Oracle streams - azerbaijani

532 views

Published on

Oracle Streams - Azerbaycan dilinde

Published in: Technology
2 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
532
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
2
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Streams dəyişikliklərihədəfbazayadaşımaqüçün AQ istifadəedir. Bu növbələryayaddaşdayerləşir(buffered queues), ya da disk sistemindəcədvəllərdəsaxlanılır(persistent queues). Oracle Streams hər 2 növbədənistifadəedir. Buffered queue yalnız ANYDATA tipliməlumatlarısaxlayabilər, persistent queue isəhəmANYDATA, həmdəistifadəçininbildirdiyitipdə(TYPED) məlumatlarısaxlayabilər.NövbədəkiməlumatlarıntipinimüəyyənetməküçünDBA_QUEUE_TABLESview-dakıOBJECT_TYPEsütununuyoxlamaqlazımdır.
 • Oracle streams - azerbaijani

  1. 1. Oracle Streams – ümümi anlayışlar və praktik demo Ülfət Tanrıverdiyev 1-Dec-2012
  2. 2. İçindəkilər• Oracle Streams nədir?• Oracle Streams nə üçün istifadə olunur?• Replikasiya nədir?• Oracle Streams -in üstünlükləri• Oracle Streams -in iş prinsipi• Streams-in konfiqurasiyası• Advanced Queues (AQ) nədir?• Change Data Capture (CDC) nədir?• Logical Change Record (LCR) nədir?• Streams necə çalışır?• Oracle Streams – Praktik demo 1-Dec-2012
  3. 3. Oracle Streams nədir? Oracle 9i da ilk dəfə yaradılıb Oracle verilənlər bazaları arasında məlumat paylaşımı Digər verilənlər bazaları ilə Oracle verilənlər bazaları arasında məlumat paylaşımı Verilənlərin və hadisələrin yaxalanması (detect) Aşkar (explicitly): proqramlaşdırma Gizli (Implicitly): redo log 1-Dec-2012
  4. 4. Oracle Streams nə üçün istifadə olunur? Replikasiya Mesaj növbəsi (Message Queuing) Data Warehouse da məlumatın yüklənməsində Hadisələrin bildirişi (Event Notification) Məlumatın qorunmasında 1-Dec-2012
  5. 5. REPLİKASİYA NƏDİR?Məlumatın replikasiyası dedikdə məlumatın distrubut systemlərdədəyişilməsi nəzərdə tutulur və bu dəyişiklik sinxronlaşdırılır.Replikasiya manual və ya avtomatik olaraq gercəkləşdirilir. REPLİKASİYA metodlarıReplikasiya metodlari məlumatların necə replikasiya ediləcəyini göstərir: Sinxron Asinxron Birbaşa (direction) Bir tərəfli (unidirection) Qarşılıqlı (bi-direction N-Way) Hibrid (Hybrid) 1-Dec-2012
  6. 6. ORACLE STREAMSBir çox replikasiya üsulları var və onlardan biri də Oracle Streams-dir.Burada ən çox verilən suallar: Hardan başlayım? Nələrdən istifadə edim, nələrdən yox və nə zaman? Və ən çoxda soruşulan sual - Streams necə kömək edə bilər?Dəyişiklikləri trigger(before-after insert/update/delete) ilə tutmaq yerinə (OraclesAdvanced Replicationda olduğu kimi), Streams LogMiner-dən istifadə edərəkcommit edilmiş verilənlərin bazanın REDO loglarından və ya Arxiv loglarındanistifadə edərək tutur. 1-Dec-2012
  7. 7. Oracle Streams üstünlükləri• Replikasiya və “message queue” Oracle ilə digər VB (MSSQL, DB2 və s) arasında mümkündür• Verilənlərin və hadisələrin avtomatik olaraq LCR-a emal edilmə imkanı(Ability to set up automatic processing of data and events into a LCR)• LCR-ların avtomatik istifadə və istehlak qurmaq bacarığı• Sistem resurslarından istifadənin optimallaşdırılması (Lower system resource usage) DWH üçün müntəzəm dəyişikliklər (updates for Data Warehousing) 1-Dec-2012
  8. 8. STREAMS DƏSTƏKLƏMİRAşağıdakı spesifik objectləri (DDLs) Streams dəstəkləmir. DBA_STREAMS_UNSUPPORTED view vasitəsi ilə Streams-in hansı obyektlərin dəstəklənmədiyini görmək olar. Streams-ə keçidə hazırlıq üçün bu view çox faydalı olacaq. SELECT * FROM DBA_STREAMS_UNSUPPORTED; 1-Dec-2012
  9. 9. ORACLE STREAMS-in İŞ PRİNSİPİAşağıdakı proseslər Streams-in iş prinsipləridir: Capture Propagation Apply 1-Dec-2012
  10. 10. CAPTURE PROSESİ CaptureCapture prosesi bazadakı tranzaksiyaların böyük əksəriyyətini tutacaq.Bu proses həm DML, həm də DDL-i dəstəkləyir.Streams Capture prosesi ancaq aşağıdakı tipli sütunlardakı dəyişiklikləri tuta bilir:Capture prosesi aşağıdakı DDL ləri tutur (“capture” edir). Capture prosesi aşağıdakı DDL əmrlərini tutmur (“capture” etmir.) 1-Dec-2012
  11. 11. PROPAGATE PROSESİ PropagationPropagate prosesi hər 2 tərəf arasındakı real daşıma əməliyyatını yerinə yetirir. Propagation(daşıma) prosesi və əməliyyat barədə məlumatları aşağıdakı view obyektlərindən əldə etmək olar: • DBA_PROPAGATION • V$BUFFERED_SUBSCRIBERS • V$BUFFERED_PUBLISHERS • V$PROPAGATION_RECEIVER • V$PROPAGATION_SENDER • DBA_SCHEDULER_JOBS 1-Dec-2012
  12. 12. APPLY PROSESİ ApplyApply prosesi növbədən LCR və ya mesajları götürür, onları ya hədəf bazadakı obyektə tətbiq edir, yada Apply handler prosesinə ötürür. Apply handler istifadəçi tərəfindən yazılmış PL/SQLprosedurdur, giriş parametri olaraq LCR mesajını alır və lazımi LCR dəyişikliklərini hədəf bazada tətbiqedir. Capture və Propagation proseslərində olduğu kimi Apply prosesi də hansı LCR-ların tətbiqolunacağını müəyyən etmək üçünı öncədən təyin edilmiş qaydalar əsasında qərar verir. Bir neçə Applyprosesi ola bilər. Apply reader və server prosesləri əməliyyat sistemində background proses kimigörünür(ASnn).Apply prosesi haqda aşağıdakı view-larda faydalı məlumatlar var:• DBA_APPLY • DBA_APPLY_PARAMETERS• DBA_APPLY_CONFLICT_COLUMNS • DBA_APPLY_PROGRESS• DBA_APPLY_DML_HANDLERS • DBA_APPLY_SPILL_TXN• DBA_APPLY_ENQUEUE • DBA_APPLY_TABLE_COLUMNS• DBA_APPLY_ERROR • DBA_HIST_STREAMS_APPLY_SUM• DBA_APPLY_EXECUTE • V$STANDBY_APPLY_SNAPSHOT• DBA_APPLY_INSTANTIATED_GLOBAL • V$STREAMS_APPLY_COORDINATOR• DBA_APPLY_INSTANTIATED_OBJECTS • V$STREAMS_APPLY_READER• DBA_APPLY_INSTANTIATED_SCHEMAS • V$STREAMS_APPLY_SERVER• DBA_APPLY_KEY_COLUMNS 1-Dec-2012
  13. 13. STREAMS-in KonfiqurasiyasıAşağıdakı parameterlər STREAMS konfiqurasiya olunmasında istifadə olunur:• COMPATIBLE• PROCESSES• SHARED_POOL_SIZE• STREAMS_POOL_SIZE• TIMED_STATISTICS• GLOBAL_NAMES• JOB_QUEUE_PROCESSES• LOG_ARCHIVE_DEST_n 1-Dec-2012
  14. 14. STREAMS-in KonfiqurasiyasıCOMPATIBLE: • 9.2.0 Oracle 9i Release 2 • 10.1.0 Oracle 10g Release 1 • 10.2.0 Oracle 10g Release 2 • sonrakiPROCESSES:Streams də capture və apply prosesləri arxa (background) prosesslərdənvə paralel proseslərdən istifadə edirlər. (>=2)SHARED_POOL_SİZE:Hər capture prosesi 10MB shared_pool (şərik hovuz sahəsi) ehtiyacduyulur, lakin Streams bu shared pool-un 10% istifadə edə bilməməhdudiyyətindədir. 1-Dec-2012
  15. 15. STREAMS-in KonfiqurasiyasıSTREAMS_POOLS_SİZE:Əgər verilənlər bazasında capture prosesi varsa başlanğıc üçün gərək 100MBbu parameter üçün təyin edilsin. Sonrada ehtiyac yarandıqda artırıla bilər.ORACLE Automatic Shared Memory Management özəlliyi əgər VB daSGA_TARGET <> 0 olarsa streams_pool_size parametrini tənzimləyir.TIMED_STATISTICS:Streams-lə əlaqəli data dictionary view-larda icra müddətini təyin edilməsilazımdırsa bu parameter təyin edilməlidir. Aşağıdakı view lar vasitəsi iləstatistikanı görmək olar:• V$STREAMS_CAPTURE• V$STREAMS_APPLY_COORDINATOR• V$STREAMS_APPLY_READER• V$STREAMS_APPLY_SERVER. 1-Dec-2012
  16. 16. STREAMS-in KonfiqurasiyasıGLOBAL_NAMES:• VB arasında Streams istifadə edirsinizsə parameterin dəyəri TRUE olmalıdır.• Bu parameter verilənlər bazasındakı bağlantının (db_link) adının bağlanacağı hostun adı ilə eyni olmasını tələb edir.JOB_QUEUE_PROCESSES:Bu proses DBMS_JOBS və ya DBMS_SCHEDULER paketleri vasitəsi ilə yaranmışproseslərin sorğu emalında istifadə olunan proseslərin sayını müəyyən edir.LOG_ARCHIVE_DEST_n:Verilənlər bazası Arxivlogun da çalışmalıdır və bu log-ların fiziki diskdəki yerinigöstərir.Qeyd: Yalnız Capture proses olan verilənlər bazasında VB arxivlog modundaçalışmalıdır. Apply proses olan VB arxiv log modunda olmaya bilər. 1-Dec-2012
  17. 17. ƏSAS TERMİNLƏR• AQ (Advanced Queue) – Mükəmməl növbə• CDC (Change Data Capture) – Dəyişikliyin tutulması• LCR (Logical Change Record) – Məntiqi Dəyişiklik Qeydi• Instantiation (başlanğıc SCN nömrəsinin təyini)• Mesaj (Message) – növbəyə daxil edilən və oxunan ən kiçik məlumat• Növbə (Queue) – Mesajlar üçün repozitoridir. Növbələr növbə cədvəllərində yerləşirlər• Enqueue – Növbədə yerləşən mesajın yeri• Dequeue – İstehlakçı mesaj 1-Dec-2012
  18. 18. AQ nədir?Streams dəyişiklikləri hədəf bazaya daşımaq üçün AQ istifadə edir.Bu növbələr ya yaddaşda yerləşir(buffered queues), ya da disk sistemində cədvəllərdəsaxlanılır(persistent queues). Oracle Streams hər 2 növbədən istifadə edir.Buffered queue yalnız ANYDATA tipli məlumatları saxlaya bilər, persistent queueisə həm ANYDATA, həm də istifadəçinin bildirdiyi tipdə(TYPED) məlumatlarısaxlaya bilər. Növbədəki məlumatların tipini müəyyən etmək üçün DBA_QUEUE_TABLESview-dakı OBJECT_TYPE sütununu yoxlamaq lazımdır. select owner, queue_table, object_type from dba_queue_tables;Buffered queue-lar SGA yaddaşda STREAMS_POOL adlı yerdə yerləşir.Captured və buffered tipli LCR-lar buffered queue-da, persistent (daimi) LCR-lar isəpersistent queue-da saxlanılır. 1-Dec-2012
  19. 19. CDC nədir?• CDC effektiv şəkildə dəyilmiş məlumatları müəyyənləşdirir və dərhal bu dəyişiklikləri istifadə etməyək imkan verir.• CDC DWH məlumatlarının effektiv şəkildə yüklənməyinə imkan verir:  Flat faylların olmaması  Məlumatların bir başa daşınması• Dəyişikliklər növbədə saxlanılır.• Çox istifadəçi rejimi dəstəklənir.• Üzv olmuş istifadəçilər dəyişilmiş məlumatları dərhal əldə edə bilir.• Məlumatlar transformasiya edilə bilər.• Həm DDL həmdə DML dəyişikliklər daxildir. 1-Dec-2012
  20. 20. LCR nədir?• LCR = Logical Change Record (Məntiqi Dəyişlik qeydi)• Commit edilmiş dəyişikliklər REDO logların əsasında LCR generasiya edir.• LCR mövcud və yeni məlumatlar arasındakı fərqi əks etdirir.• DDL üçün - verilənlər bazasında obyektlər• DML üçün - cədvəllərdəki sətirlər 1-Dec-2012
  21. 21. INSTANTIATION nədir?Instantiation prosesi 3 ardıcıl addımdan ibarətdir:• Hədəf tərəfdə obyektlərin yaradılması• Metadata ilə Stream data dictionary-də dəyişikliklərin edilməsi• Obyektlər üçün başlanğıc SCN-in verilməsiCədvəl və ya digər baza obyektləri hər 2 tərəfdə(source-target) mövcud olmalıdır.Əgər transformasiya tətbiq edilibsə, bu halda cədvəllərin strukturu fərqli ola bilər.Amma adətən tranformasiya tətbiq edilmir və hər 2 tərəfdə cədvəllərin strukturu,onlardakı məlumatlar eyni olur.Instantiation səviyyələri Instantiation MetodlarıCədvəl (Table Level) Data PumpSxema (Schema Level) Transportable TablespacesVerilənlər Bazası (Database (Global) Level) RMAN tam verilənlər bazası üçünTablespace (bu spesifik addımlar tələb edir) Manual method 1-Dec-2012
  22. 22. STREAMS komponentleriStream prosesi zamanı aşağıdakı Oracle komponentləri istifadə olunur: Log Miner: Hədəf tərəfdə dəyiikliklərin tutulması üçün istifadə olunur. Advanced Queuing: Tərəflər arasında dəyişikliklərin daşınması üçün istifadə olunur. Capture, Propagate, Apply prosesləri: Capture, Propagation və Apply işlərini yerinə yetirən proseslər. Capture, Propagate, Apply qaydalarının və transformasiyaların PL/SQL vasitəsilə idarə olunması: İstifadəçinin yazdığı PL/SQL proseduları müxtəlif proseslərdə məlumatların necə manipulyasiya edilməsinə qərar verir. LCR tipləri: Streams istifadəsi üçün dəyişikliklərin saxlanılması və idarə edilməsi məqsədilə xüsusi tiplər yaradılmışdır. Database link/Oracle Net: Bazalar arasında əməliyyat sistemindən asılı olmadan bağlantı yaradır. İstifadəçi haqları(authentication/authorization): Baza əlaqəsi və obyektlər səviyyəsində təhlükəsiz istifadə hüquqlarını təmin edir Konfliktlərin aşkarlanması: Dəyişikliyin tətbiq olunacağı sətirin cari vəziyəttinin qaynaq bazadakı vəziyyəti ilə eyni olduğunu yoxlayan xüsusi daxili protokol mövcuddur. Bunun sayəsində məlumatların sinxronlaşdırılması təmin edilir. PL/SQL vasitəsilə konfliktlərin həll olunması – istifadəçinin yazdığı PL/SQL proseduru konfliktin həll olunması üçün istifadə edilir. 1-Dec-2012
  23. 23. STREAMS də qaydalar (RULES)• Qaydalar hansı məlumatların və harda paylaşılacağını (share) təyin edir• Qaydalar həm Capture, həm Propagate eyni zamanda Apply proseslərində təyin edilə bilər• Qaydalar aşağıdakı səviyyələrdə təyin edilir: – Cədvəl – Sxema – Global (VB) 1-Dec-2012
  24. 24. STREAMS arxitekturasıTək instance-lı verilənlər bazası (Single database, No Oracle RAC)Tək instance-lı konfiqurasiyada Capture və Apply prosesləri eyni bazada olur. Bu halda Propagation prosesinəehtiyac yoxdur, çünki Apply prosesi Capture prosesinin növbəsindən istifadə edir. Lazım gələrsə, hər biri üçünayrı növbə konfiqurasiya etmək mümkündür. Bu halda hər 2 növbə arasında Propagation prosesi dəkonfiqurasiya edilməlidir. 1-Dec-2012
  25. 25. STREAMS arxitekturasıBir tərəfli (Uni-directional)single-source to single-target konfiqurasiyada Capture və Propagation prosesləri qaynaq bazada, Apply prosesiisə hədəf bazada yerləşir. 1-Dec-2012
  26. 26. STREAMS arxitekturasıCascaded/bir başa şəbəkə (directed network)Bir başa şəbəkə konfiqurasiyasında Capture və Propagation prosesləri və Capture növbəsi mənbədə (source)yerləşir. Növbə yönləndirməsində (Queue forwarding), yönləndirmə sahəsinin özünün növbəsi var, lakin Applyprosesi yoxdur. 1-Dec-2012
  27. 27. STREAMS arxitekturasıHub-və-SpokeHub-və-Spoke konfiqurasiyasında, məlumat stream olur bir mənbədən birdən artıq olan hədəf-təyinat(destinations- targets) tətbiq olunur. Bu daha çox mərkəz-filal konfiqurasiyalarında ("Headquarter to Branch (orRegional)") rast gəlinir. Apply prosesləri və növbə hər təyinatı (destination) olan yerdə təyin edilir. 1-Dec-2012
  28. 28. STREAMS arxitekturasıQarşılıqlı (Bi-directional)/N-way/Master-to-MasterQarşılıqlı (Bi-directional), N-way, Master-to-Master confiqurasiyasında bütün adlar mahiyyətcə eynidir.Bu yanaşma bütün tərəflərdə məlumat dəyişikliyinə izin verir və eyni zamanda bütün mənbələrə replikasıya imkanıtanıdır. Bununlada Capture, Propagation və Apply prosesləri eyni zamanda növbələr bütün mənbələrdə təyin edilir. 1-Dec-2012
  29. 29. STREAMS arxitekturasıBir tərəfli (Uni-directional) Spokes-to-HubBu konfiqurasiyada SPOKE-lar məlumatların original dəyişilmiş olan yerlərdir, HUB isə təyinatdır (destination).Capture və Propagation proseslər eyni zamanda Capture növbəsi mənbələrdə müəyyən edilir(SPOKE sights). Applyprosesi ilə növbə isə hər mənbə üçün HUB da təyin edilir. 1-Dec-2012
  30. 30. STREAMS arxitekturasıQarşılıqlı (Bi-directional) Spoke-to-HubBu konfiqurasiya uni-directional Spoke-to-Hub konfiqurasiyasının inkişaf etdirilmiş versiyasıdır hansı ki, dəyişiklərihər mənbəyə göndərmək üçün HUB-a izin verir. Bu isə o deməkdir ki, ən azı bir Capture proses və növbə HUB-datəyin edilməlidir və hər mənbədə (spoke) Propagation prosesi təyin edilməlidir. Son olaraq Apply prosesi və növbəhər bir mənbədə (SPOKE) təyin edilməlidir. 1-Dec-2012
  31. 31. STREAMS arxitekturasıHibrid - HeterogeneousHeterogen konfiqurasiyada tərəflərdən hər hansı biri Oracle bazası deyil. Gateway Oracle SQL və qeyri Oracle SQLsintaksisləri arasında tərcüməçi rolunu oynayır. Bunun sayəsində istifadə şəffaf şəkildə Oracle bazasından SQLəmrlərini qeyri Oracle bazasına daşıya bilir. Oracle 11gR2-dəki gateway aşağıdakı bazaları dəstəkləyir:• Informix• ODBC• SQL Server• Sybase• Teradata və s 1-Dec-2012
  32. 32. NECƏ İŞLƏYİRS o u rce D a ta b a se T a rg e t D a ta b a seT a b le 1-Dec-2012
  33. 33. VERİLƏNLƏRİN DƏYİŞİLMƏSİ S o u rce D a ta b a se T a rg e t D a ta b a se T a b le D a ta M a n ip u la tio n LogW rite r 1-Dec-2012
  34. 34. DB yazır ƏS faylına – REDO loglara S o u rce D a ta b a se T a rg e t D a ta b a se T a b le LogW rite r W rite s T oREDO LO G 1-Dec-2012
  35. 35. Streams Capture Proses S o u rce D a ta b a se T a rg e t D a ta b a se T a b le Log C a p tu re P ro ce ssW rite r R eads R edo and E xtra cts th e L o g ica l C h a n g e R e co rd (L C R )REDO S tre a m s LO G C a p tu re 1-Dec-2012
  36. 36. Streams Növbə - LCR S o u rce D a ta b a se T a rg e t D a ta b a se T a b le S tre a m s Q ueue Log W rite r REDO S tre a m s LO G C a p tu re S tre a m s C a p tu re P ro ce ssw rite s th e L C R to a lo ca l O R R E M O T E S tre a m s Q u e u e T a b le 1-Dec-2012
  37. 37. LCR Propagate Proses - Daşınma S o u rce D a ta b a se T a rg e t D a ta b a se T a b le S tre a m s S tre a m s Q ueue Q ueue Log W rite r REDO S tre a m s LO G C a p tu re S tre a m s C a p tu re P ro ce ssw rite s th e L C R to a lo ca l O R R E M O T E S tre a m s Q u e u e T a b le 1-Dec-2012
  38. 38. Dəyişikliklər tətbiq olunur - apply S o u rce D a ta b a se T a rg e t D a ta b a se T a b le S tre a m s S tre a m s Q ueue Q ueue Log W rite r S tre a m s A p p ly ca n a lso tra n sfo rm fo r o n e re co rd to m any, add co lu m n s , e tc . REDO S tre a m s S tre a m s LO G C a p tu re A p p ly S tre a m s C a p tu re P ro ce ssw rite s th e L C R to a lo ca l O R R E M O T E S tre a m s Q u e u e T a b le 1-Dec-2012
  39. 39. HƏDƏF (Target) Verilənlər Bazasında tətbiq S o u rce D a ta b a se T a rg e t D a ta b a se T a b le S tre a m s S tre a m s Q ueue Q ueue T a b le Log W rite r T a b le REDO S tre a m s S tre a m s LO G C a p tu re A p p ly T a b le S tre a m s C a p tu re P ro ce ssw rite s th e L C R to a lo ca l O R R E M O T E S tre a m s Q u e u e T a b le 1-Dec-2012
  40. 40. Praktik Demo-nun senarisiPraktikada edəcəyimiz ssenari: – HR.Employee cədvəli üzərindəki dəyişikliklərin tutulması(Oracle 10g R2) – Dəyişikliklərin eyni bazada DEMO.EMP cədvəlinə tətbiq edilməsi – Nəticənin yoxlama 1-Dec-2012
  41. 41. ZƏRURİ DİNAMİK VİEW-LARCapture procesini monitorinq etmək üçün zəruri olan view-lar: DBA/ALL_CAPTURE DBA/ALL_CAPTURE_PARAMETERS DBA/ALL_CAPTURE_EXTRA_ATTRIBUTES V$STREAMS_CAPTURE Və digər zəruri view-lar : V$STREAMS_TRANSACTION • DBA/ALL_APPLY DBA/ALL_STREAMS_RULES • DBA/ALL_QUEUES • DBA/ALL_CAPTURE_PREPARED_TABLESDBMS_APPLY_ADM digər tərəfə obyektlərin daşınması üçün aşağıdakı • DBA/ALL_CAPTURE_PREPARED_SCHEMASpaketləri özündə birləşdirir: • DBA_CAPTURE_PREPARED_DATABASE • DBA_APPLY_KEY_COLUMNS SET_TABLE_INSTANTIATION_SCN • DBA_APPLY_DML_HANDLERS SET_SCHEMA_INSTANTIATION_SCN • DBA_APPLY_VALUE_DEPENDENCIES SET_GLOBAL_INSTANTIATION_SCN • DBA_APPLY_OBJECT_DEPENDENCIES • DBA_APPLY_CONFLICT_COLUMNSAşağıdakı view –lar vasitəsi ilə qaynaq verilənlər bazasında baantiation • DBA_APPLY_INSTANTIATED_OBJECTShansı səviyyədə təyin edilib: • DBA_APPLY_INSTANTIATED_SCHEMAS • DBA_APPLY_INSTANTIATED_GLOBAL DBA/ALL_CAPTURE_PREPARED_TABLES DBA/ALL_CAPTURE_PREPARED_SCHEMAS DBA/ALL_CAPTURE_PREPARED_DATABASE 1-Dec-2012
  42. 42. VİDEO1-Dec-2012
  43. 43. ƏLAQƏ• Blog : http://ulfet.blogspot.com/• Email : me@ulfet.info• Skype : ulfet.tanriverdiyev• Facebook : http://www.facebook.com/ulfet.tanriverdiyev 1-Dec-2012
  44. 44. SONSQL>Select ‘TƏŞƏKKÜRLƏR’ FromDual;  1-Dec-2012

  ×