Successfully reported this slideshow.

Giới thiệu Scrum

21

Share

Upcoming SlideShare
Scrum
Scrum
Loading in …3
×
1 of 27
1 of 27

Giới thiệu Scrum

21

Share

Download to read offline

Giới thiệu sơ qua về Scrum trong vòng 1 giờ. Khởi động quá trình tìm hiểu Scrum. Thuyết trình tại HanoiScrum event #2

Giới thiệu sơ qua về Scrum trong vòng 1 giờ. Khởi động quá trình tìm hiểu Scrum. Thuyết trình tại HanoiScrum event #2

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Giới thiệu Scrum

 1. 1. Sơlượcvề Scrum<br />Dương Trọng Tấn<br />tandt@fpt.edu.vn<br />Slide Share: http://www.slideshare.net/duongtrongtan/scrum-inonehour<br />
 2. 2. Lịchtrình<br />Bóngbầudục, xehơivà Scrum<br />Scrum làgì?<br />Giớithiệusơlượckhunglàmviêc Scrum<br />Mộtsốvấnđềmở<br />6/11/2011<br />2<br />HanoiScrum Event#2: Giới thiệu sơ lược Scrum<br />
 3. 3. Sảnxuấtxehơi<br />Lean:<br />Giảmthiểutới 80% cáclãngphíkhôngcầnthiết<br />Kiểmsoáttiếntrìnhthựcnghiệm (Empirical Process Management)<br />LýthuyếtHàngđợi (Queuing Theory)<br />Nhómtựquản<br />Tại Toyota, quátrìnhsảnxuấtxehơibịảnhhưởngbởitriếtlý “ lean manufactoring” – làmíthơn, gặtháinhiềuhơn.<br />6/11/2011<br />3<br />HanoiScrum Event#2: Giới thiệu sơ lược Scrum<br />
 4. 4. Bóngbầudục<br />Từvựng:<br />Scrum<br />Sprint<br />Ảnh: Greenandgoldrugby.com<br />6/11/2011<br />4<br />HanoiScrum Event#2: Giới thiệu sơ lược Scrum<br />
 5. 5. Scrum làgì?<br />“Tất cả mọi người sẽ thích Scrum; nó thực sự là những gì mà chúng ta sẽ làm khi bị dồn đến chân tường” <br />Jim Coplien<br />“Scrum làmộtcáchtiếpcậnmớimẻvàsángtạođểgiảiquyếtnhữngcôngviệckhókhăn, phứctạp”<br />ScrumAlliance.org<br />6/11/2011<br />5<br />HanoiScrum Event#2: Giới thiệu sơ lược Scrum<br />
 6. 6. Tạisao Scrum?<br />Scrum giảmthiểulãngphívàtốiưuhóagiátrịcủadựán<br />Scrum giúptổchứcnăngsuấthơnrấtnhiều<br />Scrum giúpthayđổitổchứctheohướngbềnvữnghơn<br />Scrum rấtdễhiểuvàthúvị<br />Scrum rấtđẹpvềlýthuyếtvàhiệuquảtrongthựctiễn<br />6/11/2011<br />6<br />HanoiScrum Event#2: Giới thiệu sơ lược Scrum<br />
 7. 7. Scrum Framework<br />6/11/2011<br />7<br />HanoiScrum Event#2: Giới thiệu sơ lược Scrum<br />Độihình Scrum<br />Quytắc<br />Quytắc<br />Scrum<br />Minh bạch<br />Thanh tra<br />Thíchnghi<br />Đồnghề<br />Hộpthờigian<br />Quytắc<br />
 8. 8. Ba châncủa Scrum<br />Scrum<br />Minh bạch<br />Thanh tra<br />Thíchnghi<br />Ba châncủa Scrum giúpchocơchếkiểmsoáttiếntrìnhthựcnghiệm (empirical process control) cóthểvậnhànhtrơntru.<br />6/11/2011<br />8<br />HanoiScrum Event#2: Giới thiệu sơ lược Scrum<br />
 9. 9. Cácgiátrị Agile cốtlõi<br />Con người và sự tương tác hơn là quy trình và công cụ;Phần mềm chạy tốt hơn là tài liệu đầy đủ;Cộng tác với khách hàng hơn là đàm phán hợp đồng;Phản hồi với các thay đổi hơn là bám sát kế hoạch.<br />Individuals and interactions over processes and toolsWorking software over comprehensive documentationCustomer collaboration over contract negotiationResponding to change over following a plan<br />Trích Agile Manifesto, AgileAlliance.org<br />6/11/2011<br />9<br />HanoiScrum Event#2: Giới thiệu sơ lược Scrum<br />
 10. 10. Độihình Scrum vàCácvaitrò<br />Độihình Scrum baogồmScrumMaster, Chủsảnphẩm (Product Owner) vàĐộisảnxuất (Team).<br />Chủsảnphẩm<br />tựquản<br />Độisảnxuất<br />ScrumMaster<br />6/11/2011<br />10<br />HanoiScrum Event#2: Giới thiệu sơ lược Scrum<br />
 11. 11. Tựquảnvàhiệusuất<br />Photo courtesy of VnExpress.net<br />6/11/2011<br />11<br />HanoiScrum Event#2: Giới thiệu sơ lược Scrum<br />
 12. 12. ScrumMaster<br />ScrumMaster chịu trách nhiệm <br />đảm bảo toàn bộ Nhóm Scrum tuân thủ<br /> và được hưởng lợi từ các giá trị của Scrum, các kĩ thuật cũng như các quy tắc của Scrum.<br />Côngviệcđặcthù: loạibỏtrởlực<br />Vừalãnhđạo, vừalàđầytớ<br />KhôngphảilàProject Manager!<br />6/11/2011<br />12<br />HanoiScrum Event#2: Giới thiệu sơ lược Scrum<br />
 13. 13. Product Owner<br />Làngườiduynhất<br />chịu trách nhiệm cho việc quản lý Product Backlog <br />và đảm bảo các giá trị cho Đội sản xuất làm việc<br />Tốiưuhóagiátrịchosảnphẩm<br />Sửdụnglýthuyếthàngđợiđểquảnlý Product Backlog<br />KhôngphảilàProject Manager!<br />6/11/2011<br />13<br />HanoiScrum Event#2: Giới thiệu sơ lược Scrum<br />
 14. 14. Độisảnxuất<br />Nhómcácnhàpháttriển (developer) vớinhiệmvụ: <br />biếnđổi Product Backlog thànhgóisảnphẩmsẵnsàngchuyểngiao(Potentially Shippable Product Increment) ở cuốimỗi Sprint <br />Tựquản<br />Liênchứcnăng<br />6/11/2011<br />14<br />HanoiScrum Event#2: Giới thiệu sơ lược Scrum<br />
 15. 15. Khungthờigian<br />Deemer el al.<br />6/11/2011<br />15<br />HanoiScrum Event#2: Giới thiệu sơ lược Scrum<br />
 16. 16. Địnhnghĩahoànthành<br />Được đồng thuận giữa tất cả các bên và phù hợp với tiêu chuẩn, quy ước của tổ chức cũng như các chỉ dẫn khác.<br />Khi một công việc được ghi nhậnlà “hoàn thành" tại cuộc họp Sơ kết Sprint, nó phải thỏamãn “định nghĩa hoàn thành”. <br />Làcôngcụkiểmđểnhómtựkiểmtracôngviệccủamình<br />Thườngphảnánhtrìnhđộkĩthuậtcủanhóm<br />6/11/2011<br />16<br />HanoiScrum Event#2: Giới thiệu sơ lược Scrum<br />
 17. 17. Đồnghề<br />Burndown Chart<br />6/11/2011<br />17<br />HanoiScrum Event#2: Giới thiệu sơ lược Scrum<br />
 18. 18. Product Backlog<br />Tạisaolạikhônggọilà Requirement document hay Product Plan?<br />6/11/2011<br />18<br />HanoiScrum Event#2: Giới thiệu sơ lược Scrum<br />
 19. 19. Sprint Backlog<br />Tạisaolạikhônggọilà Plan?<br />6/11/2011<br />19<br />HanoiScrum Event#2: Giới thiệu sơ lược Scrum<br />
 20. 20. BiểuđồBurndown<br />Biểuđồnàydùngchocả Product (gọilà Release Burndown) và Sprint (gọilà Sprint Burndown)<br />6/11/2011<br />20<br />HanoiScrum Event#2: Giới thiệu sơ lược Scrum<br />
 21. 21. Cácđồnghềkhác<br />Scrum Poker Cards<br />User Story<br />Agile Project Management Systems<br />VersionOne, Redmine, Assembla, ScrumSprintMonitor, v.v.<br />6/11/2011<br />21<br />HanoiScrum Event#2: Giới thiệu sơ lược Scrum<br />
 22. 22. Engineering Practices<br />Scrum thiênvềtổchứccôngviệc, đểsảnxuất, Độisảnxuấtcònphảisửdụngcáckĩthuậtkhác:<br />Thiếtkếtiếnhóa (Evolutional Design)<br />Táicấutrúc (Refactoring),<br />Ướclượng (agile estimation),<br />Lậptrìnhtheocặp (Pair Programming),<br />Tíchhợpliêntục (Continuous Integration),<br />TDD (test-driven development),<br />v.v.<br />6/11/2011<br />22<br />HanoiScrum Event#2: Giới thiệu sơ lược Scrum<br />
 23. 23. KhókhănkhitiếpcậnScrum<br />Ngạithayđổi<br />Thiếuthông tin<br />Yếuthực thi<br />6/11/2011<br />23<br />HanoiScrum Event#2: Giới thiệu sơ lược Scrum<br />
 24. 24. Anh embạnbècủa Scrum<br />eXtreme Programming<br />Kanban<br />AgileUP<br />TDD<br />DSDM<br />Crystal Clear<br />BDD<br />6/11/2011<br />24<br />HanoiScrum Event#2: Giới thiệu sơ lược Scrum<br />
 25. 25. Hỏi-Đáp<br />6/11/2011<br />25<br />HanoiScrum Event#2: Giới thiệu sơ lược Scrum<br />
 26. 26. Tìmhiểuthêm…<br />Scrum Guide, Ken Schwaber & Jeff Sutherland<br />Scrum Primer, Pete Deemer, Gabrielle Benefield, Craig Larman, Bas Vodde<br />HanoiScrum.net<br />AgileVietnam.org<br />ScrumAlliance.org<br />AgileAlliance.org<br />6/11/2011<br />26<br />HanoiScrum Event#2: Giới thiệu sơ lược Scrum<br />
 27. 27. 6/11/2011<br />HanoiScrum Event#2: Giới thiệu sơ lược Scrum<br />27<br />Chânthànhcảmơn!<br />

Editor's Notes

 • 1 phútdànhchoquảngcáoGiớihạncủaphiên “nhậpmôn”: giớithiệu Scrum “sáchvở”, phiênthứ 2 trongbuổingàyhôm nay tasẽnóivề Scrum “thựctế”, trong 1h thuyếttrìnhsẽcóíthỏiđáp – đểdànhphần 2.
 • Chuyệncủa Toyota: LeanCónhậnđịnh:”thằng Toy lean quánênnómớithế” – cóliênhệnàogiữa lean vớichấtlượngthấpkhông?
 • 3 phút
 • LàkhunglàmviệcTriếtlýmớitrongsảnxuấtphầnmềmTiếpcậnmớiđểlàmviệckhôngkểlàphầnmềm hay khôngs“Transforming the world of work”Scrum hướngđếnviệctổchứccôngviệc, khôngđềcậpgìđếncác Engineering Practices
 • Benefits &amp; Advantages“Hyper-Productive”
 • Vẽrađồhình Scrum3 PhútBạnnàocóthểgiúptôicắtnghĩatừ framework nhỉ? “độtnhiêntôithấybítừ”Kháiniệmkhunglàmviệc (framework) làgì?Tạisaokhônggọi Scrum làquytrình?
 • 3 phútĐốilậpvớitrườngpháiquảnlýkĩthuật.
 • 5phútAnimation: Độibóngbầudục =&gt; ĐộisảnxuấtHuấnluyệnviên =&gt; ScrumMasterÔngchủtịchđộibóng =&gt; Product Owner
 • Đã 30 phúttrôi qua, giờtathưgiãnbằngmộttòvui. Cótròchơi
 • 3 phút
 • 3 phútVềcácgiátrị: Customer, BusinessSửdụnglýthuyếthàngđợi
 • 3 phút
 • 15 phút.Tầm quan trọngcủathờigianvàviệcđóngkhungLuônluônthiếuthờigian =&gt; đặtrakháiniệm time-box (còngọilà ceremony) và time-boxingGiớithiệusơlượcvềcáckhungthờigianAnimation: khidiễngiảnsơlượcxongxuôi (5 phút) chuyển qua diễngiải chi tiết: Lậpkếhoạch, Sprint, Daily Scrum, Sơkết, Ràsoát – cảitiến ; khiđó thu nhỏhìnhvẽxuốngdưới footer, nổracái pop-up ghi chi tiếtvềtimebox. Tổngthờigiankhoảng 15 phút
 • Tạisaokhônggọi Requirement chorồi?Lýthuyết
 • Tạisaolạikhônggọilà plan?Nhắcđến agile manifesto.
 • Scrum thiênvềtổchứchoạtđộng, quảnlýtổngthể. Scrum khôngmôtả chi tiếtcácsảnphẩmđượclàmrathếnào. Đólàcác low-level practices (mứcthấphơn): simple design, TDD, ..
 • Kểra XP, Kanban, Crystal clear, Scrumban v.v.
 • ×