• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
En introduksjon til Samfunnsinformatikk 2008
 

En introduksjon til Samfunnsinformatikk 2008

on

 • 1,261 views

SI undervisning, HiNe

SI undervisning, HiNe

Statistics

Views

Total Views
1,261
Views on SlideShare
1,259
Embed Views
2

Actions

Likes
0
Downloads
8
Comments
0

1 Embed 2

http://www.wiziq.com 2

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  En introduksjon til Samfunnsinformatikk 2008 En introduksjon til Samfunnsinformatikk 2008 Presentation Transcript

  • Samfunnsinformatikk Introduksjon til IN116 Per A. Godejord Førstelektor 2008
  • Hva skal vi med dette? Mer enn bare Marx!  Samspillet mellom system og bruker  Samfunnet og teknologisk utvikling  Lover og regler  Etisk bevissthet 
  • Emner IT og jus  Beslag og sikring  Personvern  Seksuelle overgrep  Overvåking og sikkerhet  Teknologisk utvikling 
  • Prosjektoppgave Reelle oppgaver fra Redd Barna eller  Kripos. Tema: Fra analyse av Freenet til analyse av aldersverifiksjon.
  • Mål for kurset Forstå og anvende lover og avtaler  om bruk av IKT Bli bevisst hvordan IKT påvirker og  blir påvirket av samfunnet. Bli bevisst hvordan bruk av IT  påvirker arbeidsrutiner og –oppgaver Bli bevisst problemområdet seksuelle  overgrep mot barn i digitale medier
  • Mål for kurset 2 Lære å undersøke, analysere,  begrunne, argumentere og reflektere – og sammenfatte dette i en skriftlig form (rapport, som gis ut i den interne skriftserien)
  • Arbeidsformer Korte forelesninger  Prosjektarbeide med reelle oppgaver  Praktisk arbeide 
  • Verktøy Moodle Meldinger og oppgaver  Forelesningsnotater og Blogg  forelesninger Google.docs Prosjektoppgaven 
  • Evaluering Karaktersystem: A – F  Mappevurdering 
  • Pause
  • IT og Jus Formål: Gi kjennskap til noen  begrep, organisering av lovverket, og hvilke lover som er sentrale for vårt fagfelt
  • Rettskilder Lover, forskrifter, rundskriv  Forarbeider: Stortingsforhandlinger og lovforarbeid  Domstolspraksis  Andre myndigheters praksis  Privat praksis 
  • Lover, forskrifter og rundskriv Grunnloven  Lover  Forskrifter  Rundskriv 
  • Fullt ut lovlig Microsoft kan ransake huset ditt, og  deg, på jakt etter piratkopiert programvare. Microsoft kan når som helst foreta  ransaking og beslag i din virksomhet
  • Grunnloven og IT § 102 ”Hus-Inkvisitioner maa ikke  finde Sted, uden i kriminelle Tilfælde” Razzia = Mistanke om kriminelle  handlinger = Staten ved Politiet Privat rettshåndhevelse 
  • Grunnloven og IT Grunnloven står over annen  lovgivning Piratkopiert programvare er kriminelt  Straffeprosessloven § 178, 2.ledd gir  private rett til å foreta ransakelse og beslag……MEN…når?
  • Razzia Straffeprosessloven: Beslutning om razzia  foretas av retten eller påtalemakt MS er ikke påtalemakt  MS kan ikke foreta razzia  Tilsyn? Noe annet og regulert i  lisensavtaler
  • Et eksempel – Tre lover MS vil foreta husundersøkelser  Grunnloven Straffeloven Straffeprosessloven
  • Forskrifter Forskrifter utdyper lovene  ”Et vedtak som gjelder rettigheter og  plikter til et ubestemt antall personer” Forskrift om arbeid ved dataskjerm,  av 15.des 1994
  • Forarbeider Odelstingsproposisjoner  (Odels- og Lagting oppheves nå) NOU  Private lovforslag  (for eksempel Grunnlovsforslag fra den enkelte rep)
  • Domstolspraksis Hvordan tolker domstolene den  enkelte lov? Sedvane = Domstolspraksis over tid 
  • Straffeloven og IT § 145: Innbrudd i datasystemer  § 393: Ulovlig bruk av datasystemer,  med skadevirkning § 204a: Overgrepsmateriale 
  • Hva er IT-kriminalitet? Datainnbrudd  Databedrageri  Informasjonsheleri  Skadeverk  Ulovlig bruk av datakraft  Dokumentfalsk  Piratkopiering  Beskyttelsesbrudd 
  • Nå er det DIN tur! Du er IT-ansvarlig. Hvilke situasjoner  tror du i din hverdag vil komme i berøring med lover og forskrifter? Lenk situasjoner til aktuelle lover og  forskrifter Usikker på hva en IT-ansvarlig sin hverdag er? Ta en titt i det gamle arkivet til IT-drift ved HiNe
  • Ressurssider for Jus Lovdata  Juridisk Nettviser 
  • Neste gang Beslag og sikring av elektroniske  bevis – Praktisk arbeid på Windowslab´en Personvern  Utdeling av prosjektoppgaven/  gruppeinndeling
  •  Takk for oppmerksomheten!