Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Plan Estrategikoa 2013-2016
Copreciko Euskara Planak datorren epealdi estrategikoan landuko dituen ildo,
helburu eta estra...
ESTRATEGIAK
FUNTZIO PROPIOEN LANKETA EGINEZ

ARDURADUN ZUZENAK
KONTZIENTZATUZ. SISTEMAN
1
INTEGRATUZ

EZAGUTZA

- Kontrata...
HELBURU ESTRATEGIKOAK
EZAGUTZA
HELBURU ESTRATEGIKOAK

Copreciko ezagutza tasa urtero 2 puntu
handitzea
MAILA IZATEA

%87K ...
ERAKUNDETZEA

SISTEMA INTEGRALEAN SARTZEA

ERAKUNDETZEA : EUSKARA COPRECIKO GESTIO

ERRONKA

HELBURU ESTRATEGIKOAK

Euskar...
AUKERA eta ERABILERA

AUKERA : ADINETEN 179
PUNTUTARA IRISTEA,
225EKO ESKALAN

ERRONKA

HELBURU ESTRATEGIKOAK
Adineten auk...
-

Bilerak:
o

o

Batzar Informatiboak: euskarazko erabilera handitzeko dinamikak ekipo desberdinetan eta ZUL lantaldearen...
o

-

Gauza bera tresna informatikoei dagokionez.Informatika sailaren ardura izango da tresna informatiko berriak ENP bete...
MOTIBAZIOA : ADINETEN 179 PUTNTUTARA
IRISTEA 225 ESKALAN

ERRONKA

HELBURU ESTRATEGIKOAK

Adinetenmotibazioarekin lotutako...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Ep pe 2013 2016

348 views

Published on

Copreciko Euskara Planaren 2013-2016 Plan Estrategikoa

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ep pe 2013 2016

  1. 1. Plan Estrategikoa 2013-2016 Copreciko Euskara Planak datorren epealdi estrategikoan landuko dituen ildo, helburu eta estrategiak batzen ditu dokumentu honek. Euskara Batzordeak sortua, Kontseilu Errektoreak 2013ko azaroan onartua, Copreciren Plan Estrategiko orokorrean barneratuko da.
  2. 2. ESTRATEGIAK FUNTZIO PROPIOEN LANKETA EGINEZ ARDURADUN ZUZENAK KONTZIENTZATUZ. SISTEMAN 1 INTEGRATUZ EZAGUTZA - Kontratazio irizpideak - Formazio jarraipenak - Bazkidetza Politika - Ulermen maila - AUKERA ERABILERA MOTIBAZI OA ERAKUNDE TZEA ARLOAK 1 ERAKUNDE, EKIPO, NORBANAKOEN ARTEKO HARREAMANAK LANDUZ - Dokumentazioa Errotulazioa Harrera Planak Jakinarazpenak Bilerak - Lan tresnak Prestakuntza Dokumentazioa Bilerak Prestakuntza Harrera Planak Bilerak Kanpo Irudia - Euskara Normalizatzeko Politika - PE eta Gestio Planak - Prozesuen garapena - Euskara Normalizatzeko Politika - Ekipoen konpromisoak - Barne komunikazioa - Copreciko inkesta. - Hezkuntza Kooperatiboa - Organo Sozialak - Formazio planak (EKIN) - Dokumentazioa - Bilera - Lan tresnak Dokumentazioa Prestakuntza Bilerak Ahozko informala Kanpo Harremanak - Ekipoen konpromisoak inkestatik eratorriak. Gezi gorria: aurrerabegirasistemantxertatuzgaratunahidena. Berdea arlo sozialetik. Urdinabibidetatik. 1
  3. 3. HELBURU ESTRATEGIKOAK EZAGUTZA HELBURU ESTRATEGIKOAK Copreciko ezagutza tasa urtero 2 puntu handitzea MAILA IZATEA %87K EUSKARAZ ULERTZEKO BESTE EZAGUTZA : COPRECIARETXABALETAKOKIDEEN ERRONKA ARDURAD UNA EB Kontratazio irizpideen betetze maila hobetzea KE / ZB Formazio planaren betetze maila hobetzea Ardurad un bakoitza 2013 PROIEKZIOA 2014 2015 2016 %74 %43 %81 %76 %45 %83 %78 %47 %85 %80 %49 %87 >%85 %100 OHARRAK Lehena elebitasun tasa Bigarrena alfabetatze tasa Hirugarrena ulermen tasa Azken hitza mando zuzenak, baina Giza Baliabide eta mandoen artean banatzen da ardura. Desbiderapen guztiei formazio plana zehaztu Sistema barruan Garapen maila >%75 (ikasturtean maila bat gaindituko dute ikasleen %75ak baino gehiagok) Estrategiak: - Bereziki tarteko mandoetan eta ekipoen arduradunengan eragingo dugu. ENP ezagutuko dute, eta betetze mailaz arduratuko dira. - Kontratazio berrietan euskara ez da baztertzailea, baina baibete-beharrekoa. Horrela, beste aukerarik ezean, euskaraz ez dakien pertsonaren bat kontratatu behar bada, adaptazio plana zabalduko zaio. Arduradun zuzena langilearen formazio garapenaz arduratuko da. - Ekipoko urteko formazio planetan euskara ere kontuan hartuko da, eta arduradunek beren ekipoko kideen betebeharrak eta ezagutzak jakingo dituzte. Horrela, euskara formazio beharrak identifikatuta izango dituzte eta urteko formazio planean irtenbide bat adostuko dute ekipoen kudeaketa eredu berrian oinarritua. 2
  4. 4. ERAKUNDETZEA SISTEMA INTEGRALEAN SARTZEA ERAKUNDETZEA : EUSKARA COPRECIKO GESTIO ERRONKA HELBURU ESTRATEGIKOAK Euskara Normalizatzeko Politika Copreciko lan jarduna arautuko duen baliabidea izatea Copreciko ekipoetako gestio planetan euskararen aukera/erabilera areagotzeko helburuak hartzea ARDURADUN A Kalitate zuzen. KE / ZB 2013 PROIEKZIOA 2014 2015 2016 2013 hasieran Pareto bat egingo dugu Kalitate departamenduan eta Planifikazioare Planifikazioar epealdi estrategikoan landu beharreko prozesuak zehaztuko ditugu. n %50 en %100 Prozesuak aztertu eta hala dagokion guztietan sartuko da. Ekipoen %100 Batzar Nagusiko irizpena Organo sozialen inplikazioa areagotzea KS / KE OHARRAK Helburu estrategikoen jarraipena eta proposamenak Copreciren Plan Estrategikoan leku erreferentea izango du, eta Copreciko Gestio Planetan islatuko da. Ekipo guztiek izango dute beren urteko helburuetan ENP betetze asmoz landuko dituen helburuak. Helburuen jarraipena egingo dute, KSkCopreciko ekipoek harturiko helburuena (Batzar Nagusian GPari irizpena egiten dionean, euskara atalari aipamena), eta KEk ENP betetze mailarena. Estrategiak: - Euskara Normalizatzeko Politika Copreciko Sistema integralean barneratzea izango da estrategia, eta barne auditoriak egiterakoan desbiderapenak azaleratu eta ekintza zuzentzaileak aplikatzea. Kanpo auditoriak (Bikain) baliatzea ere aztertuko da, eta honekin lotuta 2011n lorturiko zilarrezko bikain zigiluaren erabilera. - Euskararen Normalizaziorako Politikan funtzioen lanketako emaitzak jaso dira eta argi adierazten da zer joango den, euskaraz bakarrik, zer euskaraz behintzat, zer bi kanalen bidez, eta zer elebitan. Irizpide hauek Copreciko langile guztiek ezagutu eta zainduko dituzte. Lanketa bereziak egingo ditugu arduradunekin, eta horrez gain, Kontseilu Errektoreak irizpideen betetze mailari jarraipena egingo dio, beharrezko denean ekintza zuzentzaileak planteatuko dituelarik. - Horrez gain, Kontseilu Errektoreak bazkide berrien euskara ezagutza jakingo du. Horretarako bazkide sartzeko proposamen txostenetan hizkuntzen atala gehituko da, eta bertan euskara ere baloratuko da. - Kontseilu Errektoreak deskargua egingo du Euskara Planak urtean zehar izan duen ibilbideaz, eta baita gestio planean aurreikusten denarekin. 3
  5. 5. AUKERA eta ERABILERA AUKERA : ADINETEN 179 PUNTUTARA IRISTEA, 225EKO ESKALAN ERRONKA HELBURU ESTRATEGIKOAK Adineten aukerarekin lotutako emaitzaren garapena 10 puntu urteko. Fabrikazioko makinen aukera indizea handitzea. Copreciko prestakuntzen aukera indizea handitzea HELBURU ESTRATEGIKOAK 2013 EB 176 177 178 179 Aukerarekin lotutako alor guztiak landu beharko ditugu, eta estrategia ez da berdina izango denetan. Batez ere, sisteman integratuz garatuko da arlo hau. P8.1 jabea eta Mantenimen dua %12 %14 %16 %18 P8.1 prozesuan eragin dugu eta horren emaitzak aprobetxatu behar ditugu makinen berrien aukeran eragiten jarraitzeko. Makina zaharren kasuan, mantenimendukoPTMak erabiliko ditugu EB %21 %23 %25 %27 Protokoloa ezartzea, eta bereiztea Coprecin ematen diren formazioak eta kanpoan ematen direnak. ARDURADUN A PROIEKZIOA 2013 2014 2015 2016 Adineten erabilerarekin lotutako emaitzaren garapena 10 puntu urteko. ESKALAN ERABILERA : ADINETEN 177 PUNTUTARA IRISTEA, 225EKO ERRONKA PROIEKZIOA 2014 2015 2016 ARDURADUN A EB 171 173 175 177 Euskara hutsezko bilera kopurua handitzea, eta Adineten bileren garapena urteko %2 izatea. P10.1 jabea. Eta KE, ZB 4 6 8 10 %54 %56 %58 %60 %40 %42 %44 %46 %66 %68 %70 %32 %34 %36 %38 %25 %27 %29 %31 Ahozko informalaren erabilera nahiz leialtasun indizeak handitzea Euskaraz dauden tresnen erabilera handitzea EB EB %64 OHARRAK/ ESTRATEGI OHARRAK/ ESTRATEGI Erabilerarekin lotutako alor guztiak landu beharko ditugu, eta estrategia ez da berdina izango denetan. Ahozko Informala garatzeko tratuen dinamika erabiliko dugun bezala, errotulazio garatzeko euskara hutsezko eremuak bultzatzen saiatuko gara. Lehen ilara: euskara hutsezko adierazleak, bigarrena: bilerak orokorrean. 2 Lehena erabilera. Bigarrena leialtasuna . Orain arte izaniko proiekzioarekin jarraitzea aurreikusten dugu 3 Lehena euskaraz dauden makinen erabilera . 4 Bigarrena euskaraz dauden softwareen erabilera . Orain arte izaniko proiekzioarekin jarraitzea aurreikusten dugu Estrategiak atalka: 2Leialtasuna: Euskaldunaksoilikdaudenelkarrizketetanzenbategiten den euskaraz. zenbaterabiltzendireneuskaraz (2012an 28tik 9 erabilidira) 4Neurgarriakdiren eta euskarazerabiltzekoaukeradaukatensoftwareen (GKS, Kordat, PLTS + Sistema eragilea eta officea) batazbestekoponderatua. 3Euskarazerabiltzekoaukeradaukatenmakinetatik, 4
  6. 6. - Bilerak: o o Batzar Informatiboak: euskarazko erabilera handitzeko dinamikak ekipo desberdinetan eta ZUL lantaldearen bidez. Erdarazkoetan euskararen presentzia progresiboki handituz joango da (gardenkietan batez ere) o Kontseilutxo eta Lankide Bileretan akta eredu, deialdi eta dokumentu ulerterrazak euskaraz bakarrik izango da. Bilera guztietan landuko da gutxienez gai bat euskaraz. Lantaldeak adostuko du bileratan euskararen erabilera zein izan behar den, helburua gutxienez gai bat euskaraz egitea dela kontutan izanda. o - Batzar Nagusian euskararen erabilerak progresiboki gora egingo du gardenkietan, eta epealdi estrategiko amaieran %80a euskaraz behintzat izango da. Entzungailuen erabilera murriztuz joan dadin lanketak burutuko ditugu. KS, KE eta ZB eredugarri izango dira eta erabilera neurriak adostuko dituzte. Konpromiso hauek organo hauetako kideen formazio nahia bultzatzeko baliagarri behar dute izan. Barne idatzikoa: o o Errotulu orokor berri guztia euskaraz bakarrik eta sekzioetako arduradunak inplikatuko dira errotulazioari dagozkion ohar motzak (atea itxi, txatarra … ) euskara hutsean egon daitezen. Ulertzeko zailak izateagatik arriskua sor dezaketen oharrak jarriko dira elebitan o - Dokumentuetan funtzio propioen lanketa egingo da eta ikusiko da zer joan daitekeen euskaraz bakarrik, eta zer bi kanalen bidez. Dena dela, dokumentu erabilienak %100 euskara behintzat. Jakinarazpenei dagokienez, 2 kanalen erabilera areagotuko da. Mezuetan %20 gehiago (Sail desberdinetako arduradunak inplikatu); Pertsonal Saileko eta Zuzendaritzako nahiz Kontseilu Errektoreko jakinarazpenak %100 bi kanalen bidez. Txosten operatiboa, eta antzeko deskargu errepikakorrak, 2 kanalen bidez banatuko dira. 5 Lan tresnak: o o Makina berriak euskaraz lan egiteko aukera dutela iritsiko dira %100ean. Makinen zerrenda Mantenimenduan izango dute, eta beraien urteroko helburutan jarriko dituzte aukera areagotzeko adierazleak. o 5 Copreciko plantan dauden makinak gradualki euskaratzen arituko gara MantenimendukoPTMen bidez. ZUL lantaldearen bidez, aukera daukaten makinen erabilera bultzatuko dugu. Mezu bat euskarazbakarrik eta bestebat ele bitan. 5
  7. 7. o - Gauza bera tresna informatikoei dagokionez.Informatika sailaren ardura izango da tresna informatiko berriak ENP betetzen dutela ziurtatzea. Aukera daukaten softwareen erabilera Euskara Batzordetik bultzatuko da. Lehen ohiturek duten garrantzia ikusirik inplementatze momentuan egingo da lanketa berezia euskaldunekin. Prestakuntza: o Euskararen trataera formazioetan Sistema barruan integratua egongo da, eta arduradun guztiak ezagutu eta zainduko dute.   - Garrantzi berezia izango dute. Batetik, sistema barruko arloen harrera legoke (Pertsonal Saila, Kontseilu Errektorea, Ekipoa …), eta bertan 2 kanalen sistema %100 inplementatuko da. Bestetik, euskara planaren harrera plana legoke, ez soilik, desbiderapenetan; euskaldunei ere harrera egingo zaie, ekipoko aliantzak erabiliz, eta lehen erabilera ohiturak euskaldunak izan daitezen lan egingo da. Kanpo Harremanak: o - Coprecitik kanpo jasotzen diren planifikatutako formazioetan, langileari galdetuko zaio euskaraz jaso nahi duen, eta baiezko kasuan, hornitzailearekin harremanetan jarriko gara aukera sortze bidean. Posible ez bada, irakasle euskalduna eta materiala euskaratua izan dezaten eskatuko zaio. Harrera Planak: o - Coprecin bertan ematen diren barne prestakuntzetan beti hartuko da kontuan euskaraz jasotzeko aukera. Taldeak egiterako orduan hizkuntza ezagutza izango da irizpideetako bat, baina talde naturalak mantentzea lehenesten bada, euskararen erabilera minimoa bete dadin neurriak hartuko ditu formazio arduradunak. Bai materialetan, bai ahozkoan. Horretarako, hornitzailea kanpokoa denean, monitore euskalduna, eta materiala euskaratua eskatuko da. Hornitzailea Coprecikoa denean, eta monitoreak euskaraz emateko gaitasunik ez daukanean, bigarren aukera bat bilatuko da, eta ezinezkoa bada, monitore erdaldun horien formazio plana zabalduko da. Mapa osatuko dugu sekzio guztien datuekin. Aurrera begira, sekzio bakoitzak bere datuak eguneratuta izateko mekanismoak martxan jartzeko bideak aztertuko ditugu. Horrela, Hornitzaile euskaldunen mapa osatua izango dugunez, konpromisoen lanketa burutuko dugu eta jarraipena egingo zaie.Horrez gain, idatzizkoari emango diogu garrantzia alor honetan, eta administrazio publikoarekin dauden harremanetan euskara hutsezko ereduak erabiliko dira, horretarako ekipoetako euskaldunen aliantzak baliatuko ditugu. Hornitzaile euskaldunak ere identifikatuta izango ditugu eta formatu bera erabiliko dugu. Dokumentuak erdara hutsean bidaltzen dizkiguten Euskal Herrikohornitzaileei, euskaraz behintzat bidaltzeko eskaria luzatuko dio Coprecik. Kasuan kasu, euskara hutsean edo elebitan izan daitekeena. MOTIBAZIOA ERRONKA HELBURU ESTRATEGIKOAK ARDURADUN A 2013 PROIEKZIOA 2014 2015 2016 OHARRAK/ ESTRATEGIAK 6
  8. 8. MOTIBAZIOA : ADINETEN 179 PUTNTUTARA IRISTEA 225 ESKALAN ERRONKA HELBURU ESTRATEGIKOAK Adinetenmotibazioarekin lotutako emaitzaren garapena 3 puntu urteko. Euskararen normalizazioaren buruzko hausnarketa saioak burutzea Proiektu berri bat sortzen denean euskara irizpideak hasieratik hartzea kontuan. ARDURADUN A Euskara Batzordea EB KE 2013 170 PROIEKZIOA 2014 2015 2016 173 176 Urtean 4 saio %100 179 OHARRAK/ ESTRATEGIAK Euskara Planeko ekintza aktiboetan parte hartzen duten langile kopuruari garrantzia. Lantaldeak, Neurketen kontrasteak, TELP tailerrak, Hausnarketa saioak… Organo sozialekin Eragileekin Hezkuntza kooperatiboa, Bizi Copreci bezalako proiektu berrietan eta inkesta korporatiboetan euskara, nahiz Negozio ikuspuntutik lantzen direnetan (Altsasuko, produktu berri bat…) gai bezala landuko du dagokion arduradunak, eta aipatutako denak euskaraz lantzeko aukera bermatuko da. Estrategiak: - Ekipo denek hausnartuko dute urtean behin, gutxienez, beraien erabilera /aukera areagotzeko bideei buruz, eta denek hartuko dituzte Euskara Normalizatzeko Politikaren betetze maila hobetzeko neurriak. Honekin lotuta Coprecik zabalduko dituen inkestetan hausnarketa hau bideratuko duten galderak gehituko dira. - Lanean sor daitezkeen desbiderapenen aurrean, iradokizun sistema martxan egongo da, eta langileak parte aktibo izango dira berau betetzerakoan. - Proiektu berrien inguruan Euskara Batzordeak aholkua emango die euskararen trataeraren inguruan Proiektu berriak garatzeko ardura duten langileei. - Organo sozial eta erabaki organoei dagokionez, euskara planaren garapenaz arduratuko dira, eta helburu estrategikoen jarraipena egiteaz gain, kolektiboan beharrezko informazioa zabaltzeaz arduratuko dira, horretarako beharrezko bideak erabiliz. Beraien jarduna eredugarria izango da, alor guztietan (Formazioan, Batzarretako formazioetan, jakinarazpenetan eta abar.) 7

×