Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Тарифа по комбинирана застрахователна полица "Гражданска отговорност" на автомобилистите от ДЗИ

Advertisement

Тарифа по комбинирана застрахователна полица "Гражданска отговорност" на автомобилистите от ДЗИ

  1. 1. Помощна таблица към търговска тарифа по комбинирана застрахователна полица „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, в сила от 22.11.2013 I.Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите Регион 1 – СОФИЯ ГРАД – МПС с буквен код на регистрация С, СА Тарифни условия 1.В премиите е включена стойност на стикера – по 1,40лв. За всяка вноска; 2.Вноските за ГФ и ОФ в размер на 10лв. не са включени в премиите и се събират допълнително с първата вноска при сключване на застраховка; 3.За леки МПС собственост на физически лица премиите се определят в зависимост от възрастта на собственика на МПС към датата на влизане в сила застраховката. 4.Върху размера на застрахователната премия се начислява 2% ДЗП. 5. При промяна на териториалното управление от "Р.България“ на 'ЕС и страните от МС3К', застрахованият довнася разликата в застрахователната премия. За леки МПС, собственост на физически лица над 25 годишна въsраст, може да бъде извършена краткосрочна промяна на териториалното управление, до два пъти през срока на застраховката, като дължимата премия в зависимост от продължителността на промяната е: эа 15дни - 15лв., за 30 дни - 20лв. 6.Не се застраховат МПС с чуждестранна регистрация! 7.Товарните автомобили се тарифират по общо тегло – позиция "F2" от „Свидетелство за регистрация на МПС" - Част І. 8.Посоченият размер на застрахователните премии за леки автомобили са валидни при еднократно и разсрочено плащане на 2 и 4 вноски. * в сила от 22.11.2013 г. до 31.01.2014 г. Отстъпки,калкулирани в тарифните таблици 1.3а леки МПС на ФЛ, зa територи- ално управление „Р.България“ отстъпка “Бонус“ - 5%; 2.За леки МПС на ФЛ, зa терито-риално управление ,ЕС и страните от МСЗК" при валидна застраховка „Каско“ или “Бонус“ 5%; 3.За леки МПС на ЮЛ и ЕТ при валидна эастраховка “Каско“ или „Бонус" - 35%; 4.За МПС от Таблица 3 - Бонус - 30%. *За товарни МПС до 6 т, общо тегло при валидна застраховка „Каско“ uлu „Бонус“ 30%. *“Бонус“ - отстъпка за ФЛ, ЮЛ или ЕТ, застраховани три поредни години без прекъсване със средна квота на щетимост под 25%. „Бонус“ се предоставя до 30 дни от датата на изтичане на предходната застраховка. Други отстъпки За брой МПС, собственост на едно ЮЛ/ЕТ ипи свързани с него лица по смисъла на Търговския закон: 1.Над 10 до 50 бр. - 5%. Отстъпка над 5% до 30% е по индивидуално тарифиране и се съгласува с ЦУ 2.Над 50 бр. -индивидуално тарифиране от ЦУ на ДЗИ Надбавки 1.За таксиметрови автомобили: 50%; 2.За МПС, отдавани под наем (рент-акар): 20%; 3.За учебни МПС: 20%; 4.За повече от 4 броя МПС, собственост на едно физ. лице : 500%; 5.За МПС, предназначени за превоз на опасни товари: 500%*; 6.3а МПС, изполsвани за участия в ралита и състеsания: 500%*. *Само след изрично разрешение от ЦУ на Д3И! При застраховане на клиенти със завишен риск се прилага индивидуална надбавка
  2. 2. Помощна таблица към търговска тарифа по комбинирана застрахователна полица „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, в сила от 22.11.2013 I.Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите Регион 2 – ВАРНА, БЛАГОЕВГРАД, ПЕРНИК, ПЛОВДИВ– МПС с буквен код на регистрация В, Е, РК и РВ и местоживеене на собственика на МПС в областните градове Варна, Благоевград, Перник и Пловдив Тарифни условия 1.В премиите е включена стойност на стикера – по 1,40лв. За всяка вноска; 2.Вноските за ГФ и ОФ в размер на 10лв. не са включени в премиите и се събират допълнително с първата вноска при сключване на застраховка; 3.За леки МПС собственост на физически лица премиите се определят в зависимост от възрастта на собственика на МПС към датата на влизане в сила застраховката. 4.Върху размера на застрахователната премия се начислява 2% ДЗП. 5. При промяна на териториалното управление от "Р.България“ на 'ЕС и страните от МС3К', застрахованият довнася разликата в застрахователната премия. За леки МПС, собственост на физически лица над 25 годишна въsраст, може да бъде извършена краткосрочна промяна на териториалното управление, до два пъти през срока на застраховката, като дължимата премия в зависимост от продължителността на промяната е: эа 15дни - 15лв., за 30 дни - 20лв. 6.Не се застраховат МПС с чуждестранна регистрация! 7.Товарните автомобили се тарифират по общо тегло – позиция "F2" от „Свидетелство за регистрация на МПС" - Част І. 8.Посоченият размер на застрахователните премии за леки автомобили са валидни при еднократно и разсрочено плащане на 2 и 4 вноски. * в сила от 22.11.2013 г. до 31.01.2014 г. Отстъпки,калкулирани в тарифните таблици 1.3а леки МПС на ФЛ, зa териториално управление „Р.България“ отстъпка “Бонус“ - 5%; 2.За леки МПС на ФЛ, зa териториално управление ,ЕС и страните от МСЗК" при валидна застраховка „Каско“ или “Бонус“ - 5%; 3.За леки МПС на ЮЛ и ЕТ при валидна эастраховка “Каско“ или „Бонус" - 35%; 4.За МПС от Таблица 3 - Бонус - 30%. *За товарни МПС до 6 т, общо тегло при валидна застраховка „Каско“ uлu „Бонус“ - 30%. *“Бонус“ - отстъпка за ФЛ, ЮЛ или ЕТ, застраховани три поредни години без прекъсване със средна квота на щетимост под 25%. „Бонус“ се предоставя до 30 дни от датата на изтичане на предходната застраховка. Други отстъпки За брой МПС, собственост на едно ЮЛ/ЕТ ипи свързани с него лица по смисъла на Търговския закон: 1.Над 10 до 50 бр. - 5%. Отстъпка над 5% до 30% е по индивидуално тарифиране и се съгласува с ЦУ 2.Над 50 бр. -индивидуално тарифиране от ЦУ на ДЗИ Надбавки 1.За таксиметрови автомобили: 50%; 2.За МПС, отдавани под наем (рент-а-кар): 20%; 3.За учебни МПС: 20%; 4.За повече от 4 броя МПС, собственост на едно физ. лице : 500%; 5.За МПС, предназначени за превоз на опасни товари: 500%*; 6.3а МПС, изполsвани за участия в ралита и състеsания: 500%*. *Само след изрично разрешение от ЦУ на Д3И! При застраховане на клиенти със завишен риск се прилага индивидуална надбавка
  3. 3. Помощна таблица към търговска тарифа по комбинирана застрахователна полица „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, в сила от 22.11.2013 I.Задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите Регион 3 – МПС с буквен код на регистрация А, ВН, ВР, ВТ, ЕВ, ЕН, К, КН, М, Н, ОВ, Р, РА, РР, СО, СМ, СН, СС, СТ, Т, ТХ, УХ, ВА, СР, както и МПС с буквен код В, Е, РК, РВ с местоживеене на собственика на МПС, извън областните градове Варна, Благоевград, Перник и Пловдив Тарифни условия 1.В премиите е включена стойност на стикера – по 1,40лв. За всяка вноска; 2.Вноските за ГФ и ОФ в размер на 10лв. не са включени в премиите и се събират допълнително с първата вноска при сключване на застраховка; 3.За леки МПС собственост на физически лица премиите се определят в зависимост от възрастта на собственика на МПС към датата на влизане в сила застраховката. 4.Върху размера на застрахователната премия се начислява 2% ДЗП. 5. При промяна на териториалното управление от "Р.България“ на 'ЕС и страните от МС3К', застрахованият довнася разликата в застрахователната премия. За леки МПС, собственост на физически лица над 25 годишна въsраст, може да бъде извършена краткосрочна промяна на териториалното управление, до два пъти през срока на застраховката, като дължимата премия в зависимост от продължителността на промяната е: эа 15дни - 15лв., за 30 дни - 20лв. 6.Не се застраховат МПС с чуждестранна регистрация! 7.Товарните автомобили се тарифират по общо тегло – позиция "F2" от „Свидетелство за регистрация на МПС" - Част І. 8.Посоченият размер на застрахователните премии за леки автомобили са валидни при еднократно и разсрочено плащане на 2 и 4 вноски. * в сила от 22.11.2013 г. до 31.01.2014 г. Отстъпки,калкулирани в тарифните таблици 1.3а леки МПС на ФЛ, зa териториално управление „Р.България“ отстъпка “Бонус“ - 5%; 2.За леки МПС на ФЛ, зa териториално управление ,ЕС и страните от МСЗК" при валидна застраховка „Каско“ или “Бонус“ - 5%; 3.За леки МПС на ЮЛ и ЕТ при валидна эастраховка “Каско“ или „Бонус" - 35%; 4.За МПС от Таблица 3 - Бонус - 30%. *За товарни МПС до 6 т, общо тегло при валидна застраховка „Каско“ uлu „Бонус“ - 30%. *“Бонус“ - отстъпка за ФЛ, ЮЛ или ЕТ, застраховани три поредни години без прекъсване със средна квота на щетимост под 25%. „Бонус“ се предоставя до 30 дни от датата на изтичане на предходната застраховка. Други отстъпки За брой МПС, собственост на едно ЮЛ/ЕТ ипи свързани с него лица по смисъла на Търговския закон: 1.Над 10 до 50 бр. - 5%. Отстъпка над 5% до 30% е по индивидуално тарифиране и се съгласува с ЦУ 2.Над 50 бр. -индивидуално тарифиране от ЦУ на ДЗИ Надбавки 1.За таксиметрови автомобили: 50%; 2.За МПС, отдавани под наем (рент-а-кар): 20%; 3.За учебни МПС: 20%; 4.За повече от 4 броя МПС, собственост на едно физ. лице : 500%; 5.За МПС, предназначени за превоз на опасни товари: 500%*; 6.3а МПС, изполsвани за участия в ралита и състеsания: 500%*. *Само след изрично разрешение от ЦУ на Д3И! При застраховане на клиенти със завишен риск се прилага индивидуална надбавка
  4. 4. Търговска тарифа по комбинирана застрахователна полица „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, в сила от 22.11.2013 Краткосрочна тарифа по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите Прилага се само по задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите и доброволна застраховка „Злополука“ на лицата в превозните средства Краткосрочната тарифа се прилага само при сключване на застраховка на МПС, които имат временна или транзитна регистрация, както и при сключване на застраховка от фирми, извършващи внос и продажба на МПС, и при сключване на застраховка на бавнодвижещо се пътно превозно средство – електрокари, мотокари, строителни машини. II.Доброволна застраховка „АВТОАСИСТАНС ЗА БЪЛГАРИЯ“ Застраховката се прилага само при едновременно сключване с годишна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите. Не се прилагат кратксрочна тарифа и отстъпки от застрахователната премия. Върху размера на застрахователната премия се начислява 2% ДЗП
  5. 5. Търговска тарифа по комбинирана застрахователна полица „Гражданска отговорност“ на автомобилистите, в сила от 22.11.2013 III.Доброволна застраховка „ЗЛОПОЛУКА“ на лицата в превозните средства Не се прилагат отстъпки от застрахователната премия. Застраховат се всички места в МПС или само мястото на водача, когато пътническите места в МПС са застраховани по задължителна застраховка „Злополука“ на Пътниците в средствата за обществен превоз. Върху размера на застрахователната премия се начислява 2% ДЗП. Тарифа за допълнително териториално покритие за Р.Турция със застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите Върху размера на застрахователната премия се начислява 2% ДЗП. Допълнителни отстъпки от застраховка „Каско+“ и застраховки „Имущество“ При сключване на комбинирана застрахователна полица „Гражданска отговорност“ на автомобилистите се предлагат следните отстъпки за кръстосани - 5% отстъпка от премията по автомобилна застраховка „Каско+“ за МПС с валидна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите - 10% отстъпка от премията по застраховки „Пожар и други опасности“, „Малки и средни фирми“, „Застраховка на дома“ Отстъпката се предоставя за застраховане на имуществото на собственик с валидна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилистите

×