Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lich Tvs Tuan 2.11.09

505 views

Published on

Lich Tvs Tuan 2.11.09

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Lich Tvs Tuan 2.11.09

 1. 1. LỊCH PHÁT SÓNG TVSHOPPING TUẦN 2 THÁNG 11/2009 từ 26/10 0 – 1/11 Giờ Thứ hai 9/11 Thứ ba 10/11 Thứ tư 11/11 Thứ năm 12/11 Thứ sáu 13/11 Thứ bảy 14/11 Chủ nhật 15/11 6 00 Kem trị trứng cá INAX Khăn lụa Châu Anh + Phần mềm diệt Vius Đệm sưởi Hàn Kem trị trứng cá INAX Bảo Minh Hoa đất BKV Quốc Bảo Minh 10 Thực phẩm Việt Mỹ Tượng treo đồ Sữa cho người tiểu Máy lọc nước Lá nương + Dầu Thực phẩm Việt Tượng treo đồ trang sức đường Kangaroo gọi Welcali Mỹ trang sức 20 Trà thảo dược Giá đựng xà phòng Oyster Picenza + Nồi ủ Giảm cân Eva Nice Trà thảo dược Giá đựng xà phòng Makxim 30 Bánh cuốn + Nem Bát ăn chó mèo Đông trùng hạ thảo Đai và máy làm đẹp Medisana Bánh cuốn + Nem Bát ăn chó mèo số 2 Happy 40 Nước uống Vinawa An Dương Home Viên nang giảm béo Máy lọc nước Đèn soi tai số 3+ Rượu vang thảo An Dương Home Center số OAKE Maxxim Khẩu trang Kissy mộc + Nước uống Center số 5 Vinawa 5 + Trang sức PNJ 50 Lá nương + Hanvico số 1 Mỹ phẩm Welcos Nồi Shoder + Bếp từ Sach Kim Dong Lá nương + Hanvico số 1 Việt Hàn Vàng Ngọc Lan Vàng Ngọc Lan
 2. 2. 7 00 INAX Khăn lụa Châu Anh Phần mềm diệt Vius Đệm sưởi Hàn Quốc Kem trị trứng cá INAX Khăn lụa Châu BKV Bảo Minh Anh + Hoa đất 10 Tượng treo đồ trang Sữa cho người tiểu Máy lọc nước Lá nương + Dầu gọi Thực phẩm Việt Mỹ Tượng treo đồ Sữa cho người tiểu sức đường Kangaroo Welcali trang sức đường 20 Giá đựng xà phòng Oyster Picenza + Nồi ủ Giảm cân Eva Nice Trà thảo dược Giá đựng xà Oyster Makxim phòng 30 Bát ăn chó mèo Đông trùng hạ Đai và máy làm đẹp Medisana Bánh cuốn + Nem Bát ăn chó mèo Đông trùng hạ thảo số 2 Happy thảo số 2 40 An Dương Home Viên nang giảm Máy lọc nước Đèn soi tai số 3+ Rượu vang thảo An Dương Home Viên nang giảm Center số 5 béo OAKE Maxxim Khẩu trang Kissy mộc + Nước uống Center số béo OAKE Vinawa 5 + Trang sức PNJ 50 Hanvico số 1 Mỹ phẩm Welcos Nồi Shoder + Bếp từ Sach Kim Dong Lá nương + Hanvico số 1 Mỹ phẩm Welcos Việt Hàn Vàng Ngọc Lan
 3. 3. 8 00 Khăn lụa Châu Anh Phần mềm diệt Đệm sưởi Hàn Quốc Kem trị trứng cá Bảo INAX Khăn lụa Châu Phần mềm diệt + Hoa đất Vius BKV Minh Anh Vius BKV 10 Sữa cho người tiểu Máy lọc nước Lá nương Thực phẩm Việt Mỹ Tượng treo đồ trang Sữa cho người tiểu Máy lọc nước đường Kangaroo sức đường Kangaroo 20 Oyster Picenza + Nồi ủ Giảm cân Eva Nice Trà thảo dược Giá đựng xà phòng Oyster Picenza + Nồi ủ Makxim Makxim 30 Đông trùng hạ Đai và máy làm Khẩu trang Kissy Bánh cuốn + Nem Bát ăn chó mèo Đông trùng hạ Đai và máy làm thảo số 2 đẹp Happy thảo số 2 đẹp Happy 40 Viên nang giảm béo Máy lọc nước Đèn soi tai số 3 Rượu vang thảo mộc An Dương Home Viên nang giảm Máy lọc nước OAKE Maxxim + Nước uống Vinawa Center số 5 béo Maxxim + Trang OAKE sức PNJ 50 Mỹ phẩm Welcos Nồi Shoder Sach Kim Dong Lá nương + Hanvico số 1 Mỹ phẩm Welcos Nồi Shoder + Bếp từ Việt Hàn Vàng Ngọc Lan
 4. 4. 9 00 Phần mềm diệt Vius Đệm sưởi Hàn Kem trị trứng cá Bảo INAX Khăn lụa Châu Anh Phần mềm diệt Đệm sưởi Hàn BKV Quốc Minh + Hoa đất Vius BKV Quốc 10 Máy lọc nước Lá nương Thực phẩm Việt Mỹ Tượng treo đồ trang Sữa cho người tiểu Máy lọc nước Lá nương + Dầu Kangaroo sức đường Kangaroo gọi Welcali 20 Picenza + Nồi ủ Giảm cân Eva Nice Trà thảo dược Giá đựng xà phòng Oyster Picenza + Nồi ủ Giảm cân Eva Nice Makxim Makxim 30 Đai và máy làm đẹp Khẩu trang Kissy Bánh cuốn + Nem Bát ăn chó mèo Đông trùng hạ Đai và máy làm Medisana Happy thảo số 2 đẹp Happy 40 Máy lọc nước Đèn soi tai số 3 Nước uống Vinawa An Dương Home Viên nang giảm béo Máy lọc nước Đèn soi tai số 3+ Maxxim Center số 5 OAKE Maxxim Khẩu trang Kissy 50 Nồi Shoder Sach Kim Dong Lá nương + Hanvico số 1 Mỹ phẩm Welcos Nồi Shoder + Bếp Sach Kim Dong từ Việt Hàn Vàng Ngọc Lan
 5. 5. 10 00 Đệm sưởi Hàn Quốc Kem trị trứng cá INAX Khăn lụa Châu Anh Phần mềm diệt Vius Đệm sưởi Hàn Kem trị trứng cá Bảo Minh BKV Quốc Bảo Minh 10 Lá nương Thực phẩm Việt Tượng treo đồ trang Sữa cho người tiểu Máy lọc nước Lá nương + Dầu Thực phẩm Việt Mỹ sức đường Kangaroo gọi Mỹ Welcali 20 Giảm cân Eva Nice Trà thảo dược Giá đựng xà phòng Oyster Picenza + Nồi ủ Giảm cân Eva Trà thảo dược Makxim Nice 30 Khẩu trang Kissy Bánh cuốn + Nem Bát ăn chó mèo Đông trùng hạ thảo Đai và máy làm đẹp Medisana Bánh cuốn + Nem số 2 Happy 40 Đèn soi tai số 3 Nước uống Vinawa An Dương Home Viên nang giảm béo Máy lọc nước Đèn soi tai số 3+ Rượu vang thảo Center số 5 OAKE Maxxim Khẩu trang Kissy mộc + Nước uống Vinawa 50 Sach Kim Dong Lá nương + Hanvico số 1 Mỹ phẩm Welcos Nồi Shoder + Bếp Sach Kim Dong Lá nương + từ Việt Hàn Vàng Ngọc Lan Vàng Ngọc Lan
 6. 6. 11 00 Kem trị trứng cá INAX Khăn lụa Châu Anh + Phần mềm diệt Vius Đệm sưởi Hàn Kem trị trứng cá INAX Bảo Minh Hoa đất BKV Quốc Bảo Minh 10 Dầu ăn Rika số 4 Tượng treo đồ Sữa cho người tiểu Máy lọc nước Lá nương + Dầu Dầu ăn Rika số 5 Tượng treo đồ trang sức đường Kangaroo gọi Welcali trang sức 20 Trà thảo dược Giá đựng xà phòng Oyster Picenza + Nồi ủ Giảm cân Eva Nice Trà thảo dược Giá đựng xà phòng Makxim 30 Bánh cuốn + Nem Bát ăn chó mèo Đông trùng hạ thảo Đai và máy làm đẹp Medisana Bánh cuốn + Nem Bát ăn chó mèo số 2 Happy 40 Nước uống Vinawa An Dương Home Viên nang giảm béo Máy lọc nước Đèn soi tai số 3+ Rượu vang thảo An Dương Home Center số OAKE Maxxim Khẩu trang Kissy mộc + Nước uống Center số 5 Vinawa 5 + Trang sức PNJ 50 Lá nương + Hanvico số 2 Mỹ phẩm Welcos Nồi Shoder + Bếp từ Sach Kim Dong Lá nương + Hanvico số 2 Việt Hàn Vàng Ngọc Lan Vàng Ngọc Lan
 7. 7. 12 00 INAX Khăn lụa Châu Anh Phần mềm diệt Vius Đệm sưởi Hàn Quốc Kem trị trứng cá INAX Khăn lụa Châu BKV Bảo Minh Anh + Hoa đất 10 Tượng treo đồ trang Sữa cho người tiểu Máy lọc nước Lá nương + Dầu gọi Dầu ăn Rika số 5 Tượng treo đồ Sữa cho người tiểu sức đường Kangaroo Welcali trang sức đường 20 Giá đựng xà phòng Oyster Picenza + Nồi ủ Giảm cân Eva Nice Trà thảo dược Giá đựng xà Oyster Makxim phòng 30 Bát ăn chó mèo Đông trùng hạ Đai và máy làm đẹp Medisana Bánh cuốn + Nem Bát ăn chó mèo Đông trùng hạ thảo số 2 Happy thảo số 2 40 An Dương Home Viên nang giảm Máy lọc nước Đèn soi tai số 3+ Rượu vang thảo An Dương Home Viên nang giảm Center số 5 béo OAKE Maxxim Khẩu trang Kissy mộc + Nước uống Center số béo OAKE Vinawa 5 + Trang sức PNJ 50 Hanvico số 2 Mỹ phẩm Welcos Nồi Shoder + Bếp từ Sach Kim Dong Lá nương + Hanvico số 2 Mỹ phẩm Welcos Việt Hàn Vàng Ngọc Lan
 8. 8. 13 00 Khăn lụa Châu Anh Phần mềm diệt Đệm sưởi Hàn Quốc Kem trị trứng cá Bảo INAX Khăn lụa Châu Phần mềm diệt + Hoa đất Vius BKV Minh Anh Vius BKV 10 Sữa cho người tiểu Máy lọc nước Lá nương Dầu ăn Rika số 5 Tượng treo đồ trang Sữa cho người tiểu Máy lọc nước đường Kangaroo sức đường Kangaroo 20 Oyster Picenza + Nồi ủ Giảm cân Eva Nice Trà thảo dược Giá đựng xà phòng Oyster Picenza + Nồi ủ Makxim Makxim 30 Đông trùng hạ Đai và máy làm Khẩu trang Kissy Bánh cuốn + Nem Bát ăn chó mèo Đông trùng hạ Đai và máy làm thảo số 2 đẹp Happy thảo số 2 đẹp Happy 40 Viên nang giảm béo Máy lọc nước Đèn soi tai số 3 Rượu vang thảo mộc An Dương Home Viên nang giảm Máy lọc nước OAKE Maxxim + Nước uống Vinawa Center số 5 béo Maxxim + Trang OAKE sức PNJ 50 Mỹ phẩm Welcos Nồi Shoder Sach Kim Dong Lá nương + Hanvico số 2 Mỹ phẩm Welcos Nồi Shoder + Bếp từ Việt Hàn Vàng Ngọc Lan
 9. 9. 14 00 Phần mềm diệt Vius Đệm sưởi Hàn Kem trị trứng cá Bảo INAX Khăn lụa Châu Anh Phần mềm diệt Đệm sưởi Hàn BKV Quốc Minh + Hoa đất Vius BKV Quốc 10 Máy lọc nước Lá nương Dầu ăn Rika số 4 Tượng treo đồ trang Sữa cho người tiểu Máy lọc nước Lá nương + Dầu Kangaroo sức đường Kangaroo gọi Welcali 20 Picenza + Nồi ủ Giảm cân Eva Nice Trà thảo dược Giá đựng xà phòng Oyster Picenza + Nồi ủ Giảm cân Eva Nice Makxim Makxim 30 Đai và máy làm đẹp Khẩu trang Kissy Bánh cuốn + Nem Bát ăn chó mèo Đông trùng hạ Đai và máy làm Medisana Happy thảo số 2 đẹp Happy 40 Máy lọc nước Đèn soi tai số 3 Nước uống Vinawa An Dương Home Viên nang giảm béo Máy lọc nước Đèn soi tai số 3+ Maxxim Center số 5 OAKE Maxxim Khẩu trang Kissy 50 Nồi Shoder Sach Kim Dong Lá nương + Hanvico số 2 Mỹ phẩm Welcos Nồi Shoder + Bếp Sach Kim Dong từ Việt Hàn Vàng Ngọc Lan
 10. 10. 15 00 Đệm sưởi Hàn Quốc Kem trị trứng cá INAX Khăn lụa Châu Anh Phần mềm diệt Vius Đệm sưởi Hàn Kem trị trứng cá Bảo Minh BKV Quốc Bảo Minh 10 Lá nương Dầu ăn Rika số 4 Tượng treo đồ trang Sữa cho người tiểu Máy lọc nước Lá nương + Dầu Dầu ăn Rika số 5 sức đường Kangaroo gọi Welcali 20 Giảm cân Eva Nice Trà thảo dược Giá đựng xà phòng Oyster Picenza + Nồi ủ Giảm cân Eva Trà thảo dược Makxim Nice 30 Khẩu trang Kissy Bánh cuốn + Nem Bát ăn chó mèo Đông trùng hạ thảo Đai và máy làm đẹp Medisana Bánh cuốn + Nem số 2 Happy 40 Đèn soi tai số 3 Nước uống Vinawa An Dương Home Viên nang giảm béo Máy lọc nước Đèn soi tai số 3+ Rượu vang thảo Center số 5 OAKE Maxxim Khẩu trang Kissy mộc + Nước uống Vinawa 50 Sach Kim Dong Lá nương + Hanvico số 2 Mỹ phẩm Welcos Nồi Shoder + Bếp Sach Kim Dong Lá nương + từ Việt Hàn Vàng Ngọc Lan Vàng Ngọc Lan
 11. 11. 16 00 Kem trị trứng cá INAX Khăn lụa Châu Anh + Phần mềm diệt Vius Đệm sưởi Hàn Kem trị trứng cá INAX Bảo Minh Hoa đất BKV Quốc Bảo Minh 10 Trà thảo dược Tượng treo đồ Sữa cho người tiểu Máy lọc nước Lá nương + Dầu Trà thảo dược Tượng treo đồ trang sức đường Kangaroo gọi Welcali trang sức 20 Bánh cuốn + Nem Giá đựng xà phòng Oyster Picenza + Nồi ủ Giảm cân Eva Nice Bánh cuốn + Nem Giá đựng xà phòng Makxim 30 Nước uống Vinawa Bát ăn chó mèo Đông trùng hạ thảo Đai và máy làm đẹp Medisana Rượu vang thảo Bát ăn chó mèo số 2 Happy mộc + Nước uống Vinawa 40 Lá nương + An Dương Home Viên nang giảm béo Máy lọc nước Đèn soi tai số 3+ Lá nương + An Dương Home Center số OAKE Maxxim Khẩu trang Kissy Center số Vàng Ngọc Lan 5 + Đệm sưởi Hàn Vàng Ngọc Lan 5 + Trang Quốc sức PNJ 50 INAX Hanvico số 3 + Mỹ phẩm Welcos + Nồi Shoder + Bếp từ Sach Kim Dong INAX Hanvico số 3 + Khăn lụa Châu Phần mềm Việt Hàn Khăn lụa Châu Anh diệt Vius Anh + Hoa đất BKV
 12. 12. 17 00 Media Mart Media Mart Media Mart Media Mart Media Mart Media Mart Media Mart 10 Tượng treo đồ trang Sữa cho người tiểu Máy lọc nước Kem trị trứng cá Tượng treo đồ Sữa cho người tiểu sức đường Kangaroo Bảo Minh trang sức đường 20 Giá đựng xà phòng Oyster Picenza + Nồi ủ Giảm cân Eva Nice Trà thảo dược Giá đựng xà Oyster Makxim phòng 30 Bát ăn chó mèo Đông trùng hạ Đai và máy làm đẹp Medisana Bánh cuốn + Nem Bát ăn chó mèo Đông trùng hạ thảo số 2 Happy thảo số 2 40 An Dương Home Viên nang giảm Máy lọc nước Đèn soi tai số 3+ Rượu vang thảo An Dương Home Viên nang giảm Center số 5 béo OAKE Maxxim Khẩu trang Kissy mộc + Nước uống Center số béo OAKE Vinawa 5 + Trang sức PNJ 50 Hanvico số 3 Mỹ phẩm Welcos Nồi Shoder + Bếp từ Sach Kim Dong Lá nương + Hanvico số 3 Mỹ phẩm Welcos Việt Hàn Vàng Ngọc Lan 18 00 Thực phẩm Việt Mỹ Thực phẩm Việt Thực phẩm Việt Mỹ Thực phẩm Việt Mỹ Thực phẩm Việt Mỹ Thực phẩm Việt Thực phẩm Việt Mỹ Mỹ Mỹ 10 Sữa cho người tiểu Máy lọc nước Đệm sưởi Hàn Quốc Kem trị trứng cá Bảo Tượng treo đồ trang Sữa cho người tiểu Máy lọc nước đường Kangaroo Minh sức đường Kangaroo 20 Oyster Picenza + Nồi ủ Lá nương Trà thảo dược Giá đựng xà phòng Oyster Picenza + Nồi ủ Makxim Makxim 30 Media Mart Media Mart Media Mart Media Mart Media Mart Media Mart Media Mart
 13. 13. 40 Viên nang giảm béo Máy lọc nước Khẩu trang Kissy Rượu vang thảo mộc An Dương Home Viên nang giảm Máy lọc nước OAKE Maxxim + Nước uống Vinawa Center số 5 béo Maxxim + Trang OAKE sức PNJ 50 Mỹ phẩm Welcos Nồi Shoder Đèn soi tai số 3 Lá nương + Hanvico số 3 Mỹ phẩm Welcos Nồi Shoder + Bếp từ Việt Hàn Vàng Ngọc Lan 19 00 Phần mềm diệt Vius Đệm sưởi Hàn Sach Kim Dong INAX Khăn lụa Châu Anh Phần mềm diệt Đệm sưởi Hàn BKV Quốc + Hoa đất Vius BKV Quốc 10 Máy lọc nước Lá nương Kem trị trứng cá Bảo Tượng treo đồ trang Sữa cho người tiểu Máy lọc nước Lá nương + Dầu Kangaroo Minh sức đường Kangaroo gọi Welcali 20 Picenza + Nồi ủ Giảm cân Eva Nice Trà thảo dược Giá đựng xà phòng Oyster Picenza + Nồi ủ Giảm cân Eva Nice Makxim Makxim 30 Đai và máy làm đẹp Khẩu trang Kissy Bánh cuốn + Nem Bát ăn chó mèo Đông trùng hạ Đai và máy làm Medisana Happy thảo số 2 đẹp Happy 40 Máy lọc nước Đèn soi tai số 3 Nước uống Vinawa An Dương Home Viên nang giảm béo Máy lọc nước Đèn soi tai số 3+ Maxxim Center số 5 OAKE Maxxim Khẩu trang Kissy 50 Thực phẩm Việt Mỹ Thực phẩm Việt Thực phẩm Việt Mỹ Thực phẩm Việt Mỹ Thực phẩm Việt Mỹ Thực phẩm Việt Thực phẩm Việt Mỹ Mỹ Mỹ
 14. 14. 20 00 Đệm sưởi Hàn Quốc Kem trị trứng cá INAX Khăn lụa Châu Anh Phần mềm diệt Vius Đệm sưởi Hàn Kem trị trứng cá Bảo Minh BKV Quốc Bảo Minh 10 Lá nương Dầu ăn Rika só 4 Tượng treo đồ trang Sữa cho người tiểu Máy lọc nước Lá nương + Dầu Dầu ăn Rika số 5 sức đường Kangaroo gọi Welcali 20 Giảm cân Eva Nice Trà thảo dược Giá đựng xà phòng Oyster Picenza + Nồi ủ Giảm cân Eva Trà thảo dược Makxim Nice 30 Khẩu trang Kissy Bánh cuốn + Nem Bát ăn chó mèo Đông trùng hạ thảo Đai và máy làm đẹp Medisana Bánh cuốn + Nem số 2 Happy 40 Đèn soi tai số 3 Nước uống Vinawa An Dương Home Viên nang giảm béo Máy lọc nước Đèn soi tai số 3+ Rượu vang thảo Center số 5 OAKE Maxxim Khẩu trang Kissy mộc + Nước uống Vinawa 50 Media Mart Media Mart Media Mart Media Mart Media Mart Media Mart Media Mart
 15. 15. 21 00 Thực phẩm Việt Mỹ Thực phẩm Việt Thực phẩm Việt Mỹ Thực phẩm Việt Mỹ Thực phẩm Việt Mỹ Thực phẩm Việt Thực phẩm Việt Mỹ Mỹ Mỹ 10 Khăn lụa Châu Anh Phần mềm diệt Dầu ăn Rika số 4 Dầu ăn Rika số 5 INAX Khăn lụa Châu Phần mềm diệt + Hoa đất Vius BKV Anh Vius BKV 20 Nước uống Vinawa Giá đựng xà phòng Lá nương + Dầu ăn Phần mềm diệt Vius Đệm sưởi Hàn Kem trị trứng cá INAX Rika số 4 BKV Quốc Bảo Minh 30 Nồi Shoder Sach Kim Dong Lá nương + Hanvico số 3 Mỹ phẩm Welcos Nồi Shoder + Bếp Sach Kim Dong từ Việt Hàn Vàng Ngọc Lan 40 Đông trùng hạ Đai và máy làm Giảm cân Eva Nice Bánh cuốn + Nem Bát ăn chó mèo Đông trùng hạ Đai và máy làm thảo số 2 đẹp Happy thảo số 2 đẹp Happy 50 Sach Kim Dong Lá nương + Hanvico số 3 Mỹ phẩm Welcos Nồi Shoder + Bếp Sach Kim Dong Lá nương + từ Việt Hàn Vàng Ngọc Lan Vàng Ngọc Lan
 16. 16. 22 00 Thực phẩm Việt Mỹ Thực phẩm Việt Thực phẩm Việt Mỹ Thực phẩm Việt Mỹ Thực phẩm Việt Mỹ Thực phẩm Việt Thực phẩm Việt Mỹ Mỹ Mỹ 10 Viên nang giảm Viên nang giảm Oyster + Viên nang giảm béo Oyster + Bánh cuốn Viên nang giảm Viên nang giảm béo OAKE béo OAKE + Hoa OAKE + Hoa đất + Nem béo OAKE + Hoa béo OAKE đất đất 20 Oyster Oyster + Bánh Lọc nước Maxxim Oyster + Bánh cuốn Kem trị trứng cá Oyster + Bánh Oyster + Nồi ủ cuốn + Nem + Nem Bảo Minh cuốn + Nem Makxim 30 Bánh cuốn + Nem Kem trị trứng cá Nồi ủ Makxim Kem trị trứng cá Bảo Lọc nước Maxxim Kem trị trứng cá Bánh cuốn + Nem Bảo Minh Minh Bảo Minh 40 Dầu ăn Rika số 4 Lọc nước Maxxim Bánh cuốn + Nem Lọc nước Maxxim Nồi ủ Makxim Lọc nước Maxxim Kem trị trứng cá Bảo Minh 5 Lọc nước Maxxim Nồi ủ Makxim Kem trị trứng cá Bảo Nồi ủ Makxim Viên nang giảm Nồi ủ Makxim Lọc nước Maxxim Minh béo OAKE

×