Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pap 2009 Euskeraz

1,010 views

Published on

Published in: Education, Travel, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pap 2009 Euskeraz

 1. 1. ETENGABEKO IKASKUNTZAKO PROGRAMA (COMENIUS-ZEHARKAKO PROGRAMA) 2009ko DEIALDIA
 2. 2. Estructura del PAP/ PAPen egitura Programa Jean Monnet / Jean Monnet Programa 3 actividades clave – Acción Jean Monnet; Instituciones europeas; Asociaciones europeas / 3 funtsezko jarduera – Jean Monnet jarduera; Europako erakundeak; Europako elkarteak Programa Transversal / Zeharkako programa Visitas de estudio/Ikasketa-bisitak 4 actividades clave – Desarrollo de políticas; Aprendizaje de idiomas; TIC; Difusión y valorización / 4 funtsezko jarduera – politiken garapena; hizkuntzen ikaskuntza; Informazio- eta Komunikazio-Teknologiak; hedatu eta baloratzea Grundtvig Educación de adultos/ Helduen hezkuntza Leonardo da Vinci Formación Profesional / Lanbide Heziketa Erasmus Educación superior / Goi mailako hezkuntza Comenius Educación escolar / Eskola-hezkuntza Programas Sectoriales / Sektore-programak
 3. 4. OINARRIZKO DOKUMENTAZIOA <ul><li>Europako Parlamentuaren eta Etengabeko Ikaskuntzako Proiektua ezartzen duen Kontseiluaren 1720/2006/CE zk.ko erabakia. </li></ul><ul><li>Europa mailako deialdia (2008-10-08) Internet-en. </li></ul><ul><li>Nazio mailako deialdia Internet-en. </li></ul><ul><li>Kandidaturen gida Internet-en. </li></ul><ul><li>Kandidaturen formularioak Internet-en. </li></ul>
 4. 5. EPEAK
 5. 6. Nazio mailako deialdiaren egitura   <ul><li>  1. ZATIA: LEHENTASUNAK </li></ul><ul><li>SARRERA. TESTUINGURU POLITIKO OROKORRA. </li></ul><ul><li>HELBURU OROKOR ETA ESPEZIFIKOAK. </li></ul><ul><li>COMENIUS </li></ul><ul><ul><li>2.1 Eskola-elkarteak. </li></ul></ul><ul><ul><li>2.2 Comenius Regio elkarteak </li></ul></ul><ul><ul><li>2.3 Mugikortasuna: laguntzaileak </li></ul></ul><ul><ul><li>2.4 Mugikortasuna: etengabeko prestakuntza </li></ul></ul><ul><ul><li>2.5 Prestatze-bisitak </li></ul></ul><ul><li>ERASMUS </li></ul><ul><ul><li>3.1 Ikasteko edo prestakuntza jasotzeko asmoz ikasleen, irakasleen eta pertsonal ez irakaslearen mugikortasuna. </li></ul></ul><ul><ul><li>3.2 Programas trinkoak </li></ul></ul><ul><li>LEONARDO DA VINCI </li></ul><ul><ul><li>4.1 Mugikortasuna eta elkarteak </li></ul></ul><ul><ul><li>4.2 Berriztapena transferitzeko proiektuak </li></ul></ul><ul><li>GRUNDTVIG </li></ul><ul><ul><li>5.1 Ikaskuntza-elkarteak. </li></ul></ul><ul><ul><li>5.2 Mugikortasuna: helduen hezkuntzako pertsonalaren etengabeko prestakuntzarako dirulaguntzak, laguntzaileak, mintegiak, bisitak eta trukeak, helduentzako boluntariotza-proiektuak. </li></ul></ul><ul><ul><li>5.3 Prestatze-bisitak. </li></ul></ul><ul><li>ZEHARKAKO PROGRAMA </li></ul><ul><ul><li>6.1 Ikaskuntza-bisitak. </li></ul></ul><ul><li>      </li></ul>
 6. 7. Nazio mailako deialdiaren egitura     2. ZATIA: ADMINISTRAZIO- ETA FINANTZA-XEDAPENAK.   1.     ESKAERAK AURKEZTEA: TOKIA, EPEA ETA ERA. 2.     JARDUEREN EZAUGARRIAK. 3.     JARDUERAK EGITEKO ALDIAK. 4.     AUKERATUAK IZATEKO IRIZPIDEAK. 5.     ESKAERAK EBALUATU ETA SELEKZIONATZEA. 6.     DEIALDIAREN EBAZPENA. 7.     DIRULAGUNTZAK JUSTIFIKATU ETA JASOTZEA. 8.     DOKUMENTAZIOA ERRETIRATZEA. 9.     DIRULAGUNTZEN ZENBATEKOA. 10. JARDUERAREN AZKEN EBALUAZIOA. 11. JARDUERAREN ZIURTAGIRIA. 3. ZATIA. ERANSKINAK  
 7. 8. Jarduera guztietan kontuan hartu beharrekoa 2009. urtea SORMENAREN ETA BERRIZTAPENAREN urtea da.
 8. 9. COMENIUS ESKOLA ELKARTEAK : ZER DIRA? <ul><li>3 herrialde europarretako, GUTXIENEZ, (alde anitzekoak) edo 2 herrialdetako (alde bikoak) irakasle eta ikasleen arteko lan-taldeak, hezkuntza-proiektu bat egiteko. Hezkuntza-proiektu horretatik azken produktu bat eskuratuko dute. </li></ul>
 9. 10. COMENIUS ESKOLA ELKARTEAK: LEHENTASUNAK <ul><li>EUROPARRAK </li></ul><ul><li>EZ DAUDE </li></ul><ul><li>NAZIO MAILAKOAK </li></ul><ul><li>Ikastetxe eleanitzak eta AICLE (atzerriko hizkuntzetan edukien ikaskuntza integratua) ikuspegia inplementatu nahi duten horiek. </li></ul><ul><li>Ekonomiaren aldetik ahulak diren eta ikasle etorkinen edo baztertzearen arriskua duten ikasleen ehuneko handia duten hiri- eta nekazaritza-zonaldeetan kokatutako ikastetxeak. </li></ul>
 10. 11. COMENIUS ESKOLA ELKARTEAK : HARTZAILEAK Maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 3. artikuluan ezarritako unibertsitateaz kanpoko irakaskuntza hauek ematen dituzten ikastetxe publiko eta pribatuak: Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa, Lanbide Heziketa, arte-irakaskuntzak eta kirol-irakaskuntzak (hizkuntza eskolak izan ezik). Leonardo programaren bidez eskatu behar dira erdi mailako heziketa-zikloetako ikasleei zuzendutako elkarteentzako dirulaguntzak eta Erasmus programaren bidez goi mailako heziketa-zikloetako ikasleei zuzendutako horiek.
 11. 12. COMENIUS ESKOLA ELKARTEAK: TXOSTENAK (1) <ul><li>Tarteko txostena: </li></ul><ul><ul><li>Agentzia Nazionalari bidaltzea. </li></ul></ul><ul><ul><li>Jarraian aipatzen direnak Jaurlaritzako Hezkuntza Sailako Berriztapen Zerbitzuari bidaltzea: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tarteko txostenaren kopia bat. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Egindako produktuen lagin bat. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Parte hartzen duten irakasleen zerrenda bat, web orrian agertzen den formatuan. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>2009ko ekainaren 30a baino lehenago </li></ul></ul>
 12. 13. COMENIUS ESKOLA ELKARTEAK TXOSTENAK(2) <ul><li>Azken txostena: </li></ul><ul><ul><li>Agentzia Nazionalari bidaltzea. </li></ul></ul><ul><ul><li>Jarraian adierazten direnak Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Saileko Berriztapen Zerbitzuari bidaltzea. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Azken txostenaren kopia bat. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Egindako AZKEN produktuen lagin bat. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Parte hartu duten irakasleen zerrenda bat, web orriaren formatuan agertzen dena. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>2009ko irailaren 30a baino lehenago </li></ul></ul>
 13. 14. COMENIUS ESKOLA ELKARTEAK TXOSTENAK EGITEKO (3) <ul><li>Garrantzitsua: ebaluazio-plan etengabe eta sistematiko bat zehaztea. </li></ul><ul><li>Begi-bistako errealitateak urtean zehar biltzea. </li></ul><ul><li>Inplikatutakoen parte-hartzearekin egitea. </li></ul><ul><li>Era erraz eta zehatzean idaztea. </li></ul><ul><li>Kanpoko pertsona batek irakur dezala eskatzea. </li></ul>
 14. 15. COMENIUS ESKOLA ELKARTEAK FINANTZIAZIOA DIRULAGUNTZA, MUGIKORTASUNEN GUTXIENEZKO KOPURUAREN arabera. Elkarte mota Izena Mugikortasunen gutxienezko kopurua bi urteko aldi batean (2009-2011) Dirulaguntzaren gehienezko zenbatekoa € Alde anitzekoak Mugikortasunen kopuru txikia 4 8.000 € Mugikortasunen kopuru mugatua 8 11.000 € Mugikortasunen kopuru ertaina 12 14.000 € Mugikortasunen kopuru handia 24 20.000 € Alde bikoak Trukatzeko taldeak, 10-19 ikaslekoak * 12 14.000 € Trukatzeko taldeak, 20 ikasle edo gehiagokoak * 24 20.000 €
 15. 16. COMENIUS ESKOLA ELKARTEAK Dirulaguntza ordaintzea (1) <ul><li>Prozedura erraztea. </li></ul><ul><li>Dirulaguntza finkoa ( lump sum) mugikortasunen gutxienezko kopuru baterako. </li></ul><ul><li>Mugikortasun bat = bidaiatzen duen pertsona bat. </li></ul><ul><li>Gutxienezko kopurua proiektuaren bi urteetarako (baina gehiago egin daitezke). </li></ul>
 16. 17. COMENIUS ESKOLA ELKARTEAK Dirulaguntza ordaintzea (2) <ul><li>% 80 hitzarmena izenpetzean ordaintzea. </li></ul><ul><li>Gainontzeko % 20 azken txostena jaso eta onartu ondoren ordainduko da. </li></ul><ul><li>Dokumentuaren bidezko frogak: bakarrik ontziratze-txartelak, txartelak…eta bidaien fakturak. Ez besterik! </li></ul>
 17. 18. COMENIUS ESKOLA ELKARTEAK Dirulaguntza ordaintzea (3) <ul><li>Gainontzeko gastuak: egiaztagiriak bakarrik ikastetxearentzat. </li></ul><ul><li>Frogak 5 urteko aldi baterako gorde beharko dira. </li></ul>
 18. 19. COMENIUS REGIO ELKARTEAK ZER DIRA? <ul><li>Europako bi eskualderen arteko elkarteak, hezkuntzaren munduan era aktiboan parte hartzen duten toki eta eskualde mailako agintarien arteko lankidetza sustatzeko asmoz, guztiei interesatzen zaizkien gaiak lantzeko (eskola-antolaketa eta kudeaketa, prestakuntza-gaietan lankidetzan aritzea, beste eskola-arazo batzuk…). </li></ul>
 19. 20. COMENIUS REGIO ELKARTEAK(berria): NORK HARTU AHAL DU PARTE? <ul><li>Ondorengoek osatu behar dituzte: hezkuntzan ardura duen toki edo eskualde mailako agintari batek (koordinatzaile gisa); ikastetxe batek (gutxienez) eta elkartutako instituzio batek (gutxienez), hauek esate baterako: gazte edo kirol elkarte batek, gurasoen elkarte batek, irakasleak prestatzeko instituzio batek, aholkularitza-zerbitzuek… </li></ul>
 20. 21. BIGARREN HEZKUNTZAKO IKASLEEN MUGIKORTASUNA <ul><li>Bigarren Hezkuntzako ikasleak ikastetxe europar batean egoteko, ikasturte batera arte, erraztasunak ematea du helburu. </li></ul><ul><li>2010etik AURRERA </li></ul>
 21. 22. COMENIUS LAGUNTZAILETZAK. ZER DIRA? <ul><li>Edozein irakasgaitako etorkizuneko irakasleak, ikasketak bukatu badituzte edo, gutxienez, bi urte egin badituzte eta ikastetxe europar batean laguntzaile gisa ari badira, 3-9 hilabetetan. </li></ul><ul><li>Ikastetxe batek Comenius laguntzaile bat eskatu ahal du, eskola-praktikan atzerriko hizkuntzetako irakasleei laguntza emateko. Horrela ikastetxearen dimentsio europarra indartuko da. </li></ul>
 22. 23. COMENIUS LAGUNTZAILETZAK. LEHENTASUNAK <ul><li>EUROPA MAILAKOAK </li></ul><ul><li>Ez daude. Laguntzailetzak antola litezke, edozein gairi begira. </li></ul><ul><li>NAZIONALAK </li></ul><ul><li>Ondorengo laguntzailetzei emango zaie lehentasuna : </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>  Comenius eskola-elkarte bat garatzen ari diren edota programa eleaniztunak ezarrita dituzten horiei. </li></ul><ul><li>Comenius laguntzaile bat inoiz ere jaso ez dutenei. </li></ul>
 23. 24. COMENIUS ETENGABEKO PRESTAKUNTZA. LEHENTASUNAK <ul><li>EUROPA MAILAKOAK </li></ul><ul><li>EZ DAUDE </li></ul><ul><li>NAZIO MAILAKOAK </li></ul><ul><li>Ondorengo eskatzaileei emango zaie lehentasuna:  </li></ul><ul><li>Etengabeko Ikaskuntzako Programaren aurreko bi deialdietan banakako mugikortasunerako dirulaguntza bat jaso ez dutenei. </li></ul><ul><li>Comenius sare batek antolatutako hitzaldi edo mintegietara joan nahi dutenei. </li></ul><ul><li>Comenius edo Grundtvig katalogoan sartutako ikastaroetara joan nahi dutenei. </li></ul><ul><li>Comenius elkarte batean parte hartzen ari diren eta elkartearen hizkuntzetako batean prestakuntza jaso nahi duten horiei, hizkuntza horretan irakasle espezialistak direnei izan ezik. </li></ul><ul><li>  </li></ul>
 24. 25. COMENIUS ETENGABEKO PRESTAKUNTZA : HARTZAILEAK (1) <ul><li>  </li></ul>A).Atzerriko hizkuntzetako irakasleentzako prestakuntza ESPEZIFIKOA. • Eskola-hezkuntzan jarduten duten atzerriko hizkuntzetako irakasle trebatuak. • Atzerriko hizkuntzetako irakasle horien prestatzaileak. • Atzerriko hizkuntzak irakasteko birziklatzen ari diren irakasleak. • Haien oraingo edo etorkizuneko arduren artean atzerriko hizkuntza bat irakastea duten Haur edo Lehen Hezkuntzako irakasleak. • Hizkuntzak irakasteko esparruan lan egiten duten Hezkuntza Ikuskaritzako kideak eta aholkulariak.
 25. 26. COMENIUS ETENGABEKO PRESTAKUNTZA : HARTZAILEAK (1) <ul><li>B).Hizkuntzetako prestakuntza GAINONTZEKO IRAKASLEENTZAT : </li></ul><ul><li>• AICLE ikuspegiaren arabera atzerriko hizkuntza bat erabiliz hizkuntzei lotuta ez dauden arloak ematen dituzten irakasleak. </li></ul><ul><li>• Atzerriko hizkuntzak irakasteko birziklatzen ari diren irakasleak. </li></ul><ul><li>• Comenius elkarte batean parte hartzen duen eta elkartearen hizkuntzetako batean prestakuntza jasotzea eskatzen duen ikastetxe bateko irakasle bat. </li></ul><ul><li>• Gutxien hitz egin eta irakasten diren hizkuntzetako batean prestakuntza jasotzea eskatzen duten irakasleak. </li></ul><ul><li>C).BESTE ARLO BATZUETAKO IRAKASLEENTZAKO prestakuntza espezifikoa : </li></ul><ul><li>Herrialde europar batean ikastaro bat egiten duten edozein arlotako irakasleak, ikastaroari etekina ateratzeko adina menperatzen baitute atzerriko hizkuntza. </li></ul>
 26. 27. COMENIUS ETENGABEKO PRESTAKUNTZA FINANTZIAZIOA Dirulaguntzen GEHIENEZKO zenbatekoak Iraupena 1.000 € Hasta 6 días 1.200 € De 7 a 9 días 1.400 € De 10 a 12 días 1.500 € De 13 a 17 días 1.600 € De 18 a 22 días 1.700 € De 23 a 27 días 1.800 € De 28 a 32 días 1.900 € De 33 a 37 días 2.000 € De 38 a 42 días
 27. 28. ZEHARKAKO PROGRAMA: IKASKETA-BISITAK ZER DIRA? <ul><li>10-15 pertsona, espezialistak eta hezkuntzaren eta Lanbide Heziketaren arduradunak, haiena ez den herrialde europar batean biltzea, parte hartzen duen beste herrialde batean etengabeko ikaskuntzaren alderdi zehatz bat lantzeko. </li></ul>
 28. 29. ZEHARKAKO PROGRAMA: IKASKETA-BISITAK. LEHENTASUNAK NAZIO MAILAKOAK –   Etengabeko Ikaskuntzako Programen azken bi deialdietan, 2007koan eta 2008koan, banakako dirulaguntzak jaso ez dituzten pertsonak. –   Berriztapen-proiektuak aurrera eramaten ari diren hezkuntza eta prestakuntzako profesionalen kandidatura horiek.
 29. 30. ZEHARKAKO PROGRAMA: IKASKETA-BISITAK. HARTZAILEAK • Ikastetxeetako zuzendaritza-taldeetako kideak. • Hezkuntza ikuskariak. • Hezkuntza aholkulariak. • Toki, eskualde eta nazio mailako hezkuntza-administrazioko pertsonala (ministerioak eta gobernu-departamentuak barne). • Prestatzaileak.
 30. 31. BANAKAKO JARDUEREI BURUZKO TXOSTENAK : ETENGABEKO PRESTAKUNTZA, IKASKETA-BISITAK eta PRESTATZE-BISITAK. <ul><li>Agentzia Nazionalerako on-line txostena, C.F.ren argibideen arabera. </li></ul><ul><li>Hezkuntza Saileko Berriztapen Zerbitzuarentzat: </li></ul><ul><li>Horren kopia. </li></ul><ul><li>Prestakuntza-jarduera antolatu duenak emandako ziurtagiriaren kopia. </li></ul><ul><li>Jarduerak bukatu eta 30 egunera (finantza-hitzarmena jaso ondoren). </li></ul>
 31. 32. ESKAERAK AURKEZTEA <ul><li>Pedagogi Berriztapeneko Zerbitzua. </li></ul><ul><li>Hezkuntza Saila. Eusko Jaurlaritza. </li></ul><ul><li>Donostia-S. Sebastián 1. </li></ul><ul><li>01010 Vitoria-Gasteiz </li></ul><ul><li>¡HEZKUNTZA ORDEZKARITZETAN EZ! </li></ul><ul><li>( Dokumentazioaren zerrenda- II. eranskina- aldez aurretik egiaztatu behar da) </li></ul>
 32. 33. AUKERATUAK IZATEKO IRIZPIDEAK (1) <ul><li>Eskaera bat agian, ondorengo arrazoiengatik, ezin izango da AUKERATU : </li></ul><ul><li>formarengatik, </li></ul><ul><li>Epez kanpo aurkeztu izanagatik, </li></ul><ul><li>Jardueran bete beharreko baldintzak ez betetzeagatik </li></ul><ul><li>Dokumentazioa falta delako, </li></ul>
 33. 34. AUKERATUAK IZATEKO IRIZPIDEAK (2) <ul><li>Comenius ikastetxe bakoitzak, gehienez ere, 2 eskaera aurkeztu ahal ditu, betiere talde helburu desberdin bati zuzenduta badoaz eta inplikatutako ikasle eta irakasleak desberdinak badira. </li></ul><ul><li>Comenius ikastetxe batek bi eskaera baino gehiago aurkeztuz gero, haren Autonomia Erkidegoko edo OAPEEko arduraduna jarriko da haiekin harremanetan, egoera zuzendu dezaten. </li></ul><ul><li>Comenius edo Grundtvig elkarte bakoitzean ezin izango du ikastetxe espainiar batek baino gehiagok parte hartu. Eginez gero, ezin izango zaio aukeratu. </li></ul><ul><li>Comenius edo Grundtvig etengabeko prestakuntzarako pertsonako eskaera bat besterik ez da onartuko. Eskaera bat baino gehiago aurkeztuz gero, ezin izango dira aukeratu. </li></ul>
 34. 35. ESKAERAK EBALUATU ETA SELEKZIONATZEA <ul><li>ELKARTEAK </li></ul><ul><li>Bi adituk ebaluatuko dute eskaera bakoitza, Europako Batzordeak herrialde guztientzat ezarritako kalitate-irizpideen arabera. Desadostasunak izanez gero, hirugarren batek parte hartu ahal izango du. </li></ul><ul><li>MUGIKORTASUNA </li></ul><ul><li>Horretarako izendatutako adituen batzorde batek ebaluatuko ditu eskaerak Autonomia Erkidego bakoitzean, deialdian agertzen diren baremoen arabera. </li></ul>
 35. 36. DEIALDIAREN EBAZPENA <ul><li>ELKARTEAK </li></ul><ul><li>Zerrendak web orrian emango dira argitara. </li></ul><ul><li>MUGIKORTASUNA </li></ul><ul><li>Agentziak posta elektronikoaren bidez jakinaraziko die interesatuei. </li></ul>
 36. 37. DIRULAGUNTZAK JUSTIFIKATZEA ETA JASOTZEA. <ul><li>Ikastetxe edo pertsona onuradunek finanza-hitzarmena izenpetzen dute Agentziarekin. Hitzarmenean emandako dirulaguntza jasotzeko baldintzak jakinarazten zaizkie, baita justifikatzekok prozedura eta, jarduera-aldiak bukatu ondoren, epeak ere (30 egun banakako mugikortasunean eta 60 elkarteen kasuan). </li></ul><ul><li>Jarduera-aldian hasierako eskaeran edo finantza-hitzarmenean agertzen diren baldintzak aldatuz gero, Hezkuntza Administrazioari eta Agentziari eman behar diete aldaketa horren berri , jarduera-aldian. </li></ul>
 37. 38. KALITATE-ELKARTE BAT AURRERA ERAMATEKO LAN-PLANA
 38. 39. KALITATE-ELKARTEA <ul><li>Nortzuk dira aktoreak? </li></ul><ul><li>Zeintzuk dira funtsezko elementuak? </li></ul><ul><li>Zein helbururekin? </li></ul>
 39. 40. <ul><li>Aktoreak </li></ul><ul><ul><ul><li>INPLIKAZIOA </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Irakasleak </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ikasleak </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hezkuntza-erkidegoa. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Toki erkidegoa. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>ANTOLAKETA </li></ul></ul><ul><ul><li>Toki mailako taldea </li></ul></ul><ul><ul><li>Nazioz haraindiko taldea. </li></ul></ul>
 40. 41. B.Funtsezko elementuak. B.1.Diseinua. B.5.Antolaketa eta kudeaketa. B.4.Ikastetxearen eta erkidegoaren inplikazioa. B.2.Helburuak eta jarduerak. B.3.Emaitzak eta produktuak. B.6.Ebaluazioa. B.7.Hedapena eta balorazioa.
 41. 42. B.Funtsezko elementuak: B.1. Diseinua <ul><ul><li>Ikastetxeari eta herrialde elkartuetako ikastetxeei interesgarri zaien gai bat selekzionatzen da. </li></ul></ul><ul><ul><li>Europa eta nazio mailako lehentasunak hartzen dira kontuan. </li></ul></ul><ul><ul><li>Helburu argi, zehatz eta errealista batzuk planteatzen dira. </li></ul></ul><ul><ul><li>Emaitzak eta produktuak, baita lortzeko jarduera lagungarriak ere, argi definitzen dira. </li></ul></ul><ul><ul><li>Antolaketa-alderdiak konkretatzen dira (Comenius taldea osatzea ikastetxean) eta erabili beharreko metodologia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Proiektuak ikastetxean eta erkidegoan izan ahal dituen eraginak aztertzen dira. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aldaketak aurreikusten dira, ebaluazioen eta egindako jarraipenaren ondorioz. </li></ul></ul><ul><ul><li>Proiektuaren DIMENTSIO EUROPARRA bermatzen da. </li></ul></ul>
 42. 43. B.Funtsezko elementuak: B.1. Diseinua DIMENTSIO EUROPARRA <ul><ul><li>Guztiei interesatzen zaien gaia. </li></ul></ul><ul><ul><li>Formularioa guztien artean egitea. </li></ul></ul><ul><ul><li>Lan eta ardurak argi zehaztea. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nazioz haraindiko koordinatzailearen lidergoa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Lan bateratua adierazten duten produktuak. </li></ul></ul><ul><ul><li>Hedatu eta baloratzeko plan bateratua. </li></ul></ul>
 43. 44. B.Funtsezko elemenuak: B.2. Helburuak eta jarduerak. <ul><li>Helburuek argiak izan behar dute eta proiektuan zehar egon behar dute. </li></ul><ul><li>Jarduerek ezaugarri hauek bete behar dituzte: </li></ul><ul><ul><li>Curriculumean integratuta egotea. </li></ul></ul><ul><ul><li>Parte-hartzaileak, irekiak eta malguak izatea. </li></ul></ul><ul><ul><li>Tipologia desberdina izatea (gelakoak, ebaluaziokoak, hedatzeko, baloratzeko) </li></ul></ul><ul><ul><li>Esparru desberdinetan garatzea (ikastetxean, ingurunean, nazioz haraindikoak) </li></ul></ul><ul><ul><li>Haien diseinuan, garapenean eta ebaluazioan ikasleen iritzia kontuan hartzea. </li></ul></ul><ul><ul><li>Esta frase no la entiendo, lo siento. </li></ul></ul><ul><ul><li>Europako kideekin adostuak izatea. </li></ul></ul>
 44. 45. B.Funtsezko elementuak: B.3. Emaitzak eta produktuak. <ul><li>Planteatutako helburuei ematen diete erantzuna. </li></ul><ul><li>Eskuratutako esperientziak aplikatzen dira. </li></ul><ul><li>Era berritzailean diseinatzen dira, Informazio eta Komunikazio Teknologiak eta elkartearen hizkuntzak erabiliz. </li></ul><ul><li>Formatu eta euskarri desberdinetan egiten dira. </li></ul><ul><li>Era profesionalean bukatzen dira, errazago erabili eta hedatu ahal izateko moduan. </li></ul><ul><li>Esparru desberdinetan, toki mailatik maila orokorrera, ezagutzera ematen dira. </li></ul><ul><li>Ikastetxearen baliabideen bankura sartzen dira, geroago erabiltzeko. </li></ul><ul><li>Dimentsio europarra islatzen dute. </li></ul>
 45. 46. B.Funtsezko elementuak: B.4. Ikastetxearen eta erkidegoaren inplikazioa. <ul><li>Ahalik eta ikasle eta irakasle gehienek parte hartzen saiatzen da. </li></ul><ul><li>Zuzendaritza-taldeari informazioa eman eta inplikatzen zaio. </li></ul><ul><li>Comenius toki bat uzten da ikastaetxean eta proiektuaren garapenari buruzko informazioa ematen zaie klaustroari eta hezkuntza-erkidegoko gainontzeko kideei. </li></ul><ul><li>Hezkuntza-erkidegoaren lankidetza, gurasoena batez ere, lortzen saiatzen da. </li></ul><ul><li>Kanpoko erakundeen laguntza eskatzen da, laguntza pedagogikorako eta ekonomikorako. </li></ul><ul><li>Emaitzak ikastetxearen dinamikara eramaten dira: programazio didaktikoak, eskola-antolaketa, hezkuntza-proiektua, etab… </li></ul>
 46. 47. B.Funtsezko elementuak: B.5. Antolaketa eta kudeaketa. <ul><li>FUNCIONAMIENTO </li></ul><ul><li>Comenius taldea osatzen da, herri eta nazioz haraindiko mailan. </li></ul><ul><li>Lanak eta ardurak banatzen dira. </li></ul><ul><li>Koordinatzaileak lidergoa betetzen du. </li></ul><ul><li>Jarduerak sistematizatzen dira eta proiektuaren garapena kontrolatzen da, horretarako sortutako tresnen laguntzarekin. </li></ul><ul><li>Gai-zerrendarekin lan egiten da eta bileren aktak egiten dira, akordioak eta jarduteko egutegia argi eta garbi azalduz. </li></ul><ul><li>Konpromisoek eta egutegiak irauten dute. </li></ul><ul><li>Derrigorrezko txostenak egin eta denboran eta eran bidaltzen dira. </li></ul><ul><li>KOMUNIKAZIOA </li></ul><ul><li>Komunikazio etengabe eta arina sortzen da bazkideekin. </li></ul><ul><li>Lan egin eta komunikatzeko hizkuntza adosten da. </li></ul><ul><li>Dauden bitarteko guztiak erabiltzen dira. </li></ul><ul><li>FINANTZIAZIOA </li></ul><ul><li>Proiektuaren barne kontabilitatea gauzatzen da. </li></ul><ul><li>PRESTAKUNTZA </li></ul><ul><li>Behar denean, aholkularitza eta prestakuntza eskatzen dira. </li></ul><ul><li>Ondorengo ataletan era aktiboan hartzen da parte: eskualde mailako prestakuntza-eskaintza, sareak… </li></ul><ul><li>Dagoen dokumentazioa irakurri eta aztertzen da. </li></ul>
 47. 48. B.Funtsezko elementuak: B.6. Ebaluazioa <ul><li>Ebaluazio-plan bat zehazten da proiektuaren fase guztietarako. </li></ul><ul><li>Zer ebaluatu behar den erabakitzen da: helburuak zein mailatan betetzen diren, jarduerak, emaitzak eta produktuak garatzea, antolaketa, metodologia, inplikazioa, eragina… </li></ul><ul><ul><li>Ezarritako irizpideen arabera, </li></ul></ul><ul><ul><li>Zenbait tresna egokiren bidez (elkarrizketak, behatzeko orriak, galdekizunak, etab…). </li></ul></ul><ul><ul><li>Une desberdinetan eta proiektuaren bizitza osoan. </li></ul></ul><ul><li>Hezkuntza-erkidego guztiari inplikatzen zaio proiektuaren jarraipena eta ebaluazioa egiteko prozesuan. </li></ul><ul><li>Proiektua (behar izanez gero)aldatzen da, egiten diren ebaluazio partzialen arabera. </li></ul><ul><li>Proiektuaren kanpoko ebaluazioak laguntzen dira. </li></ul>
 48. 49. B.Funtsezko elementuak: B.7. Hedapena eta balorazioa. <ul><li>Emaitzen hedapena eta ustiapena hasieratik planifikatzen dira eta fase guztietan egon behar dute. </li></ul><ul><li>Bazkide guztiek lan honetan inplikatuta egon behar dute. </li></ul><ul><li>Hedatzen diren produktuen emaitzek nabarmenak izan behar dute eta proiektuaren alde nabarmenei aurre egin behar diete (arreta berezia eman behar zaio web orriari). </li></ul><ul><li>Produktuak ikastetxe elkartuetako liburutegietara gehitu behar dira, ikastetxean erabiltzeko. </li></ul><ul><li>Hedatzeko ahal diren bide guztiak erabiltzen dira ikastetxean (Comenius bazterra, web orria, eskola-aldizkaria…) eta herrian (komunikabideak, diseinatutako helburuak, erakusketak, jardunaldietan parte hartzea, tailerrak, feriak…). </li></ul><ul><li>Nazio eta nazioarte mailako esparruetara gehiago hedatzen da, aipamenak aldizkarietan, web orrietan eta sareetan argitara emanez. </li></ul>
 49. 50. C.Helburua: KALITATE-ELKARTE BAT LORTZEA. <ul><ul><li>Hezkuntza-proiektuan integratua, proiektuan berean eta programazioetan aldaketak sustatu ahal izango dituena. </li></ul></ul><ul><ul><li>Oinarrizko gaitasunak landu eta eskuratzeko funtsezko elementua. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ikastetxe eta parte-hartzaileei onurak ematea. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Europa hobeto ezagutzea eta beste kultura batzuekiko begirunea handitzea. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Trebetasun (LE, Informazio eta Komunikazio Teknologiak, etab…) eta ezagutza (curriculum-edukiak, lan-metodoak…) berriak eskuratzea. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Metodologia eta gelako teknika berriak aplikatzea. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Talde- eta diziplina arteko lana ikastea. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gizarte-trebakuntzak hobetzea eta autoestimua gehitzea. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Emaitzak eta produktuak hedatu eta baloratzea , geroago aprobetxatuz. </li></ul></ul><ul><ul><li>Herritartasun europarra eta hezkuntzaren dimentsio europarra indartzea. </li></ul></ul><ul><ul><li>Eskola hezkuntza-erkidegoari eta herriari irekitzea. </li></ul></ul><ul><ul><li>Irakaslearen garapen profesionala sustatzea. </li></ul></ul>
 50. 51. PUNTU HAUEK GOGORARAZI BEHAR DIRA, INPORTANTEAK DIRA ETA: <ul><li>Aurkezten diren formulario guztiek jatorrizko zigilu eta sinadurak eraman behar dituzte. </li></ul><ul><li>Eskaerak zuzenean edo posta ziurtatuaren bidez, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Berriztapeneko Zerbitzuan, Vitoria-Gasteizen, aurkeztu behar dira, ez dago beste biderik. </li></ul><ul><li>3 epe daude prestakuntzarako Comenius banakako dirulaguntzak eskatzeko eta, edonola ere, udan etengabeko prestakuntza eskatzeko, eskaera URTARRILAREN 16a BAINO LEHENAGO egin behar da. </li></ul>
 51. 52. Halaber, puntu hauek gogorarazi behar dira: <ul><li>Web orria aldizka berrikustea. </li></ul><ul><li>Posta elektronikoa berrikustea (aldizka berrikusten den posta elektronikoa ematea). </li></ul><ul><li>Ordezkapen bat (ikastetxe publikoak) eskatu behar izanez gero, zuzendaritzak faxen bidez eta nire izenean egin behar du, 3 ASTE LEHENAGO, gutxienez. </li></ul><ul><li>Berriztapen Zerbitzuarekin egin beharreko kontsultetarako, posta elektronikoa, batez ere, erabili. </li></ul>
 52. 53. Eskerrik asko zuen arretarengatik! <ul><li>Informazio guztia www.hezkuntza.net orrian egongo da (Programa europarrak. Etangabeko Ikaskuntzako Programak). </li></ul><ul><li>Edozein zalantza: huisrpe3 @ej - gv.es </li></ul><ul><li>Telefonoa: 945 018402 </li></ul><ul><li>Faxa: 945 018465 </li></ul>

×