Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Klašu audzinātāju pedagoģiskā kolektīva
un atbalsta personāla sadarbība
Metodiskā
komisija
Medmāsa
Sociālais
pedagogs
Skol...
Logopēde Beata Soldāne
Sociālā pedagoģe
Ineta Ludāne
Skolas medmāsa
Svetlana Voitkāne
Skolas psiholoģe
Sandra Gaide
Izglītojamais
pedagogsVecāki
Sociālais
pedagogs
logopēds
Direktora
vietn.
izglītības
jomāKlases
audzinā-
tāja
Mācību
priek...
Izglītojamais ir cietis vai pastrādājis
vardarbību
Klases audzinātājs
vai pedagogs ziņo par situāciju
skolas administrācij...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Atbalsta personāls1

976 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Atbalsta personāls1

  1. 1. Klašu audzinātāju pedagoģiskā kolektīva un atbalsta personāla sadarbība Metodiskā komisija Medmāsa Sociālais pedagogs Skolas psihologs Logopēds Pulciņu vadītāji Bibliotekāre Pedagogi Klases audzinātājs
  2. 2. Logopēde Beata Soldāne Sociālā pedagoģe Ineta Ludāne Skolas medmāsa Svetlana Voitkāne Skolas psiholoģe Sandra Gaide
  3. 3. Izglītojamais pedagogsVecāki Sociālais pedagogs logopēds Direktora vietn. izglītības jomāKlases audzinā- tāja Mācību priekšmeta pedagogs Skolas psihologs Darba grupa Problēma Slēdziens un darbības stratēģija (konsultācijas, pag.d.gr.1.-4.kl., vai citi individuālie plāni) Pārbaude vai izvēlētā stratēģija dod pozitīvu rezultātu darbības stratēģija, pasākumi Pārbaude vai izvēlētā stratēģija dod pozitīvu rezultātu Problēma atrisināta jā Problēma atrisināta Skolas direktors lēmums vecāki direktors Sociālais pedagogs medmāsa Bāriņtiesa Klases audzinātāja BTAC Skolas psihologs Darba grupa nē nē Majoru vidusskola jā
  4. 4. Izglītojamais ir cietis vai pastrādājis vardarbību Klases audzinātājs vai pedagogs ziņo par situāciju skolas administrācijai Vecākiem, ja nav aizdomas, ka vardarbībā iesaistīti vecāki sociālajam pedagogam Atkarībā no pārkāpuma smaguma Vidēji smagā situācijā Smagā vai atkārtotā situācijā Iesaista sociālo pedagogu Iesaista skolas psihologu Iesaista BTAC Iesaista sociālo pedagogu Iesaista skolas psihologu Iesaista bāriņtiesu Iesaista Labklājības pārvaldi Mediķu iesaistīšana, ja nepieciešams Pārrunas ar pedagogiem Pārrunas ar cietušo Pārrunas ar pāridarītāju Ja nepieciešams, lūdz vecākus atļaut strādāt ar viņu bērniem skolas psihologam Iesaista policiju Majoru vidusskola

×