Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lịch phát sóng 1.9.08

470 views

Published on

Lịch phát sóng 1.9.08

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lịch phát sóng 1.9.08

 1. 1. LỊCH PHÁT SÓNG TVSHOPPING TUẦN 1 THÁNG 9/2009 từ 31/8 đến 6/9- Cập nhật: Mới Giờ Thứ hai 31/8 Thứ ba 1/9 Thứ tư 2/9 Thứ năm 3/9 Thứ sáu 4/9 Thứ bảy 5/9 Chủ nhật 6/9 6 00 VIETRAN TOUR VIETRAN TOUR VIETRAN TOUR VIETRAN TOUR VIETRAN TOUR VIETRAN VIETRAN TOUR TOUR 10 Tượng treo đồ trang Dầu ăn Rika (cũ) Tượng treo đồ trang Bánh cuốn hộp) Tượng treo đồ trang Dầu ăn Rika (cũ) Tượng treo đồ sức sức sức trang sức 20 Kem Tràng Tiền Số Thùng rác tự động Kem Tràng Tiền Số 2 Thùng rác tự động Kem Tràng Tiền Số Thùng rác tự động Kem Tràng Tiền 2 2 Số 2 30 Thiên Phúc Quán Số Kem Tràng Tiền Thiên Phúc Quán Số Kem Tràng Tiền Thiên Phúc Quán Kem Tràng Tiền Thiên Phúc Quán 2 (Cũ) 2 (Cũ) Số 2 (Cũ) Số 2 40 Thùng rác thông Bánh cuốn hộp Thùng rác thông Thiên Phúc Quán Thùng rác thông Thiên Phúc Quán Thùng rác thông minh số 2 minh số 2 minh số 2 minh số 2 50 Bánh cuốn hộp Nhà hàng phố Bánh cuốn hộp Nhà hàng Phố nướng Hoa đất Bánh cuốn hộp Hoa đất nướng Hawai sô 3 Hawai số 3
 2. 2. 7 00 Sách Kim Đồng Số Đèn soi tai Số 2 Đèn soi tai số 3 Nhiệt kế đo tai Đèn soi tai Số 2 Đèn soi tai số 3 Nhiệt kế đo tai 2 10 Lá nương Lá Nương Thảm trẻ em Sách Kim Đồng Số Lá Nương Thảm trẻ em Sách Kim Đồng 2 Số 2 20 Áo chống vẹo cột Đông trùng hạ thảo Giá đựng xà phòng Lá nương Đông trùng hạ thảo Giá đựng xà phòng Lá nương sống số 2 số 2 30 Kem giảm béo An Dương Home Khẩu trang Kissy Bát đĩa sứ xương An Dương Home Khẩu trang Kissy Áo chống vẹo cột Evelin Centre Số 4 Centre Số 5 sống + Máy matxa Medisana 40 Chống muỗi Trà thảo dược Máy matxa Happy Kem giảm béo Trà thảo dược Máy matxa Kem giảm béo Zanzano Evelin Happy Evelin 50 Máy matxa Mỹ phẩm Thực phẩm Việt Mỹ Chống muỗi Mỹ phẩm Coreana Thực phẩm Việt Chống muỗi Medisana Coreana Zanzano Mỹ Zanzano
 3. 3. 8 00 Dầu ăn Rika (cũ) Tượng treo đồ Dầu ăn Rika (cũ) Máy khử độc Lino và Trang sức PNJ Tượng treo đồ Dầu ăn Rika (cũ) trang sức Quạt Ozon trang sức 10 Thùng rác tự động Kem Tràng Tiền Số Thùng rác tự động Tượng treo đồ trang Thùng rác tự động Kem Tràng Tiền Thùng rác tự động 2 sức Số 2 20 Kem Tràng Tiền Thiên Phúc Quán Kem Tràng Tiền (Cũ) Kem Tràng Tiền Số Kem Tràng Tiền Thiên Phúc Quán Kem Tràng Tiền (Cũ) Số 2 2 (Cũ) Số 2 (Cũ) 30 Thiên Phúc Quán Thùng rác thông Thiên Phúc Quán Thiên Phúc Quán Số Máy lọc nước Thùng rác thông Thiên Phúc Quán minh số 2 2 Kanggaroo minh số 2 40 Nhà hàng phố Bánh cuốn hộp Nhà hàng phố nướng Thùng rác thông Nhà hàng Phố Hoa đất Tosy nướng Hawai sô 3 Hawai sô 3 minh số 2 nướng Hawai số 3 50 Tosy Đèn soi tai số 3 Nhiệt kế đo tai Máy lọc nước Bánh cuốn hộp Nhiệt kế đo tai Đèn soi tai Số 2 Kanggaroo
 4. 4. 9 00 Đèn soi tai Số 2 Thảm trẻ em Sách Kim Đồng Số 2 Lá Nương Đèn soi tai số 3 Sách Kim Đồng Lá Nương Số 2 10 Lá Nương Giá đựng xà phòng Máy lọc nước Đông trùng hạ thảo Thảm trẻ em Lá nương Đông trùng hạ thảo Kanggaroo số 2 số 2 20 Đông trùng hạ thảo Khẩu trang Kissy Áo chống vẹo cột An Dương Home Giá đựng xà phòng Bát đĩa sứ xương An Dương Home số 2 sống Centre Số 4 Centre Số 5 30 An Dương Home Máy lọc nước Kem giảm béo Evelin Trà thảo dược Khẩu trang Kissy Kem giảm béo Trà thảo dược Centre Số 4 Kanggaroo Evelin 40 Trà thảo dược Thực phẩm Việt Chống muỗi Zanzano Mỹ phẩm Coreana Máy matxa Happy Chống muỗi Mỹ phẩm Mỹ Zanzano Coreana 50 Máy lọc nước Nhiệt kế đo tai Máy matxa Bánh cuốn hộp Thực phẩm Việt Mỹ Máy khử độc Lino Tosy Kanggaroo Medisana và Quạt Ozon
 5. 5. 10 00 Đèn soi tai số 3 Sách Kim Đồng Số Đèn soi tai Số 2 Đèn soi tai số 3 Nhiệt kế đo tai Đèn soi tai Số 2 + Bánh cuốn hộp 2 Lá Nương 10 Thảm trẻ em Lá nương Lá Nương Thảm trẻ em Sách Kim Đồng Số Đông trùng hạ Đèn soi tai số 3 2 thảo số 2 20 Giá đựng xà phòng Bát đĩa sứ xương Đông trùng hạ thảo Giá đựng xà phòng Lá nương An Dương Home Thảm trẻ em số 2 Centre Số 5 30 Khẩu trang Kissy Kem giảm béo An Dương Home Khẩu trang Kissy Áo chống vẹo cột Trà thảo dược Giá đựng xà phòng Evelin Centre Số 4 sống + Máy matxa Medisana 40 Máy matxa Happy Chống muỗi Trà thảo dược Máy matxa Happy Kem giảm béo Mỹ phẩm Khẩu trang Kissy Zanzano Evelin Coreana 50 Thực phẩm Việt Mỹ Máy khử độc Lino Mỹ phẩm Coreana Thực phẩm Việt Mỹ Chống muỗi Trang sức PNJ Máy matxa Happy và Quạt Ozon Zanzano
 6. 6. 11 00 Bánh cuốn hộp Bánh cuốn hộp Bánh cuốn hộp Bánh cuốn hộp Bánh cuốn hộp Bánh cuốn hộp Bánh cuốn hộp 10 Tượng treo đồ trang Dầu ăn Rika (cũ) Tượng treo đồ trang Dầu ăn Rika (cũ) Tượng treo đồ trang Dầu ăn Rika (cũ) Tượng treo đồ sức sức sức trang sức 20 Kem Tràng Tiền Số Thùng rác tự động Kem Tràng Tiền Số 2 Thùng rác tự động Kem Tràng Tiền Số Thùng rác tự động Kem Tràng Tiền 2 2 Số 2 30 Thiên Phúc Quán Số Kem Tràng Tiền Thiên Phúc Quán Số Kem Tràng Tiền Thiên Phúc Quán Kem Tràng Tiền Thiên Phúc Quán 2 (Cũ) 2 (Cũ) Số 2 (Cũ) Số 2 40 Thùng rác thông Thiên Phúc Quán Thùng rác thông Thiên Phúc Quán Thùng rác thông Thiên Phúc Quán Thùng rác thông minh số 2 minh số 2 minh số 2 minh số 2 50 Sách Kim Đồng Số Nhà hàng phố Bánh cuốn hộp Nhà hàng Phố nướng Hoa đất Bánh cuốn hộp Hoa đất 2 nướng Hawai sô 3 Hawai số 3 12 00 VIETRAN TOUR VIETRAN TOUR VIETRAN TOUR VIETRAN TOUR VIETRAN TOUR VIETRAN VIETRAN TOUR TOUR 10 Lá nương Lá Nương Thảm trẻ em Sách Kim Đồng Số Lá Nương Thảm trẻ em Sách Kim Đồng 2 Số 2 20 Áo chống vẹo cột Đông trùng hạ thảo Giá đựng xà phòng Lá nương Đông trùng hạ thảo Giá đựng xà phòng Lá nương sống số 2 số 2 30 Kem giảm béo An Dương Home Khẩu trang Kissy Bát đĩa sứ xương An Dương Home Khẩu trang Kissy Áo chống vẹo cột Evelin Centre Số 4 Centre Số 5 sống + Máy matxa Medisana 40 Chống muỗi Trà thảo dược Máy matxa Happy Kem giảm béo Trà thảo dược Máy matxa Kem giảm béo Zanzano Evelin Happy Evelin 50 Máy matxa Mỹ phẩm Chống muỗi Mỹ phẩm Coreana Chống muỗi Medisana Coreana Zanzano Zanzano
 7. 7. 13 00 Dầu ăn Rika (cũ) Tượng treo đồ Dầu ăn Rika (cũ) Máy khử độc Lino và Trang sức PNJ Tượng treo đồ Dầu ăn Rika (cũ) trang sức Quạt Ozon trang sức 10 Thùng rác tự động Kem Tràng Tiền Số Thùng rác tự động Tượng treo đồ trang Thùng rác tự động Kem Tràng Tiền Thùng rác tự động 2 sức Số 2 20 Kem Tràng Tiền Thiên Phúc Quán Kem Tràng Tiền (Cũ) Kem Tràng Tiền Số Kem Tràng Tiền Thiên Phúc Quán Kem Tràng Tiền (Cũ) Số 2 2 (Cũ) Số 2 (Cũ) 30 Thiên Phúc Quán Thùng rác thông Thiên Phúc Quán Thiên Phúc Quán Số Thiên Phúc Quán Thùng rác thông Thiên Phúc Quán minh số 2 2 minh số 2 40 Nhà hàng phố Bánh cuốn hộp Nhà hàng phố nướng Thùng rác thông Nhà hàng Phố Hoa đất Tosy nướng Hawai sô 3 Hawai sô 3 minh số 2 nướng Hawai số 3 50 Tosy Đèn soi tai số 3 Nhiệt kế đo tai Đèn soi tai Số 2 Bánh cuốn hộp Nhiệt kế đo tai Đèn soi tai Số 2 14 00 Đèn soi tai Số 2 Thảm trẻ em Sách Kim Đồng Số 2 Lá Nương Đèn soi tai số 3 Sách Kim Đồng Lá Nương Số 2 10 Lá Nương Giá đựng xà phòng Lá nương Đông trùng hạ thảo Thảm trẻ em Lá nương Đông trùng hạ thảo số 2 số 2 20 Đông trùng hạ thảo Khẩu trang Kissy Áo chống vẹo cột An Dương Home Giá đựng xà phòng Bát đĩa sứ xương An Dương Home số 2 sống Centre Số 4 Centre Số 5 30 An Dương Home Máy matxa Happy Kem giảm béo Evelin Trà thảo dược Khẩu trang Kissy Kem giảm béo Trà thảo dược Centre Số 4 Evelin 40 Trà thảo dược Tosy Chống muỗi Zanzano Mỹ phẩm Coreana Máy matxa Happy Chống muỗi Mỹ phẩm Zanzano Coreana 50 Tosy Nhiệt kế đo tai Máy matxa Bánh cuốn hộp Tosy Máy khử độc Lino Tosy Medisana và Quạt Ozon
 8. 8. 15 00 Đèn soi tai số 3 Sách Kim Đồng Số Đèn soi tai Số 2 Đèn soi tai số 3 Nhiệt kế đo tai Đèn soi tai Số 2 + Bánh cuốn hộp 2 Lá Nương 10 Thảm trẻ em Lá nương Lá Nương Thảm trẻ em Sách Kim Đồng Số Đông trùng hạ Đèn soi tai số 3 2 thảo số 2 20 Giá đựng xà phòng Bát đĩa sứ xương Đông trùng hạ thảo Giá đựng xà phòng Lá nương An Dương Home Thảm trẻ em số 2 Centre Số 5 30 Khẩu trang Kissy Kem giảm béo An Dương Home Khẩu trang Kissy Áo chống vẹo cột Trà thảo dược Giá đựng xà phòng Evelin Centre Số 4 sống + Máy matxa Medisana 40 Máy matxa Happy Chống muỗi Trà thảo dược Máy matxa Happy Kem giảm béo Mỹ phẩm Khẩu trang Kissy Zanzano Evelin Coreana 50 Tosy Máy khử độc Lino Mỹ phẩm Coreana Tosy Chống muỗi Trang sức PNJ Máy matxa Happy và Quạt Ozon Zanzano
 9. 9. 16 00 Tosy Tosy Tosy Tosy Tosy Tosy 10 Tượng treo đồ trang Dầu ăn Rika (cũ) Tượng treo đồ trang Dầu ăn Rika (cũ) Tượng treo đồ trang Dầu ăn Rika (cũ) Tượng treo đồ sức sức sức trang sức 20 Kem Tràng Tiền Số Thùng rác tự động Kem Tràng Tiền Số 2 Thùng rác tự động Kem Tràng Tiền Số Thùng rác tự động Kem Tràng Tiền 2 2 Số 2 30 Thiên Phúc Quán Số Kem Tràng Tiền Thiên Phúc Quán Số Kem Tràng Tiền Thiên Phúc Quán Kem Tràng Tiền Thiên Phúc Quán 2 (Cũ) 2 (Cũ) Số 2 (Cũ) Số 2 40 Thùng rác thông Thiên Phúc Quán Thùng rác thông Thiên Phúc Quán Thùng rác thông Thiên Phúc Quán Thùng rác thông minh số 2 minh số 2 minh số 2 minh số 2 50 Tosy Nhà hàng phố Bánh cuốn hộp Nhà hàng Phố nướng Hoa đất Bánh cuốn hộp Hoa đất nướng Hawai sô 3 Hawai số 3 17 00 Sách Kim Đồng Số Đèn soi tai Số 2 Đèn soi tai số 3 Nhiệt kế đo tai Đèn soi tai Số 2 Đèn soi tai số 3 Nhiệt kế đo tai 2 10 Lá nương Lá Nương Thảm trẻ em Sách Kim Đồng Số Lá Nương Thảm trẻ em Sách Kim Đồng 2 Số 2 20 Áo chống vẹo cột Đông trùng hạ thảo Giá đựng xà phòng Lá nương Đông trùng hạ thảo Giá đựng xà phòng Lá nương sống số 2 số 2 30 Kem giảm béo An Dương Home Khẩu trang Kissy Bát đĩa sứ xương An Dương Home Khẩu trang Kissy Áo chống vẹo cột Evelin Centre Số 4 Centre Số 5 sống + Máy matxa Medisana 40 Chống muỗi Trà thảo dược Máy matxa Happy Kem giảm béo Trà thảo dược Máy matxa Kem giảm béo Zanzano Evelin Happy Evelin 50 Máy matxa Mỹ phẩm Bánh cuốn hộp Chống muỗi Mỹ phẩm Coreana Bánh cuốn hộp Chống muỗi Medisana Coreana Zanzano Zanzano
 10. 10. 18 00 Bánh cuốn hộp) Tượng treo đồ Dầu ăn Rika (cũ) Máy khử độc Lino và Trang sức PNJ Tượng treo đồ Dầu ăn Rika (cũ) trang sức Quạt Ozon trang sức 10 Thùng rác tự động Kem Tràng Tiền Số Thùng rác tự động Tượng treo đồ trang Thùng rác tự động Kem Tràng Tiền Thùng rác tự động 2 sức Số 2 20 Kem Tràng Tiền Thiên Phúc Quán Kem Tràng Tiền (Cũ) Bánh cuốn hộp Bánh cuốn hộp Thiên Phúc Quán Kem Tràng Tiền (Cũ) Số 2 Số 2 (Cũ) 30 Thực phẩm Việt Mỹ Thực phẩm Việt Thực phẩm Việt Mỹ Thực phẩm Việt Mỹ Thực phẩm Việt Mỹ Thực phẩm Việt Thực phẩm Việt Mỹ Mỹ Mỹ 40 Nhà hàng phố Bánh cuốn hộp Nhà hàng phố nướng Thùng rác thông Nhà hàng Phố Hoa đất Bánh cuốn hộp nướng Hawai sô 3 Hawai sô 3 minh số 2 nướng Hawai số 3 50 Tosy Đèn soi tai số 3 Nhiệt kế đo tai Đèn soi tai Số 2 Tosy Nhiệt kế đo tai Đèn soi tai Số 2
 11. 11. 19 00 Đèn soi tai Số 2 Thảm trẻ em Sách Kim Đồng Số 2 Lá Nương Đèn soi tai số 3 Sách Kim Đồng Lá Nương Số 2 10 Lá Nương Giá đựng xà phòng Lá nương Đông trùng hạ thảo Thảm trẻ em Lá nương Đông trùng hạ thảo số 2 số 2 20 Đông trùng hạ thảo Khẩu trang Kissy Áo chống vẹo cột An Dương Home Giá đựng xà phòng Bát đĩa sứ xương An Dương Home số 2 sống Centre Số 4 Centre Số 5 30 An Dương Home Máy matxa Happy Kem giảm béo Evelin Trà thảo dược Khẩu trang Kissy Kem giảm béo Trà thảo dược Centre Số 4 Evelin 40 Trà thảo dược Tosy Chống muỗi Zanzano Mỹ phẩm Coreana Máy matxa Happy Chống muỗi Mỹ phẩm Zanzano Coreana 50 Tosy Nhiệt kế đo tai Máy matxa Bánh cuốn hộp Tosy Máy khử độc Lino Tosy Medisana và Quạt Ozon
 12. 12. 20 00 Đèn soi tai số 3 Sách Kim Đồng Số Đèn soi tai Số 2 Đèn soi tai số 3 Nhiệt kế đo tai Đèn soi tai Số 2 + Bánh cuốn hộp 2 Lá Nương 10 Thảm trẻ em Lá nương Lá Nương Thảm trẻ em Sách Kim Đồng Số Đông trùng hạ Đèn soi tai số 3 2 thảo số 2 20 Giá đựng xà phòng Bát đĩa sứ xương Đông trùng hạ thảo Giá đựng xà phòng Lá nương An Dương Home Thảm trẻ em số 2 Centre Số 5 30 VIETRAN TOUR VIETRAN TOUR VIETRAN TOUR VIETRAN TOUR VIETRAN TOUR VIETRAN VIETRAN TOUR TOUR 40 Máy matxa Happy Chống muỗi Trà thảo dược Máy matxa Happy Kem giảm béo Mỹ phẩm Khẩu trang Kissy Zanzano Evelin Coreana 50 Tosy Máy khử độc Lino Mỹ phẩm Coreana Tosy Chống muỗi Trang sức PNJ Máy matxa Happy và Quạt Ozon Zanzano
 13. 13. 21 00 Nhiệt kế đo tai Thực phẩm Việt Thực phẩm Việt Mỹ Nhiệt kế đo tai Thực phẩm Việt Mỹ Thực phẩm Việt Thực phẩm Việt Mỹ Mỹ Mỹ 10 Máy lọc nước Đèn soi tai Số 2 An Dương Home Máy lọc nước Đèn soi tai Số 2 Trà thảo dược Tosy Kanggaroo Centre Số 4 Kanggaroo 20 Tosy Kem giảm béo Thiên Phúc Quán Nhiệt kế đo tai Máy lọc nước Đèn soi tai số 3 Nhiệt kế đo tai Evelin Kanggaroo 30 Khẩu trang Kissy Thùng rác thông Đèn soi tai số 3 Khẩu trang Kissy Áo chống vẹo cột Tosy Giá đựng xà phòng minh số 2 sống + Máy matxa Medisana 40 Thiên Phúc Quán Máy lọc nước Máy lọc nước Thiên Phúc Quán Số Thiên Phúc Quán Thùng rác thông Thiên Phúc Quán Kanggaro Kanggaroo 2 minh số 2 o 50 Tosy Tosy Chống muỗi Zanzano Thảm trẻ em Máy khử độc Lino Chống muỗi Tosy và Quạt Ozon Zanzano
 14. 14. 22 00 Thực phẩm Việt Mỹ Thực phẩm Việt Thực phẩm Việt Mỹ Thực phẩm Việt Mỹ Thực phẩm Việt Mỹ Thực phẩm Việt Thực phẩm Việt Mỹ Mỹ Mỹ 10 Máy lọc nước Máy matxa Happy Lá nương Đèn soi tai Số 2 Thiên Phúc Quán Hoa đất Đèn soi tai Số 2 + Kanggaroo Lá Nương 20 Đèn soi tai số 3 Trà thảo dược Kem giảm béo Evelin Tosy Mỹ phẩm Coreana Tượng treo đồ Đông trùng hạ thảo trang sức số 2 30 Thảm trẻ em Mỹ phẩm Sách Kim Đồng Số 2 Máy lọc nước Hoa đất Kem Tràng Tiền Thảm trẻ em Coreana Kanggaroo Số 2 40 Giá đựng xà phòng Máy lọc nước Máy lọc nước An Dương Home Máy lọc nước Thiên Phúc Quán Hoa đất Kanggaro Kanggaroo Centre Số 4 Kanggaroo Số 2 5 Tosy Tosy Đèn soi tai số 3 Trà thảo dược Tosy Tosy To ssy

×