Oracle 11g-dən EXPORT alın Oracle 10g-ə IMPORT etməkEXPDP istifadə edərək Oracle VB yüksək versiyasından alınmış dump fayl...
******************************************************************************Dump file set for ULFET.SYS_EXPORT_TABLE_01 ...
[oracle@localhost ~]$ impdp ulfet/ulfet@mydb directory=my_dir dumpfile=test_tbl.dmp tables=test_tblremap_tablespace=REC_TB...
. . exported "ULFET"."TEST_TBL"             5.414 KB    1 rowsMaster table "ULFET"."SYS_EXPORT_TABLE_01" ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Oracle 11g expdp alib oracle 10g import etmek

593 views

Published on

Oracle 11g expdp alib oracle 10g import etmek

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Oracle 11g expdp alib oracle 10g import etmek

 1. 1. Oracle 11g-dən EXPORT alın Oracle 10g-ə IMPORT etməkEXPDP istifadə edərək Oracle VB yüksək versiyasından alınmış dump faylını öncəki versiyaya necə yükləyəcəyimizigörəcəyik. Bildiyiniz kimi DATAPUMP utilitası ilk dəfə Oracle 10g də təqdim olunmuşdur. Buna daha öncələr istifadə edilənEXP/IMP nın daha da təkmilləşmiş və yaxşılaşdırılmış alətidir də demək olar. (EXP/IMP 10g, 11g də hələdə mövcuddur).Sadəcə bu utilitin əlavə imkanları var ki, EXP/IMP da bu mümkün deyil, məsələn tablespace daşınması və s. Eyni zamandaDATAPUMP server-də çalışdığı üçün EXP/IMP nəzərən daha sürətlidir və paralel olaraq çalışdırıla bilir.Burada mən Oracle 11g R2 (11.2.0.1.0) və Oracle 10g R2 (10.2.0.4) istifadə edəcəm.Gəlin Oracle 11g VB da bir directory quraq və ondan ulfet istifadəçisinə oxuma və yazma hüquqlarını verək.SQL> create directory my_dir as /u01/app/oracle/admin/ulfetdb/dpdump;Directory created.SQL> grant read, write on directory my_dir to ulfet;Grant succeeded.SQL>İndisə mən ulfet istifadəçisi kimi VB bağlanıb yeni cədvəl quracam və 1 sətr daxil edəcəm.SQL> conn ulfet/ulfetConnected.SQL> create table test_tbl (id number, name varchar2(10));Table created.SQL> insert into test_tbl values(1, Omar);1 row created.SQL> commit;Commit complete.DATAPUMP –ın EXPDP istifadə edərək müvafiq cədvəlin dampını alaq.[oracle@localhost dpdump]$ expdp ulfet/ulfet@ulfetdb directory=my_dir dumpfile=test_tbl.dmp tables=test_tbl version=10.2Export: Release 11.2.0.1.0 - Production on Mon Dec 10 14:45:54 2012Copyright (c) 1982, 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.Connected to: Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - ProductionWith the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing optionsStarting "ULFET"."SYS_EXPORT_TABLE_01": ulfet/********@ulfetdb directory=my_dir dumpfile=test_tbl.dmptables=test_tbl version=10.2Estimate in progress using BLOCKS method...Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/TABLE_DATATotal estimation using BLOCKS method: 64 KBProcessing object type TABLE_EXPORT/TABLE/TABLE. . exported "ULFET"."TEST_TBL" 5.289 KB 1 rowsMaster table "ULFET"."SYS_EXPORT_TABLE_01" successfully loaded/unloaded
 2. 2. ******************************************************************************Dump file set for ULFET.SYS_EXPORT_TABLE_01 is: /u01/app/oracle/admin/ulfetdb/dpdump/test_tbl.dmpJob "ULFET"."SYS_EXPORT_TABLE_01" successfully completed at 14:46:29[oracle@localhost dpdump]$--Oracle 11g aldığımız damp (dump) faylını Oracle 10g olan verilənlər bazasındakı maşına daşıyaq və DATAPUMP-ınIMPDP istifadə edək.--Bundan öncə Oracle 10g versiyası olan VB da directory mövcudluğundan və ona lazım olan hüqüqlarından əmin olun. Azöncə Oracle 11g də qurmuş olduğum directory-nin eynisini Oracle 10g də qururam. (Adlar eyni olasada yol (path) fərlidir).SQL> create directory my_dir as /home/oracle/oracle/product/10.2.0/db_1/admin/mydb/dpdump;Directory created.SQL> grant read, write on directory my_dir to ulfet;Grant succeeded.SQL>--İndisə gəlin damp-zı import edək[oracle@localhost ~]$ impdp ulfet/ulfet@mydb directory=my_dir dumpfile=test_tbl.dmp tables=test_tblImport: Release 10.2.0.4.0 - Production on Monday, 10 December, 2012 13:43:54Copyright (c) 2003, 2007, Oracle. All rights reserved.Connected to: Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.4.0 - ProductionWith the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing optionsMaster table "ULFET"."SYS_IMPORT_TABLE_01" successfully loaded/unloadedStarting "ULFET"."SYS_IMPORT_TABLE_01": ulfet/********@mydb directory=my_dir dumpfile=test_tbl.dmptables=test_tblProcessing object type TABLE_EXPORT/TABLE/TABLEORA-39083: Object type TABLE failed to create with error:ORA-00959: tablespace REC_TBS does not existFailing sql is:CREATE TABLE "ULFET"."TEST_TBL" ("ID" NUMBER, "NAME" VARCHAR2(10)) PCTFREE 10 PCTUSED 40 INITRANS1 MAXTRANS 255 NOCOMPRESS LOGGING STORAGE(INITIAL 65536 NEXT 1048576 MINEXTENTS 1 MAXEXTENTS2147483645 PCTINCREASE 0 FREELISTS 1 FREELIST GROUPS 1 BUFFER_POOL DEFAULT) TABLESPACE"REC_TBS"Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/TABLE_DATAJob "ULFET"."SYS_IMPORT_TABLE_01" completed with 1 error(s) at 13:44:07[oracle@localhost ~]$--Göründüyü kimi burda bir səhv var. Tablespace-iz fərqlidir.Belə hal baş verməməsi üçün impdp da remap_tablespace parametrindən istifadə etmək lazımdır.
 3. 3. [oracle@localhost ~]$ impdp ulfet/ulfet@mydb directory=my_dir dumpfile=test_tbl.dmp tables=test_tblremap_tablespace=REC_TBS:USERSImport: Release 10.2.0.4.0 - Production on Monday, 10 December, 2012 13:46:22Copyright (c) 2003, 2007, Oracle. All rights reserved.Connected to: Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.4.0 - ProductionWith the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing optionsMaster table "ULFET"."SYS_IMPORT_TABLE_01" successfully loaded/unloadedStarting "ULFET"."SYS_IMPORT_TABLE_01": ulfet/********@mydb directory=my_dir dumpfile=test_tbl.dmp tables=test_tblremap_tablespace=REC_TBS:USERSProcessing object type TABLE_EXPORT/TABLE/TABLEProcessing object type TABLE_EXPORT/TABLE/TABLE_DATA. . imported "ULFET"."TEST_TBL" 5.289 KB 1 rowsJob "ULFET"."SYS_IMPORT_TABLE_01" successfully completed at 13:46:24[oracle@localhost ~]$--İndisə ulfet istifadəçi kimi VB bağlanaq və cədvəlimizin və içindəki məlumatın mövcudluğunu yoxlayaq.SQL> conn ulfet/ulfetConnected.SQL> select * from test_tbl; ID NAME---------- ---------- 1 OmarSQL>--Cədvəl və data uğurlu olaraq yüklənilmişdir.--Bəs istifadəçi export zamanı version=10.2 yazmaza və import etdikdə nə baş verir?--Export normal çalışacaq lakin import zamanı ORA-39142 xəta alacaq.--Gəlin yoxlayaq.--Oracle 11g[oracle@localhost dpdump]$ expdp ulfet/ulfet@ulfetdb directory=my_dir dumpfile=test_tbl2.dmp tables=test_tblExport: Release 11.2.0.1.0 - Production on Mon Dec 10 15:13:11 2012Copyright (c) 1982, 2009, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.Connected to: Oracle Database 11g Enterprise Edition Release 11.2.0.1.0 - ProductionWith the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing optionsStarting "ULFET"."SYS_EXPORT_TABLE_01": ulfet/********@ulfetdb directory=my_dir dumpfile=test_tbl2.dmptables=test_tblEstimate in progress using BLOCKS method...Processing object type TABLE_EXPORT/TABLE/TABLE_DATATotal estimation using BLOCKS method: 64 KBProcessing object type TABLE_EXPORT/TABLE/TABLE
 4. 4. . . exported "ULFET"."TEST_TBL" 5.414 KB 1 rowsMaster table "ULFET"."SYS_EXPORT_TABLE_01" successfully loaded/unloaded******************************************************************************Dump file set for ULFET.SYS_EXPORT_TABLE_01 is: /u01/app/oracle/admin/ulfetdb/dpdump/test_tbl2.dmpJob "ULFET"."SYS_EXPORT_TABLE_01" successfully completed at 15:13:30--Oracle 10g[oracle@localhost ~]$ impdp ulfet/ulfet@mydb directory=my_dir dumpfile=test_tbl2.dmp tables=test_tblremap_tablespace=REC_TBS:USERSImport: Release 10.2.0.4.0 - Production on Monday, 10 December, 2012 13:53:30Copyright (c) 2003, 2007, Oracle. All rights reserved.Connected to: Oracle Database 10g Enterprise Edition Release 10.2.0.4.0 - ProductionWith the Partitioning, OLAP, Data Mining and Real Application Testing optionsORA-39001: invalid argument valueORA-39000: bad dump file specificationORA-39142: incompatible version number 3.1 in dump file"/home/oracle/oracle/product/10.2.0/db_1/admin/mydb/dpdump/test_tbl2.dmp"EXPDP versiya parameteri aşağıdakı Oracle versiya və relizlərində çalışır:  Oracle 10g R1  Oracle 10g R2  Oracle 11g R1  Oracle 11g R2

×