Perspektivy zahraniční spolupráce v oblasti životního prostředí

436 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
436
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
29
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Výjimku pro uvedené období získalo Ministerstvo financí (technická spolupráce v oblasti řízení veřejných financí); Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (program vládních stipendií) a Ministerstvo vnitra (projekty v oblasti migrace a bezpečnosti) Koncepce schválena 24. května 2010 (UV č. 366/2010); Zákon o ZRS a HP – vešel v platnost 1. července 2010
 • Perspektivy zahraniční spolupráce v oblasti životního prostředí

  1. 3. Perspektivy zahraniční spolupráce v oblasti životního prostředí JUDr. Jiří Hlaváček ředitel odboru mnohostranných vztahů <ul><li>Workshop World´s Green Lungs o.s. </li></ul><ul><li>MŽP, 24. ledna 2011 </li></ul>
  2. 4. Zahraniční spolupráce MŽP <ul><li>Zahraniční rozvojová spolupráce (ZRS) v gesci MŽP – do konce r. 2010 hlavní nástroj pro spolupráci v ochraně životního prostředí se zeměmi mimo EU </li></ul><ul><li>V letech 1997-2010 proběhla realizace 96 projektů ve 46 zemích světa v celkovém objemu 862 mil. Kč </li></ul><ul><li>Sektor ŽP vždy tvořil jednu z klíčových oblastí ZRS ČR </li></ul><ul><li>Témata projektů : ochrana a využívání zdrojů pitné vody , naplňování závazků MEAs (především ochrana biodiverzity, boj proti desertifikaci, předcházení důsledků a řešení následků změny klimatu a přírodních katastrof, ochrana ozonové vrstvy Země), environmentální aspekty průmyslu (např. zvyšování energetické účinnosti, čistší produkce), udržitelné využívání přírodních zdrojů , OZE , odpadové hospodářství, řešení ekologických zátěží , environmentální vzdělávání a sdílení know-how </li></ul>
  3. 5. Zahraniční spolupráce MŽP <ul><li>V r. 2010 skončila realizace posledních 7 projektů v přímé gesci MŽP: </li></ul><ul><li>1. Zásobování pitnou vodou regionu města Boričevac, Srbsko </li></ul><ul><li>2. Zásobování pitnou vodou v provincii Bulgan, Mongolsko </li></ul><ul><li>3. Odstraňování ekologických zátěží po nelegální těžbě v centrální části Mongolska (kontaminace rtutí a kyanidy při těžbě zlata) </li></ul><ul><li>4. Průzkum znečištění a rehabilitace oblasti Ada Huja, Srbsko (nevhodné skládkování souvisejícího se spojením ostrova Ada Huja s břehem Dunaje) </li></ul><ul><li>5. Výzkum a průzkum geomorfologických a hydrogeologických podmínek povodí řeky Piura </li></ul>
  4. 6. <ul><li>6. Analýza rizik a omezení důsledků protržení hrází vysokohorských jezer, Kyrgyzstán (cílem projektu bylo mj. mapování potenciálního ohrožení tamějších obyvatel) </li></ul><ul><li>7. Řešení dopadů vlivu těžby a zpracování rud na životní prostředí a zdraví obyvatel ve vybraných oblastech Centrální provincie a Provincie Copperbelt, Zambie , Realizátor: Česká geologická služba; 2008-2010 </li></ul><ul><li>Příklady již ukončených projektů v Africe: </li></ul><ul><li>Průzkum zdrojů vod se změřením na oblasti postižené suchem , Etiopie, 2006-2009; Budování zdrojů pitné vody v jihozápadní Etiopii, 2003-2004 </li></ul><ul><li>Obnovitelný zdroj energie pro odlehlou venkovskou komunitu , Angola (malá vodní elektrárna), 2005-2006 </li></ul>
  5. 7. <ul><li>Monitoring ozonové vrstvy v rozvojových zemích (Alžírsko, Keňa, Egypt, JAR, Botswana), 2004-2006 </li></ul><ul><li>Elektřina ze slunce pro školy v Keni , 2004-2006 </li></ul><ul><li>Ocenění zdrojů zlata v odpadech po domorodé těžbě , Burkina Faso, 2003-2005 </li></ul><ul><li>Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na ŽP v hornických oblastech Namíbie , 2004-2006 </li></ul><ul><li>Za 13 let realizace projektů ZRS bylo v gesci MŽP realizováno v Africe celkem 19 projektů – tedy 20 % všech projektů </li></ul>
  6. 8. Transformace systému ZRS ČR <ul><li>2010: dokončení procesu transformace – končí realizace projektů v gesci většiny resortů; za směřování české ZRS je primárně zodpovědné MZV </li></ul><ul><li>Schválena Koncepce ZRS ČR na období 2010-2017 </li></ul><ul><li>Implementace rozvojových projektů: Česká rozvojová agentura </li></ul><ul><li>Schválení zákona o rozvojové spolupráci a humanitární pomoci (č. 151/2010 Sb.) </li></ul><ul><li>Meziresortní spolupráce na strategické úrovni pokračuje prostřednictvím Rady pro ZRS </li></ul>
  7. 9. Koncepce ZRS ČR na období 2010-2017 <ul><li>Určuje teritoriální a sektorové zaměření ZRS </li></ul><ul><li>Definuje tzv. programové a projektové země </li></ul><ul><li>Země s programem spolupráce : Afghánistán, Bosna a Hercegovina, Moldavsko, Mongolsko, Etiopie </li></ul><ul><li>Projektové země : Gruzie, Kambodža, Kosovo, Palestina, Srbsko </li></ul><ul><li>Země, kde se bude ZRS poskytovat ve zmenšujícím se rozsahu: Angola , Jemen, Vietnam, Zambie </li></ul>
  8. 10. Prioritní sektory dle Koncepce ZRS <ul><li>Životní prostředí : aktivity ZRS mají přispět k „naplňování cílů mezinárodních smluv a Rozvojových cílů tisíciletí“ (především MDG 7: zajištění udržitelného stavu ŽP) </li></ul><ul><li>Prioritní v oblasti ŽP : změna klimatu, zásobování pitnou vodou a ochranu vodních zdrojů, odstraňování starých ekologických zátěží , rozvoj odpadového hospodářství, ochrana biologické rozmanitosti a udržitelné využívání přírodních zdrojů , ochrana před přírodními riziky a katastrofami, environmentální aspekty průmyslu , environmentální geologie (hydrogeologie) </li></ul><ul><li>Hlavní koordinátor: MZV </li></ul><ul><li>Implementační instituce: Česká rozvojová agentura </li></ul><ul><li>Koncepce neumožňuje rozšíření ZRS ČR do dalších afrických států (jen malé projekty v gesci rezidentních ZÚ ČR) </li></ul>
  9. 11. Dvoustranná spolupráce <ul><li>Další formy dvoustranné spolupráce MŽP v souladu se smluvními závazky (např. Egypt, Etiopie, Namíbie, Zambie): </li></ul><ul><li>Výměna expertů, sdílení zkušeností, přenos environmentálních technologií </li></ul><ul><li>Příklady: </li></ul><ul><li>2005: školení pro etiopské odborníky v oblasti ochrany mokřadů </li></ul><ul><li>2010: podpora záchrany nosorožců v Zimbabwe </li></ul>
  10. 12. Spolupráce v rámci MEAs <ul><li>MŽP je gestorem nebo spolugestorem více než 30 mnohostranných environmentálních smluv pokrývajících škálu složek ŽP </li></ul><ul><li>Cíl: synergický přístup při řešení společné problematiky např. ochrany lesů a jejich funkce z pohledu naplňování Rio úmluv (UNFCCC, CBD, UNCCD) a v kontextu regionální a subregionální spolupráce. </li></ul><ul><li>Aktuální témata : podpora prosazování role lesů v širším kontextu; vliv odlesňování na emise skleníkových plynů; význam lesních porostů v suchých oblastech; význam lesů pro zachování druhové rozmanitosti a ekosystémových služeb. </li></ul>
  11. 13. Spolupráce v rámci mezinárodních organizací <ul><li>Kampaň OSN Miliarda stromů pro planetu Zemi zahájena Programem OSN pro životní prostředí (UNEP) v r.2006, původní cíl překonán (již vysazeno přes 11 mld.stromů, nový cíl 13 mld.), do kampaně zapojeno MŽP a nevládní organizace </li></ul><ul><li>Angažovanost ČR při financování aktivit např. GEF, FAO, UNDP, UNESCO, UNEP, rozvojových bank - AfDB (možnost českých subjektů podílet se na realizaci projektů včetně v Africe) </li></ul>
  12. 14. Spolupráce na úrovni EU <ul><li>Pro zapojení do budoucích projektových aktivit je nutná orientace v EU programech. Je to výzvou jak pro podnikatelské subjekty, tak neziskové organizace. Jednou z možností je úzká spolupráce s vhodnými zastřešujícími subjekty – ČRA, FoRS (České fórum pro rozvojovou spolupráci) či Platforma podnikatelů pro RS a hledání nových cest financování </li></ul><ul><li>European Development Fund (do EDF v roce 2011 ČR poprvé přispěje částkou 504 mil Kč) </li></ul><ul><li>nástroje EDF, např. Energy Facility, Water Facility </li></ul><ul><li>7. Rámcový program – podpora vědy a výzkumu (ERA-NET) – spolupráce konsorcií www.fp7.cz </li></ul><ul><li>Účast na projektech, vyhlašovaných rozvojovými agenturami členských států EU </li></ul>
  13. 15. Workshop World´s Green Lungs o.s. MŽP, 24. ledna 2011 Děkuji za pozornost. JUDr. Jiří Hlaváček [email_address]

  ×