1. software project management plan

1,198 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,198
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
59
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1. software project management plan

  1. 1. TÀI LIỆU MẪU VỀ LẬP KẾ HOẠCH DỰ ÁN<Đây là tài liệu mẫu Lập kế hoạch dự án phần mềm, bạn có thể sử dụng cho tất cả các dự ánphần mềm bằng cách thay đổi nội dung cho phù hợp với phạm vi và kích thước của dự án, bạn cóthể bỏ bớt một số mục không cần thiết hoặc ghi N/A vào các mục mà dự án của bạn không cầnhoặc không có. Phần ghi chữ nghiêng là phần bạn bỏ đi và thay bằng nội dung dự án của bạn,đây chỉ là phần hướng dẫn cần ghi những gì vào các mục này mà thôi> Tài liệu Lập kế hoạch quản lý dự án Software Project Management Plan <Tên dự án> <Mã số> Phiên bản: Ngày:
  2. 2. Software Project Management Plan Thông tin tài liệu Tên tài liệu: Kế hoạch dự án Tên file của tài liệu: ProjMgtPlan.doc Phiên bản: 1.0 Được xây dựng bởi: Nguyễn Đức Mận Ngày phát hành: 3/3/2001 Tình trạng: Bản mẫu Phê duyệt tài liệu Người lập: Người xem xét Ngày tháng Ký tên: <Tên> <Vị trí> Được phê duyệt bởi: <Tên> <Vị trí của khách hàng> <Tên> <Vị trí của khách hàng>/mnt/temp/unoconv/20121110160106/1-softwareprojectmanagementplan-121110100104-phpapp01.doc 11/10/12 16:01 A11/P11
  3. 3. Software Project Management Plan Bảng ghi nhận các thay đổi *A - Added M - Modified D - DeletedNgày Lý do Phiên bản A* Mô tả thay đổi Phiên bản Các mục thaytháng củ M mới đổi D /mnt/temp/unoconv/20121110160106/1-softwareprojectmanagementplan-121110100104-phpapp01.doc 11/10/12 16:01 A11/P11
  4. 4. Software Project Management PlanMỤC LỤC1.Giới thiệu......................................................................................................................................1 1.1 Tổng quan về dự án...................................................................................................................................1 1.2 Các khoản mục chuyển giao......................................................................................................................1 1.3 Kế hoạch phát triển....................................................................................................................................1 1.4 Tài liệu tham khảo.....................................................................................................................................1 1.5 Các định nghĩa, các ký hiệu và các thuật ngữ, từ viết tắt..........................................................................12.Tổ chức dự án...............................................................................................................................1 2.1. Các mô hình xử lý.....................................................................................................................................1 2.2. Cấu trúc tổ chức........................................................................................................................................1 2.3. Giao diện và ranh giới trong tổ chức dự án.............................................................................................1 2.4. Các trách nhiệm trong dự án.....................................................................................................................23.Tiến trình quản lý.........................................................................................................................2 3.1. Các thứ tự ưu tiên và mục tiêu quản lý.....................................................................................................2 3.2. Các giả định, sự phụ thuộc và các ràng buộc...........................................................................................2 3.3. Quản lý rủi ro............................................................................................................................................2 3.4. Các cơ chế kiểm soát và giám sát.............................................................................................................2 3.5. Tổ chức đội ngũ .......................................................................................................................................24.Các tiến trình, xử lý kỹ thuật.......................................................................................................2 4.1. Các phương thức, công cụ, và kỹ thuật ...................................................................................................2 4.2. Tài liệu phần mềm....................................................................................................................................2 4.3. Các chức năng hỗ trợ ...............................................................................................................................35.Các gói công việc, lịch trình và ngân sách..................................................................................3 5.1. Các gói công việc ....................................................................................................................................3 5.2. Sự phụ thuộc ............................................................................................................................................3 5.3. Các yêu cầu nguồn lực, tài nguyên...........................................................................................................3 5.4. Các yêu cầu tài chính, ngân sách .............................................................................................................3 5.5. Ngân sách và phân bố nguồn lực .............................................................................................................3 5.6. Lịch trình .................................................................................................................................................36.Các tiêu chuẩn để dự án thành công...........................................................................................3 6.1. Sơ đồ mạng...............................................................................................................................................3 6.2. Các cột mốc dự án ...................................................................................................................................4 6.3. Các tiến trình phê chuẩn ..........................................................................................................................4 6.4. Các tiêu chuẩn chấp nhận của khách hàng (acceptance cretical) ............................................................4 6.5. Các nhân tố quyết định sự thành công của dự án ....................................................................................47.Các thành phần khác...................................................................................................................48.Bảng thuật ngữ.............................................................................................................................49.Phụ lục...........................................................................................................................................4/mnt/temp/unoconv/20121110160106/1-softwareprojectmanagementplan-121110100104-phpapp01.doc 11/10/12 16:01 A11/P11
  5. 5. Software Project Management Plan – Templete Document1. GIỚI THIỆU Ghi chú 1: Tài liệu này được thiết kế và phát triển dựa trên chuẩn IEEE Standard 1058.1 vềlập kế hoạch quản lý dự án phần mềm. Ghi chú 2: Thứ tự các mục hay công việc được trình bày trong tài liệu lập kế hoạch quản lýdự án phần mềm (SPMP) này không có nghĩa là các công việc/giai đoạn phát triển dự án đượcthực hiện theo thứ tự trên. Tài liệu trình được bày phục vụ mục đích dễ sử dụng, dễ đọc, logictheo suy nghĩ và dễ dàng triển khai phát triển các yếu tố trong dự án.Phần giới thiệu của SPMP cung cấp một cái nhìn tổng quan về dự án và sản phẩm đượcphát triển, một danh sách các sản phẩm đầu ra của từng giai đoạn (các deliverables), kếhoạch cho việc phát triển và đánh giá của SPMP, các tài liệu tham khảo và các thuậtngữ, định nghĩa được sử dụng trong tài liệu này.1.1 Tổng quan về dự án.Cung cấp tóm lược súc tích về các mục tiêu của dự án, các sản phẩm sẽ được chuyểngiao, các hoạt động/ công việc chính, các sản phẩm chính,iacs cột mốc chính, các tàinguyên yêu cầu và lịch trình tổng thể cũng như ngân sách được sử dụng, phân bố như thếnào. Tổng quan của dự án mô tả mối quan hệ của dự án này với các sứ mệnh của tổchức, với các dự án khác hay các ảnh hưởng của việc kinh doanh của tổ chức lên dự án.1.2 Các khoản mục chuyển giao.Liệt kê tất cả các khoản mục sẽ được chuyển giao cho khách hàng.1.3 Kế hoạch phát triển.Xác định kế hoạch phát triển dự án bao gồm các việc trong kế hoạch ngoài kế hoạch.Phương pháp xây dựng, lập lịch, kiểm soát và các yêu cầu quản lý cấu hình phải đượcxác định trước.1.4 Tài liệu tham khảo.Cung cấp toàn bộ các tài liệu, tài nguyên liên quan đến dự án, đến việc quản lý dự án.1.5 Các định nghĩa, các ký hiệu và các thuật ngữ, từ viết tắt.Xác định toàn bộ các định nghĩa, các từ viết tắt hay các thuật ngữ sẽ sử dụng trong tàiliệu này và trong suốt quá trình quản lý dự án.2. TỔ CHỨC DỰ ÁNXác định cụ thể các mô hình xử lý cho dự án (system development life cycle (SDLC)), môtả cấu trúc tổ chức dự án, xác định các ranh giới và các giao diện của tổ chứ, định nghĩacác vai trò, trách nhiệm cá nhân đối với từng thành tố của dự án.2.1. Các mô hình xử lýĐưa ra sơ đồ quan hệ giữa các chức năng chính và các hoạt động cụ thể, các cột mốc,baseline, kế hoạch xem xét, các khoản mục chuyển giao, thời gian chuyển giao. Sự tiếpcận mô hình xử lý hay SDLC có thể được mô tả bằng hình vẽ hoặc kết hợp giữa đồ hoạvà text. Mô hình xử lý phải bao gồm sự khởi đầu và kết thúc dự án.2.2. Cấu trúc tổ chứcMô tả cấu trúc quản lý bên trong của dự án. Dùng biểu đồ tổ chức phân cấp hay ma trậnđể biểu diễn các mối quan hệ, trách nhiệm và sự giao tiếp, truyền thông trong dự án.2.3. Giao diện và ranh giới trong tổ chức dự án/mnt/temp/unoconv/20121110160106/1-softwareprojectmanagementplan-121110100104-phpapp01.doc Page 1 of 8 11/10/12 16:01 A11/P11
  6. 6. Software Project Management Plan – Templete DocumentMô tả ranh giới quản trị, quản lý giữa dự án và các bộ phận khác như: bộ phận trunggian, bộ phận khách hàng, quản trị chất lượng… hay những bộ phận khác giao tiếp vớidự án.2.4. Các trách nhiệm trong dự ánMô tả tóm lược trách nhiệm của các thành viên trong nhóm dự án. Ma trận chức năng vàcác hoạt động, trách nhiệm đối với từng thành tố, bộ phận của dự án.3. TIẾN TRÌNH QUẢN LÝPhần này mô tả các mục tiêu quản lý và các thứ tự ưu tiên, các giả định của dự án, cácphụ thuộc và ràng buộc trong dự án cũng như kỹ thuật quản lý rủi ro, giám sát và kiểmsoát các hoạt động, kế hoạch tổ chức đội ngũ.3.1. Các thứ tự ưu tiên và mục tiêu quản lýGiải thích các triết lý, mục tiêu, thứ tự thực hiện quản lý trong suốt thời gian quản lý củadự án. Bao gồm các chủ đề: qui trình và cơ chế báo cáo dự án, các quan hệ thứ tự giữacác yêu cầu, lập biểu, ngân sách của dự án, các thủ tục quản lý rủi ro…3.2. Các giả định, sự phụ thuộc và các ràng buộcPhần này phát biểu các giả định mà dự án dựa vào, sự phụ thuộc của dự án vào các sựkiện ngoài dự án, các ràng buộc mà dự án phải tuân thủ.3.3. Quản lý rủi roXác định và đánh giá các nhân tố rủi ro có thể ảnh hưởng đến dự án. Mô tả các cơ chế vàchiến lược giám sát, kiểm soát cho từng rủi ro. Các nhân tố rủi ro có thể được xem xét làrủi ro hợp đồng (các ràng buộc , điều khoản không rõ ràng), các rủi ro công nghệ, kíchthước và độ phức tạp dự án, các yếu tố cá nhân, đội ngũ, hiểu sai ý của khách hàng, sựthay đổi của khách hàng đối với sản phẩm…3.4. Các cơ chế kiểm soát và giám sátTrình bày các cơ chế kiểm tra, giám sát, các cơ chế báo cáo, các biểu mẫu báo cáo, quảnlý, bảng biểu ghi nhận, các công cụ, kỹ thuật giám sát, kiểm soát và quản lý dự án, quảnlý rủi ro.3.5. Tổ chức đội ngũ Xác định số thành viên tham gia dự án, và các kỹ năng cũng như yêu cầu cho từng vị trícông việc của dự án.4. CÁC TIẾN TRÌNH, XỬ LÝ KỸ THUẬTTrong phần này mô tả các công cụ, phương thức kỹ thuật và các kỹ thuật được sử dụngtrong dự án. Kế hoạch xây dựng tài liệu dự án, kế hoạch hỗ trợ, đảm bảo chất lượng,quản lý cấu hình và kiểm tra, theo dõi dự án.4.1. Các phương thức, công cụ, và kỹ thuậtXác định rõ hệ thống máy tính, phương pháp luận phát triển, cấu trúc tổ chức nhóm,ngôn ngữ lập trình và một số ký pháp, công cụ, kỹ thuật va phương pháp được sử dụngtrong dự án ở tất cả các giai đoạn đặc tả, thiết kế, xây dựng, kiểm thử, xây dựng tài liệu,bảo trì, bảo hành và chuyển giao dự án. Ngoài ra, còn trình bày rõ các tiêu chuẩn kỹthuật, các chính sách, thủ tục hay các ràng buộc bản quyền, pháp lý…kế hoạch đảm bảochất lượng được yêu cầu (ghi đính kèm tài liệu kế hoạch đảm bảo chất lượng).4.2. Tài liệu phần mềmCác tài liệu phần mềm cần được xác định rõ, các tham chiếu tài liệu, tài liệu lập kế/mnt/temp/unoconv/20121110160106/1-softwareprojectmanagementplan-121110100104-phpapp01.doc Page 2 of 8 11/10/12 16:01 A11/P11
  7. 7. Software Project Management Plan – Templete Documenthoạch, quản lý cấu hình, quản lý phiên bản, các yêu cầu lưu trữ…4.3. Các chức năng hỗ trợPhần này ghi kế hoạch trực tiếp hoặc đính kèm, tham khảo các tài liệu, chức năng hỗ trợdự án, bao gồm: • Quản lý cấu hình, • Đảm bảo chất lượng phần mềm, • Kiểm tra và phê chuẩn các kế hoạch, • Các chức năng hỗ trợ vận hành, hỗ trợ sản phẩm.5. CÁC GÓI CÔNG VIỆC, LỊCH TRÌNH VÀ NGÂN SÁCHPhần này xác định rõ các gói công việc, các mỗi quan hệ, phụ thuộc giữa chúng, các yêucầu nguồn lực cho dự án, cung cấp các khoản ngân sách cho dự án, tài nguyên cho từnggói công việc và thiết lập lịch dự án.5.1. Các gói công việcPhần này sẽ định nghĩa các gói công việc (work breakdown structure (WBS)) cho cáchoạt động, các công việc được hoàn thành theo thứ tự và ràng buộc để thoả mãn dự án.Mỗi một công việc phải được xác định duy nhất. Thường dùng biểu đồ GANTT để xâydựng bảng phân rã công việc.5.2. Sự phụ thuộcPhần này sẽ chỉ rõ thứ tự quan hệ giữa các gói công việc, sự phụ thuộc của chúng với cácsự kiện bên trong và bên ngoài dự án, dùng phương pháp đường tới hạn CPM để mô tảcác ràng buộc, phụ thuộc của các gói công việc trong dự án.5.3. Các yêu cầu nguồn lực, tài nguyênXác định rõ thời gian của các chức năng, ước tính tổng thời gian, chi phí và nguòn lựccho dự án. Số thành viên cho từng vai trò, vị trí công việc, yêu cầu về máy tính, phầnmềm, phần cứng, văn phòng phẩm, huấn luyện, đào tạo, các yêu cầu bảo trì, bảo hànhcần thiết cho dự án.5.4. Các yêu cầu tài chính, ngân sáchXác định rõ thời gian phân bố tài chính, ước lượng tổng chi phí (ngân sách ) để hoànthành dự án.5.5. Ngân sách và phân bố nguồn lựcXác định rõ nguồn lực và tài chính được phân bổ vào từng hoạt động, từng giai đoạn cụthể.5.6. Lịch trìnhXác định cụ thể lịch trình cho từng chức năng khác nhau của dự án, các hoạt động, côngviệc cho từng thành viên trong dự án, các cột mốc, baseline, deadlines.(điền ngày giờ cụthể).6. CÁC TIÊU CHUẨN ĐỂ DỰ ÁN THÀNH CÔNGPhần này mô tả các điểm kiểm tra, các cột mốc, các sản phẩm chuyển giao chính(delivarables), các tiêu chuẩn kiểm tra, chấp nhận sản phẩm.6.1. Sơ đồ mạngPhần này định nghĩa sơ đồ mạng của dự án, bao gồm CPM/PERT/mnt/temp/unoconv/20121110160106/1-softwareprojectmanagementplan-121110100104-phpapp01.doc Page 3 of 8 11/10/12 16:01 A11/P11
  8. 8. Software Project Management Plan – Templete Document6.2. Các cột mốc dự ánPhần này sẽ xác định các cột mốc của dự án. Các cột mốc phải được xác định rõ ràng vềthời gian.6.3. Các tiến trình phê chuẩnXác định rõ các tiến trình quản lý để đạt được sự phê chuẩn các sản phẩm đầu ra đẻ dựán có thể tiếp tục hoặc dừng lại.6.4. Các tiêu chuẩn chấp nhận của khách hàng (acceptance cretical)Xác định rõ các điều kiện/tiêu chuẩn chấp nhận của khách hàng cho việc triển khai dựán.6.5. Các nhân tố quyết định sự thành công của dự ánMô tả các nhân tố quyết định sự thành công của dự án (như: dự án hoạt động trongkhoản ngân sách cho phép, đúng kế hoạch, đảm bảo đủ 100%chức năng của hệ thống)được xác định bởi khách hàng xem như mục tiêu chất lượng của dự án. Sự cân bằnggiữa: cost, schedule, or functionality đây là mục tiêu chất lượng của dự án.7. CÁC THÀNH PHẦN KHÁCMột số thành phần khác có thể thực sự cần cho dự án như các hợp đồng phụ, kế hoạch antoàn bảo mật, kế hoạch huấn luyện đào tạo, bản quyền sản phẩm phần mềm, chuyển đổidữ liệu, kế hoạch bảo trì bảo hành….8. BẢNG THUẬT NGỮTRÌNH BÀY TOÀN BỘ CÁC TỪ KHOÁ, THUẬT NGỮ SẼ ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG CÁC TÀI LIỆU CỦA DỰ ÁN,ĐƯỢC TỔ CHỨC THEO THỨ TỰ BẢNG CHỮ CÁI. AAcceptance Criteria – danh sách các yêu cầu mà cần phải thoã mãn yêu cầu củakhách hàng đối với sản phẩm.Acceptance Test – còn được gọi là kiểm thử đáp ứng mục tiêu mà khách hàng yêu cầu.Activity – một hoạt động/ công việc cụ thể trong dự án mà do một người hay một nhómngười hoàn thành trong một khoản thời gian xác định…9. PHỤ LỤCCác phục lục chi tiết đính kèm theo tài liệu này để làm rõ một số vấn đề đã được nêu ratrong tài liệu kế hoạch dự án./mnt/temp/unoconv/20121110160106/1-softwareprojectmanagementplan-121110100104-phpapp01.doc Page 4 of 8 11/10/12 16:01 A11/P11

×