Vliv vypalování pralesa na přírodní zdroje

842 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
842
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
21
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vliv vypalování pralesa na přírodní zdroje

 1. 1. Vliv vypalování pralesa na přírodní zdroje Mgr. Lucie Erbanová, Ph.D. Česká geologická služba
 2. 2. Konžská pánev Demokratická republika Kongo (DRC) 155 mil. ha pralesa (67% ) 99 mil. ha deštný prales Legenda mapy vegetačních pokryvů:
 3. 3. Rychlost odlesňování v DRC • v Kongu ročně zmizí 0,3 mil. ha pralesa (0,2%) • Kongo od roku 2000 ztratilo 30,000 km2 pralesa
 4. 4. VYPALOVÁNÍ a primitivní metody zemědělství Příčiny úbytku pralesního pokryvu
 5. 5. Těžba dřeva má zanedbatelný podíl - chybějící infrastruktura státní silnice
 6. 6. státní silnice
 7. 7. Opravdová hrozba je populační exploze v DRCPočetobyvatelDRC(vmil.)
 8. 8. Environmentální důsledky mýcení deštného pralesa Ztráta cenného klimaxového ekosystému a biodiverzity Nevratná degradace půd - ohrožení zemědělské výroby Narušení globální rovnováhy uhlíku Narušení klimatických podmínek v regionu
 9. 9. Kindu
 10. 10. Cíle pilotního průzkumu v okolí Kindu • rekognoskace okolí - zcela neprozkoumaný terén • určit rozsah a příčinu odlesňování in situ • zdokumentovat rozsah škod na pralesním porostu • zdokumentovat dopady odlesnění na přírodní zdroje • zahájit monitorování území, zahájit vědecký výzkum • odběr pilotních vzorků přírodních materiálů
 11. 11. Mapování a odběry půd kolem Kindu Kindu řeka Kasuku řeka Lualaba S 2 km Les přátelství
 12. 12. Degradace půdy a ztráta živin v důsledku vypalování pralesního porostu
 13. 13. Oxisoly červenožluté lateritové půdy Podmínky vzniku oxisolů: - tropické vlhké oblasti - mírně kolísající teplota Charakteristika oxisolů: - silné zvětrání matrice - nízká kationtová výměnná kapacita (ztráta bazických kationtů a SiO2) - akumulace sloučenin Fe a Al (žlutočervené zabarvení) - sekundární nasycení živinami pod lesní vegetací horizont Box oxikový
 14. 14. Biologická aktivita v půdě Charakteristika: - 5násobný opad z biomasy oproti mírnému pásmu - intenzivní biologická aktivita - doba obratu humusu 100 - 200 let - mělký organický horizont … hlavně opad (několik centimetrů) opad
 15. 15. Charakteristika půd v okolí Kindu půdy na vypálených plochách s absencí organického horizontu 3 typy půdních profilů lesní půdy s existencí organického horizontu - bez humusu - s humusem
 16. 16. Profil půdou s existencí organického horizontu Box
 17. 17. sekundární lesy Lesní půdy s organickým horizontem bez humusu
 18. 18. podél vodních toků Lesní půdy s humusem
 19. 19. zdroj: J.-R.B. Bwangoy et al. / Remote Sensing of Environment 114 (2010) Konžská pánev s nejhustší říční sítí v Africe
 20. 20. zdroj: J.-R.B. Bwangoy et al. / Remote Sensing of Environment 114 (2010)
 21. 21. pro zemědělské účely přednostně vybírat místa podél toků Závěr I
 22. 22. Půdy s absolutní absencí organického horizontu
 23. 23. Profil půdou na vypálené ploše - silně provzdušněný opad i humus - organická vrstva shoří celá až na minerální horizont - zbude tenká vrstva popela (rychlý zdroj živin) - popel odplaven při prvním dešti - obnažená minerální půda je vystavena erozi Box
 24. 24. zabránit neřízenému vypalování pralesního porostu Závěr II
 25. 25. Soubor opatření ke zlepšení kvality půd •nízká kationtově výměnná kapacita (KVK) oxisolů do pH 6 - udržet pH nad 6 (vápnění) - zvýšit KVK přidáváním organických látek - zvýšit KVK přidáváním P hnojiv (zvyšují sorpci Ca) •tenká vrstva organické půdy - zachovat organické látky - NEVYPALOVAT porost - využívat organickou hmotu jako hnojivo
 26. 26. v oblasti zavést řízené zemědělské hospodářství s využitím hnojiv Závěr III
 27. 27. Plánované výzkumné práce v oblasti 1. Mapování půdního fondu na území provincie Maniema 2. Dlouhodobý monitoring přírodních zdrojů (lesa, půdy, vody) 3. Zakládání experimentálních zemědělských a lesních ploch - provádět manipulační experimenty s použitím např. různých typů hnojiv či mykorhizních hub - testovat efektivnost růstu vybraných zemědělských plodin na různých typech půd
 28. 28. Sledování zdrojů a migrace živin pomocí δ44 Ca a jiných tradičních a netradičních izotopů Izotopový systém Ca
 29. 29. Izotopové složení udáváme veličinou δ [ ] ( ) ( ) ( ) 1000‰ 40 44 40 44 40 44 44 × − = STANDARD STANDARDVZOREK Ca Ca Ca Ca Ca Ca Caδ Když je Ca těžší oproti standardu má kladnou δ44 Ca Když je Ca lehčí oproti standardu má zápornou δ44 Ca
 30. 30. δ44 Ca horniny δ44 Ca stromu δ44 Ca srážek End-member mixing - metoda rozlišení zdrojů mixing v odtoku
 31. 31. průměrná δ44 Ca v odtoku v nenarušeném pralese změna δ44 Ca v odtoku po vypálení lesa δ44 Ca - + lze očekávat zachycení signálu z odplaveného popela během deště a také určitou změnu zdroje Ca po delší době od vypálení Hypotéza
 32. 32. Multikolektor ICP – MS Neptune na půdě ČGS

×