Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Til JavaZone: Slik kommer du i gang med GDPR

2,690 views

Published on

Jeg har laget en info-pakke til deg som er arkitekt eller utvikler, og skal jobbe med personopplysninger.
- Kort intro til grunnbegrepene i personvern, og hva GDPR medfører av plikter og rettigheter
- En gjennomgang av hva de viktigste artiklene i forordningen vil medføre av krav til funksjonalitet
- En introduksjon til mekanismene for å anonymisere og pseudonymisere data
- Hva slags kompetanse du må ha, og viktige elementer i utviklingsprosessen
- Nyttige design- og arkitekturføringer
- Hva du bør spørre etter for å kunne jobbe bra med personvern
- Noen relevante verktøy som du kan bruke

Om du er arkitekt eller utvikler, vil du ha stor nytte av denne introen til GDPR: Lovverket trår i kraft 25.mai 2018, og setter helt absolutte krav til sikkerhet og personvern. Med bøter på opp til 4% av global konsernomsetning, blir vi tvunget til å lage nye systemer helt annerledes, og mange eksisterende må skrives om.

Published in: Technology
 • This information is rather useful smile emoticon Thanks smile emoticon By the way, HelpWriting.net provides efficient writing services smile emoticon
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD THIS BOOKS INTO AVAILABLE FORMAT (2019 Update) ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... Download Full PDF EBOOK here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download Full EPUB Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download Full doc Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download PDF EBOOK here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download EPUB Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... Download doc Ebook here { https://soo.gd/irt2 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ................................................................................................................................... eBook is an electronic version of a traditional print book THIS can be read by using a personal computer or by using an eBook reader. (An eBook reader can be a software application for use on a computer such as Microsoft's free Reader application, or a book-sized computer THIS is used solely as a reading device such as Nuvomedia's Rocket eBook.) Users can purchase an eBook on diskette or CD, but the most popular method of getting an eBook is to purchase a downloadable file of the eBook (or other reading material) from a Web site (such as Barnes and Noble) to be read from the user's computer or reading device. Generally, an eBook can be downloaded in five minutes or less ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks .............................................................................................................................. Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .....BEST SELLER FOR EBOOK RECOMMEND............................................................. ......................................................................................................................... Blowout: Corrupted Democracy, Rogue State Russia, and the Richest, Most Destructive Industry on Earth,-- The Ride of a Lifetime: Lessons Learned from 15 Years as CEO of the Walt Disney Company,-- Call Sign Chaos: Learning to Lead,-- StrengthsFinder 2.0,-- Stillness Is the Key,-- She Said: Breaking the Sexual Harassment Story THIS Helped Ignite a Movement,-- Atomic Habits: An Easy & Proven Way to Build Good Habits & Break Bad Ones,-- Everything Is Figureoutable,-- What It Takes: Lessons in the Pursuit of Excellence,-- Rich Dad Poor Dad: What the Rich Teach Their Kids About Money THIS the Poor and Middle Class Do Not!,-- The Total Money Makeover: Classic Edition: A Proven Plan for Financial Fitness,-- Shut Up and Listen!: Hard Business Truths THIS Will Help You Succeed, ......................................................................................................................... .........................................................................................................................
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Til JavaZone: Slik kommer du i gang med GDPR

 1. 1. Slik kommer du i gang med GDPR Simen Sommerfeldt
 2. 2. Ingeniør fra University of Surrey Pappa til tre Rolle: CTO konsern Spesialitet: Kunstig intelligens, GDPR, tingenes internett Grunnlegger av Lær Kidsa Koding! Grunnlegger av Oslo GDPR Meetup Simen Sommerfeldt (@sisomm)
 3. 3. Skandinavisk konsulentselskap 14 kontorer i Norge og Sverige 1200 ansatte Notert på Oslo Børs IT – Kommunikasjon – Virksomhetsstyring
 4. 4. Mitt forhold til GDPR ”It’s complicated”
 5. 5. “You have ever been a herald of woe. Troubles follow you like crows, and ever the oftener the worse” - king Theoden to Gandalf
 6. 6. Jeg trenger GDPR- estimat for nettbutikken innen i morgen Jeg setter Nico på sakenFAEN!
 7. 7. Java 5 prosjekt vi kjørte med 10 mann i 2007. Oracle/Spring/Hibernate/ Struts. De fleste som jobbet med det har sluttet. Ingen dokumentasjon.
 8. 8. Vi beholdt kjernen, men frontend ble erstattet med React.js og iOS/Android
 9. 9. Og det er femten slike systemer
 10. 10. Og vi har de samme utfordringene i Machine- Learning prosjektet vårt
 11. 11. Personvern har ofte vært elefanten i rommet
 12. 12. Vi kan bli venner med elefanten!
 13. 13. Dette er IKKE et foredrag om GDPR-innføring i bedrifter
 14. 14. Hva som er nyttig for deg som utvikler, basert på vår egen opplæring i Bouvet https://diversity.com/blog/wp-content/uploads/2017/02/3043082-poster-1280-fogcreek-women-hire.jpg
 15. 15. Det blir mange bulletpoints: Juss og metode innebærer mye oppramsing
 16. 16. Kort intro til personvern ...og GDPR
 17. 17. Personopplysninger o Hva som kan knyttes til deg som person: navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, bilnummer, bilder, fingeravtrykk, irismønster, hodeform, fødselsnummer, etc. o Adferdsmønstre: Hva du handler, hvilke butikker du går i, hvilke tv-serier du ser på, hvor du beveger deg, og hva du søker etter på nettet o Sensitive personopplysninger er rasemessig eller etnisk bakgrunn, politisk, filosofisk eller religiøs oppfatning, at en person har vært mistenkt, siktet, tiltalt eller dømt for en straffbar handling, helseforhold, seksuelle forhold eller medlemskap i fagforeninger. o Behandling av sensitive personopplysninger er underlagt særlig strenge regler.
 18. 18. Plikter og rettigheter o Plikter o Behandlingsansvarlig er virksomheten som bruker opplysningene o Databehandler håndterer dataene på vegne av virksomheten o Underleverandør kan benyttes av Databehandler o Dette reguleres i Databehandleravtaler o Rettigheter o De registrerte o Et viktig poeng er å finne hjemmel for behandlingen av personopplysningene
 19. 19. Når kan man prosessere personopplysninger? o Når det er nødvendig for å overholde en kontrakt o Ved samtykke for et spesifikt formål o For å overholde lovkrav o For å overholde den registrertes vitale interesser o Nødvendig for en oppgave i offentlighetens interesse o Hvis man har legitime grunner (gråsone).
 20. 20. Nokia 909
 21. 21. ”Dagens europeiske regelverk ble laget i 1995. Innholdsleverandører sliter med inntekter på annonser, så de selger info om brukerne Tore Tennøe, 28.1.2016 Teknologirådet
 22. 22. ”Vi har fått en politisk reaksjon på en overvåkningsøkonomi Tore Tennøe, 28.1.2016 Teknologirådet
 23. 23. ...en av flere grunner Overvåknings- økonomi ! Amerikanske myndigheters Overvåkning ! Datakriminalitet ! Tilby gode tjenester til forbrukerne Hensyn til offentlige interesser Gjøre Europeisk næringsliv konkurransedyktig
 24. 24. GDPR o Erstatter personopplysningsloven o Det kan gis store bøter for overtredelser o Det gis anledning til massesøksmål o Ansvar løftes opp i styrerommet o Vi er i en overgangsfase nå o Kommer 25. mai 2018 o E-Privacy direktivet er også på trappene.
 25. 25. Samtykker.. o Ett samtykke per formål, selv i den samme applikasjonen o Eksplisitte samtykker må innhentes for profilering og deling av data med andre parter (hvis ikke kontrakten krever det) o Påkrevet med korte, forståelige samtykke- tekster.
 26. 26. Tips for å lese forordningen: Start på artikkel 5(!)
 27. 27. Det er uklart hvordan Datatilsynet håndterer legacy- systemer, men du må ha en plan
 28. 28. 8 artikler - Og hva de krever av funksjonalitet
 29. 29. Article 25 – Data protection by design and default o Bruker dere minimumsprinsippet for prosessering? o Kan dere løskoble linken mellom den registrerte og informasjonen? o Bruk teknikker for anonymisering og pseudonymisering o Bruk gjerne en DPIA (Personvernkonsekvensutredning) for å sjekke.
 30. 30. Article 7: Conditions for consent o Bedriften må kunne dokumentere at den registrerte har samtykket o Om et samtykke trekkes tilbake, må det ha umiddelbar virkning
 31. 31. Article 15: Right of access by the data subject o Det kan være behov for en informasjonsportal o Og da må du ha autentisering o Dette kan også være et sted for å administrere samtykker.
 32. 32. Article 16: Right to rectification o Om du lager en innsynsportal kan det også være et sted for endring av data o Men hva med validering, og hvordan påvirker dette forretningsprosessene? o Trigger det nye statisitikkberegeninger?
 33. 33. Article 17: Right to be forgotten o Sletting – eller anonymisering og pseudonymisering? o NB! Det kan være forskjellige kriterier per system
 34. 34. ... Et eksempel på hvor GDPR involverer andre lover
 35. 35. ... Et eksempel på hvor GDPR involverer andre lover
 36. 36. Article 19: Notification obligation o Du må ha funksjonalitet for å orientere tredjepart hvis o Den registrerte har endrede opplysninger o Den registrerte skal slettes o Den registrerte trekker tilbake et samtykke.
 37. 37. Article 20: Right to data portability o Ganske enkelt en eksport av opplysninger
 38. 38. o Du trenger passende tekniske (f.eks. IAM) og organisatoriske tiltak o Sikker programmering, og mekanismer som står i forhold til risikoen o Skille forskjellige data mest mulig o Mekanisme for varsling ved brudd? Article 32-35: Security of processing
 39. 39. Anonymisering og pseudonymisering
 40. 40. Personopplysninger Pseudonymiserte personopplysninger Anoymiserte personopplysninger Tre kategorier
 41. 41. Metoder anbefalt av
 42. 42. o Vi bytter ut identifikatorer med nye, random verdier – ”tokens” o Sammenhengen mellom identifikatoren og tokenet lagres separat o Kan brukes til å linke tilbake til den opprinnelige posten. Tokenization Pseudonymisering
 43. 43. o Identifiserende felter blir gruppert i ”bøtter” etter en formel o ”bøttene” gjenbrukes • ”Pelle Hansen” -> ”01” • ”Magda Paulsen” –> ”02” • ”Sverre Jensen” -> ”03” • ”Simen Sommerfeldt -> ”02” Hashing Pseudonymisering
 44. 44. o Innfører en viss feilmargin til feltene, .feks vekt 72-> vekt 74,6 Noise addition (støy) Anonymisering
 45. 45. o Verdier erstatter med helt andre verdier. o F.eks kan høyde 172 byttes med ”blå”, postnummer 3200 med ”elefant” o Kombineres ofte med å tilføre støy Substitution Anonymisering
 46. 46. o Sørg for å ha minst K forekomster av en verdi i rader som kan grupperes sammen (tid, sted, etc) o Blank ut verdier i felter der dette ikke kan oppnås o 4-anonymity: Det finnes minst 4 rader med samme forekomst av verdien på laveste nivå o En kan også bruke generalisering: Alder: 23 blir til Alder: 20-30. Aggregering: K-anonymity Anonymisering
 47. 47. o Utvidelse: Der K-anonymity kan angripes med ”interferens- angrep” o Sørg for at man har minst L forskjellige varianter i utvalget Aggregering: L-diversity Anonymisering
 48. 48. o Innfør støy så nærme som mulig innsamlingspunktet o Støyen har en gitt statistisk distribusjon o Statistikk-beregningene ”tar vekk” denne distribusjonen o Brukes av bla. Apple i deres kart- og meldings- apper. Differential Privacy Anonymisering
 49. 49. WP 29’s betraktninger rundt tilbakesporing http://www.wsgrdataadvisor.com/2015/09/personal-data-anonymization-and-pseudonymization-in-the-eu/
 50. 50. ”Companies should keep control of anonymized data. Enough datapoints can lead to de-anonymization Heidi Shey, 6th september 2017 SENIOR ANALYST, FORRESTER RESEARCH
 51. 51. Kompetanse og metode Hva du bør kunne
 52. 52. Relevante utdrag av Datatilsynets krav o Dokumenterte personvernkonsekvens-vurderinger (DPIA) for alle prosjekter som angår personvern-sensitive data eller medfører betydelig risiko o Forhåndsdrøftelser med datatilsynet ved høy risiko o Innebygd personvern o Bedrifter må ha en grafisk oversikt over flyt av personopplysninger, med tekstlige beskrivelser og begrunnelser o Avvikshåndtering. Man skal melde inne mange flere avvik, og innen 72 timer etter at de er oppdaget og man må lage systemer for å avdekke avvik. o Dere må forankre alt dette i internkontrollsystemet
 53. 53. På organisasjonsnivå
 54. 54. o Finnes det bransjenormer? o Er dere underlagt andre lover og regler? o Hva er holdning og avveining til sletting, logging, etc. På tvers av systemer? o Utarbeides med juss, IT drift, forretning, sikkerhet, utvikling o Det må gis nok opplæring Bransje Systemtype Andre lover GDPR GDPR i en bransje og en organisasjon
 55. 55. GDPR og sikkerhet i en bedrift o Bedriftens GDPR- implementasjon vil peke på sikkerhets-policy (ofte ISO 27000) o Begge disse må beskrives i internkontrollsystemet o Prosjektenes GDPR-implementasjon baserer seg på bedriftens GDPR- og Sikkerhets- opplegg o Det påkreves av og til å kjøre personvernkonsekvens-analyser (DPIA) som inkluderer sikkerhet og personvern GDPR Sikkerhet (ISO 27.000) Avhengig av Internkontrollsystemet SystemA DPIA prosjekter bedriften GDPR SystemB GDPR DPIA Avhengigav Beskrivesi Beskrivesi
 56. 56. En logisk modell med personopplysninger
 57. 57. Excel, Archimate, Ardoq.. http://blog.bizzdesign.com/8-steps-enterprise-architects-can-take-to-deal-with-gdpr
 58. 58. Hvor de flyter og hvem som håndterer dem – per system Husk å dokumentere det rettslige grunnlaget for behandlingen!
 59. 59. Identifisér hjemmel for håndtering i hvert system Artikkel Regnskap (Regnskapsloven) Nettbutikken HR systemet Big Data 4 ... 17 .. ..
 60. 60. På prosjektnivå
 61. 61. Hvor disse aktivitetene befinner seg i et GDPR metodeverk 1. Et godt forankret team 2. Analyse og opplæring 3. Justere prosedyrer og implementere endringer 4. Et fungerende internkontrollsystem
 62. 62. Personvernkonsekvensutredning (DPIA) Risikovurdering o Kartlegging av verdier – personopplysninger o Trusselvurdering o Er verdiene sårbarer for truslene? o Resultat = toleransenivå? o Tiltak for å redusere risiko Ivaretar vi den registrertes rettigheter? o Artiklene https://iapp.org/news/a/wp29-proposes-dpia-guidelines-shedding-light-on-high-risk-processing/
 63. 63. o Grunninnføring i personvern o Kjenne til sikkerhets- og personvern-elementene i en utviklingsprosess o Kunne tenke systemdesign for personvern o Kjenne til Personvernkonsekvensutredninger (DPIA) o Å kunne kode sikkert (OWASP) o Sikkerhetsarkitektur og mekanismer, infrastruktur o Interaksjonsdesignere må kjenne til GDPR o Forstå hvordan en skal håndtere integrasjon riktig. Kompetanse for utviklere og arkitekter
 64. 64. Testdata er strengt regulert og.. o Mange sliter med dette o Syntetiske testdata er å foretrekke o Du kan bruke skarpe data så lenge du gir info og får samtykke o Men da må du dokumentére begrunnelse, flyt og sletting o I nødsfall kan en argumentere for at testdata er beslektet og nødendig for å kunne drive utvikling av tjenesten: kompatibilitet o Avtalefestet taushetsplikt er et minimum.
 65. 65. Overordnede strategier • Overførbarhet: Tiltak og teknikker som bidrar til at det er vanskelig og/eller umulig å overføre eller spre data utover det aksepterte grunnlaget for registering og behandling av data. • Transparens: Tiltak og teknikker som gir informasjon om hvilke data og hvordan data behandles og eventuelt prosesseres i algoritmer • Intervensjon: Teknikker og tiltak som bidrar til å sikre individers rettigheter, f.eks rettighetene til utbedring og sletting av data, retten til å trekke tilbake samtykket eller rett til å inngi et krav, eller for å heve en tvist, for å oppnå riktig behandling av data 79
 66. 66. o Hvor lite informasjon kan applikasjonen klare seg med? o Hva er den minste tiden det må beholdes? o Hvordan minimerer dere koblingen mellom person og data? o Kan personlig data krypteres? o Minimalisér info i hvert system og prosess: “Need to know” o Tenk pseudonymisering eller anonymisering gjennom hele kjeden Design for innebygd personvern
 67. 67. o Få kontroll hele stacken mht lekkasjer av personlige data • Logger i firewall/lastbalanserer • Logger på appserver • Logger i database • Backups o Lag helhetlig filosofi rundt dataflyten grad for test-, akseptanse- eller utviklingsmiljø o Vurdér eventuell infrastruktur- og systemstøtte for å håndtere sikkerhets-hendelser Design for innebygd personvern
 68. 68. o Forankre utviklingen i bedriftens sikkerhetspolicy o Om høy risk: En DPIA gir føringene. Angrepsvektorer kan motvirkes i designet o Dere er avhengige av god logging for å kunne oppdage at løsningen er under angrep o Noen på teamet må kunne sikkerhet godt, alle bør kunne kode sikkert (owasp, least privilege) o Tenk 0 trust i infrastrukturen og arkitekturen o Sikkerhet bør testes i mange dimensjoner (se Datatilsynets veileder). Personvern er avhengig av sikkerhet
 69. 69. o Hvorfor systemet trenger informasjonen det behandler o Hvor lenge systemet trenger å beholde persondata o Hvilke (design)tiltak har blitt gjort for å beskytte dataene o Avveininger og avgjørelser som tas - spesielt hvis de kombinerer flere artikler, men tilsynelatende strider mot én o Hvilke prosesser/rutiner som følges for å ivareta personens interesser o Hvilke prosesser/rutiner som følges ved hendelser. Dokumentér
 70. 70. GDPR og Machine Learning/AI o Deep Learning og andre teknikker kan dra med seg fordommer (Bias) o Husk at brukeren skal få mulighet til å se beslutningsgrunnlaget og algoritmen o Vurdér også etikken i vurderingene o Husk å kunnne redegjøre for å hindre tilbakesporoing via pseudonymisering og anonymisering ift. Working party 29 o Brukeren kan nekte automatiske beslutning hvis utfallet har store konsekvenser o Sporing av hvor dataene kommer fra (Data Lineage)
 71. 71. Konfigurasjon på tvers o Fordel å skille orkestrering av GDPR-policy fra systemene o Spådom: Det vil tvinge seg frem ”GDPR”-API’er i systemer
 72. 72. Datatilsynets metode for innebygd personvern
 73. 73. Bouvets metodeverk 1. Et godt forankret team • Tilgang høyt opp • Riktige deltagere 2. Analyse og opplæring • Felles juridiske og sikkerhetsmessige vurderinger • Etablering av prosjekt og dokumentasjon • Kartlegging av tilstand per system (inkl. DPIA) • Opplæringsaktiviteter • Leverandør- og sky- vurderinger • Estimater og planer for systemporteføljen 3. Justere prosedyrer og implementere endringer • Implementere nødvendige systemendringer • Justering av samtykker • Justering av leverandør-avtaler • Justering av intern- kontrollsystemet mht. sikkerhet og GDPR • Etablering av avviks- håndtering • Etablere kontinuerlig vedlikehold 4. Et fungerende internkontrollsystem • Alle roller har riktig "mindset" • Alle vet hvilken kompetanse de skal ha, hvilke spørsmål de skal stille, og hvilke svar de skal gi • Fungerende avvikshåndtering • Prosjekter kjøres iht. GDPR
 74. 74. Verktøy
 75. 75. Størrelse og kompleksitet kan tvinge frem automatisering 1. Et godt forankret team 2. Analyse og opplæring 3. Justere prosedyrer og implementere endringer 4. Et fungerende internkontrollsystem
 76. 76. Dere vil antagelig ha behov for et sikkerhets- overvåkning-system
 77. 77. Avslutning
 78. 78. http://frifagbevegelse.no/nettverk/her-larer-datatilsynets-direktor-seg-koding-6.158.481862.49be8737ab
 79. 79. http://frifagbevegelse.no/nettverk/her-larer-datatilsynets-direktor-seg-koding-6.158.481862.49be8737ab - Vi var enige om at micro:bit koden var GDPR-compliant...
 80. 80. Eva Jarbekk og jeg Holder GDPR-kurs hos Bouvet www.bouvet.no/kurs/kategorier/ personvern-og-gdpr
 81. 81. Bli med i Oslo GDPR-meetup! www.meetup.com/Oslo-GDPR-Meetup/
 82. 82. Spørsmål
 83. 83. Takk for meg! Simen.Sommerfeldt@bouvet.no @sisomm 99 50 77 33
 84. 84. Takk til o Håvard Kristiansen for design-huskelisten o Kjetil Stallemo for innspill til kompetansebehov o Axel Borge for hjelp med å peke ut de viktigste artiklene o Sven Pihl for å dele av lang erfaring med personvern o Eva Jarbekk for å forsøke å lære meg litt juss
 85. 85. Lenker • https://gdpr-info.eu/ • https://iapp.org/news/a/how-to-navigate-the-software-development-life-cycle- under-the-gdpr/
 86. 86. Lenker • http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8- TA-2017-0076+0+DOC+PDF+V0//EN • https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/2013559/big-data-ai-ml-and- data-protection.pdf • http://www.datadan.io/hold-your-machine-learning-and-ai-models-accountable/ • https://vision.cloudera.com/general-data-protection-regulation-gdpr-and-data- science/ • https://ico.org.uk/for-organisations/data-protection-reform/overview-of-the- gdpr/individuals-rights/rights-related-to-automated-decision-making-and-profiling/ • https://fpf.org/wp-content/uploads/2016/11/M-Hintze-GDPR-Through-the-De- Identification-Lens-31-Oct-2016-002.pdf

×