Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ
В СИЛА ОТ 09.11.2013
Премия при разсрочено плащане...
ТОВАРНИ МПС С ТОВАРОНОСИМОСТ ДО 1,5 Т

192,00

192,00

101,00

91,00

218,80

79,60

69,60

192,00

55,50

45,50

135,58

...
I. Във всяка еднократно платена премия или първа вноска при разсрочено плащане са включени 10 лв., както следва:
1. Вноска...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

7

Share

Download to read offline

Тарифа по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите от Булинс

Download to read offline

Тарифа по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите от Булинс

 1. 1. ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ В СИЛА ОТ 09.11.2013 Премия при разсрочено плащане Еднократна годишна премия, ГФ и данък ВИДОВЕ МПС 2 вноски Годишна премия 3 вноски I-ва вноска Следващи вноски Годишна премия Еднократна премия за застраховка със срок 1 месец 4 вноски I-ва вноска Следващи вноски Годишна премия I-ва вноска Следващи вноски ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ДО 1,200 КУБ. СМ 183,81 185,24 97,62 87,62 186,65 68,89 58,88 188,08 54,52 44,52 35,06 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1,200 КУБ. СМ ДО 1,400 КУБ. СМ 193,43 199,55 104,78 94,77 201,58 73,86 63,86 203,63 58,40 48,41 37,57 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1,400 КУБ. СМ ДО 1,600 КУБ. СМ 226,24 232,36 121,18 111,18 234,41 84,81 74,80 236,44 66,61 56,61 40,57 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1,600 КУБ. СМ ДО 1,800 КУБ. СМ 237,30 243,42 126,71 116,71 245,46 88,48 78,49 247,48 69,37 59,37 42,57 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1,800 КУБ. СМ ДО 2,000 КУБ. СМ 242,46 248,58 129,29 119,29 250,61 90,21 80,20 252,66 70,65 60,67 44,57 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 2,000 КУБ. СМ ДО 2,500 КУБ. СМ 302,25 308,38 159,19 149,19 310,40 110,14 100,13 312,44 85,61 75,61 50,58 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ НАД 2,500 КУБ.СМ 323,54 329,65 169,83 159,82 331,69 117,23 107,23 333,75 90,93 80,94 53,57 МОТОЦИКЛЕТИ / МОТОПЕДИ 171,57 177,14 94,57 82,57 178,71 67,57 55,57 178,31 53,57 41,58 33,57 ТОВАРНИ МПС С ТОВАРОНОСИМОСТ ДО 1,5 Т 327,58 331,14 171,57 159,57 331,71 118,57 106,57 334,28 92,57 80,57 54,57 ТОВАРНИ МПС С ТОВАРОНОСИМОСТ НАД 1,5 Т ДО 3,5 Т 344,57 349,15 180,57 168,58 349,72 124,58 112,57 350,28 96,57 84,57 ТОВАРНИ МПС С ТОВАРОНОСИМОСТ НАД 3,5 Т ДО 20 Т 2039,58 2041,14 1026,57 1014,57 2044,74 689,58 677,58 2047,28 521,57 508,57 - 57,57 ТОВАРНИ МПС С ТОВАРОНОСИМОСТ НАД 20 Т 3059,58 3061,14 1536,57 1524,57 3061,71 1028,57 1016,57 3067,28 776,57 763,57 - СЕДЛОВИ ВЛЕКАЧИ БЕЗ ПРИКАЧНИ УСТРОЙСТВА 3059,58 3061,14 1536,57 1524,57 3061,71 1028,57 1016,57 3067,28 776,57 763,57 - РЕМАРКЕТА 116,57 119,14 65,57 53,57 118,72 47,58 35,57 122,28 39,57 27,57 - АВТОБУСИ ДО 20 МЕСТА 423,57 427,14 219,57 207,57 427,72 150,58 138,57 434,28 117,57 105,57 66,57 АВТОБУСИ НАД 20 ДО 40 МЕСТА 561,58 565,14 288,57 276,57 568,71 197,57 185,57 570,32 151,58 139,58 - АВТОБУСИ НАД 40 МЕСТА 2039,58 2041,14 1026,57 1014,57 2044,74 689,58 677,58 2047,28 521,57 508,57 - ТРОЛЕЙБУСИ, ТРАМВАЙНИ МОТРИСИ 411,57 413,14 212,57 200,57 415,71 146,57 134,57 422,28 114,57 102,57 - 205,57 207,14 109,57 97,57 211,73 78,57 66,58 211,28 62,57 49,57 - СТРОИТЕЛНА И ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА И ВЪТРЕШНОЗАВОДСКИ ТРАНСПОРТ ТАРИФА ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ С ОТСТЪПКА ЗА ДЕКЛАРИРАН РАЙОН НА УПРАВЛЕНИЕ Р БЪЛГАРИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ "С" И "СА" В СИЛА ОТ 09.11.2013 Премия при разсрочено плащане с ГФ и Данък ВИДОВЕ МПС Еднократна годишна премия, ГФ и данък 2 вноски Годишна премия 3 вноски I-ва вноска Следващи вноски Годишна премия Премия за издаване на сертификат Зелена карта 4 вноски I-ва вноска Следващи вноски Годишна премия I-ва вноска Следващи вноски ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ДО 1,200 КУБ. СМ 170,95 175,00 92,50 82,50 177,13 65,71 55,71 174,84 51,21 41,21 12,86 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1,200 КУБ. СМ ДО 1,400 КУБ. СМ 174,84 175,00 92,50 82,50 179,23 66,41 56,41 174,84 51,21 41,21 18,59 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1,400 КУБ. СМ ДО 1,600 КУБ. СМ 175,87 182,30 96,15 86,15 182,44 67,48 57,48 182,48 53,12 43,12 50,37 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1,600 КУБ. СМ ДО 1,800 КУБ. СМ 189,44 189,62 99,81 89,81 193,09 71,03 61,03 189,44 54,86 44,86 47,86 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1,800 КУБ. СМ ДО 2,000 КУБ. СМ 189,96 190,12 100,06 90,06 214,27 78,09 68,09 189,96 54,99 44,99 52,50 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 2,000 КУБ. СМ ДО 2,500 КУБ. СМ 239,28 239,40 124,70 114,70 251,29 90,43 80,43 239,28 67,32 57,32 62,97 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ НАД 2,500 КУБ. СМ 267,03 268,66 139,33 129,33 279,22 99,74 89,74 268,52 74,63 64,63 56,51
 2. 2. ТОВАРНИ МПС С ТОВАРОНОСИМОСТ ДО 1,5 Т 192,00 192,00 101,00 91,00 218,80 79,60 69,60 192,00 55,50 45,50 135,58 ТОВАРНИ МПС С ТОВАРОНОСИМОСТ НАД 1,5 Т ДО 3,5 Т 241,00 252,00 131,00 121,00 254,23 91,41 81,41 254,28 71,07 61,07 103,57 ТАРИФА ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ С ОТСТЪПКА ЗА ДЕКЛАРИРАН РАЙОН НА УПРАВЛЕНИЕ Р БЪЛГАРИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ А, В и РВ В СИЛА ОТ 09.11.2013 Премия при разсрочено плащане с ГФ и Данък ВИДОВЕ МПС Еднократна годишна премия, ГФ и данък 2 вноски Годишна премия 3 вноски I-ва вноска Следващи вноски Годишна премия Премия за издаване на сертификат Зелена карта 4 вноски I-ва вноска Следващи вноски Годишна премия I-ва вноска Следващи вноски ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ДО 1,200 КУБ. СМ 161,50 164,06 87,03 77,03 173,95 64,65 54,65 163,88 48,47 38,47 22,31 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1,200 КУБ. СМ ДО 1,400 КУБ. СМ 163,00 164,06 87,03 77,03 175,09 65,03 55,03 163,88 48,47 38,47 30,43 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1,400 КУБ. СМ ДО 1,600 КУБ. СМ 163,00 173,02 91,51 81,51 176,14 65,38 55,38 174,84 51,21 41,21 63,24 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1,600 КУБ. СМ ДО 1,800 КУБ. СМ 168,82 179,26 94,63 84,63 187,96 69,32 59,32 179,10 52,28 42,28 68,48 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1,800 КУБ. СМ ДО 2,000 КУБ. СМ 180,16 180,30 95,15 85,15 201,58 73,86 63,86 180,16 52,54 42,54 62,30 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 2,000 КУБ. СМ ДО 2,500 КУБ. СМ 226,77 227,68 118,84 108,84 248,56 89,52 79,52 227,52 64,38 54,38 75,48 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ НАД 2,500 КУБ. СМ 248,23 250,32 130,16 120,16 271,89 97,30 87,30 252,32 70,58 60,58 75,31 ТОВАРНИ МПС С ТОВАРОНОСИМОСТ ДО 1,5 Т 193,00 203,00 106,50 96,50 212,98 77,66 67,66 213,00 60,75 50,75 134,58 ТОВАРНИ МПС С ТОВАРОНОСИМОСТ НАД 1,5 Т ДО 3,5 Т 230,00 242,00 126,00 116,00 249,01 89,67 79,67 249,00 69,75 59,75 114,57 ТАРИФА ПО ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЗАСТРАХОВКА „ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ“ НА АВТОМОБИЛИСТИТЕ С ОТСТЪПКА ЗА ДЕКЛАРИРАН РАЙОН НА УПРАВЛЕНИЕ Р БЪЛГАРИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ, РАЗЛИЧНА ОТ С, СА, А, В и Премия при разсрочено плащане с ГФ и Данък ВИДОВЕ МПС Еднократна годишна премия, ГФ и данък 2 вноски Годишна премия 3 вноски I-ва вноска Следващи вноски Годишна премия Премия за издаване на сертификат Зелена карта 4 вноски I-ва вноска Следващи вноски Годишна премия I-ва вноска Следващи вноски ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ДО 1,200 КУБ. СМ 159,69 159,84 84,92 74,92 170,71 63,57 53,57 159,69 47,42 37,42 24,12 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1,200 КУБ. СМ ДО 1,400 КУБ. СМ 159,69 159,84 84,92 74,92 172,90 64,30 54,30 159,69 47,42 37,42 33,74 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1,400 КУБ. СМ ДО 1,600 КУБ. СМ 163,03 164,06 87,03 77,03 175,51 65,17 55,17 163,88 48,47 38,47 63,21 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1,600 КУБ. СМ ДО 1,800 КУБ. СМ 167,00 167,22 88,61 78,61 185,77 68,59 58,59 167,00 49,25 39,25 70,30 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 1,800 КУБ. СМ ДО 2,000 КУБ. СМ 167,82 168,26 89,13 79,13 202,81 74,27 64,27 168,12 49,53 39,53 74,64 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ ОТ 2,000 КУБ. СМ ДО 2,500 КУБ. СМ 208,60 208,78 109,39 99,39 231,97 83,99 73,99 208,60 59,65 49,65 93,65 ЛЕКИ АВТОМОБИЛИ С ОБЕМ НА ДВИГАТЕЛЯ НАД 2,500 КУБ. СМ 239,32 239,44 124,72 114,72 252,40 90,80 80,80 239,32 67,33 57,33 84,22 ТОВАРНИ МПС С ТОВАРОНОСИМОСТ ДО 1,5 Т 193,00 203,30 106,65 96,65 208,00 76,00 66,00 208,32 59,58 49,58 134,58 230,00 242,00 126,00 116,00 244,00 88,00 78,00 244,00 68,50 58,50 114,57 ТОВАРНИ МПС С ТОВАРОНОСИМОСТ НАД 1,5 Т ДО 3,5 Т РВ В СИЛА ОТ 09.11.2013
 3. 3. I. Във всяка еднократно платена премия или първа вноска при разсрочено плащане са включени 10 лв., както следва: 1. Вноска за Гаранционния фонд - 8,50 лева 2. Вноска към Обезпечителния фонд - 1,50 лева II. Стойността на стикерите е включена в застрахователната премия. III. Върху дължимата застрахователна премия, с изключение на вноските за ГФ и ОФ, се дължи данък в размер на 2% съгласно ЗДЗП, който е включен в цената. IV. Всеки клиент, сключил застрахователна полица с деклариран район на управление Р. България има право два пъти през срока на застраховката на безплатен сертификат "Зелена карта" със срок на валидност 15 дни. Задължително условие за издаване на сертификат "Зелена карта" е заплащане на всички дължими вноски. Сертификатът "Зелена карта" е безплатен. V. Завишения при сключване на застраховка "Гражданска отговорност": 1. За учебни автомобили: 10% 2. За таксита и автомобили под наем: до 30% 3. За автомобили за превоз на опасни товари и такива със специален режим на движение - до 500%, след съгласуване с ЦУ 4. Завишение за увеличен риск - до 500%, след съгласуване с ЦУ. VI. Отстъпки при сключване на застраховка "Гражданска отговорност": 1. За леки автомобили на възраст над 10 г - 5% 2. За корпоративни клиенти - тарифа след съгласуване с ЦУ VII. Считано от датата на влизане в сила на тази тарифа, посредниците имат право на възнаграждение върху събраната и отчетена премия по вноски по полици, издадени от други посредници или структури на застрахователя.
 • nadezhdaserafimova9

  Jan. 6, 2014
 • jivkotodorov146

  Jan. 6, 2014
 • borislavitskov1

  Jan. 6, 2014
 • hristoeftimov

  Jan. 6, 2014
 • ykachinski1

  Jan. 6, 2014
 • jordanenev

  Jan. 6, 2014
 • mariyapaskova

  Dec. 9, 2013

Views

Total views

62,255

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

56,578

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

7

×