Prezentace adoptuj strom, kredity

746 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentace adoptuj strom, kredity

 1. 1. Financování PROJEKTU AGROFORESTRY využitím konceptů ADOPTUJ STROM A UHLÍKOVÉ KREDITY
 2. 2. ADOPCE STROMU VOLUNTARY EMISSIONS REDUCTION (VER) KREDITY
 3. 3. ADOPCE STROMU
 4. 4. • Na spravovaném území se nachází přibližně 10.443.300 ha pralesa (10.443 km2), kde rostou stovky druhů dřevin různé velikosti a tvarů. • Pro zjednodušení jsme vybrali jen některé z nich a vyčísli jsme, že na jednom hektaru roste v průměru 64 stromů. Každý strom symbolizuje kus neporušené přírody, kterou chceme uchovat, a zároveň vyjadřuje část hodnoty projektu, který umožní toto uchování.
 5. 5. • Celkem nabízíme k adopci 67.133.571 stromů, a to až na období 10-ti let. V průběhu této doby bude realizován Projekt Agroforestry a poté další prostředky na záchranu lesa nebudou potřeba. • Hodnota adopce jednoho stromu na jeden rok je 50 Kč. Hodnota jednoho hektaru pralesa, což představuje soubor 64 stromů, je 3.200 Kč. Stromy i hektary lze adoptovat na jeden rok až deset let.
 6. 6. UHLÍKOVÉ KREDITY
 7. 7. • V rámci Projektu Agroforestry bude znovuzalesněno území o rozloze 500.000 ha (5.000 km2). • Jeden hektar hospodářského lesa při průměrné zásobě v mýtním věku 360 m3/ha a obmýtí 30 let uloží do biomasy přibližně 12 t CO2 za rok při produkci přibližně 8 t O2 za stejné období.
 8. 8. • V průběhu 30-ti let dojde k uložení přibližně 186 mil. tun CO2 (6,2 mil. tun/rok) do biomasy, k vyprodukování asi 129 mil. tun O2 (4,3 mil. tun/rok) a k zajišťování dalších významných ekosystémových služeb (vodní režim, mikroklima, biodiverzita a další).
 9. 9. • Hodnota jednoho kreditu je 180 Kč a představuje eliminaci jedné tuny CO2. V závislosti na konkrétním počtu nakoupených kreditů je možné ve vymezeném období odstranit svoji uhlíkovou stopu nebo její část a stát se tak přímým investorem znovuzalesnění plochy o odpovídající výměře. • Pro ilustraci, zakoupením 10-ti kreditů lze financovat vypěstování sedmi stromů a tím znovuzalesnění přibližně 200 m2 krajiny.
 10. 10. Parametr MJ Pralesy Hospodářské lesy Výměra území km2 km2 17 700 17 700 Výměra lesů km2 km2 10 443 5 000 Zásoba m3 m3 469 935 000 180 000 000 Zásoba m3/ha m3/ha 450 360 Počet stromů ks 67 133 571 128 571 429 Počet stromů ks/ha ks/ha 64 257 Fixace CO2 t 483 294 771 185 117 216 Fixace CO2 t/ha/rok t/ha/rok 12,3 Produkce O2 t 129 582 051 Produkce O2 t/ha/rok t/ha/rok 8,6 Obmýtí rok 30 Doba zalesňovacích prací rok 10 ZÁKLADNÍ PARAMETRY ÚZEMÍ
 11. 11. Parametr MJ Pralesy Hospodářské lesy Hodnota projektu USD 1 771 000 000 1 771 000 000 Náklady na záchranu jednoho stromu USD/strom 2,6 Náklady na sekvestraci 1 t CO2 USD/t CO2 9,6 FINANČNÍ PARAMETRY PROJEKTU
 12. 12. PLATEBNÍ SYSTÉMY • www.greenlungs.net • CZ a EN verze • Uhlíková kalkulačka
 13. 13. Děkuji Vám za pozornost Josef Trochta trochta@greenlungs.net

×