Тарифа по застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите от ОЗК

КОЛЕДНА ПРОМОЦИЯ „17 г. ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ”
ЗАД "ОЗК - Застраховане" АД
Тарифа по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите
в сила от 01.12.2013 г. до 15.01.2014 г.

Вид МПС

Зона І
София

Зона IІ
Пловдив,
Варна и
Бургас

Зона ІІІ
Други

Отстъпки за управление
на МПС
на
от водачи
територията на
над 25 г.
Р. България

1.

Леки автомобили

1.1.

до 1100 куб см

235

227

223

30

52

1.2.

от 1101 до 1200 куб см

236

227

223

30

52

1.3.

от 1201 до 1400 куб см

242

236

230

35

52

1.4.

от 1401 до 1600 куб см

248

238

231

35

52

1.5.

от 1601 до 1800 куб см

261

251

240

36

57

1.6.

от 1801 до 2000 куб см

299

289

278

60

70

1.7.

от 2001 до 2200 куб см

354

339

335

60

75

1.8.

от 2201 до 2500 куб см

354

339

335

60

75

1.9.

над 2500 куб см

380

365

361

60

75

1.10

Електромобил

321

318

315

15

135

2.
Товарни автомобили с
товароносимост
2.1. до 0.8 т. включително

346

343

340

15

140

2.2.

над 0.8 до 1.5 т.

460

455

450

25

230

2.3.

над 1,5 до 2.5 т.

475

470

465

25

245

2.4.

над 2,5 до 3.5 т.

515

510

505

25

250

2.5.

над 3,5 до 5,0 т.

585

580

575

35

260

2.6.

над 5,0 до 10 т

725

720

715

35

300

2.7.

над 10 до 20 т.

1 000

995

990

35

380

2.8.

над 20 т.

1 180

1 175

1 170

35

430

3.

Автобуси

3.1.

до 20 места включително

655

645

635

25

280

3.2.

над 20 места до 40 места

820

810

800

30

350

3.3.

над 40 места

998

988

978

35

428
4.

Други

4.1.

Седлови влекачи

4.2.

Мотоциклети

1220

1220

1220

40

200

50 куб. см.

80

75

70

10

25

над 50 до 125 куб. см

90

85

80

10

25

над 125 до 250 куб. см

100

95

90

15

25

над 250 до 350 куб. см

110

105

100

15

25

над 350 до 490 куб. см

120

115

110

15

25

над 490 до 750 куб. см

135

130

125

15

25

над 750 куб. см

160

155

150

15

25

4.3.

АТВ

160

155

150

15

25

4.4.

Товарни ремаркета

138

128

118

15

38

4.5.

Багажни ремаркета

80

75

70

5

10

60

50

40

5

20

до

4.6. Къмпинг ремаркета
ремаркета за лодки и др.сезонни)

(каравани,

4.7. Тролейбуси и трамвайни мотриси
440
400
390
40
4.8. Земеделска и
горска
техника и
вътрешнозаводски транспорт
100
95
90
10
4.9. Строителна техника
210
200
190
20
4.10. Спецализирана техника
240
240
240
15
В Тарифата не е включен Данък 2% и вноската за Гаранционен фонд -10 лв.
1. Завишения:
а) за автомобили за превоз на опасни товари и такива със специален режим на движение - завишение до 100%,
след съгласуване с Централно Управление на ЗАД „ОЗК – Застраховане” АД.
б) за таксиметрови автомобили – 40% ;
в) за рент-а кар и отдаване под наем – 20%.
г) за леки автомобили с регистрация в области Враца (ВР), Монтана (М), Видин (ВН), Силистра (СС) и Русе (Р),
при деклариран район за ползване извън Република България се прилага завишение в размер на 200% от
отстъпката за РБ.
2. Допуска се разсрочено плащане на 2 или 4-ри вноски, без оскъпяване. Не се допуска разсрочване на
застрахователната премия за Мотоциклети, АТВ и Къмпинг ремаркета.
3. При продажби „директен бизнес” може да се направи отстъпка до 15%, с одобрение на ЦУ.
4. Критерий за определяне на зоната при тарифиране е населеното място, съгласно постоянния адрес на
собственика на МПС по талон:
I зона – град София; II зона – градовете Пловдив, Варна и Бургас; III зона – всички останали населени места.
5. За лица, чиито автомобили се управляват предимно от чужденци извън територията на Р. България,
застрахователната премия ще се определя по тарифата за I зона, умножена по 3, като в този случай не могат да
се прилагат никакви отстъпки.
6. Разсрочено плащане над 4-ри вноски след съгласуване с Централно Управление на ЗАД „ОЗК – Застраховане”
АД.
7. За обществени поръчки и специфични - значими за Дружеството клиенти, се допуска индивидуално тарифиране
и разсрочване.
8. Доплащане за „Зелена карта” за страни членки на международната система „Зелена карта”се тарифира от датата
на влизане в сила на сертификата до края на полицата. Премията се определя в зависимост от броя месеци,
оставащи до края на полицата
1

20%

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

25% 30% 35% 45% 55% 60% 75% 80% 85% 95% 100%

В проценти от посочената по-долу цена.
Вид МПС
1.
Леки автомобили
1.1. до 1100 куб см
1.2. от 1101 до 1200 куб см
1.3. от 1201 до 1400 куб см
1.4. от 1401 до 1600 куб см
1.5. от 1601 до 1800 куб см
1.6. от 1801 до 2000 куб см
1.7. от 2001 до 2200 куб см
1.8. от 2201 до 2500 куб см
1.9. над 2500 куб см
1.10 Електромобил
2.
Товарни автомобили с товароносимост
2.1. до 0.8 т. включително
2.2. над 0.8 до 1.5 т.
2.3. над 1,5 до 2.5 т.
2.4. над 2,5 до 3.5 т.
2.5. над 3,5 до 5,0 т.
2.6. над 5,0 до 10 т
2.7. над 10 до 20 т.
2.8. над 20 т.
3.
Автобуси
3.1. до 20 места включително
3.2. над 20 места до 40 места
3.3. над 40 места

Доплащане за
сертификат „Зелена
карта” за всички
страни
52
52
52
52
57
70
75
75
75
135
140
230
245
250
260
300
380
430
280
350
428

10. Може да се издаде сертификат „Зелена карта” със „срок на валидност” - един месец, два пъти през периода на
полицата.
Тарифа за едномесечни Сертификати "Зелена Карта"

Вид МПС
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

Леки автомобили
до 1100 куб см
от 1101 до 1200 куб см
от 1201 до 1400 куб см
от 1401 до 1600 куб см
от 1601 до 1800 куб см
от 1801 до 2000 куб см

Доплащане за месечен
сертификат „Зелена
карта”
13.00
13.00
13.00
13.00
14.25
17.50
1.7. от 2001 до 2200 куб см
1.8. от 2201 до 2500 куб см
1.9. над 2500 куб см
1.10 Електромобил
2.
Товарни автомобили с товароносимост
2.1. до 0.8 т. включително
2.2. над 0.8 до 1.5 т.
2.3. над 1,5 до 2.5 т.
2.4. над 2,5 до 3.5 т.
2.5. над 3,5 до 5,0 т.
2.6. над 5,0 до 10 т
2.7. над 10 до 20 т.
2.8. над 20 т.
3.
Автобуси
3.1. до 20 места включително
3.2. над 20 места до 40 места
3.3. над 40 места

18.75
18.75
50.00
33.75
35.00
57.50
61.25
62.50
65.00
75.00
95.00
107.50
70.00
87.50
107.00

Настоящата промоционална Тарифа е одобрена от СД на 28.11.2013 г., влиза в сила от 01.12.2013 г. и отменя
действащата до тази дата промоционална Тарифа, одобрена на 12.11.2013 г., в сила от 15.11.2013 г. до 15.01.2014г.

Recommended

Тарифа по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилист... by
Тарифа по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилист...Тарифа по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилист...
Тарифа по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилист...zastrahovamse
62.8K views2 slides
Тарифа по комбинирана застрахователна полица "Гражданска отговорност" на авто... by
Тарифа по комбинирана застрахователна полица "Гражданска отговорност" на авто...Тарифа по комбинирана застрахователна полица "Гражданска отговорност" на авто...
Тарифа по комбинирана застрахователна полица "Гражданска отговорност" на авто...zastrahovamse
63.3K views5 slides
Тарифа по застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите от Уника by
Тарифа по застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите от УникаТарифа по застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите от Уника
Тарифа по застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите от Уникаzastrahovamse
62.6K views4 slides
често задавани въпроси за застраховките от Zastrahovam.com by
често задавани въпроси за застраховките от Zastrahovam.comчесто задавани въпроси за застраховките от Zastrahovam.com
често задавани въпроси за застраховките от Zastrahovam.comZastrahovam.com
463 views15 slides
Тарифа по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилист... by
Тарифа по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилист...Тарифа по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилист...
Тарифа по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилист...zastrahovamse
62.3K views2 slides
Тарифа по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилист... by
Тарифа по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилист...Тарифа по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилист...
Тарифа по задължителната застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилист...zastrahovamse
62.4K views3 slides

More Related Content

Featured

Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent by
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
5.9K views99 slides
How to have difficult conversations by
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
4.5K views19 slides
Introduction to Data Science by
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.2K views51 slides
Time Management & Productivity - Best Practices by
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.7K views42 slides
The six step guide to practical project management by
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
36.6K views27 slides
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... by
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
12.6K views21 slides

Featured(20)

Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent by Lily Ray
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray5.9K views
Time Management & Productivity - Best Practices by Vit Horky
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky169.7K views
The six step guide to practical project management by MindGenius
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius36.6K views
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... by RachelPearson36
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson3612.6K views
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... by Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.4K views
12 Ways to Increase Your Influence at Work by GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.6K views
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... by DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K views
Barbie - Brand Strategy Presentation by Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K views
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well by Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.2K views
Introduction to C Programming Language by Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.4K views
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... by Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.3K views
9 Tips for a Work-free Vacation by Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K views
How to Map Your Future by SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K views
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -... by AccuraCast
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
Beyond Pride: Making Digital Marketing & SEO Authentically LGBTQ+ Inclusive -...
AccuraCast3.4K views

Тарифа по застраховка "Гражданска отговорност" на автомобилистите от ОЗК

  • 1. КОЛЕДНА ПРОМОЦИЯ „17 г. ОЗК – ЗАСТРАХОВАНЕ” ЗАД "ОЗК - Застраховане" АД Тарифа по застраховка „Гражданска отговорност” на автомобилистите в сила от 01.12.2013 г. до 15.01.2014 г. Вид МПС Зона І София Зона IІ Пловдив, Варна и Бургас Зона ІІІ Други Отстъпки за управление на МПС на от водачи територията на над 25 г. Р. България 1. Леки автомобили 1.1. до 1100 куб см 235 227 223 30 52 1.2. от 1101 до 1200 куб см 236 227 223 30 52 1.3. от 1201 до 1400 куб см 242 236 230 35 52 1.4. от 1401 до 1600 куб см 248 238 231 35 52 1.5. от 1601 до 1800 куб см 261 251 240 36 57 1.6. от 1801 до 2000 куб см 299 289 278 60 70 1.7. от 2001 до 2200 куб см 354 339 335 60 75 1.8. от 2201 до 2500 куб см 354 339 335 60 75 1.9. над 2500 куб см 380 365 361 60 75 1.10 Електромобил 321 318 315 15 135 2. Товарни автомобили с товароносимост 2.1. до 0.8 т. включително 346 343 340 15 140 2.2. над 0.8 до 1.5 т. 460 455 450 25 230 2.3. над 1,5 до 2.5 т. 475 470 465 25 245 2.4. над 2,5 до 3.5 т. 515 510 505 25 250 2.5. над 3,5 до 5,0 т. 585 580 575 35 260 2.6. над 5,0 до 10 т 725 720 715 35 300 2.7. над 10 до 20 т. 1 000 995 990 35 380 2.8. над 20 т. 1 180 1 175 1 170 35 430 3. Автобуси 3.1. до 20 места включително 655 645 635 25 280 3.2. над 20 места до 40 места 820 810 800 30 350 3.3. над 40 места 998 988 978 35 428
  • 2. 4. Други 4.1. Седлови влекачи 4.2. Мотоциклети 1220 1220 1220 40 200 50 куб. см. 80 75 70 10 25 над 50 до 125 куб. см 90 85 80 10 25 над 125 до 250 куб. см 100 95 90 15 25 над 250 до 350 куб. см 110 105 100 15 25 над 350 до 490 куб. см 120 115 110 15 25 над 490 до 750 куб. см 135 130 125 15 25 над 750 куб. см 160 155 150 15 25 4.3. АТВ 160 155 150 15 25 4.4. Товарни ремаркета 138 128 118 15 38 4.5. Багажни ремаркета 80 75 70 5 10 60 50 40 5 20 до 4.6. Къмпинг ремаркета ремаркета за лодки и др.сезонни) (каравани, 4.7. Тролейбуси и трамвайни мотриси 440 400 390 40 4.8. Земеделска и горска техника и вътрешнозаводски транспорт 100 95 90 10 4.9. Строителна техника 210 200 190 20 4.10. Спецализирана техника 240 240 240 15 В Тарифата не е включен Данък 2% и вноската за Гаранционен фонд -10 лв. 1. Завишения: а) за автомобили за превоз на опасни товари и такива със специален режим на движение - завишение до 100%, след съгласуване с Централно Управление на ЗАД „ОЗК – Застраховане” АД. б) за таксиметрови автомобили – 40% ; в) за рент-а кар и отдаване под наем – 20%. г) за леки автомобили с регистрация в области Враца (ВР), Монтана (М), Видин (ВН), Силистра (СС) и Русе (Р), при деклариран район за ползване извън Република България се прилага завишение в размер на 200% от отстъпката за РБ. 2. Допуска се разсрочено плащане на 2 или 4-ри вноски, без оскъпяване. Не се допуска разсрочване на застрахователната премия за Мотоциклети, АТВ и Къмпинг ремаркета. 3. При продажби „директен бизнес” може да се направи отстъпка до 15%, с одобрение на ЦУ. 4. Критерий за определяне на зоната при тарифиране е населеното място, съгласно постоянния адрес на собственика на МПС по талон: I зона – град София; II зона – градовете Пловдив, Варна и Бургас; III зона – всички останали населени места. 5. За лица, чиито автомобили се управляват предимно от чужденци извън територията на Р. България, застрахователната премия ще се определя по тарифата за I зона, умножена по 3, като в този случай не могат да се прилагат никакви отстъпки. 6. Разсрочено плащане над 4-ри вноски след съгласуване с Централно Управление на ЗАД „ОЗК – Застраховане” АД. 7. За обществени поръчки и специфични - значими за Дружеството клиенти, се допуска индивидуално тарифиране и разсрочване.
  • 3. 8. Доплащане за „Зелена карта” за страни членки на международната система „Зелена карта”се тарифира от датата на влизане в сила на сертификата до края на полицата. Премията се определя в зависимост от броя месеци, оставащи до края на полицата 1 20% 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 25% 30% 35% 45% 55% 60% 75% 80% 85% 95% 100% В проценти от посочената по-долу цена. Вид МПС 1. Леки автомобили 1.1. до 1100 куб см 1.2. от 1101 до 1200 куб см 1.3. от 1201 до 1400 куб см 1.4. от 1401 до 1600 куб см 1.5. от 1601 до 1800 куб см 1.6. от 1801 до 2000 куб см 1.7. от 2001 до 2200 куб см 1.8. от 2201 до 2500 куб см 1.9. над 2500 куб см 1.10 Електромобил 2. Товарни автомобили с товароносимост 2.1. до 0.8 т. включително 2.2. над 0.8 до 1.5 т. 2.3. над 1,5 до 2.5 т. 2.4. над 2,5 до 3.5 т. 2.5. над 3,5 до 5,0 т. 2.6. над 5,0 до 10 т 2.7. над 10 до 20 т. 2.8. над 20 т. 3. Автобуси 3.1. до 20 места включително 3.2. над 20 места до 40 места 3.3. над 40 места Доплащане за сертификат „Зелена карта” за всички страни 52 52 52 52 57 70 75 75 75 135 140 230 245 250 260 300 380 430 280 350 428 10. Може да се издаде сертификат „Зелена карта” със „срок на валидност” - един месец, два пъти през периода на полицата. Тарифа за едномесечни Сертификати "Зелена Карта" Вид МПС 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Леки автомобили до 1100 куб см от 1101 до 1200 куб см от 1201 до 1400 куб см от 1401 до 1600 куб см от 1601 до 1800 куб см от 1801 до 2000 куб см Доплащане за месечен сертификат „Зелена карта” 13.00 13.00 13.00 13.00 14.25 17.50
  • 4. 1.7. от 2001 до 2200 куб см 1.8. от 2201 до 2500 куб см 1.9. над 2500 куб см 1.10 Електромобил 2. Товарни автомобили с товароносимост 2.1. до 0.8 т. включително 2.2. над 0.8 до 1.5 т. 2.3. над 1,5 до 2.5 т. 2.4. над 2,5 до 3.5 т. 2.5. над 3,5 до 5,0 т. 2.6. над 5,0 до 10 т 2.7. над 10 до 20 т. 2.8. над 20 т. 3. Автобуси 3.1. до 20 места включително 3.2. над 20 места до 40 места 3.3. над 40 места 18.75 18.75 50.00 33.75 35.00 57.50 61.25 62.50 65.00 75.00 95.00 107.50 70.00 87.50 107.00 Настоящата промоционална Тарифа е одобрена от СД на 28.11.2013 г., влиза в сила от 01.12.2013 г. и отменя действащата до тази дата промоционална Тарифа, одобрена на 12.11.2013 г., в сила от 15.11.2013 г. до 15.01.2014г.