Тарифа по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите от Булинс

ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ
В СИЛА ОТ 09.11.2013
Премия при разсрочено плащане
Еднократна
годишна
премия, ГФ и
данък

ВИДОВЕ МПС

2 вноски
Годишна
премия

3 вноски

I-ва вноска

Следващи
вноски

Годишна
премия

Еднократна
премия за
застраховка
със срок
1 месец

4 вноски

I-ва вноска

Следващи
вноски

Годишна
премия

I-ва вноска

Следващи
вноски

ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ДО 1,200 КУБ. СМ

183,81

185,24

97,62

87,62

186,65

68,89

58,88

188,08

54,52

44,52

35,06

ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1,200 КУБ. СМ ДО 1,400 КУБ. СМ

193,43

199,55

104,78

94,77

201,58

73,86

63,86

203,63

58,40

48,41

37,57

ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1,400 КУБ. СМ ДО 1,600 КУБ. СМ

226,24

232,36

121,18

111,18

234,41

84,81

74,80

236,44

66,61

56,61

40,57

ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1,600 КУБ. СМ ДО 1,800 КУБ. СМ

237,30

243,42

126,71

116,71

245,46

88,48

78,49

247,48

69,37

59,37

42,57

ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1,800 КУБ. СМ ДО 2,000 КУБ. СМ

242,46

248,58

129,29

119,29

250,61

90,21

80,20

252,66

70,65

60,67

44,57

ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 2,000 КУБ. СМ ДО 2,500 КУБ. СМ

302,25

308,38

159,19

149,19

310,40

110,14

100,13

312,44

85,61

75,61

50,58

ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ НАД 2,500 КУБ.СМ

323,54

329,65

169,83

159,82

331,69

117,23

107,23

333,75

90,93

80,94

53,57

МОТОЦИКЛЕТИ / МОТОПЕДИ

171,57

177,14

94,57

82,57

178,71

67,57

55,57

178,31

53,57

41,58

33,57

ТОВАРНИ МПС С ТОВАРОНОСИМОСТ ДО 1,5 Т

327,58

331,14

171,57

159,57

331,71

118,57

106,57

334,28

92,57

80,57

54,57

ТОВАРНИ МПС С ТОВАРОНОСИМОСТ НАД 1,5 Т ДО 3,5 Т

344,57

349,15

180,57

168,58

349,72

124,58

112,57

350,28

96,57

84,57

ТОВАРНИ МПС С ТОВАРОНОСИМОСТ НАД 3,5 Т ДО 20 Т

2039,58

2041,14

1026,57

1014,57

2044,74

689,58

677,58

2047,28

521,57

508,57

-

57,57

ТОВАРНИ МПС С ТОВАРОНОСИМОСТ НАД 20 Т

3059,58

3061,14

1536,57

1524,57

3061,71

1028,57

1016,57

3067,28

776,57

763,57

-

СЕДЛОВИ ВЛЕКАЧИ БЕЗ ПРИКАЧНИ УСТРОЙСТВА

3059,58

3061,14

1536,57

1524,57

3061,71

1028,57

1016,57

3067,28

776,57

763,57

-

РЕМАРКЕТА

116,57

119,14

65,57

53,57

118,72

47,58

35,57

122,28

39,57

27,57

-

АВТОБУСИ ДО 20 МЕСТА

423,57

427,14

219,57

207,57

427,72

150,58

138,57

434,28

117,57

105,57

66,57

АВТОБУСИ НАД 20 ДО 40 МЕСТА

561,58

565,14

288,57

276,57

568,71

197,57

185,57

570,32

151,58

139,58

-

АВТОБУСИ НАД 40 МЕСТА

2039,58

2041,14

1026,57

1014,57

2044,74

689,58

677,58

2047,28

521,57

508,57

-

ТРОЛЕЙБУСИ, ТРАМВАЙНИ МОТРИСИ

411,57

413,14

212,57

200,57

415,71

146,57

134,57

422,28

114,57

102,57

-

205,57

207,14

109,57

97,57

211,73

78,57

66,58

211,28

62,57

49,57

-

СТРОИТЕЛНА И ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И ВЪТРЕШНОЗАВОДСКИ ТРАНСПОРТ

ТАРИФА

ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ
С ОТСТЪПКА ЗА ДЕКЛАРИРАН РАЙОН НА УПРАВЛЕНИЕ Р БЪЛГАРИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ "С" И "СА"
В СИЛА ОТ 09.11.2013
Премия при разсрочено плащане с ГФ и Данък

ВИДОВЕ МПС

Еднократна
годишна
премия, ГФ и
данък

2 вноски
Годишна
премия

3 вноски

I-ва вноска

Следващи
вноски

Годишна
премия

Премия за
издаване на
сертификат
Зелена
карта

4 вноски

I-ва вноска

Следващи
вноски

Годишна
премия

I-ва вноска

Следващи
вноски

ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ДО 1,200 КУБ. СМ

170,95

175,00

92,50

82,50

177,13

65,71

55,71

174,84

51,21

41,21

12,86

ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1,200 КУБ. СМ ДО 1,400 КУБ. СМ

174,84

175,00

92,50

82,50

179,23

66,41

56,41

174,84

51,21

41,21

18,59

ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1,400 КУБ. СМ ДО 1,600 КУБ. СМ

175,87

182,30

96,15

86,15

182,44

67,48

57,48

182,48

53,12

43,12

50,37

ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1,600 КУБ. СМ ДО 1,800 КУБ. СМ

189,44

189,62

99,81

89,81

193,09

71,03

61,03

189,44

54,86

44,86

47,86

ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1,800 КУБ. СМ ДО 2,000 КУБ. СМ

189,96

190,12

100,06

90,06

214,27

78,09

68,09

189,96

54,99

44,99

52,50

ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 2,000 КУБ. СМ ДО 2,500 КУБ. СМ

239,28

239,40

124,70

114,70

251,29

90,43

80,43

239,28

67,32

57,32

62,97

ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ НАД 2,500 КУБ. СМ

267,03

268,66

139,33

129,33

279,22

99,74

89,74

268,52

74,63

64,63

56,51
ТОВАРНИ МПС С ТОВАРОНОСИМОСТ ДО 1,5 Т

192,00

192,00

101,00

91,00

218,80

79,60

69,60

192,00

55,50

45,50

135,58

ТОВАРНИ МПС С ТОВАРОНОСИМОСТ НАД 1,5 Т ДО 3,5 Т

241,00

252,00

131,00

121,00

254,23

91,41

81,41

254,28

71,07

61,07

103,57

ТАРИФА

ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ
С ОТСТЪПКА ЗА ДЕКЛАРИРАН РАЙОН НА УПРАВЛЕНИЕ Р БЪЛГАРИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ А, В и РВ

В СИЛА ОТ 09.11.2013
Премия при разсрочено плащане с ГФ и Данък

ВИДОВЕ МПС

Еднократна
годишна
премия, ГФ и
данък

2 вноски

Годишна
премия

3 вноски

I-ва вноска

Следващи
вноски

Годишна
премия

Премия за
издаване на
сертификат
Зелена
карта

4 вноски

I-ва вноска

Следващи
вноски

Годишна
премия

I-ва вноска

Следващи
вноски

ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ДО 1,200 КУБ. СМ

161,50

164,06

87,03

77,03

173,95

64,65

54,65

163,88

48,47

38,47

22,31

ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1,200 КУБ. СМ ДО 1,400 КУБ. СМ

163,00

164,06

87,03

77,03

175,09

65,03

55,03

163,88

48,47

38,47

30,43

ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1,400 КУБ. СМ ДО 1,600 КУБ. СМ

163,00

173,02

91,51

81,51

176,14

65,38

55,38

174,84

51,21

41,21

63,24

ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1,600 КУБ. СМ ДО 1,800 КУБ. СМ

168,82

179,26

94,63

84,63

187,96

69,32

59,32

179,10

52,28

42,28

68,48

ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1,800 КУБ. СМ ДО 2,000 КУБ. СМ

180,16

180,30

95,15

85,15

201,58

73,86

63,86

180,16

52,54

42,54

62,30

ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 2,000 КУБ. СМ ДО 2,500 КУБ. СМ

226,77

227,68

118,84

108,84

248,56

89,52

79,52

227,52

64,38

54,38

75,48

ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ НАД 2,500 КУБ. СМ

248,23

250,32

130,16

120,16

271,89

97,30

87,30

252,32

70,58

60,58

75,31

ТОВАРНИ МПС С ТОВАРОНОСИМОСТ ДО 1,5 Т

193,00

203,00

106,50

96,50

212,98

77,66

67,66

213,00

60,75

50,75

134,58

ТОВАРНИ МПС С ТОВАРОНОСИМОСТ НАД 1,5 Т ДО 3,5 Т

230,00

242,00

126,00

116,00

249,01

89,67

79,67

249,00

69,75

59,75

114,57

ТАРИФА

ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ
С ОТСТЪПКА ЗА ДЕКЛАРИРАН РАЙОН НА УПРАВЛЕНИЕ Р БЪЛГАРИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ, РАЗЛИЧНА ОТ С, СА, А, В и
Премия при разсрочено плащане с ГФ и Данък

ВИДОВЕ МПС

Еднократна
годишна
премия, ГФ и
данък

2 вноски
Годишна
премия

3 вноски

I-ва вноска

Следващи
вноски

Годишна
премия

Премия за
издаване на
сертификат
Зелена
карта

4 вноски

I-ва вноска

Следващи
вноски

Годишна
премия

I-ва вноска

Следващи
вноски

ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ДО 1,200 КУБ. СМ

159,69

159,84

84,92

74,92

170,71

63,57

53,57

159,69

47,42

37,42

24,12

ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1,200 КУБ. СМ ДО 1,400 КУБ. СМ

159,69

159,84

84,92

74,92

172,90

64,30

54,30

159,69

47,42

37,42

33,74

ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1,400 КУБ. СМ ДО 1,600 КУБ. СМ

163,03

164,06

87,03

77,03

175,51

65,17

55,17

163,88

48,47

38,47

63,21

ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1,600 КУБ. СМ ДО 1,800 КУБ. СМ

167,00

167,22

88,61

78,61

185,77

68,59

58,59

167,00

49,25

39,25

70,30

ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1,800 КУБ. СМ ДО 2,000 КУБ. СМ

167,82

168,26

89,13

79,13

202,81

74,27

64,27

168,12

49,53

39,53

74,64

ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 2,000 КУБ. СМ ДО 2,500 КУБ. СМ

208,60

208,78

109,39

99,39

231,97

83,99

73,99

208,60

59,65

49,65

93,65

ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ НАД 2,500 КУБ. СМ

239,32

239,44

124,72

114,72

252,40

90,80

80,80

239,32

67,33

57,33

84,22

ТОВАРНИ МПС С ТОВАРОНОСИМОСТ ДО 1,5 Т

193,00

203,30

106,65

96,65

208,00

76,00

66,00

208,32

59,58

49,58

134,58

230,00

242,00

126,00

116,00

244,00

88,00

78,00

244,00

68,50

58,50

114,57

ТОВАРНИ МПС С ТОВАРОНОСИМОСТ НАД 1,5 Т ДО 3,5 Т

РВ В СИЛА ОТ 09.11.2013
I. Във всяка еднократно платена премия или първа вноска при разсрочено плащане са включени 10 лв., както следва:
1. Вноска за Гаранционния фонд - 8,50 лева
2. Вноска към Обезпечителния фонд - 1,50 лева
II. Стойността на стикерите е включена в застрахователната премия.
III. Върху дължимата застрахователна премия, с изключение на вноските за ГФ и ОФ, се дължи данък в размер на 2% съгласно ЗДЗП, който е включен в цената.
IV. Всеки клиент, сключил застрахователна полица с деклариран район на управление Р. България има право два пъти през срока на застраховката на безплатен сертификат "Зелена карта" със срок на валидност 15
дни. Задължително условие за издаване на сертификат "Зелена карта" е заплащане на всички дължими вноски. Сертификатът "Зелена карта" е безплатен.
V. Завишения при сключване на застраховка "Гражданска отговорност":
1. За учебни автомобили: 10%
2. За таксита и автомобили под наем: до 30%
3. За автомобили за превоз на опасни товари и такива със специален режим на движение - до 500%, след съгласуване с ЦУ
4. Завишение за увеличен риск - до 500%, след съгласуване с ЦУ.
VI. Отстъпки при сключване на застраховка "Гражданска отговорност":
1. За леки автомобили на възраст над 10 г - 5%
2. За корпоративни клиенти - тарифа след съгласуване с ЦУ
VII. Считано от датата на влизане в сила на тази тарифа, посредниците имат право на възнаграждение върху събраната и отчетена премия по вноски по полици, издадени от други посредници или структури на
застрахователя.
1 of 3

Recommended

Лимиты ответственности по ОСАГО by
Лимиты ответственности по ОСАГОЛимиты ответственности по ОСАГО
Лимиты ответственности по ОСАГОIrina Kuznetsova
344 views8 slides
судебные споры со страховыми компаниями by
судебные споры со страховыми компаниямисудебные споры со страховыми компаниями
судебные споры со страховыми компаниямиotkrytyzal
1K views15 slides
презентация каско лайт by
презентация каско лайтпрезентация каско лайт
презентация каско лайтlhavweb
1.1K views7 slides
Что такое ОСАГО? by
Что такое ОСАГО?Что такое ОСАГО?
Что такое ОСАГО?Irina Kuznetsova
312 views6 slides
Украинский страховой омбудсмен by
Украинский страховой омбудсменУкраинский страховой омбудсмен
Украинский страховой омбудсменAntonAvdeev
1.1K views7 slides
Za rul 3_15-myjurnal.ru by
Za rul 3_15-myjurnal.ruZa rul 3_15-myjurnal.ru
Za rul 3_15-myjurnal.ruVasya Pupkin
748 views186 slides

More Related Content

What's hot

каско by
каскокаско
каскоEM1986
563 views10 slides
презентация по мотострахованию 2011 by
презентация по мотострахованию  2011презентация по мотострахованию  2011
презентация по мотострахованию 2011WooFoo
258 views14 slides
12 by
1212
12Timoyo
199 views9 slides
Settlement agreements in consumer litigation 04.26.2016 RUS fin by
Settlement agreements in consumer litigation 04.26.2016 RUS finSettlement agreements in consumer litigation 04.26.2016 RUS fin
Settlement agreements in consumer litigation 04.26.2016 RUS finAndrey Kashin
70 views12 slides
Что такое ДоСАГО? by
Что такое ДоСАГО?Что такое ДоСАГО?
Что такое ДоСАГО?Irina Kuznetsova
215 views9 slides
Госзакупки by
Госзакупки Госзакупки
Госзакупки bsaward
230 views17 slides

What's hot(17)

каско by EM1986
каскокаско
каско
EM1986563 views
презентация по мотострахованию 2011 by WooFoo
презентация по мотострахованию  2011презентация по мотострахованию  2011
презентация по мотострахованию 2011
WooFoo258 views
12 by Timoyo
1212
12
Timoyo199 views
Settlement agreements in consumer litigation 04.26.2016 RUS fin by Andrey Kashin
Settlement agreements in consumer litigation 04.26.2016 RUS finSettlement agreements in consumer litigation 04.26.2016 RUS fin
Settlement agreements in consumer litigation 04.26.2016 RUS fin
Andrey Kashin70 views
Госзакупки by bsaward
Госзакупки Госзакупки
Госзакупки
bsaward230 views
Компания «Амулет» - новый сервис! by Ай Каир
Компания «Амулет» - новый сервис!Компания «Амулет» - новый сервис!
Компания «Амулет» - новый сервис!
Ай Каир426 views
Прозрачность рынка услуг сервисных станций. by Sergey Maslenkov
Прозрачность рынка услуг сервисных станций.Прозрачность рынка услуг сервисных станций.
Прозрачность рынка услуг сервисных станций.
Sergey Maslenkov513 views
обзор 2016-моторные-виды-страхования by mResearcher
обзор 2016-моторные-виды-страхованияобзор 2016-моторные-виды-страхования
обзор 2016-моторные-виды-страхования
mResearcher326 views
универсал лтд для физ. лиц by universal_ltd
универсал лтд для физ. лицуниверсал лтд для физ. лиц
универсал лтд для физ. лиц
universal_ltd2.7K views
Длинные рекламные блоки на ТВ. Что с этим делать... by Victor Sherstyuk
Длинные рекламные блоки на ТВ. Что с этим делать...Длинные рекламные блоки на ТВ. Что с этим делать...
Длинные рекламные блоки на ТВ. Что с этим делать...
Victor Sherstyuk1.6K views
Особенности лизинга и кредита для физических и юридических лиц by Европлан
Особенности лизинга и кредита для физических и юридических лицОсобенности лизинга и кредита для физических и юридических лиц
Особенности лизинга и кредита для физических и юридических лиц
Европлан835 views
Ренессанс - Скидка с полиса by lhavweb
Ренессанс - Скидка с полисаРенессанс - Скидка с полиса
Ренессанс - Скидка с полиса
lhavweb276 views
Crystal tv presentation by agoncharenko
Crystal tv presentationCrystal tv presentation
Crystal tv presentation
agoncharenko484 views
Концепция усиления бренда автодилера Нижегородец by Shashkin Denis
Концепция усиления бренда автодилера НижегородецКонцепция усиления бренда автодилера Нижегородец
Концепция усиления бренда автодилера Нижегородец
Shashkin Denis645 views

Тарифа по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите от Булинс

  • 1. ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ В СИЛА ОТ 09.11.2013 Премия при разсрочено плащане Еднократна годишна премия, ГФ и данък ВИДОВЕ МПС 2 вноски Годишна премия 3 вноски I-ва вноска Следващи вноски Годишна премия Еднократна премия за застраховка със срок 1 месец 4 вноски I-ва вноска Следващи вноски Годишна премия I-ва вноска Следващи вноски ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ДО 1,200 КУБ. СМ 183,81 185,24 97,62 87,62 186,65 68,89 58,88 188,08 54,52 44,52 35,06 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1,200 КУБ. СМ ДО 1,400 КУБ. СМ 193,43 199,55 104,78 94,77 201,58 73,86 63,86 203,63 58,40 48,41 37,57 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1,400 КУБ. СМ ДО 1,600 КУБ. СМ 226,24 232,36 121,18 111,18 234,41 84,81 74,80 236,44 66,61 56,61 40,57 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1,600 КУБ. СМ ДО 1,800 КУБ. СМ 237,30 243,42 126,71 116,71 245,46 88,48 78,49 247,48 69,37 59,37 42,57 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1,800 КУБ. СМ ДО 2,000 КУБ. СМ 242,46 248,58 129,29 119,29 250,61 90,21 80,20 252,66 70,65 60,67 44,57 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 2,000 КУБ. СМ ДО 2,500 КУБ. СМ 302,25 308,38 159,19 149,19 310,40 110,14 100,13 312,44 85,61 75,61 50,58 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ НАД 2,500 КУБ.СМ 323,54 329,65 169,83 159,82 331,69 117,23 107,23 333,75 90,93 80,94 53,57 МОТОЦИКЛЕТИ / МОТОПЕДИ 171,57 177,14 94,57 82,57 178,71 67,57 55,57 178,31 53,57 41,58 33,57 ТОВАРНИ МПС С ТОВАРОНОСИМОСТ ДО 1,5 Т 327,58 331,14 171,57 159,57 331,71 118,57 106,57 334,28 92,57 80,57 54,57 ТОВАРНИ МПС С ТОВАРОНОСИМОСТ НАД 1,5 Т ДО 3,5 Т 344,57 349,15 180,57 168,58 349,72 124,58 112,57 350,28 96,57 84,57 ТОВАРНИ МПС С ТОВАРОНОСИМОСТ НАД 3,5 Т ДО 20 Т 2039,58 2041,14 1026,57 1014,57 2044,74 689,58 677,58 2047,28 521,57 508,57 - 57,57 ТОВАРНИ МПС С ТОВАРОНОСИМОСТ НАД 20 Т 3059,58 3061,14 1536,57 1524,57 3061,71 1028,57 1016,57 3067,28 776,57 763,57 - СЕДЛОВИ ВЛЕКАЧИ БЕЗ ПРИКАЧНИ УСТРОЙСТВА 3059,58 3061,14 1536,57 1524,57 3061,71 1028,57 1016,57 3067,28 776,57 763,57 - РЕМАРКЕТА 116,57 119,14 65,57 53,57 118,72 47,58 35,57 122,28 39,57 27,57 - АВТОБУСИ ДО 20 МЕСТА 423,57 427,14 219,57 207,57 427,72 150,58 138,57 434,28 117,57 105,57 66,57 АВТОБУСИ НАД 20 ДО 40 МЕСТА 561,58 565,14 288,57 276,57 568,71 197,57 185,57 570,32 151,58 139,58 - АВТОБУСИ НАД 40 МЕСТА 2039,58 2041,14 1026,57 1014,57 2044,74 689,58 677,58 2047,28 521,57 508,57 - ТРОЛЕЙБУСИ, ТРАМВАЙНИ МОТРИСИ 411,57 413,14 212,57 200,57 415,71 146,57 134,57 422,28 114,57 102,57 - 205,57 207,14 109,57 97,57 211,73 78,57 66,58 211,28 62,57 49,57 - СТРОИТЕЛНА И ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И ВЪТРЕШНОЗАВОДСКИ ТРАНСПОРТ ТАРИФА ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ С ОТСТЪПКА ЗА ДЕКЛАРИРАН РАЙОН НА УПРАВЛЕНИЕ Р БЪЛГАРИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ "С" И "СА" В СИЛА ОТ 09.11.2013 Премия при разсрочено плащане с ГФ и Данък ВИДОВЕ МПС Еднократна годишна премия, ГФ и данък 2 вноски Годишна премия 3 вноски I-ва вноска Следващи вноски Годишна премия Премия за издаване на сертификат Зелена карта 4 вноски I-ва вноска Следващи вноски Годишна премия I-ва вноска Следващи вноски ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ДО 1,200 КУБ. СМ 170,95 175,00 92,50 82,50 177,13 65,71 55,71 174,84 51,21 41,21 12,86 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1,200 КУБ. СМ ДО 1,400 КУБ. СМ 174,84 175,00 92,50 82,50 179,23 66,41 56,41 174,84 51,21 41,21 18,59 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1,400 КУБ. СМ ДО 1,600 КУБ. СМ 175,87 182,30 96,15 86,15 182,44 67,48 57,48 182,48 53,12 43,12 50,37 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1,600 КУБ. СМ ДО 1,800 КУБ. СМ 189,44 189,62 99,81 89,81 193,09 71,03 61,03 189,44 54,86 44,86 47,86 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1,800 КУБ. СМ ДО 2,000 КУБ. СМ 189,96 190,12 100,06 90,06 214,27 78,09 68,09 189,96 54,99 44,99 52,50 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 2,000 КУБ. СМ ДО 2,500 КУБ. СМ 239,28 239,40 124,70 114,70 251,29 90,43 80,43 239,28 67,32 57,32 62,97 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ НАД 2,500 КУБ. СМ 267,03 268,66 139,33 129,33 279,22 99,74 89,74 268,52 74,63 64,63 56,51
  • 2. ТОВАРНИ МПС С ТОВАРОНОСИМОСТ ДО 1,5 Т 192,00 192,00 101,00 91,00 218,80 79,60 69,60 192,00 55,50 45,50 135,58 ТОВАРНИ МПС С ТОВАРОНОСИМОСТ НАД 1,5 Т ДО 3,5 Т 241,00 252,00 131,00 121,00 254,23 91,41 81,41 254,28 71,07 61,07 103,57 ТАРИФА ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ С ОТСТЪПКА ЗА ДЕКЛАРИРАН РАЙОН НА УПРАВЛЕНИЕ Р БЪЛГАРИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ А, В и РВ В СИЛА ОТ 09.11.2013 Премия при разсрочено плащане с ГФ и Данък ВИДОВЕ МПС Еднократна годишна премия, ГФ и данък 2 вноски Годишна премия 3 вноски I-ва вноска Следващи вноски Годишна премия Премия за издаване на сертификат Зелена карта 4 вноски I-ва вноска Следващи вноски Годишна премия I-ва вноска Следващи вноски ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ДО 1,200 КУБ. СМ 161,50 164,06 87,03 77,03 173,95 64,65 54,65 163,88 48,47 38,47 22,31 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1,200 КУБ. СМ ДО 1,400 КУБ. СМ 163,00 164,06 87,03 77,03 175,09 65,03 55,03 163,88 48,47 38,47 30,43 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1,400 КУБ. СМ ДО 1,600 КУБ. СМ 163,00 173,02 91,51 81,51 176,14 65,38 55,38 174,84 51,21 41,21 63,24 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1,600 КУБ. СМ ДО 1,800 КУБ. СМ 168,82 179,26 94,63 84,63 187,96 69,32 59,32 179,10 52,28 42,28 68,48 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1,800 КУБ. СМ ДО 2,000 КУБ. СМ 180,16 180,30 95,15 85,15 201,58 73,86 63,86 180,16 52,54 42,54 62,30 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 2,000 КУБ. СМ ДО 2,500 КУБ. СМ 226,77 227,68 118,84 108,84 248,56 89,52 79,52 227,52 64,38 54,38 75,48 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ НАД 2,500 КУБ. СМ 248,23 250,32 130,16 120,16 271,89 97,30 87,30 252,32 70,58 60,58 75,31 ТОВАРНИ МПС С ТОВАРОНОСИМОСТ ДО 1,5 Т 193,00 203,00 106,50 96,50 212,98 77,66 67,66 213,00 60,75 50,75 134,58 ТОВАРНИ МПС С ТОВАРОНОСИМОСТ НАД 1,5 Т ДО 3,5 Т 230,00 242,00 126,00 116,00 249,01 89,67 79,67 249,00 69,75 59,75 114,57 ТАРИФА ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ С ОТСТЪПКА ЗА ДЕКЛАРИРАН РАЙОН НА УПРАВЛЕНИЕ Р БЪЛГАРИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ, РАЗЛИЧНА ОТ С, СА, А, В и Премия при разсрочено плащане с ГФ и Данък ВИДОВЕ МПС Еднократна годишна премия, ГФ и данък 2 вноски Годишна премия 3 вноски I-ва вноска Следващи вноски Годишна премия Премия за издаване на сертификат Зелена карта 4 вноски I-ва вноска Следващи вноски Годишна премия I-ва вноска Следващи вноски ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ДО 1,200 КУБ. СМ 159,69 159,84 84,92 74,92 170,71 63,57 53,57 159,69 47,42 37,42 24,12 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1,200 КУБ. СМ ДО 1,400 КУБ. СМ 159,69 159,84 84,92 74,92 172,90 64,30 54,30 159,69 47,42 37,42 33,74 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1,400 КУБ. СМ ДО 1,600 КУБ. СМ 163,03 164,06 87,03 77,03 175,51 65,17 55,17 163,88 48,47 38,47 63,21 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1,600 КУБ. СМ ДО 1,800 КУБ. СМ 167,00 167,22 88,61 78,61 185,77 68,59 58,59 167,00 49,25 39,25 70,30 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1,800 КУБ. СМ ДО 2,000 КУБ. СМ 167,82 168,26 89,13 79,13 202,81 74,27 64,27 168,12 49,53 39,53 74,64 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 2,000 КУБ. СМ ДО 2,500 КУБ. СМ 208,60 208,78 109,39 99,39 231,97 83,99 73,99 208,60 59,65 49,65 93,65 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ НАД 2,500 КУБ. СМ 239,32 239,44 124,72 114,72 252,40 90,80 80,80 239,32 67,33 57,33 84,22 ТОВАРНИ МПС С ТОВАРОНОСИМОСТ ДО 1,5 Т 193,00 203,30 106,65 96,65 208,00 76,00 66,00 208,32 59,58 49,58 134,58 230,00 242,00 126,00 116,00 244,00 88,00 78,00 244,00 68,50 58,50 114,57 ТОВАРНИ МПС С ТОВАРОНОСИМОСТ НАД 1,5 Т ДО 3,5 Т РВ В СИЛА ОТ 09.11.2013
  • 3. I. Във всяка еднократно платена премия или първа вноска при разсрочено плащане са включени 10 лв., както следва: 1. Вноска за Гаранционния фонд - 8,50 лева 2. Вноска към Обезпечителния фонд - 1,50 лева II. Стойността на стикерите е включена в застрахователната премия. III. Върху дължимата застрахователна премия, с изключение на вноските за ГФ и ОФ, се дължи данък в размер на 2% съгласно ЗДЗП, който е включен в цената. IV. Всеки клиент, сключил застрахователна полица с деклариран район на управление Р. България има право два пъти през срока на застраховката на безплатен сертификат "Зелена карта" със срок на валидност 15 дни. Задължително условие за издаване на сертификат "Зелена карта" е заплащане на всички дължими вноски. Сертификатът "Зелена карта" е безплатен. V. Завишения при сключване на застраховка "Гражданска отговорност": 1. За учебни автомобили: 10% 2. За таксита и автомобили под наем: до 30% 3. За автомобили за превоз на опасни товари и такива със специален режим на движение - до 500%, след съгласуване с ЦУ 4. Завишение за увеличен риск - до 500%, след съгласуване с ЦУ. VI. Отстъпки при сключване на застраховка "Гражданска отговорност": 1. За леки автомобили на възраст над 10 г - 5% 2. За корпоративни клиенти - тарифа след съгласуване с ЦУ VII. Считано от датата на влизане в сила на тази тарифа, посредниците имат право на възнаграждение върху събраната и отчетена премия по вноски по полици, издадени от други посредници или структури на застрахователя.