Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Bab 5 : Kemerdekaan Negara 31 Ogos 1957                   Bab 5 : KEMERDEKAAN NEGARA 31 OGOS 1957   ...
Bab 5 : Kemerdekaan Negara 31 Ogos 195713. Dalam perhimpunan ini telah  a. ______________________telah         ...
Bab 5 : Kemerdekaan Negara 31 Ogos 195711. Pemimpin Melayu dan bukan Melayu  menyokong pakatan tersebut kerana yakin aka...
Bab 5 : Kemerdekaan Negara 31 Ogos 1957   a. Jam 12.00 tengah malam 30 Ogos 1957,       e. Perjanjian ___________...
Bab 5 : Kemerdekaan Negara 31 Ogos 1957
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Soalan sej

1,014 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Soalan sej

 1. 1. Bab 5 : Kemerdekaan Negara 31 Ogos 1957 Bab 5 : KEMERDEKAAN NEGARA 31 OGOS 1957 4. Persetujuan dicapai untuk mengadakan Tema/Tajuk ______________________dengan kerajaan 5.5 Detik-detik Perisytiharan Kemerdekaan British. 31 Ogos 1957 5. Rombongan Merdeka dibentuk terdiri A) Rombongan Merdeka 1956 daripada empat orang ___________________ i. Matlamat dan empat orang wakil Parti Perikatan ii. Perjanjian London 1956 6. Rombongan Merdeka ke London terdiri Hasil Pembelajaran a. ______________________ialah Tunku Memahami perjuangan Kemerdekaan Abdul Rahman Aras 1 b. Wakil Perikatan ialah Memerihalkan tentang Rombongan Merdeka i. __________________ 1956 ii. _______________________ Menyatakan kandungan Perjanjian London iii. ________________________ 1956 c. Wakil raja-raja Melayu Aras 2 i. ________________________ Membincangkan peranan dan kewibawaan ii. Abdul Aziz Othman pemimpin semasa Rundingan Kemerdekaan iii. ________________________ 1956 iv. ________________________ Membandingkan tentang Rombongan London 7. Mat1amat Rombongan Merdeka ialah 1954 dengan Rombongan London 1956 ____________________dengan pihak British. Nilai dan tingkahlaku patriotisme 8. Rundingan di London : Kemerdekaan dan kedaulatan negara kita a. Rundingan dipengerusikan ______ Menghargai dan menghadapi kemerdekaan ______________________iaitu Setiausaha negara kita Tanah Jajahan British. Perpaduan rakyat tunggak kemerdekaan negara b. Rundingan berlangsung dari 18 Januari Bertanggungjawab hingga __________________ 9. Dalam rundingan tersebut, kedua-dua pihak telah bersetuju menandatangarii satu Pengenalan perjanjian yang dinamakan _______________ 1. Satu rombongan telah dihantar ke London 10. Antara perkara penting yang telah dipersetujui untuk ______________________ selepas dalam perjanjian tersebut ialah : Parti Perikatan membentuk kerajaan. a. Tarikh kemerdekaan ditetapkan pada 2. Satu ______________________telah __________________ dibentuk bagi menggubal perlembagaan b. Sebuah ___________________ dilantik merdeka. untuk menggubal Perlembagaan Merdeka 3. Pensyttharan kemerdekaan telah c. Perikatan berjanji tidak akan __________ menamatkan ____________________ perniagaan British dan kepentingan barat terhadap Persekutuan Tanah Melayu (PTM) di PTM yang berlaku selama 446 tahun. d. Satu ______________________dengan British akan diadakan bagi menjaga 5.1 Rombongan Kemerdekaan keselamatan dan kepentingan British di 1. Parti Perikatan telah berusaha Persekutuan Tanah Melayu mendapatkan _____________________ e. Mengekalkan konsep_________________ negara sejak awal tahun 1956. f. ______________________antara kerajaan 2. Kemerdekaan membolehkan rakyat bebas Persekutuan dengan negeri diteruskan memerintah mengikut ________________ 11. Rombongan Merdeka kembali ke Tanah Melayu _________ yang kita tentukan sendiri. pada __________________ 3. Rundingan dibuat antara ___________ 12. Kepulangan rombongan ini disambut dalam _______________________ dengan raja- ________________________________di Padang raja Melayu dan British untuk Merdeka, Bandar Hilir, Melaka. mendapatkan kemerdekaan.Modul Baja Bina Sejarah Tingkatan 3 26
 2. 2. Bab 5 : Kemerdekaan Negara 31 Ogos 195713. Dalam perhimpunan ini telah a. ______________________telah 5.2 Penyediaan Perlembagaan PTM diisytiharkan 5.2.1Suruhanjaya Reid b. ______________________yang bergema 1. Negara yang bakal merdeka memerlukan membakar semangat __________________________________yang c. Dato Panglima Bukit Gantang berucap dipersetujui oleh semua kaum. mewakili ______________________ 2. _______________________________dibentuk pada bulan Mac 1956 3. Tugas suruhanjaya ini ialah : a. menggubal ________________________. Tema/Tajuk b. Membentuk dan menentukan ______________ b) Rundingan antara kaum dan peny ediaan ______________________dan negeri Perrlembagaan Persekutuan Tanah Melay u 1957 c. Menjamin _______________raja-raja Melayu i. Suruhanjaya Reid d. Mewujudkan satu __________________PTM - Penubuhan, matlamat, anggota dan tugas 4. Suruhanjaya ini dianggotai oleh - Asas penggubalan yang dipersetujui bersama a. ______________________sebagai pengerusi Kedudukan raja-raja Melayu b. ______________________ (dari England) Kedudukan istimewa orang Melayu c. Sir William Mckell(__________________) Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi d. ______________________(Hakim Mahkamah Agama islam sebagai agama rasmi Tinggi India ) Hak bukan Melayu e. ______________________ ( Pakistan) ii. Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 -- 5. Suruhanjaya ini telah menerima ___________ Kandungan Perjanjian Persekutuan Tanah ______________________ daripada pelbagai Melayu 1957 pihak. HASIL PEMBELAJARAN 6. Suruhanjaya ini mengeluarkan _______________ Memahami perjuangan Kemerdekaan untuk dibahaskan oleh penduduk dan parti politik Aras 1 tempatan pada bulan Februari 1957. Mengumpul maklumat tentang keanggotaan, 7. Beberapa cadangan Suruhanjaya Reid yang asal matlamat dan asas penggubalan Suruhajaya Reid terpaksa ______________________untuk Mengemukakan perkara-perkara yang dipinda memuaskan hati semua pihak. dalam rang undang-undang yang dikemukakan 8. Antara perkara yang dipersetujui adalah seperti oleh Suruhanjaya Reid yang berikut: a. Sebuah negara persekutuan dibentuk dengan Menyenaraikan isi penting kandungan __________________________dan negeri. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 b. Kerakyatan ______________________kepada Menyenaraikan kandungan Perjanjian mereka yang lahir di Tanah Melayu Melayu Persekutuan Tanah Melayu 1957 c. ______ ______ ______ orang Melayu Aras 2 dikekalkan tanpa menjejaskan hak kaum lain. Membincangkan kewujudan amalan toleransi dan d. Institusi raja-raja Melayu dan konsep ______ musyawarah semasa pembentukan ______________________dikekalkan. Perlembagaan Kemerdekaan Tanah Melayu e. ______________________dijadikan sebagai Membandingkan syarat-syarat kerakyatan 1952 bahasa kebangsaan tanpa menyekat bahasa Cina dengan syarat-syarat kerakyatan 1957 dan Tamil untuk berkembang dan menjadi Aras 3 bahasa pengantar di sekolah masing-masing. Mentafsir kepentingan pakatan murni sebelum f. Agama Islam dijadikan sebagai _____________ kemerdekaan _________________________ tanpa menyekat Membuat inferens tentang kejayaan mencapai agama lain untuk diamalkan . kemerdekaan tanpa pertumpahan darah 9. Persetujuan diatas dicapai berdasarkan sernangat Nilai dan tingkahlaku patriotisme tolak ansur dan ______________________antara Pakatan murni menjamin perpaduan kaum di Tanah Melayu. Sentiasa bermuafakat untuk mengekalkan 10. Persetujuan tersebut membolehkan pembentukan perpaduan sebuah kerajaan yang ______________________ Keluhuran perlembagaan dengan konsep Raja Berperlembagaan. Mematuhi peraturanModul Baja Bina Sejarah Tingkatan 3 27
 3. 3. Bab 5 : Kemerdekaan Negara 31 Ogos 195711. Pemimpin Melayu dan bukan Melayu menyokong pakatan tersebut kerana yakin akan b. _________________________menyelesaikan mewujudkan ______________________antara isu-isu yang rumit dan sensitif dapat dicapai kaum di PTM. tanpa menumpahkan darah.12. Cadangan Suruhanjaya Reid diterima oleh c. Memberi______________________kepada para ______ ______________________pada bulan pemimpin tersebut seharusnya sentiasa tersemat Jun 1957. dalam hati generasi hari ini13. Draf Perlembagaan Merdeka _______________ 5. Antara pemimpin tersebut ialah ______________________________________ol a. Tunku Abdul Rahman, eh Majlis Perundangan Persekutuan. b. __________________14. Upacara menandatangani c. Tun V.T. Sambanthan _____________________ diadakan pada 15 d. __________________ Ogos 1957 antara raja-raja Melayu dengan e. Dato’ Onn Ja’afar, British di King,s House, Kuala Lumpur. f. ________________________ g. Dato’ Panglima Bukit Gantang 5.2.2 . Perlembagaan Merdeka 1. Perlembagaan bermaksud __________________ h. ______________________________________ __________________________ utama sebagai ______________________________________ panduan untuk menguruskan pentadbiran _____ Yang diPertuan Agong pertama institusi, organisasi atau pemerintahan . i. serta raja-raja Melayu 2. Perlembagaan Merdeka mempunyai beberapa fasal penting. Antaranya ialah: a. Persekutuan dibentuk dengan nama ______________________________ Tema/Tajuk b. Yang di-Pertuan Agong sebagai ______ C) Pemasyhuran Kemerdekaan 31 Ogos 1957 _____ - Kandungan Pemasyhuran Kemerdekaan c. ___________________________mempunyai HASIL PEMBELAJARAN Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Memahami perjuangan Kemerdekaan d. ______________________ialah Perdana Aras 1 Menteri Menceritakan peristiwa perisytiharan e. Perdana Menteri dibantu oleh ______ Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada ______. 31 Ogos 1957 f. Agama Islam sebagai _______________ Menyenaraikan kandungan Pemasyhuran g. Bahasa Melayu sebagai Kemerdekaan h. ______________________kepada sesiapa Aras 3 sahaja yang lahir di PTM. Membincangkan tanggungjawab rakyat Malaysia i. Kerakyatan secara ___________________ dalam mempertahankan kedaulatan negara dan _________ tertentu juga diberi pertimbangan. mengisi kemerdekaan. j. ______________________orang Melayu Nilai dan tingkahlaku patriotisme diteruskan tanpa mengurangkan hak Kemerdekaan dan kedaulatan negara kita warganegara yang lain. Menghargai dan menghadapi kemerdekaan 3. Kepentingan Perlembagaan Merdeka 1957 ialah : negara kita a. memberikan _____________________ Perpaduan rakyat tunggak kemerdekaan negara kepada penduduk tempatan untuk menerajui Bertanggungjawab sebuah negara yang berdaulat. b. Setiap penduduk PTM hendaklah berusaha 5.3 Pemasyhuran Kemerdekaan untuk melahirkan sebuah masyarakat yang 1. Pemasyhuran bermaksud _____________________ ____________ atau pengumuman penting c. Semua kaum mendapat _____________ daripada perkara yang telah dipersetujui 2. Pemasyhuran Kemerdekaan menandakan negara dalam Perlembagaan Merdeka. kita bebas daripada ______________________ 4. Nilai yang harus diterap dalam hal ini ialah 3. Antara kronologi peristiwa sebelum pemasyhuran a. Memberi ______________________kepada kemerdekaan ialah : pemimpin-pemimpin yang telah berusaha untuk mencapai kemerdekaan negara. Modul Baja Bina Sejarah Tingkatan 3 28
 4. 4. Bab 5 : Kemerdekaan Negara 31 Ogos 1957 a. Jam 12.00 tengah malam 30 Ogos 1957, e. Perjanjian __________________________ dan ______ ______________________telah perjanjian yang sebelum tarikh merdeka diturunkan di hadapan Padang Kelab hendaklah dibatalkan (ms 165) Selangor, Kuala Lumpur. f. Perlembagaan Persekutuan ______________ b. Sejurus kemudian, bendera ______________ pada 31 hari bulan Ogos 1957. ______________________telah dinaikkan. g. PTM yang merdeka mengandungi negeri c. Laungan merdeka dan _________________ _______________________________________ bergema menandakan kemenangan rakyat _____________________________ Perlis, yang terlepas danipada belenggu penjajah. Kelantan, Terengganu , Perak, Melaka dan Pulau4. Esoknya pada 31Ogos 1957 permasyhuran Pinang. kemerdekaan diadakan di __________________ h. PTM merupakan sebuah _________________ ________________ yang mengutamakan kesejahteraan rakyatnya5. Antara kronologi peristiwa pemasyhuran seperti yang termaktub dalam Perlembagaan kemerdekaan ialah : Malaysia seperti(ms 165) : a. Upacara dimulakan dengan ucapan ______ i. menjaga keselamatan hak-hak dan ____________________________________ keutamaan _________________ b. Kemudian beliau menyerahkan ___________________________ _____________ ii. ________________ ______________________kepada Yang iii. ______________________semua rakyat Dipertuan Agung untuk memajukan PTM dengan aman dan c. Tunku Abdul Rahman, yang bakal menjadi damai ______________________pertama negara i. Persekutuan sebagai sebuah negera yang telah membaca perisytiharan kemerdekaan mempunyai ______________________ d. Kemudian Tunku melaungkan seruan (ms165) ____________________ sebanyak 7 kali dan 10. Kepentingan dokumen pemasyhuran ini ialah : disambut oleh para hadirin a. ______________________daripada penjajahan6. Dokumen pemasyhuran kemerdekaan ditulis British dalam dua bahasa iaitu ____________________ b. Menunjukkan kita ______________________7. Penggunaan tulisan jawi digunakan dalam atau dikuasai oleh orang lain bahasa melayu kerana sebagai ______________ c. bebas menentukan ______________________ ______________ mengikut acuan dan hala tuju negara kita .8. Dokumen pemasyhuran kemerdekaan ini ditandatangani oleh ______________________9. Antara kandungan pemasyhuran Kemerdekaan ialah : a. PTM mencapai sebagai sebuah negara yang ____________________________________ setaraf dengan negara-negara lain di dunia. b. Raja-raja Melayu dengan Ratu England ______________________Perjanjian PTM 1957 bagi membentuk PTM c. Melaka dan Pulau Pinang tamat daripada menjadi sebahagian ____________________ _______________ (rujuk ms 165) d. Semua ______________________Baginda Ratu England dan Parlimen British ke atas Negeri-Negeri Selat terbatal.Modul Baja Bina Sejarah Tingkatan 3 29
 5. 5. Bab 5 : Kemerdekaan Negara 31 Ogos 1957

×