.9 349.5 281.0 425.7 297.9 186.9 1,030.9 100.8 43.7 6,807.0 II улирлын дүн 1,111.2 821.1 1,131.8 813.1 942.5 622.2 578.9 598.3 1,086.4 1,244.0 547.1 686.9 929.6 1,363.0 1,065.9 857.0 1,298.5 908.6 570.0 3,144.3 307.6 133.3 20,761.3 7-р сар 364.3 269.2 371.1 266.6 309.0 204.0 189.8 196.2 356.2 407.9 179.4 225.2 304.8 446.9 349.5 281.0 425.7 297.9 186.9 1,030.9 100.8 43.7 6,807.0 8-р сар 364.3 269.2 371.1 266.6 309.0 204.0 189.8 196.2 356.2 407.9 179.4 225.2 304.8 446.9 349.5 281.0 425.7 297.9 186.9 1,030.9 100.8 43.7 6,807.0 9-р сар 396.2 292.9 403.6 290.0 336.1 221.9 206.4 213.3 387.4 443.7 195.0 245.0 331.5 486.0 380.0 305.6 463.1 324.0 203.3 1,121.2 109.7 47.6 7,403.5 III улирлын IV улирлын 10-р сар 11-р сар 12-р сар дүн дүн 1,124.8 831.3 1,145.8 823.2 954.1 629.9 586.0 605.7 1,099.8 1,259.5 553.8 695.4 941.1 1,379.8 1,079.0 867.6 1,314.5 919.8 577.1 3,183.0 311.3 135.0 21,017.5 396.2 292.9 403.6 290.0 336.1 221.9 206.4 213.3 387.4 443.7 195.0 245.0 331.5 486.0 380.0 305.6 463.1 324.0 203.3 1,121.2 109.7 47.6 7,403.5 387.1 286.0 394.2 283.3 328.4 216.9 201.7 208.4 378.5 433.4 190.6 239.4 323.9 474.8 371.3 298.5 452.4 316.6 198.5 1,095.4 107.2 46.5 7,233.0 373.6 275.7 380.8 273.5 316.5 209.1 194.7 201.3 365.3 417.9 183.7 231.0 312.3 458.3 358.6 288.3 436.6 305.4 191.6 1,056.8 103.9 44.9 6,979.8 1,156.9 854.6 1,178.6 846.8 981.0 647.9 602.8 623.0 1,131.2 1,295.0 569.3 715.4 967.7 1,419.1 1,109.9 892.4 1,352.1 946.0 593.4 3,273.4 320.8 139.0 21,616.3
 17. 17. Газрын харилцаа кадастрын тусгай зориулалтын шилжүүлгийн хуваарь /сая төгрөг/ АЙМАГ, НИЙСЛЭЛ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Архангай Баян-Өлгий Баянхонгор Булган Говь-Алтай Дорноговь Дорнод Дундговь Завхан Өвөрхангай Өмнөговь Сүхбаатар Сэлэнгэ Төв Увс Ховд Хөвсгөл Хэнтий Дархан-Уул Улаанбаатар Орхон Говь-Сүмбэр ДҮН Жилийн төлөвлөгөө 283.9 229.0 239.2 224.5 180.8 195.6 217.7 196.9 237.3 211.0 233.3 218.4 207.3 217.6 242.1 205.8 270.3 244.8 248.4 1,959.7 264.0 129.6 6,657.2 1-р сар 23.1 22.0 20.3 18.1 15.2 16.1 18.5 16.4 19.9 17.5 15.5 17.6 17.4 18.9 22.1 17.4 23.1 21.6 20.0 201.4 20.7 10.8 593.5 2-р сар 23.1 21.5 20.3 19.3 15.3 16.0 18.3 16.4 19.8 17.5 15.5 17.5 17.4 19.0 21.5 17.4 23.1 21.5 19.9 159.8 20.0 10.8 550.8 3-р сар 23.8 19.7 20.6 19.5 16.8 16.0 18.2 16.6 19.8 17.6 17.8 18.5 17.4 18.9 21.9 18.0 24.2 21.6 19.8 161.6 47.1 11.0 586.4 I улирлын дүн 70.0 63.3 61.3 57.0 47.2 48.0 55.1 49.3 59.4 52.5 48.9 53.6 52.3 56.8 65.5 52.8 70.3 64.7 59.7 522.9 87.8 32.5 1,730.8 4-р сар 26.0 22.8 20.3 19.7 16.7 16.0 18.5 16.6 19.9 17.6 18.4 20.6 17.7 19.0 21.7 17.6 25.2 21.5 21.8 159.8 19.9 10.8 567.9 5-р сар 22.5 16.7 20.3 18.7 16.7 15.3 17.9 16.4 19.8 17.5 19.9 19.8 17.2 17.7 19.5 17.9 23.5 18.9 21.6 159.8 19.3 10.8 547.5 6-р сар 23.5 16.7 19.2 18.6 15.6 18.7 17.8 16.4 19.8 18.4 20.1 19.1 16.9 16.7 17.1 17.8 20.8 18.9 21.5 159.8 19.3 10.8 543.3 II улирлын дүн 71.9 56.2 59.8 57.0 48.9 50.0 54.1 49.3 59.4 53.5 58.4 59.5 51.8 53.4 58.2 53.3 69.5 59.2 64.9 479.5 58.6 32.4 1,658.7 7-р сар 21.7 16.8 18.9 19.5 14.0 19.1 18.1 16.3 19.8 17.5 19.5 19.1 16.9 16.6 17.1 17.8 20.8 18.9 21.5 159.8 19.5 10.8 539.9 8-р сар 22.3 16.7 18.9 18.9 14.0 15.3 17.8 16.3 19.8 17.5 18.2 16.9 16.9 16.6 17.0 17.8 21.5 18.9 21.5 159.8 19.3 10.8 532.7 9-р сар 23.9 16.7 19.2 18.8 14.0 15.3 17.8 16.5 19.8 17.6 19.8 16.8 17.2 17.7 19.4 16.2 21.0 18.9 21.5 159.8 19.7 10.8 538.3 III улирлын IV улирлын 10-р сар 11-р сар 12-р сар дүн дүн 68.0 50.2 57.0 57.2 42.0 49.8 53.6 49.1 59.3 52.5 57.6 52.8 51.0 50.9 53.4 51.8 63.3 56.6 64.6 479.5 58.5 32.3 1,610.9 24.7 19.8 20.3 18.3 14.2 16.0 18.6 16.5 19.8 17.5 21.6 17.5 17.4 18.9 21.7 16.0 23.1 21.5 19.8 159.8 19.9 10.8 553.4 24.7 19.7 20.3 17.7 14.2 16.0 18.2 16.4 19.8 17.5 21.5 17.5 17.4 18.9 21.7 16.0 22.1 21.5 19.8 159.6 19.6 10.8 550.7 24.7 19.7 20.5 17.5 14.2 15.9 18.2 16.4 19.8 17.6 25.3 17.5 17.4 18.9 21.7 15.9 22.0 21.5 19.5 158.3 19.6 10.8 552.8 74.0 59.3 61.1 53.5 42.6 47.8 54.9 49.2 59.3 52.5 68.4 52.5 52.3 56.6 65.1 47.8 67.2 64.4 59.2 477.8 59.1 32.3 1,656.9
 18. 18. Сургуулийн өмнөх боловсролын тусгай зориулалтын шилжүүлгийн хуваарь /сая төгрөг/ АЙМАГ, НИЙСЛЭЛ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Архангай Баян-Өлгий Баянхонгор Булган Говь-Алтай Дорноговь Дорнод Дундговь Завхан Өвөрхангай Өмнөговь Сүхбаатар Сэлэнгэ Төв Увс Ховд Хөвсгөл Хэнтий Дархан-Уул Улаанбаатар Орхон Говь-Сүмбэр ДҮН Жилийн төлөвлөгөө 1-р сар 2-р сар 3-р сар 5,886.5 609.2 506.0 505.6 7,049.5 708.2 584.4 585.0 5,784.2 610.2 468.1 468.5 4,691.3 448.4 407.8 350.0 5,073.8 520.1 466.1 400.3 4,292.7 404.2 385.0 396.3 5,985.2 606.3 552.6 465.5 4,095.0 446.8 342.3 341.4 6,344.8 634.1 598.6 506.9 6,590.4 694.3 647.1 559.9 5,023.5 465.2 452.6 392.8 4,956.3 497.6 426.1 367.7 8,761.6 908.0 726.7 725.3 7,189.4 700.0 667.2 572.8 5,666.5 576.8 533.0 460.0 6,324.5 631.1 576.3 493.7 9,146.6 1,017.4 782.6 782.4 6,436.8 585.4 551.4 473.7 6,264.6 990.4 559.4 548.5 69,728.2 6,559.5 6,536.7 5,765.3 7,406.0 759.9 568.6 561.7 1,334.3 127.7 107.4 95.7 194,031.7 19,500.7 17,446.1 15,818.9 I улирлын дүн 4-р сар 5-р сар 6-р сар 1,620.8 537.3 808.9 334.7 1,877.6 624.2 977.0 317.1 1,546.8 494.1 740.2 346.0 1,206.2 367.4 639.4 307.9 1,386.5 419.3 681.0 301.4 1,185.6 395.2 418.2 560.5 1,624.3 491.3 828.3 309.0 1,130.6 361.3 557.9 201.5 1,739.6 494.4 682.1 452.9 1,901.3 556.5 878.5 500.9 1,310.6 413.4 673.8 265.8 1,291.4 395.2 703.2 320.2 2,359.9 770.5 1,186.6 409.9 1,940.0 602.7 971.7 363.9 1,569.8 485.0 797.0 240.0 1,701.1 520.0 871.9 395.4 2,582.4 831.5 1,324.2 432.1 1,610.5 498.7 832.5 505.7 2,098.3 535.9 581.2 551.3 18,861.6 5,895.8 9,615.9 3,239.7 1,890.1 598.4 963.8 354.5 330.8 100.2 162.5 55.3 52,765.7 16,388.2 25,895.9 10,765.9 II улирлын дүн 1,681.0 1,918.4 1,580.3 1,314.7 1,401.6 1,373.9 1,628.6 1,120.8 1,629.5 1,935.9 1,352.9 1,418.6 2,366.9 1,938.3 1,522.0 1,787.3 2,587.8 1,836.9 1,668.4 18,751.4 1,916.7 318.1 53,050.1 7-р сар 79.1 95.3 165.7 190.9 154.7 111.1 114.0 54.2 504.1 323.0 117.6 177.4 265.4 154.4 67.5 205.6 122.5 276.8 107.2 968.4 93.1 21.5 4,369.6 8-р сар 9-р сар 198.2 605.9 239.2 723.1 276.5 609.0 266.6 428.8 240.8 576.7 113.4 384.7 212.9 675.8 134.3 443.9 413.0 643.7 283.2 573.4 209.5 509.4 263.8 478.3 291.1 901.8 279.3 771.1 170.2 644.3 316.5 689.6 310.1 860.3 382.1 583.9 138.6 542.0 2,348.3 7,376.9 233.4 766.1 43.1 116.2 7,363.9 19,904.7 III улирлын IV улирлын 10-р сар 11-р сар 12-р сар дүн дүн 883.2 604.0 600.2 497.4 1,057.5 702.9 698.2 794.9 1,051.3 556.3 551.3 498.2 886.3 412.1 408.3 463.8 972.2 470.0 465.3 378.2 609.3 393.2 403.1 327.7 1,002.6 552.4 550.4 626.8 632.4 406.3 403.7 401.3 533.8 559.7 321.4 1,560.7 1,179.5 555.9 561.7 456.0 836.5 463.2 460.3 600.0 919.5 440.7 439.7 446.3 1,458.3 864.4 858.3 853.7 1,204.8 675.6 670.2 760.5 882.0 545.4 538.7 608.7 1,211.6 584.2 580.9 459.3 1,292.9 934.8 926.9 821.8 1,242.7 561.0 556.8 628.9 787.8 571.1 573.9 565.2 10,693.6 6,911.6 6,896.8 7,613.3 1,092.6 931.3 669.7 905.6 180.8 131.8 109.5 263.3 31,638.3 18,801.9 18,483.6 19,292.2 1,701.5 2,196.0 1,605.8 1,284.1 1,313.5 1,124.0 1,729.7 1,211.2 1,414.9 1,573.7 1,523.4 1,326.8 2,576.4 2,106.3 1,692.7 1,624.5 2,683.5 1,746.7 1,710.2 21,421.6 2,506.6 504.6 56,577.7

×