Interimpuls interim kompas 1e helft 2011 definitief

835 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
835
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
59
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Interimpuls interim kompas 1e helft 2011 definitief

 1. 1. Interimpuls Interim Kompas Een terugblik op de interim-markt 1e helft 2011 en vooruitzichten voor 2e helft 20116 september, 2011
 2. 2. Interimpuls Interim Kompas Terugblik interim-markt 1e helft 2011 en vooruitzichten 2e helft 20111.  VOORWOORD  1 2.  OVER INTERIMPULS  2 3.  MANAGEMENTSAMENVATTING  3 4.  ALGEMEEN  4 5.  OPDRACHTENPORTEFEUILLE 1E HELFT 2011  5 6.  VERWACHTING OPDRACHTENPORTEFEUILLE 2E HELFT 2011  7 7.  OPDRACHTENGEVERS 1E HELFT 2011  8 8.  TARIEVEN  9 9.  BRONNEN  12 10.  ZZP‐ER EN VAST DIENSTVERBAND  13 11.  TOT SLOT  14             Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze ook zondervoorafgaande schriftelijke toestemming van Interimpuls. Contact: info@interimpuls.nl.1. Voorwoord Geachte lezer, 1   
 3. 3. Interimpuls Interim Kompas Terugblik interim-markt 1e helft 2011 en vooruitzichten 2e helft 2011Graag presenteert Interimpuls de resultaten van alweer de derde grote enquête onderzelfstandige interim professionals. In deze enquête wordt onderzoek gedaan naar deomvang van de opdrachtenportefeuille, de hoogte van de tarieven en bronnen vanopdrachten van de zzp-ers over de eerste helft van 2011 en de verwachtingen voor 2e helft2011. Dit onderzoek wordt elk half jaar herhaald.De resultaten zijn vastgelegd in deze zogenaamde Interimpuls Interim Kompas. DeInterimpuls Interim Kompas geeft de marktsituatie weer van zelfstandige interimprofessionals, actief in de zakelijke dienstverlening.Het aantal deelnemers lag dit onderzoek lager dan het voorgaande. Oorzaak ligt zeerwaarschijnlijk in de vakantieperiode. Toch is er voor gekozen om de enquête niet langeropen te houden zodat de resultaten actueel zijn.Wilt u in januari 2012 ook deelnemen, laat dan uw gegevens achter ophttp://www.interimpuls.nl/interim-professionals/herinnering-enquete-marktsituatie.2. Over Interimpuls Interimpuls is begin 2010 gestart door twee oud- interim professionals. Interimpulsfaciliteert op professionele wijze direct contact tussen opdrachtgever en interimprofessional.Interimpuls is de enige marktplaats waar geen opdrachten van intermediairs zijn te vinden;het betreft enkel opdrachten van de uiteindelijke opdrachtgever.Interimpuls is meer dan een marktplaats / jobboard. Het stelt de opdrachtgever in staatom via een eigen ‘controlpanel’ zijn gehele externe inhuur online te managen doorbijvoorbeeld online contracten te sluiten en actuele informatie te geven over alle inhuur.Ook iedere interim professional heeft een eigen controlpanel met onder meer een eigenactuele persoonlijke marktanalyse.Er zijn voor de interim professionals geen kosten verbonden aan de dienstverlening vanInterimpuls. Opdrachtgevers betalen een vast laag bedrag per jaar, ongeacht het aantalinterim professionals dat zij inhuren. 2   
 4. 4. Interimpuls Interim Kompas Terugblik interim-markt 1e helft 2011 en vooruitzichten 2e helft 20113. Managementsamenvatting Interimpuls heeft onderzoek gedaan naar de situatie van de interimmarkt over de eerstehelft van 2011 onder ruim 632 hoger opgeleide zelfstandige interim professionals.Respondenten konden reageren in de periode van begin juli 2011 tot medio augustus 2011via een online enquête.Deelnemers zijn benaderd via de eigen website, twitter, linkedin, ZIPconomy en denieuwsbrief van NVIM. Groei in opdrachten teruggelopen; verwachting nog wel positief De omvang van de opdrachtenportefeuille van de interim professional, actief in dezakelijke dienstverlening, is in de 1e helft van 2011 met 5,5% gegroeid. Ruim de helft vande tijd (57%) had de interim professional een betaalde opdracht. De echte groei lijkt er uitwant vorig half jaar was de groei nog 15%.Er zijn wel verschillen in de marktsituatie van de zelfstandige professional; zo doen ouderezzp’ers en zzp’ers actief in Communicatie & PR en Algemeen Management hetaanmerkelijk slechter dan gemiddeldDe geënquêteerde zelfstandige verwacht voor de 2e helft van 2011 een verdere groei vanopdrachtenportefeuille van bijna 9%.De publieke sector is de grootste opdrachtgever voor de zelfstandige professional, vorigjaar was dit het MKB. Van een terugtredende overheid is beperkt sprake; alleen ICT-professionals ondervinden negatieve gevolgen. Tarieven stijgen  gemiddeld met 6%; groei lijkt er wel uit De tarieven zijn in het 1e helft van 2011 voor het eerst weer gestegen met bijna 6%.Daarmee zijn de tarieven weer op het niveau van begin 2010. Verwachting is dat detarieven komende periode weer heel licht zullen dalen.Het grootbedrijf (>500 fte) betaalt de hoogste tarieven. De overheid betaalt 5% en het MKB6% minder dan het grootbedrijf. Het grootbedrijf maakt ten opzichte van het MKB en depublieke sector het meest gebruik van intermediairs. Toch lijkt het grootbedrijf dit niet tekunnen vertalen in korting op de marge van de intermediair aangezien zij met 19,5%nagenoeg de gemiddelde marge van 19,9% betaalt. Eigen netwerk het sterktst  De zzp-er regelt zijn opdrachten voornamelijk via het eigen netwerk. 65% van deopdrachten komt via het eigen netwerk en neemt iets in belang af. Interimvacature-sitesspelen nog steeds een beperkte rol. Intermediairs zijn goed voor 22%.Het gemiddelde percentage dat de intermediair de uiteindelijke opdrachtgever in rekeningbrengt is 20%. De zelfstandige professionals vinden 11% een fair percentage. Ruim 25% van ZZP‐ers overwoog vast dienstverband  30% overwoog het afgelopen half jaar een vast dienstverband. Dit geldt met name voorprofessionals in die vakgebieden waar het aantal opdrachten sterk onder druk stond. 5%heeft een parttime dienstverband naast de zzp-werkzaamheden. 3   
 5. 5. Interimpuls Interim Kompas Terugblik interim-markt 1e helft 2011 en vooruitzichten 2e helft 20114. Algemeen  In totaal deden 632 zelfstandige interim professionals mee aan het onderzoek, allen actiefin de zakelijke dienstverlening.Dit aantal is ruim 100 lager dan de vorige enquête. Dit lijkt grotendeels te wijten aan devakantieperiode.De meeste deelnemers zijn actief in Algemeen Management, ICT, Financien & Control enHRM (zie figuur 1). Technisch  Secretarieel  Overig  Marke7ng & Sales  Juridisch  Inkoop & Logisi7ek  ICT  HRM  Financien & Control  Facilitair  Communica7e & PR  Algemeen management  0,0%  5,0%  10,0%  15,0%  20,0%  25,0%  30,0%  35,0%  40,0% Figuur 1: Vakgebieden geënquêteerden 1e helft 2011.Ruim 93% van de deelnemers heeft meer dan 10 jaar aan totale werkervaring (vorigeenquête 90%) en ongeveer 98% van de heeft een opleidingsniveau van HBO of hoger (vorigeenquête 96%).De samenstelling van de geënquêteerde populatie wijkt ook deze enquête nauwelijks afvan de twee voorgaande enquêtes. Dit maakt de resultaten van deze enquête wederomgoed vergelijkbaar met voorliggende periodes.In dit onderzoek is voor het eerst gevraagd naar de leeftijdscategorie van de deelnemers.Zo kan ook worden vastgesteld of uitkomsten leeftijdsafhankelijk zijn. De grootste groep indeze enquete zit in de leeftijdscategorie 50 tot 60 jaar (zie figuur 2). 4   
 6. 6. Interimpuls Interim Kompas Terugblik interim-markt 1e helft 2011 en vooruitzichten 2e helft 2011 60 jaar en ouder  50 tot 60 jaar  40 tot 50 jaar  30 tot 40 jaar  tot 30 jaar  0,0%  5,0%  10,0%  15,0%  20,0%  25,0%  30,0%  35,0%  40,0%  45,0%  50,0% Figuur 2: Leeftijdscategorieën geënquêteerden 1e helft 2011.5. Opdrachtenportefeuille 1e helft 2011  Een van de belangrijkste onderdelen van het onderzoek is gericht op de omvang van deopdrachtenportefeuille; een belangrijke graadmeter voor de economische marktsituatievan de zelfstandige interim professional.De opdrachtenportefeuille was het afgelopen half jaar gemiddeld voor 57% gevuld - tenopzichte van 54% voor de tweede helft van 2010. De betekent een groei van deopdrachtenportefeuille van 5,5% ten opzichte van 2e helft 2010. De groei is daarmeeaanzienlijk lager geworden in vergelijking met vorig half jaar. Deze was destijds 15%.De respondenten gaven in de vorige enquête aan dat ze voor de 1e helft van 2011 eenvollere opdrachtenportefeuille verwachtten, te weten 60%. Deze verwachting is met eengevulde portefeuille van 57% niet volledig uitgekomen.Ruim 23% had niet of nauwelijks werk (0% tot 20%) (zie figuur 3). In de tweede helft van2010 was dit nog bijna 20%. Dit percentage is dus gestegen. Omvang opdrachtenportefeuille  100%  80% tot 99%  60% tot 80%  40% tot 60%  20% tot 40%  1% tot 20%  0%  0,0%  5,0%  10,0%  15,0%  20,0%  25,0% Figuur 3: Omvang opdrachtenportefeuille algemeen 1e helft 2011.De verbetering van de opdrachtenportefeuille blijkt wel afhankelijk van het vakgebiedwaar de interim professional in acteert. Er zijn aanzienlijke verschillen in de omvang vande opdrachtenportefeuille per vakgebied (zie figuur 4). Inkoop & Logistiek doet hetaanmerkelijk beter dan gemiddeld. 5   
 7. 7. Interimpuls Interim Kompas Terugblik interim-markt 1e helft 2011 en vooruitzichten 2e helft 2011Aanzienlijk lager dan het gemiddelde zijn de vakgebieden Communicatie & PR enAlgemeen management1.Communicatie & PR doet het ook aanzienlijk slechter dan een half jaar eerder. Kleineachteruitgang in de opdrachtenportefeuille heeft ook plaatsgevonden bij de vakgebiedenTechnisch en in mindere mate ICT.Interim professionals in de vakgebieden Financien & Control, HRM, Marketing & Sales enOverig deden het een stuk beter. Technisch  Overig  Marke7ng & Sales  Inkoop & Logisi7ek  ICT  2e helP 2010  HRM  1e helP 2011  Financien & Control  Communica7e & PR  Algemeen management  0%  10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80% Figuur 4: Omvang opdrachtenportefeuille per vakgebied, 2e helft 2010 afgezet tegen 1e helft 2011.Er zijn geen opvallende verschillen waargenomen in de omvang van deopdrachtenportefeuille gerelateerd naar jaren werkervaring en opleidingsniveau.Wat opvalt is dat interim professionals onder de 30 en boven de 50 jaar minder werkhebben dan de gemiddelde interim professional. Met name in de groep boven de 60 was erweinig werk (38% van de tijd een opdracht).Ook in recent onderzoek van Atos Interim Management en Nyenrode komt naar voren datde oudere interim manager het aflegt tegen de jongere interim manager. Oorzaak wordt indat onderzoek toegeschreven aan het feit dat de oudere interim manager vaker een rolheeft van algemeen manager – een rol waar steeds minder vraag naar is. Binnen de groepmet een leeftijd van 60 jaar en ouder is het vakgebied Algemeen Management inderdaadmet 50% oververtegenwoordigd. Daarnaast heeft deze groep met € 108,48 het hoogsteuurtarief.“Hoewel onmogelijk te bewijzen, heb ik sterk het vermoeden dat leeftijdsdiscriminatie een steedsgrotere rol speelt. Hoe kortzichtig, de krapte aan hoogopgeleide professionals neemt alleen maartoe.”Quote geënquêteerde                                                        1 De vakgebieden Facilitair, Secretarieel en Juridisch zijn hier niet genoemd omdat het aantal geënquêteerden,actief in deze vakgebieden, te beperkt is om hier een uitspraak over te doen.  6   
 8. 8. Interimpuls Interim Kompas Terugblik interim-markt 1e helft 2011 en vooruitzichten 2e helft 2011De omvang van de opdrachtenportefeuille van de interim professional, actief in dezakelijke dienstverlening, is in de 1e helft van 2011 met 5,5% gegroeid. Ruim de helft vande tijd (57%) had de interim professional een betaalde opdracht. De echte groei lijkt eruit - vorig half jaar was de groei nog 15%.Er zijn wel verschillen in marktsituatie van de zelfstandige professional; zo doen ouderezzp’ers en zzp’ers actief in Communicatie & PR het aanmerkelijk slechter dan gemiddeld.6. Verwachting opdrachtenportefeuille 2e helft 2011 Wat zijn de verwachtingen ten aanzien van het komende half jaar 2011? Ondanks devertraagde groei van het aantal opdrachten in het eerste half jaar, zien de interimprofessionals de toekomst qua opdrachten positief tegemoet; zij verwachten een stijgingvan het aantal opdrachten: 62% van de tijd denken zij aan het werk te zijn (ten opzichtevan 57% voor de 1e helft 2011). Een stijging van bijna 9%Er is ook gekeken of de verwachtingen negatiever waren voor diegenen die de enquetehebben ingevuld gedurende of na de recente beursdip in augustus. Dit is echter niet hetgeval.Opvallend zijn de verschillen tussen de vakgebieden; het lijkt er op dat diegenen die in heteerste helft 2011 een lager dan gemiddelde opdrachtenportefeuille hadden een stijgingverwachten en omgekeerd (uitgezonderd ICT en Financien & Control). Technisch  Overig  Marke7ng & Sales  Inkoop & Logisi7ek  ICT  Verwach7ng 2e helP 2011  HRM  Werkelijk 1e helP 2011  Financien & Control  Communica7e & PR  Algemeen management  0%  10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Figuur 6: Verwachte omvang opdrachtenportefeuille 2e helft 2011 irt werkelijke omvang 1e helft 2011 per vakgebied.Mensen met een MBA als opleiding zien de toekomst met een orderportefeuille van 73% hetmeest rooskleurig tegemoet; 60-plussers met 50% het meest negatief.De geënquêteerde zelfstandige verwachten voor de 2e helft van 2011 een verdere groeivan opdrachtenportefeuille van ruim 9% en heeft daarmee ruim 62% van de tijd eenopdracht. 7   
 9. 9. Interimpuls Interim Kompas Terugblik interim-markt 1e helft 2011 en vooruitzichten 2e helft 20117. Opdrachtengevers 1e helft 2011 In de vorige enquête is voor het eerst gevraagd in welke sector de opdrachten zijnuitgevoerd. Nu kan dat worden vergeleken met de meest recente cijfers. Bijna 33% wasvoor de publieke sector, 29% voor het MKB en 27% voor het grootbedrijf (>500 fte) (ziefiguur 7).Opvallend is dat van een terugtredende overheid nog niet direct iets is te merken; deoverheid heeft van het MKB het stokje overgenomen als de grootste opdrachtgever voorzelfstandige professionals. Grootbedrijf  MKB  2e helP 2010  Publieke sector  1e helP 2011  0%  5%  10%  15%  20%  25%  30%  35%  40% Figuur 7: Opdrachtgevers 2e helft 2010.Ook deze keer is het vakgebied Techniek oververtegenwoordigd bij de publieke sector (ziefiguur 8).ICT heeft daarentegen aanzienlijk minder werk in de publieke sector gekregen; hetaandeel was vorig half jaar ruim 31% en is nu bijna gehalveerd naar 13%. Het lijkt er op datde terugtredende overheid vooral zijn vorm heeft gekregen in het uitstellen van grote IT-projecten. In alle andere vakgebieden is het aandeel van de publieke sector namelijkgestegen. Technisch  Overig  Marke7ng & Sales  Inkoop & Logisi7ek  Grootbedrijf  ICT  MKB  HRM  Publiek  Financien & Control  Communica7e & PR  Algemeen management  0,0%  10,0%  20,0%  30,0%  40,0%  50,0%  60,0%  70,0% Figuur 8: Opdrachtgevers per vakgebied 1e helft 2011. 8   
 10. 10. Interimpuls Interim Kompas Terugblik interim-markt 1e helft 2011 en vooruitzichten 2e helft 2011Dan nog wat cijfers over de tarieven die betaald worden in de drie verschillendesegmenten en de wijze van inhuur2. Gemiddeld % inhuur via Betaald % aan Betaald € per betaald tarief intermediair intermediair uur Publiek € 93,13 30,9% 20,0% € 18,63 MKB € 92,01 14,3 % 23,5% € 21,62 Grootbedrijf € 97,86 34,8% 19,5% € 19,08Het Grootbedrijf betaalt de interim professional het beste, maakt het meest gebruik vaneen intermediair en betaalt nagenoeg het gemiddelde percentage aan hun intermediairs(het gemiddelde percentage marge is 19,9%, zie hoofdstuk 9). De publieke sector betaaltgemiddeld 5% minder aan hun externen, huurt iets minder in via het intermediair enbetaalt daarvoor 0,5% meer marge. Het MKB betaalt het laagste tarief, huur het minst invia een intermediair en betaalt daar de meeste marge voor.Procentuele marge vertaalt naar een marge per uur (obv het gemiddelde betaaldeuurtarief), betaalt het MKB het meest aan het intermediair, gevolgd door het Grootbedrijf.De publieke sector is bij het intermediair het goedkoopst uit.De publieke sector is de grootste opdrachtgever voor de zelfstandige professional, vorigjaar was dit het MKB. Van een terugtredende overheid is beperkt sprake; alleen ICT-professionals ondervinden negatieve gevolgen.Het grootbedrijf betaalt de hoogste tarieven. De overheid betaalt 5% lager en het MKB6%. Het grootbedrijf maakt het meest gebruik van intermediairs en lijkt dit niet tekunnen vertalen in korting op de marge aangezien zij de gemiddelde marge betaalt.8. Tarieven  Het gemiddelde gefactureerde tarief bedraagt € 94,98. Dat is € 5,51 hoger dan het 2e helft2010. De tarieven verschillen sterk per vakgebied (zie figuur 9).Binnen alle vakgebieden stegen de tarieven, uitgezonderd Communicatie & PR – daarbleven de tarieven ongeveer gelijk - en binnen Marketing & Sales waar de tarieven lichtdaalden.Ook binnen deze enquête heeft het vakgebied Algemeen management het hoogste tariefvan alle vakgebieden, op de voet gevolgd door Financien & Control. Dit is voor AlgemeenManagement te verklaren door het hoge opleidingsniveau binnen dit vakgebied; meer dan70% de helft heeft minimaal WO-opleiding (gemiddeld is dit 52%).Voor Financien & Control lijkt een verklaring te liggen in het hoger dan gemiddeldewerkervaring. Ook is dit een van de vakgebieden waar de groei van deopdrachtenportefeuille het grootst is en is er wellicht gewoon sprake van een vraag enaanbod principe.                                                        2 Cijfers zijn gebaseerd op enquête-formulieren van interim professionals die meer dan 92% actief zijn in 1segment. 9   
 11. 11. Interimpuls Interim Kompas Terugblik interim-markt 1e helft 2011 en vooruitzichten 2e helft 2011 Technisch  Overig  Marke7ng & Sales  Inkoop & Logisi7ek  ICT  HRM  Financien & Control  Communica7e & PR  Algemeen management   €‐     €20,0    €40,0    €60,0    €80,0    €100,0    €120,0  Figuur 9: Gemiddeld gefactureerde tarieven per vakgebied 1e helft 2011.Verder zijn er geen verrassingen binnen de tarieven. Over de linie geldt hoe meerwerkervaring of hoe hoger het opleidingsniveau, hoe hoger de tarieven.“Er zou voor bepaalde interimfuncties i.c.m. het opleidingsniveau een tariefschaal moeten gelden.Hiermee kan voorkomen worden dat de markt kapot wordt gemaakt. Sommige bedrijven makenmijns inziens nog onterecht gebruik van de economische crisis.”Quote geënquêteerdeDe verwachting voor het komende half jaar is wel dat het gemiddelde tarief licht zal dalennaar € 94,28.De meeste freelancers werken nog steeds niet voor het door hun gewenste tarief. 42% vande zzp-ers heeft het afgelopen half jaar onder zijn eigen minimumtarief gewerkt. Vorigekeer was dat ruim 45%; een lichte verbetering die in lijn ligt met het hogere uurtarief. 30%werkte voor het minimumtarief en de rest (28%) daarboven (zie figuur 10). meer dan 30% boven mijn  minimumtarief  20% tot 30% boven mijn minimumtarief  10% tot 20% boven mijn minimumtarief  0% tot 10% boven mijn minimumtarief  Dit is mijn minimumtarief  2e helP 2010  0% tot 10% onder mijn minimumtarief  1e helP 2011  10% tot 20% onder mijn minimumtarief  20% tot 30% onder mijn minimumtarief  meer dan 30% onder mijn  minimumtarief  0%  5%  10%  15%  20%  25%  30%  35% Figuur 10: Gefactureerde tarief boven of onder eigen minimumtarief, 2e helft 2010 afgezet tegen 1e helft 2011. 10   
 12. 12. Interimpuls Interim Kompas Terugblik interim-markt 1e helft 2011 en vooruitzichten 2e helft 2011Gemiddeld ontving de interim professional 5,2% per uur minder dan het eigenminimumtarief3. In de tweede helft van 2010 was dit 6,5% minder.HRM, ICT en Overig steken hier enigszins in positieve zin bovenuit doordat zij het bijna hetdoor hun minimumtarief betaald krijgen (zie figuur 11)4. Dit sluit aan met de hogeretarieven in deze vakgebieden. Financien & Control zijn de enige zelfstandigen die betaaldkrijgen wat ze willen.Communicatie & PR en Techniek werken wederom het meest onder hun minimumtarief (ziefiguur 11). Voor Communicatie & PR geldt ook nog eens dat het nog verder onder hetminimum is dan het vorige onderzoek. Dit sluit wel aan bij de verdere tariefdaling binnendit vakgebied Technisch  Overig  Marke7ng & Sales  Inkoop & Logisi7ek  ICT  2e helP 2010  1e helP 2011  HRM  Financien & Control  Communica7e & PR  Algemeen management  ‐18,0%  ‐16,0%  ‐14,0%  ‐12,0%  ‐10,0%  ‐8,0%  ‐6,0%  ‐4,0%  ‐2,0%  0,0% Figuur 11: Boven of onder eigen minimumtarief per vakgebied 1e helft 2011 afgezet tegen 2e helft 2011.Gemiddeld verwacht men 6,3% het komende half jaar onder het eigen minimumtarief tegaan werken5, iets minder dan de 5,5% onder het minimumtarief van het afgelopen halfjaar. Dit sluit naadloos aan met de lichte daling in het verwachte uurtarief.De tarieven zijn in het 1e helft van 2011 voor het eerst weer gestegen met bijna 6%.Daarmee zijn de tarieven weer op het niveau van begin 2010. Verwachting is dat detarieven komende periode weer heel licht zullen dalen.                                                        3 Voor de categorieën meer dan 30% onder of boven mijn minimumtarief is een gemiddelde van respectievelijk-40% en 40% genomen. 4 De vakgebieden Facilitair, Secretarieel en Juridisch zijn hier niet genoemd omdat het aantal geënquêteerden,actief in deze vakgebieden, te beperkt is om hier een uitspraak over te doen. 5 De geënquêteerden die in de 1e helft van 2011 geen opdrachten hadden, zijn in dit percentage nietmeegenomen om zo 1e helft 2011 en verwachtingen van 2e helft 2011 goed te kunnen vergelijken. Wanneerdeze groep wel wordt meegenomen is het percentage 7% onder het minumtarief.  11   
 13. 13. Interimpuls Interim Kompas Terugblik interim-markt 1e helft 2011 en vooruitzichten 2e helft 2011 9. Bronnen De zelfstandige professional regelt over het algemeen zijn opdrachten via zijn eigennetwerk: 65% van de opdrachten komt via het eigen netwerk, ten opzichte van 71% in detweede helft van 2010. Ruim 56% genereert nagenoeg volledig (80% tot 100%) zijn eigenopdrachten (zie figuur 12).Er is geen verband geconstateerd tussen werkervaring en de soort bron van opdrachten.Mensen met een MBA opleiding regelen naar verhouding het meest opdrachten via heteigen netwerk; 83%. 100%  80% tot 99%  60% tot 80%  40% tot 60%  20% tot 40%  1% tot 20%  0%  0%  10%  20%  30%  40%  50%  60% Figuur 12: Percentage opdrachten vanuit het eigen netwerk 1e helft 2011.Een kleine groep zzp-ers (13,7%) is grotendeels afhankelijk (80% tot 100%) van hetintermediair voor opdrachten (zie figuur 13). Dit percentage is nagenoeg niet veranderd.Gemiddeld zijn de intermediairs goed voor ruim 22% van de opdrachten ten opzichte vanbijna 21% een half jaar.In deze groep zijn geen noemenswaardige afwijkingen ten opzichte van het gemiddelde inopleidingsniveau, werkervaring of een oververtegenwoordiging van een bepaald vakgebieddie dit kan verklaren. 100%  80% tot 99%  60% tot 80%  40% tot 60%  20% tot 40%  1% tot 20%  0%  0%  10%  20%  30%  40%  50%  60%  70% Figuur 13: Percentage opdrachten vanuit het intermediair 1e helft 2011. 12   
 14. 14. Interimpuls Interim Kompas Terugblik interim-markt 1e helft 2011 en vooruitzichten 2e helft 2011Deze ronde is ook gevraagd naar het percentage dat de intermediair legt op het uurtariefvan de interim professional; gemiddeld was dit percentage 19,9%.Het percentage dat de interim professional fair vindt voor de geleverde diensten lagongeveer op de helft met 11,4%.“ Het percentage voor het intermediair zou weerspiegeld moeten zijn in wat ze er voor bieden aanondersteuning cq training etc. Vaak is dit te weinig.”Quote geënquêteerdeBij 9% van de opdrachten, die via de intermediair liepen, waren er 2 of meer intermediairscq schakels betrokken.Interimvacature-sites spelen nog steeds een beperkte rol in het verkrijgen van opdrachten(zie figuur 14). Ruim 96% haalt geen of nauwelijks werk uit de Interimvacature-sites. Dat iseen kleine verslechtering ten opzichte van een half jaar eerder (93%). 100%  80% tot 99%  60% tot 80%  40% tot 60%  20% tot 40%  1% tot 20%  0%  0%  10%  20%  30%  40%  50%  60%  70%  80%  90%  100% Figuur 14: Percentage opdrachten vanuit interimvacature-sites 1e helft 2011.De zzp-er regelt zijn opdrachten voornamelijk via het eigen netwerk. 65% van deopdrachten komt via het eigen netwerk en neemt iets in belang af. Interimvacature-sitesspelen nog steeds een beperkte rol. Intermediairs zijn goed voor 22%.Het gemiddelde percentage dat de intermediair de uiteindelijke opdrachtgever inrekening brengt is 20%. De zelfstandige professionals vinden 11% een fair percentage.10. ZZP‐er en vast dienstverband 95% had geen (parttime) dienstverband ernaast. 2e helft 2010 was dit percentage 93%Ongeveer 3,5% had een dienstverband van maximaal 60%.Op de vraag of er is overwogen om het afgelopen half jaar een vast dienstverband aan tegaan, antwoordde 30% ‘Ja’. Vorige keer was dit 28%. De stijging komt geheel voor rekeningvan de mensen actief in de Algemeen Management, Communicatie & PR en Technisch. Ditzijn ook vakgebieden waar de opdrachtenportefeuille was gedaald.30% overwoog het afgelopen half jaar een vast dienstverband. Dit geldt met name voorprofessionals in die vakgebieden waar het aantal opdrachten sterk onder druk stond .5%heeft een parttime dienstverband naast de zzp-werkzaamheden. 13   
 15. 15. Interimpuls Interim Kompas Terugblik interim-markt 1e helft 2011 en vooruitzichten 2e helft 201111. Tot slot  Het lijkt erop dat het herstel zich beperkt doorzet; de opdrachtenportefeuille gaat naarverwachting groeien maar het uurtarief zal licht dalen. Hiermee zie de logische aansluitingmet de algemene economie maar zoals uit bovenstaande is gebleken zijn er tochopvallende verschillen tussen de verschillende soorten interim professionals. Mogelijk kanhet diegenen die op het punt staan voor zich zelf te beginnen, ondersteunen in debesluitvormingWij hopen dat het herstel van de markt voor interim professionals sterker een extra impulszal krijgen. Wij bedanken iedereen die heeft meegewerkt aan deze enquête.Heeft u nog suggesties over deze enquête of onze dienstverlening in het algemeen, dankunt u dat laten weten op info@interimpuls.nl. 14   

×