Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lich Tvs Tuan2.8.09

449 views

Published on

TVShopping

 • Be the first to comment

Lich Tvs Tuan2.8.09

 1. 1. LỊCH PHÁT SÓNG TVSHOPPING TUẦN 1 THÁNG 8/2009 từ 10/8 đến 16/8- Cập nhật: Mới Giờ Thứ hai 10/8 Thứ ba 11/8 Thứ tư 12/8 Thứ năm 13/8 Thứ sáu 14/8 Thứ bảy 15/8 Chủ nhật 16/8 6 00 Rượu vang VNT số Rượu vang VNT số Rượu vang VNT số Rượu vang VNT số 2 Rượu vang VNT Rượu vang VNT Rượu vang VNT 1 2 1 số 1 số 2 số 1 10 Dầu ăn Rika (cũ) Dầu ăn Rika số 2 Dầu ăn Rika (cũ) Dầu ăn Rika số 2 Dầu ăn Rika (cũ) Dầu ăn Rika số 2 Dầu ăn Rika (cũ) 20 Thùng rác tự động Tượng treo đồ Thùng rác tự động Tượng treo đồ trang Thùng rác tự động Tượng treo đồ Thùng rác tự động trang sức sức trang sức 30 Kem Tràng Tiền Kem Tràng Tiền Số Kem Tràng Tiền (Cũ) Kem Tràng Tiền Số Kem Tràng Tiền Kem Tràng Tiền Kem Tràng Tiền (Cũ) 2 2 (Cũ) Số 2 (Cũ) 40 Thiên Phúc Quán Thiên Phúc Quán Thiên Phúc Quán Thiên Phúc Quán Số Thiên Phúc Quán Thiên Phúc Quán Thiên Phúc Quán Số 2 2 Số 2 50 Tosy Thùng rác thông Tosy Thùng rác thông Tosy Thùng rác thông Tosy minh số 2 minh số 2 minh số 2
 2. 2. 7 00 Đèn soi tai Số 2 Sách Kim Đồng Số Đèn soi tai số 3 Đèn soi tai Số 2 Sách Kim Đồng Số Đèn soi tai số 3 Đèn soi tai Số 2 2 2 10 Lá Nương Số 2 Lá nương số 2 Thảm trẻ em Lá Nương Số 2 Lá nương số 2 Thảm trẻ em Lá Nương Số 2 20 Đông trùng hạ thảo Sữa cho người tiểu Giá đựng xà phòng Đông trùng hạ thảo Sữa cho người tiểu Giá đựng xà phòng Đông trùng hạ thảo số 2 đường Số 3 số 2 đường Số 3 số 2 30 Tảo Spirulina (cũ) Kem giảm béo Tảo Spirulina (cũ) Kem giảm béo Bát đĩa sứ xương Tảo Spirulina (cũ) Evelin Evelin 40 An Dương Home Máy matxa Tosy An Dương Home Máy matxa Khẩu trang Kissy An Dương Home Centre Số 4 Medisana Centre Số 4 Medisana Centre Số 4 50 Tosy Máy lọc nước Rượu vang VNT số 2 Tosy Máy lọc nước Rượu vang VNT Tosy Kangaroo Kangaroo số 2
 3. 3. 8 00 Đèn soi tai số 3 Đèn soi tai Số 2 Sách Kim Đồng Số 2 Đèn soi tai số 3 Đèn soi tai Số 2 Sách Kim Đồng Đèn soi tai số 3 Số 2 10 Thảm trẻ em Lá Nương Số 2 Lá nương số 2 Thảm trẻ em Lá Nương Số 2 Lá nương số 2 Thảm trẻ em 20 Giá đựng xà phòng Đông trùng hạ thảo Sữa cho người tiểu Giá đựng xà phòng Đông trùng hạ thảo Sữa cho người tiểu Giá đựng xà phòng số 2 đường Số 3 số 2 đường Số 3 30 Máy lọc nước Tảo Spirulina (cũ) Kem giảm béo Evelin Bát đĩa sứ xương Tảo Spirulina (cũ) Kem giảm béo Máy lọc nước Kangaroo Evelin Kangaroo 40 Tosy An Dương Home Máy matxa Máy lọc nước An Dương Home Máy matxa Khẩu trang Kissy Centre Số 4 Medisana Kangaroo Centre Số 4 Medisana 50 Rượu vang VNT số Tosy Máy lọc nước Rượu vang VNT số 2 Tosy Áo chống vẹo cột Tosy 2 Kangaroo sống
 4. 4. 9 00 Dầu ăn Rika số 2 Rượu vang VNT Rượu vang VNT số 2 Rượu vang VNT số Rượu vang VNT số Máy lọc nước Rượu vang VNT số số 1 1 2 Kangaroo 2 10 Tượng treo đồ trang Dầu ăn Rika (cũ) Dầu ăn Rika số 2 Dầu ăn Rika (cũ) Dầu ăn Rika số 2 Dầu ăn Rika (cũ) Dầu ăn Rika số 2 sức 20 Kem Tràng Tiền Số Thùng rác tự động Tượng treo đồ trang Thùng rác tự động Tượng treo đồ trang Thùng rác tự động Tượng treo đồ 2 sức sức trang sức 30 Thiên Phúc Quán Số Kem Tràng Tiền Kem Tràng Tiền Số 2 Kem Tràng Tiền Kem Tràng Tiền Số Kem Tràng Tiền Kem Tràng Tiền 2 (Cũ) (Cũ) 2 (Cũ) Số 2 40 Thùng rác thông Thiên Phúc Quán Thiên Phúc Quán Số Thiên Phúc Quán Thiên Phúc Quán Thiên Phúc Quán Thiên Phúc Quán minh số 2 2 Số 2 Số 2 50 Tosy Tosy Thùng rác thông Tosy Thùng rác thông Tosy Thùng rác thông minh số 2 minh số 2 minh số 2
 5. 5. 10 00 Sách Kim Đồng Số Đèn soi tai số 3 Đèn soi tai Số 2 Sách Kim Đồng Số Đèn soi tai số 3 Đèn soi tai Số 2 Sách Kim Đồng 2 2 Số 2 10 Lá nương số 2 Thảm trẻ em Lá Nương Số 2 Lá nương số 2 Thảm trẻ em Lá Nương Số 2 Lá nương số 2 20 Sữa cho người tiểu Giá đựng xà phòng Đông trùng hạ thảo Sữa cho người tiểu Giá đựng xà phòng Đông trùng hạ Sữa cho người tiểu đường Số 3 số 2 đường Số 3 thảo số 2 đường Số 3 30 Kem giảm béo Bát đĩa sứ xương Tảo Spirulina (cũ) Kem giảm béo Bát đĩa sứ xương Tảo Spirulina Kem giảm béo Evelin Evelin (cũ) Evelin 40 Máy matxa Tosy An Dương Home Máy matxa Khẩu trang Kisy An Dương Home Máy matxa Medisana Centre Số 4 Medisana Centre Số Medisana 4 50 Tosy Rượu vang VNT số Tosy Tosy Rượu vang VNT số Tosy Áo chống vẹo cột 2 2 sống
 6. 6. 11 00 Rượu vang VNT số Rượu vang VNT số Rượu vang VNT số Rượu vang VNT số 2 Rượu vang VNT Rượu vang VNT Rượu vang VNT 1 2 1 số 1 số 2 số 1 10 Dầu ăn Rika (cũ) Dầu ăn Rika số 2 Dầu ăn Rika (cũ) Dầu ăn Rika số 2 Dầu ăn Rika (cũ) Dầu ăn Rika số 2 Dầu ăn Rika (cũ) 20 Thùng rác tự động Tượng treo đồ Thùng rác tự động Tượng treo đồ trang Thùng rác tự động Tượng treo đồ Thùng rác tự động trang sức sức trang sức 30 Kem Tràng Tiền Kem Tràng Tiền Số Kem Tràng Tiền (Cũ) Kem Tràng Tiền Số Kem Tràng Tiền Kem Tràng Tiền Kem Tràng Tiền (Cũ) 2 2 (Cũ) Số 2 (Cũ) 40 Thiên Phúc Quán Thiên Phúc Quán Thiên Phúc Quán Thiên Phúc Quán Số Thiên Phúc Quán Thiên Phúc Quán Thiên Phúc Quán Số 2 2 Số 2 50 Tosy Thùng rác thông Tosy Thùng rác thông Tosy Thùng rác thông Tosy minh số 2 minh số 2 minh số 2
 7. 7. 12 00 Đèn soi tai Số 2 Sách Kim Đồng Số Đèn soi tai số 3 Đèn soi tai Số 2 Sách Kim Đồng Số Đèn soi tai số 3 Đèn soi tai Số 2 2 2 10 Lá Nương Số 2 Lá nương số 2 Thảm trẻ em Lá Nương Số 2 Lá nương số 2 Thảm trẻ em Lá Nương Số 2 20 Đông trùng hạ thảo Sữa cho người tiểu Giá đựng xà phòng Đông trùng hạ thảo Sữa cho người tiểu Giá đựng xà phòng Đông trùng hạ thảo số 2 đường Số 3 số 2 đường Số 3 số 2 30 Tảo Spirulina (cũ) Kem giảm béo Tảo Spirulina (cũ) Kem giảm béo Bát đĩa sứ xương Tảo Spirulina (cũ) Evelin Evelin 40 An Dương Home Máy matxa Tosy An Dương Home Máy matxa Khẩu trang Kissy An Dương Home Centre Số 4 Medisana Centre Số 4 Medisana Centre Số 4 50 Tosy Tosy Rượu vang VNT số 2 Tosy Tosy Rượu vang VNT Tosy số 2
 8. 8. 13 00 Đèn soi tai số 3 Đèn soi tai Số 2 Sách Kim Đồng Số 2 Đèn soi tai số 3 Đèn soi tai Số 2 Sách Kim Đồng Đèn soi tai số 3 Số 2 10 Thảm trẻ em Lá Nương Số 2 Lá nương số 2 Thảm trẻ em Lá Nương Số 2 Lá nương số 2 Thảm trẻ em 20 Giá đựng xà phòng Đông trùng hạ thảo Sữa cho người tiểu Giá đựng xà phòng Đông trùng hạ thảo Sữa cho người tiểu Giá đựng xà phòng số 2 đường Số 3 số 2 đường Số 3 30 Tảo Spirulina (cũ) Kem giảm béo Evelin Bát đĩa sứ xương Tảo Spirulina (cũ) Kem giảm béo Bát đĩa sứ xương Evelin 40 Tosy An Dương Home Máy matxa Tosy An Dương Home Máy matxa Khẩu trang Kissy Centre Số 4 Medisana Centre Số 4 Medisana 50 Rượu vang VNT số Tosy Tosy Rượu vang VNT số 2 Tosy Áo chống vẹo cột Rượu vang VNT số 2 sống 2
 9. 9. 14 00 Dầu ăn Rika số 2 Rượu vang VNT Rượu vang VNT số 2 Rượu vang VNT số Rượu vang VNT số Rượu vang VNT Rượu vang VNT số số 1 1 2 số 1 2 10 Tượng treo đồ trang Dầu ăn Rika (cũ) Dầu ăn Rika số 2 Dầu ăn Rika (cũ) Dầu ăn Rika số 2 Dầu ăn Rika (cũ) Dầu ăn Rika số 2 sức 20 Kem Tràng Tiền Số Thùng rác tự động Tượng treo đồ trang Thùng rác tự động Tượng treo đồ trang Thùng rác tự động Tượng treo đồ 2 sức sức trang sức 30 Thiên Phúc Quán Số Kem Tràng Tiền Kem Tràng Tiền Số 2 Kem Tràng Tiền Kem Tràng Tiền Số Kem Tràng Tiền Kem Tràng Tiền 2 (Cũ) (Cũ) 2 (Cũ) Số 2 40 Thùng rác thông Thiên Phúc Quán Thiên Phúc Quán Số Thiên Phúc Quán Thiên Phúc Quán Thiên Phúc Quán Thiên Phúc Quán minh số 2 2 Số 2 Số 2 50 Tosy Tosy Thùng rác thông Tosy Thùng rác thông Tosy Thùng rác thông minh số 2 minh số 2 minh số 2
 10. 10. 15 00 Sách Kim Đồng Số Đèn soi tai số 3 Đèn soi tai Số 2 Sách Kim Đồng Số Đèn soi tai số 3 Đèn soi tai Số 2 Sách Kim Đồng 2 2 Số 2 10 Lá nương số 2 Thảm trẻ em Lá Nương Số 2 Lá nương số 2 Thảm trẻ em Lá Nương Số 2 Lá nương số 2 20 Sữa cho người tiểu Giá đựng xà phòng Đông trùng hạ thảo Sữa cho người tiểu Giá đựng xà phòng Đông trùng hạ Sữa cho người tiểu đường Số 3 số 2 đường Số 3 thảo số 2 đường Số 3 30 Kem giảm béo Bát đĩa sứ xương Tảo Spirulina (cũ) Kem giảm béo Bát đĩa sứ xương Tảo Spirulina Kem giảm béo Evelin Evelin (cũ) Evelin 40 Máy matxa Tosy An Dương Home Máy matxa Khẩu trang Kisy An Dương Home Máy matxa Medisana Centre Số 4 Medisana Centre Số Medisana 4 50 Tosy Rượu vang VNT số Tosy Tosy Rượu vang VNT số Tosy Áo chống vẹo cột 2 2 sống
 11. 11. 16 00 Rượu vang VNT số Rượu vang VNT số Rượu vang VNT số Rượu vang VNT số 2 Rượu vang VNT Rượu vang VNT Rượu vang VNT 1 2 1 số 1 số 2 số 1 10 Dầu ăn Rika (cũ) Dầu ăn Rika số 2 Dầu ăn Rika (cũ) Dầu ăn Rika số 2 Dầu ăn Rika (cũ) Dầu ăn Rika số 2 Dầu ăn Rika (cũ) 20 Thùng rác tự động Tượng treo đồ Thùng rác tự động Tượng treo đồ trang Thùng rác tự động Tượng treo đồ Thùng rác tự động trang sức sức trang sức 30 Kem Tràng Tiền Kem Tràng Tiền Số Kem Tràng Tiền (Cũ) Kem Tràng Tiền Số Kem Tràng Tiền Kem Tràng Tiền Kem Tràng Tiền (Cũ) 2 2 (Cũ) Số 2 (Cũ) 40 Thiên Phúc Quán Thiên Phúc Quán Thiên Phúc Quán Thiên Phúc Quán Số Thiên Phúc Quán Thiên Phúc Quán Thiên Phúc Quán Số 2 2 Số 2 50 Tosy Thùng rác thông Tosy Thùng rác thông Tosy Thùng rác thông Tosy minh số 2 minh số 2 minh số 2
 12. 12. 17 00 Đèn soi tai Số 2 Sách Kim Đồng Số Đèn soi tai số 3 Đèn soi tai Số 2 Sách Kim Đồng Số Đèn soi tai số 3 Đèn soi tai Số 2 2 2 10 Lá Nương Số 2 Lá nương số 2 Thảm trẻ em Lá Nương Số 2 Lá nương số 2 Thảm trẻ em Lá Nương Số 2 20 Đông trùng hạ thảo Sữa cho người tiểu Giá đựng xà phòng Đông trùng hạ thảo Sữa cho người tiểu Giá đựng xà phòng Đông trùng hạ thảo số 2 đường Số 3 số 2 đường Số 3 số 2 30 Tảo Spirulina (cũ) Kem giảm béo Tảo Spirulina (cũ) Kem giảm béo Bát đĩa sứ xương Tảo Spirulina (cũ) Evelin Evelin 40 An Dương Home Máy matxa Tosy An Dương Home Máy matxa Khẩu trang Kissy An Dương Home Centre Số 4 Medisana Centre Số 4 Medisana Centre Số 4 50 Tosy Tosy Rượu vang VNT số 2 Tosy Tosy Rượu vang VNT Tosy số 2 18 00 Đèn soi tai số 3 Đèn soi tai Số 2 Sách Kim Đồng Số 2 Đèn soi tai số 3 Đèn soi tai Số 2 Sách Kim Đồng Đèn soi tai số 3 Số 2 10 Thảm trẻ em Lá Nương Số 2 Lá nương số 2 Thảm trẻ em Lá Nương Số 2 Lá nương số 2 Thảm trẻ em 20 Giá đựng xà phòng Đông trùng hạ thảo Sữa cho người tiểu Giá đựng xà phòng Đông trùng hạ thảo Sữa cho người tiểu Giá đựng xà phòng số 2 đường Số 3 số 2 đường Số 3 30 Tảo Spirulina (cũ) Kem giảm béo Evelin Bát đĩa sứ xương Tảo Spirulina (cũ) Kem giảm béo Bát đĩa sứ xương Evelin
 13. 13. 40 Tosy An Dương Home Máy matxa Tosy An Dương Home Máy matxa Khẩu trang Kissy Centre Số 4 Medisana Centre Số 4 Medisana 50 Rượu vang VNT số Tosy Tosy Rượu vang VNT số 2 Tosy Áo chống vẹo cột Rượu vang VNT số 2 sống 2 19 00 Máy lọc nước Rượu vang VNT Rượu vang VNT số 2 Rượu vang VNT số Rượu vang VNT số Rượu vang VNT Rượu vang VNT số Kangaroo số 1 1 2 số 1 2 10 Tượng treo đồ trang Máy lọc nước Dầu ăn Rika số 2 Máy lọc nước Dầu ăn Rika số 2 Dầu ăn Rika (cũ) Dầu ăn Rika số 2 sức Kangaroo Kangaroo 20 Kem Tràng Tiền Số Thùng rác tự động Tượng treo đồ trang Thùng rác tự động Tượng treo đồ trang Thùng rác tự động Tượng treo đồ 2 sức sức trang sức 30 Thiên Phúc Quán Số Kem Tràng Tiền Máy lọc nước Kem Tràng Tiền Kem Tràng Tiền Số Máy lọc nước Kem Tràng Tiền 2 (Cũ) Kangaroo (Cũ) 2 Kangaroo Số 2 40 Thùng rác thông Thiên Phúc Quán Thiên Phúc Quán Số Thiên Phúc Quán Máy lọc nước Thiên Phúc Quán Thiên Phúc Quán minh số 2 2 Kangaroo Số 2 50 Tosy Tosy Thùng rác thông Tosy Thùng rác thông Tosy Máy lọc nước minh số 2 minh số 2 Kangaroo
 14. 14. 20 00 Sách Kim Đồng Số Đèn soi tai số 3 Đèn soi tai Số 2 Sách Kim Đồng Số Đèn soi tai số 3 Đèn soi tai Số 2 Sách Kim Đồng 2 2 Số 2 10 Lá nương số 2 Thảm trẻ em Lá Nương Số 2 Lá nương số 2 Thảm trẻ em Lá Nương Số 2 Lá nương số 2 20 Sữa cho người tiểu Giá đựng xà phòng Đông trùng hạ thảo Sữa cho người tiểu Giá đựng xà phòng Đông trùng hạ Sữa cho người tiểu đường Số 3 số 2 đường Số 3 thảo số 2 đường Số 3 30 Kem giảm béo Bát đĩa sứ xương Tảo Spirulina (cũ) Kem giảm béo Bát đĩa sứ xương Tảo Spirulina Kem giảm béo Evelin Evelin (cũ) Evelin 40 Máy matxa Tosy An Dương Home Máy matxa Khẩu trang Kisy An Dương Home Máy matxa Medisana Centre Số 4 Medisana Centre Số Medisana 4 50 Tosy Rượu vang VNT số Tosy Tosy Rượu vang VNT số Tosy Áo chống vẹo cột 2 2 sống
 15. 15. 21 00 Đèn soi tai Số 2 Sách Kim Đồng Số Đèn soi tai số 3 Đèn soi tai Số 2 Sách Kim Đồng Số Đèn soi tai số 3 Đèn soi tai Số 2 2 2 10 Lá Nương Số 2 Lá nương số 2 Thảm trẻ em Lá Nương Số 2 Lá nương số 2 Thảm trẻ em Lá Nương Số 2 20 Đông trùng hạ thảo Sữa cho người tiểu Giá đựng xà phòng Đông trùng hạ thảo Sữa cho người tiểu Giá đựng xà phòng Đông trùng hạ thảo số 2 đường Số 3 số 2 đường Số 3 số 2 30 Tảo Spirulina (cũ) Kem giảm béo Tảo Spirulina (cũ) Kem giảm béo Bát đĩa sứ xương Tảo Spirulina (cũ) Evelin Evelin 40 An Dương Home Máy matxa Tosy An Dương Home Máy matxa Khẩu trang Kissy An Dương Home Centre Số 4 Medisana Centre Số 4 Medisana Centre Số 4 50 Tosy Tosy Rượu vang VNT số 2 Tosy Tosy Rượu vang VNT Tosy số 2
 16. 16. 22 00 Đèn soi tai số 3 Đèn soi tai Số 2 Sách Kim Đồng Số 2 Máy lọc nước Đèn soi tai Số 2 Sách Kim Đồng Đèn soi tai số 3 Kangaroo Số 2 10 Thảm trẻ em Lá Nương Số 2 Máy lọc nước Thảm trẻ em Lá Nương Số 2 Máy lọc nước Thảm trẻ em Kangaroo Kangaroo 20 Giá đựng xà phòng Đông trùng hạ thảo Sữa cho người tiểu Giá đựng xà phòng Đông trùng hạ thảo Sữa cho người tiểu Máy lọc nước số 2 đường Số 3 số 2 đường Số 3 Kangaroo 30 Máy lọc nước Tảo Spirulina (cũ) Kem giảm béo Evelin Bát đĩa sứ xương Máy lọc nước Kem giảm béo Bát đĩa sứ xương Kangaroo Kangaroo Evelin 40 Tosy Máy lọc nước Máy matxa Tosy An Dương Home Máy matxa Khẩu trang Kissy Kangaroo Medisana Centre Số 4 Medisana 5 Rượu vang VNT số Tosy Tosy Rượu vang VNT số 2 Tosy Áo chống vẹo cột Rượu vang VNT số 2 sống 2
 17. 17. -

×