Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Karjeras izglītībaKas ir karjera?
Karjeras izglītība
Karjeras nozīmīgums cilvēka
attīstībā
Motivācija
Karjeras izglīt...
Kas ir karjera?
Sarunvalodā „karjera” nozīmē arvien augstāka un
augstāka stāvokļa sasniegšanu profesionālajā, zinātniskajā...
Karjeras izglītība
- plānots pasākumu, kursu un programmu
nodrošinājums izglītības iestādēs, lai mācītu un
palīdzētu izglī...
Karjeras nozīmīgums cilvēka
attīstībā
Karjera ir viens no galvenajiem elementiem,
kas nosaka cilvēka dzīves kvalitāti. Vei...
Motivācijas jēdziens
Motivācija jāsaprot kā indivīda gatavība veikt
noteiktu darbību; to nosaka vajadzība – fizisku un
fiz...
Izglītojoši
pasākumi
kultūras
pasākumi
sporta
pasākumi
izklaides
pasākumi
tikšanās ar
skolas
absolventiem
tikšanās ar
skolas
absolventiemMācību
priekšmetu
nedēļas
Mācību
priekšmetu
nedēļas
tikšanā...
Karjeras izglītības loma jauniešu nākamās
izglītības un profesijas izvēlē
http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Izglitiba/Prof...
Karjeras izglītība skola
http://www.viaa.gov.lv/files/news/727/karjer
as_izgliitiiba_skolaa_2010.pdf
Mans bērns izvēlas karjeru.
http://www.viaa.gov.lv/files/news/727/mans_
berns_izvelas_karjeru_web.pdf
Grāmata „Mans bērns ...
Euroguidance
Karjeras izglītība – individuāls ceļš
http://www.e-klase.lv/static/dynamic_pdfs/karjeras-izglitiba-
individuals-cels.pdf?v...
Militārās karjeras iespējas
Militārās karjeras iespējas
Karjeras iespējas - glābēji,
policija.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

of

Karjeras izglītība Slide 1 Karjeras izglītība Slide 2 Karjeras izglītība Slide 3 Karjeras izglītība Slide 4 Karjeras izglītība Slide 5 Karjeras izglītība Slide 6 Karjeras izglītība Slide 7 Karjeras izglītība Slide 8 Karjeras izglītība Slide 9 Karjeras izglītība Slide 10 Karjeras izglītība Slide 11 Karjeras izglītība Slide 12 Karjeras izglītība Slide 13 Karjeras izglītība Slide 14 Karjeras izglītība Slide 15
Upcoming SlideShare
Karjera
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

0 Likes

Share

Download to read offline

Karjeras izglītība

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to like this

Karjeras izglītība

 1. 1. Karjeras izglītībaKas ir karjera? Karjeras izglītība Karjeras nozīmīgums cilvēka attīstībā Motivācija Karjeras izglītība realizācija skolā Metodiskie materiāli Foto arhīvs Majoru vidusskola
 2. 2. Kas ir karjera? Sarunvalodā „karjera” nozīmē arvien augstāka un augstāka stāvokļa sasniegšanu profesionālajā, zinātniskajā vai militārajā ziņā. Tā asociējas arī ar profesionālā darba gaitām, veiksmīgu karjeras virzību kādā darbā (darbavietā), organizācijā vai profesionāļu apvienībā. Karjera ir „...process visas dzīves garumā, kas attīsta ar darbu saistītu attieksmi, vērtības, prasmes, spējas, intereses, rakstura īpašības un zināšanas”. Tātad var teikt, ka karjera ir profesionālāskarjera ir profesionālās attīstības ceļš cilvēka profesionālajā darbībā.attīstības ceļš cilvēka profesionālajā darbībā. ((Super 1993., 107. lpp.) „Izvēloties profesiju, cilvēks patiesībā izvēlas pašrealizācijas veidu.” (Super & Super 2001.)
 3. 3. Karjeras izglītība - plānots pasākumu, kursu un programmu nodrošinājums izglītības iestādēs, lai mācītu un palīdzētu izglītojamajiem apgūt un attīstīt prasmes savu interešu, spēju un iespēju samērošanā, savu karjeras mērķu izvirzīšanā un karjeras vadīšanā un sniegtu zināšanas un izpratni par darba pasauli, tās saikni ar izglītību, par karjeras plānošanu un attīstīšanu visa mūža garumā. Karjeras izglītība ir veids, kā palīdzēt izglītojamiem attīstīt savas zināšanas, izpratni un prasmes, kas nepieciešamas, lai pieņemtu apzinātus lēmumus, plānotu un mērķtiecīgi veidotu savas karjeras izaugsmi.
 4. 4. Karjeras nozīmīgums cilvēka attīstībā Karjera ir viens no galvenajiem elementiem, kas nosaka cilvēka dzīves kvalitāti. Veiksmīga karjera dod cilvēkam iespēju īstenot viņa/viņas spējas un intereses personīgajā, profesionālajā un sociālajā ziņā. Veiksmīga karjera tiek uztverta kā konsekventa lomu secība cilvēka mūža garumā. Mūsdienīga koncepcija par karjeru vienlaikus ietver arī personīgo brīvību, pašizziņu un cilvēka personīgo izpratni par veiksmi. Tādējādi viens no veiksmīgas karjeras nosacījumiem ir līdzsvars starp darbu, ģimeni un brīvo laiku. Hall (1976.)
 5. 5. Motivācijas jēdziens Motivācija jāsaprot kā indivīda gatavība veikt noteiktu darbību; to nosaka vajadzība – fizisku un fizioloģisku procesu kopums, kas ir cilvēka uzvedības un tās pārmaiņu pamatā. Motivācijas procesi virza indivīda uzvedību, lai sasniegtu noteiktu, indivīdam būtisku stāvokli. Tie vada uzvedību tā, lai sasniegtu vēlamos rezultātus. Ja indivīds apzinās darbības rezultātu, šo rezultātu sauc par mērķi. Motivācijas procesu veido individuālu motīvu kopums. Pieredze, kas rosina indivīdu darboties, attur viņu no darbības vai traucē tās izpildi.
 6. 6. Izglītojoši pasākumi kultūras pasākumi sporta pasākumi izklaides pasākumi
 7. 7. tikšanās ar skolas absolventiem tikšanās ar skolas absolventiemMācību priekšmetu nedēļas Mācību priekšmetu nedēļas tikšanās ar dažādu izglītības iestāžu pārstāvjiem tikšanās ar dažādu izglītības iestāžu pārstāvjiem Atbalsta personāla grupu nodarbības un individuālās konsultācijas Atbalsta personāla grupu nodarbības un individuālās konsultācijas tematiskie konkursi un pasākumi tematiskie konkursi un pasākumi 9., 12.klašu skolēnu izpēte un informēšana 9., 12.klašu skolēnu izpēte un informēšana Tematiskās klases stundas „Karjeras izvēle” projektu nedēļa par karjeras izvēli projektu nedēļa par karjeras izvēli ZPD izstrādeZPD izstrāde klases ekskursijas uz iestādēm un uzņēmumiem skolēnu portfolio veidošana tematiskie klases vakari, konkursi, pasākumi „Ēnu dienas” izstāde „Skola”, izglītības iestāžu atvērtu durvju un informācijas dienas NVA Jūrmalas filiāles Karjeras pakalpojumu kabineta piedāvātās aktivitātes.
 8. 8. Karjeras izglītības loma jauniešu nākamās izglītības un profesijas izvēlē http://izm.izm.gov.lv/upload_file/Izglitiba/Profesionala_izglitiba/forumi_20 10/9_Kitija_Cipane_KK%5B1%5D.pdf
 9. 9. Karjeras izglītība skola http://www.viaa.gov.lv/files/news/727/karjer as_izgliitiiba_skolaa_2010.pdf
 10. 10. Mans bērns izvēlas karjeru. http://www.viaa.gov.lv/files/news/727/mans_ berns_izvelas_karjeru_web.pdf Grāmata „Mans bērns izvēlas karjeru” palīdzēs vecākiem aktīvāk līdzdarboties savu bērnu profesionālās karjeras plānošanā. Grāmata ir domāta vecākiem, kuri vēlas labāk izprast savu atvašu vecumposmu īpatnības un veiksmīgāk piedalīties viņu karjeras plānošanā.
 11. 11. Euroguidance
 12. 12. Karjeras izglītība – individuāls ceļš http://www.e-klase.lv/static/dynamic_pdfs/karjeras-izglitiba- individuals-cels.pdf?v=1a290
 13. 13. Militārās karjeras iespējas
 14. 14. Militārās karjeras iespējas
 15. 15. Karjeras iespējas - glābēji, policija.

Views

Total views

2,500

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

5

Actions

Downloads

15

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×